Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 7 juli 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelser till avgivna röster vid föregående sammanträden: se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Det finansiella instrumentet för miljön (LIFE+)
 5.Textil- och konfektionssektorn (efter 2005)
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 8.Meddelande från talmannen
 9.Omröstning
 10.Grundlöner och tillägg för Europols personal
 11.Det finansiella instrumentet för miljön (LIFE+)
 12.Avtal EU/Schweiz om 1. fastställande av vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan samt 2. Schengenregelverket
 13.Avtal EG/Kanada om förhandsinformation om passagerare API / PNR
 14.Medias politiska situation och oberoende i Vitryssland
 15.Framtidsutsikterna för Balkan tio år efter Srebrenica
 16.Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Kina och Taiwan samt säkerheten i Fjärran Östern
 17.En värld utan minor
 18.Effekterna av gemenskapens utlåningsverksamhet i utvecklingsländer
 19.Genomförande av EU:s handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT)
 20.Clearing och avveckling i Europeiska unionen
 21.Bulgariens och Rumäniens anslutningsprocess
 22.Röstförklaringar
 23.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 24.Skriftliga förklaringar (artikel 116): se protokollet
 25.Textil- och konfektionssektorn (efter 2005) (fortsättning)
 26.Jordbruket i unionens yttersta randområden
 27.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen)
 28.Zimbabwe
 29.Behandlingen av barn i Guatemala
 30.Mänskliga rättigheter i Etiopien
 31.Inkomna dokument: se protokollet
 32.Omröstning
 33.Zimbabwe
 34.Behandlingen av barn i Guatemala
 35.Mänskliga rättigheter i Etiopien
 36.Jordbruket i unionens yttersta randområden
 37.Röstförklaringar
 38.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 39.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 40.Skriftliga förklaringar (artikel 116): se protokollet
 41.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 42.Kalender för kommande sammanträden: se protokollet
 43.Avbrytande av sessionen
 BILAGA
Debatter
EUT-utgåva (626 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1631 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy