Indekss 
Debates
PDF 686k
Ceturtdiena, 2005. gada 7. jūlijs - Strasbūra Pārskatītā redakcija
1. Sēdes atklāšana
 2. Labojumi iepriekšējo sēžu balsojumos (sk. protokolu)
 3. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 4. Vides finanšu instruments (LIFE+)
 5. Tekstilmateriālu un apģērbu nozare (pēc 2005. gada)
 6. Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 7. Padomes kopējo nostāju paziņošana (sk. protokolu)
 8. Priekšsēdētāja paziņojums
 9. Balsošanas laiks
 10. Eiropola personālam izmaksājamo pamatalgu un pabalstu piemērošana
 11. Vides finanšu instruments (LIFE+)
 12. ES un Šveices nolīgums: 1. valsts noteikšana, kas atbildīga par patvēruma pieprasījumu izskatīšanu 2. Šengenas acquis
 13. EK un Kanādas nolīgums par iepriekšēju informāciju par pasažieri (API) / pasažieru datu reģistru (PRN)
 14. Mediju politiskā situācija un neatkarība Baltkrievijā
 15. Balkānu nākotne desmit gadus pēc Serebreņicas notikumiem
 16. Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecības, kā arī drošība Tālajos Austrumos
 17. Pasaule bez mīnām
 18. Eiropas Kopienas aizdevumu piešķiršanas ietekme uz jaunattīstības valstīm
 19. Kopienas rīcības plāna FLEGT par mežsaimniecības noteikumiem, pārvaldību un tirdzniecības īstenošanu
 20. Kompensācijas un norēķini Eiropas Savienībā
 21. Situācija Bulgārijā pēc vēlēšanām - Bulgārijas un Rumānijas progress sakarā ar nākamo progresa ziņojumu ceļā uz pievienošanos
 22. Balsojuma skaidrojumi
 23. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 24. Rakstiskas deklarācijas (116. pants) (sk. protokolu)
 25. Tekstilmateriālu un apģērbu nozare (pēc 2005. gada) (turpinājums)
 26. Lauksaimnieciba Eiropas Savienības attālākajos reģionos
 27. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 115. pants)
 28. Zimbabve
 29. Tirdzniecība ar bērniem Gvatemalā
 30. Cilvēktiesības Etiopijā
 31. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 32. Balsošanas laiks
 33. Zimbabve
 34. Tirdzniecība ar bērniem Gvatemalā
 35. Cilvēktiesības Etiopijā
 36. Lauksaimnieciba Eiropas Savienības attālākajos reģionos
 37. Balsojuma skaidrojumi
 38. Balsojuma labojumi (sk. protokolu)
 39. Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 40. Rakstiskas deklarācijas (116. pants) (sk. protokolu)
 41. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 42. Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 43. Sesijas pārtraukšana
 PIELIKUMS


  

PRÉSIDENCE DE M. ONESTA
Vice-président

 
1. Sēdes atklāšana
  

(La séance est ouverte à 10 heures)

 

2. Labojumi iepriekšējo sēžu balsojumos (sk. protokolu)

3. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)

4. Vides finanšu instruments (LIFE+)
MPphoto
 
 

  Le Président. – L'ordre du jour appelle le rapport de Marie-Anne Isler Béguin, au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+) (COM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD)) (A6-0131/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών καθώς και την εισηγήτρια κ. Isler Béguin για την εμπεριστατωμένη και εποικοδομητική εισήγησή της. Εκφράζω επίσης ευχαριστίες στους συναδέλφους από τις Επιτροπές Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Προοπτικών για τη συμβολή τους στην έκθεση για το LIFE+.

Το LIFE+ είναι το προτεινόμενο από την Επιτροπή μέσο χρηματοδότησης της εφαρμογής της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής για την περίοδο 2007-2013. Παράλληλα με την εφαρμογή, το πρόγραμμα διαθέτει κονδύλια για την υποστήριξη καλύτερης περιβαλλοντικής διακυβέρνησης καθώς και χρηματοδότηση για δράσεις πληροφορίας και επικοινωνίας.

Η πρόταση αυτή αποτελεί θετική ρύθμιση για τη χρηματοδότηση του περιβάλλοντος. Όπως προκύπτει και από τις εκθέσεις που η Επιτροπή προετοίμασε για το Συμβούλιο, το LIFE+ προβλέπει μέση ετήσια αύξηση χρηματοδότησης κατά 21% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι το νέο πρόγραμμα θα μετακινηθεί από την προσέγγιση που βασίζεται στα έργα προς μία προσέγγιση που στηρίζεται στα εθνικά προγράμματα. Έτσι εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις πιο πιεστικές περιβαλλοντικές ανάγκες τους.

Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται ακόμη μεγαλύτερη επικουρικότητα από ό,τι σήμερα. Έτσι οι περιφερειακοί και τοπικοί παράγοντες που συχνά βρίσκονται στις προφυλακές της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα μπορούν να εκφράζουν άποψη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος.

Γνωρίζω την αξιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Ωστόσο η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κύριες δαπάνες για το περιβάλλον θα μπορούν να χρηματοδοτούνται καλύτερα από χρηματοδοτικά όργανα με μεγάλη οικονομική ισχύ, δηλαδή τα προγράμματα για τα διαρθρωτικά ταμεία και το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

Μέχρι σήμερα έχουμε τρεις αξιοσημείωτες εξελίξεις στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την πολιτική της ενσωμάτωσης: Πρώτον, την υιοθέτηση στις 21 Ιουνίου του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη· δεύτερον, τις συνδεδεμένες με τον κανονισμό στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη, στις οποίες γίνεται σαφής αναφορά στο Natura 2000, και τρίτον, τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιφερειακή πολιτική τις οποίες υιοθέτησε η Επιτροπή την περασμένη Τρίτη και οι οποίες αναφέρονται στην προστασία της φύσης και των ειδών.

Επομένως η Επιτροπή υλοποιεί την πολιτική της ενσωμάτωσης στον τομέα του περιβάλλοντος. Το LIFE+ θα ήταν αδύνατον να αναλάβει έργα της κλίμακας και του εύρους που προβλέπονται στα εν λόγω προγράμματα. Γι' αυτό το LIFE+ καλείται να συμπληρώνει τα προγράμματα αυτά εστιαζόμενο στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως συχνά ζητούσε το Κοινοβούλιο, στην υποστήριξη της άσκησης της πολιτικής, σημείο για το οποίο το Κοινοβούλιο είχε συχνά εκφράσει ενδιαφέρον, στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και στη διάδοση των πληροφοριών, ώστε ο Ευρωπαίος πολίτης να μπορέσει να αντιληφθεί το στόχο και τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι στόχοι αυτοί συμφωνούν με τις επιθυμίες που είχε εκφράσει το Κοινοβούλιο και μέσω αυτού οι Ευρωπαίοι πολίτες, γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι σωστή.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, tout d'abord permettez-moi, en tant que rapporteur, de remercier la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire dans son ensemble pour le travail qu'elle a effectué. Je tiens aussi à remercier son président pour le soutien qu'il nous a apporté dans notre démarche et, surtout, les rapporteurs fictifs qui m'ont vraiment aidée à rechercher un compromis pour proposer quelque chose de raisonnable et de sérieux. Je voudrais très sincèrement et officiellement remercier toute la commission de l'environnement pour avoir suivi ma stratégie, afin de doter l'Union des moyens nécessaires pour assumer ses politiques environnementales. Ensemble, je crois que nous avons réussi à faire admettre, au-delà de notre commission, que l'environnement ne se satisfaisait plus de mots et qu'il nécessite des moyens financiers à l'instar de toutes les autres politiques. Je crois que, à ce sujet, le message est passé aussi.

Je voudrais par ailleurs rappeler que, lors d'un débat cette semaine, un de vos collègues, Monsieur le Commissaire, nous a rappelé qu'il fallait ne pas perdre de vue l'essentiel. Il a tout à fait raison et nous ne perdons pas de vue l'essentiel, parce que l'essentiel, aujourd'hui, c'est vraiment le préservement de notre planète parce qu'elle est unique, parce qu'elle est fragile, parce qu'elle est malade de la pression que nous exerçons sur elle, et nous le savons pertinemment.

Aujourd'hui, avec l'Union européenne, nous avons décidé d'arrêter l'hémorragie: nous devons sauver ce qui peut l'être et restaurer ce qui a été dégradé. L'Union européenne est consciente du défi qu'elle s'est fixé. Elle a déjà mené des batailles et elle en a gagné: Kyoto, c'est la bataille qu'elle a gagnée, bataille pour la signature, au départ, et bataille pour la ratification ensuite. On peut espérer aujourd'hui que le G8 prendra aussi ses responsabilités avec des pays européens qui vont faire pression pour que des mesures soient prises contre les changements climatiques. Et l'Union, Monsieur le Commissaire, ne doit pas faiblir dans sa volonté de préserver l'environnement. À ce sujet, nous sommes un peu inquiets depuis lundi, depuis les déclarations de votre président, M. Barroso, qui estime que l'environnement et les stratégies le concernant seraient trop chers.

Nous pensons que c'est vraiment une mauvaise appréciation. La dégradation, on le sait, est globale. Elle est enclenchée et plus on attendra pour intervenir, et plus, nous le savons tous, cela coûtera cher. Alors à nous, Parlement, de convaincre le Conseil et la Commission que, même en période de vaches maigres, investir dans l'environnement c'est, en quelque sorte, souscrire prudemment une assurance, voire une assurance-vie, contre les menaces qui pèsent sur l'environnement.

Le présent rapport sur LIFE+ est sans doute très important puisqu'il concerne le nerf de la guerre: c'est un instrument financier. La commission de l'environnement soutient LIFE+, mais nous souhaitons l'améliorer et nous l'avons déjà fait savoir. L'ancien programme LIFE, avec ses volets nature, environnement et pays tiers, avait permis de donner des impulsions politiques innovantes et avait apporté la démonstration que le fait d'investir dans l'environnement était la voie à suivre dans le cadre du développement durable et que cela créait des emplois.

Avec le nouveau programme LIFE, la Commission mise sur l'intégration, comme vous l'avez expliqué, de l'environnement dans les différentes politiques. C'est bien, on ne peut pas le refuser, mais nous ne sommes pas convaincus de l'utilité de déléguer les politiques environnementales aux États membres. On sait très bien que, souvent, l'essentiel pour les États membres, ce n'est pas l'environnement. Donc ce n'est pas en renationalisant l'environnement que nous obtiendrons des résultats.

En revanche, l'Union européenne doit soutenir les ONG parce qu'elles sont absolument irremplaçables et qu'elles doivent pouvoir continuer à assurer leur travail, qui est dans l'intérêt de tous, vous en avez parlé.

Enfin, nous estimons, et vous le savez très bien, que la grande oubliée, c'est Natura 2000. À ce sujet, effectivement, nous avons décidé de faire prendre conscience à tout le monde que Natura 2000, a certes, un coût mais ce n'est pas un puits sans fond: c'est de l'argent qui sera destiné à un développement local original, basé sur le respect de l'environnement et sur le respect des gens qui travaillent la terre.

Vous nous avez expliqué que vous bottiez en touche et qu'il appartiendrait aux autres politiques, aux autres fonds d'intégrer Natura 2000. Nous avons justement attendu la fin des discussions sur les Fonds structurels, sur le développement rural, pour savoir si effectivement, nous avions toutes garanties que Natura 2000 serait pris en considération. Je peux vous dire que le verre est à moitié vide ou à moitié plein, ça dépend de la façon de voir les choses.

Concernant le Fonds du développement rural, nous avons bon espoir, mais nous savons qu'il s'agit seulement de compensations, ce qui est très bien parce qu'il faut des compensations financières. Concernant les Fonds structurels, nous savons qu'il s'agit d''investissements. Or, nous savons très bien que l'investissement, c'est quelque chose de strict et que nous n'avons pas besoin de construire de nouvelles routes pour aller découvrir des biotopes. Donc il y a là une lacune considérable. C'est pourquoi nous proposons de prendre un tiers de la somme que vous avez décidée, c'est-à-dire des 21 milliards, et de les ajouter à Life+ pour que Natura 2000 puisse vivre et puisse véritablement servir à protéger notre environnement, tout comme nous nous y sommes engagés.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines, en nombre del Grupo PPE-DE. Señor Presidente, antes de comentar las características de este proyecto, quisiera mostrar mi agradecimiento no sólo a la señora Isler Béguin, sino también a la señora Lienemann, a los otros ponentes en la sombra y a los funcionarios y asesores que han estado trabajando muchísimo para que este proyecto salga consensuado. Ha sido extraordinaria la unanimidad que hemos conseguido en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria: todo el mundo ha introducido sus puntos de vista y aunque, aparentemente, no son muchas las enmiendas, se ha introducido un nuevo espíritu, se ha enriquecido, en colaboración con la Comisión, el programa LIFE.

Y, ¿cómo se ha enriquecido? En mi opinión, hemos introducido varios aspectos nuevos. En primer lugar, en este proyecto se ha insistido mucho en la gestión de los recursos naturales. Este proyecto tiene una gran importancia pedagógica para enseñar a gobernar y a gestionar el medio ambiente. Además, se ha insistido en la presencia institucional, es decir, los municipios y las regiones como autoridades locales que tienen, precisamente ellas, que revalorizar sus recursos. Y, a este respecto, también quiero destacar otro elemento: la introducción de paisajes dignos de respetar que no han sido integrados en la lista de Natura 2000, como algunos ríos, pero que pueden ser importantes espacios compartidos.

Y también hay otra novedad: se ha introducido el concepto y se ha refortalecido la idea de proyectos internacionales y proyectos transfronterizos. ¿Por qué? Porque los espacios naturales suelen estar, precisamente, en las zonas fronterizas, en zonas altas de montaña; el caso de los ríos es muy claro: lo lógico es que se pueda hacer algún día un LIFE de un río, porque los ríos cruzan muchos países.

Por otra parte, he de decir algo más: hemos creado un espíritu de mercado para Natura 2000. Entendemos que hay que imitar, en este caso, la política estadounidense en la creación de bancos de humedales, bancos de zonas naturales, de tal manera que los Estados puedan compensar a los propietarios, creando un área, diríamos, de intercambio de propiedad para la zona de Natura 2000. Y, de esta manera, también las empresas y otros muchos que tienen que tomar iniciativas sobre el territorio, podrán contribuir económicamente para compensar, con el principio «el que contamina paga», su paso por esos territorios protegidos con políticas activas, positivas, de conservación del medio natural, financiadas desde entidades privadas y desde las instituciones.

Por tanto, esto no es un programa LIFE más, es un proyecto consensuado guiado, creo, por un gran sentido común; por ello, doy la enhorabuena a todo el mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann, au nom du groupe PSE. Monsieur le Président, chers collègues, à mon tour je voudrais remercier Mme Isler Béguin, notre rapporteur, ainsi que l'ensemble des collègues de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les rapporteurs fictifs qui se sont attachés à présenter à notre Assemblée, comme vient de le dire ma collègue Gutiérrez, un point de vue, si je puis dire, unanime ou en tout cas susceptible de rassembler le plus grand nombre.

LIFE + et le programme LIFE constituent un élément extrêmement important de notre politique d'environnement parce que c'est le seul outil budgétaire que l'Union européenne a dégagé pour ses politiques d'environnement. Or, nous sommes souvent critiqués au niveau européen par nos concitoyens parce que nous édictons des directives, des contraintes, des règles, ce qui est bien légitime et il faut le faire. L'Europe a beaucoup fait pour les politiques d'environnement mais souvent on nous dit "vous nous imposez des contraintes, mais vous ne dégagez pas beaucoup de moyens pour nous accompagner dans la mise en œuvre des politiques concernées". Il y a donc des résistances, des difficultés qui exigent de l'Union d'apporter un soutien financier à la mise en oeuvre.

Certes des outils de soutien existent, comme les politiques intégrées, au niveau desquelles on a fait des progrès depuis quelques années. J'y reviendrai s'agissant des fonds structurels et de la politique agricole. Mais nous avons aussi besoin d'outils particuliers. Le programme LIFE a déjà montré son efficacité dans bien des domaines. J'insisterai sur la nécessité d'utiliser LIFE pour faire vivre les grandes directives-cadre comme celle sur l'eau, ou notre programme contre l'effet de serre. Mais Mme Isler Béguin a raison de dire que le grand enjeu de notre débat, c'est Natura 2000. C'est une bonne chose qu'on ait obtenu, dans le cadre du FEADER, la prise en compte de Natura 2000. Mais la réalité est que toute une série de dépenses, qui sont indispensables pour la gestion du territoire visé et la mise en œuvre de la directive, ne peuvent pas être incluses dans ces dépenses-là.

Il en est de deux ordres: celles qui concernent le fonctionnement et celles qui concernent certains territoires. Je pense en particulier aux territoires qui ne sont pas directement repris dans les zones d'agriculture – zones humides, zones un peu écartées, etc. – et qui ne pourront pas être financés au titre des mécanismes liés au Fonds de développement régional et au Fonds de développement rural. Il nous faut donc un complément: nous avons proposé que 35% de la somme que vous avez, Monsieur le Commissaire, évaluée à 21 millions soient consacrés, dans le cadre du programme LIFE, à la gestion de Natura 2000. Je crois en tout cas que l'existence d'un budget spécifique adossé à LIFE est pour notre Assemblée quelque chose de déterminant et d'essentiel.

Et, puisque la Commission s'est toujours attachée à nous dire, depuis sa nouvelle composition, qu'elle serait très attentive aux vues du Parlement, le large rassemblement de notre Parlement sur ce thème devrait amener la Commission à soutenir nos points de vue.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries, au nom du groupe ALDE. Monsieur le Président, j'aimerais à mon tour remercier notre rapporteur, Mme Isler Béguin, pour la qualité de ce travail de collaboration et l'énergie de son engagement sur ce dossier. Lors de sa session plénière du mois de juin, notre Parlement envoyait, dans sa résolution sur les défis et les moyens budgétaires de l'Union élargie, un signal politique très clair pour protéger la planète, la nature et la biodiversité. Il est essentiel d'assurer le bon fonctionnement du réseau Natura 2000, le grand enjeu de ce débat. Mme Lienemann vient encore de le rappeler. Les experts de la Commission ont d'ailleurs chiffré les besoins de Natura 2000 à 21 milliards d'euros sur sept ans.

Nous le savons, le Fonds de développement rural et les Fonds structurels ne vont pas couvrir tous les besoins. Il nous faut donc muscler LIFE +, l'instrument financier spécifique à l'environnement dont nous sommes doté depuis 92.

Je voudrais donc adresser à la Commission deux critiques principales que je partage avec notre rapporteur. La première concerne le montant initial de 300 millions d'euros, bien entendu, largement insuffisant. Derrière cette bataille de chiffres, c'est la volonté de l'Europe de relever des défis majeurs tels que la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'aménagement du territoire et la gestion durable des déchets qui est en jeu ici. La seconde critique est la suivante : j'estime que la Commission européenne ne doit pas se délester de ses responsabilités dans le domaine de l'environnement. La stratégie de l'intégration de l'environnement dans toutes les politiques de l'Union a des limites, Monsieur le Commissaire. C'est pourquoi le groupe ALDE soutiendra les amendements 42, 43 et 44. Le Parlement européen sera toujours à votre côté pour s'opposer à cette Europe environnementale à la baisse dans certains cas, et à la carte dans tous les cas, qui est imposée par certains États membres qui auraient fait le choix du repli sur soi.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie. Voorzitter, allereerst wil ook ik de rapporteur graag bedanken voor al het werk dat zij in samenwerking met de collega's heeft verzet. Toch zou ik nog enkele opmerkingen willen maken over het voorstel waarover straks gestemd gaat worden. Het lijkt erop dat een deel van de leden erg veel ondersteuning voor het natuurbeleid verwacht vanuit de Europese Unie. Ik deel die hoop, want ook ik ben van mening dat de Europese Unie door het creëren van netwerken van natuurgebieden een positieve bijdrage levert aan ons werelddeel. Toch moeten wij niet alle heil van Europa verwachten, zeker niet waar het gaat om de financiering van deze natuurgebieden. Het zijn immers de nationale autoriteiten die, gesteund door de Europese experts, deze gebieden aanwijzen. Dat een deel van de financiering voor het instandhouden van deze natuurgebieden dus uit de Europese begroting wordt gefinancierd, is acceptabel.

Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid echter primair bij de lidstaten. In mijn optiek is het zeer begrijpelijk dat de financiering achterblijft bij de behoefte, zoals ook in diverse amendementen wordt benadrukt. Wij moeten alleen Europees doen en Europees financieren wat de lidstaten zelf niet kunnen. Wij moeten het niet omdraaien door alles te willen betalen en achteraf te kijken of de lidstaten ook wat willen inbrengen. Ik pleit er dus voor om financiering door de lidstaten een grotere rol te geven en alleen dan in te springen als financiering door de EU ook echt gerechtvaardigd is.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE). Mr President, the G8 leaders in Scotland are exercised about the sustainability of our world. If they travelled a little way to the Cairngorm Mountains and the Abernethy Forest Reserve, they would see one of Europe's Natura 2000 sites, covering 13 000 hectares of ancient Caledonian pinewood, moorland, lochs and mountains, which is the habitat for rare species such as the capercaillie and the black grouse. The former, which was previously thought to be the bird most likely to become extinct in the United Kingdom within 15 years, is now doubling its numbers. The reserve, with its osprey centre, attracts some 100 000 visitors a year and GBP 1.7 million a year and provides 87 jobs in a previously poor rural economy.

We are seeing such results all over Europe, from Scotland to Spain to Germany. The Iberian lynx in Spain has been saved by Natura 2000. In Brandenburg, where the great bustard population had fallen from 4 000 in the 1930s to a few hundred, 9 500 hectares of monoculture have transformed its prospects and also brought economic benefit to an economically depressed area.

We are talking about our European heritage, which we have a duty to protect. LIFE + is the new financial instrument that, with the Structural Funds and Rural Development Fund, will enable Natura 2000 to continue to succeed. On 8 June, Parliament voted for ‘a significantly strengthened LIFE + programme’. I know that the budget will not be easy this year, but we pick up the proposal for a ring-fenced amount of EUR 21 billion over seven years in that resolution of 8 June. We suggest how LIFE + could be significantly strengthened. LIFE III, with its three components of nature, environment and third countries, has been a success in all respects, but particularly perhaps in the Natura 2000 sites of LIFE Nature.

LIFE + will take this forward and this report will help that process. I hope that the Commission will respond supportively, constructively and imaginatively.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta D. Haug (PSE). Herr Präsident, Herr Kommissar! LIFE+ soll ab 2007 das einzige Finanzierungsinstrument für die Umwelt sein. Es ist keine schlechte Idee, die verschiedenen Programme, die Maßnahmen im Umweltbereich unterstützt haben, wie Aktionen aus dem Geltungsbereich der Forest-Focus-Verordnung, die Unterstützung der Nichtregierungsorganisationen oder die der lokalen und regionalen Behörden, zu einem Einzelinstrument für die Umwelt zusammenzulegen. Wir können davon ausgehen – und das freut mich als Haushälterin besonders –, dass durch eine solche Operation Effizienz- und Effektivitätsgewinne zu erwarten sind.

Wir wissen, dass wirkungsvolle Energiepolitik die ist, die vor Ort stattfindet, überall in der Union, überall vor Ort. Deshalb gibt es an den Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eigentlich nichts zu kritisieren. Doch eine wirksame Kontrolle der Nutzung der Mittel ist dringend vonnöten, wenn wir auch wirklich einen eindeutigen europäischen Mehrwert infolge der Finanzierung der Umweltpolitik erzielen wollen. Zu dieser Kontrolle gehören zwei Dinge: Erstens: Das Europäische Parlament muss über die Mehrjahresprogramme mitentscheiden. Zweitens: Die Evaluierung muss in kürzeren Zeitabständen erfolgen, um erforderlichenfalls zeitnah nachsteuern zu können.

Im Vorschlag der Kommission für LIFE ist der Teil LIFE-Natur so gut wie weggefallen, und damit auch die Finanzierung von Natura-2000-Maßnahmen. Das können wir so nicht hinnehmen. Der Vorschlag der Kommission, die Bewirtschaftung der Natura-2000-Gebiete demnächst aus den Fonds zu bezahlen, ist ebenfalls gar keine schlechte Idee, wenn wir auch zuerst im Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit die Probleme gesehen haben, die in einer solchen Vorgehensweise liegen, nämlich die Konkurrenz zu anderen, in verschiedenen Fonds festgeschriebenen Zielen.

Wir haben uns schließlich dahin gehend geeinigt, dass wir einen Teil, nämlich die Natura-2000-Gebiete, die nicht unter ein Fondsregime fallen, mit LIFE+ unterstützen wollen. Wo wir mit unserem einsichtigen, realistischen und gleichzeitig solidarischen Ansatz hinkommen werden, werden wir erst noch sehen. Jedenfalls haben uns gestern die Kollegen, angeführt vom Ausschuss für regionale Entwicklung, jeglichen Hinweis auf Natura 2000 aus den Strukturfondsverordnungen gestrichen. Jetzt erwarte ich allerdings eine Überzeugungsinitiative bzw. -offensive nicht nur unseres Ausschusses, sondern auch der Nichtregierungsorganisationen und der Kommission.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze (ALDE). Monsieur le Président, le programme environnemental LIFE + est indispensable pour soutenir la mise en œuvre et le développement de la politique environnementale. Il doit donc servir d'impulsion pour la mise en œuvre, de catalyseur pour l'innovation et le changement et permettre ainsi des actions transversales au niveau européen sur les thèmes prioritaires. Sur la base des expériences réussies du programme LIFE actuel, LIFE + doit être le support pour des actions d'évaluation et de suivi de l'état de conservation, pour l'élaboration de plans d'action de restauration des espèces ou pour les actions liées au fonctionnement du réseau européen Natura 2000.

Des projets de démonstration concernant l'établissement et la protection de Natura 2000, devraient pouvoir continuer à être financés, lorsqu'ils apportent une valeur ajoutée européenne.

Cependant, la politique environnementale ne se réduit pas à Natura 2000. Voilà pourquoi je suis contre l'amendement 35, qui propose d'attribuer 90% du programme LIFE + au financement de Natura 2000. LIFE + doit en effet avoir une approche proportionnée sur les quatre thématiques essentielles du sixième programme d'action pour l'environnement: le changement climatique, la préservation de la biodiversité, l'environnement et la santé, la protection de ressources naturelles.

Enfin, je tiens à dire que je partage l'avis du rapporteur selon lequel la sélection des projets doit rester au niveau communautaire pour en assurer la valeur ajoutée européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). Monsieur le Président, je crois qu'il faut véritablement passer du discours à l'acte, parce que des discours sur la planète qu'il faut sauver, sur le développement durable, nous en tenons en permanence dans cet hémicycle et à l'extérieur. Et, malheureusement, le jour où il faut se donner les moyens de passer à l'acte, il n'y a plus personne. Le Parlement n'est pas d'accord avec la Commission européenne qui a fait des choix que nous ne pouvons pas partager.

Monsieur le Commissaire, nous comprenons qu'il faut intégrer ce financement de LIFE + dans le FEADER et le FEDER. Il s'agit là de transversalité, nous pouvons l'accepter même si on peut aussi le regretter. Mais nous connaissons le comportement des élus locaux. Lorsqu'il faut faire des choix entre différentes priorités, des priorités économiques et des priorités environnementales, on sait très bien, que c'est l'environnement qui, malheureusement, souffre et est la victime de ces choix.

C'est pour cela que l'Europe doit absolument faire montre d'autorité dans ce qu'elle souhaite et c'est pourquoi il est fondamental de prévoir un financement spécifique, entre autres, dans Natura 2000. Natura 2000 est une grande politique qui a été voulue par l'Europe, qui a été difficile à faire accepter par les élus locaux sur le terrain, qui a été difficile à comprendre, difficile à mettre en œuvre. Et, c'est précisément aujourd'hui où nous devons gérer les zones Natura 2000, que la Commission européenne fait marche arrière. Ce n'est pas possible!

Aujourd'hui, la Commission ne veut plus aider le financement de la gestion de ces zones. Certaines ne seront pas couvertes par le FEADER et par le FEDER parce que ce ne sont ni des zones agricoles ni des zones forestières. Et que ferons-nous dans ces cas là? Je rappellerai que LIFE + est un outil financier et qu'on ne se donnerait pas la capacité de négocier au mieux avec le Conseil. Monsieur le Commissaire, vous devriez aider ce Parlement dans la négociation financière avec le Conseil. Nous avons besoin de vous. Nous sommes en première lecture et nous devons nous montrer déterminés. Déterminés à défendre les financements qui nous sont absolument indispensables. Nous avons un très bon compromis et pourtant, nous avons le sentiment d'être lâchés par la Commission. Ce serait véritablement regrettable.

 
  
MPphoto
 
 

  María Isabel Salinas García (PSE). Señor Presidente, Señorías, hoy mi Grupo se siente bastante orgulloso y contento del informe que tan bien ha gestionado la ponente, señora Isler Béguin, así como de todos los que lo han enriquecido con su buen trabajo.

La codecisión es nuestra fuerza y ésta se inspira en la necesidad de que se cumplan los objetivos medioambientales que la Unión Europea siempre ha reivindicado como prioridad.

Sobre los recursos para la red Natura 2000, con este informe no estamos pidiendo algo imposible. La Comisión no es más consciente que este Parlamento de las dificultades que nos generan las perspectivas financieras pero, si quiere que le diga la verdad, me parece que existen soluciones a las que se puede llegar a través de buena voluntad y con decisión, como en este caso. Quizás un aumento de la financiación para la red deba estar acompañado también de una mejor redistribución de los recursos necesarios.

Eso sí, señor Comisario, no tienen que «pagar justos por pecadores». A modo de ejemplo: no se puede seguir pidiendo a los agentes rurales andaluces que se ajusten más el cinturón, tanto para el mantenimiento de la red desde su legítima responsabilidad de agricultores, como para acciones muy específicas y necesarias, como ha sido la conservación del lince ibérico.

La Comisión recordará mejor que yo con qué ilusión se puso en marcha la red Natura 2000. Desde aquel momento hemos asistido a un esperanzador proceso con legislación y programas que hacían realidad nuestras prioridades ambientales. Toda esta inversión de recursos e ilusión no se puede venir ahora abajo. LIFE + tiene que ser una garantía poderosa para el mantenimiento y el fortalecimiento de lo que hemos construido hasta ahora, también respecto a los hábitats y nuestras especies.

En este sentido, y sin poner en duda la legitimidad de la cofinanciación, nadie puede negar que el mantenimiento de la red implica —así debe ser— altos costes para algunos miembros y, en especial, para España. Mi país, junto con Dinamarca, posee la mayor superficie protegida y, además, el 29 % de esta área se encuentra en mi comunidad, Andalucía.

A veces, señor Comisario, hay que hacer esfuerzos, apostar y ser valientes. Le animo a seguir invirtiendo en la protección del medio ambiente. Merece la pena.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). Mr President, since 1992 LIFE – the Financial Instrument for the Environment – has been the major vehicle of European Community Environment policy. It comprises three funds, for Nature, Environment and Third Countries. The current LIFE III programme is due to finish at the end of 2006 when a new package, LIFE +, will be introduced as part of our new Financial Perspective on which we await a Council decision. However, it is time for this Parliament to make a decision now. Do we want to preserve our natural heritage?

Where our shared environmental heritage is concerned, the financing must fit the policy, not vice versa. It is extremely difficult to quantify in monetary terms the value of our natural boglands, our native species of flora and fauna and natural habitats and public amenities, such as parks and woodlands. Importantly, these are common treasures, enjoyed and owned by the general public. The buck stops nowhere if not with us here in the European Parliament, where, through the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, we are co-legislators with the Council.

We bear equal responsibility for maintaining and strengthening our efforts to prevent biodiversity loss and environmental degradation. Without adequate funding for LIFE +, the positive steps to address these problems since the introduction of the current programme in 1992 will be reversed. Important socioeconomic benefits of the programme will also be lost. Up to 125 000 jobs are supported in the EU 15 in nature protection related activities.

This is a growing sector. Mr Bowis has told us about the Scottish example. The Scottish Parliament estimates that landscape tourism contributes EUR 560 million to Scotland’s economy each year, much of this in economically depressed regions. He mentioned the black grouse and the Iberian lynx. Commissioner, can I ask that in seven years’ time the red squirrel be added to that list of biodiversity successes?

It is not just a question of the amount of money. The money must be secure. Without designated, ring-fenced funding specifically earmarked for the environment, we will not achieve our environmental policy objectives. The current ‘integrated approach’ to financing environmental policy being proposed by the Commission, whereby funding will come from rural development funding and structural funds, worries me deeply and I think it simply will not work. Let us be realistic, there will always be something more immediately important than protecting the environment. If properly financed, LIFE + will give us the means to promote our special areas of conservation and thereby promote biodiversity in Europe, which is being lost at an alarming rate.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). Herr Präsident! Auch ich möchte mich den Glückwünschen an die Berichterstatterin anschließen. Sie hat mit ihrem Bericht das notwendige Engagement gezeigt und, wie wir aus der bisherigen Diskussion auch sehen können, die überwältigende Mehrheit dieses Hauses hinter sich.

Es ist wichtig, diesen Bericht mit einer großen Mehrheit zu verabschieden, weil der Bericht die immensen Schwachstellen des Kommissionsvorschlags verbessert. Für mich ist die größte Schwachstelle des Vorschlages, dass die Bewirtschaftung des Natura-2000-Netzes für den Zeitraum 2007-2013 finanziell nicht berücksichtigt ist, und das, obwohl das sechste Umweltaktionsprogramm die Förderung von Artenvielfalt und Artenschutz als einen der Hauptschwerpunkte festlegt.

Der Plan der Kommission, Natura-2000-Netze über die Strukturfonds zu finanzieren, birgt die immense Gefahr, dass in der Praxis zu geringe Mittel zur Finanzierung dieser Netzwerke zur Verfügung stehen. Frau Haug hat sich schon auf das Ergebnis der gestrigen Abstimmung bezogen. Der Ansatz der Kommission zeigt auch, dass sie ihre Verantwortung für die Durchführung der gemeinschaftlichen Umweltpolitiken nicht wahrnehmen will.

Die Kommission hat auch wesentliche Voraussetzungen für eine Finanzierung durch die Strukturfonds völlig ignoriert, nämlich, eine Klausel aufzunehmen, um eine angemessene Bewirtschaftung der Natura-2000-Netzwerke sicherzustellen. Deswegen ist es notwendig, dass wir hier mit einer überzeugenden Mehrheit dem Ansatz der Berichterstatterin folgen, die die Kosten der Durchführung von Natura 2000 in das LIFE+-Programm integriert.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). Panie Przewodniczący! Proponowane w Life+ scalenie dotychczasowych programów wsparcia ochrony środowiska w jeden instrument finansowy jest uzasadnione jako zabezpieczenie przed powielaniem działań. Celowym jest też ujednolicenie oraz uproszczenie zasad i procedur.

Program Life+ ma zapewnić finansowanie działań, które nie będą mogły uzyskać wsparcia z innych instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Jest to w pełni uzasadnione podejście w kontekście aktualnych wyzwań w obszarze ochrony środowiska. Jednak kluczowy problem w kontekście programu Life+ stanowi zapełnienie współfinansowania, tworzenia i wdrażania sieci Natura 2000.

Zagadnienia ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, w tym sieci Natura 2000, zostały uwzględnione w priorytetach programu, jednakże podkreśla się, że współfinansowanie sieci Natura 2000 ma mieć charakter wyłącznie uzupełniający, tj. wsparcie ma być zapewnione w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Funduszu Spójności.

Z niepokojem stwierdzam, iż rozwojowi koncepcji sieci Natura 2000 w Europie nie towarzyszy stosowne zabezpieczenie środków finansowych na rzecz budowy i utrzymania tej sieci. Brak jasnego sprecyzowania zasad pozyskiwania środków na działania związane z ochroną obszarów Natura 2000 na lata 2007-2013 doprowadzi z pewnością do luk w finansowaniu sieci, w wyniku czego wiele niezbędnych działań ochronnych nie będzie mogło być zrealizowanych. Przykładowo w Polsce i w innych krajach, większość terenów, na których wyznaczono obszary Natury 2000, nie kwalifikuje się do objęcia wskazanymi funduszami, np. tereny stanowiące własność lasów państwowych, czy tereny nieużytkowane rolniczo: torfowiska, bagna, naturalne murawy, wydmy, wrzosowiska, zarośla.

Zapewnienie odrębnych środków na tworzenie sieci Natury 2000 nabiera dla Polski i innych krajów szczególnego znaczenia w kontekście pisma Komisji Europejskiej z dnia 6 stycznia 2005 roku, w którym zwrócono się z sugestią dotyczącą rozważenia możliwości rozszerzenia przez nasz kraj listy obszarów objętych siecią Natura 2000. W efekcie mój kraj może być objęty aż w 20% siecią Natury 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). Panie Przewodniczący! Rozporządzenie LIFE+ jest znakomitą konstrukcją prawniczą. Jako rozporządzenie będzie obowiązywało wszystkie Państwa Członkowskie, jego moc będzie większa niż moc kierowanych do Państw dyrektyw.

Natomiast słabością tej konstrukcji jest ułożenie priorytetów w sposób indykatywny. Nie wiemy, które z nich i w jakim zakresie będą finansowane. Dotyczy to zwłaszcza poruszanej tu kwestii NATURY 2000. Usytuowanie tego programu jako programu konkurencyjnego w stosunku do Funduszy Strukturalnych, do Funduszy na rozwój obszarów wiejskich, jest nieporozumieniem, Panie Komisarzu.

Nie możemy tak funkcjonować, byśmy uruchamiali brudną bitwę, brudną walkę pomiędzy potrzebami społeczności lokalnych, pomiędzy ochroną środowiska, rzadkich gatunków zwierząt i roślin, a potrzebami ludzi, którzy mieszkają i żyją na określonym terytorium. Tak być nie powinno.

Druga sprawa wiąże się z finansowaniem NATURY 2000. W komunikacie Komisji wyczytałam, że koszt jest przewidziany na 6,1 miliona euro. To nie jest dużo - ja mam tego świadomość. To jest absolutne minimum. Natomiast pięć milionów z tej sumy ma pójść do piętnastu starych członków Unii Europejskiej, a tylko jeden milion do dziesięciu nowych Państw Członkowskich. Czy ta proporcja jest właściwa? Czy nie uważa Pan, że ta alokacja środków odpowiada zasadzie europejskiej solidarności?

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar Dimas! Ich beneide Sie derzeit nicht um Ihre Stellung. Am Montag mussten Sie uns hier im Parlament Rede und Antwort stehen wegen der Verschiebung der thematischen Strategien, die die Kommission angekündigt hat und nunmehr offensichtlich nicht bringen will. Heute sprechen wir über das neue Finanzierungsinstrument LIFE+, und auch hier haben wir nicht ganz dieselben Auffassungen.

Grundsätzlich darf ich der Kommission aber doch gratulieren, dass sie mit diesem LIFE-Instrument, das 1992 ins Leben gerufen wurde, eines der wegbereitenden Programme der Europäischen Umweltpolitik geschaffen hat. Das Wichtige dabei ist, dass die Vogelschutz-Richtlinie, die Habitat-Richtlinie und die Flora-Fauna-Richtlinie umgesetzt werden sollten, und dass die Umsetzung auch finanziell unterstützt wurde. Bedeutend war dabei der integrierte Managementansatz, der von der Kommission gewählt wurde, und den ich auch voll unterstütze, weil das das Besondere an diesem Programm ist, was es bei anderen Programmen nicht gibt.

Nun sprechen wir über den neuen Vorschlag, der den Zeitraum 2007 bis 2013 betrifft, und der auch die Ziele des Sechsten Umweltaktionsprogramms der Union unterstützen soll. Ich erinnere auch daran – wir sprechen sehr viel über Lissabon in diesem Haus –, dass eines der Ziele bis 2010 – dem Lissabon-Jahr – ist, in Europa dem Verlust an Biodiversität Einhalt zu gebieten. Das ist ein Ziel an sich, das sehr wohl auch sozioökonomische Auswirkungen hat. Ich persönlich komme aus einer Region, in der der Tourismus eine sehr wichtige Rolle spielt. Unser Hauptkapital ist diese Biodiversität, dieser Naturreichtum, den unsere Region hat.

Es ist wichtig, dass wir mit dem neuen Programm das NATURA-Netzwerk weiter finanziell unterstützen. Der von der Kommission gewählte Ansatz auf Integrationsbasis in Zusammenarbeit mit den Fonds für regionale Entwicklung ist sicher richtig. Trotzdem gebe ich zu bedenken, dass wir hier unterschiedliche Ziele verfolgen. Diesen Zielkonflikt müssen wir unbedingt auflösen, um das nötige Gleichgewicht zwischen beiden Teilen – sinnvolle regionale Entwicklung auf der einen Seite und Naturschutz auf der anderen Seite – zu finden.

 
  
MPphoto
 
 

  Andres Tarand (PSE). Lp esimees, parlamendi poolt sisse viidud LIFE+ puudutavad parandused on määruse eelnõud oluliselt parandanud. Eelarve kümnekordne suurendamine võrreldes Euroopa Komisjoni poolt tehtud ettepanekuga on konkreetne samm säästva arengu eesmärkide saavutamiseks ja täidab seejuures Euroopa Liidu strateegilist eesmärki peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine aastaks 2010.

Eelarve suurendamine teeb LIFE+ist arvestatava iseseisva instrumendi Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas. Senisel kujul oleks LIFE+ olnud kasutatav ainult struktuurifondide ja põllumajandusfondide vahel tekkivate "temaatiliste finantstühikute" täitmiseks. Looduskaitse eesmärkide edendamine sõltuks sel juhul kriitiliselt siseriiklikest prioriteetidest ja võiks jääda sotsiaalmajanduslike eesmärkide varju.

Ka toimivad nii struktuurifondid kui maaelu arengu fond taotlejapõhiselt. Siin on oluline risk, et tegevusi suure looduskaitseväärtusega aladel ei rahastata huvitatud taotleja puudumise või kauguse tõttu. LIFE+ puhul oleks seepärast tulemuslikum lähtuda Eestis juba aastaid praktiseeritud mudelist, mille puhul toetusi looduskaitseliselt vajalikeks tegevusteks jaotatakse elupaigapõhiselt: toetuse saaja ei pruugi olla maaomanik, vaid looduskaitseliselt vajalike tegevuste elluviija.

Liikmesriigid vajavad Euroopa Liidult kindlat ja pikaajalist rahastusstrateegiat, et tagada Natura-alade võrgustiku kaitse. Üksnes riikidele jäetava otsustusõiguse korral võib üle-Euroopalise tähtsusega väärtuste kaitse jääda teiste siseriiklike prioriteetide varju. Selle vältimiseks on oluline jätta programmeerimisõigus liikmesriikidele, ent samas määratleda Euroopa Liidu tasemel ära LIFE+ tegevusvaldkondade minimaalsed rahastamismäärad.

Meie kõigi toetus parlamendi poolt sisseviidavatele täiendustele on ülioluline, et suunata ühenduse vahendid eelkõige üle-Euroopaliste väärtuste säilitamisele.

Suurem tänu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE). Herr Präsident, Herr Kommissar! Auch ich begrüße den Vorschlag der Kommission, die Finanzierung und Verwaltung der bestehenden Umweltprogramme zu vereinfachen und sie alle in LIFE+ zu einem einzigen Finanzinstrument zusammenzufassen. Auch ich bin für den Umweltschutz und für den notwendigen finanziellen Ausgleich. Auch ich wäre glücklich, wenn wir heute in der Lage wären, großzügige Finanzrahmen für den Naturschutz festzusetzen.

Allerdings ist es im Hinblick auf die nicht erfolgte mittelfristige finanzielle Planung für 2007-2013 meiner Meinung nach heute unrealistisch und illusorisch, konkrete finanzielle Forderungen zu stellen. Wir wissen heute nicht, wieviel Euro das Gesamtbudget des europäischen Haushalts betragen wird. Zuerst – das wissen wir alle – muss das gesamte Haus, also das finanzielle Gerüst, stehen; erst dann kann man die Zimmer einrichten. Die Konkurrenzsituation zwischen den Strukturfonds und der ländlichen Entwicklung einerseits und LIFE+ andererseits wurde von uns schon sehr gut beschrieben.

In der jetztigen Situation müssen wir uns fragen, bei welchen Maßnahmen es sinnvoll ist, sie durch LIFE+ zu fördern, und welche Aufgaben weiterhin den Mitgliedstaaten überantwortet bleiben sollen. Bleibt z.B. der Schutz des Waldes nicht besser in der Verantwortung und Aufgabe der Mitgliedstaaten? Oder: Warum soll Landerwerb durch LIFE+-Gelder finanziert werden? Hier geht man davon aus, dass es schon Umweltschutz ist, wenn eine Umweltorganisation ein Stück Land erwirbt. Die Frage ist aber nicht, wem die Fläche gehört, sondern wie sie bewirtschaftet wird, d.h. die Bewirtschaftung im Sinne von Flora-Fauna-Habitat (FFH) muss sichergestellt und gefördert werden. Die dadurch entstehenden Aufgaben und Kosten müssen durch LIFE+ abgedeckt werden. Erst die richtige Bewirtschaftung einer Fläche ist Umweltschutz, und das ist im Endeffekt auch viel kostengünstiger.

Ich spreche mich klar gegen eine institutionelle Förderung von Nichtregierungsorganisationen aus. LIFE+ darf nicht für die Finanzierung von reinen Verwaltungsaufgaben der jeweiligen Organisation genutzt werden. Stattdessen müssen konkrete Projekte, die der Umwelt dienen, finanziert werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Ευαγγελία Τζαμπάζη (PSE). Κύριε Πρόεδρε, θέλω με τη σειρά μου να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κ. Béguin, και τους σκιώδεις εισηγητές για την πολύ καλή δουλειά που μας έχουν παρουσιάσει.

Η ανάγκη της χρηματοδότησης για το LIFE+ έχει σαφή ευρωπαϊκή διάσταση και αξία. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τα ολοένα αυξανόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα, διασυνοριακού πολλές φορές χαρακτήρα, καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή της πανευρωπαϊκής και της παγκόσμιας προσέγγισης και αντιμετώπισης.

Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο, μαζί με τις επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, να παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικές δράσεις όλων των προγραμμάτων στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη λειτουργία τους και τον αρτιότερο συντονισμό τους. Είναι ανάγκη να εισαχθεί η έννοια της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας ως βασικό χαρακτηριστικό στις θεματικές προτεραιότητες της χρηματοδότησης του προγράμματος LIFE+ ως βασικός άξονας δράσης και ενεργειών στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει και άλλες δράσεις, όπως το Natura 2000, την οποία κανένα άλλο πρόγραμμα δεν μπορεί να καλύψει. Έτσι θα υπάρξει δέσμευση και από τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την κάλυψη τέτοιων αναγκών.

Αγαπητέ Επίτροπε, πιστεύω πως η αύξηση που ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το ελάχιστο που απαιτείται για τη σοβαρή λειτουργία του LIFE+, το οποίο στοχεύει στις βασικές πτυχές της περιβαλλοντικής πολιτικής, οι οποίες είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως ο έλεγχος της εφαρμογής της πολιτικής αυτής.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, Member of the Commission. Mr President, I wish to thank the speakers for their constructive remarks and their concerns regarding Natura 2000 in particular. The Commission believes that the current environment programmes have served their purpose. LIFE-Nature and LIFE-Environment have been excellent catalysts but, as set out in the mid-term evaluation of the LIFE programme, have done little for the development of environmental policy.

LIFE+ sets out to make a difference. Its purpose is to provide funding for policy development, but it would also permit, for example, local and regional actors to spread best practice for dealing with environmental implementation issues. Spending on tangible environmental investment is best integrated into the funds that have financial muscle, those in rural and regional development areas.

I have already referred to the present success of the Commission’s integration policy. On 21 June the Agricultural Council adopted the Rural Development Fund Regulation. This sets out that farmers and private forest owners can receive compensation for costs incurred and income foregone because of Natura 2000 actions. Under that regulation, as regards farm investments, enhancement of the public amenity of a Natura 2000 area is eligible for support and the drawing-up of management plans relating to Natura 2000 can be financed.

The Council foresees a budget of EUR 82.75 billion to accompany the regulation. At least 25% of that amount – or EUR 22.2 billion – would be allocated inter alia to compensate farmers and private forest owners in connection with Natura 2000. Moreover, it is entirely possible for Member States to focus an even bigger share of their national envelope on Natura 2000 financing if they so wish. Two days ago the Commission also adopted the strategic guidelines for both rural and regional spending. The rural guidelines refer to Natura and the regional guidelines, clearly, to nature and species protection. The Commission is, therefore, delivering on the integration of the environment into other policy areas.

Turning to LIFE+ and the proposed amendments, the Commission finds it difficult to take into account most of the amendments of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety to this proposal. I am aware of the 44 amendments tabled by that committee and of a further four by the Committee on Budgets. I should like to divide these amendments into three distinct blocks.

First, on scope: unfortunately, the majority of the amendments seek to enlarge the scope of the proposal. This runs counter to the Commission’s agreed integrated approach. Many amendments concern Natura 2000, others set out more precisely what is already indicated in the text, for example, forest monitoring, networking, awareness-raising and NGO financing. In addition, certain aspects, such as eco-innovation are clearly covered by other programmes, in this case by the competitiveness and innovation programme. To contain this in LIFE+ would introduce the risk of the double financing of projects, something the Court of Auditors feels very strongly about.

Secondly, on procedure: the Commission could accept some of the amendments in principle, for example those relating to assessing the impact quality of the programme. However, others regarding the adoption of multiannual plans by codecision, would lead to a sclerosis in programme implementation. Clearly, therefore, this could not be accepted. In a similar way, the Commission cannot accept the additional demands arising in respect of the comitology procedure.

Lastly, on the budget, which is the most complex and difficult proposal for the Commission to deal with: the report on LIFE+ increases its proposed budget by EUR 21 billion, but an amendment has been tabled to reduce this proposal to EUR 7.35 billion. However, I am also aware that the Committee on Budgets proposed a zero budget for LIFE+. Similarly, the Temporary Committee on the Financial Perspectives did not put a budget figure on the table for LIFE+.

If Parliament were to provide an additional budget of EUR 7.35 billion for the environment, the Commission would do its utmost to ensure that these funds were properly included in the relevant structural programmes, thereby supporting Natura 2000. In its turn, DG Environment would do all it could to ensure that such funds were effectively and efficiently spent on Natura 2000 matters.

Turning to the amendments in detail, the Commission can accept in principle Amendments 9, 32 and 33. The Commission can accept Amendment 25 in part, as amended by Amendment 43. The Commission cannot accept any other amendments.

In conclusion, the LIFE+ proposal offers a flexible financial instrument for the environment. I hope that we can find common ground in the short term to take this proposal forward.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), rapporteur. Monsieur le Président, si vous me permettez une brève réaction, pourrais-je vous demander, Monsieur le Commissaire, dans quel camp vous vous situez? Ne nous sommes nous pas tous mis d'accord pour ramener la somme de 21 milliards à 9 milliards, ce qui est vraiment le minimum? Or, vous dites que rien n'a été acquis dans les perspectives financières, alors que M. Böge a bien spécifié que Natura 2000 coûtait 21 milliards. Nous devons avoir la garantie que ces 21 milliards seront effectivement répartis sur le budget. Nous estimons que l'agriculture peut prendre un tiers et que les Fonds structurels peuvent prendre un autre tiers. À l'environnement donc d'assumer son tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, Member of the Commission. You are right that this EUR 21 billion comes from a study that we carried out at the Commission and it proved that we need at least EUR 6.1 billion yearly for these programmes. Of course, Mr Böge’s report had a reference to this. The amount was brought down by the amendment to EUR 7.35 billion for the seven-year period, so actually the money you spoke of before was not made available by this report. Again I have to repeat that, if we had this additional EUR 7.35 billion, we would ensure that it would be spent through the relevant funds for Natura 2000 and the other environment programmes.

I must underline that, with the integrated approach, we are going to use the structural funds, the Cohesion Fund, and the Agricultural Fund in order to get the money we need. The guidelines that were voted on last week and two days ago will really help us in this respect.

The Rural Development Fund, and especially Axis 2, which deals with land management, will get at least 25 % of the rural funding of EUR 22.2 billion. This will also help greatly with programmes which the Member States have an interest in financing as they have a legal obligation to finance projects relating to Natura 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu tout à l'heure, à midi.

 

5. Tekstilmateriālu un apģērbu nozare (pēc 2005. gada)
MPphoto
 
 

  Le Président. – L'ordre du jour appelle le rapport de Tokia Saïfi, au nom de la commission du commerce international, sur l'avenir du textile et de l'habillement après 2005 (2004/2265 (INI)) (A6-0193/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE), rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, d'abord, Monsieur le Commissaire, sans mettre en cause votre personne, je ne peux que regretter aujourd'hui que M. Peter Mandelson ou M. Verheugen ne soient pas présents à ce débat sur ce dossier qui a été au premier plan de l'actualité pendant plusieurs mois.

Monsieur le Commissaire, l'industrie européenne du textile et de l'habillement a un avenir et des intérêts commerciaux à défendre. Après le mémorandum d'entente signé à Shanghai le 10 juin dernier entre la Commission européenne et le gouvernement chinois et qui a été entériné par les vingt-cinq États membres, le Parlement européen se prononce aujourd'hui sur l'avenir du textile et de l'habillement européen. Un avenir que nous voulons tous prometteur et ce, malgré les nombreux bouleversements que le secteur a subis ces derniers mois.

Je considère que cet accord d'encadrement, de libéralisation des échanges donne un certain répit aux industries textiles européennes. Néanmoins, je crois que le Parlement européen se doit d'être attentif à la gestion et au suivi de cet accord. En effet, je pense qu'il faut savoir conserver certains garde-fous et utiliser les instruments commerciaux de défense dont nous disposons dans le cadre de l'OMC lorsque cela s'avère nécessaire. Aussi, dans une vision à long terme, l'Union européenne et les autorités nationales doivent contribuer à développer les mesures qui permettront de capitaliser le potentiel de production et de vente des industriels européens, ainsi qu'à faire respecter des règles commerciales équitables et loyales sur le marché mondial du textile et de l'habillement.

Je rappellerai donc le mot d'ordre selon lequel une politique d'échange avec le reste du monde doit être fondée sur deux principes: l'équité et la réciprocité. Dans cette optique et dans le but de rester compétitifs dans ce nouvel environnement commercial, le libre accès aux marchés des pays tiers constitue un intérêt offensif majeur et indispensable.

Voilà pourquoi la Commission doit encourager tous les pays de l'OMC, à l'exception des pays en voie de développement les plus vulnérables, à obtenir, dans le cadre des négociations de Doha, des conditions d'accès aux marchés réciproques, qui soient à la fois équitables et comparables pour les grands producteurs du textile et de l'habillement. Il est par ailleurs nécessaire de maintenir une position ferme contre les pays qui ferment encore leurs frontières aux Européens en dressant des barrières commerciales non tarifaires. Ces pratiques sont à combattre par le biais des instruments juridiques dont l'Union européenne dispose.

À six mois de la réunion ministérielle de Hong Kong, j'insiste, Monsieur le Commissaire, sur le fait que la suppression des obstacles à l'accès aux marchés pour les produits industriels doit être un objectif clé du mandat de Doha. Il est aussi indispensable, et cette résolution en fait état, de protéger notre savoir-faire européen, notre valeur ajoutée européenne. Pour cela il faut défendre les droits de la propriété intellectuelle et lutter contre la contrefaçon et le piratage. La Commission doit en effet adopter une attitude offensive pour s'assurer du respect par les pays tiers des accords ADPIC, notamment au niveau des dessins et modèles textiles. Comme il est nécessaire d'établir un commerce éthique et basé sur une production respectueuse de l'environnement, de la santé et des normes liées au travail.

Enfin, pour répondre au ralentissement de l'industrie textile européenne et garantir son avenir et sa compétitivité face aux ensembles régionaux américains et asiatiques, nous devons appuyer la création d'un espace euroméditerranéen de production pour le secteur textile et habillement. Pour cela, il faut rendre plus fluide la circulation des biens en appliquant le plus rapidement possible le cumul d'origine pan-euroméditerranéen.

Parallèlement à ces mesures commerciales, l'Union européenne doit établir un plan concret d'aide transitoire à la restructuration et la reconversion de l'ensemble du secteur afin d'aider les régions de production textile et afin de garantir l'avenir et la compétitivité du secteur sur les marchés internationaux.

Monsieur le Commissaire, il faut que la Commission européenne étudie en détail les points de cette résolution et qu'elle valorise les recommandations qui y sont faites en engageant des actions concrètes.

De plus, je demande, au nom du Parlement européen, que la Commission fasse, devant les membres de cette institution, un compte rendu trimestriel de toutes les suggestions émises dans cette résolution et des actions qu'elle aura entreprises.

Enfin, pour que l'avenir de ce secteur soit vraiment prometteur, cela exige que l'on soit constamment attentif à sa construction. C'est ce que je demande aujourd'hui pour le textile et l'habillement, un secteur clé de l'Union européenne.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. MOSCOVICI
Vice-président

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, tout d'abord je voudrais quand même dire que si Peter Mandelson n'est pas ici, c'est précisément pour de très bonnes raisons qui sont liées d'ailleurs à ce dossier. Il était tenu à participer à des réunions bilatérales en Grande-Bretagne, où il avait l'opportunité de rencontrer un certain nombre de ministres extrêmement importants, notamment dans le cadre des négociations qui auront lieu pour l'OMC à Hongkong. Son absence à ces réunions nous aurait privés de certaines opportunités pour défendre les priorités que vous exposez ici. Vous savez que ces négociations intéressent directement le secteur textile. Donc, je voudrais vraiment vous demander de bien vouloir excuser cette absence, c'est vraiment pour des raisons d'urgence. Il était vraiment utile qu'il soit à ces réunions.

Ceci étant dit, je tiens à remercier Mme Saïfi pour son excellent rapport et je me félicite du projet de résolution. Il soutient les efforts déjà réalisés par la Commission pour aider le secteur européen du textile et de l'habillement à relever aussi les défis posés par la suppression des contingents depuis janvier 2005. Il est évident que notre objectif est d'atténuer l'incidence d'un accord historique en matière de libéralisation du commerce, arrêté il y a exactement dix ans. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que la politique commerciale de l'Union européenne doit garantir au secteur le meilleur environnement et les meilleures conditions possibles pour lui permettre d'affronter la concurrence à armes égales. Les bouleversements que connaît l'environnement réglementaire et commercial devraient nous inciter à nous tourner offensivement vers l'avenir, à trouver de nouveaux débouchés commerciaux et à créer des marchés plutôt qu'à chercher uniquement à nous protéger de la concurrence sur le marché intérieur.

Je vais aborder à présent les principaux problèmes commerciaux soulevés dans le projet de résolution. En ce qui concerne tout d'abord les importations chinoises, je parlerai de l'accord Union européenne-Chine du 10 juin 2005. Après des mois de pourparlers, nous sommes heureux d'être parvenus à un accord avec la Chine, qui garantisse une croissance plus modérée des importations dans les principales catégories de produits. L'industrie européenne dispose ainsi de deux années et demie supplémentaires pour poursuivre sa réorganisation et son adaptation.

Le large soutien apporté par les États membres à l'approche de la Commission indique qu'un accord négocié était bien le meilleur moyen de faire face à l'afflux d'importations chinoises et ce pour diverses raisons. D'abord, l'essentiel des produits de l'Union européenne est couvert, soit environ la moitié des produits importés qui ont été libéralisés en janvier 2005. Deuxièmement, il n'existe qu'une différence minime entre les quantités convenues et ce qu'eût donné l'application mécanique de la clause de sauvegarde si celle-ci avait été mise en œuvre. Il faut bien comprendre qu'il n'existait pas véritablement d'autre solution. Une application au cas par cas des mesures de sauvegarde aurait été économiquement déstabilisatrice et politiquement très difficile. L'accord apportera davantage de clarté, de certitude et de crédibilité aux entreprises des deux parties (producteurs, exportateurs, importateurs et détaillants) et aidera les exportations textiles des pays en développement et de la Méditerranée vers l'Europe. Cet accord sert donc les intérêts de chacun.

La question d'une retenue de notre part sur des actions de sauvegarde futures et pour d'autres produits demeure. L'Union européenne n'a pas renoncé à ses droits légaux, mais il est clair que nous sommes entrés dans une transaction. Nous n'excluons pas d'éventuelles actions à venir si celles-ci sont réellement justifiées. Un suivi attentif sera donc maintenu. Nous devons désormais concentrer notre attention sur les intérêts de l'Union européenne, intérêts que nous allons défendre de manière offensive, dans le textile, l'accès aux marchés, la propriété intellectuelle, l'Espace euro-méditerranéen, les règles d'origine et le marquage d'origine.

Le plan d'action concernant l'accès au marché, débattu par le groupe de haut niveau le 14 juin 2005, doit être officiellement approuvé et mis en œuvre en insistant sur les questions de propriété intellectuelle. La convergence accrue des conditions d'accès au marché dans le secteur du textile et de l'habillement est par ailleurs nécessaire. Il conviendrait de réduire les droits de douane dans le cadre de l'OMC. Il faudrait les fixer au niveau le plus bas possible pour les PMA et les pays en développement vulnérables. Il faudrait s'attaquer efficacement aux barrières non tarifaires: ceci est un objectif-clé des négociations à l'OMC sur l'accès au marché pour les produits non agricoles; des réductions tarifaires envisagées par l'Union européenne seraient acceptables si un nombre significatif de pays, pour atteindre idéalement une masse critique, offraient des contreparties comparables en termes d'accès au marché. La Commission envisage de faire des propositions sur le marquage d'origine et l'étiquetage. Ces propositions permettront à la fois de fournir des informations appropriées et des garanties sur l'origine des vêtements tout en évitant de faire peser un poids inutile sur les entreprises.

Le nouveau système de préférences généralisées, qui offre un accès préférentiel aux pays en développement, a été adopté le 27 juin et entrera en vigueur le 1er janvier 2006. Une clause spécifique de sauvegarde pour les vêtements a été introduite. Elle exclut tout pays qui enregistre une croissance annuelle de ses exportations supérieure à 20%. Cette clause est la seule concession dans un accord de stabilité global, en vigueur jusqu'à fin 2008. La Chine en a été exclue et le statu quo est maintenu pour l'Inde.

En ce qui concerne la réforme des règles d'origine préférentielles, la Commission va procéder à une évaluation d'impact dans les secteurs les plus sensibles, dont le secteur du textile-habillement. Nous devons mesurer les effets du changement sur l'industrie de l'Union européenne et sur les pays partenaires en développement.

J'en viens maintenant à l'Espace euro-méditerranéen. Nous partageons votre volonté d'instaurer un véritable espace euro-méditerranéen dans lequel les marchandises peuvent circuler librement et sont exemptes de droits de douane. Depuis les années 70, les produits textiles sont entrés sur le marché de l'Union européenne en franchise de droits et, parallèlement, les pays méditerranéens ont progressivement supprimé les droits de douane sur les exportations de l'Union européenne. La compétitivité de l'industrie textile Euromed dépend moins des droits de douane que de la concurrence asiatique, des préférences accordées par l'Union européenne aux pays asiatiques, à travers le SPG, de l'assouplissement des règles d'origine préférentielles et de la concurrence déloyale engendrée par une observation laxiste du droit du travail en Chine. Si le cumul de l'origine a pris du retard au Conseil, tout est mis en œuvre pour accélérer la procédure et assurer son entrée en vigueur à l'automne 2005.

Conclusions: les États membres ont soutenu massivement l'accord conclu avec la Chine; l'industrie a obtenu une période de transition supplémentaire pour améliorer sa compétitivité tant au niveau international que sur le plan intérieur; la Commission va suivre de manière régulière et approfondie ce programme d'actions positives en vue d'assurer l'avenir du secteur européen du textile-habillement.

Concernant votre demande d'information régulière, la Commission tiendra le Parlement régulièrement informé de la mise en œuvre de ses initiatives. Cela dit, je ne vais pas jusqu'à vous promettre un rapport tous les trois mois, mais je crois qu'effectivement, il serait assez raisonnable qu'un rapport soit régulièrement présenté au Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), relator de parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais. Senhor Presidente, Senhor Comissário, a importação de produtos do sector têxtil provenientes da China são o primeiro sinal de um novo fenómeno que representa o início do imparável processo de invasão da produção chinesa nos mercados europeus. Os têxteis são o primeiro sinal, todos os outros sectores de produção virão a seguir.

Temos de reconhecer que a Europa não tem resposta eficaz para este novo fenómeno que é uma consequência da globalização. Há que ser claro, a Europa tem de competir com quem produz com salários mais baixos, mas nem a Europa nem ninguém conseguirá competir com quem mantém a moeda desvalorizada de forma artificial, com quem não paga amortizações pelos investimentos realizados, com quem não paga energia, com quem não respeita as regras ambientais, com quem usa mão-de-obra escrava ou infantil e tudo isto com a colaboração das respectivas autoridades nacionais.

O método que a União Europeia tem seguido nas negociações dos acordos de comércio internacional tem, a meu ver, assim, de ser reexaminado no sentido de se aumentar a pressão no que se refere ao reforço da responsabilidade social das empresas, do respeito rigoroso das normas e convenções da Organização Internacional do Trabalho, das convenções internacionais em matéria de ambiente e de direitos do Homem, mediante a inclusão desses princípios nos acordos bilaterais e multilaterais da União Europeia.

Receio também que a importação dos produtos têxteis na Europa não esteja a ser adequadamente monitorizada. A informação que tenho das organizações do sector dão-me conta que, em Junho de 2005, já foram ultrapassadas, em larga medida, as quantidades negociadas recentemente entre a União Europeia e a China para este ano. Eu espero e quero confiar que a União Europeia, através da respectiva Comissão, mostre muito rapidamente que é capaz de fazer cumprir aquilo que foi acordado.

 
  
MPphoto
 
 

  Joan Calabuig Rull (PSE), Ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Señor Presidente, agradezco a la señora Saïfi el trabajo realizado en este informe. Lo que hoy proponemos al Pleno expresa preocupación por la difícil situación que vive el sector textil europeo y, además, contempla medidas concretas para que pueda afrontar el enorme desafío que tiene ante sí.

En primer lugar, creemos que exigir reciprocidad es imprescindible. Es decir, queremos unas reglas de juego iguales para todos, transparencia en el acceso a los mercados y respeto de todos por los derechos sociales y medioambientales. Pero, en segundo lugar, pedimos apoyo concreto para acelerar la reestructuración de las empresas: para ganar competitividad y para garantizar su futuro en el nuevo marco mundial.

Estamos abocados a una reestructuración del sector, que debe ser impulsada a todos los niveles, europeo, de los Estados y de las regiones, y que deberá fundarse en el diálogo social e institucional. Necesitamos solucionar los problemas de fondo mediante una moderna política industrial.

Por ello, esta Resolución pide a la Comisión y a los Estados miembros una estrategia europea del textil y de la confección orientada a mejorar los procesos que añaden calidad, a hacer productos innovadores y tecnológicamente avanzados, a dar especial importancia a la marca, a incrementar los esfuerzos en el ámbito comercial, a incluir técnicas de la nueva economía y a la formación profesional permanente.

Para cumplir estos objetivos, será necesario un plan textil europeo que contemple ayudas a la reestructuración y recursos específicos en el marco de los fondos de la Unión. Dos instrumentos deben contribuir decididamente a afrontar el futuro del sector: el lanzamiento de una plataforma tecnológica europea que permitirá crear una estrategia coordinada en el ámbito de la investigación y el acceso del sector al séptimo Programa marco, de acuerdo con las características que le son propias, como la gran presencia de pymes.

El textil europeo es reconocido en el mundo por su calidad y su diseño, ha demostrado su capacidad de adaptación y ahora, si recibe el apoyo urgente que necesita ante los profundos cambios que ha de afrontar, podemos proclamar que tendrá futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), relator de parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional. Gostaria de sublinhar alguns aspectos e propostas contidas no parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional.

Primeiro, que a abolição de quotas no sector dos têxteis e do vestuário poderá ter consequências nefastas nas regiões mais desfavorecidas da União Europeia. Que este é um sector estratégico para a União Europeia com grandes potencialidades e susceptível de contribuir para a concretização efectiva da coesão económica e social. Que a União Europeia deverá apoiar o sector como fileira produtiva, quer a nível nacional, quer no espaço comunitário.

Preconizar a criação de um programa comunitário para o sector, particularmente para as regiões menos favorecidas dependentes do mesmo. Que o apoio à modernização e à promoção do têxtil e do vestuário deverão ser considerados como objectivos transversais às políticas da União Europeia. Que é necessário accionar, quanto antes, as cláusulas de salvaguarda previstas nos acordos comerciais, de forma a assegurar o presente e o futuro do sector na União Europeia. Que deverá ser accionado, desde já, o procedimento de urgência previsto nas directrizes relativas à aplicação da cláusula de salvaguarda com a inclusão de todas as categorias afectadas.

E é na sequência destes pontos que gostaria de tecer algumas considerações. O denominado memorando de entendimento celebrado entre a Comissão Europeia e a China em 10 de Junho procura, no fundamental, legitimar a actual situação com as suas dramáticas consequências para o sector, nomeadamente em países muito dependentes deste, como Portugal, o que é inaceitável. Como federações do sector denunciam, a partir de dados da própria Comissão Europeia, o acordado no memorando veio permitir aumentos das exportações entre os 49% e os 318%, comparando o verificado em 2004 com o perspectivado para 2005 e nunca os 8, 10 e 12,5% anunciados.

Mais, em 20 de Junho, as exportações comunicadas provenientes da China excediam já, em quase todos os produtos, o acordado a 10 de Junho e, inexplicavelmente, a Comissão Europeia abdica do direito de accionamento das cláusulas de salvaguarda, restringindo a sua aplicação. Aliás, a Comissão Europeia e o Conselho têm agido de tal forma que demonstram afinal o seu não empenhamento na defesa desta indústria europeia, pelo que são os primeiros responsáveis pela dramática situação de milhares de empresas e pela destruição de milhares de postos de trabalho, com gravíssimas consequências sociais. Daí as propostas de alteração que apresentamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Zingaretti (PSE), relatore per parere della commissione giuridica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sembra che stiano finalmente prendendo corpo un'analisi delle proposte compiute, una politica e una strategia dell'Europa nei confronti dell'industria tessile.

Questo è fondamentale perché milioni di cittadini in queste settimane guardano a noi e ci chiedono di agire su questi temi. Non possiamo ignorare questa insofferenza, a volte rabbia, legata alla percezione di vivere in un'epoca nella quale i fenomeni della globalizzazione sono alla fine governati dagli Stati Uniti, usati da grandi paesi come l'India e la Cina e pagati, in forma diversa, dai paesi in via di sviluppo e dall'Europa.

E' per questo che la relazione chiarisce che le politiche e le strategie per il tessile non significano assistenzialismo o protezionismo, ma anzi piena accettazione delle regole di mercato. Tuttavia, si pretende che le regole siano rispettate da tutti e si indica una via da seguire, quella dell'apertura dei mercati e della concorrenza come opportunità, ma al contempo anche del rafforzamento delle azioni pubbliche per l'industria tessile, per il suo ammodernamento e la sua riconversione, per l'innovazione, per la ricerca e per la formazione dei lavoratori.

Nella relazione si chiede inoltre alla Commissione di adottare un'iniziativa chiara su tre punti. In primo luogo una politica che garantisca in tutti i paesi produttori, e in particolare in Cina, il rispetto delle regole della libertà di mercato e quindi la riduzione degli aiuti o delle sovvenzioni statali occulte alle imprese che alterano la concorrenza. In secondo luogo, si chiede con forza il riconoscimento e l'affermazione di clausole etiche, sociali e ambientali, volte ad allargare la sfera dei diritti e a migliorare le condizioni di lavoro. Infine, si chiede una lotta più efficace alla contraffazione, alle frodi e ai falsi, che va perseguita inasprendo le sanzioni per i rivenditori e per gli acquirenti e adottando un sistema di tracciabilità.

Concludo dicendo che avremmo preferito maggiore chiarezza su altri punti, ad esempio l'inserimento di una strategia attiva per un consumo consapevole e parole più precise in merito a una tempestiva promozione - e mi fa piacere che il Commissario l'abbia detto - di un marchio di origine per tutte le merci tessili e di abbigliamento, proprio per difendere e rilanciare uno dei punti di forza della nostra produzione. Tuttavia, in questo momento tutto è in mano alla politica e alla capacità dell'Europa di farsi ascoltare e rispettare.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary, im Namen der PPE-DE-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor einigen Tagen ist es der Kommission mit unserer Unterstützung gelungen, mit China eine Vereinbarung zu treffen. Mit dieser Vereinbarung soll die europäische Textilindustrie vor einem Tsunami chinesischer Textilien geschützt werden.

Das hat gute und schlechte Seiten. Gut ist, dass die südeuropäische Textilindustrie damit eine Atempause bekommt. Aber betrachten wir doch einmal die schlechten Seiten der Vereinbarung: Wir haben wieder Quoten eingeführt. Damit machen wir genau das, wofür wir China immer kritisieren: Wir bauen Handelshemmnisse auf.

Wer legt wann fest, welcher Importeur welche Quoten zugeteilt bekommt? First come, first serve? Oder werden diejenigen bevorzugt, die bereits längere Lieferverträge haben? Oder gibt es andere Varianten? Mit welcher Begründung und wie will die Kommission das festlegen?

Was ist mit Kaufhäusern und Händlern, die in China im Vertrauen auf das Auslaufen der Quoten große Bestellungen getätigt haben? Bekommen sie ihre Waren? Bleiben die Regale nun leer? Oder bezahlt ihnen jemand einen Ausgleich, wenn sie nun irgendwo anders auf der Welt teurere Produkte kaufen müssen?

Was ist mit europäischen Textilunternehmen, die im Vertrauen auf den Wegfall der Quoten ihre Produktion nach China verlagert und im Gegenzug Marketing und Vertrieb in Europa weiter gestärkt haben? Können sie sich von ihren eigenen Fabriken in China beliefern lassen, oder haben sie nun einfach Pech und sind ihrer Grundlage beraubt und müssen ihre Mitarbeiter in Europa entlassen, weil die Quoten wieder eingeführt wurden?

Was ist mit den Textilherstellern, die sich in den vergangenen Jahren auf eigene Kosten restrukturiert haben? Werden sie nun dadurch bestraft, dass diejenigen Unternehmen, die sich der Herausforderung bisher nicht gestellt haben, Gelder aus den Strukturfonds erhalten?

Wir geben den Unternehmen, die sich bisher nicht auf die neue Situation auf den Weltmärkten eingestellt haben, eine letzte Chance, dies endlich nachzuholen. Es ist jedoch nicht Aufgabe einer europäischen Protektions- und Subventionspolitik, die Textilindustrie dauerhaft vor der Zukunft zu beschützen. Dies ist die ureigenste Aufgabe der Unternehmen, der Unternehmensleiter und der Mitarbeiter. Ich rufe diese daher auf, sich dieser Herausforderung zu stellen!

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis, em nome do Grupo PSE. Senhor Presidente, começo por saudar a Sra. Saïfi pela qualidade do trabalho que realizou. O que está em causa é a necessidade de definir e concretizar uma estratégia comercial e industrial para inviabilizar a indústria têxtil das confecções europeias no contexto de uma grande abertura dos mercados internacionais.

E essa estratégia passa pela adopção de duas medidas essenciais: primeiro, medidas de natureza defensiva e segundo, medidas de natureza mais ofensiva. As medidas de natureza defensiva têm que ver com a necessidade de contribuir para a regulação do comércio internacional neste sector. E, nessa perspectiva, são de saudar todas as iniciativas no intuito de garantir a criação de condições recíprocas de acesso aos mercados e de garantir a activação de cláusulas de natureza ética, social e ambiental que garantam precisamente essa correcta regulamentação dos mercados internacionais. Não se trata de uma questão de proteccionismo. Trata-se de uma questão de garantir que o comércio internacional deste sector se faça de forma justa e correcta.

Em segundo lugar é necessário adoptar medidas ofensivas, porque há também uma questão de competitividade deste sector industrial no contexto mundial. Essas medidas ofensivas implicam a adopção de uma política industrial mais agressiva por parte da União Europeia neste sector, que é um sector de extrema importância. Nessa perspectiva são também de saudar todas as iniciativas no sentido de promover um aumento dos investimentos na investigação e no desenvolvimento, de promover a inovação e iniciativas tendo em vista melhorar também o acesso ao financiamento, que é um problema crucial que se coloca a estas empresas.

Estamos a falar de um tecido empresarial que é constituído em mais de 95% dos casos por pequenas e médias empresas e um dos problemas mais graves com que elas se defrontam é precisamente o problema do acesso ao financiamento. Nessa óptica entendemos que é absolutamente imprescindível que se avance no sentido de garantir a aposta no progresso tecnológico no fabrico, criar novos mecanismos na moda e novos serviços, apostar na criação de têxteis técnicos e na inovação não tecnológica, bem como da criação de uma plataforma tecnológica europeia que tenha precisamente como consequência robustecer esta área industrial.

Por isso há aqui do nosso ponto de vista duas componentes que têm de ser valorizadas. Há uma componente comercial e outra industrial. É da articulação de ambas que pode resultar uma viabilização da indústria do têxtil e das confecções no âmbito da União Europeia. Reitero, e assim quero terminar, quando fazemos um apelo à regulação dos mercados internacionais neste sector, e é importante que a União Europeia tenha propostas claras no âmbito da Ronda de Doha. Quando nós falamos disto não estamos a fazer um apelo à adopção de medidas proteccionistas. Este é um sector que tem de se abrir, é um sector que tem de reforçar a sua capacidade de competir nos mercados internacionais. Mas aquilo de que estamos a falar é apenas da regulação do comércio internacional neste sector muito específico e isso é absolutamente imprescindível.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim, on behalf of the ALDE Group. Mr President, the issue of textiles and clothing after 2005 in many ways marks the demonstration of a new era in world trade practices and the growing strength of emerging economies. This new era is one that belongs to the innovative, those with relevant knowledge and those who are able to recognise changing world climates and adapt accordingly.

There are many well-rehearsed arguments setting out the current difficulties that we are facing in the textiles sector here in the European Union. Whether they are that, as a continent, we simply were not prepared for 1 January 2005, or that the Chinese state involvement in the production processes of its manufacturers distorts true market competition, it is certain that the experience we are having today with textiles will, in time, prove not to be unique. Indeed, I just read a report in The Guardian newspaper this morning that sets out details of the first round of imports of 4x4 vehicles from China, at a price that I cannot see any current suppliers ever being able to match in the EU. That is the extent of the competition that we are now facing.

We must recognise that the economic world order is now changing at a pace as never seen before. That creates for us many managerial challenges at EU level and it is here that we, as an institution, must do all that we can to empower our entrepreneurs with knowledge so that they may continue to compete and lead the field in our areas of expertise.

It is not desirable that management of the sort that we have recently had to endure through negotiations with the Chinese should happen again with any of our competing partners. The Commission was right to take the steps that it did, but that is no long-term solution. Our experience should widen our vision, strengthen our position, so that we may seize the opportunities that lie within the management challenges that we face.

I represent a constituency with a long history of leading in the textiles trade. The cotton mills of Lancashire helped form the backbone of the industrial revolution in the United Kingdom. Much of that has changed over the years. Mills that once employed thousands now employ in the very low hundreds. That change started in the 1980s, when changing conditions demanded computer-generated production processes and the longer-term efficiencies that they produce.

It was unfortunate in Lancashire that the management of the process was not provided at a governmental level, and many valued and skilled people found themselves with redundant skills overnight. The vision, lack of provision of knowledge to empower and innovation was not catered for at a national level. The new changing circumstances that we face must not be allowed to be a repetition of that experience, but rather a window in which we evolve our industry.

The report, as finalised by the Committee on International Trade, is one that I am able to recommend to this House. I congratulate the rapporteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas, on behalf of the Verts/ALE Group. Mr President, I thank Mrs Saïfi for her timely report and believe that the end of the Multifibre Agreement poses a very great challenge to a great many countries around the world. The World Bank and the World Trade Organization predict that as a result of the abolition of all quotas China’s share of world trade in textiles and clothing will rise from 17% in 2003 to over 50% by 2010.

Some argue that to date China’s imports have mostly grown at the expense of imports from other third countries which have seen their share of the EU market decrease, but it is already very clear that the EU textile and clothing industry is experiencing significant pressure. According to the European apparel and textile organisation, Eurotex, the sector could risk losing 1 000 jobs a day and up to a million jobs before the end of 2006.

I welcome the steps that the Commission has finally taken to address the problem but I wonder what makes them so confident that a few years’ breathing space will really make any long-term difference. Since the sector in the EU has already had ten years in which to make adaptations to this new reality, what more will they do in the next few years that they have not already done? My concern in saying that is that the Commission is under-estimating the size of the challenge we face.

Its response has been to urge European manufacturers to produce higher-value products rather than competing with China on basics, yet China’s ability to climb rapidly the value-added ladder across so many sectors shows how unhelpful this advice is.

The Commission has also failed to acknowledge that this challenge is a systemic one, not a one-off sectoral one. The textile sector is likely to be only the first sector among many. As Mr Karim has just said, we already know that there are many other sectors that are about to cause us concern in terms of Chinese competition. I am thinking of footwear, bicycles, machine components, and also high-tech goods. But if the impact in the EU will be severe, in many parts of the developing world it will be devastating, especially for women who are disproportionately represented in these sectors.

In 2000 textiles and clothing accounted for 95% of all Bangladesh’s industrial goods exports. In Laos they accounted for 93%, Cambodia 83%, Pakistan 73%, the list goes on. The sector employed nearly 2 million workers in Bangladesh, 1.4 million workers in Pakistan. Little wonder, then, that several dozen countries led by Bangladesh and Mauritius made an eleventh hour appeal to the World Trade Organization to save their textile industries. It is very unfortunate that their appeal fell on deaf ears, because China’s deflationary pressures are already driving down wages, pushing global suppliers to reduce their workers’ rights and conditions in a bid to remain competitive.

In the Philippines, for example, the government has ruled that its law on the minimum wage will no longer apply to the clothing industry. The Bangladeshi government has recently announced that it will increase the number of authorised overtime hours and reduce the restriction on women’s night work.

Now, part of the solution undoubtedly lies in pressure on China to meet social and environmental standards, so that its competitive advantage is not based on the appalling exploitation of workers or the environment. But that alone is not enough. The challenge posed by China raises some fundamental questions about the logic and direction of free trade itself and it demonstrates the destruction that happens when a country has not just a comparative advantage but a more or less absolute advantage in so many areas. The old theories about free trade always being a win-win arrangement are shown to be fundamentally flawed and therefore the Commission urgently needs to undertake more research in order to understand these new trends better and formulate appropriate policy approaches.

Finally, I just want to say that I regret that two of the amendments submitted today link textiles and REACH. I think those amendments are very misleading and unhelpful and unfortunately, largely because of those amendments, my Group will abstain on the final vote on this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Herr Präsident! Ich kann den allgemeinen Aufschrei, der dem rasanten Anstieg der Textilimporte aus China seit dem 1. Januar 2005 folgte, nicht nachvollziehen. Uns allen war doch klar, dass genau das eintreten würde! Wer die Märkte unkonditioniert öffnet und liberalisiert, der muss einfach damit rechnen, dass andere Produzenten ihre Chance und ihre Vorteile nutzen und auf die sich öffnenden Märkte drängen.

Schauen Sie sich an, was China heute vorrangig importiert: Aluminiumschmelzanlagen, Gießanlagen, Pressen, Tiefziehwerkzeuge, Walzwerke. Damit wissen Sie, dass wir in fünf Jahren enorme Probleme bekommen: in der Schuhindustrie, in der Fahrradindustrie, in der Automobilindustrie, in der Eisen- und Stahlherstellung. Auch die durch besondere Schutzklauseln gegebene Galgenfrist bis 2008 wird das Problem nicht lösen, sondern nur etwas abmildern. Es ist blauäugig, für den Handel mit China und anderen Ländern gleiche Wettbewerbsbedingungen zu fordern. Heißt das, dass ab 2008 ein Arbeitnehmer in der europäischen Textilindustrie das gleiche Gehalt wie sein chinesischer Kollege beziehen soll, um wettbewerbsfähig zu sein? Das ist absurd!

Ebenso absurd wie skandalös ist es, dass die Europäische Union sich selbst das Wasser abgräbt, indem sie Unternehmen, die ihre Produktion in Drittländer verlagern, sogar noch mit Subventionen unterstützt. Die einzige Chance für eine Lösung ist eine komplette Neuausrichtung der EU-Handelspolitik. Die EU muss sich für ein gerechtes Handelssystem einsetzen. Dazu gehört, mit der zügellosen Marktöffnungs- und Liberalisierungspolitik zu brechen. Ein fairer Interessenausgleich beinhaltet Handel dort zu fördern, wo er sinnvoll und nicht auf Selbstzweck ausgerichtet ist, und auf der anderen Seite den Fortbestand der ortsansässigen Produktion sowie regionale Wirtschaftskreisläufe zu sichern und zu fördern, und zwar nicht nur in den eigenen Regionen, sondern auch in den Entwicklungsländern.

Dazu gehört auch – wie es meine Fraktion gefordert hat –, dass sich die Europäische Union für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der sozialen Rechte der Arbeitnehmer und für hohe Umweltstandards sowohl in der eigenen Industrie, als auch in der Produktion ihrer Handelspartner einsetzt. Dazu gehört, Entwicklungsunterschieden zwischen den verschiedenen Handelspartnern entsprechend Rechnung zu tragen. Dazu ist es jedoch dringend notwendig, das Verhandlungsmandat der Kommission endlich neu zu formulieren. Das alte Mandat von 1999 ist zweimal gescheitert, in Seattle und in Cancún, und es wird auch in Hongkong scheitern! Ich verstehe nicht, wieso die Kommission, wie im vorliegenden Bericht formuliert, ihr neues Mandat selbst konzipieren soll.

Ich unterstütze die Berichterstatterin in ihrer Forderung, Forschung und Innovation im Textilsektor gezielt zu fördern. Hier sollte der Schwerpunkt insbesondere auf der Entwicklung von gesundheitlich unbedenklichen, chemikalienfreien Textilien durch die konsequente Durchsetzung des Substitutionsprinzips liegen, ganz im Sinne von REACH. Dazu gehört für mich auch, Sorge dafür zu tragen, dass die Verbraucher nicht zu Versuchsobjekten für Textilerzeugnisse aus der bunten Nanotechnologie gemacht werden, ohne dass deren Auswirkungen hinreichend erforscht sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie. Voorzitter, de mondiale textielsector heeft sinds de afschaffing van de importquota in januari 2005 een ingrijpende transitie ondergaan. De spectaculaire groei van de Chinese textielexport verloopt parallel aan de diepe crisis van de textielsector binnen de Europese Unie en in ontwikkelingslanden zoals Bangladesh, Cambodja en Laos. Ik deel de zorgen van de rapporteur over de sterke groei van de hoeveelheid Chinese textiel op de Europese markt en roep de Commissie ertoe op de uitvoering van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en China voor de periode 2005-2008 nauwlettend te volgen. Ik onderstreep met nadruk het feit dat deze overeenkomst slechts het begin is van een eerlijke en goed functionerende mondiale textielmarkt. De Europese Commissie moet de dialoog met Peking continueren om duidelijk te maken dat een geliberaliseerde wereldmarkt slechts functioneert op een level playing field.

Illegale staatssteun, stelselmatige exportsubsidies, schending van intellectuele eigendom en een gebrekkige openheid van de eigen markt zijn immers niet te combineren met de principes van de vrije markt. Van onkunde kan geen sprake zijn, gezien de precisie waarmee Peking de Europese Unie op haar WTO-verplichtingen wijst. De rapporteur vraagt terecht aandacht voor de naleving van arbeidsrichtlijnen door China. In veel fabrieken moeten de arbeiders, waaronder veel kinderen, onder erbarmelijke toestanden werken. De Europese Commissie moet een actief beleid voeren om de arbeidssituatie in China te verbeteren. Dat is niet alleen voor de Chinese arbeiders van groot belang, maar ook voor textielarbeiders in omliggende landen. Textielbedrijven in deze landen worden door de Chinese expansie gedwongen de productiekosten nog verder te reduceren om internationaal concurrerend te blijven.

Ik vind het echter teleurstellend dat de rapporteur de toekomst van de Europese textielsector te eenzijdig beziet in het licht van een Euro-mediterrane zone. De Europese Unie moet binnen de complexe mondiale textielmarkt niet primair inzetten op samenwerking met één regio. Bovendien is het sluiten van een handelsovereenkomst met een land als Syrië, gezien de huidige situatie van de mensenrechten, ondenkbaar.

Mijnheer de voorzitter, de Europese Commissie moet de kansen en bedreigingen binnen de mondiale textielsector zonder importquota duidelijk in kaart brengen en helder beleid formuleren voor de Europese textielsector na 2008. Alleen een commerciële en innovatieve Europese textielsector behoudt een concurrerende plaats op de wereldmarkt.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'azione avviata alcuni mesi fa dall'Unione europea, duramente colpita dagli insostenibili aumenti delle importazioni di tessili e di manufatti dalla Cina, ha cominciato a dare qualche risultato con il memorandum d'intesa. Tuttavia, la liberalizzazione completa avverrà solo nel 2008.

La relazione dell'onorevole Saiïfi, che ringrazio veramente per l'ottimo lavoro, insiste giustamente affinché venga mantenuta alta l'attenzione per verificare le buone intenzioni delle autorità cinesi e per tener sotto controllo una situazione che è degenerata.

Con gli emendamenti al testo finale ho voluto sottolineare alcuni aspetti di estrema importanza per il settore tessile europeo e per i manufatti in generale.

Oggi vi è la necessità di prevedere sanzioni adeguate, quali l'interdizione a commerciare per un certo periodo con l'Unione europea per tutti coloro che sono risultati colpevoli di importazioni illegali di merci o di importazioni di merci contraffatte, e che si sono quindi resi complici di un reato che deve essere valutato nella sua gravità per i suoi riflessi sull'intera società europea, non solo verso i produttori ma soprattutto verso i consumatori.

Vogliamo che sia costantemente monitorato l'impegno delle autorità cinesi nella lotta contro la pirateria, la contraffazione dei marchi e dei prodotti, lo sfruttamento minorile e il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Un altro problema importante è dovuto al fatto che il boom delle esportazioni tessili dalla Cina ha prodotto effetti devastanti in quei paesi in via di sviluppo che avevano nell'Unione europea, oggi sovraccarica di merci cinesi, il loro principale ed essenziale mercato di sbocco e di vendita. Nel riequilibrare il settore nei prossimi anni, segnati dalla liberalizzazione commerciale, bisognerà tener conto anche delle necessità di questi paesi.

La Commissione ha la responsabilità di attuare strategie che diano i supporti indispensabili per la modernizzazione e che permettano alle imprese di affrontare, in modo informato e con prospettive chiare, una strada che rimane comunque in salita, specie per le piccole e medie attività.

Non ci può essere liberalizzazione nel mercato globale se gli attori non rispettano tutti le stesse regole e le disposizioni che derivano dagli accordi. L'assenza di regole o il loro mancato rispetto impedisce una corretta concorrenza e, di fatto, inficia lo stesso concetto di libero mercato. Non stiamo difendendo solo un importante settore produttivo dell'Unione, ma stiamo difendendo il diritto dei consumatori alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, il diritto dei lavoratori a conoscere le vere prospettive per il futuro e a vedere applicate le clausole sociali nel rispetto dei diritti dell'uomo.

L'Unione europea deve dire con forza al resto del mondo che non può esserci libero mercato senza una concorrenza corretta e che, affinché la concorrenza sia corretta, occorre che le regole comuni siano rispettate.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Plusieurs collègues s'adressent à la Présidence au sujet, vous le savez peut-être, d'évènements graves qui se déroulent en ce moment avec une série d'explosions dans les transports londonniens. Plusieurs stations de métro et plusieurs bus ont été visés, avec des blessés, rapporte-t-on, peut-être des morts, nous n'en savons pas plus pour l'instant.

Je comprends que des collègues souhaitent intervenir à ce sujet. Je voudrais simplement leur dire que la Présidence et le Parlement tout entier sont, bien sûr, plus que préoccupés par ce qui se produit. Je propose simplement que nous n'ouvrions pas maintenant un débat. Ces événements sont en cours. J'en ai été informé. Je me suis renseigné. Il y a encore eu une explosion il y a quelques minutes seulement. Un troisième incident, comme disent les Britanniques, mais qui est plus que cela, il s'agit probablement d'un attentat, s'est produit dans une station du métro londonien. Je crois qu'il faut attendre un peu, avant d'en débattre, de savoir ce qui se passe, d'avoir des éléments d'information. Pour l'instant, le métro londonien est complètement bloqué, paralysé, fermé.

En attendant, je tenais à faire cette annonce devant vous, dire que, bien sûr, notre Parlement se sent plus que concerné par ce qui se passe. Je propose donc que nous poursuivions notre débat en attendant d'avoir plus d'informations.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). Mr President, important as this debate is, it pales into insignificance when compared with the atrocious terrorist attacks in my capital city today. I would like to join, I am sure in the name of all in this House, in utterly condemning that terrorism and in expressing condolence and sympathy to those who have been injured and killed.

We live in an age where terror seems to know no bounds. Coming from Northern Ireland, where we alas have known much of that in our history, one’s heart goes out to the people affected by this morning’s terrible events.

Turning to this subject, Northern Ireland, like many parts of Europe, once boasted a vibrant and large textile industry. Today it is reduced to all but nothing, with thousands upon thousands of job losses. Since trade policy was foolishly handed over to the exclusive competence of the EU, the plain truth is that Member States are powerless to act in the face of cheap imports ravaging their textile industry.

The plain truth is also that the EU has failed the textile industry. The abolition of import quotas on 1 January 2005 has, in the UK and elsewhere, caused soaring imports, especially from China. Whereas we are denied import quotas, China’s state owned factories benefit from export subsidies, state aid and even free electricity, as well as the benefits of its artificially undervalued currency. Little wonder that we cannot compete.

Commissioner Mandelson’s decision to impose anti-dumping duties on certain synthetic fabrics is welcome so far as it goes, but often such fabrics are then further processed in China to give them added value, thereby avoiding the anti-dumping duties. For example, a synthetic fibre that might be subject to that duty is given added value by making it into a roller blind, whereby it escapes the anti-dumping duty and is dumped in the EU at ridiculous prices. That loophole must be closed.

Generally, the Commission needs to be much more robust with China than it has been hitherto.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Monsieur Allister, le Parlement, qui, je crois, s'associe dans son ensemble à la condamnation du terrorisme que vous venez d'exprimer, manifeste aussi toute sa compassion aux blessés, puisque jusque maintenant nous ne savons pas encore s'il y a des décès.

Le terrorisme, puisque apparemment c'est bien du terrorisme qu'il s'agit, trouvera toujours sur sa route des Européens mobilisés qui refusent de céder. On sait qu'il y a eu plusieurs événements majeurs à Londres hier, un événement heureux avec le choix de Londres comme ville de l'olympisme en 2012 et le déroulement du G8. Ce qui s'est passé n'est donc sans doute pas fortuit. Par conséquent, manifestons notre condamnation la plus forte.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE). Voorzitter, ook mijn medeleven met alle slachtoffers. Sinds 1 januari 2005 mogen WTO-leden geen quota meer hanteren voor de import van textiel en kleding. De gevolgen voor de Europese markt blijken enorm, zowel voor importeurs als voor producenten. Het is goed dat de Commissie een oplossing voor dit dilemma heeft gezocht in dialoog. Deze maatregel geeft de Europese producerende industrie wat ademruimte. Meer is het niet en meer kan het niet zijn. De WTO staat het immers niet toe en het is niet te verwachten dat dit zal veranderen.

De Europese producenten zullen nu echt op de nieuwe situatie moeten anticiperen. Nodig is een strategisch antwoord op de problemen op de lange termijn. De Europese textiel- en kledingsector, en niet alleen deze sector, heeft immers een structureel probleem. Er zijn veel producten die in China, of misschien ook in andere landen, goedkoper geproduceerd worden of kunnen worden. Over China gesproken, een groot probleem is dat China de WTO-regels niet naleeft. Vooral op het gebied van intellectuele eigendom, arbeidsomstandigheden, milieu en markttoegang. Daardoor kan het goedkoper produceren, hetgeen leidt tot oneerlijke concurrentie. Dit moet echt aangepakt worden. Verzekerd moet worden dat bestaande regels worden nageleefd. Wat betreft de arme landen, veel arme landen hebben de laatste jaren een enorme afhankelijkheid van de textiel- en kledingsector opgebouwd. Ook zij kunnen moeilijk concurreren met China en zien banen verloren gaan. Voorkomen moet worden dat de minst ontwikkelde landen de grootste verliezers worden.

Voorts wordt er te weinig rekening gehouden met de belangen van importeurs en producenten die wel geanticipeerd hebben op de situatie vanaf 2005 en inmiddels soms zelfs grote financiële verplichtingen zijn aangegaan. Zij mogen niet het slachtoffer worden van een reddingsactie voor een deel van de producerende industrie. Zij hebben recht op voorspelbaarheid en juridische zekerheid.

Tot slot, voorzitter, natuurlijk mogen wij onze handelspositie beschermen, maar altijd in lijn met de WTO, met een verantwoordelijkheid jegens arme landen en met een verantwoordelijkheid voor eerlijke handel en eerbiediging van mensenrechten en het milieu. Dat moet overigens gelden voor alle WTO-leden. Mijn complimenten aan mevrouw Saïfi.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Ettl (PSE). Herr Präsident! In Chinas Textil- und Bekleidungsindustrie wurden allein in den letzten drei Jahren über 20 Milliarden US-Dollar investiert. Selbst unsere Industrien hatten starken Anteil daran. Die Kapazität wurde um 50% erhöht. Damit werden in China pro Jahr 20 Milliarden Bekleidungsartikel produziert, d.h. vier Stück für jeden Menschen auf dieser Weltkugel! So viel zur Kapazität.

Nun zum sozialen Teil: Textilarbeiterinnen in China sind in der Sozialskala ganz unten angesiedelt. Viele verdienen weniger als einen Dollar pro Tag und sind zusätzlich rechtlos. Doch die Textilmarktanteile Chinas in der ganzen Welt steigen rasant. Die ärmsten Staaten der Welt verlieren jetzt auch noch die Textilindustrie. Afrika – mit Aids geschlagen – verliert tagtäglich Tausende von Arbeitsplätzen. Die Europäische Union verliert zur Zeit täglich tausend Arbeitsplätze. Weltweit sind über 30 Millionen Arbeitsplätze von Verlagerungen bedroht, und dazu kommen noch 30 Millionen Arbeitsplätze von Unterlieferanten. Das ist mehr als eine Umwälzung von Arbeitsplätzen. Das ist eine soziale Katastrophe!

In China ist es sogar so, dass das Land mit sich selbst in Konkurrenz steht. Sozialregelungen werden heruntergeschraubt und die Unternehmen von Soziallasten befreit. Und wir reden von Fair Trade und Kernarbeitsnormen und lassen das Kapital gewähren, wie es will.

Herr Kommissar, tun Sie bitte eines: Thematisieren Sie bei den zukünftigen Hongkong-Verhandlungen in der Welthandelsorganisation die soziale Frage! Bei einem Ja zur Liberalisierung muss man auch das Wie mit beachten. Das sage ich Ihnen als Vizepräsident der Internationalen Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter-Vereinigung mit über 10 Millionen Mitgliedern in 110 Ländern der Erde. Wir sind von dieser Katastrophe erschüttert!

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). Tekstilės sektorius - tai pirmasis ES pramonės sektorius, skaudžiai pajutęs pokyčius pasikeitusioje pasaulio globalioje rinkoje. Tekstilės rinkoje atsirado nauji rinkos dalyviai, visų pirma Kinija ir Indija. Liūdna girdėti Europos Komisijos pareigūnų teiginius, kad prieš dešimt metų derantis dėl Kinijos narystės PPO, niekas neįsivaizdavo tokios Kinijos plėtros. Tekstilė ir kiti problemų turintys sektoriai rodo, kad tai nėra vienos iš Europos valstybių negebėjimas valdyti savo ekonomikos. Tai visos Europos daugelio pramonės sektorių problema. Europos Sąjunga, turėdama pramonės politiką, numato iš esmės tik gaires augimui ir užimtumui. Nėra įvardinti sektoriai, kurie rekomenduojami plėtoti, tai – valstybių narių reikalas. Pranešėjas siūlo kaip atsvarą Kinijai sutelkti tekstilės gamybą Viduržemio jūros regione. Tačiau tai tikrai nesustabdys Kinijos, o Europai atsiras naujų konkurentų. Yra būtina ES pramonės sektorių analizė ir ilgalaikės vystymosi prognozės, atsižvelgiant į naujų rinkos dalyvių atsiradimą ir rinkų persiskirstymą. Todėl kviečiu Europos Parlamentą paraginti Europos Komisiją parengti pramonės politikos keitimo pasiūlymus, numatyti pramonės vystymosi prognozes ilgalaikiam laikotarpiui iki 2030 - 2050 m., pateikti pramonei rekomendacijų apie ateities sektorius, į kuriuos reikėtų pradėti investuoti jau dabar. Jei nesiimsime tokių priemonių, Kinijos cunamis nusiaubs visą Europos pramonę.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Nous allons à présent interrompre ce débat qui reprendra à 15 heures.

 

6. Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)

7. Padomes kopējo nostāju paziņošana (sk. protokolu)
  

IN THE CHAIR: MR BORRELL FONTELLES
President

 

8. Priekšsēdētāja paziņojums
MPphoto
 
 

  President. Honourable Members, in the last hour, reports have reached me of what now appears to be a coordinated series of attacks on London’s transport system. Explosions have been detonated on three buses and at four tube stations. Deaths have already been confirmed, and many people have suffered terrible injuries. I do not yet have any specific figures, but we may have to deal with many deaths. Reports of attacks are continuing, and they arrive every few minutes.

On behalf of Parliament I want to express our condolences to all those who are suffering the consequences of these barbaric acts. As President of Parliament and a citizen of a country that experienced only last year the horror of this kind of multiple attack, I want to send, on behalf of us all, a message of solidarity to the British people. We all stand with you today. We will never let the atrocities of terrorism defeat the values of peace and democracy in Europe.

I ask you now to observe a Minute’s silence.

(The House rose and observed a minute’s silence)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ
Αντιπροέδρου

 

9. Balsošanas laiks
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ψηφοφοριών.

(Αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες των ψηφοφοριών, βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

10. Eiropola personālam izmaksājamo pamatalgu un pabalstu piemērošana

11. Vides finanšu instruments (LIFE+)
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 14:

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), rapporteur. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais remplacer une partie de l'amendement, c'est-à-dire que nous souhaitons remplacer les mots "priorité sera donnée" par les mots "la Commission encouragera".

 
  
  

(Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στο να κρατηθεί η προφορική τροπολογία)

 

12. ES un Šveices nolīgums: 1. valsts noteikšana, kas atbildīga par patvēruma pieprasījumu izskatīšanu 2. Šengenas acquis
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της προτάσεως απόφασης αριθ. 1:

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE), deputising for the rapporteur. Mr President, on behalf of the rapporteur and under Rule 53 of the Rules of Procedure, I would like to ask the Commission if it is now prepared to accept the amendments of this House.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, Member of the Commission. Honourable Members, the Commission maintains its position as stated yesterday by my colleague Commissioner Ferrero-Waldner, meaning that the consultation of the European Parliament is required.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE), deputising for the rapporteur. Mr President, in that case, again on behalf of the rapporteur, I should like to ask the House to refer this back to committee for further consultation.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αναπομπής στην αρμόδια επιτροπή)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (NI). Signor Presidente, io credo che il Parlamento europeo abbia il dovere di rispettare i morti. In questo momento a Londra si sta verificando una serie di nuove esplosioni. Questo è un attacco a tutta l'Unione, che non può non mettersi in contatto con la Presidenza del semestre europeo.

(Il Presidente interrompe l'oratore)

 
  
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της πρότασης απόφασης αριθ. 2:

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE), deputising for the rapporteur. Mr President, I rise under the same rule, for the same rapporteur, and I put the same question to the Commission, please.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. Je prends évidemment note de la position du Parlement et je ne manquerai pas d'en faire part au Collège.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE), deputising for the rapporteur. Mr President, that may be half a step forward, but I should still like to refer the matter back to committee for further consultation.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αναπομπής στην αρμόδια επιτροπή)

 

13. EK un Kanādas nolīgums par iepriekšēju informāciju par pasažieri (API) / pasažieru datu reģistru (PRN)
  

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld (ALDE), rapporteur. Mr President, I should like to clarify that, by way of this report, we recommend that the European Parliament reject the agreement on the transfer of passenger data between the EU and Canada. That does not mean that the agreement cannot go ahead, even if we vote against it, because we are only being consulted here.

You may recall that the European Parliament last year rejected a similar agreement with the United States on grounds of both substance and procedure. The agreement was signed nevertheless and this House subsequently took the Commission and the Council to court. The case is pending and a court ruling is expected by the end of this year.

I need to underline that the agreement with Canada is much better in substance. We recognise that a good deal has been negotiated by the Commission. However, the Commission chose the identical procedure as it did in the case of the agreement with the United States. Both the European Parliament and the national parliaments are effectively being sidelined. The Commission should have chosen the assent procedure instead.

The Committee on Legal Affairs unanimously endorsed the view that the Commission has chosen the wrong legal base. If Parliament were to accept this procedure now, it would basically undermine the pending court case.

I reiterate, by voting for this report, the Council can still go ahead with the agreement. In other words, rejection by the European Parliament does not in any way jeopardise the agreement but, at the same time, Parliament remains coherent with its earlier positions and will not undermine the court case.

Therefore, I kindly ask you to vote for this report.

(Applause)

 

14. Mediju politiskā situācija un neatkarība Baltkrievijā

15. Balkānu nākotne desmit gadus pēc Serebreņicas notikumiem

16. Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecības, kā arī drošība Tālajos Austrumos

17. Pasaule bez mīnām

18. Eiropas Kopienas aizdevumu piešķiršanas ietekme uz jaunattīstības valstīm

19. Kopienas rīcības plāna FLEGT par mežsaimniecības noteikumiem, pārvaldību un tirdzniecības īstenošanu

20. Kompensācijas un norēķini Eiropas Savienībā
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 2/αναθ.:

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), rapporteur. Mr President, there is a split vote on Amendment 2 to paragraph 26. The first part is up to the word ‘market’ and then the rest of the amendment would be deleted, so it would be similar to the original form in committee.

I propose that the first part be adopted. The second part would not be adopted; it would be rejected.

 
  
  

(Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στο να κρατηθεί η προφορική τροπολογία)

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 3/αναθ.:

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), rapporteur. Mr President, there is a linguistic problem in this amendment. I should like the word ‘and’ changed to ‘or’, so that this is the least of all possible reasons why a clearing and settlement service can refuse access. So ‘and’ should be changed to ‘or’ in the English version – the original version – and then in all the other language versions.

 
  
  

(Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στο να κρατηθεί η προφορική τροπολογία)

 

21. Situācija Bulgārijā pēc vēlēšanām - Bulgārijas un Rumānijas progress sakarā ar nākamo progresa ziņojumu ceļā uz pievienošanos
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η Ώρα των Ψηφοφοριών έληξε.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL). Monsieur le Président, je voudrais faire une proposition concrète: nous n'avons pas pu voter ce matin le rapport de Mme Saïfi sur le textile et je sais qu'il est prévu de le mettre aux voix cet après-midi. Je pense que, compte tenu de l'enjeu considérable des problèmes textiles, notamment pour l'emploi, on ne devrait pas se prononcer sur un tel sujet un peu à la sauvette, cet après-midi. Je suggère de reporter le vote à la prochaine session.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). Herr Präsident! Ich glaube, der Kollege Wurtz hat absolut Recht. Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt die Debatte noch nicht abgeschlossen haben, das ist in Ordnung. Es geht darum, dass wir die Abstimmung nicht mehr am heutigen Tage, sondern erst in der nächsten Sitzungswoche, also erst in der September-Sitzungswoche durchführen. Ich stimme ausdrücklich dem Antrag zu.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). Monsieur le Président, je comprends très bien les arguments avancés par mes collègues, car effectivement, ce problème du textile est un problème fondamental. Je voudrais simplement rappeler que la session plénière à Strasbourg se termine le jeudi après-midi vers 17 heures et que les députés devraient être présents. Demander de tels renvois, c'est finalement accepter que nous ne travaillions pas jusqu'à la fin de nos sessions plénières telles qu'elles sont prévues. Je le regrette véritablement.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). Herr Präsident! Ich hatte mich schon vor den Stimmerklärungen zur Geschäftsordnung gemeldet. Ich möchte Sie direkt fragen, ob es wirklich rechtmäßig ist, die Verschiebung einer Abstimmung vor Ende der Aussprache zu beantragen. Ich glaube nicht! Ich glaube, man hätte dies erst nach Ende der Aussprache beantragen bzw. heute Abend abstimmen können. Ich bitte Sie, das bis heute Abend zu prüfen. Dann müssten wir über den Antrag auf Verschiebung heute Abend noch einmal bei der Schlussabstimmung abstimmen. Denn meines Erachtens war das ein nichtrechtmäßiges Votum, mitten in der Aussprache.

 

22. Balsojuma skaidrojumi
  

– Έκθεση: Moraes (A6-0139/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), in writing. I'm voting today for my Report on the initiative by the Grand Duchy of Luxembourg with a view to adopting a Council decision adjusting the basic salaries and allowances applicable to Europol staff because we have received some assurances that there will be a greater level of accountability and transparency in the way that EUROPOL's activities are conducted. EUROPOL is extremely important to European citizens and to the European Parliament. Its activities on issues such as drug trafficking, illegal trafficking of human beings and other organised crime is vital work which has increasing importance with the enlargement of the EU and potential further enlargements. In voting for my Report, I have noted the EP Hearing with the new Director in June 2005 of EUROPOL and the EP visit to EUROPOL's Headquarters in April 2005. It is important we support the work of EUROPOL, but that, in turn, the Council understand the urgent need for accountability and transparency in EUROPOL's core work. At present we have not yet achieved this level of accountability.

 
  
  

– Έκθεση: Isler Béguin (A6-0131/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). Herr Präsident! Ich wollte klarstellen, dass ich beim Bericht Béguin bei der Abstimmung über Änderungsantrag 43 zweimal dagegen gestimmt habe, nicht weil ich den Inhalt und den Vorschlag des Umweltausschusses ignoriere, sondern weil wir uns die grundsätzliche Frage stellen sollten, ob wir jetzt mitten in der Debatte über die Finanzielle Vorausschau in einzelnen Ausschüssen Beschlüsse fassen können, die im Widerspruch zu unserem Beschluss im Bericht Böge stehen.

Wir sind in Verhandlungen mit dem Rat nur stark, wenn wir auch jetzt bis zur Entscheidung über die Finanzielle Vorausschau unsere Entscheidungsgrundlage nicht konterkarieren, so legitim die individuellen Ausschussmeinungen auch sind. Daher habe ich in beiden Punkten mit Rücksichtnahme auf unsere Verhandlungen über die Finanzielle Vorausschau dagegen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE). Herr Präsident! Ich habe gegen den Bericht Isler Béguin gestimmt. Ich möchte klarstellen, dass ich für den Umweltschutz und auch für den unbedingt notwendigen finanziellen Ausgleich bin. Ich bin auch für die Einhaltung der gefundenen Linie zur Finanziellen Vorausschau, wie wir das im Bericht Böge festgelegt haben. Ich bin aber gegen eine institutionelle Förderung der Umweltverbände, der Nichtregierungsorganisationen, und auch gegen eine weitere Übernahme von Aufgaben durch die Europäische Union.

Auch im Umweltschutz muss Subsidiarität herrschen. Die Mitgliedstaaten stehen zuerst in der Verantwortung. Das gilt für die Waldpolitik, aber auch, wenn es darum geht, Land für den Naturschutz aufzukaufen. Bei knappen finanziellen Mitteln müssen wir uns auf das Wesentliche beschränken, und das ist die Unterstützung einer umweltgerechten Bewirtschaftung der Fläche.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A proposta da Comissão Europeia para o instrumento financeiro para o ambiente (LIFE+) é insuficiente, em termos de recursos financeiros e é inaceitável que não inclua a componente Natura 2000.

O relatório, hoje aprovado, melhora consideravelmente a proposta da Comissão, ao introduzir, também com um maior financiamento, a componente Natureza e Biodiversidade, que inclui a criação, preservação e gestão dos sítios Natura (a rede de sítios mais importantes para a conservação da natureza na União Europeia), contribuindo melhor para a realização do objectivo de suster o declínio da biodiversidade, quer até 2010, quer posteriormente.

As alterações introduzidas clarificam os objectivo do projecto LIFE+, acrescentando, por exemplo, a redução drástica das concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera, a protecção da mancha florestal europeia, acesso a mais informação sobre o ambiente e aumento da participação dos cidadãos na realização dos objectivos ambientais.

A questão que se coloca é saber se este ambicioso projecto é passível de concretização com os meios e a vontade política existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), in writing. I voted for this report. Life+ is the key instrument for the development, implementation, monitoring, evaluation and communication of community environmental policy and legislation. It will notably support the implementation of the 6th Environment Action Programme. We must ensure that a proper budget is established for Life+ commensurate with its ambitious goals.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O empenho que a União Europeia tem revelado relativamente ao ambiente deve merecer, de um modo geral, o nosso apoio. Temos a responsabilidade de procurar deixar às gerações que se seguem um mundo onde possam viver, pelo que o abuso dos recursos como se não houvesse amanhã é intolerável. Há, no entanto, que saber distinguir entre políticas que preservam o ambiente e políticas que transformam o ambiente no centro da acção, como se nada mais houvesse. A existência de populações, de necessidades económicas e de desenvolvimento, todos esses factores são condicionantes que devemos ter presentes.

Neste contexto, as preocupações manifestadas pelo Parlamento Europeu, tanto em sede de comissão como no debate em plenário, merecem, genericamente, o meu acordo, sobretudo dada a razoabilidade do que é acordo comum. Protegemos o ambiente porque pomos as pessoas em primeiro lugar. O nosso critério de acção deve ser esse.

 
  
  

– Έκθεση: Kirkhope (A6-0201/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Viele Schweizer Bürger betrachten die europäische Union mit Skepsis. Sie fürchten um ihre politischen Rechte und wollen sich nichts aufoktroyieren lassen. Bis dato hat das Alpenland mit bilateralen Verträgen einen weisen Weg beschritten und steht somit in privilegierter Partnerschaft mit der EU, was sicher auch manch anderem Staat zu empfehlen wäre, um seine Souveränität und Eigenheiten zu bewahren.

Die von Krisen geschüttelte Union erlebt einen Fauxpas nach dem anderen - gerade erst aufgewühlt durch die deutsche Visa-Affäre, dicht gefolgt von einem doppelten Verfassungs-Nein und ungelösten Budgetfragen. Dabei mag eben jene Ablehnung der Verfassung manchem Schweizer die Entscheidung für Schengen und Dublin erleichtert haben, da er sich eher mit einem lockeren Staatenbund anfreunden kann, als mit einem zentralistisch geführten Einheitsstaat.

Nicht gerade vertrauensbildend wirkt angesichts des herrschenden Argwohns die angedeutete Schengen-Dublin-Drohung, damit ja jeder weiß, wie er im September hinsichtlich Ausweitung der Abkommen auf die neuen EU-Staaten abzustimmen hat.

Genau diese Ignoranz und das allzu offensichtliche Überrollen souveräner Entscheidungen bereitet den europäischen Bürgern Sorgen. Es kann nicht sein, dass mit Fördermillionen und illusorischen Versprechungen neu Mitglieder angelockt oder Länder enger an die EU gefesselt werden um diese der Möglichkeit zu berauben, außerhalb der EU ihren eigenen Weg zu beschreiten.

 
  
  

– Έκθεση: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). Herr Präsident! Im Namen der EVP-ED-Fraktion möchte ich das Abkommen zwischen Europa und Kanada bezüglich der Verarbeitung und Übermittlung von erweiterten Fluggastdaten und Fluggastdatensätzen ausdrücklich begrüßen. Wir glauben, dass dieses Abkommen sehr ausgewogen ist. Es ist ein wirklich maßgeblicher Schritt im Umgang mit den sensiblen Fragen der weltweiten Sicherheit und der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, den wir auch heute traurigerweise wieder erleben mussten.

Die EVP-ED-Fraktion hat sich heute bei der Abstimmung enthalten, weil wir auf diese Art und Weise gegenüber dem Rat unseren Protest gegen die kurzen Fristsetzungen ausdrücken wollten. Derart kurze Fristsetzungen sind unseriös und erlauben nicht die notwenige Debatte, die hier stattfinden sollte.

Unser Protest richtet sich ausschließlich gegen das Verfahren. Wir wollen dieses Abkommen, denn von ihm hängt die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ab, die wir im Europäischen Parlament vertreten! Unser Abstimmungsverhalten soll genau dem Ausdruck verleihen. Ich möchte der Kommission ausdrücklich zu dem Abkommen ebenso wie zum Vorschlag gratulieren und auch der Berichterstatterin meinen Glückwunsch aussprechen.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Aplaudo o conteúdo do acordo com o Canadá relativamente à utilização dos dados API/PNR dos passageiros a bordo de vôos com destino ao Canadá.

Saúdo particularmente os princípios da não-discriminação e da reciprocidade, a possibilidade da revisão conjunta da execução dos compromissos assumidos, a limitação dos dados transferidos e o facto de o serem pelo sistema PUSH, o que constitui um nom exemplo para outros acordos semelhantes e designadamente, com os EUA..

Elogio o facto do Canadá, ao contrário dos EUA, possuir um sistema legislativo de protecção de dados, incluindo a supervisão por um Comissário independente para a protecção de dados; por outro lado, a lei Canadiana dá aos cidadãos o direito de aceder, rectificar ou mesmo opor-se a qualquer informação pessoal que lhe diga respeito, sendo que os compromissos canadianos estendem esse direito aos cidadãos da UE, que não estejam presentes no Canadá.

Apoio o excelente relatório da Deputada Int'Veld, e as suas propostas e concordo com a necessidade de aguardarmos a decisão do Tribunal de Justiça no caso dos PNR/EUA.

 
  
  

– Προτάσεις ψηφίσματος: Λευκορωσία

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE) . Mr President, I voted in favour of the resolution on the political situation and independence of the media in Belarus. I am grateful to colleagues from different political parties and different political groups who supported this resolution. I look forward to the Commission’s concrete actions to provide, as soon as possible, the necessary assistance to begin the broadcasting of independent radio programmes to Belarus from abroad – from Lithuania, Poland and, possibly, Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Um dos efeitos directos do mais recente alargamento da União Europeia foi o crescer da atenção tanto dos responsáveis políticos como dos media e das populações relativamente a um conjunto de países que são hoje parte da sua vizinhança próxima. Entre eles encontra-se, justificadamente, a Bielorússia, onde os factos ao longo dos últimos anos justificam uma sincera preocupação. Ora, como foi bastante claro recentemente na Ucrânia, na sua área de influência a União Europeia pode promover com sucesso transformações democráticas. É, de resto, esse o sentido profundo das preocupações presentes na resolução aqui aprovada e à qual me associei inteiramente.

 
  
  

– Προτάσεις ψηφίσματος: Βαλκάνια

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero che nella nostra Europa non dovremo mai più assistere a una guerra contro la sovranità di uno Stato. Spero che non succeda mai più che un'economia nazionale viene stritolata con la complicità della Banca mondiale, che vengono successivamente imposte condizioni usurarie e che vengono espropriate o fatte fallire miseramente imprese pubbliche e a partecipazione statale. Spero che tutti sentano ancora la vergogna per una delle più ignobili pagine della storia d'Europa, che ha causato morte, miseria e instabilità nei Balcani. Per questo mi sono astenuto nella votazione sull'ipocrita risoluzione su Srebrenica.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Dez anos passados sobre um dos piores momentos da história recente da Europa, a nossa reflexão deve procurar recordar e aprender com os terríveis eventos de então, ao mesmo tempo que deve ser capaz de compreender duas realidades que são da maior importância. Por um lado, perceber como a paz, que a maioria das gerações presentes dá como adquirida, é um bem frágil. Por outro lado, verificar, com satisfação, que estes dez anos permitiram que se fizesse um longo percurso. Neste momento, temos pois o dever de evocar o horror sem esquecer a responsabilidade dos que promoveram e praticaram o massacre, recordando que houve entidades que falharam na protecção das vítimas e aprender com os erros cometidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. The massacre in Srebrenica, Bosnia, ten years ago should never be forgotten. In July 1995, the Bosnian Serb army took control of the small spa town which had been declared as a UN ‘safe area’. Within five days 7 000 men and boys were brutally murdered. This was the worst case of genocide in Europe since the Second World War. A decade later and still the men who ordered the massacre are at large. The EU must do all it can to put pressure on the relevant authorities to capture and put to trial those responsible for this atrocity.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ΚΚΕ καταψηφίζει το απαράδεκτο ψήφισμα για τη Σρεμπρένιτσα γιατί επιχειρεί να αθωώσει το δολοφονικό πόλεμο του ΝΑΤΟ κατά της Γιουγκοσλαβίας. Να δικαιολογήσει τα εγκλήματα κατά του λαού της, που διαμελίστηκε από την επέμβαση των αμερικανοευρωπαίων ιμπεριαλιστών, προκαλώντας αρχικά πόλεμο στο εσωτερικό της χώρας και έπειτα την επίθεση του ΝΑΤΟ. Χρησιμοποιείται η Σρεμπρένιτσα σαν πλυντήριο για το βρώμικο αυτό πόλεμο και για να νομιμοποιηθούν οι επερχόμενες κινήσεις για το ξαναμοίρασμα των Βαλκανίων και οι σχεδιαζόμενες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Επιχειρείται καθαγιασμός του στημένου Αμερικανόπνευστου Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης, του οποίου το "κατηγορητήριο" κατέρρευσε, γελοιοποιήθηκε.

Για τη Σρεμπρένιτσα, επισημαίνουμε ότι:

? δεν μπορεί να αποσιωπούνται οι αιτίες της ιμπεριαλιστικής ξένης επέμβασης

? οι λαοί θυμούνται πως οι βόμβες στην αγορά του Σεράγεβο που προκάλεσαν όξυνση του πολέμου ήταν αποτέλεσμα της δράσης ξένων μυστικών υπηρεσιών.

Η αναφορά του ψηφίσματος στη Σρεμπρένιτσα σαν το μεγαλύτερο μεταπολεμικό έγκλημα αποτελεί τυφλή πλαστογράφηση της ιστορίας γιατί το μεγαλύτερο μεταπολεμικό έγκλημα του ιμπεριαλισμού στην Ευρώπη μέχρι σήμερα είναι η σφαγή της Γιουγκοσλαβίας.

Πολιτικά, ηθικά υπεύθυνοι για τον πόλεμο, τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου του Βελιγραδίου, της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του σχολείου του Αλέξινατς, τη σφαγή αμάχων, τη ρίψη βομβών στείρωσης και την καταστροφή υποδομών είναι αμερικανοευρωπαίοι ιμπεριαλιστές.

 
  
  

– Προτάσεις ψηφίσματος: Κίνα/Ταϊβάν

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Uma das questões centrais da nossa relação com o Extremo Oriente é o embargo de armas à China, o qual apoio, embora tenha consciência de que esse é um gesto sobretudo simbólico já que mesmo sem armamento europeu a China representa uma suficiente ameaça ao Taiwan, para além de praticar um número impressionante de violações dos direitos humanos.

Acontece que o poder da China - actualmente e no futuro - não é essencialmente militar. A China é hoje uma crescente potência económica, consumindo uma enorme quantidade de recursos energéticos, é uma potência demográfica, é uma potência diplomática (seja pelo simples facto de ter assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas) seja por força da sua política diplomática e de cooperação dirigida aos países em vias de desenvolvimento, os quais ajuda sem impor nenhum processo de democratização, antes pelo contrário. Portanto, mais do que apenas discutir o levantamento de armas ou não, a UE tem de pensar estrategicamente. A democratização da China é o nosso principal objectivo. Nenhuma democracia representa um perigo para nós. Uma potência militar, diplomática e demográfica, com enorme força económica e nenhum constrangimento democrático pode ser uma ameaça a médio ou longo prazo.

 
  
  

– Προτάσεις ψηφίσματος: Ένας κόσμος χωρίς νάρκες

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). Arvoisa puhemies, en voinut kannattaa maamiinapäätöslauselman johtopäätöksiä, vaikka kehitysyhteistyössä mukana olleena jaan tämän huolen ja pidän maamiinojen käyttöä kehitysmaissa suurena tragediana.

Edustan EU-maata, joka on sitoutunut täyttämään Ottawan-sopimuksen velvoitteet vuoteen 2016 mennessä. Tuolloin luovumme maailman turvallisimmista ja vähiten vahingoittavista miinoista, joilla suojataan 1 324 kilometrin pituista Venäjän rajaamme. Miinat eivät ole hallitsemattomasti maastossa vaan varastossa ja vartioituna. Kun niitä sodan aikana maastoon asennettiin, laadittiin tarkat kartat myöhempää purkua varten. Kukaan siviili ei voi tallata suomalaiseen sakaramiinaan eikä astua vahingossa purkumiinan laukaisinlankaan. Suomen olosuhteisiin raajansa silponeiden lasten kuvat eivät sovellu. Maita, joissa näin tapahtuu, ei Ottawan-sopimuksen piriin saada. Tiedämme jo nyt, että puolustuksemme heikkenee olennaisesti. On löydettävä tilalle korvaava järjestelmä, jolla on sama funktio mutta eri nimi. Ongelmamme on siis semanttinen.

Voikin kysyä, millaista logiikkaa noudattaa moraali, joka vaatii nykyisten jalkaväkimiinojen hävittämistä mutta hyväksyy korvaavien menetelmien hankkimisen. Ei vihollisen torjunnan ja tuhoamisen tarkoitus muutu siitä, että asejärjestelmä vaihdetaan modernimpaan, kalliimpaan ja tehokkaampaan. Uudet järjestelmät eivät ole millään tavoin nykyisiä maamiinoja hellempiä tappovälineitä. Niidenkin tavoitteena on estää vihollisen eteneminen. Ongelmanratkaisussa tulisikin keskittyä enemmän miinojen käyttöön terrorin välineenä kuin itse laitteeseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O recurso a minas anti-pessoais é uma das formas mais terríveis de fazer a guerra, prolongando até um futuro muitas vezes invisível os horrores dos conflitos. É por isso natural que manifestemos o nosso empenho no sucesso do Tratado sobre Proibição de Minas, associando-nos às preocupações que o Parlamento Europeu suscita nesta matéria. Mas a nossa preocupação e manifestação de empenho no sucesso deste Tratado não é suficiente. Países como os Estados Membros da UE devem empenhar-se no apoio directo às vítimas, habitualmente em países com gravíssimos problemas de desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, de Angola.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), in writing. The EPP-ED Group abstained on the resolution tabled by the other political groups on anti-personnel landmines largely because we do not support those parts of the resolution which call for a widening of the anti-personnel landmine campaign to include anti-tank mines and other categories of munition, which are currently required in the inventories of our responsible armed forces.

These weapons are, in any case, under consideration by the parties to the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) - a highly responsible group which is examining matters such as detectability, fuse design and self-destruction in order to minimise collateral effects.

We attach importance to maintaining a broad consensus on the anti-personnel landmine issue, and therefore remaining focused on what really needs to be done - making safe those areas in many parts of the world where mines are a threat to the civil population and an obstacle to economic development and assistance to mine victims.

 
  
  

– Προτάσεις ψηφίσματος: FLEGT

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), in writing. The illegal and unsustainable exploitation of forests has a devastating effect on both mankind and nature. In vulnerable regions such as the Amazon, Central Africa, South-East Asia and Russia more than half of the logging activities are illegal. The government of Brazil announced last year that the destruction of the world's largest tropical forest, the Amazon, proceeds apace. In the 12-month period ending last August, farming and logging, much of it illegal, destroyed 10,000 square miles of forest. This was the biggest one-year loss since 1995, when the Amazon shrank by about 11,000 square miles.

Internationally the EU has committed itself to protect the last ancient forests and to fight the illegal exploitation and trade of timber through CITES, WSSD and CBD.

In May 2003 the European Commission published the Forest Law Enforcement Governance and Trade Action Plan. I urge them to speed up implementation of this important initiative.

 
  
  

– Έκθεση: Kauppi (A6-0180/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), in writing. My intention was to abstain on the vote on the resolution as a whole on the KAUPPI report.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), in writing. I welcome this Report as a contribution to finding a way forward in completing the Internal Market for financial services, specifically in the area of clearing and settlement for Securities Transactions.

A common regulatory and supervisory framework for clearing and settlements is necessary for the further integration of the single market in financial services. This report sets out a reasonable approach to devising such a system.

 
  
  

– Προτάσεις ψηφίσματος: Βουλγαρία/Ρουμανία

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Gert Poettering (PPE-DE). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für die EVP-ED-Fraktion erkläre ich bezüglich der Abstimmung zu Bulgarien und Rumänien, dass es unsere Fraktion war, die gestern die Debatte veranlasst hat. Wir möchten mit allem Nachdruck sagen, dass die bisherige Erweiterung der Europäischen Union ein großer Erfolg war. Wir wollen auch, dass die Erweiterung um Bulgarien und Rumänien ein großer Erfolg wird. Keine Fraktion hier im Europäischen Parlament hat mit so vielen Stimmen wie unsere EVP-ED-Fraktion der Aufnahme von Bulgarien und Rumänien zugestimmt. Wir wollen, dass das ein Erfolg wird, und dass auch die Beitrittsverträge in ihrer ganzen Bedeutung und ihrem ganzen Inhalt angewandt werden.

Eine unterschiedliche Meinung gab es im Hinblick auf die Beobachter. Die Konferenz der Präsidenten hat am 9. Juni beschlossen, dass am 26. September die Beobachter kommen sollen. Ich sage ausdrücklich, dass die Idee, Beobachter einzuladen – schon für die zehn Länder, die jetzt Mitglied sind – damals von uns stammte. Wir verfechten mit allem Nachdruck diese Idee, dass Beobachter aus den Beitrittsländern kommen sollen.

Aber wir hätten es begrüßt, wenn die Beobachter ein Jahr vor dem Beitritt hier in das Europäische Parlament gekommen wären, so wie das auch bei dem Beitritt der zehn Länder der Fall war. Als wir die Debatte am Montag beantragt haben, hätte es Gelegenheit gegeben, das Parlament darüber zu informieren, dass der Parlamentspräsident die Einladung schon ausgesprochen hatte, was wir nicht wussten. Es wäre notwendig gewesen, uns davon in Kenntnis zu setzen.

Bei dieser Sachlage haben wir dann unseren Antrag und die beiden Abstimmungsänderungen, die wir beantragt hatten, zurückgezogen. Wir hätten es begrüßt, wenn wir hier zu einer gemeinsamen Position hätten kommen können. Die Mehrheitsmeinung unserer Fraktion war, sich der Stimme zu enthalten. Deswegen haben wir dem gemeinsamen Antrag nicht zugestimmt. Wir respektieren selbstverständlich die Mehrheit, die sich hier ergeben hat. Wir sind Demokraten. Wir respektieren das und begrüßen die Beobachterinnen und Beobachter und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). Signor Presidente, ho votato a favore della risoluzione relativa all'ammissione degli osservatori della Bulgaria e della Romania al Parlamento europeo. Credo che questo sia un importantissimo passo avanti verso il giorno della piena adesione di questi ultimi due Stati ex comunisti che, a mio parere, avrebbero dovuto essere accolti insieme agli altri otto il 1° maggio 2004.

Nell'inno nazionale italiano c'è la frase "stringiamoci a coorte", che - lo dico per gli interpreti - significa "uniamoci tutti insieme per le prossime battaglie". Le brutte notizie che abbiamo ricevuto poc'anzi da Londra mi spingono a dire che, se tutti gli Stati europei rimarranno uniti, potremo difenderci molto meglio dagli insani attacchi contro la democrazia, come sta avvenendo in questo momento a Londra.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). Herr Präsident! In Ergänzung zu unserem Fraktionsvorsitzenden möchte ich sagen, dass ich mich bei der Abstimmung über die Entschließungen zu Rumänien und Bulgarien der Stimme enthalten habe, weil durch die Tatsache, dass der Parlamentspräsident bereits am Freitag die Einladung an die Beobachter schriftlich ausgesprochen hat, beiden Entschließungen eigentlich die Geschäftsgrundlage entzogen war.

Wir, die EVP/ED Fraktion, haben aufgrund dieser Änderung der Geschäftsgrundlage mit einem Zurückziehen der Entschließung das Richtige getan. Nachdem die andere Seite das nicht getan hat, wir aber nicht gegen den Inhalt waren, die Beschlüsse aber bereits alle gefasst wurden und auch Handlungen erfolgt sind, war es nicht notwendig, einen neuerlichen Beschluss zu fassen. Denn ich gehe immer von einem Grundsatz aus: Wenn man eine Einladung ausspricht, dann hat man die Eingeladenen nicht wieder auszuladen, wenn sich an der Grundlage nichts geändert hat. Die Eingeladenen sind herzlich willkommen, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wir meinen aber, dass eine Gleichbehandlung aller Beitrittsländer, ein Einhalten der Regeln und ein Ernstnehmen der Inhalte für uns Priorität vor jeglichem Datum haben sollte. Denn sonst hat der Bürger das Gefühl, als würden wir nicht alle gleich behandeln.

Ich muss noch einmal sagen, dass der Parlamentspräsident die Pflicht gehabt hätte, uns in der Montagsdebatte über den aktuellen Stand seiner Handlungen zu informieren. Dann hätten wir uns so manche Schuldzuweisung, Emotionalisierung und Missinterpretation vor und in dieser Debatte erspart.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), in writing. I warmly welcome this resolution on observers from Bulgaria and Romania.

The presence of observers from the Bulgarian and Romanian Parliaments can make a useful contribution to the preparations for a successful accession and I look forward to their arrival.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Tendo bem presente o estado das negociações relativamente à prospectiva adesão da Bulgária à União Europeia, tendo plena consciência das dificuldades que ainda subsistem, e tendo também presente os processos de adesão mais recentes, entendo que apesar da eventual maior duração deste processo, ainda assim devem ser dadas à Bulgária, e designadamente aos seus parlamentares, as mesmas condições que foram dadas a outros Estados em idêntica fase do processo. Considero por isso positiva a decisão adoptada pela Conferência dos Presidentes em 9 de Junho no sentido de convidar os parlamentos da Bulgária (e da Roménia) a nomearem observadores parlamentares e de os receber a partir de 26 de Setembro de 2005 até à adesão formal dos respectivos países.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), in writing. The European Democrats and many others within the EPP-ED Group fully supported the Joint Motion and acted to oppose negative proposals, which were then withdrawn. We regret the fact that this issue was unnecessarily brought before the House at this stage.

We confirm our commitment to the early enlargement of the EU to include Bulgaria and Romania and to welcoming Parliamentary Observers from these countries in September. This is as soon as possible after signature of the Treaty of Accession, in accordance with precedent.

We all recognise that much still needs to be done if Bulgaria and Romania are to be ready for accession on time. But at this stage it is most unhelpful to talk of delay and prematurely to raise the spectre of safeguard clauses. In this regard we reiterate the need to ensure that each country is dealt with on its own merits.

The elections in Bulgaria on 25 June produced an unclear result. It is most important therefore that a stable and broad-based coalition Government, with strong elements of continuity, is put in place as soon as possible to implement the necessary programme of modernisation and reform with urgency and effectiveness.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στη 1 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS ROCA
Vicepresidente

 

23. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

24. Rakstiskas deklarācijas (116. pants) (sk. protokolu)

25. Tekstilmateriālu un apģērbu nozare (pēc 2005. gada) (turpinājums)
MPphoto
 
 

  El Presidente. Continuamos con el debate del informe de la señora Saïfi, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre el sector textil y de la confección después de 2005 [2004/2265(INI)] (A6-0193/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord, parce que nous reprenons ce débat dans des conditions très douloureuses, de présenter toutes mes condoléances aux familles des victimes des attentats qui ont eu lieu à Londres et dont nous apprenons minute après minute les terribles conséquences.

Pour en revenir à notre débat, dont on a dit ce matin toute l'importance, mon groupe a souligné, à travers l'intervention de Caroline Lucas, à quel point il souscrit à la série de mesures transitoires qui sont proposées. Cela dit, je voudrais mettre l'accent, aujourd'hui, sur certains points qui me paraissent essentiels. Le premier concerne deux paragraphes de ce rapport qui visent à minimiser la portée de la directive REACH et que nous considérons tout à fait inacceptables. En effet, ces deux paragraphes suggèrent très clairement de limiter le champ d'application de la directive pour éviter, soi-disant, des conséquences néfastes sur l'industrie textile et sur sa compétitivité. Je rappelle que le projet de directive REACH, actuellement discuté au Parlement, propose d'enregistrer, d'évaluer et de contrôler l'utilisation de produits chimiques qui pourraient être néfastes pour notre santé et notre environnement.

Ces références sont donc tout à fait inacceptables, parce que nous ne pensons pas que l'on puisse indexer la compétitivité de notre industrie sur le dos de la santé, de l'environnement et des conditions de travail des salariés. C'est d'autant moins acceptable que, dans ma région par exemple, le Nord - Pas-de-Calais, qui est durement touchée par les restructurations, nous connaissons malheureusement très bien ce genre de discours, qui prône la modération des revendications environnementales pour préserver, dit-on, l'emploi. Cela aboutit systématiquement à un désastre social et environnemental. Je pense bien sûr aux très nombreux travailleurs victimes de l'amiante. Je pense aussi à l'affaire Métaleurop, qui a fait l'objet d'une grande discussion dans cette Assemblée et qui a fait perdre aux habitants de la région leur emploi, leur santé et leur sol, inutilisable pour des années.

Cette attaque contre la directive REACH est donc tout à fait malvenue, d'autant qu'on escompte que ses effets sur l'industrie textile et chimique en général favoriseront et propulseront la capacité d'innovation. Notre discussion devrait bien davantage être centrée sur l'avantage compétitif résultant des bas prix de production des produits textiles en Chine. Or il faut savoir que ces bas coûts de production sont dus à l'exploitation des ouvriers chinois et à la répression violente de leurs revendications.

Permettez-moi de reprendre un extrait d'un rapport d'Amnesty International relativement récent, puisqu'il date de 2002, qui relève très clairement que dans les entreprises privées, en Chine, les heures supplémentaires sont non seulement obligatoires, mais aussi non rémunérées, que certaines usines infligent des amendes à ceux qui refusent d'effectuer des heures supplémentaires ou à ceux qui se présentent en retard au travail. Les ouvriers chinois travaillent entre dix et douze heures par jour et leurs frais de logement et de nourriture sont parfois directement déduits de leur salaire. Il n'est pas rare que les entreprises bloquent les salaires pendant parfois deux mois ou qu'elles conservent la carte d'identité de certains ouvriers durant plusieurs mois. Bref, une répression syndicale énorme.

Et puisque nous avons avec la Chine un dialogue structuré sur les droits de l'homme - un dialogue a d'ailleurs eu lieu la semaine dernière - nous devrions, me semble-t-il, mettre l'accent sur les libertés syndicales. Les nombreux syndicalistes aujourd'hui incarcérés dans les prisons chinoises devraient faire l'objet de mesures de protection, des mesures de protection prévues par les lignes directrices de l'Union européenne sur les défenseurs des droits de l'homme. C'est un élément tout à fait essentiel du débat que l'on a, je crois, injustement occulté.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Henin (GUE/NGL). Monsieur le Président, depuis le 1er janvier, des centaines de salariés du textile se sont retrouvés jetés à la rue, des dizaines de PME/PMI ont disparu avec leur savoir-faire. C'est dur à dire mais ce ne sont pas les pantalons et les t-shirts importés de Chine qu'il faut compter mais les emplois détruits et les vies brisées.

Lorsque l'on entend dire de la part de la Commission et du Conseil des ministres "on ne sait pas, on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir, c'est la faute de la Chine", je ne peux que m'exclamer: Mais de qui se moque-t-on? La décision de supprimer les quotas a été prise il y a dix ans avec l'accord de tous les gouvernements. La Chine fait partie de l'OMC depuis près de quatre ans. Ces deux dernières années, neuf machines textile sur dix produites ont été achetées par la Chine. Des usine ultra-modernes y on été construites grâce à l'apport direct ou indirect des capitaux venant y compris d'Europe. Tout cela, les gouvernements et les institutions européennes le savaient et n'ont rien fait ou si peu. Ils sont donc pleinement et solidairement responsables.

Ce n'est pas le pitoyable accord que le commissaire Mandelson a passé avec les autorités de Pékin qui y changera quelque chose. L'ineffable commissaire Mandelson est comme le médecin de Molière: il attend la mort du patient pour s'assurer de sa maladie. Mais peut-on concilier l'intérêt général européen et les intérêts particuliers de la City: investir en Chine, en Turquie ou ailleurs?

Aujourd'hui, c'est le textile mais demain, ce sera l'automobile ou peut-être l'aéronautique. Car la Chine fabrique déjà des portes d'Airbus et construit des avions régionaux qui concurrencent les produits européens, canadiens ou brésiliens. Vous vous êtes étonnés du refus viscéral de votre constitution ultralibérale par la majorité des rares peuples d'Europe qui ont eu la parole! Mais ce rejet massif est une sanction populaire contre votre politique, y compris concernant le textile. Les citoyens ne veulent pas que cette politique devienne la loi fondamentale de l'Union.

Pour sauver et développer notre industrie textile, il est temps de changer de politique. Après l'instauration d'un moratoire sur la levée des quotas, la Commission se devrait d'impulser et d'aider dans ce secteur les efforts de recherche/développement et de formation. La Banque centrale européenne devrait favoriser la mise en place de crédits bonifiés pour les PME/PMI du secteur, favorisant l'emploi, la recherche et la formation. L'Union doit prendre des mesures visant à interdire l'importation de marchandises produites par des enfants ou des travailleurs forcés ou privés de liberté syndicale, et à taxer le dumping social. Enfin, il faut aider au développement des marchés intérieurs des pays émergents.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, αφού συγχαρώ την εισηγήτρια κ. Saïfi, θα ήθελα να επισημάνω στην Επιτροπή συγκεκριμένα σημεία διαλόγου, συμφωνίας ή και διαφωνίας, για τον στρατηγικής σημασίας κλάδο της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.

Τάσσομαι υπέρ του ανοίγματος των αγορών, τάσσομαι κατά του νεοπροστατευτισμού, υπέρ όμως της αρχής της αμοιβαιότητας. Τάσσομαι υπέρ της κατάργησης των ποσοστώσεων με παράλληλη όμως υποχρέωση ανάληψης σύμμετρων υποχρεώσεων ως προς τους δασμολογικούς και τους τεχνικούς φραγμούς.

Τάσσομαι υπέρ του διεθνούς ανταγωνισμού όμως κατά κάθε μορφής στρεβλώσεως του, υπέρ του ελεύθερου αλλά και ισορροπημένου εμπορίου, κατά των παραβιάσεων της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατά της απομίμησης, κατά της πειρατείας, κατά επιθετικών πρακτικών οικονομικού, κοινωνικού και οικολογικού ντάμπινγκ.

Τάσσομαι υπέρ συναινετικών λύσεων με την Κίνα και μνημονίων κατανόησης συγχρόνως όμως κατά του αποσπασματικού χαρακτήρα αντιμετώπισης της κινεζικής εξαγωγικής επιθετικότητας στην Ευρώπη. Τάσσομαι κατά της σε μεγάλο ακόμη βαθμό κλειστής και αδιαφανούς αγοράς της Κίνας, της διατήρησης υψηλών εισαγωγικών φραγμών, της εφαρμογής αθέμιτων πρακτικών και της έλλειψης επαρκούς συνεργασίας για ουσιαστικές έρευνες πρακτικών ντάμπινγκ.

Τάσσομαι υπέρ της άμεσης πραγμάτωσης της ευρωμεσογειακής ζώνης εμπορίου στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας. Τάσσομαι υπέρ επαρκών κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, ιδιαίτερα δε στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα υπέρ και τα κατά - και δεν είναι τα μόνα - αποτελούν επίκαιρες παραμέτρους μιας υπαρκτής πρόκλησης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κίνας, πρόκλησης γενικότερα για το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπάθειά μου προς τις οικογένειες των θυμάτων στο Λονδίνο και να ενώσω τα αισθήματα αποτροπιασμού για το συμβάν μαζί με αυτά της Βρετανικής Προεδρίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Angesichts der drastischen Auswirkungen der letzten Liberalisierungsstufe im Textilsektor vom 1. Januar 2005 war dringender Handlungsbedarf gegeben, und ich begrüße es sehr, dass die Kommission Schritte unternommen hat. Es ist äußerst lobenswert, dass rasch Verhandlungen aufgenommen und Maßnahmen eingeleitet wurden. Doch hätten diese Maßnahmen auf jeden Fall noch intensiver sein und noch rascher kommen können.

Ich möchte diesbezüglich die wichtige Rolle des Europäischen Parlaments hervorheben. Gerade aufgrund unserer Aktivitäten war die Kommission noch viel mehr genötigt, diese Maßnahmen zu ergreifen. Das hätte sie vielleicht von sich aus nur in geringerem Ausmaß getan. Die europäische Politik muss aber auf diese Herausforderungen reagieren.

Wir haben in Europa einen ganz großen Vorteil, nämlich, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher – und darüber bin ich froh – sicher zu den mündigsten Verbraucherinnen und Verbrauchern der Welt zählen. Daher sollte ihnen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Entscheidung, was und wie sie kaufen, viel fundierter und leichter treffen zu können. Wir sollten darüber nachdenken, ob wir nicht ein Label schaffen sollten, ein Label „made in Europe“ mit gewissen, ganz strikten Kriterien, die eingehalten werden müssen, um dieses Label führen zu dürfen. Bei diesen Kriterien gehören natürlich an oberste Stelle die Einhaltung der internationalen Arbeitsnormen, die Beachtung von Sozial- und Umweltschutzstandards und die Unzulässigkeit von Kinderarbeit.

Sollte so etwas gelingen, können wir auch auf eine andere Art auf diese Entwicklung reagieren und die Welt dann etwas sozialer und schöner machen.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (ALDE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questa discussione, che purtroppo vede un'Aula abbastanza deserta, sia importante perché riguarda uno dei settori più significativi per l'industria europea e dunque per l'economia e per i cittadini dell'Europa.

Si tratta di un settore che sta vivendo ormai da anni una grave crisi, che oggi è stata accelerata dall'introduzione di nuovi accordi commerciali e dalla caduta di molte barriere doganali, ma che già da tempo soffriva di grandi difficoltà.

E' un settore importante per volume d'affari, numero di occupati, distribuzione nei diversi paesi europei e concentrazione, in modo particolare in alcune regioni. Di conseguenza, una crisi in questo settore comporta, in alcune realtà locali, tout court una crisi del sistema economico e produttivo.

Come abbiamo già affermato in altre occasioni, anche noi abbiamo ritenuto un po' tardivo l'intervento della Commissione, la quale era stata già da tempo sollecitata, con i dati alla mano, su quello che stava accadendo nelle importazioni e nel loro volume.

Tuttavia, nonostante questa critica, prendiamo atto con soddisfazione dell'azione del Commissario Mandelson, che invitiamo a vigilare, non solo sull'accordo che è stato fatto e sulla sua applicazione, ma anche su quanto sta accadendo per altre categorie di prodotti. Infatti, la questione non è definitivamente risolta e quanto è stato fatto per alcune categorie di prodotti, tamponando in qualche modo la situazione, potrebbe rendersi necessario nei prossimi mesi per altre categorie di prodotti.

Per ora non dobbiamo sprecare il tempo guadagnato e dobbiamo utilizzare i suggerimenti provenienti dal gruppo di alto livello, dalla cooperazione con gli imprenditori e con le forze sociali e dal dialogo in corso. E' necessario intraprendere azioni che favoriscano la ristrutturazione e la riorganizzazione di questo settore, in modo tale da vincere una crisi profondamente strutturale. Mi riferisco in particolare all'occupazione, alla formazione professionale, all'aiuto del credito e a tutte quelle innovazioni che possono aiutare un settore così importante per l'Europa a rimanere tale.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull'avvenire del settore tessile e dell'abbigliamento gravano pesanti ombre da quando l'Europa e gli Stati nazionali sono soggiogati alla dittatura dell'Organizzazione mondiale per il commercio, asserviti al libero mercato e al dominio della finanza sull'economia e sulla politica, e quindi consenzienti alla globalizzazione, che è stata spesso esaltata anche in questa sede. Di conseguenza, essi hanno rinunciato alla difesa dell'industria, delle produzioni e del lavoro nazionale.

Attualmente è quasi annullata la prospettiva di esportazione di molti beni e servizi europei, a causa dell'impossibilità di reggere la concorrenza operata dalle cosiddette "Tigri dell'Asia" nei confronti dei mercati dei paesi in via di sviluppo. A questo si aggiunge il fatto che sui mercati interni subiamo una concorrenza inarrivabile, sia a causa delle importazioni di prodotti dai paesi menzionati, sia per il diabolico meccanismo che consente ai produttori europei, i quali magari hanno anche beneficiato di finanziamenti pubblici per la loro attività, di delocalizzare la produzione e di importare e commercializzare i prodotti nei paesi d'origine dei marchi.

Alla luce delle terribili previsioni delle associazioni di settore e considerando che nell'assenza di sovranità nazionale, imposta da questa Europa burocratica, non si possono prendere misure d'iniziativa a livello dei singoli Stati membri, è necessario che la Commissione attivi politiche e direttive di sostegno alle imprese europee e ai lavoratori del settore, ostacoli la commercializzazione nei paesi dell'Unione europea dei prodotti delle Tigri dell'Asia, che invadono i nostri mercati. Tra l'altro si tratta di prodotti che sono realizzati senza alcuna garanzia per il consumatore per quanto riguarda i processi di produzione e i materiali utilizzati, che hanno spesso un altissimo impatto ambientale e che per di più non rispettano le garanzie sociali e la dignità del lavoratore, in pieno contrasto con quanto previsto dall'Organizzazione mondiale del lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Louis Cottigny (PSE). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, ce qui ce produit aujourd'hui avec le textile dans les échanges économiques entre la Chine et l'Europe est, à notre sens, la prémisse de ce qui se passera dans de nombreux domaines dans les années à venir. Nous n'en sommes qu'à la première étape. C'est pourquoi les réponses que nous apporterons aujourd'hui sur ce dossier serviront demain d'autres pans de nos industries. Nous ne pouvons accepter une déréglementation du commerce international sans nous soucier des conséquences humaines, économiques et environnementales qui lui sont liées. On le voit pour le textile, la fin des quotas fut mal appréhendée, les restructurations d'entreprises, voire les fermetures pures et simples dans les régions où cette activité est encore très présente, ne se comptent plus. Nous assistons à des drames humains avec une certaine forme d'impuissance.

La mise en place des clauses de sauvegarde, les aides à la recherche et à l'information, la lutte contre la contrefaçon sont de bonnes pistes mais nous ne pouvons nous en tenir qu'à cela. Mme Saïfi, dans les paragraphes 18 et 24 de son rapport, insiste à juste titre sur la nécessité de combattre toutes les formes d'esclavage moderne et de travail forcé ainsi que d'exploitation des enfants. En effet, notre économie moderne basée, entre autres, sur le respect de la dignité humaine ne pourra jamais être en concurrence face à de telles dérives. Mais les réponses de Mme Saïfi pour combattre ces fléaux sont insuffisantes, il faut savoir frapper là où ça fait mal.

C'est pourquoi, avec cinquante de nos collègues représentants de quatre groupes politiques, nous avons déposé un amendement demandant à la Commission de réfléchir à la mise en place d'une taxe éthique sur les produits dont nous aurions la preuve que la fabrication est en violation avec toutes les règles de la dignité humaine, et surtout avec l'exploitation des enfants. Il est primordial qu'une institution comme la nôtre serve des générations et serve de générateur d'espoir.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze (ALDE). Monsieur le Président, j'accueille avec satisfaction les résultats des négociations de la Commission européenne avec les autorités chinoises, qui permettent aux entreprises touchées par la hausse massive des importations de bénéficier d'un répit dans cette situation de crise extrêmement grave pour le secteur du textile et de l'habillement. Il est maintenant nécessaire de contrôler la mise en œuvre des clauses de sauvegarde et d'évaluer les effets de ces mesures.

Je voudrais poser trois questions à M. le Commissaire. Comment allez-vous répondre à cette résolution du Parlement européen sur l'avenir du textile et de l'habillement? Comment allez-vous mettre en œuvre les recommandations du groupe de haut niveau accueillies très favorablement par le Parlement? Et quelles actions comptez-vous développer pour permettre aux entreprises d'accéder au marché? À titre d'exemple, l'Union européenne pourrait-elle soutenir des stratégies commerciales communes aux PME européennes, qui voudraient s'associer en consortium afin de conquérir de nouveaux marchés comme celui de la Chine?

D'autres collègues l'ont dit avant moi: la situation de crise actuelle du secteur du textile était prévisible et des crises dans d'autres secteurs de l'industrie sont à prévoir dans le contexte d'une économie globalisée. Nous devons tous travailler avec ingéniosité, avec ténacité pour sauvegarder l'industrie du textile, de l'habillement et du cuir, car les enseignements que nous tirerons de cette crise nous aideront à terme à maintenir et à développer d'autres secteurs de l'économie européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione sull'avvenire del tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005 presenta senz'altro un quadro completo delle nuove realtà economiche e commerciali a livello globale. Il tessile e l'abbigliamento costituiscono un settore chiave per l'Unione europea e pertanto mi associo alla protesta dell'onorevole Saïfi per l'assenza dei Commissari competenti in quest'Aula.

Il settore, che è composto per lo più da piccole e medie imprese, si trova oggi in grande difficoltà a causa dei prodotti cinesi, fabbricati e venduti a bassissimo costo, che hanno invaso il nostro mercato. Le importazioni dalla Cina sono aumentate in maniera preoccupante, soprattutto dopo la soppressione definitiva dei contingenti di importazione nel gennaio 2005. Di conseguenza, il settore tessile e dell'abbigliamento dell'Unione europea si trova sotto una pressione senza precedenti. Sempre più spesso le nostre fabbriche chiudono e migliaia di lavoratori si ritrovano senza lavoro. In Italia sono stati persi 24.000 posti di lavoro nel 2004 e oltre 66.000 nell'ultimo triennio.

Bisogna sottolineare che questo problema affligge anche tutti quei paesi in via di sviluppo che esportavano i loro prodotti in Europa e che ora non sono più in grado di resistere alla concorrenza cinese. Di conseguenza, le fabbriche non chiudono solo in Europa, ma anche nello Sri Lanka, in Pakistan, in Marocco e nell'intera area del Mediterraneo.

Che cosa possiamo fare? La comparsa sullo scenario commerciale mondiale dei nuovi aggressivi global players, in particolare la Cina e l'India, rende necessario rivedere gli obiettivi tradizionali della politica commerciale comunitaria, improntati alla massima apertura dei mercati per favorire la proiezione internazionale dell'industria europea. Lo scenario attuale e le sue prevedibili evoluzioni impongono invece un approccio più prudente, mirato alla tutela dell'industria europea nei confronti della concorrenza squilibrata e distruttiva.

E' urgente mettere in atto le seguenti azioni: approvare senza ritardi - come ci ha detto in quest'Aula stamattina il Commissario Michel - la proposta di regolamento per la marcatura di origine obbligatoria dei prodotti importati nell'Unione europea; definire politiche industriali mirate a sostegno dei settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale, anche attraverso l'uso dei Fondi strutturali; potenziare gli strumenti di difesa commerciale a disposizione delle imprese europee, tra cui le misure anti-dumping - come è stato fatto per le scarpe di cuoio - e antisovvenzione nonché le clausole di salvaguardia; fare della lotta alla contraffazione una priorità europea, sostenendo le iniziative del Commissario Frattini; orientare le scelte della Commissione verso gli accordi bilaterali. Se Hong Kong dovesse fallire come Cancún, non vi sarà tempo per rilanciare i negoziati multilaterali.

In conclusione, invito a rivedere la posizione sulla nuova politica relativa alle sostanze chimiche - la direttiva REACH - soprattutto per garantire la competitività delle piccole e medie imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, d'abord un grand merci à notre collègue, Mme Saïfi pour son excellente initiative et son rapport.

Je tiens à souligner l'importance de ce sujet. Un marché commun européen nécessite des règles communes. Les mêmes règles de la concurrence doivent être appliquées à tous les participants du marché du textile en Europe. Cela fait aussi partie du respect de la concurrence. La Chine représente l'idéologie des entreprises d'État. Personne ne pourra accepter que des avantages soient accordés aux entreprises chinoises. Nos gouvernements nationaux n'ont pas le droit d'accorder des avantages aux entreprises nationales. La Commission prononcerait immédiatement une interdiction. Mais ce serait une erreur, pour nos industries nationales, de ne pas réagir face à la Chine. C'est pourquoi je souscris à l'application du principe de la réciprocité des échanges commerciaux car tous pourraient en profiter. Il est par conséquent de la plus haute importance de veiller à la bonne application des recommandations du groupe de haut niveau et d'être vigilants quant à la bonne exécution des accords de Shanghaï.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Μπεγλίτης (PSE). Κύριε Πρόεδρε, η πρόσφατη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κίνας αποτελεί θετική εξέλιξη και πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σημαντική συμβολή του Επιτρόπου Mandelson στο τελικό αποτέλεσμα. Η συμφωνία αυτή δίνει μια σημαντική χρονική περίοδο, για να πάρει ανάσα ο κλάδος της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας, κυρίως όμως παρέχει τη δυνατότητα να ληφθούν έστω και τώρα κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις για την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρώπη.

Σήμερα οι διεθνείς εξελίξεις ανταγωνισμού επιβάλλουν να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις σε ουσιαστικά άλματα προόδου, στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, στην καινοτομία, στην έρευνα, στην τεχνολογία, στη διά βίου εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει στην αξιοποίηση των διαρθρωτικών πολιτικών και των διαρθρωτικών ταμείων για την κλωστοϋφαντουργία, στην αξιοποίηση του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη, στη δημιουργία συγκεκριμένου κοινοτικού προγράμματος για την ανάπτυξη των κλάδων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, στη δυναμική αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων που παρέχει ο ΠΟΕ για την αποτροπή του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ της Κίνας και την καταπολέμηση του προβλήματος παιδικής εργασίας με τη λήψη, όταν απαιτείται, συγκεκριμένων μέτρων εμπορικής άμυνας, με τη διασφάλιση και την υπεράσπιση της ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης στην αγορά τρίτων χωρών και στον ανόθευτο ανταγωνισμό για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, με την καταπολέμηση της πειρατείας, των απομιμήσεων, και με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, με την ανάληψη πρωτοβουλιών για μια νέα ολοκληρωμένη συμφωνία συνεργασίας με την Κίνα, που θα αντικαθιστά τη συμφωνία συνεργασίας του 1985, η οποία ουσιαστικά έχει ξεπεραστεί από τις διεθνείς εξελίξεις.

Με την ευκαιρία που είναι εδώ ο Επίτροπος κ. Michel, θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να επιταχύνει την έρευνά της για τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές κινεζικών παπουτσιών, που έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord exprimer, au nom de la Commission et en mon nom personnel, nos sincères condoléances aux victimes et aux familles des victimes suite aux actes atroces et barbares qui ont eu lieu à Londres. Je voudrais aussi exprimer ma complète solidarité avec les autorités britanniques.

Mesdames et Messieurs, je note que derrière quelques inévitables et sans doute nécessaires critiques, la tonalité générale des interventions est plutôt positive à l'égard de l'approche de la Commission. Il en est déjà ainsi dans le projet de résolution, même si certains estiment que l'on pourrait aller encore plus loin, par exemple, en matière de normes sociales, de protection vis-à-vis de la Chine ou de reconversion industrielle.

Je voudrais quand même revenir sur quelques-unes des préoccupations qui ont été exprimées. L'accord avec la Chine, préoccupe, entre autres, MM. Silva Peneda, Guerrero, Caspary, Allister et Mme Martens. Je dirais que Mme Martens a eu le mot juste à ce propos. Comme la majorité de ceux qui suivent ces questions, elle pense que l'accord avec les Chinois permettra à l'industrie européenne de respirer d'ici à 2008 et que cet accord est donc bon en soi. Je tiens ensuite à préciser que cet accord est d'application stricte et que les quantités importées sont strictement comptabilisées dans le cadre de véritables quotas d'autolimitation.

À propos des clauses de sauvegarde prévues par l'acte d'adhésion de la Chine à l'OMC, il va être précisé que l'Union européenne n'y a pas formellement renoncé, mais il est évident que l'accord avec les Chinois est global et qu'il vise justement à éviter une gestion conflictuelle du secteur sur la base de mesures brutales que constituent ces clauses. Ces clauses ne seraient donc appliquées que si c'était réellement justifié, ce qui ne me paraît pas être le cas, justement parce que l'accord avec la Chine couvre les produits les plus sensibles, soit à peu près la moitié du textile chinois libéralisé en janvier 2005. M. Allister, dont j'ai noté l'appréciation globalement positive de cet accord, comprendra que l'encadrement du commerce chinois ainsi mis en place ne nécessite donc plus les mesures antidumping qu'il préconisait.

Enfin, je tiens à rassurer M. Caspar, l'accord avec la Chine permet de stabiliser les volumes, avec un taux d'augmentation annuelle raisonnable de 8 à 12%. Il assure donc la défense des producteurs européens mais stabilise aussi jusqu'en 2008 les approvisionnements des importateurs. Des clauses de flexibilité sont envisagées dans le cadre des négociations en cours avec les Chinois pour adoucir les mesures de limitation, au profit des importateurs.

Un mot sur le respect des normes sociales dans les pays en développement. Je répondrai à M. Silva Peneda que si l'Union européenne et la Commission sont actives en la matière, les pays en développement nous critiquent à ce sujet, en interprétant ces demandes comme étant un protectionnisme déguisé. Les choses ne sont donc pas toujours aussi simples qu'il n'y paraît. Ainsi, les pays en développement constituent la grande majorité des membres du BIT et refusent le lien entre le commerce et les normes sociales. Cependant, la Commission ne renonce pas et propose d'introduire, de manière systématique dans toute négociation d'accord préférentiel de libre-échange, une clause de retrait des préférences en cas de non-respect de ces normes. Elle procède aussi de façon positive. À titre d'exemple, le Conseil l'a suivie le 27 juin dernier, lorsque nous avons proposé de faire de nouvelles concessions commerciales au Sri Lanka, parce que celui-ci venait de ratifier les huit conventions fondamentales du BIT. Interdire le travail des enfants en échange de la suppression des droits de douane aux exportations vers l'Union européenne: la ligne est assez claire. Il s'agit de faire un lien entre les négociations commerciales multilatérales et les normes sociales, nous ne pouvons pas dire ce qui sera décidé à Hong Kong en décembre, mais on peut déjà rappeler l'attachement très fort de la Commission à ce lien. Mon collègue en charge du commerce, Peter Mandelson, s'il avait pu être là ce matin, aurait certainement expliqué comment, à Turin le 26 mai dernier, il est intervenu dans ce sens dans le cadre d'une réunion organisée conjointement avec le BIT. Dans ce domaine comme dans d'autres, de nombreuses mesures concrètes sont possibles, par exemple, une structure de partenariat et de dialogue social en matière textile est sérieusement envisagée avec la Chine.

Je reviens maintenant aux priorités de politique commerciale de l'Union européenne pour répondre, entre autres, à M. Belder. Le projet de résolution prévoit, en filigrane, qu'une priorité doit être donnée à la zone euroméditerranéenne, en particulier par rapport à l'Asie. La Commission partage largement ce point de vue. Développer le commerce entre les deux rives de la Méditerranée devrait aider au développement de cette région et régler, en partie, les graves problèmes communs au nord et au sud de la zone, comme par exemple, l'immigration, bien au-delà des problèmes textiles.

Il y a d'autres priorités: l'Afrique, je renvoie au G8 réuni aujourd'hui en Écosse, les PMA, les pays d'Asie pauvres. Aussi, la Commission rejoint-elle Mme Saïfi sur ce point: il faut maintenir un certain nombre d'avantages comparatifs en faveur de ceux que l'Union européenne entend privilégier. C'est la raison pour laquelle, par exemple, elle soutient très fortement la mise en place du cumul de l'origine paneuroméditerranéenne, qui devrait être adopté par le Conseil cet automne. J'en profite d'ailleurs pour inviter le Parlement à aider la Commission à faire pression sur le Conseil afin d'accélérer l'adoption des protocoles en question.

Enfin, concernant les préférences commerciales, il faut noter que l'Union européenne a retiré l'essentiel de ses préférences commerciales à la Chine depuis cette année. Cette priorité négative s'inscrit parfaitement dans l'esprit du projet de résolution.

M. Zingaretti, notamment, a évoqué les mesures de protection commerciales. Si des pays tiers subventionnent leurs exportations, des réponses existent. L'Union européenne en a tout un arsenal à disposition. Il y a les droits antidumping ou mesures antisubvention. Par exemple, il y une semaine, la Commission a ouvert une enquête antidumping pour certains types de chaussures chinoises et indiennes, on en a parlé, nous ne sommes pas ici dans le domaine des voeux pieux. Ces mesures sont prises très au sérieux par ces deux pays, je peux vous le garantir.

En matière de contrefaçon, qui est la préoccupation de Mme Muscardini, et que la Commission partage, l'Union européenne a progressé. Depuis juillet 2004, un nouveau dispositif est en vigueur qui permet aux entreprises de demander la retenue douanière des marchandises susceptibles d'être contrefaites. Il s'agit d'une procédure communautaire unifiée, gratuite et simple, car pensée en partie pour les petites entreprises du textile qui représentent – un Parlementaire l'a dit à juste titre –, 90% du secteur. Mais surtout, ne faut il pas aller vers plus d'intégration des douanes européennes pour plus d'efficacité. Il existe un code des douanes européennes depuis 1992 mais il est appliqué par 25 douanes nationales, dont la coordination est parfois difficile. Les fraudeurs jouent souvent habilement de cette situation. Beaucoup reste donc à faire dans ce domaine.

En matière de propriété intellectuelle, qui est un sujet combien sensible dans le textile, une véritable explosion des statistiques caractérise ces dernières années.

Je voudrais rappeler que l'entrée de la Chine dans l'OMC soumet désormais ce pays à des obligations et ouvre aussi à l'Union européenne des moyens d'action renforcés si ce pays ne respectait pas sa signature. Je dirai donc aux représentants de la gauche européenne, qui veulent que l'Union européenne ne finance pas les délocalisations, que nous sommes tout à fait d'accord. Il faut rappeler simplement qu'il n'existe aucune clause dans ce sens dans aucun accord commercial préférentiel. Je crois qu'il ne faut pas suggérer ou laisser dire des choses qui ne sont pas.

M. Calabuig Rull, M. Karim aussi, sont intervenus sur la restructuration industrielle du secteur textile. Je pense que M. Karim a raison: l'industrie européenne attend un miracle, d'urgence, de la Commission, depuis le début 2005 et la libéralisation du textile chinois. Cela a été dit, mais je voudrais le rappeler avec insistance: la libéralisation a été décidée il y a dix ans, en 1994. Certains États membres ont d'ailleurs su s'y préparer. La crise du textile n'est donc pas européenne, elle ne concerne que les États membres qui ne sont pas prêts.

Faut-il aussi rappeler que les mesures de restructuration industrielle relèvent largement de la compétence des États membres. Dans son domaine de compétence, la Commission a proposé de réserver une partie des Fonds structurels pour les secteurs en reconversion industrielle suite à des situations de crise, comme celle du textile précisément, ce qui est en cours de discussion au Conseil.

En décembre 2004, la Commission, plus particulièrement le commissaire Potocnik, et Euratex (c'est-à-dire l'organisation européenne du textile et de l'habillement) ont annoncé une initiative connue sous le nom de "plate-forme européenne de la technologie en matière textile" dont l'objet est par exemple de favoriser les innovations technologiques pour encourager la montée en gamme face à la concurrence chinoise. Il est vrai que les véritables victimes de la libéralisation du secteur du textile sont, comme l'a très bien dit Mme Lucas, les pays les plus pauvres, les PMA. Et cela justement parce que ceux-ci fabriquent des produits à faible contenu technologique, comme les t-shirts en coton. L'Europe a les moyens de monter en gamme et de se spécialiser dans des secteurs textiles. Je pense à des tissus à très fort contenu technologique, où la concurrence chinoise est plus limitée. La protection est, certes, nécessaire de manière temporaire mais l'innovation n'est-elle pas la vraie solution?

Je regrette que cette résolution ne soit pas adoptée dès aujourd'hui car, au nom de la Commission, je partage largement l'approche qu'elle propose. Quelques remarques encore. M. Leichtfried et Mme Toia disent que ce sont de bonnes mesures mais que la réaction de la Commission aurait pu être plus rapide. La Commission a réagi en cinq mois après avoir vérifié qu'il y avait bien préjudice. Il n'est pas question d'imposer des quotas à la légère avec les Chinois.

Monsieur Romagnoli, je voudrais rappeler ce que je viens de dire. Je vous mets au défi de dire par quel mécanisme précis la Commission encouragerait les délocalisations? C'est faux.

Mme Laperrouze salue l'accord, je pense qu'elle a raison. Concernant le groupe de haut niveau: un plan d'identification des restrictions aux échanges a été présenté par la Commission au groupe de haut niveau le 14 juin dernier. Il a été présenté par plusieurs commissaires, MM. Mandelson, Verheugen, et Mme Saïfi était d'ailleurs présente.

Pour ce qui concerne l'intervention de M. Tajani, qui parle du marquage de l'origine, la Commission prépare un projet de règlement pour rendre obligatoire ce marquage à l'importation, mais vous devez le savoir, les États membres sont divisés sur cette question, ce qui freine évidemment les progrès sur cette question.

Pour ce qui concerne la réciprocité évoquée dans l'intervention de Mme Lienemann, je suis d'accord, mais il faut en parler au sein de l'OMC.

Laissez-moi finir par deux petites considérations qui ne sont pas du tout impertinentes. Un Airbus représente vingt millions de chemises chinoises. Il est bon d'y réfléchir et de réfléchir au fait que le commerce n'est pas unilatéral. Le commerce fonctionne dans tous les sens et parfois, en se focalisant sur un produit, on peut perdre beaucoup sur un autre. Il était bon de le rappeler.

Je voudrais également faire une réflexion sur la charge très idéologique que j'ai entendue contre l'Europe libérale dont on dit tant de mal. Je veux juste rappeler que c'est celle qui a permis la paix, qui a fait que la richesse créée est sans doute mieux répartie et mieux partagée ici en Europe, que partout ailleurs. L'Europe collectiviste ou marxiste dont certains sont manifestement nostalgiques ne peut certes pas présenter, me semble-t-il, le même bilan que l'Europe dite libérale.

Quant à la liberté syndicale, puisque c'était dans le même couplet, elle est assurée partout dans les États libéraux. Je ne l'ai pas encore vue vraiment assurée dans les États totalitaires, même à gauche. Je le dis simplement parce que je suis libéral et que de temps en temps, il est bon de le rappeler.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Con esto se cierra el debate.

La votación tendrá lugar en septiembre.

Declaración por escrito (artículo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). Sprawozdanie jest zbyt łagodne i spóźnione wobec ekspansji Chin na rynek europejski. Chodzi o przyszłość 170tys. firm i 2,5mln osób zatrudnionych w Europie i rynek warty 185mld euro. Najlepszym przykładem złych decyzji są USA, które po zaniechaniu kontroli kontyngentów w 2002r., po dwóch latach straciły 65% udziału w rynku na rzecz Chin. Problem chiński to nie tylko import taniej odzieży, ale i nieuczciwe praktyki: dopłaty państwowe, wakacje podatkowe, rozdawanie gruntów, subsydiowanie energii i przewozów. Aby powstrzymać Chiny i utrzymać miejsca pracy w Europie należy zwołać nadzwyczajna sesje WTO poświęconą dyskusji jak zapobiec przejęciu światowego handlu przez jednego dostawce; uruchomić tryb awaryjny przewidziany w wytycznych stosowania klauzul ochronnych; stworzyć nowy program z zabezpieczeniem środków na wsparcie regionów, gdzie sektor absorbuje nadmiar siły roboczej i zapobiega degradacji zawodowej kobiet; udostępnić środki w nowej perspektywie na restrukturyzację a w 7PR na nowe rozwiązania i wdrażanie wyników badan w MSP; celem polityki europejskiej powinno być unowocześnianie przemysłu - inaczej EPT pozostanie martwym tworem; rządy państw, gdzie przemysł jest dominujący powinny być zwolnione z zakazu subwencji; niezbędne jest opracowanie studium wpływu wdrożenia REACH by nie stał się kagańcem konkurencyjności europejskiego przemysłu; oprócz konsolidacji rynku w ramach eurośrodziemnomorskich umów należy podobną platformę stworzyć w regionie Bałtyku.

 

26. Lauksaimnieciba Eiropas Savienības attālākajos reģionos
MPphoto
 
 

  El Presidente. El punto siguiente es el debate del informe del señor Duarte Freitas, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión [COM(2004)0687 - C6-0201/2004 - 2004/0247(CNS)] (A6-0195/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, je tiens tout d'abord à remercier les membres de la commission de l'agriculture, en particulier son rapporteur, M. Freitas, ainsi que les membres et les rapporteurs des commissions du budget, du commerce et du développement régional, pour tout le travail qu'ils ont accompli sur ce rapport.

Le Conseil a adopté, le 28 juin 2001, une réforme du régime d'aide à l'agriculture dans les régions ultrapériphériques de l'Union. L'origine de ces mesures remonte à 1991, 1992 et elles ont prouvé leur efficacité dans la promotion de l'agriculture et l'approvisionnement de ces régions en produits agricoles. Toutefois, leur gestion a posé un certain nombre de problèmes. Les deux volets du régime POSEI, qui est le régime spécifique d'approvisionnement et d'aide aux producteurs locaux, se caractérisent par la rigidité de leur gestion. Concernant le régime spécifique d'approvisionnement, la Commission est tenue de légiférer pour des variations parfois modestes des quantités de produits à fournir dans les régions ultrapériphériques. Il ne s'agit pas d'un cadre de gestion efficace. Les régimes d'aide aux productions locales sont éparpillés entre 56 micromesures établies par les règlements du Conseil. Il n'est pas possible d'adapter ces mesures sans procédures législatives interinstitutionnelles, ce qui empêche toute action rapide de la Communauté, lorsqu'il s'agit d'adapter les mesures de soutien aux situations spécifiques.

C'est la raison pour laquelle la Commission propose un changement de philosophie, concernant l'aide apportée à ces régions, et l'adoption d'une méthode participative pour la prise de décision. Le nouveau système permet également l'adaptation rapide des mesures, en tenant compte des spécificités de ces régions. Le projet de règlement envisage la présentation d'un programme pour chaque région ultrapériphérique, dans les États membres concernés. Ces programmes vont comprendre deux chapitres: un chapitre concernant le régime spécifique d'approvisionnement en produits agricoles essentiels à la consommation humaine - intrants agricoles ou produits destinés à la transformation - dans la région ultrapériphérique, et un chapitre concernant l'aide aux productions locales.

Pour ce qui concerne le financement, le règlement ne modifie pas les sources de financement ou l'intensité de l'aide communautaire. La Communauté financera le programme au titre de la section garantie du FEOGA, à concurrence de 100% dans les limites d'un plafond annuel établi par le règlement du Conseil. Une partie de cette aide sera obligatoirement réservée à l'aide à la production agricole locale. Les montants sont calculés sur la base de la moyenne des montants dépensés pour le financement du régime spécifique d'approvisionnement au cours de la période de référence 2001 - 2003, et sur la base des plafonds de dépense applicable pour l'aide à la production locale. Une partie des montants subventionnés sera intégrée dans les paiements directs au titre du règlement 1782/2003. Ils font partie des plafonds de l'annexe 8 de ce règlement.

J'en viens maintenant à la réforme du sucre et aux régions ultrapériphériques. Bien qu'elles ne fassent pas partie de la proposition de la Commission, je souhaiterais formuler un certain nombre d'observations concernant la réforme du régime du sucre et les régions ultrapériphériques. La Commission a bien conscience que les caractéristiques de la production sucrière dans les régions ultrapériphériques de la Communauté sont sensiblement différentes de ce qu'elles sont dans les autres régions. C'est pourquoi, il convient d'apporter un soutien financier à ce secteur, en accordant des subventions aux agriculteurs des régions ultrapériphériques.

Le financement du régime de restructuration sera assuré par le prélèvement d'un montant spécifique sur tous les quotas applicables aux édulcorants. Les entreprises sucrières des régions ultrapériphériques ne relèveront pas de ce régime. Cela placera ces régions sur un pied d'égalité avec les pays ACP en termes de prix. C'est une approche que la Commission considère comme raisonnable.

En outre, les régions ultrapériphériques françaises, qui étaient les seules à bénéficier de l'aide à l'écoulement, recevront un montant supplémentaire de 15 millions d'euros correspondant aux mesures actuelles d'écoulement au titre de la période de référence. Le paiement direct en faveur des régions ultrapériphériques sera inclus dans le cadre unique du programme POSEI dont nous débattons et, par conséquent, exclu du régime de paiement unique. Les régions ultrapériphériques françaises et portugaises ont bénéficié de la même augmentation de leur enveloppe de paiements directs correspondant à la diminution des prix supplémentaires au même titre que les autres États membres. Pour ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises, l'enveloppe passe de 39 à 44 millions d'euros et pour les régions ultrapériphériques portugaises, l'enveloppe passe à un peu plus d'1 million d'euros.

J'en arrive maintenant à la position de la Commission concernant les amendements. Compte tenu de ce que je viens de dire, la Commission peut accepter les amendements 1, 8, 9, 18, 23, 24, 27, 28 et 32 et elle peut accepter en partie l'amendement 35. Malheureusement, la Commission ne souhaite pas et n'est pas en état d'accepter les autres amendements proposés.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), relator. Os arquipélagos dos Açores, da Madeira e das Canárias e os territórios ultramarinos franceses constituem as chamadas regiões ultraperiféricas da União Europeia e são caracterizados pelo seu grande afastamento, insularidade, pequena dimensão, relevo e climas difíceis e dependência económica em relação a um pequeno número de produtos. Este conceito de ultraperiferia foi introduzido no Direito primário da União Europeia pelo nº 2 do artigo 299° do Tratado, constituindo a base jurídica que permite ao Conselho adoptar, sob proposta da Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu, medidas específicas aplicadas às regiões ultraperiféricas.

As RUP têm sido objecto de programas específicos, como já foi referido pelo Senhor Comissário, para fazer face aos constrangimentos da ultraperiferia, que remontam a 1991 e 1992. Estes programas, na área agrícola, têm incluído dois tipos de medidas: o regime específico de abastecimento (REA) em que se apoia o abastecimento das RUP em produtos agrícolas destinados à alimentação humana e animal, à transformação das indústrias locais e como factores de produção e o apoio às produções agrícolas locais. O impacto destas medidas foi importante e influenciou positivamente a revolução das economias das RUP. No entanto, também como já foi referido, a experiência adquirida ao longo dos anos veio demonstrar a necessidade de introduzir uma maior flexibilidade na gestão destes dois regimes.

A proposta que é agora apresentada e que estamos a discutir mantém os dois programas anteriores mas altera profundamente a sua filosofia com o propósito de, ao mesmo tempo que mantém o nível de apoio que vinha sendo atribuído, facilitar a gestão dos programas e aproximar o processo de decisão dos interessados, nas RUP. É de saudar a vontade da Comissão em descentralizar a tomada de decisão e simplificar as disposições de gestão através de uma metodologia participativa e da rápida adaptação das medidas, de modo a ter em conta as especificidades destas regiões. Concordando, pois, com a generalidade da proposta da Comissão, considero, no entanto, que algumas questões particulares devem ser melhoradas, tendo para esse efeito sido aprovadas algumas alterações que fazem parte do meu relatório.

Em primeiro lugar, entendo que não deve ser restringida a possibilidade de exportar ou reexpedir produtos transformados que tenham beneficiado do REA, desde que não exista restituição aquando da exportação, e isto porque a dimensão das produções e do mercado das RUP, por si só, muitas vezes, não garante a sustentabilidade das indústrias transformadoras locais essenciais para a manutenção de algumas das culturas agrícolas e para permitir algum grau de diversificação. Assim, em certos casos, estas indústrias têm necessidade de complementar o seu aprovisionamento com recurso a matérias-primas de proveniência exterior e de recorrerem à exportação ou expedição dos seus produtos para garantirem a sua viabilidade. Não deixando de me congratular pelas medidas anunciadas pela Comissão para as RUP na proposta de revisão da OCM do açúcar, devo dizer que tal não resolve uma questão específica que tem a ver com a produção da beterraba dos Açores, que envolve a empresa Sinaga, que, com o regulamento actualmente em vigor e com a proposta da Comissão, não terá qualquer possibilidade de sobreviver.

Em segundo lugar, considerados os prazos estabelecidos na proposta de regulamento para apresentação dos programas e para a sua aprovação, considero que se torna necessário flexibilizar a data prevista para a sua aplicação, para que não exista o risco de ser revogada a actual regulamentação antes de estarem em vigor os programas frutos da nova legislação.

Em terceiro lugar, considero também importante a introdução da possibilidade de se fazerem derrogações para as RUP em matéria de desenvolvimento rural, tendo em vista salvaguardar as suas especificidades e vulnerabilidades neste domínio, dando assim continuidade ao que já vigora actualmente.

Em quarto lugar, e em relação aos históricos para a definição dos tectos financeiros, considero que não é justo o período de referência 2001 a 2003 para definir os montantes financeiros, porque é ignorar o impacto das alterações ao regime introduzidas precisamente na reforma de 2001, sendo, por isso, também sugerido no meu relatório, além do que já referi, que se adicionem aos cálculos dos tectos financeiros os históricos das isenções concedidas no âmbito do regime específico de abastecimento. De notar que esta abordagem, além de mais justa para as RUP, não inflaciona os montantes envolvidos nos apoios actualmente concedidos a estas regiões.

Quero aqui, para finalizar, agradecer aos meus colegas da Comissão da Agricultura pelo apoio que me deram e aos deputados das regiões ultraperiféricas, em especial, que muito trabalharam neste processo. Agradeço também aos responsáveis políticos e aos representantes dos sectores socioeconómicos destas regiões pelo empenhamento e ajuda que deram na elaboração do meu relatório.

Este relatório, Senhor Comissário, foi aprovado por unanimidade na Comissão da Agricultura, pelo que chamo a atenção, desde já, para este facto e para que tenha em conta o entendimento final do Parlamento Europeu acerca desta matéria, que será expresso na votação. Espero que a extrema importância destas questões para as RUP seja compreendida pela Comissão e peço, naturalmente, aos colegas que votem a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE), relator de parecer da Comissão dos Orçamentos. Gostaria de felicitar o relator e todos os colegas (e foram muitos) das regiões ultraperiféricas, e não só, que estiveram envolvidos neste processo que levou à formulação deste parecer.

Queria transmitir à Comissão que, ao longo destes últimos anos, já conseguimos chegar a conclusões muito positivas, nomeadamente melhorando dispositivos desta regulamentação em temas como, por exemplo, o vinho de cheiro, as quotas leiteiras específicas nos Açores e o facto de termos conseguido levar a que o Governo português não consiga transferir essa quota para o continente. Já temos um início de entendimento numa questão extremamente difícil, abordada pelo relator, que é a da refinação de açúcar de beterraba e de cana nos Açores.

No entanto, queria chamar a atenção da Comissão para a problemática do artigo 4º: a problemática da proibição de, numas versões linguísticas "produtos transformados", noutras versões linguísticas "produtos que incorporam produtos que tenham sido importados ao abrigo deste regime". Este é um assunto que está extraordinariamente mal tratado na proposta da Comissão; é extremamente técnico, mas reveste-se de enorme importância.

Gostaria de convidar a Comissão a fazer o que fez noutros domínios: que atentasse neste problema com toda a atenção, que ouvisse aquilo que nós temos a dizer, que visse na prática o que é que isto pode significar nestas regiões ultraperiféricas, porque, se tiver esta atitude, nós também vamos conseguir chegar a uma boa conclusão.

Para finalizar, uma palavra de agradecimento muito especial aos colegas da Comissão dos Orçamentos que apoiaram um reforço muito importante deste programa, numa prática que não é sempre seguida na Comissão dos Orçamentos, mas que revela como essa comissão tem em grande conta os interesses das regiões ultraperiféricas. A todos, portanto, muito obrigado e vamos esperar que os problemas finais possam ser ultrapassados.

 
  
  

PRESIDÊNCIA: MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS
Vice-Presidente

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), relator de parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional. Começo por felicitar o relator, o colega Duarte Freitas, pela qualidade do seu relatório e, sobretudo, pelo empenho e disponibilidade em acolher as emendas e as sugestões de outras comissões - de todas - e, designadamente, da do Desenvolvimento Regional, de que fui relator, e também por referir o trabalho e a forma como aceitou as sugestões de todos os deputados das regiões ultraperiféricas, que se empenharam na resolução deste problema, que a todos afecta.

Apesar de a proposta de regulamento da Comissão ser positiva, justificaram-se algumas alterações no sentido de continuar a assegurar a eficácia de uma medida que muito tem contribuído para o desenvolvimento das regiões na perspectiva dos cidadãos e das empresas e, em especial, das indústrias agro-alimentares. Das sugestões e emendas que apresentamos, só para referir as mais relevantes, a primeira tem a ver com os montantes anuais para o financiamento das medidas de apoio à agricultura nas RUP, entendendo-se que o cálculo apresentado na proposta da Comissão 2001-2003, como referiu o relator, não parece adequado porque 2001 foi um ano transitório, um ano em que foi feita a reforma do POSEI-agricultura, cujas alterações só aparecem em 2002, sugerindo-se, por isso, um triénio de 2001 a 2004, consoante o que for mais adequado.

O segundo aspecto é o da questão da isenção de direitos aduaneiros. Não faz sentido a ignorância, na proposta da Comissão, desta grande vantagem para as regiões ultraperiféricas e daí que se sugira que sejam tidos em conta os valores concedidos no triénio de referência para a determinação do tecto futuro.

O terceiro aspecto refere-se à exportação. Também nós entendemos que há que considerar, até para satisfazer aquilo que a Comissão diz na sua declaração, que é necessário criar um espaço de integração regional, é necessário apoiar o mundo rural destas regiões e, nesse sentido, é preciso criar condições para que possam ser feitas as exportações para países terceiros, logicamente vizinhos, ou para o restante da Comunidade com produtos transformados e importados ao abrigo do REA, independentemente, e sei, resolvendo problemas de várias indústrias agro-alimentares em todas as regiões e especialmente nos Açores, conforme foi referido em relação à indústria de produção de açúcar de beterraba.

É no que se refere a estes aspectos essenciais que gostaria, e espero, que a Comissão tenha em conta a posição não apenas destes deputados mas do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques, em nome do Grupo PPE-DE. Felicito, em primeiro lugar, o colega Duarte Freitas pelo excelente trabalho desenvolvido, consubstanciado no importante relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que adopta medidas específicas no domínio agrícola a favor das regiões ultraperiféricas.

Concordo com as posições do relator e apoio-as, nomeadamente quanto à flexibilização da gestão dos regimes de apoio à agricultura nas regiões ultraperiféricas visando, sobretudo, a adopção de uma metodologia participativa e descentralizada que assegure celeridade na adaptação das medidas em vigor, quando tal se mostre necessário.

É no quadro desta filosofia que, a partir de agora, os Estados-Membros irão apresentar à Comissão um programa relativo a cada região ultraperiférica que englobe os dois eixos dos POSEI-agricultura, ou seja o regime específico de abastecimento e o regime de apoio às produções locais. Cada programa, que deve contemplar a descrição da situação actual da actividade agrícola, fragilidades e potencialidades, estratégia proposta, impacto e calendarização irá permitir a cada região ultraperiférica definir a sua estratégia de desenvolvimento agrícola, de acordo com as suas necessidades específicas. Poder-se-á, assim, finalmente ter em devida conta a dupla insularidade sentida pelos produtores e operadores de algumas das ilhas que integram determinadas regiões ultraperiféricas.

Relevo também as sugestões do relator referentes ao desenvolvimento de uma política eficaz em prol das pequenas e médias empresas do sector agro-alimentar das regiões ultraperiféricas, ressaltando os reflexos positivos desta medida sobre o próprio sector agrícola, sobre o emprego e sobre as trocas comerciais.

Não gostaria de terminar sem referir que estamos perante um bom exemplo de aplicação do princípio da ultraperiferia consagrado no nº 2 do artigo 299° do Tratado. Prevê-se, com efeito, no âmbito das políticas agrícola e de abastecimento um tratamento especial adaptado à realidade muito própria das regiões ultraperiféricas, tratamento especial que foi melhorado e reforçado à luz da experiência adquirida com a aplicação dos programas POSEI. Este é de facto um procedimento exemplar que deveria ser seguido na adaptação das restantes políticas comuns da União Europeia às especificidades das regiões ultraperiféricas.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira, em nome do Grupo PSE. Saúdo especialmente Vossa Excelência e todos os colegas deste Parlamento em meu nome e no do meu camarada e amigo Capoulas Santos.

Dadas as suas condicionantes específicas - afastamento, insularidade, pequena superfície, climas difíceis, dependência económica relativamente a um pequeno número de produtos -, cuja conjugação prejudica gravemente o seu desenvolvimento, as regiões ultraperiféricas gozam justamente de uma especial protecção consagrada no artigo 299º do Tratado, a que se torna imperioso e urgente dar a mais ampla expressão concreta. Tal decorre, aliás, das sucessivas tomadas de posição do Parlamento Europeu, das deliberações do Conselho Europeu de Sevilha, do Comité Económico e Social, do Comité das Regiões e das conclusões do terceiro relatório da coesão económica e social.

Oportunamente, a Comissão apresentou uma comunicação visando o estabelecimento de uma estratégia para as regiões ultraperiféricas denominada "uma parceria reforçada", a qual merece ser avaliada de uma forma positiva. O relatório agora em debate insere-se na concretização dessa estratégia e incide sobre a proposta de regulamento do Conselho que adopta medidas específicas no domínio agrícola a favor das regiões ultraperiféricas, sector da maior importância para estas regiões e que representa, neste âmbito, um avanço qualitativo que deve ser, igualmente, reconhecido.

A iniciativa pode e deve, contudo, ser bastante melhorada e para essa melhoria pode contribuir muito significativamente o relatório do Deputado Duarte Freitas, a quem também saúdo pelo empenho e postura que colocou na elaboração do seu trabalho. A minha saudação e reconhecimento são, obviamente, extensivos a todos os colegas que activamente participaram e deram contributos relevantes para o encontro das soluções mais adequadas às circunstâncias concretas de cada região ultraperiférica, com especial destaque para os autores dos pareceres da Comissão dos Orçamentos, o Deputado Paulo Casaca, do Desenvolvimento Regional, o colega Manuel Jardim Fernandes, e do Comércio Internacional, o Deputado Francisco Assis.

Apesar de a presente proposta de regulamento não prever a alteração das fontes de financiamento nem da intensidade dos apoios, permitirá, no entanto, introduzir uma maior flexibilidade na aplicação das diferentes medidas e uma melhor adaptação à especificidade de cada uma das regiões em causa, a par de um desejável reforço da participação no processo de tomada de decisão, o que merece o total apoio do Partido Socialista Europeu.

A proposta da Comissão Europeia enferma, porém, de insuficiências e de omissões em múltiplos aspectos. Temos agora oportunidade de as suprir, a partir do amplo consenso que foi possível reunir em torno das propostas aprovadas na Comissão da Agricultura, tendo também em conta os pareceres aprovados pelas outras comissões. Existem, assim, razões mais do que suficientes para que possamos apelar aos deputados e deputadas de todas as bancadas no sentido de expressarem, através do seu voto, nas relevantes emendas apresentadas, a sua solidariedade com algumas das mais problemáticas regiões da União Europeia, a qual desejamos económica e socialmente coesa.

Estamos certos de que o Parlamento Europeu, tal como a Comissão, a quem igualmente apelamos no sentido do acolhimento das propostas mais relevantes aqui votadas, saberão corresponder às legítimas expectativas das populações e das autoridades das regiões ultraperiféricas. Hoje já vimos alguma abertura do Comissário Michel, vamos a ver se se alarga no futuro.

Os objectivos clara e objectivamente definidos no preâmbulo da proposta de regulamento do Conselho ora em discussão, com os quais estamos absolutamente de acordo, só assim poderão ser melhor e mais rapidamente atingidos. É necessário efectivamente trabalhar no sentido do reforço da coesão económica e social e territorial da Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Willem Schuth, im Namen der ALDE-Fraktion. Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zuerst möchte ich dem Kollegen Freitas zu seinem ausgewogenen Bericht gratulieren. Im Vergleich zu den übrigen Regionen der Europäischen Union herrschen in den Regionen in äußerster Randlage ungünstige geographische, klimatische sowie wirtschaftliche Verhältnisse. Die EU hat die besondere Situation dieser Gebiete anerkannt und diese in Artikel 299 Absatz 2 des EG-Vertrags auch erwähnt. Aus diesem Grunde muss die Union dafür Sorge tragen, dass die entlegenen Gebiete der EU in die Entwicklung der Union miteinbezogen werden.

Die Landwirtschaft bildet für die Volkswirtschaften in den Regionen in äußerster Randlage eine wichtige Grundlage. Ich begrüße daher den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Rates über Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft in diesen Gebieten. Solche Maßnahmen waren bisher Gegenstand von Programmen, die bis in das Jahr 1991 zurückreichen. Sie sind zur Zeit für die Entwicklung der Regionen in äußerster Randlage der EU unerlässlich. So sichern sie zum einen die Versorgung dieser Gebiete mit lebensnotwendigen Agrarprodukten, zum andern fördern sie die Erzeugung, Vermarktung und Verarbeitung dieser Produkte vor Ort.

Der Kommissionsvorschlag sieht bei der zukünftigen Umsetzung der Agrarmaßnahmen mehr Flexibilität für die ultraperipheren Gebiete der Union durch eine Dezentralisierung und eine Vereinfachung der Verwaltungsinstrumente vor. Das begrüße ich ausdrücklich. Die beste Problemlösung findet sich meiner Meinung nach in der Regel dort, wo die besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region am besten bekannt sind, und das ist vor Ort. Nur so können wir auf Dauer die Wettbewerbsfähigkeit der Regionen in äußerster Randlage erhöhen, damit sie ihren Rückstand aufholen und näher an den Rest der Union rücken können. Denn eine dauerhafte Aufhebung der Binnenmarktregeln oder ständige Privilegien durch Strukturfondsmittel können keine langfristige, tragbare Lösung sein.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (NI). Panie Przewodniczący! Jako przedstawiciel nowego Kraju Członkowskiego, gdzie sektor rolny decyduje o bycie wielu mieszkańców, i gdzie boleśnie dają się odczuć za niskie dopłaty do rolnictwa, z zadowoleniem odnotowuję fakt istnienia tej szczególnej inicjatywy wspólnotowej, której celem jest wspomaganie rolnictwa regionów geograficznie oddalonych i o ograniczonym dostępie do wspólnego rynku.

Interesującą częścią tego sprawozdania wydaje się być troska o zachowanie tradycyjnych, charakterystycznych dla danego obszaru upraw i pomysł eksportowania produktów oznaczonych specjalnym znakiem unijnym do całej Unii Europejskiej. Powinniśmy szczególnie wspierać w Unii produkcje lokalne, nie przemysłowe, dające produkty o lepszych walorach smakowych. Także tańszy eksport do sąsiadujących państw trzecich wydaje się być trafną pomocą dla regionów peryferyjnych, a także pomysłem godnym naśladowania w całej wspólnocie, w tym w nowych Państwach Członkowskich, tradycyjnie związanych ze swoimi nieunijnymi sąsiadami.

Rozwiązałoby to problem biednych obszarów wschodnich Unii, między innymi polskich, graniczących z Białorusią, Rosją i Ukrainą, których gospodarki ucierpiały na skutek ograniczenia wymiany z tymi państwami.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, bien que l'efficacité des POSEI ait été prouvée et reconnue par la Commission européenne, celle-ci a estimé seulement deux ans après la mise en œuvre de la dernière réforme qu'il fallait modifier les modalités de gestion du régime spécifique d'approvisionnement et du soutien aux productions locales des régions ultrapériphériques.

La Commission européenne s'est toutefois engagée à ce que la réforme proposée ne remette en cause ni l'opportunité ni le fonctionnement des mesures et n'affecte ni les sources de financement ni le niveau de soutien communautaire. Or certaines conditions prévues par la proposition de règlement impliquent davantage de complexité pour les bénéficiaires en termes de procédure d'évaluation, de programmation, de suivi ou de contrôle que dans le cadre actuel.

D'autre part, l'enveloppe budgétaire proposée pour le régime spécifique d'approvisionnement, calculée sur la base de références historiques trop strictes, revient en réalité à restreindre le niveau du soutien communautaire, contrairement aux promesses de la Commission, et risque d'enrayer le développement des filières concernées, alors que si le POSEIDOM ne faisait l'objet d'aucune modification jusqu'à fin 2006, le RSA poursuivrait son rythme de progression actuel et augmenterait donc substantiellement.

Chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître que le développement des filières de diversification dans les DOM serait impossible sans le POSEIDOM. Mettre en œuvre aujourd'hui une orientation différente reviendrait à considérer que tous les efforts accomplis jusqu'à présent, tant par l'Union européenne que par les agriculteurs locaux, ont été inutiles. L'excellent rapport élaboré par M. Freitas réalise un compromis équilibré entre l'exigence d'une réforme et la préservation d'un système de soutien à une agriculture durable, dans les exploitations de dimension réduite des RUP.

Je souhaite sincèrement que la Commission et surtout le Conseil s'inspirent largement de l'avis du Parlement pour éviter toute remise en cause, même partielle, des mesures d'aide actuelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al señor Freitas el trabajo que ha hecho como ponente, que considero muy satisfactorio. Y también, quiero agradecer a la Comisión de nuestra Unión el trabajo que está haciendo en beneficio de las regiones ultraperiféricas.

Yo creo que el señor Michel lo ha dicho muy claro. Se trata de la historia de un éxito: durante los últimos 14 o 15 años las regiones ultraperiféricas se han beneficiado de un tratamiento especial con estos programas —Poseidón, Poseima y Poseican— que han permitido que cuatro millones de ciudadanos, establecidos en unas islas repartidas por el mundo —en el Atlántico central, en el Caribe y en el Índico—, tengan un modo de vida digno compatible con sus necesidades y que unas regiones que antes exportaban población en estos momentos la mantengan y, en algunos casos, incluso la importen. Es decir, se ha producido una evidente mejora de las condiciones de vida en estas regiones.

Y se ha hecho por un procedimiento bastante razonable, que consiste en permitir, por un lado, que puedan entrar en nuestro territorio excedentes agrícolas del resto del territorio de la Unión e, incluso, se permita la importación de productos a otras partes del mundo y, por otro, que se impida que estas importaciones, necesarias para mantener las condiciones de vida, no acaben con la agricultura y otros elementos de la economía local.

La propuesta que nos presenta ahora la Comisión va dirigida a flexibilizar el sistema que teníamos. Como ha dicho el señor Comisario, era necesaria la adopción de 56 micromedidas que no se ajustaban realmente a la entidad de este tipo de organizaciones. Las enmiendas que presenta la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural van dirigidas a flexibilizar el mecanismo y también deben ser acogidas positivamente.

Yo quisiera señalar —quizá, para los que no conozcan la situación— que lo que justifica estas especialidades y esta flexibilidad de las regiones ultraperiféricas es su incapacidad absoluta de competir en los mercados de la Unión, es decir, la ayuda a los agricultores de las Islas Canarias o de Reunión o de Madeira o de las Azores, no va a repercutir de ninguna manera en perjuicio del resto de la Unión Europea, ya que las condiciones de concurrencia son iguales y, al contrario, yo diría que van a facilitar el desarrollo en el resto de la Unión de la propia economía, al tener unos mercados de un cierto nivel adquisitivo que benefician al conjunto de la Unión Europea.

Por tanto, espero que esta Cámara apruebe masivamente el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y que estas medidas sigan funcionando en beneficio nuestro y del resto del territorio de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). Herr Präsident, Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu allererst darf auch ich dem Berichterstatter für seine Arbeit herzlich danken. Es ist notwendig, Sondermaßnahmen in allen Politikbereichen der Europäischen Union zu schaffen. Dies gilt natürlich auch und vor allem für die Landwirtschaft, besonders in den Regionen in äußerster Randlage der Europäischen Union.

Ich selbst komme aus einer Region, die jahrzehntelang am Rand des westlichen Europa und am Rand der freien Welt lag. Meine Heimat, das Waldviertel, musste zum Teil mit ähnlichen Schwierigkeiten kämpfen: Schwierige Topographie, Klimaverhältnisse, geringe Kraft der Ressourcen, ein nur kleiner, regionaler Absatzmarkt und wenige Arbeitsplätze. Mit Förderprogrammen der Europäischen Union ist es – gemeinsam mit dem Mitgliedstaat – gelungen, eine innovative und eigenständige Landwirtschaft aufzubauen und Arbeitsplätze zu schaffen.

Ein grundsätzliches Prinzip der Europäischen Union ist die gelebte Solidarität. Das wird leider zurzeit von so manchem Staatschef nicht so offen gesehen. Das trifft besonders auf den Bereich der vergemeinschafteten Agrarpolitik zu. Produktive Landwirtschaft muss in allen Gebieten und Lagen der Union möglich sein, wie dies auch damals auf den Tagungen in Brüssel und in Luxemburg vom Rat beschlossen wurde.

Schließlich trägt die Landwirtschaft oft gerade in den geographisch benachteiligten Regionen zu Beschäftigung und Wohlstand der Menschen bei. Darüber hinaus geben die betreffenden Fördermaßnahmen unserem Modell einer multifunktionalen, nachhaltigen Landwirtschaft in allen Teilen der EU, die weit vom Kontinent entfernt liegen, die Möglichkeit, eine Vorbildwirkung zu entfalten.

In vielen Nachbarstaaten der betreffenden Regionen – ich denke hier vor allem an Südamerika – ist man dabei, eine Agrarindustrie wie in den USA aufzubauen. Hier bietet sich uns die Chance, durch andere, sowohl ökonomisch als auch ökologisch und sozial richtig abgewogene Wege eine nachhaltige Wirtschaft zu schaffen.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Fernández Martín (PPE-DE). Señor Presidente, discutimos hoy un Reglamento que pasará inadvertido entre los graves problemas que hoy nos preocupan en la Unión, pero que para los sectores agrícolas de las regiones ultraperiféricas es de esencial importancia y, en muchos casos, una cuestión de supervivencia.

Del proyecto que discutimos quiero destacar básicamente dos aspectos: en primer lugar, el mantenimiento de la ficha financiera, que se aprobó en la última reforma de 2001, lo que, en los tiempos que corren, no es cosa menor; y, en segundo lugar, la descentralización de la gestión que otorga a las autoridades regionales la facultad de introducir la flexibilidad necesaria de acuerdo con las necesidades de los sectores agrarios en cada momento. Es decir, no está previsto introducir cambios en la intensidad de las ayudas, pero sí contar con un instrumento más flexible en materia de gestión, como señala el colega Duarte Freitas en sus enmiendas 4 y 21.

La enmienda 27 del ponente pretende dar cobertura jurídica a las importaciones de azúcar C en algunas regiones ultraperiféricas, especialmente en las Azores, las Islas Canarias y Madeira; no se trata de una cuestión carente de obstáculos, pero espero que la Comisión pueda analizarla y entenderla para encontrar la solución más oportuna.

El Comisario Michel ha hecho una mención durante su intervención, elíptica dentro de lo políticamente correcto, a la gestión del régimen específico de abastecimiento en las islas —me refiero especialmente a las Islas Canarias—.

Créame, señor Michel, los canarios desearían que tanto las autoridades locales como los servicios de la Comisión garantizaran la máxima transparencia en la gestión del REA, de ese régimen específico de abastecimiento a las islas.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de vos contributions au débat. Permettez-moi de répondre sur un certain nombre de points importants qui ont été soulevés. Tout d'abord, je veux réaffirmer que ce changement fondamental a pour objectif principal d'offrir aux États membres une plus grande flexibilité devant permettre de mieux prendre en compte les besoins des régions ultrapériphériques.

Pour ce qui concerne la période de référence, et je renvoie à cet égard aux interventions de M. Freitas et de M. Fernandes, certains d'entre vous réclament une période flexible pour le calcul des plafonds financiers applicables au régime spécifique d'approvisionnement. Je pense pouvoir affirmer que la Commission a consenti des efforts considérables pour que le nouveau régime d'aide soit favorable aux régions ultrapériphériques. Retenir les périodes de référence proposées reviendrait, il faut le savoir, à accroître considérablement les dépenses.

La proposition constitue un paquet: on ne peut pas en extraire les bonnes dispositions et demander le réexamen de celles qui sont jugées moins favorables. Je me permets d'appeler votre attention sur cet élément de ma réponse. Les enveloppes financières ont été calculées sur une base favorable à ces régions dès lors, en particulier, qu'on été pris en compte les plafonds prévus pour l'aide aux productions locales et non pas les chiffres historiques. La Commission n'est pas disposée à modifier sa proposition concernant ces plafonds financiers.

En ce qui concerne la limitation du régime spécifique d'approvisionnement aux produits agricoles,– M. Freitas et aussi M. Casaca ont tous deux parlé de ce point – la Commission souhaite également fournir un cadre plus clair aux mesures POSEI. C'est la raison pour laquelle, le nouveau régime concerne uniquement les produits agricoles, qui sont énumérés à l'annexe I du traité. Il convient de mettre un terme aux situations peu satisfaisantes du passé concernant la gestion des mesures POSEI. la Commission propose des périodes transitoires devant permettre aux différents secteurs de s'adapter à la situation nouvelle.

On a également évoqué le dossier des Açores et Sinaga. Ce dossier, soulevé par M. Freitas et M. Fernandes, concerne les problèmes spécifiques aux Açores, notamment la sucrerie Sinaga. Le projet de règlement du Conseil ne comporte pas de nouvelles dispositions concernant les exportations et expéditions de produits qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement.

La Commission applique depuis 1992 les mêmes critères pour toutes les régions ultrapériphériques, c'est-à-dire, la moyenne des flux commerciaux au cours de la période 1989–1991. Cette approche a été confirmée par la Cour de justice européenne dans le dossier Sinaga. Il faut le rappeler.

Les possibilités d'aide financière à la production de sucre aux Açores ont été considérablement renforcées dans le projet de règlement du Conseil. La proposition prévoit une enveloppe financière calculée, pour ce qui est de l'aide à la production locale, sur la part du potentiel de développement de la production sucrière dans le cadre des quotas de production, près de 4 millions d'euros par an, au lieu de la production effective actuelle, 400 millions d'euros par an. Sur la base de cette généreuse enveloppe et dans le cadre de la large marge de flexibilité laissée aux États membres dans le choix des secteurs à subventionner, il incombe aux autorités nationales de décider de renforcer l'aide à la production sucrière et à la sucrerie déterminée, si elles le souhaitent, après consultation de toutes les parties intéressées.

La Commission est convaincue que ces nouvelles règles amélioreront l'encadrement de ces régimes, en tout premier lieu, dans l'intérêt justement des régions ultrapériphériques.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE). É só para informar o Sr. Comissário Louis Michel que ele está redondamente enganado no que respeita à decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades, que remeteu para a justiça portuguesa a decisão desse processo. Eu terei todo o prazer em oferecer a sentença do Supremo Tribunal de Justiça português, que diz precisamente o inverso daquilo que a Comissão continua a alegar, parecendo não conhecer a razão da justiça que está absolutamente clara e inequívoca.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. O debate está encerrado.

A votação terá lugar hoje, às 17h30.

Declarações escritas (artigo 142º)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). A Comissão pretende alterar o Regulamento 1453/2001, para aplicar os princípios da reforma a estes regimes de ajuda específicos no domínio agrícola a favor das regiões ultraperiféricas da União Europeia.

Sendo positiva a descentralização que é proposta (criando maiores responsabilidades aos responsáveis regionais), é também fundamental assegurar os interesses específicos de cada região, tendo em conta as diferentes datas de adesão e aumentando significativamente as verbas previstas, não se podendo aceitar a base de 2001/2003 para o período de referência, dado que 2001 foi o ano de transição. Importa alterar as limitações às exportações para países terceiros e à expedição para o resto da Comunidade de produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento, o que tem contribuído para o estrangulamento da indústria agro-alimentar local, como o caso do açúcar dos Açores, cuja produção tem de ser viabilizada. Mas o mesmo se passa com outras produções agro-pecuárias e alimentares, com as indústrias tradicionais e o artesanato local.

Quanto ao regime específico de abastecimento, deve dar-se particular atenção à vinha e à banana da Madeira, sem esquecer o leite nos Açores e as medidas especiais de apoio aos agricultores para a aquisição de fertilizantes e pesticidas agrícolas.

Daí o apoio ao relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Witold Tomczak (IND/DEM). Dzisiejsza debata nad wsparciem rolnictwa w peryferyjnych regionach UE jest znakomitą ilustracją dwoistej realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Innej w stosunku do starych i innych w stosunku do nowych członków Unii Europejskiej.

Z pewnością sytuacja materialna rolników zamieszkujących peryferyjne regiony UE jest trudna. Ale sytuacja 3,6 mln rolników w nowych państwach członkowskich jest jeszcze trudniejsza. Rolnicy regionów peryferyjnych od wielu lat w pełni korzystają z dobrodziejstw Wspólnej Polityki Rolnej. Natomiast rolnikom nowych państw łaskawie „przyznano” dramatycznie niski poziom dopłat bezpośrednich, który nie daje szans na wyrównywanie poziomu materialnego między rolnikami nowych i starych państw członkowskich. Decyzje te nie miały żadnego uzasadnienia ekonomicznego i społecznego, a tym bardziej etycznego. Tworzą natomiast poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy, dla stabilności rynku rolno-spożywczego w Unii Europejskiej oraz stają się podłożem groźnych napięć społecznych.

Dyskryminacja rolników nowych państw członkowskich trwa. Przedstawiane argumenty i ekspertyzy okazały się dla unijnych mocodawców bez znaczenia. Skala oczekiwanego wsparcia również. Wystarczy być tylko rolnikiem z nowego państwa członkowskiego, by najbardziej uzasadnionego wsparcia nie uzyskać, pod pozorem niespełnienia niezliczonych brukselskich warunków.

Postawmy tamę tej dyskryminacji. Zacznijmy od dzisiaj, od drobnej sprawy wsparcia dla regionów peryferyjnych UE. Nie dajmy zgody na to wsparcie. Niech będzie to ostrzeżenie dla wrogów wspólnej i solidarnej Europy, że na solidarność można liczyć tylko wtedy, gdy jest się wcześniej samemu solidarnym.

 

27. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 115. pants)

28. Zimbabve
MPphoto
 
 

  Presidente. Segue-se na ordem do dia o debate sobre sete propostas de resolução sobre o Zimbabué(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken (Verts/ALE), stiller. Hr. formand. Situationen i Zimbabwe udvikler sig for øjeblikket fra slemt til forfærdeligt. Den sidste brutalitet, den såkaldte Operation Drive Out Rubbish, bulldozer hele bydele. FN skønner, at mere end 200.000 mennesker er uden tag over hovedet, og mange af dem er i fare for at dø af kulde nu. Den voldsomme og systematiske forfølgelse af Mugabes kritikere udvikler sig til en humanitær katastrofe. Ifølge BBC advarede metodistiske biskopper forleden om folkedrab. Reaktionerne fra omverdenen er stadigvæk alt for svage, og man håndhæver knap nok de sanktioner, man har vedtaget. Værst er dog, at SADC-landene og her især Sydafrika, stadigvæk holder hånden over Mugabe og accepterer de umådelige lidelser, han påfører sit folk.

Under den høringen i Udviklingsudvalget for nylig kom det hele frem, men der kom også forslag til, hvad der kan gøres. Først og fremmest må EU lægge et langt stærkere pres på såvel FN som SADC, og især Sydafrika, for at EU nu omsider kan leve op til det ansvar, den har i kraft af sin egen styrke. Derudover kan man helt konkret øge støtten til civilsamfundet både inden for Zimbabwe og uden for med henblik på at opbygge en menneskerettighedskultur og skaffe mere dokumentation for overtrædelse af menneskerettighederne. Man kan øge støtten til ofre for tortur og organiseret vold både i Zimbabwe og til dem, der lever i eksil, og man kan give ordentlig retshjælp til åbenlyst ubegrundede retssager mod menneskeretsforsvarere og personer, der er eller anses for at være tilhængere af oppositionen. Man kan give støtte til en fri presse. Der udgives aviser og sendes nyheder fra England og nabolande. Men alt det koster mange penge. Kort sagt, vi er glade for beslutningen, men vi vil gerne her fremhæve disse konkrete muligheder for at hjælpe og håber på en velvillig behandling fra Kommissionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE), author Mr President, as masses of people demonstrate about the situation in Africa, the G8 leaders are meeting in Scotland. It is most apt that we should have a resolution on Zimbabwe.

‘Operation Drive Out Rubbish’: that is what Robert Mugabe calls his latest atrocity. His government has been responsible for destroying the homes and livelihoods of as many as 1.5 million Zimbabweans. That number will rise if we do not take the necessary action. Just last week a pregnant woman and a four-year-old child were killed during the mass eviction of 10 000 people from the outskirts of Harare. Imagine the pain and suffering, watching helplessly as your home is bulldozed, then to have no knowledge of where you are being taken.

In spite of Amnesty International’s urgent appeal to exert pressure on the Mugabe regime, the African Union last week still refused to condemn President Mugabe. The people of Zimbabwe are victims of a human rights catastrophe. Human rights abuses can never be just an internal matter for a country. It is up to us all to raise our voices in protest and it is even more important that Zimbabwe’s neighbours condemn the atrocities.

However, we should not just raise our voices and then carry on as usual. That is why the return of asylum seekers to Zimbabwe should be halted now. Otherwise EU governments like the UK Government can quite rightly be accused of gross hypocrisy.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), auteur. Voorzitter, als mijn fractie zich zorgen maakt over Zimbabwe, denken wij niet in de eerste plaats aan de in de koloniale tijd rijk geworden blanke boeren, maar aan de grote, zwarte meerderheid die nog altijd een veel lager inkomen heeft.

President Mugabe heeft een grote rol gespeeld in de vrijheidsstrijd tegen het koloniale bestuur en het blanke minderheidsregime van Ian Smith. In die bevrijdingsstrijd en daarna heeft hij zich altijd gepresenteerd als de held van de zwarte massa's. In de praktijk deed hij jarenlang veel te weinig aan hun lotsverbetering. Hij leek een gematigd bestuurder te zijn geworden, alleen radicaal in zijn afkeer van homoseksualiteit. Hij was nauwelijks meer herkenbaar als de vroegere aanvoerder van de onafhankelijkheidsstrijd die de armen hoop gaf op een sterk veranderde samenleving waarin de gelijkwaardigheid van alle mensen voorop staat. Pas lang nadat hij aan de macht was gekomen, is hij sterk geradicaliseerd. Hij is vooral radicaal tegenover eenieder die zijn alleenheerschappij bedreigt of zou kunnen bedreigen.

Achtereenvolgens werden de politieke oppositie, de rijke boeren, de arme krottenwijken en de marktkooplieden het slachtoffer van zijn intimidaties en zijn op hun vernietiging gerichte activiteiten. In een vorig debat over Zimbabwe, op 16 december 2004, heb ik de veronderstelling uitgesproken dat Mugabe dit soort campagnes is gestart om zijn verlies aan populariteit te compenseren. Hij probeert door zijn onverwacht daadkrachtige optreden een nieuwe aanhang te verwerven en te mobiliseren. Inmiddels lijkt zijn aanpak niet langer op een slimme tactiek, maar op het gedrag van iemand die krankzinnig aan het worden is.

In plaats van de armen van betere huizen te voorzien, jaagt hij ze weg uit de steden door hun woningen af te breken. Dat gaat verdacht veel lijken op het krankzinnige bewind dat Pol Pot dertig jaar geleden wilde invoeren in Cambodja. Mijn fractie betreurt dat in de voorgelegde resolutie uitputtende kritiek wordt geleverd op buurland Zuid-Afrika en de Afrikaanse Unie, maar niet wordt geprobeerd samen met hen de problemen op te lossen.

Zolang Europa aanleiding geeft om in Afrika te worden gezien in haar oude rol van kolonisator, missen wij het morele gezag dat nodig is om te kunnen bijdragen tot verbetering.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), author. Mr President, I wish to begin by expressing, as a British MEP, my deep sorrow at the news of the explosions in London. While a clear picture has yet to emerge, it certainly has all the trappings of a coordinated terrorist attack. Yet again we are reminded of the fragility of our world order and the need to work together to eradicate such barbaric, mindless acts.

Freedom and democracy are the fundamental tenets of the Union. Just as we continue to espouse these principles within the Union, we need to translate this commitment into tangible actions against regimes that are diametrically opposed to such freedoms. That is why I am lending my wholehearted support to the resolution on Zimbabwe.

It is not sufficient for the international community to indulge in the occasional ritual condemnation of President Mugabe; rather, we need to see a strong and viable opposition to him. If we are truly proponents of a free society, then how can we continue to stand by and allow this dictatorial oppression to continue unabated? Why, as a Union, have we not levied increased pressure against the regime? Why have we not tightened and enforced sanctions? Why has the Council refused to respond to Parliament’s consistent calls in this respect?

Furthermore, it is a great disappointment that South Africa and a number of Zimbabwe’s other neighbours have chosen not to intervene in the plight of the Zimbabwean people. We have witnessed the entire resources of a once wealthy state enslaved. We have seen their people denied their intrinsic human rights, and yet this oppression and destruction has elicited little response from their neighbours. I would suggest to President Thabo Mbeki of South Africa that his choice not to criticise President Mugabe is a very disturbing indictment on his views of what constitutes a fair, free and open society.

At a time when the international community is galvanised to address the endemic problems that Africa faces, it is only appropriate that we look beyond poverty relief to the maintenance of good governance, transparency, the rule of law and respect for human rights for all African countries. I therefore call upon this Parliament to support this resolution wholeheartedly.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), author. Mr President, may I first of all express my utter condemnation and disgust concerning the terrorist attacks on London today in which, according to the latest reports, over 40 people have been murdered and many hundreds injured. I extend my deepest sympathy to the victims and their families.

The people of Zimbabwe live under a different sort of terrorism. It is unremitting and comes from the hands of the very authorities that should protect them – the government, the police, the army. The situation there is desperate and deteriorating. Since fixing the election in March, Mugabe has now deliberately destroyed the homes and livelihoods of hundreds of thousands of the poorest Zimbabweans, while millions more continue to rely on international food aid for their survival. What does it take before the world responds to this catastrophe?

Africa is at the top of the agendas of today’s meeting of G8 leaders at Gleneagles and of the UK Presidency of the EU. The focus on Africa is bolstered by the massive wave of popular support for Bob Geldof’s Live 8. All recognise the need for improved aid, debt relief and fair trade. They also all acknowledge that, without good governance, much of the value of such assistance will be destroyed.

The attitude of African governments to Zimbabwe is a true test of their commitment to such good governance, yet South Africa, the key to bringing about change in Zimbabwe, continues its quiet complicity with Mugabe’s oppression. I have asked the British Foreign Secretary and President-in-Office of the Council, Jack Straw, to urge President Mbeki, who is at Gleneagles today, to condemn Mugabe and to use every means at his disposal to bring about change for the better in Zimbabwe.

Opposition leaders from southern African countries know what needs to be done. I have spoken to some of them here today in this Parliament, but their governments must be empowered to act and the EU itself must get serious.

The Council and Commission must have a fresh determination to get a result. It should no longer tolerate excuses for evasion of its sanctions and those sanctions must be toughened and extended. And they must ask themselves: what specific additional action should we be taking? This Parliament will give them some advice in its resolution today, and I hope they will take notice.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), auteur. Voorzitter, staat u mij toe om allereerst jegens mijn Britse collega's mijn diepe medeleven te betuigen met de slachtoffers van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Londen.

Dan nu over Zimbabwe. Meer dan ooit lijkt Mugabe de Pol Pot van Afrika te worden. Het zijn wel grote woorden, maar ik heb ze verschillende keren gelezen toen ik gisteren Zimbabwaanse documenten doorlas en de tragedie daar zich voor mijn ogen ontvouwde. Met zijn ontoelaatbare operatie "drive out rubbish" vernietigt Mugabe duizenden onderkomens in de arme voorsteden. De wanhopige bevolking wordt zonder onderscheid de winterse kou ingejaagd, niet wetend waar te gaan. Velen van de verdrevenen hebben bij de verkiezingen in maart hun stem uitgebracht op de oppositionele MDC.

Wat zijn zoal de reacties op internationale podia? Buurland Zuid-Afrika zegt stille diplomatie toe te passen, maar deze is zo stil dat zij in Zimbabwe niet eens gehoord wordt. De leden van de Afrikaanse Unie, bijeen in de Libische stad Sirte, voelden zich al evenmin geroepen Mugabe's regime te veroordelen. Geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden, zo luidt het excuus. De Commissie is bij monde van haar voorzitter Barroso van mening dat we Afrika geen lessen moeten leren. De Raad zegt de ernst van de situatie in te zien, maar doet weinig om werkelijke verbetering af te dwingen. De Verenigde Staten hebben samen met het Verenigd Koninkrijk de crisis voor het eerst in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ter sprake gebracht, daarbij gesteund door Griekenland en Denemarken. Als de Verenigde Naties hun hoge ambitieniveau nu eens echt willen waarmaken, moeten ze dat dus hier laten zien. Alleen het sturen van de speciaal door Kofi Annan benoemde gezant Anna Tibaijuka naar het land volstaat echt niet.

Al veel te lang kijkt de wereld vanaf de zijlijn toe en wordt dictator Mugabe straffeloos driester en driester. Op de G8-top in het Schotse Gleneagles staat de armoede in Afrika centraal. Wij verwachten hiervan duidelijk meer dan de minimale oproep van de G8-ministers van 23 juni aan Harare om zich te houden aan de rechtsstaat en de mensenrechten te eerbiedigen. Nota bene! Voorzitter, de glasheldere en scherpe resolutie van dit Huis vormt een prima aanzet voor deze wereldleiders.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler, im Namen der PPE-DE-Fraktion. Herr Präsident! Nach den manipulierten Wahlen vom 31. März dachten vielleicht einige, jetzt habe der Diktator fürs Erste genug in Sachen Repression. Das ist aber leider nicht der Fall. Zur weiteren Einschüchterung diente die bereits erwähnte Aktion „Weg mit dem Müll“. Und mit Müll meint dieser zynische Diktator in Wirklichkeit Menschen, die jetzt teilweise schon zum zweiten Mal ihre Wohnung verlieren, nachdem sie die enteigneten Farmen verlassen hatten, auf denen es für sie keine Lebensgrundlage mehr gab.

Mehr als zynisch ist aber auch das Verhalten der Afrikanischen Union, die sich weigert zu intervenieren. Und eine Schlüsselrolle spielt dabei Südafrika. Ich rufe Präsident Mbeki, der heute in Gleneagles ist, zu: Sie sind persönlich und politisch mitverantwortlich dafür, was in Simbabwe geschieht, denn Sie unterlassen seit Jahren das, was Ihnen möglich wäre, um diese menschliche Tragödie zu beenden! Sie verlieren das Recht, das politische Vermächtnis einer Befreiungsbewegung zu verwalten, wenn offensichtlich ein Old Boys Network das Elend von Millionen Menschen zwecks Machterhalts akzeptiert!

Kofi Annan, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat dieses Verhalten in einem Interview der Financial Times heute endlich deutlich kritisiert.

Ich fordere den Rat und alle Mitgliedstaaten dazu auf, endlich das Regime effektiv zu isolieren. Sie sind ja als Rat nicht einmal dazu bereit, dieser Clique Einreisevisa zu verweigern. Wer seine Menschen so terrorisiert, der kann sich nicht auf internationale Abkommen berufen, die die Teilnahme an Konferenzen ermöglichen. Nicht einmal zu so einer kleinen diplomatischen Repressalie der Visaverweigerung sind der Rat oder unsere Mitgliedstaaten bereit. Das ist ein weiterer Skandal, aber diesmal der europäischen Politik. Es gibt bestimmte Mitgliedstaaten, die ihre Präsenz jetzt noch ausbauen, weil andere sie verringert haben. Alle, die dies tun, machen uns zum Handlanger dieses Regimes. Beenden wir das und tun wir endlich etwas Effektives! die Menschen in Simbabwe brauchen uns!

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (NI). Panie Przewodniczący! Zimbabwe był kiedyś jednym z najbardziej zamożnych krajów Afryki, eksporterem żywności i wspierał inne, biedniejsze kraje afrykańskie. Dzisiaj to państwo słabe i biedne, a jego dyktator to wielki człowiek do małych interesów, niestety interesów i brudnych i krwawych.

W projekcie rezolucji jest zawarta bardzo ważna myśl i chwała za to autorom. Nawet zwiększanie pomocy dla Afryki, w tym Zimbabwe, tak naprawdę niewiele pomoże, jeżeli tej pomocy nie będzie towarzyszyć dobre zarządzanie, poszanowanie praw człowieka oraz afrykańska solidarność, ale nie solidarność dyktatorów, ale solidarność w obronie demokracji, solidarność społeczeństw.

Mówimy dzisiaj o Zimbabwe, ale powiedzmy też o Brukseli. Nasz Parlament od dawna monituje Radę w tej sprawie. Rada jest jednak ślepa i głucha. Przykład to polskie powiedzenie: „Gadał dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu”. Tylko, że ta milcząca Rada to brzydki obraz. Czas poważnie pomyśleć o realnych, pełnych sankcjach. Czas pomyśleć o wprowadzeniu bojkotu Zimbabwe przez państwa afrykańskie i w tym celu Unia Europejska wraz z USA i krajami Commonwealth'u powinny pewną presję dyplomatyczną wywrzeć właśnie na kraje afrykańskie.

Rada nie może być jak struś, który chowa głowę w piasek i udaje, że nie ma problemu.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). Arvoisa puhemies, olemme tässä salissa puhuneet Zimbabwesta jo monta kertaa ja siitä on sanottu kaikki mahdollinen. En nyt aio toistaa sitä, minkä päätöslauselmamme sanoo; haluan vain todeta, että demokratia on vaativa prosessi, joka edellyttää vaivannäköä. Se ei ole itsestäänselvyys sielläkään, missä sen nimiin vannotaan. Ehkäpä tarvitsisimme kokonaan uuden ammattikunnan, "demokratiainsinöörien" joukon, tutkimaan yhteiskunnan rakenteiden heikkoja kohtia ja suorittamaan puolueetonta demokratian laadunvalvontaa.

Presidentti Mugaben, entisen itsenäisyystaistelijan ja kansallissankarin, taantumista omaa valtaansa vartioivaksi diktaattoriksi ja rikolliseksi pitää analysoida. Kun olimme muutama vuosi sitten vaalitarkkailijoina Zimbabwessa, saatoimme vain hämmästellä Mugabea, joka julkesi vaalien aikana julistaa, että olkoonpa tulos mikä vain, hallitus pysyy. Miten tuollainen röyhkeys syntyy?

Entisen Afrikan hedelmällinen mallimaa on nyt kaaostilassa. Jäljellä on taloutensa rakenteet kadottanut ja yhä kurjistuva ryysyranta. Mikä on tuo hidas liukuminen demokratiasta diktatuuriin? Yksi avainsana on yhteiskuntasopimuksen edellyttämä laillinen järjestys. Yllyttäessään ihmisiä laittomiin maanvaltauksiin, sen sijaan että olisi itse toteuttanut hallitun maareformin, Mugabe hävitti maasta lainkuuliaisuuden ja siten tuhosi yhteiskunnan toimivan ytimen. Ja jatkoa on seurannut: nyt Mugabe käyttää nälkää ja kurjuutta aseena omaa kansaansa vastaan sekä ruokkii nationalismia ja syyttää kolonialismia peittääkseen omat rikoksensa. Lisäksi opposition toimintamahdollisuudet nujertamalla hän tuhoaa demokraattisen yhteiskunnan perustaa.

Demokratian toimiminen edellyttää vallanpitäjiltä, että he tajuavat oman vaarallisuutensa. Mahdollisuus tulla vallan turmelemaksi on sisäsyntyistä. Filosofi-teologi Nibur löysi syyn ihmisolennon kaksitahoisuudesta: kykymme hyvään tekee demokratian mahdolliseksi ja taipumuksemme pahaan tekee sen välttämättömäksi. Vain aito demokratia takaa, että vallan turmelemien ihmisten tilalle saadaan uusia kasvoja.

Presidentti Mugabe, kansanne tähden, Teidän on aika mennä!

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je partage assez largement ce qui a été dit et ce qui est inclus dans la résolution. Bien entendu, le régime de Mugabe est un régime inacceptable, qui fait des choses absolument inacceptables et abominables. Nous sommes d'accord là dessus.

En revanche, je voudrais tout de même introduire quelques éléments de nuance dans les réponses à apporter sur un plan tactique ou stratégique, eu égard au régime en place et aux moyens dont nous disposons pour faire avancer les choses positivement. Quand vous parlez de sanctions, par exemple, je partage évidemment votre point de vue concernant les sanctions qui touchent directement les autorités zimbabwéennes: qu'on les applique! Et j'ajouterai même: qu'est ce qu'on attend pour les appliquer? Je suis évidemment d'accord. Cela dit, il faut faire très attention au fait que certains types de sanctions ont des répercussions négatives sur les populations. Je ne suis d'ailleurs pas favorable, en général, aux sanctions, et je serais plutôt favorable au dialogue politique. On a vu en effet que les sanctions, quand elles touchent les populations, se retournent généralement contre ceux qui les appliquent et pas contre les autorités à l'encontre desquelles on voulait les faire jouer. Voilà une remarque préalable que je voulais faire.

À présent, je voudrais dire quelque chose tout en sachant qu'en le disant, je m'expose. Mais il ne serait pas correct de ma part de ne pas vous faire part de mon sentiment par rapport à ce débat. Il est très facile pour nous, Européens, de dénoncer, d'attaquer à peu près tous les jours à force de communiqués de presse, Mugabe. Vous devez cependant savoir que, chaque fois que l'on attaque Mugabe, celui-ci renforce son image emblématique de héros noir par rapport aux méchants colonisateurs blancs. Quelqu'un l'a dit tantôt, je crois que c'était M. Meijer: il est clair que Mugabe utilise ce mécanisme infernal pour se refaire une santé politique, une santé populaire. Il faut le savoir.

Vous devez savoir aussi autre chose, sinon l'information ne serait pas complète. Je reconnais certainement avec vous qu'il faut exercer une pression maximale, mais il faut le faire subtilement. Il faut en effet savoir aussi que les leaders des autres pays africains que vous dénoncez parce qu'ils n'osent pas prendre position, ou poser un jugement de valeur à l'égard du comportement de Mugabe, ces leaders sont mis en difficulté dans leur propre pays chaque fois que Mugabe renforce son image emblématique, héroïque. Vous devez le savoir et vous devez aussi savoir qu'il est extrêmement difficile pour M. Mbeki, et je dis tout de suite que le complot des old boys...

(Répondant à l'interpellation d'un député, M. Michel s'interrompt)

...non, mais bien sûr que non, il n'y a pas de complot des old boys je suis désolé, c'est faire insulte au Président sudafricain que de parler de complot des old boys!

Ce que M. Mbeki et d'autres leaders africains du coin craignent c'est, en réalité, que le phénomène de violence, le phénomène, quelque part, de "soulèvement anticolonialiste" fasse tache d'huile dans les pays voisins. J'ai abordé de nombreuses fois cette question avec les représentants de l'Union africaine, avec les différents chefs de gouvernement de ces pays du voisinage. Je peux vous dire qu'ils souhaitent, qu'ils veulent, faire pression sur Mugabe, mais ils veulent être dans les conditions pour le faire. Et il ne suffit pas pour cela que la communauté extra-africaine relance le débat et agite les menaces de sanctions en disant, avec force, il faut plus de sanctions, il faut être plus dur. D'abord, que veut-on dire quand on dit qu'il faut être plus dur, qu'on me dise ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut envoyer des troupes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Président Barroso a condamné de la façon la plus vigoureuse l'attitude de Mugabe à l'occasion des expulsions qui ont eu lieu dernièrement. En dehors de ça, en dehors des communiqués de presse vengeurs, parfois matamoresques, et des roulages de mécaniques, je voudrais qu'on m'explique ce que veut dire être plus dur, à moins qu'on ouvre un débat entre nous sur le devoir ou le droit d'ingérence. Moi je suis prêt à l'ouvrir. Je ne suis pas fermé à un tel débat, mais je ne suis pas certain que ce jour là, quand on viendra demander ici des troupes pour aller mettre de l'ordre au Zimbabwe – encore faut-il d'ailleurs que l'Union africaine accepte - on ne causera pas un grand tort à l'Afrique et aux institutions régionales africaines. Et je suis encore beaucoup moins sûr qu'on trouvera des candidats ici pour constituer le gros des troupes nécessaires.

Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut essayer d'être cohérent quand on défend des points de vue. On n'est pas simplement une caisse de résonance. Il faut aussi, à un moment donné, qu'on me dise et qu'on dise aux instances européennes: il faut faire plus; quoi? On dénonce, on n'arrête pas de dénoncer. J'ai rencontré Konare à Syrte, il y a quatre jours, avec le Président Barroso. L'essentiel de notre conversation a consisté à dire: mais, Président, pourquoi est ce que vous ne dénoncez pas, vous, l'Union africaine, le comportement de Mugabe? Ce à quoi il répondait: mais, mon cher ami, chaque fois que vous attaquez Mugabe, vous nous rendez la chose beaucoup plus difficile, parce que nos populations considèrent que Mugabe n'est pas un tyran, n'est pas un dictateur; elles considèrent que Mugabe, dans le fond, lui, il tient tête à ces méchants colonialistes et il incarne la véritable résistance, il est fidèle à l'histoire. Voilà ce que j'entends et je le crois.

Donc à la limite, même si je sais qu'on ne peut pas le faire, il faudrait, pendant quelques semaines, adopter un profil bas et ne pas trop parler de tout ça. Je suis presque persuadé qu'on mettrait alors l'Union africaine, les organisations régionales, le Président Mbeki et d'autres en position d'exercer leur devoir de peer review, c'est-à-dire d'évaluation par les pairs. Je suis presque persuadé que vous les placeriez en position de le faire. Tant que nous continuerons à mitrailler de communiqués et de cris vengeurs l'attitude de Mugabe, avec ostentation, excusez-moi de vous le dire, nous ne pourrons pas obtenir de l'Union africaine et des organisations africaines le jugement que nous en attendons. Pourtant c'est le seul biais par lequel exercer une influence, je crois que c'est par ce biais-là qu'on peut y arriver. Je ne pense pas qu'il y a un autre biais qui nous fera réussir. Vous devez le savoir.

Je suis très souvent dans ces pays-là et je suis d'ailleurs tout à fait meurtri de voir ce mécanisme infernal: plus il tyrannise, plus l'Union européenne ou d'autres instances internationales interviennent pour le dénoncer, plus il est populaire. Alors que si ce mécanisme infernal n'existait pas, indiscutablement, il ne tiendrait pas longtemps. Parce qu'il ne tient que par ça. Ce que M Meijer a dit est vrai: c'est ce mécanisme qui fonctionne.

Pour me résumer, il faut être très prudent quand on attaque l'Union africaine et les dirigeants africains du coin. Nous ne sommes pas, je le réfute absolument, les suppôts de ce régime. Je peux vous dire que je ne suis pas du tout le suppôt de ce régime et je peux vous le dire pour avoir à maintes reprises essayé de faire avancer les choses avec l'Afrique du Sud. À un moment donné, l'Afrique du Sud a essayé de convaincre Mugabe d'ouvrir son gouvernement à un gouvernement d'Union nationale, de faire entrer Tsvangirai et son parti dans le gouvernement. À un moment donné, les choses avaient bougé dans le bon sens. Puis, sont arrivées les sanctions qui ont à nouveau créé un climat extrêmement difficile.

Je condamne de la façon la plus énergique l'attitude de Mugabe. Je crois qu'il faut appliquer les mesures, les sanctions prévues à l'encontre des autorités zimbabwéennes. Il n'y a pas de raison de ne pas les appliquer, cela va de soi. Je partage l'essentiel de ce qu'il y a dans la résolution. J'essaie simplement de vous expliquer les limites de ce que nous pouvons faire utilement, parce que le problème c'est effectivement de faire les choses utilement.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). Mr President, on a point of order, the Commissioner has had almost ten minutes to stand up and make an apologia for Mugabe’s regime and the inaction of Mbeki, the Commission and the Council. This is disgraceful. There is a procedural problem in this House. How can we have a proper debate when we are limited to one or two minutes and then the microphone is turned off, while the Commissioner can stand up and make this disgraceful response? He has denied everything that every Member of this House, right across the political spectrum, has said.

(Applause)

We do not have the power, you have the power, Commissioner. I have been talking, along with other colleagues today, to members of the political opposition in many countries in Africa. They do not share your view, Commissioner.

(The President interrupted the speaker)

It is the most disgraceful outburst I have heard from a Commissioner in a long time.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. O debate está encerrado.

A votação terá lugar hoje, às 17h30.

 
  

(1) Ver Acta.


29. Tirdzniecība ar bērniem Gvatemalā
MPphoto
 
 

  Presidente. Segue-se na ordem do dia o debate sobre seis propostas de resolução sobre o tráfico de crianças na Guatemala(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Autor. Señor Presidente, en una visita que realizamos a Guatemala hace unos meses, pudimos constatar el delicado momento por el que pasan Guatemala y, en particular, los acuerdos de paz. Muchas de las personas con las que nos reunimos manifestaron su preocupación ante lo que consideran una sustitución de la agenda de paz, todavía inconclusa, por una emergente agenda económica y de liberalización comercial.

En este contexto, la vulnerabilidad de numerosos colectivos es notoria y, por tanto, preocupante. Entre los colectivos más afectados por la presente situación cabe destacar los grupos indígenas, los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos y, tal y como pone de manifiesto la resolución que hoy debatimos y votamos, las mujeres y los niños, especialmente los más pobres.

Ejemplo primero: según la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, entre enero y mayo se han contabilizado 76 ataques contra defensores de derechos humanos, cifra que comprende allanamientos de sedes, atentados y asesinatos.

Durante nuestra visita, varios de los grupos asaltados y amenazados nos contaron sus experiencias. Asimismo, lamentaron la impunidad de la que, a su juicio, se benefician los responsables de estos hechos, debido a la ausencia de investigación por parte de las autoridades.

Ejemplo segundo: los datos sobre la violencia estructural y directa que sufren las mujeres guatemaltecas son alarmantes, pero las respuestas judicial y legislativa parecen insuficientes. Las adopciones irregulares y las denuncias sobre embarazos forzados o sustracción de niños no son más que un síntoma, entre otros, de la debilidad del Estado de Derecho guatemalteco, especialmente en relación con las mujeres pobres y de comunidades indígenas.

Por todo ello, es preciso instar a la Comisión a que, en la futura estrategia de la Unión Europea en relación con Guatemala 2007-2013, se establezcan como ejes prioritarios los siguientes: la cohesión social, el derecho a la alimentación, el desarrollo rural y la reforma del sistema de tenencia y aprovechamiento de la tierra.

Además, es necesario que la elaboración de la estrategia cuente con la máxima participación posible de los colectivos afectados. Sólo implicando a los diferentes actores en el proceso será posible garantizar que la ejecución de la estrategia cuente con el apoyo local necesario para que sus objetivos tengan éxito.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE), author. Mr President, Guatemala has been caught up in a culture of violence which the government seems unable to curb. There is a feeling of terror, mainly among families living in the slums, which suffer the highest murder rates. Trafficking of women and children is commonplace.

‘No protection, no justice’. That is the title of an Amnesty report published last month which estimated that nearly 1 200 women and girls were brutally killed between 2001 and 2004. Many had been raped. Fewer than one in ten murders have been investigated. A nine-month study beginning in 2003 discovered that 688 girls were trafficked into different Guatemalan cities. These girls were not only from Guatemala, but from other Latin American countries as well.

As the girls were recruited by criminal organisations, all the victims were between 14 and 18 years old. They were led to believe when recruited that they would work as waitresses in Guatemela, only to be told the true nature of the job afterwards. They are often beaten up or locked in a room for several days without food for being disobedient. They do not run away as they are living in a state of fear. The government must prosecute the criminals who are involved in this trafficking.

Other illegal practices have developed, including kidnapping babies, payments to mothers to rent out their wombs and buying of babies from very poor mothers. Guatemala must bring in specific legislation on adoptions and apply the Hague Convention on Intercountry Adoption. Measures must be taken by the government on all these issues. If it does not do that, we as an international community are quite right to condemn it.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), Autorka. Panie Przewodniczący! Sytuacja łamania praw człowieka i nielegalnego handlu dziećmi w Gwatemali jest nie do zaakceptowania dla społeczności międzynarodowej. Mimo, iż wojna domowa zakończyła się w tym kraju siedem lat temu, klimat przemocy i zastraszania wciąż się utrzymuje, a jego ofiarami coraz częściej padają dzieci i młodzież.

Głównym problemem, na który społeczność międzynarodowa musi zareagować, jest bezkarność zorganizowanych grup przestępczych, gdyż gwatemalskie władze nie wykazują wystarczającego zaangażowania lub po prostu nie są w stanie poradzić sobie w walce z nimi.

W ostatniej dekadzie nielegalny handel dziećmi stał się bardziej lukratywny niż handel narkotykami, czyniąc z Gwatemali miejsce masowego, nielegalnego tranzytu małoletnich do Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Problem ten jest bardzo złożony. W większości przypadków dzieci poddawane są nielegalnym adopcjom - należy zaznaczyć, że Gwatemala jest trzecim po Rosji i Chinach krajem mającym najwięcej na świecie zagranicznych adopcji. To prowadzi do pogłębienia się społecznych patologii, dziecięcej prostytucji, przymusowej pracy nieletnich oraz przemocy wobec kobiet.

Nielegalny handel dziećmi oraz dziecięcymi organami osiąga w Gwatemali coraz większe rozmiary, głównie z powodu braku regulacji wewnętrznych w zakresie praw człowieka oraz z powodu ogromnej biedy, którą dotknięte są 2/3 społeczeństwa. Według statystyk połowa populacji Gwatemali żyje za mniej niż 2 dolary dziennie.

Bieda, brak jakiejkolwiek polityki planowania rodziny, a także rozkład systemu edukacyjnego w rezultacie powodują, że 1/3 dzieci poniżej piętnastego roku życia nie ma żadnego dostępu do edukacji.

W imię przestrzegania podstawowych praw człowieka, potępiając wszelkie formy przemocy i wykorzystywania nieletnich, Unia Europejska ma moralny obowiązek interwencji w sprawy wewnętrzne państwa, które łamie prawa najmłodszych i najbardziej bezbronnych obywateli. Stąd postuluję o zainicjowanie globalnej akcji zgodnej z działaniami UNICEF-u na rzecz obrony praw dzieci i młodzieży na całym obszarze Ameryki Łacińskiej.

Dzisiejsze ataki terrorystyczne w Londynie pokazują jak kruche jest poczucie bezpieczeństwa, nawet w żyjącej w pokoju Europie, tym bardziej musimy się sprzeciwiać wszelkim formom przemocy na całym świecie.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), auteur. Voorzitter, in het vorige debat hebben we vastgesteld dat Zimbabwe inmiddels een hel is, maar datzelfde geldt ook en al veel langer voor Guatemala. Sinds de staatsgreep van 1954, waarbij een regering werd afgezet die Guatemala uit de armoede en de achterlijkheid had willen bevrijden, is er in Guatemala vrijwel nooit meer iets goed gegaan en zijn er voortdurend regeringen aan de macht geweest die zich niet bekommerden om de zwakste groepen in de samenleving of de mensenrechten. Zij kennen een lange traditie van gebruik van geweld en andere vormen van intimidatie tegenover iedereen die de toestand wil verbeteren.

In de achterlijkheid van de afgelopen halve eeuw past dat in de wetgeving kinderhandel niet als misdrijf wordt aangemerkt, dat overheidsdocumenten worden vervalst, dat veel moorden onbestraft blijven, dat mensenrechtenactivisten sterk worden gehinderd, dat 56% van de bevolking in armoede leeft en dat de van oorsprong Indiaanse bevolking nauwelijks de kans krijgt om aan de politieke besluitvorming deel te nemen. Niet alleen in Zimbabwe, maar minstens evenzeer in Guatemala is er voor de Europese Unie alle reden om bij te dragen tot ingrijpende veranderingen. Mijn fractie staat dan ook van harte achter de voorgestelde resolutie.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Fernández Martín (PPE-DE), Autor. Señor Presidente, durante la reciente visita que hizo a Guatemala una delegación de este Parlamento, un hecho llamó nuestra atención y los cinco colegas, de distintos grupos políticos, que la formábamos coincidimos en que la adopción de niños en Guatemala por familias extranjeras entraña un problema de enormes proporciones, supone una flagrante violación de los derechos del niño y es, en definitiva, objeto de un fabuloso negocio.

Según cifras oficiales que obtuvimos allí, en 2004, 3 824 niños guatemaltecos fueron objeto de adopciones internacionales y esa cifra, para un país de algo más de doce millones de habitantes, demuestra que allí algo funciona mal. La adopción de un niño supone un desembolso de entre 25 000 y 30 000 dólares estadounidenses y de esa cifra la madre donante apenas recibe un 2 o 3 %, es decir, menos de 400 euros.

Esto significa que la cantidad total obtenida por este fenómeno de donaciones masivas asciende al segundo rubro del total de las exportaciones del país. Son, en general, hijos de madres solteras, muchas de ellas niñas, de entre 13 y 14 años, indígenas en su mayoría, y víctimas de la droga y/o de la prostitución en muchos casos.

Numerosos gobiernos de Guatemala han intentado a lo largo de los últimos años hacer aprobar una ley que desarrolle el Convenio de La Haya en materia de adopciones, pero no han tenido éxito. El Congreso de Guatemala no ha sido capaz, seguramente sometido a presiones externas, de aprobar esa ley.

Ahora, el Gobierno de Guatemala espera que en las próximas semanas se apruebe una ley que ponga coto a esta situación; por este motivo, mi Grupo pretende enviar un mensaje muy claro a las autoridades de Guatemala, comunicándoles que cuentan con todo nuestro respaldo para que su Congreso apruebe, finalmente, una ley que ponga orden en esta situación realmente intolerable.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM. Panie Przewodniczący! Temat dzisiejszej debaty ujawnia ogromny dramat współczesnego świata, w którym co roku ponad milion dwieście tysięcy dzieci staje się przedmiotem handlu, a adopcje międzynarodowe przynoszą dochód dwudziestu milionów dolarów rocznie. W biednych krajach dzieci żyją w nędzy, wysyłane są na ulice, wykorzystywane seksualnie, albo mordowane dla uzyskania organów do transplantacji. Trzeci Świat stał się domem rozpusty dla wielu krajów rozwiniętych.

Handel dziećmi w Gwatemali przynosi największy zysk, po handlu narkotykami i bronią, a handlujące gangi reklamują się w internecie widząc, że są bezkarni, gdyż w prawodawstwie tego kraju nie ma zapisów uznających ten proceder za przestępstwo.

Matki po porodach są narkotyzowane i zmuszane do podpisywania dokumentów o zrzeczeniu się praw rodzicielskich, co świadczy o szczególnym barbarzyństwie i, pomimo narastającej skali tego zjawiska, zarówno rząd Gwatemali, jak i lokalna administracja, pozostają bezczynne. Zamiast miłości i opieki, współczesne dzieci od poczęcia doświadczają niespotykanej agresji, narażane są na eliminacje, wykorzystywanie w pracy i seksualne, co ułatwiają zdemoralizowani politycy, prawnicy, urzędnicy, a nawet humanitarne organizacje międzynarodowe.

Jan Paweł II powiedział: „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Poza interwencją i rezolucjami, które popieramy, podkreślenia wymaga zwłaszcza rola zdrowej moralnie rodziny, dającej dziecku miłość, poczucie bezpieczeństwa, czyli niezbędne warunki do wzrostu i rozwoju.

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, chers collègues, la Commission est très consciente de la situation au Guatemala, tel que rapportée par différents envoyés spéciaux des Nations unies, ainsi que par la délégation du Parlement européen qui était en mission au Guatemala, au mois d'avril. La défense des droits de l'homme est une priorité-clé dans nos relations avec le Guatemala, dans le cadre de la mise en place des accords de paix de 1996.

En ce qui concerne l'adoption des enfants, la Commission appuie, depuis 2004, les démarches que l'Union européenne entreprend régulièrement auprès des autorités guatémaltèques. Ces démarches nous permettent d'exprimer notre préoccupation par rapport au déficit de mise en application de la convention de La Haye. À cet égard, les contacts entre l'Union européenne et l'UNICEF ont été également satisfaisants, en particulier à l'occasion de la récente visite au Guatemala du Secrétaire Général de la conférence de La Haye, M. van Loon. Cette visite a permis de créer un climat plus propice à la nécessaire mise en place de ladite convention. Dans le même temps, la Commission soutient une série de projets de coopération concernant la problématique du trafic d'enfants au Guatemala et la lutte contre la pornographie infantile et ce dans le cadre de la stratégie "pays" pour la période 2007 - 2013, dont la définition est en cours. Nous comptons compléter et intensifier ces efforts par le biais d'un axe de coopération entièrement ciblé sur la protection et la promotion intégrale des enfants et de la jeunesse, en particulier les jeunes et les familles à risque.

La Commission s'est également associée à diverses démarches de l'Union européenne, auprès notamment du ministre des affaires intérieures et du procureur général. Cela nous a permis d'exprimer notre préoccupation vis-à-vis de la situation des droits de l'homme, y compris les attaques contre les organisations de protection des droits de l'homme et la violence croissante contre les femmes. Sur le plan de la coopération, le budget général indicatif de l'Union européenne alloué au Guatemala dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation pour la période 2002 - 2006, se chiffre à 18 millions d'euros. Cette aide inclut le support au bureau du procureur général des droits de l'homme dans les zones rurales et au pouvoir judiciaire. La Commission a également lancé un programme spécifique "genre", visant plus spécialement les femmes indigènes, doté d'un budget de 6 millions d'euros.

Enfin, la Commission a approuvé un budget de 1,2 millions d'euros pour soutenir l'installation du bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme au Guatemala, qui est prévu pour le mois de juillet 2005.

En ce qui concerne notre coopération future, la cohésion sociale, le développement rural et local, en ce compris la définition d'une stratégie intégrale d'aide alimentaire et enfin, la promotion des peuples indigènes restent des priorités absolues dans nos relations avec le Guatemala.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. O debate está encerrado.

A votação terá lugar hoje, às 17h30.

 
  

(1) Ver Acta.


30. Cilvēktiesības Etiopijā
MPphoto
 
 

  Presidente. Segue-se na ordem do dia o debate sobre seis propostas de resolução sobre os Direitos do Homem na Etiópia(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Autor. Me complace empezar esta intervención celebrando la liberación de seis de los defensores de derechos humanos que, precisamente en la Resolución que hoy debatíamos, pedíamos que fueran liberados. Estas personas se encontraban entre las miles que fueron detenidas en la capital de Etiopía, Addis Abeba, durante las manifestaciones que empezaron el 6 de junio y que duraron varios días, y después de las mismas.

En estos disturbios fueron asesinadas 36 personas. Aunque ya han sido liberadas unas 4 000 personas, varios miles siguen en prisión o en centros de detención no oficiales de la policía. Ante esta situación, la Unión Europea debe mantenerse firme y exigir que continúe la investigación de los hechos sin obstrucciones de ninguna de las partes.

Asimismo, parece claro que la oposición no tiene ni la intención ni los medios para llevar a cabo una revuelta violenta que pudiera comprometer, al final, la victoria electoral que reclama haber conseguido. No obstante, no podemos afirmar lo mismo del Gobierno, que, según los distintos recuentos, habría perdido las elecciones.

Por ello, la Unión Europea debe mandar un mensaje claro al Gobierno, advirtiéndole que debe cesar toda actitud represiva y provocativa, especialmente hacia los miembros de la oposición, activistas de derechos humanos o periodistas independientes, ya que esta actitud hostil puede llevar al país a una situación de caos que no beneficiará a nadie.

Finalmente, la Unión Europea debe exigir al Gobierno que cumpla con su deber y responsabilidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del nuevo Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), author. Mr President, some may wonder how, on a day when the plague of terrorism has again hit innocent civilians in a European capital, we can continue to debate the matters on our parliamentary agenda as planned. The answer is of course that, while our hearts go out to the victims and their families, we must never allow cowardly acts of terror to disrupt our democratic institutions and processes. To do otherwise would in fact give the cowardly terrorists the sick satisfaction and perverse pleasure they seek to achieve by perpetrating such monstrous crimes against humanity.

Ethiopia is, unfortunately, a country with a long history of poverty and famine. It is also a country with a long history of autocracy and state terror. During their fourteen years in power, the governments led by Prime Minister Meles Zenawi have continued to amass a shameful human rights record. Many critics of his government have been routinely subjected to harassment, imprisonment and torture. Last month, after the recent parliamentary elections in the country, opposition demonstrations in the capital Addis Ababa were met with brutal attacks by the Ethiopian police. The demonstrators, mainly university students, claimed, with good reason, that there had been widespread electoral fraud. The security forces fired indiscriminately on the unarmed demonstrators, killing at least 36 and injuring over 100. An estimated 5 000 people were arrested and thrown into military detention centres. Following international reaction, many have now been released, but a large number are still in detention.

Over the last few years, Ethiopia has received – and continues to receive – a considerable amount of development aid from the West, much of which is from the EU. Many argue – quite rightly – that we ought to reconsider how this aid to African countries is given, because it would appear that in some cases at least – and Ethiopia is an example – the granting of financial help may bring about the collateral danger of helping to establish a non-democratic regime the policies of which further lead to national poverty. I ask you to support this motion for a resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE). Não, Sr. Presidente, lamento dizer que não é na qualidade de autora mas de membro deste Parlamento e de chefe da missão de observação eleitoral da União Europeia na Etiópia, numas eleições que permitiram a expressão das forças da oposição e de toda a sociedade etíope, como nunca antes, o que deve ser levado a crédito do Primeiro-Ministro Meles Zenawi. A observação internacional, em que a nossa missão foi a mais importante em termos de dimensão e investimento profissional, foi decisiva para instilar confiança no processo aos eleitores e, por isso, eles acorreram em massa e mais de 90% votaram. A delegação enviada por este Parlamento sentiu os aplausos repetidos desses eleitores quando faziam fila no dia 15 de Maio e é por isso que a missão eleitoral da União Europeia sente uma pesada responsabilidade. O povo etíope não deve ser defraudado nas suas expectativas por resultados genuínos nas eleições e não o será com a colaboração desta missão.

Ninguém pode hoje afirmar saber quais são os resultados eleitorais, porque o processo complicou-se seriamente na fase da contagem, tabulação e agregação. Aos atrasos na publicação dos resultados somou-se uma profusão de queixas de todos os partidos, incluindo o governamental. Inquietações sociais derivadas desses atrasos e queixas estiveram na origem dos acontecimentos dramáticos de 6, 7 e 8 de Junho, sobre os quais a missão tomou imediatamente posição pública. Urgimos, então e agora, um inquérito independente; urgimos ao governo, especificamente, a libertação dos presos em violação das garantias constitucionais e dos direitos humanos, a liberdade de actuação para candidatos eleitos e outros representantes da oposição e defensores dos direitos humanos, a liberdade dos meios de comunicação social oficiais e o acesso aos mesmos pelos representantes da oposição; urgimos também, então e agora, à oposição que se afaste, desencoraje e ajude a desarticular quaisquer tentativas de manifestações ou apelos à insurreição ou quebra da legalidade constitucional ou atiçamento de conflitualidades inter-étnicas que, finalmente, só serviriam quem não tem interesse em que se apurem os resultados genuínos do voto popular e, por isso, quem não hesitaria em lançar mão de todos os pretextos para forçar a rotura do processo eleitoral, arriscando até lançar o país numa espiral de violência e no caos económico e político; urgimos ambos, governo e oposição, a cumprir escrupulosamente o acordo de 10 de Junho, patrocinado pelos principais doadores, incluindo os Estados-Membros da União Europeia, com vista ao esclarecimento das queixas.

E, aqui, presto tributo ao representante da Comissão, que teve e está a ter um papel magnífico neste trabalho em Adis-Abeba. A nossa missão reestruturou-se para corresponder ao pedido de ambas as partes para observar esse processo de investigação das queixas e, por isso, na próxima semana, eu estarei de novo em Adis-Abeba.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que a situação é extremamente frágil e muito, muito perigosa. O risco de guerra civil não é retórico. Acabo de receber notícias segundo as quais a principal força da oposição anunciou esta manhã retirar-se do processo de investigação de queixas por alegadas obstruções aos seus representantes. Por isso, quaisquer manifestações de interesse pelo processo etíope, por mais construtivas e legítimas que sejam, como o é certamente esta iniciativa do Parlamento Europeu, pode ser mal interpretada ou prestar-se a ser malevolamente utilizada por aqueles que têm interesse em provocar a rotura do processo de democratização da Etiópia.

A minha função como chefe da missão de observação eleitoral não acabou. É independente e ainda não acabou. Por isso, peço ao Parlamento que compreenda que eu entenda dever ser meu dever não participar na votação desta resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), Autor. Milé kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že mohu plně podpořit společný návrh rezoluce k situaci v Etiopii. Nehledá sice zemi krále Jana, ale je z ní vidět, že si uvědomujeme těžkou situaci jedné z nejchudších zemí Afriky. Zakládající země Organizace africké jednoty, země stále sužovaná nestabilitou v Somálsku, konfliktem se středověkým režimem v Eritreji, sousedící se Súdánem, který již několik desítek let řeší vnitřní konflikty severu a jihu i katastrofální situaci v Dárfúru. Zemí v minulosti otřásaly převraty, vyčerpávalo ji sucho i válka v Ugadenu.

Je velmi důležité v této situaci podpořit důvěru lidí Etiopie v demokratický systém. Souhlasím s předsedkyní Komise, která se zúčastnila voleb, a tato rezoluce to správně podporuje. To ale nestačí, nelze tolerovat neplnění či obcházení zákonů země zvláště v situaci, kdy vysoká volební účast naznačuje velký zájem občanů. Je nutno podpořit skutečné prošetření všech stížností. Musíme ale v našem úsilí jít dál. Je třeba poskytnout pomoc zemi směřující ke zlepšení situace v zemědělství a průmyslu. Řada zemí se zde v minulosti již angažovala a je žádoucí tento program výrazně intenzifikovat. Pomoc zemi musí být jasně cílená na řešení základních problémů, nikoliv na podporu vlády. Zejména pomoc expertů při školení zemědělců, případně pomoc při hledání a budování zdrojů vody je stejně důležitá jako nabídka studijních míst na středních a vysokých školách Evropské unie. Staré přísloví říká, chceš-li někoho nasytit, dej mu rybu, chceš-li mu pomoci, nauč jej chytat ryby. Řiďme se tím.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE), Verfasser. Herr Präsident! Diese Woche steht in besonderer Weise im Zeichen Afrikas, eines Kontinents, den wir allzu lange vernachlässigt haben, auch zum Teil hier im Europäischen Parlament. Es hat begonnen mit den Popkonzerten am Wochenende, es hat sich fortgesetzt am Mittwoch mit dem Gipfel in Schottland und mit unserer großen Aussprache hier im Haus. Und heute setzt es sich fort mit der Dominanz des Themas Afrika bei unserer Dringlichkeitsdebatte hier am Donnerstagnachmittag.

Schon das Thema Simbabwe hat hier deutlich gemacht, dass dies ein Thema ist, das eine Menge politischen Konfliktstoffs bereithält. Es zeigte sich, dass es notwendig ist, über die rein humanitären Ansätze hinaus eine stringente, fundierte Afrikapolitik zu entwickeln. Hier, muss ich sagen, war ich schockiert über das, was ich vom Kommissar gehört habe. Ich möchte das einmal als bayrischer Abgeordneter sagen: Wenn ich bedenke, dass der Kommissar in seiner früheren Eigenschaft als belgischer Außenminister einer der Hauptscharfmacher war, als es darum ging, gegen die europäische Musterdemokratie Österreich Sanktionen zu verhängen, und wenn ich dann höre, dass er heute der Meinung ist, dass Sanktionen gegen einen der schändlichsten Diktatoren der Welt, nämlich Herrn Mugabe in Simbabwe, kontraproduktiv und falsch wären, dann muss ich sagen: Genau dieses Messen mit zweierlei Maß ist es, was wir absolut nicht akzeptieren können.

Wir müssen ganz klar sagen: Wir werden als Europa nur glaubwürdig sein, wenn wir in Afrika nicht nur herumgehen und wie mit der Gießkanne Geld verteilen, sondern eine politische Strategie und eine ganz klare Menschenrechtskonzeption entwickeln.

Natürlich können wir nicht einfach – da stimme ich uneingeschränkt zu– als die Lehrmeister der Welt herumgehen und uns aufspielen. Wir haben genug auch bei uns selbst in Ordnung zu bringen. Aber, Herr Kommissar, ich glaube schon, dass es dringend notwendig ist, gegen die Diktatoren in Afrika Sanktionen zu verhängen und Druck auszuüben.

Gerade Herr Mbeki in Südafrika, der sich als Musterdemokrat und Friedensstifter auf dem ganzen Kontinent aufspielt, ist doch im Grunde ein verkappter Mugabe, sonst hätte er sich längst gegen diese Fehlententwicklungen in Simbabwe gewandt. Und wenn Sie hören, was die Kirchenvertreter in Südafrika zu diesem Thema sagen, so ist das deutlich genug, und wir sollten das aufgreifen.

Genau in diesen Zusammenhang gehört auch Äthiopien. In Äthiopien gilt es, den Grundsatz zu vertreten "Wehret den Anfängen!". Äthiopien ist auf dem Weg in eine neue Katastrophe. Dieses Land hat genügend Katastrophen erlebt: entsetzliche Hungersnöte, Kriege, Bürgerkriege, eine kommunistische Diktatur unter sowjetischem Vorzeichen, danach wieder Bürgerkrieg und Sezessionskrieg, Nachbarschaftskrieg usw. Und jetzt sehen wir, es entwickelt sich schon wieder eine Diktatur. Dabei hat dieses Land ein Riesenpotenzial. Es ist einer der ältesten unabhängigen Staaten der Erde. Ein altes, mehrheitlich christlich geprägtes Kulturvolk, das bis auf wenige Jahre niemals unter Kolonialherrschaft zu leiden hatte, das gegen Faschismus und gegen europäischen Militarismus gekämpft hat, das irgendwann einmal der Stolz Afrikas war als Symbol einer unabhängigen und eigenständigen Entwicklung. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Land in Clans zerfällt wie das benachbarte Somalia, in die Vielzahl seiner Völkerschaften und Parteiungen, wobei die meisten Parteien ja auch einen ethnischen Hintergrund haben.

Deshalb kommt es darauf an, dass wir gerade in diesem Land massiv Demokratie und Menschenrechte stärken. Ich bin nicht oft einer Meinung mit dem Kollegen Kohlíček, aber heute muss ich ihn ausdrücklich unterstützen. Wir müssen dezentrale Projekte unterstützen im Bereich der Landwirtschaft, im Bereich der Bewässerung, damit nicht nur die Zentrale und die Bürokratie gefüttert wird, sondern damit von unten her ein neues Gemeinwesen am strategisch wichtigen Horn von Afrika entstehen kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith, on behalf of the Verts/ALE Group. Mr President, in this debate on human rights, democracy and the rule of law in Ethiopia, I cannot allow the dreadful events in London today to pass without comment. I do not represent London – or England – but I will say that we Scots stand foursquare beside our nearest neighbour, our friends, our colleagues and indeed our families in London and elsewhere. Tomorrow will be for questions and for reasons. Today is for decency and humanity.

In our interconnected world, an attack on the rights of the innocent in London, in Ethiopia, anywhere is an attack on the rights of us all. And in the light of today’s events, it makes it all the more imperative that those of us on the side of human rights and the rule of law speak with a clear, loud and forcible voice in the world. If we agree on nothing else, it must be that illegal violence against the innocent is never and can never be the answer.

On the widespread abuse of human rights in Ethiopia, I wholeheartedly endorse the earlier comments of my group colleague Mr Romeva i Rueda and would add that press freedoms must not be forgotten in this debate. The freedom of the press is pivotal to a free society and a free world. These freedoms are also being widely infringed in Ethiopia and I would add my condemnation to that of the House.

There is little debate within the House on the substance of the motion for a resolution before us, but events outwith this House make it all the more important that we protect these rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (NI). Panie Przewodniczący! Zazdroszczę Etiopii, tak, zazdroszczę Etiopii, nie rządu - bo tutaj nie ma czego zazdrościć, zazdroszczę wiary obywateli Etiopii w to, że tak wiele zależy od nich. Pokażcie mi taki kraj w Europie, gdzie frekwencja w wyborach wynosi, tak jak 15 maja tego roku w Etiopii, prawie 90%. To godne szacunku i wsparcia, ten kraj zasługuje na demokrację. Szkoda tylko, że demokracja w Etiopii ma tak wielką cenę - trzydziestu sześciu zabitych, kilka tysięcy aresztowanych, z czego na szczęście 4 tys. ostatnio zwolniono.

Jest takie bardzo ważne dla mojego narodu - polskiego narodu, słowo "solidarność". Dla Unii Europejskiej to słowo też wiele znaczy. Tą solidarnością powinniśmy objąć także Etiopię, która leży daleko od Strasburga, ale nie może być skazana na zapomnienie. Pamiętajmy o Afryce, nie tylko raz w roku, przy okazji koncertów Boba Geldofa.

Posłowie niezależni w pełni popierają projekt rezolucji, jest on bowiem niczym innym jak przełożeniem na język polityki mądrej maksymy Ernesta Hemingwaya: "Nie pytaj komu bije dzwon, bije on Tobie".

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. L'Éthiopie est typiquement un cas où l'Union européenne peut faire la différence et où elle s'emploie d'ailleurs à faire la différence. Comme vous tous, j'ai suivi de très près le déroulement du processus électoral en Éthiopie. Je l'ai suivi avant les élections et je dois dire que la campagne électorale était un modèle de démocratie, avec l'accès aux médias pour tout le monde C'est à partir des élections qu'il y a eu un véritable problème. J'ai évidemment été témoin des graves incidents survenus le 7 et le 8 juin derniers. Je suis personnellement intervenu. Javier Solana est intervenu. Autant que vous le sachiez, je suis en contact quasiment tous les deux jours avec le Premier ministre Meles pour lui faire part des préoccupations de l'Union au sujet du déroulement des élections et plus particulièrement des violations des droits de l'homme qui ont été commises pendant ces incidents.

Il est clair que les messages que l'Union européenne et d'autres ont envoyé et continuent d'envoyer aux autorités ont de l'effet comme en témoigne la décision gouvernementale de relâcher environ 3 800 personnes arrêtées sans charges à la suite des manifestations. Nous avons eu des contacts téléphoniques nombreux et, à chaque fois, M. Meles a fait suite à notre demande. J'ai eu une conversation avec lui et le Président Barroso, il y a trois jours, en Lybie: il resterait encore 600 à 700 détenus dont beaucoup sont au secret. Le Premier ministre Meles m'a dit qu'il essayait d'accélérer le règlement de ces questions et que la plupart de ces détenus sera probablement libérée s'ils sont détenus sans raison. Les autorités éthiopiennes doivent respecter leurs lois mais aussi les normes internationales en matière de droits de l'homme. Nous avons demandé que le Comité international de la Croix-Rouge puisse rendre visite à ceux qui sont toujours prisonniers.

Concernant les événements des 7 et 8 juin, il serait souhaitable que le gouvernement autorise une enquête indépendante afin d'établir pleinement les faits et les charges. Le Premier ministre Meles m'a dit qu'il était en mesure de faire suite à cette demande et qu'il allait s'y employer.

En ce qui concerne le processus électoral, je me félicite des avancées obtenues après le risque sérieux de dérapage de même que je me félicite du fait que le traitement du contentieux électoral ait pu commencer. J'ai demandé à tous les partis politiques - je les ai tous rencontrés, y compris ceux de l'opposition - et à leurs leaders d'observer le maximum de retenue afin de permettre à l'administration nationale des élections de compléter son travail de manière indépendante.

L'Union européenne a également obtenu - c'était là une demande des partis de l'opposition - que des représentants de chaque parti, y compris de l'opposition, siègent dans le comité d'acceptation des plaintes. Là encore, nous avons obtenu satisfaction. Nous avons aussi été la seule cheville ouvrière dans la négociation d'un code de conduite concernant les médias. Ce code est en bonne voie d'adoption par tous les partis. Il est plus que probable que ce code sera adopté assez rapidement. La Commission et l'Union souhaitent ardemment aider l'Éthiopie à conclure le processus électoral non seulement pour la stabilité du pays mais aussi pour le formidable signal que constitue la démocratisation réelle du pays. La Commission est à la pointe des initiatives et joue un rôle constructif apprécié par toutes les parties éthiopiennes, tant au travers de la mission d'observation électorale de l'Union européenne qu'au travers du dialogue politique mené sur place par le représentant de la Commission. Nous contínuerons à soutenir le processus.

Je voudrais d'ailleurs remercier et féliciter vivement et publiquement Mme Ana Gomes, membre du Parlement, pour son remarquable travail de chef de la mission européenne d'observation électorale et l'excellente collaboration qu'elle a permise entre elle et nous. Nous avons eu des contacts et je mesure à quel point elle a contribué au rapprochement des positions. Elle a dépassé son simple rôle de chef de la mission d'observation, elle a réellement été une facilitatrice tout à fait remarquable, je tenais à le dire.

(Applaudissements)

Je suis convaincu que l'Union européenne va continuer à s'engager dans un dialogue constructif mais ferme et exigeant afin de continuer à peser, de manière positive, sur le processus en cours en Éthiopie. Ce processus est évidemment fragile. Dans chaque camp, des extrémistes n'attendent qu'un dérapage ou une occasion pour mettre le feu aux poudres. Je pense que cette responsabilité collective - Parlement, Commission et Conseil - devrait prévenir cette logique du pire pour maintenir l'engagement de chaque camp dans le cadre légal et dans le processus électoral et politique actuel.

Je voudrais quand même ajouter un élément. Sans prendre parti, je voudrais tout de même dire que l'influence de l'Union européenne est, dans une certaine mesure, facilitée par l'attitude d'ouverture du Premier ministre Meles et surtout par sa très grande confiance dans l'Union européenne. L'Union européenne représente à ses yeux une institution et une réalité auxquelles il croit, qu'il respecte, raisons pour lesquelles il est assez prompt à répondre à nos demandes, à nos sollicitations, voire à nos exigences. Je suis persuadé que si nous pouvons continuer à accompagner le processus, nous devrions jouer un rôle apaisant et la démocratie pourrait assez facilement retrouver ses droits en Éthiopie.

Le Premier ministre Meles nous a dit qu'il accepterait le verdict des urnes quand il sera annoncé par l'institution qui doit donner les résultats exacts. S'il faut par exemple procéder à de nouvelles élections dans certaines circonscriptions, etc., il s'y soumettra. On verra ce qu'il en sera. En tout cas, chaque fois qu'il s'est engagé à quelque chose, il l'a fait. Il était important que je vous en informe.

Le tableau que je trace n'est pas aussi noir que celui qu'ont tracé certains intervenants. Naturellement, c'est fragile. Naturellement, c'est risqué. Naturellement, c'est dangereux. Qui peut imaginer que cela ne le serait pas! Mais, depuis que je suis commissaire, c'est la première fois que je me rends compte que lorsque les différentes institutions - Parlement, hauts représentants, Commission, délégations sur place - travaillent ensemble, y compris avec les États membres, en utilisant tous les instruments dont dispose l'Union européenne, elles sont efficaces. C'est certainement le cas en ce qui concerne l'Éthiopie. J'ai le sentiment que nous avons été vraiment très utiles, mais je tiens encore à remercier du fond du cœur Mme Gomes parce qu'elle nous a bien aidés.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. O debate está encerrado.

Segue-se de imediato a votação.

 
  

(1) Ver Acta.


31. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)

32. Balsošanas laiks
MPphoto
 
 

  Presidente. Segue-se a votação.

(Para os resultados e outros pormenores relativos à votação: ver acta)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). Herr Präsident! Der Bericht Saïfi stand nicht heute Mittag zur Abstimmung, sondern heute Abend. Er wurde allerdings heute Mittag abgesetzt, und zwar nachdem die Abstimmungsstunde schon zu Ende war und viele schon den Saal verlassen hatten. Ich habe noch einmal in der Geschäftsordnung nachgelesen. In Artikel 170 Absatz 4 steht ganz klar, dass vor einer Abstimmung ihre Verschiebung beantragt werden kann. Herr Schulz könnte also jetzt erst beantragen, den Bericht Saïfi zu verschieben. Warum er das nicht kann, ist offensichtlich. Er ist offenbar gar nicht hier. Ich bin der Meinung, dass wir in Zukunft nicht mehr akzeptieren können, dass die Geschäftsordnung in solcher Weise angewandt wird. Die Abstimmung darüber hätte jetzt erfolgen können, aber diese Abstimmung wurde für heute Abend deshalb nicht angesetzt, weil eine ganz klare Mehrheit für die Abstimmung über den Bericht Saïfi gewesen wäre, denn die Anwesenden sind die, die bis zum Schluss arbeiten. Heute Mittag hat eine Mehrheit derer gehandelt, die zu faul sind, um die Sitzung bis zum Ende durchzuhalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). Herr Präsident! Ich möchte eine Richtigstellung vornehmen. Dem Kollegen Posselt ist entgangen, dass der Antrag nicht vom Kollegen Schulz gestellt worden ist, sondern von einem anderen Kollegen. Im Übrigen hat eine Mehrheit, die viel größer ist als die Zahl der jetzt Anwesenden, so abgestimmt, wie abgestimmt worden ist. Es war daher eine demokratische Abstimmung.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Marie Coûteaux (IND/DEM). Monsieur le Président, je dois dire, à l'appui de l'intervention de mon excellent collègue Posselt que, d'un certain point de vue, nous sommes très surpris de ce qui c'est passé à propos du rapport Saïfi. Je voudrais que nous en mesurions les conséquences, car c'est un signe adressé, au fond, à tous ceux qui tiennent au siège de Strasbourg. Tout le monde sait que ce siège est menacé. Revenons au vote de ce matin: indépendamment de la question posée par le rapport de Mme Saïfi, sur un sujet important, le textile, qui a mon avis ne devait pas être reporté de deux mois, étant donné que c'était une question d'urgence, il y a en plus le signal que nous avons donné, en admettant qu'il est impossible de faire quoi que ce soit d'important dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg, au siège de Strasbourg, que je considère être le principal siège du Parlement européen, à partir du jeudi, à midi trente. Étant donné que notre activité commence le mardi matin, pour être clair et franc, qu'elle cesse le jeudi matin signifierait que le Parlement de Strasbourg, à Strasbourg, ne siège que, grosso-modo, deux jours par mois. C'est une conséquence, dont je demande à tous mes collègues de mesurer l'importance et c'est pourquoi j'élève une protestation solennelle sur ce sujet.

 

33. Zimbabve
  

- Antes da votação:

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). Mr President, I believe this has been agreed by all political groups. In paragraph 17 of the resolution, we should like to delete the words ‘government of national unity’ and insert the words ‘transitional government’.

Could I also suggest that in paragraph 18 we also include the G8 governments.

 
  
  

(O Presidente verifica que não há objecções à alteração oral)

 

34. Tirdzniecība ar bērniem Gvatemalā

35. Cilvēktiesības Etiopijā

36. Lauksaimnieciba Eiropas Savienības attālākajos reģionos
  

- Antes da votação:

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), relator. É só para esclarecer que tive uma dificuldade com o meu cartão na máquina de voto infelizmente, não votei o meu relatório, mas gostaria que ficasse registado este sentido de voto positivo, naturalmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. A votação está encerrada.

 

37. Balsojuma skaidrojumi
  

– Relatório: Freitas (A6-0195/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A especificidade da agricultura e do abastecimento dos mercados das regiões ultraperiféricas é evidente e tem sido, correctamente, reconhecida pela União Europeia. Nesse contexto, e tendo presente a experiência mais recente, entendo que o essencial da proposta da Comissão, nomeadamente no capítulo da maior flexibilização, vai de encontro aos interesses portugueses, que nesta matéria são muito significativos já que as nossas regiões ultraperiféricas - Açores e Madeira - devem merecer a nossa particular atenção, já que têm uma situação muito específica, particularmente no campo da agricultura.

 

38. Balsojuma labojumi (sk. protokolu)

39. Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)

40. Rakstiskas deklarācijas (116. pants) (sk. protokolu)

41. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)

42. Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)

43. Sesijas pārtraukšana
MPphoto
 
 

  Presidente. Declaro interrompida a sessão do Parlamento Europeu.

(A sessão é dada por encerrada às 18H00).

 

PIELIKUMS
QUESTIONS AU CONSEIL
Pergunta nº 23 do Edite Estrela (H-0504/05)
 Assunto: Substâncias cancerígenas
 

Considerando que o chumbo é uma substância química que provoca o cancro;

Tendo em conta que foi detectada a presença de chumbo no batom para os lábios, comercializado pelas mais conhecidas marcas da indústria de cosméticos;

Pergunto ao Conselho se pensa averiguar se esta anómala situação se mantém e, em caso afirmativo, que medidas vai tomar para defender os direitos e a saúde dos consumidores

 
  
 

The Council is not aware of the facts quoted by the Honourable Member. However, the Council would point out that the composition of cosmetics must conform to Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products. As the Honourable Member will know, it is for the Commission to ensure proper application of this legislation and for the Member States to enforce controls on the applicable rules, punishing breaches of those rules in accordance with national law. In this context, the Council would like to suggest to the Honourable Member that this question be addressed to the Commission.

 

Question no 24 by Brian Crowley (H-0506/05)
 Subject: Mass forced evictions in Zimbabwe
 

The President-in-office of the Council will be aware of recent mass forced evictions in Zimbabwe which, according to the United Nations, has left more than 200 000 people homeless.

It has also been widely reported that at least 30.000 civilians were arrested during this operation, which was named ‘Operation Murambatsvina [Drive out rubbish]’, by the Zimbabwe authorities.

Will the President-in-office assure the House that they will demand an immediate halt to such actions, which are contrary to the United Nations Charter on Human Rights, and also remind the Zimbabwean authorities of their obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which that country ratified in 1991?

 
  
 

The EU has condemned the actions undertaken by the Zimbabwean government in the framework of "Operation Clean Sweep and Restore Order". In a declaration issued by the Presidency on behalf of the EU on 7 June 2005, the EU also appealed to the Zimbabwean government to put an immediate end to this operation and urged it to respect human rights and the rule of law.

 

Question no 25 by Eoin Ryan (H-0508/05)
 Subject: Avian flu - 'a health time bomb'
 

Last April the Commission stated in the European Parliament that ‘It is true that the influenza pandemic is a threat and, as the scientists advise, it is no longer a question of ‘if’ but ‘when’.........We have a plan at Community level, but we also need to have national plans at Member State level.’

In light of the above will the Council indicate if this matter has been discussed at Council level and, in the affirmative, what were the conclusions reached? In the negative, will the Council indicate if it is prepared to have this potentially catastrophic worldwide health hazard included on an early Council agenda as a matter of urgency?

 
  
 

The Council thanks the Honourable Member for giving his attention to this important question.

The Council has received from the Commission on 29 April 2005 a proposal for a Council Directive on Community measures for the control of Avian Influenza.

This text aims at updating current Community measures on Avian Influenza laid down in Council Directive 92/40/EEC, with the objective of ensuring that Member States apply the most appropriate surveillance and control measures against Avian Influenza and so reduce the risk of major outbreaks of the disease and encourage closer collaboration between veterinary and public health authorities in the Member States.

The Council has already started to work on this text. The Council's examination will continue under the UK Presidency. Once the EP Opinion is available, the UK Presidency will try to reach an agreement on the proposal, taking the EP Opinion into account.

Furthermore, the Council has adopted several policy conclusions which are relevant to the Honourable Member's question.

In particular, in its Conclusions of 2 June 2004 on Community Influenza Pandemic Preparedness Planning, the Council identified some key components of the Community strategy to face up to pandemic influenza.

Inter alia, the Council called on the Commission and the Member States to facilitate technical assistance at an operational and a strategic level, to work towards promoting coordination of national plans and conducting a joint evaluation exercise, and to continue to cooperate with the relevant international and intergovernmental organisations, in particular the World Health Organisation, to ensure effective co-ordination of activities in the area of pandemic preparedness planning and response.

On 6 December 2004, the Council adopted Conclusions on a European Response to Emerging Zoonotic Disease.

The Council concludes that a European Action Plan for zoonoses preparedness and control should be established in order to implement an intersectoral and responsive Community strategy to emerging threats from zoonotic diseases. Such a Plan, which the Commission intends to propose, should include integrated public health and animal health policy measures and related instruments.

The Council also called on Member States and the Commission to:

review where appropriate the legal and financial obstacles to addressing properly emerging zoonotic diseases and to develop an approach that guarantees, on a day-to-day basis, risk assessment, risk management and risk communication - including intersectoral cooperation and networking of laboratories - in an integrated way.

to coordinate research activities aiming at addressing challenges in the prevention and management of zoonotic diseases.

Finally, the Council invited the European Food Safety Authority, in close cooperation with the European Centre for Disease Prevention and Control, to present on the basis of the annual Community report on zoonoses a detailed analysis of risk factors and called on the Member States and the Commission to intensify the cooperation with the relevant international and intergovernmental organisations.

 

Question no 26 by Liam Aylward (H-0510/05)
 Subject: The International Criminal Court and alleged war crimes in Sudan
 

According to the United Nations about 180 000 people have died in the two-year Darfur conflict, and more than two million people have been forced to leave their homes in the region.

For the first time in its history the United Nations Security Council, following a vote, has referred an inquiry into alleged war crimes in west Sudan's Darfur region to the International Criminal Court (ICC).

The names of 51 potential suspects have been given to the ICC. The Sudanese authorities have announced that they will refuse to cooperate with the work of the ICC.

Will the Council give an assurance that it will use its office to impress on the Sudanese Government that it would be in its own best interests to cooperate with the ICC?

 
  
 

During the period preceding the UN Security Council decision, the Council expressed its support on several occasions for the Darfur situation to be referred to the International Criminal Court (ICC)

Likewise, in its conclusions of 23 May, the Council welcomed Security Council Resolution 1593, and urged all parties in the Sudan to cooperate fully with the ICC. The Council also declared that it would follow progress closely.

The need for the Sudanese government to cooperate with the ICC has been underlined repeatedly by EU representatives during their contacts with the Sudanese authorities.

 

Question no 27 by Seán Ó Neachtain (H-0512/05)
 Subject: Sudanese intimidation
 

In a recent report Médecins Sans Frontières (MSF) produced evidence relating to killings, rapes and arson perpetrated in the Darfur region of Sudan. According to MSF ‘more than 80 percent of the victims identifying their attackers as soldiers or members of government-allied Janjaweed militia’.

The Council will be aware that in retaliation and as an act of intimidation the Sudanese authorities arrested and brought serious charges against the aid workers who dared to speak out.

Will the President-in-Office of the Council indicate what measures, if any, the Council took following this totally unacceptable attitude by the Sudanese authorities?

 
  
 

The Council has been closely monitoring the case of the arrest of two staff members of Medecins Sans Frontieres (MSF). Following the arrests, the EU Troika in Khartoum conducted a démarche with the Sudanese authorities to express the EU's deep concern at the arrests, insisting that the MSF staff concerned should be immediately released and the charges against them dropped.

The EU Troika has continued to pursue the matter with the Sudanese government and has supported the efforts of the UN Secretary-General's Special Representative on Sudan to this effect.

Against that background, the Council welcomes the release of the two MSF staff members and the decision of the Sudanese government to formally lift the charges against them.

 

Ερώτηση αρ. 28 της κ. Διαμάντως Μανωλάκου (H-0516/05)
 Θέμα: Παράνομη σύλληψη - απαγωγή από τις αρχές της Κολομβίας
 

Στις 13.12.2004 απήχθη στο Καράκας της Βενεζουέλας από αστυνομικούς της Κολομβίας και επίορκους αστυνομικούς της Βενεζουέλας, ο Ροδρίγο Γκράντα (Ρικάρντο Γκονσάλες), στέλεχος του Διεθνούς Τμήματος των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων Κολομβίας, και παραδόθηκε στις αρχές της Κολομβίας. Όπως παραδέχτηκε ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, η απαγωγή στοίχισε 2 εκατομμύρια δολάρια. Η σύλληψη του Γκράντα είναι παράνομη, αφού δεν υπήρχε διεθνές ένταλμα σύλληψης, και το κατηγορητήριο είναι κατασκευασμένο. Επιπλέον, η εισαγγελέας αρνήθηκε να παραδώσει τα πειστήρια στο συνήγορό του, ενώ και η ίδια η παραμονή του συνηγόρου του στην πόλη όπου θα διεξαχθεί η δίκη είναι προβληματική, λόγω της έντονης παρουσίας παραστρατιωτικών ομάδων.

Επειδή τα παραπάνω αποτελούν ωμή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των διεθνών δικονομικών κανόνων και της αρχής της δίκαιης δίκης, εκ μέρους των αρχών της Κολομβίας, ποια είναι η θέση του Συμβουλίου, και πώς σκοπεύει να αντιδράσει;

 
  
 

The Council has no detailed information on the case of Mr Granda, a high-ranking member of the Revolutionary Armed Forces of Colombia. The Council recalls that the Revolutionary Armed Forces of Colombia are on the European Union list of terrorist organisations.

The Council has regularly called on all parties to the conflict in Colombia to respect human rights and international humanitarian law and has requested all illegal groups to cease hostilities and engage in a negotiated peace process. Unfortunately, the situation continues to be critical, and illegal groups perpetuate serious violations of humans rights and international humanitarian law.

In the area of human rights the Council strongly supports the work of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Bogotá which plays an important role in efforts to counter ongoing violations of human rights and international humanitarian law. The Council has no information on any steps taken by the Office in this case.

 

Ερώτηση αρ. 29 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0518/05)
 Θέμα: Εναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων
 

Με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004(1) αποφασίσθηκε η σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων με στόχο την προώθηση της πολιτικής εκσυγχρονισμού του τομέα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Με δεδομένο την πρόσφατη επίσημη έναρξη των εργασιών του Οργανισμού (17 Ιουνίου 2005) πιστεύει το Συμβούλιο ότι ο νέος Οργανισμός διαθέτει την υποδομή, τις αρμοδιότητες και τον απαραίτητο προϋπολογισμό ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση αυτού του στόχου;

Πώς κρίνει την σημερινή κατάσταση όπου στα είκοσι πέντε κράτη μέλη υπάρχουν τεχνικοί κανόνες και κανόνες ασφαλείας ασύμβατοι μεταξύ τους αποτελώντας μείζονος σημασίας εμπόδιο στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς στον σιδηροδρομικό τομέα;

Σκέπτεται να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την άμεση δραστηριοποίηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων τόσο ως προς την ανάπτυξη κοινών προτύπων ασφαλείας, όσο και ως προς τη διαχείριση ενός συστήματος ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων;

 
  
 

The Council would like to inform the Honourable Member that pursuant to Regulation (EC) n° 881/2004, the European railway agency (Agency) has the mission to contribute, on technical matters, to the implementation of the Community legislation aimed at improving the competitive position of the railway sector by enhancing the level of interoperability of railway systems and by developing a common approach to safety on the European railway system, in order to contribute to creating a European railway area without frontiers and guaranteeing a high level of safety.

Furthermore, the Agency has the mission to provide Member States and the European Commission with technical assistance.

The Regulation (EC) n° 881/2004 provides for the Agency budget, and the 2005 Work Programme has been adopted in December 2004 by the Administrative Board.

The Agency has officially launched its operations the 16th June 2005. At this early stage of the operation of the Agency, it is premature to deliver any comment as regards the achievement of the Agency's tasks.

Accordingly to Regulation (EC) n° 881/2004, the European Commission will carry out an evaluation on the results obtained by the Agency. The Council will wait for the report from the Commission to the Council and the European Parliament drawn on this evaluation.

 
 

(1) EE L 164 της 30.4.2004, σελ. 1.

 

Question no 30 by Proinsias De Rossa (H-0520/05)
 Subject: Transition to democracy in the Democratic Republic of Congo
 

In view of the continuing slow progress of the transitional government in the Democratic Republic of Congo (DRC) towards democratic elections, the humanitarian crises brought about by a civil war that has caused the death of over 3.8 million people in the country since 1998, the lack of respect or protection for human rights, and the ongoing economic exploitation of the country’s natural resources by foreign interests, does the Council Presidency believe that the European Union is doing enough to ensure that the Transition Government meets the requirements of the Pretoria Agreement and in particular that the delays and impediments to the holding of elections are being adequately addressed?

 
  
 

The EU has taken note of the decision of the two chambers of the Parliament of the Democratic Republic of the Congo to extend the transition period for six months as from 1 July 2005 and of the request by the International Committee for Support to the Transition (CIAT) that this extension should go hand in hand with greater effectiveness and promptness on the part of the transitional institutions. The decision to extend the transition period is in line with the provisions of the peace agreement signed in December 2002 in Pretoria and should enable elections to be organised under satisfactory logistical and security conditions. At the same time, the EU urges the transitional institutions, the political parties and civil society to work together to organise a free, transparent and democratic electoral process.

The EU has contributed to security sector reform, transition and stabilisation in the Democratic Republic of the Congo through the launch in April 2005 of the EU police mission in Kinshasa (EUPOL Kinshasa), and through the launch on 8 June 2005 of its mission to provide advice and assistance for security sector reform (EUSEC RD Congo). The EU and its Member States have confirmed that they are prepared to consider more operational support for the integration of the Congolese army, particularly on the basis of information provided by EUSEC RD Congo.

Through the training of Congolese police and military staff, the EU is contributing to the creation of a secure environment for the holding of the elections. The EU, together with other donors, is also contributing to the financing of the elections that at present is estimated to cost around US $ 468 million. Preparations in terms of voter registration has started in Kinshasa and will continue in the rest of the country. This is an operation in which both the EU and the UN mission in the DRC (MONUC) are involved.

Furthermore, the EU, through its Special Representative for the Great Lakes Region, is constantly trying to advise the authorities on how to proceed with the preparations for the elections, while at the same time impressing on them the need to observe the timetable imposed under the Pretoria agreement.

 

Ερώτηση αρ. 31 του κ. Γεωργίου Τούσσα (H-0522/05)
 Θέμα: Δικαιώματα των εργαζομένων στο Πακιστάν
 

Οι αρχές του Πακιστάν συνέλαβαν προληπτικά πάνω από 300 εργαζόμενους στην κρατική εταιρία τηλεπικοινωνιών (PTCL) μετά την εξαγγελία τους ότι θα κατέβουν σε απεργία. Η κυβέρνηση του στρατηγού Μουσάραφ έθεσε σε ετοιμότητα ειδικές δυνάμεις του στρατού για να αντιμετωπίσει τους εργαζόμενους, που αντιδρούν στα σχέδια ιδιωτικοποίησης του 26% των μετοχών της εταιρίας που, αν πραγματοποιηθούν, θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων, με οδυνηρές συνέπειες για το σύνολο των εργαζομένων στο Πακιστάν. Ας σημειωθεί ότι η Πακιστανική εταιρία τηλεπικοινωνιών είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα και δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα για το ξεπούλημά της σε ιδιώτες.

Γνωρίζει το Συμβούλιο τα παραπάνω σχέδια ιδιωτικοποίησης, καθώς και αν υπάρχουν εταιρίες της Ε.Ε. που εμπλέκονται σε αυτά; Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου για τη βίαια καταπάτηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και τη χρησιμοποίηση του στρατού σε βάρος των εργαζομένων, που ασκούν το νόμιμο δικαίωμα της απεργίας, δεδομένων μάλιστα των φιλικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. και Πακιστάν;

 
  
 

The Council is aware of moves by the Government of Pakistan to sell off a stake in PTCL (Pakistan Telecommunication Company). Available information suggests that no companies from EU Member States were involved in this process, and certainly none have been shortlisted.

The Council continues to follow the political situation in Pakistan closely and uses its contacts with Pakistan (such as the most recent ministerial Troika meeting on 27 April in Luxembourg) to highlight the need "to respect human rights and democratic principles", which is the basis for the 2004 Cooperation Agreement between the EU and Pakistan on Partnership and Development.

 

Ερώτηση αρ. 32 της κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0526/05)
 Θέμα: Διατήρηση γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας παιδιών ευρωπαίων πολιτών εγκατεστημένων σε κράτος μέλος, διαφορετικό από εκείνο της καταγωγής τους
 

Η επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας προϋποθέτει την αξιοποίηση του ευρωπαϊκού ανθρώπινου δυναμικού σε ποιοτικές θέσεις εργασίας. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται μακράς διάρκειας μετεγκαταστάσεις ευρωπαίων πολιτών σε κράτος μέλος, διαφορετικό από εκείνο της καταγωγής τους, στα πλαίσια των βασικών ελευθεριών μετακίνησης και εγκατάστασης, όπως προβλέπονται από τις Συνθήκες.

Πώς αντιμετωπίζει το Συμβούλιο το πρόβλημα εκπαίδευσης και διατήρησης της γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας των παιδιών των ευρωπαίων πολιτών που μετεγκαθίστανται σε κράτος μέλος, διαφορετικό από εκείνο της καταγωγής τους, ώστε παράλληλα με την ευρωπαϊκή να είναι δυνατόν να διατηρηθεί και η εθνική γλωσσική και πολιτιστική τους ταυτότητα και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πολυμορφία;

 
  
 

The Council notes with interest the question posed by the Honourable Member, but would point out that the issue she raises does not fall within the Community's sphere of competence. Article 149 of the Treaty stipulates that Community action in the field of education is undertaken "while fully respecting the responsibility of the Member States for the content of teaching and the organisation of education systems and their cultural and linguistic diversity." Accordingly, the Council is in no position to adopt any measures for the purposes referred to by the Honourable Member.

 

Zapytanie nr 33 skierowane przez Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-0530/05)
 Dotyczy: Budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013
 

Biorąc pod uwagę weto Wielkiej Brytanii, kraj ten prawdopodobnie zaproponuje podczas swojej prezydencji nowy kompromis budżetowy, który będzie odzwierciedlać brytyjską wizję przyszłości Unii Europejskiej.

Szacuje się, iż w przypadku braku kompromisu, na samych funduszach strukturalnych Polska straci 4 mld euro. Jakie będą zdaniem Rady skutki braku kompromisu dla reszty nowych państw członkowskich UE zważywszy na fakt, iż dopłaty bezpośrednie oraz fundusze strukturalne są podstawowym czynnikiem zmian w tych krajach, szansą na przeprowadzenie reform strukturalnych oraz tworzenie wokół rolnictwa nowych miejsc pracy?

 
  
 

The European Council in June invited the future Presidency to take forward the discussions on the Financial Perspective with a view to resolving all the elements necessary for achieving an overall agreement as soon as possible. The Council will devote every effort to achieving that objective. It would not therefore be appropriate to speculate on the consequences of not reaching agreement.

 

Klausimas Nr. 34, pateikė Justas Vincas Paleckis (H-0533/05)
 Tema: Estijos, Lietuvos ir Slovėnijos įstojimo į euro zoną nuo 2007 m.
 

Kitais metais bus svarstomas klausimas dėl Estijos, Lietuvos ir Slovėnijos įstojimo į euro zoną nuo 2007 m. Tam šalis turi tenkinti 3 Mastrichto kriterijus. Vienas iš jų - infliacija neturi viršyti trijų mažiausios infliacijos šalių vidurkio + 1,5%.

Jeigu tuo metu, kai bus svarstomas šis klausimas, bus nedidelė neatitiktis, ar tai gali realiai sutrukdyti įstoti į euro zoną?

 
  
 

In accordance with Article 122(2), the Commission and the European Central Bank will report to the Council in 2006 on the fulfilment of the EMU convergence criteria by all Member States with a derogation which have not yet adopted the euro (as they did in 2004 - the Treaty provides for such an assessment at least every two years).

Under Article 121 of the Treaty, the Council then considers these assessments and may, on the basis of a Recommendation from the Commission, recommend (by qualified majority) that certain Member States fulfil the convergence criteria and should therefore adopt the euro. The Council then consults the European Parliament and decides definitively, at the level of Heads of State and Government (again by qualified majority) which Member States will adopt the euro.

The convergence criteria to be assessed are clearly set out in a Protocol to the Treaty, Article 1 of which sets out the price stability criterion. The reports by the Commission and the ECB from 2004 clearly set out their approach to the assessment of this criterion. The Council will decide after discussion of the relevant parts of the Commission and ECB reports, and on the basis of a Recommendation from the Commission.

It would be inopportune to prejudge any of these elements of assessment, but appropriate to recall the framework set out in Articles 121 and 122 of the Treaty and the Protocol on the convergence criteria referred to in Article 121 of the Treaty.

 

Zapytanie nr 35 skierowane przez Ryszard Czarnecki (H-0534/05)
 Dotyczy: Środki finansowe dla Chorwacji
 

W budżecie Unii Europejskiej na nadchodzący 2006 rok dynamika wzrostu środków Unii przeznaczonych dla Turcji wynosi 67%, ze 300 do 500 mln euro, a dynamika wzrostu środków dla Chorwacji wynosi 33%, czyli ze 105 do 140 mln euro.

Jak należy interpretować ten fakt w sytuacji, że to Chorwacja ma wstąpić do Unii Europejskiej znacznie wcześniej niż Turcja i dla niej w związku z tym powinny być przeznaczone większe środki?

 
  
 

The commitment appropriations as contained in the preliminary draft general budget for 2006 proposed by the Commission, to which the Honourable Member refers, provide for a significant increase in pre-accession assistance both to Croatia and to Turkey. This is in line with the relevant European Council conclusions. The European Council called for substantially increased pre-accession assistance for Turkey and, in the case of Croatia, for a pre-accession strategy, including the necessary financial instrument, to provide assistance under PHARE, ISPA and SAPARD, in addition to funding through the CARDS instrument for the Western Balkans, under, and within the limits of, the current financial perspective.

In accordance with both the Accession Partnership for Turkey and the European Partnership for Croatia, the priorities identified therein for supporting efforts to move closer to the EU are adapted to the candidate country's specific needs and stage of preparation, and provide guidance for the EU's financial assistance.

Finally, the Honourable Member is kindly requested to bear in mind the size of the respective countries, the relevant issues at stake in relation to the acquis, and the disparity between the two countries and the EU, and also to consider the aspect of per capita assistance.

 

Question no 36 by Caroline Lucas (H-0535/05)
 Subject: The Amendment of the Protocol on Origin of the EU-Israel Assocation Agreement
 

On 29 November 2004 the Commission presented to the Council a draft common Community position that mandates replacing the existing EU-Israel Association Agreement's Protocol on Origin with a new Protocol that will enable Israel's participation in the system of pan-Euro-Mediterranean cumulation of origin. In its 'Explanatory Memorandum' introducing the draft Community position, the Commission states that '… the Community position should only be presented to the EU-Israel Association Council after solving the EU-Israel bilateral issue of rules of origin' (Brussels, 29.11.2004, SEC(2004)1437 final).

Does the Council regard the practice resulting from the technical arrangement on EU-Israel customs cooperation that was put into effect on 1 February as 'solving the bilateral issue of rules of origin'?

 
 

Question no 37 by Saïd El Khadraoui (H-0543/05)
 Subject: The Amendment of the Protocol on Origin of the EU-Israel Association Agreement
 

Since the EU and Israel put into effect a non-binding 'technical arrangement' for the implementation of the Protocol on Origin of the EU-Israel Association Agreement, is it true that Israel still applies the Protocol on Origin to occupied territories and maintains its refusal to distinguish between production carried out in those territories and production carried out in the territory of the State of Israel when it issues proofs of origin under that Agreement? In light of these facts, does the Council regard the practice resulting from the technical arrangement as 'solving the bilateral issue of rules of origin'?

 
  
 

In December 2004, the EU and Israel approved in the Customs Co-operation Committee a technical arrangement for the implementation of Protocol 4 to the EU-Israel Association Agreement. Under that arrangement, Israel agreed to indicate on all its export certificates to the EU the name and postal code of the city, village or industrial zone of production. The arrangement has applied since 1 February 2005.

The arrangement constitutes a measure providing a practical way to distinguish between products originating in Israel which qualify for preferential duties and those which do not. According to the EU position and in line with international law, products coming from places brought under Israeli administration since 1967 are not entitled to benefit from preferential tariff treatment under the EU-Israel Association Agreement. The EU customs authorities are advised to refuse preferential treatment to goods for which the proof of origin certificate indicates that the production conferring originating status has taken place in a city, village or industrial zone which has been brought under Israeli administration since 1967.

The Council has so far received no information that the current arrangement is not working properly.

The Council is currently examining the 16 draft decisions of the joint bodies whereby the Pan-European system of cumulation of origin will be extended to the Mediterranean countries. In the case of Israel, the new Protocol will be accompanied by a statement in which the EU will reaffirm its position as to the territorial scope of the EU-Israel Association Agreement.

 

Vraag nr. 38 van Johan Van Hecke (H-0545/05)
 Betreft: Landbouwuitgaven in de Europese begroting en Doha Development Agenda (DDA)
 

Op de Europese Raad te Brussel van 16-17 juni jl. werd geen akkoord bereikt over de meerjarenbegroting 2007-2013. Eén van de struikelpunten zou geweest zijn dat geen vermindering aanvaard kan worden van de landbouwuitgaven. Anderzijds hebben op 1 augustus de WTO-leden in Genève een Raamakkoord afgesloten om de Doha-ronde terug op de sporen te krijgen. De Europese Unie heeft zich in dit raamakkoord verbonden om de subsidies en andere steun aan landbouwproducten geleidelijk af te bouwen. Tegen de komende Ministeriële Conferentie van Hong Kong eind dit jaar moet dit geconcretiseerd worden.

Hoe zal de Europese Unie haar gemaakte beloftes in de Doha Ronde hard maken als men weigert dit budgettair in een langetermijnbegroting te voorzien? Heeft de Europese Unie tijdens de jongste Europese top geen slecht signaal gegeven aan de ontwikkelingslanden door blijkbaar in de begroting vast te houden aan de hoge landbouwuitgaven en -subsidies?

 
  
 

Firstly, I wish to emphasise that the Council is of course committed to pursuing the implementation of the measures laid down in the CAP reform.

In this context, funding for the period 2007 - 2013 of measures linked to markets and direct CAP payments is limited by the commitments made at the meeting of the European Council in Brussels in October 2002. The financial estimates of the legislative proposals respected these limitations. Moreover, it is pointed out that the reform of the CAP provides for the transfer, by means of modulation, of some funds initially intended for the first pillar to the second pillar of the CAP, that of rural development.

In this regard, I will point out that the Council (Agriculture and Fisheries) has just reached unanimous political agreement on the Regulation on support for rural development, and the Presidency is counting on its adoption at the next Council on 18 July.

I regard the reformed CAP as representing an asset to the Community in international negotiations. In this regard I would also point out that, in its Resolution on the assessment of the Doha Round, the Parliament welcomed the Agreement of 1 August in the WTO framework. We can all - I am certain - take the view that this agreement in no way calls into question the multifunctional and efficient European agriculture model that has emerged from the successive CAP reforms.

 

Pregunta nº 39 formulada por Rosa Miguélez Ramos (H-0546/05):
 Asunto: Saturación de las Escuelas Europeas
 

Teniendo en cuenta que las Escuelas Europeas se crearon para educar conjuntamente a los hijos del personal de la Comunidad Europea y garantizar así el buen funcionamiento de la misma y facilitar el cumplimiento de su misión, la situación actual de saturación de las Escuelas Europeas I y II en Bruselas está muy lejos de satisfacer esta premisa: niños que no pueden ser escolarizados, hermanos separados en distintas escuelas, clases saturadas, etc. El Consejo Superior de las Escuelas, ante esta situación sólo ha sido capaz de poner en marcha una política de restricción que no cumple con los más mínimos criterios pedagógicos y que no tiene en cuenta ni la calidad de la educación ni la situación de dificultad social en la que sitúa a numerosas familias.

Dado el carácter intergubernamental de estas Escuelas y por lo tanto de la responsabilidad de los gobiernos de los Estados miembros en las mismas, ¿qué medidas piensa tomar el Consejo a corto y medio plazo para solucionar estos problemas?

 
 

Pregunta nº 40 formulada por Javier Moreno Sánchez (H-0557/05):
 Asunto: Problemas por la saturación de alumnos en las escuelas europeas
 

¿Está al corriente el Consejo de los problemas de superpoblación a los que se están enfrentando las Escuelas Europeas II y III en Bruselas y ello hasta la apertura de la Escuela IV en 2009 y de las graves consecuencias que están implicando tanto para la educación de los hijos de los funcionarios y trabajadores europeos como para sus familias? ¿Está al corriente de que ante esta situación, el Consejo Superior de las Escuelas sólo ha puesto en marcha una política restrictiva para el curso 2004-2005 (prohibición de crear nuevos grupos de maternal en las secciones inglesa, francesa, alemana, italiana o española, así como la admisión de nuevos alumnos en las categorías I o II que pudiera conllevar el desdoblamiento de una clase o la creación de cualquier grupo de apoyo, etc.), política que no pasaría los más mínimos criterios pedagógicos exigibles en los distintos Estados miembros? Teniendo en cuenta el carácter intergubernamental de las Escuelas Europeas, los objetivos por los que fueron creadas, el grave perjuicio que se está ocasionando a los alumnos y a las familias y la necesidad urgente de encontrar una solución inmediata a todos estos problemas, ¿tiene el Consejo intención de tomar medidas inmediatas para evitar y frenar esta situación?

 
 

Pregunta nº 41 formulada por Bárbara Dührkop Dührkop (H-0559/05):
 Asunto: Escuelas Europeas: número de alumnos por clase
 

¿Está al corriente el Consejo de que el criterio para el desdoblamiento de una clase en las Escuelas Europeas es de 32 alumnos por clase y que esta cantidad es muy superior al máximo fijado por la mayor parte de los Estados miembros? ¿Está de acuerdo el Consejo con este criterio fijado por el Consejo Superior de las Escuelas Europeas? ¿Qué piensa hacer el Consejo para disminuir sustancialmente este número y conseguir así que las Escuelas Europeas respondan a las exigencias pedagógicas exigidas en los distintos Estados miembros y respeten la igualdad de oportunidades a la que tienen derecho los hijos de los funcionarios europeos respecto a los niños escolarizados en las escuelas públicas y privadas de los distintos países? ¿Tiene intención el Consejo de tomar medidas para mejorar la calidad de la enseñanza en las Escuelas Europeas?

 
  
 

The Council is not competent to deal with matters concerning the European schools.

The Convention defining the Statute of the European Schools, signed on the 21st June 1994, in Luxembourg, between the High Contracting Parties, members of the European Communities and the European Communities, bears no mention of the Council and, therefore, grants no power whatsoever to this Institution in this field.

On the other hand, Member States and the Commission are indeed represented on the Board of Governors (Article 8 of the said Convention).

It goes without saying that it is a prerogative of the Honourable Members to contact the ministerial-level representative(s) of your Member State or the Commission to express your concern on this sensitive issue.

Neither the Council nor its Secretariat are represented on the Board of Governors.

 

Anfrage Nr. 42 von Tobias Pflüger (H-0551/05)
 Betrifft: Status der britischen Militärstützpunkte auf der Insel Zypern
 

Was gedenkt der Rat zu tun, damit die britischen Militärstützpunkte (Hoheitszonen des Vereinigten Königreichs) auf der Insel Zypern, die zur Zeit u. A. von den USA als Nachschubbasen für den Krieg im Irak genutzt werden, aufgelöst werden und im Rahmen einer Entmilitarisierung der Insel Zypern an die Europäische Union herangeführt bzw. Teil der Europäischen Union werden?

 
  
 

Form the legal viewpoint, the status of the sovereign areas of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Cyprus is laid down in the Treaty establishing the Republic of Cyprus and the relevant exchanges of notes of 16 August 1960. Furthermore, the arrangements applying to relations between the European Community and these areas is laid down in the Final Act of the Treaty on the Accession of the United Kingdom to the European Communities, for the one part, and in Protocol N° 3 annexed to the Act concerning the Conditions of Accession to the Union of the ten new Member States of 2003, for the other.

As regards the future of these areas, it is not for the Council to speculate on a subject that is not as such directly within the Union's sphere of competence. As to the question of the island's demilitarisation, the Presidency points to the constant support which it has given to all efforts undertaken, particularly in the framework of the United Nations, to reach an overall agreement on the question of Cyprus.

 

QUESTIONS A LA COMMISSION
Zapytanie nr 43 skierowane przez Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-0463/05)
 Dotyczy: Programu Kultura 2007 (2007-2013)
 

W br. instytucje europejskie zatwierdzą program Kultura 2007 (jego zawartość i budżet) na lata 2007-2013. Biorąc pod uwagę, że obowiązujące obecnie rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1) dotyczące rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot zostanie zreformowane do roku 2007, jakie ta zmiana może wywołać konsekwencje dla programu?

W przypadku kolizji przepisów dotyczących korzystania z dofinansowania z programu Kultura 2007, do którego dokumentu będzie można się odwoływać jako dokumentu nadrzędnego?

 
  
 

Pursuant to its Article 184, the Financial Regulation is subject to review every three years or whenever necessary. The Commission recently presented a proposal for the amendment of the Financial Regulation(2), which takes fully into account the new legal bases for the Community programmes covering the period 2007-2013. The amended Financial Regulation will apply to all these programmes when it will enter into force on 1 January 2007, after adoption by the Council. It will thus apply to the Culture 2007 programme when this very programme will enter into force.

 
 

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str.1
(2) COM (2005)181 final

 

Zapytanie nr 44 skierowane przez Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (H-0501/05)
 Dotyczy: Nadmiernego importu obuwia skórzanego z Chin na europejski rynek celny
 

Producenci obuwia skórzanego w Polsce sygnalizują gwałtowny przyrost importu tego obuwia z dniem 1 stycznia 2005 aż o 700% w ciągu 4 pierwszych miesięcy tego roku. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że producenci obuwia w Chinach nie uwzględniają w kosztach wytwarzania między innymi składek ubezpieczeniowych na rzecz pracowników, a także wydatków na przestrzeganie norm ochrony środowiska, co pozwala im na oferowanie swoich wyrobów po znacznie zaniżonych cenach. Powoduje to z kolei narastanie zjawiska nieuczciwej konkurencji i zagrożenia dla polskiego przemysłu skórzanego, który zatrudnia około 100 tys. pracowników. Czy komisja Europejska podziela przedstawioną wyżej diagnozę sytuacji na rynku obuwia i jakie działania zostaną podjęte, aby przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji?

 
  
 

The Commission is fully aware of the situation of the footwear industry in the Community and is monitoring the situation carefully, in close coordination with the footwear industry associations.

The Commission has introduced a surveillance system that that can quickly identify price or volume problems for the Community industry which may arise from shoe imports from China. This surveillance system in the form of import licences allows the collection of data on import quantities and prices, within a short time period.

Indeed, large increases in import quantities of footwear from China have been found and details are published on a regular basis.

In addition, an anti-dumping investigation has just been opened on 30 June concerning safety footwear originating in China and India. Furthermore, a second anti-dumping complaint concerning leather shoes form China and Vietnam has also been lodged by the European shoe industry and a decision on the initiation of another anti-dumping investigation will be taken shortly. Should the legal requirements for initiation of an anti-dumping proceeding be met (increased imports at dumped prices which have a detrimental effect on the competing European industry), the Commission will open an investigation.

Such anti-dumping proceedings would also address any possible cost distortions mentioned by the Honourable Member.

Finally, the Commission will of course take the appropriate action should any investigation establish that the EU footwear industry suffers injury caused by the dumped Chinese imports.

 

Zapytanie nr 45 skierowane przez Ryszard Czarnecki (H-0542/05)
 Dotyczy: Media a informowanie na temat islamskiego terroryzmu
 

Europejscy nadawcy satelitarni odgrywają istotną rolę w informowaniu o międzynarodowym terroryzmie, w tym terroryzmie islamskim. Powszechnie w świecie i w Europie oglądana są telewizje al-Manar oraz docierające do Europy Arabsat z Arabii Saudyjskiej i NileSat z Egiptu. Można jednak mieć poważne zastrzeżenia, co do treści emitowanych przez nie programów. Hiszpańska Hispasat, częściowo należąca do Telefonica i rządu hiszpańskiego oraz francuska GlobeCast należąca częściowo do France Telecom są świadome treści nadawanych przez al-Manar programów, ale nie podejmują żadnych działań łamiąc w ten sposób europejską legislację w tym obszarze. Sprawa jest bardzo poważna.

Jak długo Komisja Europejska zamierza tolerować tę sytuację dotyczącą europejskich nadawców telewizyjnych i co zamierza zrobić, aby powstrzymać ich działania na rzecz faktycznego promowania terroryzmu?

 
 

Question no 113 by Charles Tannock (H-0555/05)
 Subject: Broadcasting of al-Manar television and the persisting violations of EU Directives
 

Although it has been confirmed by the European Commission and by all audiovisual regulatory authorities that content of al-Manar programmes violates the European Directive on Television without Frontiers, al-Manar continues to be broadcast in Europe and from Europe to other regions of the world.

The Spanish Hispasat and France's Eutelsat continue to provide broadcast capacity to al-Manar.

It is surprising that although Hispasat is aware of the hate content of al-Manar it has not yet taken concrete action to suspend such heinous broadcasts, considering that in France Eutelsat has received orders by the Government to take al-Manar off the air and has complied with these orders.

In addition, Saudi-owned Arabsat and Egypt-owned Nilesat continue to provide al-Manar directly to European viewers in most of Europe and calls on young people to carry out suicide bombings.

Is the Commission going to raise this issue with the Spanish, French, Saudi and Egyptian governments to ensure that this situation is stopped as a matter of urgency?

How can the EU maintain that it is taking all its responsibilities seriously in the fight against terrorism when channels such as al-Manar are able to continue undisturbed their promotion of terrorism through the media in spite of the situation having been known for a long time?

 
 

Question no 114 by Frédérique Ries (H-0562/05)
 Subject: Al Manar TV
 

In March 2005, Commissioner Viviane Reding convened a meeting of the European Audiovisual Regulators (EPRA) where it was reiterated that Article 22a of the Television without Frontiers Directive explicitly prohibits any broadcast that incites hatred for reasons of race, sex, religion or nationality. At the meeting it was also agreed that such provisions also apply to third-country broadcasters using a frequency, satellite transmission capacity or an uplink to a satellite belonging to a Member State. Al-Manar incites hate, violence and suicide bombing, spreads anti-Semitic material and does not respect fundamental rights. Al-Manar is being broadcast by using satellite services and capacity of Hispasat (partly owned by the Spanish Government) and by Globecast, a subsidiary of France Telecom. From its Beirut office, the al-Manar signal is sent to Arabsat (www.arabsat.com) and Nilesat (www.nilesat.com.eg).

What is the Commission doing to stop this form of terrorist propaganda which reaches Europe and other regions of the world? Have the Saudi and Egyptian authorities been alerted and asked to take action and play a responsible role in the common fight against terrorism?

 
  
 

Les dispositions et les principes de la directive « Télévision sans Frontières » sont les suivantes.

La Commission souligne d’abord l’importance de la liberté de presse et d’information télévisée, ainsi que le droit de tout citoyen européen de recevoir les transmissions télévisées qu’il envisage, même celles provenant de pays tiers, sous réserve du respect des règles de droit communautaire valables en la matière.

L’article 22bis de la directive « Télévision sans Frontières » interdit clairement les émissions incitant à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité. Cette interdiction vaut bien entendu pour les radiodiffuseurs communautaires mais aussi pour des chaînes émises par des radiodiffuseurs établis dans des pays tiers sous la condition qu’elles entrent dans le champ d’application de la directive en vertu de l’article 2 paragraphe 4. Concrètement il s’agit des chaînes des pays tiers qui utilisent une fréquence, une capacité satellitaire ou une liaison montante vers un satellite relevant d’un Etat membre

Une question essentielle est la suivante : qui contrôle le respect des dispositions de la Directive et notamment l’interdiction de l’incitation à la haine ? Les règles de la directive « Télévision sans Frontières » sont claires : les Etats membres et leurs instances compétentes ont la responsabilité de s’assurer que cette interdiction soit respectée par les radiodiffuseurs relevant de leur compétence, y compris ceux des pays tiers, si les conditions mentionnées sont remplies, c’est-à-dire si ces derniers utilisent une fréquence, une capacité satellitaire ou une liaison montante vers un satellite relevant d’un Etat membre.

Ainsi dans le cas de « Al Manar », puisque ce programme était transmis par Eutelsat, les autorités françaises compétentes ont interdit sa retransmission via ce satellite. Les autorités néerlandaises ont agi de même pour ce qui concerne le satellite « New Satellite System » établi à La Haye.

Selon les informations que la Commission vient de recevoir, il apparaît que les autorités espagnoles compétentes viennent aussi d’interdire l’émission de ce programme via Hispasat.

Les Présidents des autorités de régulation dans le domaine de la radiodiffusion réunis le 17 mars dernier à l’initiative de la Commission ont confirmé l’importance du renforcement de la coopération entre elles pour lutter efficacement contre l’incitation à la haine dans les programmes des pays tiers. Ils se sont mis d’accord sur des mesures concrètes qui permettent une approche plus coordonnée.

En ce qui concerne la transmission du programme « Al Manar » par les satellite Arabsat et Nilesat, l’application des règles communautaires n’est juridiquement pas possible car les programmes transmis par ces satellites n’entrent pas dans le champs de la Directive : ils n’utilisent ni une fréquence, ni une capacité satellitaire, ni une liaison montante relevant d’un Etat membre de l’Union européenne.

La Commission étudie à cet égard, les possibilités qui s’offrent à elles dans le cadre de ses relations avec les pays tiers concernés.

 

Question no 46 by David Martin (H-0485/05)
 Subject: Outcomes of the G8 for EU Institutions
 

Considering the G8 meeting this week in Scotland how does the Commission plan to discuss its outcomes and any future actions required by the EU institutions?

 
  
 

The Group of Eight will hold its annual Summit in Gleneagles, Scotland on 6-8 July. The twin priorities of the UK G8 Presidency are Climate Change and Africa and development, where an agreement on debt relief to the poorest countries was reached at the 11 June G8 Finance Ministers’ meeting. The G8 Leaders are expected to issue statements at Gleneagles on the following subjects:

1. G8 Statement on Africa

2. G8 Statement on Climate Change

3. G8 Statement on the response to the Indian Ocean disaster

4. G8 Statement on the global economy including the Doha Development Round

5. G8 Statement on counter-terrorism

6. G8 Statement on non-proliferation

7. G8 Statement on Broader Middle East and North Africa (BMENA)

There will also be a Chair’s Summary, which is issued under the responsibility of the Presidency.

The European Union will be represented at the Summit by the President of the Commission and by the President of the European Council.

As the honourable Member knows, the Group of 8 takes no binding decisions. The Commission is willing to present the outcomes of the Summit to the EU institutions and where the need for a specific follow up action arises, the Commission would keep the other institutions informed under the normal decision making process.

 

Question no 47 by Gay Mitchell (H-0488/05)
 Subject: Slow growth in the EU
 

Given the recent ‘no’ votes in France and the Netherlands to the Constitutional Treaty, the subsequent fall in the value of the euro, and the recent OECD forecast that economic growth in the 12-nation euro zone would slow to 1.2% in 2005 from 1.8% in 2004, what steps is the Commission taking to ensure fiscal discipline is exercised by Member States at this difficult time?

 
  
 

The Stability and Growth Pact (SGP) in its preventive arm expects Member States to achieve and maintain a medium-term budgetary position of close-to-balance-or-in-surplus in cyclically-adjusted terms. Once a country has reached its medium term objective, the nominal budget balance can breathe with the cycle without risk of the deficit becoming excessive in case of a normal economic slow down. The revision of the SGP has strengthened its preventive dimension. Member States have committed to actively consolidate public finances in economic good times and, as a rule, to use cyclical revenues for deficit and debt reduction. Moreover, Member States of the euro zone or those participating in the European Exchange Rate Mechanism that have not yet reached the medium term objective are explicitly obliged to pursue an annual adjustment in cyclically-adjusted terms and net of one-off measures of 0.5% of GDP as a benchmark. The adjustment should be higher in good times and can be less in bad times. Under the new set of rules, the Commission is expected to issue a policy advice directly to a Member State to encourage it to stick to its adjustment path. At the same time, the revised SGP in its corrective part introduces more room for economic judgment and for taking account of cyclical developments while the rigorous rules-based system of the Excessive Deficit Procedure (EDP) remains in place.

With a view to ensuring effective fiscal surveillance in the EU, the Commission is continuously monitoring the budgetary situation in all Member States and uses its right of initiative at the appropriate time. For instance, the Commission decided recently to initiate excessive deficit procedures for Italy and Portugal, thus supporting the needed fiscal consolidation in these countries.

 

Fråga nr 48 från Jan Andersson (H-0489/05)
 Angående: Stimulans av efterfrågan i EU:s ekonomi
 

Den ekonomiska utvecklingen inom EU är synnerligen svag jämfört med Asien och USA. Den ekonomiska politiken inom EU är nästan helt och hållet inriktad på att öka utbudet. Nästan ingenting är inriktat på att stimulera efterfrågan. Ändå är EU:s marknad större än USA:s och det borde vara möjligt att samordna insatserna, inte bara för att öka utbudet utan även efterfrågan. Delar kommissionen denna uppfattning? Om så är fallet, vilka planer har kommissionen för att stimulera efterfrågan i EU:s ekonomi?

 
  
 

The economic growth rate in the EU as a whole, and notably in the euro area, has in recent years indeed been lower than in the United States and non-Japan Asia. However, it is important to note that, due to the different demographic developments in these regions, these different growth rates are significantly smaller on a per capita basis.

The economic recovery in the EU that started in the second half of 2003 has been hampered by a lack of demand which partly seems to be related to low confidence among consumers and investors. The oil price increase and the strengthening of the euro had a direct dampening effect but also weighed on confidence. Nevertheless, the Commission expects growth to return to potential in the course of 2005 supported by accommodative macroeconomic policies leading to domestic demand taking over as the main driving force in the euro area and the EU (see Commission Spring 2005 Economic Forecasts).

The Commission notes that attempts to increase demand in the short term via a more expansionary fiscal policy could negatively affect the growth performance via its effects on confidence. A further increase in public spending or unfunded tax cuts could reinforce uncertainties about future fiscal sustainability and be offset by reduced spending on private consumption and investment, leading to an overall impact on Gross Domestic Product (GDP) growth that could be negative. As such policy cannot durably increase potential output growth; it is more important that fiscal policy contributes to economic stabilisation and prepares for the impact of ageing populations on public finances.

In the Commission’s view, the main contribution macroeconomic policies can make to sustained growth and employment in the current economic situation runs through the preservation of sound macroeconomic conditions and the cushioning of shocks to the economy. Monetary policy can contribute by pursuing price stability and, subject to this being achieved, by supporting other general economic policies. Fiscal policy can play a role in stabilising the economy by allowing the free play of automatic stabilisers. Given the size of automatic stabilisers in the EU, which are twice the size as in the United States, the contribution to demand stabilisation should not be underestimated. Apart from contributing to economic stabilisation, fiscal policies can support growth through expenditure directed towards growth enhancing investment and through tax structures oriented towards growth and employment. In view of the main weaknesses of the Union’s economy (comparatively low labour input and low level of productivity growth) the Commission proposed for the period 2005-2008 a combination of growth and stability-oriented macroeconomic policies, microeconomic reforms to raise the Europe’s growth potential and employment policies conducive to creating more and better jobs.(1)

The Commission believes that a concerted effort providing clarity on the reforms set out in the renewed Lisbon strategy, together with progress in achieving sound and sustainable public finances will enhance confidence among European consumers and businesses, which is a prerequisite for unlocking pent-up demand.

 
 

(1) See European Commission, Integrated Guidelines for Growth and Jobs 2005-2008, 12 April 2005, (COM 2005-141).

 

Question no 49 by Claude Moraes (H-0466/05)
 Subject: Live 8 campaign
 

What is the view of the Commission on recent initiatives around the campaign Live 8, a campaign to encourage G8 nations to improve their record on debt relief and encourage other, mainly western nations, to meet UN recommended targets for aid?

 
  
 

La Commission est favorable à toutes les initiatives qui attirent l’attention du public vers les défis de l’atteinte des Objectives du millénaire pour le développement. Elle se félicite de l’organisation simultanée des concerts qui visent à encourager les leaders du G8 réunis à Gleaneagles à s’engager d’avantage dans la lutte contre la pauvreté.

Pour permettre aux pays en voie de développement en général, et à l’Afrique en particulier, d’atteindre les objectifs du millénaire il est essentiel que la qualité et la quantité de l’aide soient accrues.

Au Conseil européen du 16 et 17 juin 2005 les Etats membres de l’Union se sont engagés à continuer à augmenter leurs budgets d’aide publique au développement et à passer au-delà de leurs engagements de Monterrey, en se fixant le nouvel objectif individuel minimal de 0,51% pour 2010 et 0,17% pour les nouveaux Etats membres, ce qui porterait l’effort collectif de l’Union à 0,56%.

Cet engagement se traduit en un accroissement de 20 milliards € par an. En 2004, l'aide publique au développement des 25 a atteint 43 milliards €.

Des ressources accrues et une aide plus efficace sont essentielles, mais ne suffiront pas pour atteindre les OMD. En effet, d’autres politiques communautaires peuvent apporter une contribution substantielle au développement. D’où le concept de «cohérence pour le développement ». La Commission propose de faire un « rapport de cohérence» à mi-parcours entre le Sommet des Nations Unies de septembre 2005 et la prochaine évaluation internationale des OMD.

La Commission espère aussi que la réunion de l’Organisation Mondiale pour le Commerce à Hong Kong apporte des résultats concrets, qui permettent aux pays les plus pauvres, et en particulier a l’Afrique Sub-saharienne, une meilleure participation aux marchés globaux.

La Commission salue le succès du G8 qui offre aux pays pauvres un allègement de leur dette multilatérale. Effectivement, cette décision est un complément bienvenu et important à ses décisions concernant le financement pour le développement. L’effort financier, sera – selon les indications préliminaires – dans l’ordre de 1 à 2 milliards € par an. La Commission appelle aux autres grands bailleurs de fonds de renforcer leurs efforts pour contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire.

 

Ερώτηση αρ. 50 του κ. Γεωργίου Παπαστάμκου (H-0476/05)
 Θέμα: Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Πολιτική Ανάπτυξης της ΕΕ
 

Ποιές ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) ή διεθνείς (με ελληνική συμμετοχή) έχουν δραστηριοποιηθεί, κατά την περίοδο 2000-2004, στο πλαίσιο προγραμμάτων και δράσεων της ΕΕ έναντι αναπτυσσομένων χωρών;

Ποιές προτάσεις ελληνικών ΜΚΟ υπεβλήθησαν για χρηματοδότηση κατά την ως άνω περίοδο για την επίτευξη στόχων της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής;

Ποιό το χρηματοδοτικό υπόβαθρο της ΕΕ έναντι ΜΚΟ με ελληνική συμμετοχή;

 
  
 

Selon nos statistiques, pendant la période 2000-2004, les organisations grecques (y compris les organisations non gouvernementales (ONG), les universités, les Fondations et les centres de recherche) ont soumis 109 propositions pour les financements dans le cadre de la politique du développement.

De 109 propositions, 52 ont été financées sous forme de subventions dans le cadre des programmes et des actions UE dans les pays en développement

30 ONG grecques ont reçu des financements pendant les années 2000-2004 «

Sous réserve de vérification et d’erreur de codification, notamment dans les cas de consortia, le financement total de la Commission à ces ONG grecques est de € 18.508.274,87.

 

Pregunta nº 51 formulada por María Badía i Cutchet (H-0477/05):
 Asunto: Microfinanciación
 

Teniendo en cuenta que el año 2005 es el Año Internacional del Microcrédito y que, tal como pide la Resolución de las Naciones Unidas 53/197 de 15 de diciembre de 1998, es importante aprovechar la ocasión especial que ofrece la conmemoración del citado Año para dar impulso a los programas de microcrédito en todos los países y, en especial, a los países en vías de desarrollo, quisiera felicitar a la Comisión por su decisión de abrir este año 2005 una convocatoria para respaldar proyectos de microfinanciación en los países de África, Caribe y Pacífico (ACP).

Sin embargo, considerando además que la microfinanciación constituye un elemento fundamental que se integra en la estrategia de la comunidad internacional para cumplir con los Objetivos del Milenio —ayudando a mitigar la pobreza por medio de la generación de ingresos y la creación de empleos—, y particularmente con aquellos que se refieren a la erradicación de la pobreza, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, ¿no cree la Comisión que la Unión Europea debería desarrollar un marco legislativo y reglamentario coherente y conceder una continuidad a este planteamiento más allá de 2006?

 
  
 

La microfinance est un levier fondamental pour permettre aux plus pauvres de réaliser leurs initiatives économiques et d’être acteurs de l’amélioration de leur condition. Par conséquent, la Commission apprécie fortement que 2005 soit l'année du micro-credit. Cela devrait lui permettre de positionner la microfinance à un niveau encore plus important dans l'ordre du jour du développement.

La Commission publiera un appel à propositions pour les projets de microfinance dans les pays ACP en 2005. L'appel à propositions fournira l'aide aux projets de renforcement des capacités pour les institutions de microfinance. Cela comprend la formation, des conseils et l'achat d'équipements importants. Le programme intervient également au niveau des gouvernements dans les pays ACP pour les aider à améliorer leur cadre réglementaire pour la microfinance.

La Commission a déjà établi un cadre politique pour ses opérations en microfinance. La Communication de 1998 sur « Microfinance et la réduction de la pauvreté » décrit l’approche de la Commission dans le domaine de la microfinance. En ce qui concerne la continuité de soutien à la microfinance, la Commission restera impliquée après 2006, puisque le programme dans les pays ACP restera opérationnel jusqu'en 2009. En outre, si la demande de financement dépasse les ressources disponibles du programme, la Commission envisage d’augmenter celles-ci.

 

Zapytanie nr 52 skierowane przez Jacek Protasiewicz (H-0500/05)
 Dotyczy: Praw człowieka na Kubie
 

Reżim Fidela Castro nadal przetrzymuje w więzieniach 61 więźniów politycznych, których skazano na bardzo wysokie wyroki za działalność na rzecz swobód obywatelskich i praw człowieka.

Jednocześnie rząd kubański w sposób całkowicie sprzeczny z zasadami prawa międzynarodowego uniemożliwia kontakt europejskim parlamentarzystom z działaczami praw człowieka na Kubie.

Czy w tej sytuacji Komisja opowiada się za zaostrzeniem sankcji UE?

 
  
 

La Commission partage la préoccupation de l’honorable parlementaire pour le sort des prisonniers politiques à Cuba. Lors de ma visite à La Havane au mois de mars j’ai évoqué avec tous mes interlocuteurs, y inclus le Président Fidel Castro, la question des prisonniers politiques. La Commission a, également, condamné publiquement de façon catégorique l’inacceptable attitude cubaine à l’égard de parlementaires européens qui ont voulu assister à l’Assemblée pour Promouvoir la Société Civile, le 20 mai à La Havane.

La délégation de la Commission à la Havane prête tout son support aux contacts des parlementaires européens avec les activistes des droits de l’homme à Cuba. Les réunions organisées à la Délégation entre des membres du Parlement et des représentants de la dissidence au mois de mars, les appuis à l’obtention de visa de sortie pour Oswaldo Payá ou la téléconférence organisée au mois de mai entre un groupe de parlementaires européens et plusieurs dissidents dont Marta Beatriz Roque, sont de bons exemples.

Le 13 juin, le Conseil a réaffirme la vigueur et la validité de la Position Commune de 1996 qui, dans le cadre des relations de l'Union Européenne avec Cuba, vise notamment l'encouragement d’un processus de transition vers le pluralisme démocratique et le respect des droits de l'homme.

La Commission reste en faveur du maintien d’une politique d’engagement constructif par un dialogue politique avec les autorités cubaines, même s’il n’y a pas eu de progrès en matière de droits de l’homme au cours de ces derniers mois. La décision du Conseil du 13 juin a justement renforcé la nécessité d’utiliser ce dialogue pour appuyer des avances concrètes en matière de droits de l’homme.

Le renforcement des contacts avec la dissidence et des représentants de la société civile au cours de ces derniers mois, dans le cadre des lignes directrices adoptées par les Chefs de Mission à La Havane en janvier 2005, est un élément très positif. Ces contacts doivent se poursuivre et s’intensifier.

Le dialogue avec les autorités cubaines et la société civile est un instrument plus efficace pour appuyer un processus de transition pacifique à Cuba que les sanctions et l’isolement.

La Commission est d’avis que cette politique d’engagement constructif est aussi celle qui a plus de chances d’aboutir dans la libération de tous les prisonniers politiques à Cuba.

 

Question no 53 by Glenys Kinnock (H-0538/05)
 Subject: Programme of support for Sugar Protocol countries
 

Would the Commission clarify what procedures it anticipates using when implementing the programmes of support to Sugar Protocol countries affected by EU sugar reform? Would the Commission agree that it is essential that these procedures are easier, quicker and more efficient than was the case with the EDF ones used to support countries affected by changes in the banana regime?

 
  
 

La Commission est tout à fait d’accord sur la nécessité de mettre en place pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) du Protocole Sucre un instrument de soutien qui réponde à des procédures de mise en œuvre rapides et efficientes. Cela a été l’une de nos principales préoccupations lors de l’élaboration de la proposition de règlement correspondante, adoptée par la Commission le 22 juin dernier.

Le Cadre Spécial d’Assistance pour les fournisseurs traditionnels de bananes ACP a effectivement souffert de délais dans sa mise en œuvre, dus entre autres à des procédures communautaires complexes. Cette expérience a certainement été prise en compte, et la Commission est confiante que la mise en œuvre des mesures de soutien aux pays du Protocole Sucre sera plus efficace, en particulier du fait des caractéristiques suivantes :

La gestion du schéma d’assistance sera confiée dès le début aux délégations.

La Commission propose des ressources financières et humaines spécifiques pour assurer sa gestion, en délégation et au siège.

Le principal instrument de mise en œuvre privilégié pour cette assistance sera le soutien budgétaire, dans le respect bien sûr des conditions d’éligibilité.

Tout en associant étroitement les Etats Membres aux décisions sur la mise en œuvre du schéma d’assistance, la Commission propose des procédures relativement simples et rapides.

La Commission voudrait cependant souligner que l’impact de ce schéma d’assistance ne dépend pas seulement des procédures administratives de la Communauté, mais aussi de la qualité des stratégies d’adaptation établies par les pays eux-mêmes. La Commission les encourage à être actifs dans ce processus, pour avoir une bonne base de mise en œuvre de son soutien dès que l’instrument que la Commission propose entrera en vigueur.

La Commission profite de cette occasion pour encourager le Parlement à adopter rapidement la proposition de règlement qu’elle lui a soumise, en assurant que des ressources financières additionnelles y soient allouées dans le budget.

 

Vraag nr. 54 van Anne Van Lancker (H-0539/05)
 Betreft: Continuïteit van het beleid inzake seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten
 

Het strategische partnerschap met de WHO (25 miljoen €) legt de nadruk op moedersterfte, neonatale en kindersterfte. Het is daarom van groot belang dat extra inspanningen worden gedaan voor familieplanning en preventie, inclusief het duurzaam verzekeren van de beschikbaarheid van condooms. Deze beleidsprioriteiten moeten worden verankerd in de begroting. De budgetlijn voor seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten loopt af in 2006. In hoeverre is in de opvolging daarvan voorzien ? Hoe zal de continuïteit van bestaande projecten worden gegarandeerd en hoe zal de Commissie ook in de toekomst de 'decency gap' opvullen?

 
  
 

La Commission réaffirme son engagement vis-à-vis la promotion des soins de santé et des droits en matière de sexualité de la reproduction la mise en place du Plan d’Action agrée au Caire.

Sur le plan financier, le partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé prévoit une durée de 5 ans et une allocation financière de 25 millions € du 9ème Fonds Européen de Développement (FED), qui sera déboursée à partir de la fin 2005.

En ce qui concerne les ressources budgétaires, la sélection des propositions de projet à financer avec les fonds 2005 et 2006 est actuellement en cours. Les projets sélectionnés seront donc financés jusqu’à leur achèvement, bien au-delà de 2006. En ce qui concerne la suite de la ligne budgétaire en question, la définition de la nouvelle structure du budget communautaire est en cours. A cet effet, la Commission est en train de préparer une stratégie sur les programmes thématiques, y compris dans le domaine du développement humain et social, qu’elle envisage mettre en œuvre dans le cadre des nouvelles perspectives financières 2007-2013. Dans l’élaboration de ces stratégies, la Commission fera des propositions concrètes concernant les futures ressources financières.

En ce qui concerne le « decency gap », crée en 2002 par la décision du Gouvernement américain de suspendre les financements au Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), la Commission a fourni à cette organisation une contribution additionnelle de € 22 millions, ainsi que 10 millions € à la « International Planned Parenthood Federation », qui ont été utilisées pour financer programmes et activités actuellement en cours.

Dans le cadre d’une Initiative Européenne lancée en 2004 par la Présidence hollandaise dans le domaine de la santé reproductive et sexuelle, la Commission a décidé de fournir au FNUAP une contribution additionnelle de 15 million € du 9ème FED pour l’achat de produits sanitaires, préservatifs et autres dans les Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui en ont besoin. Dans les années à venir, la Commission apportera son soutien au FNUAP dans le cadre des ressources financières disponibles pour les activités thématiques.

 

Ερώτηση αρ. 55 του κ. Δημητρίου Παπαδημούλη (H-0448/05)
 Θέμα: Ασφάλεια τροφίμων
 

Σύμφωνα με άρθρο που τιτλοφορείται "Risk Based Consumption Advice for Farmed Atlantic and Wild Pacific Salmon Contaminated with Dioxins and Dioxin-like Compounds" και δημοσιεύθηκε το Μάιο του 2005 (Foran et al., 2005, Environmental Health Perspectives, 113:552-556), ουσίες, όπως τα PCBs, toxaphene, dieldrin, dioxins και τα polybrominated diphenyl ethers, βρέθηκαν σε πολύ υψηλότερα ποσοστά σε σολομούς που προέρχονται από ευρωπαϊκές ιχθυοκαλλιέργειες από ό,τι σε σολομούς ιχθυοτροφείων της Βόρειας και Νότιας Αμερικής. Οι ουσίες αυτές μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο ανθρώπινο σύστημα αναπαραγωγής αλλά και καρκινογενέσεις. Οι συντάκτες της μελέτης συνιστούν μάλιστα στους ευρωπαίους καταναλωτές να μην καταναλώνουν σολομό ευρωπαϊκού ιχθυοτροφείου συχνότερα από 4 φορές το μήνα, ενώ στους αμερικανούς επιτρέπουν μέχρι και 10 φορές μηνιαίως.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να με πληροφορήσει εάν όντως υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά χημικών ουσιών σε σολομούς ευρωπαϊκών ιχθυοτροφείων και εάν η κατανάλωσή τους είναι αβλαβής και σε ποιές ποσότητες; ´Εχει γίνει εκ μέρους της Επιτροπής επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία όσον αφορά την ανθρώπινη κατανάλωση και άλλων ειδών ιχθύων που προέρχονται από ιχθυοκαλλιέργειες και σκοπεύει η Επιτροπή να προβεί σε αυστηρότερη νομοθεσία με σκοπό τη μείωση των τοξικών και χημικών ουσιών στις ιχθυοκαλλιέργειες;

 
  
 

The Honourable Member’s question refers to the fish consumption advice given in the article “Risk Based Consumption for Farmed Atlantic and Wild Pacific Salmon Contaminated with Dioxins and Dioxin—like Compounds” published in May 2005. In the Plenary Session of February last year, Commissioner Byrne commented that this study did not raise new food safety issues as the levels found are consistent with the results from other surveys or from official control.

The fish consumption advice in the aforementioned article is based on a guidance value for tolerable intake levels for dioxins and dioxin-like PCBs derived by a not internationally recognized approach in risk assessment, as confirmed in a scientific colloquium organized by the European Food Safety Authority (EFSA) in June 2004.

The Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM Panel) of the European Food Safety Authority has very recently, on 22 June 2005, adopted a scientific assessment of the health risks related to human consumption of wild and farmed fish. This assessment has been made at the formal request of the Parliament and focused on different fish species (farmed, wild, marine, freshwater, lean and oily) marketed to a significant amount in the European Union.

The EFSA CONTAM Panel concluded that species, season, location, diet, life stage and age have a major impact on both the contaminant and nutrient levels of fish, including salmon. These levels vary broadly within species and between species in both wild and farmed fish. When taking these factors into account, no consistent differences in nutrient and contaminant levels between wild and farmed fish, including salmon, could be observed.

The CONTAM Panel concluded that for the consumer, there are no differences between wild and farmed fish, including salmon, with respect to their safety.

On the other hand, the CONTAM Panel concluded there is convincing evidence that fish consumption, including farmed fish, and especially fatty fish, benefits the cardiovascular system and is suitable for secondary prevention in manifest coronary heart disease and may benefit the foetal development.

The CONTAM Panel stressed also that unfortunately no agreed methodology exists at present to compare in a quantitative way the risks and benefits of fish consumption.

Nevertheless, the presence of dioxins and other contaminants is for the Commission a cause for concern. The Commission adopted a comprehensive strategy in 2001 to reduce the presence of dioxins and PCBs in the environment, in feed and in food. The implementation of this strategy will give new impetus to the reduction of dioxins in feed and food, including fish. Therefore it is the intention of the Commission to revise the maximum levels to integrate the results of this strategy. In addition, Regulation (EC) No 850/2004 on persistent organic pollutants (POPs) provides for measures to eliminate or reduce a number of internationally recognized POPs.

Fish, be it farmed or wild, has its place in a well balanced diet to ensure that consumers continue to benefit from its positive health effects. The scientific opinion of EFSA related to the safety assessment of wild and farmed fish provides the scientific support for this approach.

 

Question no 56 by Carl Schlyter (H-0475/05)
 Subject: Review of animal health policy
 

Many authorities link an increase in the incidence of epizootic disease with an increased intensification of agricultural production. Quoting from a joint FAO/OIE statement, 'The effects of avian flu and the threat of future outbreaks of transboundary diseases, including zoonoses, will increase with increasing intensification of livestock production, unless there is significant and sustained veterinary intervention to cut the cycles of disease transmission and establishment.' The statement then goes on to detail just why such 'sustained veterinary intervention" will be very difficult to implement in practice, in many key countries.

Does the Commission intend to look at mechanisms explicitly aimed at reducing the dependence of European agriculture on intensive farming, as part of the forthcoming reform of its animal health policy?

 
  
 

The sentence quoted from the proceedings of a recent seminar held in Vietnam clearly refers to the current outbreak of Avian Influenza in Asia.

It is worth highlighting another sentence taken from the conclusions of the same seminar:

“The occurrence(of disease) in the region is linked to traditional animal production including backyard and subsistence poultry production, multiple animal species farming practices as well as live poultry marketing systems”.

Thus, intensive farming is not identified the decisive risk factor for disease occurrence and spread.

More generally, the Honourable Member infers that the reduction of intensive farming in the Community would be the most appropriate measure for a reduction of the risks posed by animal diseases and their effects.

The Commission considers that the situation is more complex.

The factors that may contribute to the occurrence of animal diseases and to the amplification of their effects, including density of animal populations and on-farm biohazards, will be addressed by a new EU Animal Health Strategy.

In view of the development of a new EU Animal Health Strategy to improve the prevention and control of animal disease in the EU, as announced by the Commissioner in charge of Health and Consumer Protection at the Agriculture Council in December 2004, the Commission plans to propose a Communication in 2007 setting out actions for 2007-13. As a key element in building this strategy, the existing EU animal health policy will undergo an external evaluation based on a participative approach. Final conclusions and recommendations can be expected by mid-2006. The ensuing policy options and their impacts (economic, environmental and social) will be studied through this evaluation process, and will form part of an impact assessment.

The future animal health policy will be aimed at encouraging producers to take the appropriate measures to better prevent animal diseases and reduce their negative impact.

 

Question no 57 by Mairead McGuinness (H-0480/05)
 Subject: Food labelling
 

In light of the findings of the Eurobarometer survey of consumers' attitudes to animal welfare and the Commission's public comments about labelling to indicate welfare-friendly food, can it outline how this will work as we move into a more globalised food market under the WTO? Can the Commission also respond to the justified concerns among EU farmers about the huge power of the retail sector to drive down EU prices, making it increasingly difficult for smaller producers to survive?

Does the Commission share the concern that this report will produce more regulation but less real action for consumers or producers?

 
  
 

The EUROBAROMETER survey in question highlights consumers’ difficulties in identifying food produced in a more animal welfare friendly manner. In addition, it highlights their willingness to pay more for welfare friendly products and their high levels of certitude of influencing animal welfare by their purchasing choices.

This survey supports data already collected by a Community-funded research project on “Consumer concerns about animal welfare and the impact on food choice”.

The Commission’s Report to the Council and Parliament in 2002 on “Animal welfare legislation on farmed animals in Third Countries and the implications for the EU” highlighted the issue of labelling regimes as a possible means for producers who implement higher welfare standards to recoup the value of their costs and investments, as consumers may be willing to pay a premium for those products. The Commission is exploring this possibility.

A current Community-funded research project entitled “Welfare Quality” will further investigate consumers’, retailers’ and producers’ concerns with regard to animal welfare. This project will be hosting a workshop in Brussels on 17-18 November 2005 which will enable stakeholders to help to shape the future direction of this research through open dialogue.

Notably a recent Commission proposal for a Directive on broiler chickens also provides that the Commission will submit a specific report to the Council and Parliament on the issue of mandatory food labelling based on compliance with animal welfare standards. This report will take account of socio-economic issues and World Trade Organisation (WTO) considerations.

Data from the afore-mentioned studies will be very relevant in identifying various strategies (such as labelling) to address consumers’ concerns about animal welfare. The Commission will also study how to overcome barriers to consumers expressing ethical preferences in their food choice.

In summary, the Commission believes that clear food labelling has the potential to offer important benefits to consumers, while not disadvantaging producers. In fact, the Commission thinks that labelling will eventually render these products more competitive in effect to the benefit of the industry and in particular, to those who produce in an animal welfare-friendly manner.

Indeed experience from the application of existing voluntary labelling schemes has shown that marketing advantages may accrue from such initiatives. While studies continue on precisely how much different forms of labelling are used by consumers, consumers have a legitimate right to demand and receive clear product labelling, including an indication of compliance with animal welfare standards.

 

Fråga nr 58 från Anna Hedh (H-0483/05)
 Angående: Alkoholreklam riktad mot ungdomar
 

Vi européer dricker mest i hela världen. Alkoholen skördade över 600 000 dödsoffer i Europa 2002. Tjugofem procent av samtliga dödsfall i åldersgruppen 15-29 år under 1999 hade alkoholrelaterade orsaker, vilket är siffror som togs fram i samband med WHO-konferensen om unga och alkohol i Stockholm 2001.

Det finns också forskning som visar att alkoholreklam påverkar främst unga till att konsumera mer alkohol. Jag är övertygad om att alkoläsk är ett exempel på en bidragande orsak till den konsumtionsökning som inträffat bland unga flickor och kvinnor sedan mitten av 90-talet. Vi vet också att alkoholindustrins självreglering inte har fungerat de senaste åren. Jag vet att kommissionsledamot Kyprianou tidigare uttalat att han ser en tydlig koppling mellan alkoholbruk och sämre folkhälsa och att han är villig att ta sin roll som ansvarig för folkhälsa på allvar.

Vilka konkreta åtgärder är kommissionen beredd att ta för att reglera hur alkoholreklam utformas, i synnerhet den som riktar sig mot ungdomar?

 
  
 

The Commission fully shares the concerns of the Honourable Member on this important question, and would like to recall the concrete actions it is taking on the issue. In June 2001, the Council adopted the Recommendation on the drinking of alcohol by young people, in particular children and adolescents. The Recommendation was largely due to the widespread public, media and political concern at the possibility of so called alcopops marketed to appeal especially to children.

The Recommendation lists a set of measures that the Member States could undertake to prevent alcoholic beverages being designed for and marketed to young people. It recommends that Member States should, among other things, encourage the establishment of effective mechanisms in the fields of promotion, marketing and retailing to ensure that producers do not produce alcoholic beverages specifically targeted at children and adolescents.

The Recommendation invites the Commission to report on the implementation of the proposed measures no later than the end of the fourth year after the date of adoption of the Recommendation and regularly thereafter.

The Commission is at present preparing the report, which is due by the end of this year. Hence the Commission is in the process of establishing a comprehensive picture of the measures undertaken by the Member States, but we know for example that the beverage alcohol industry and/or the advertising industry have in several Member States responded to the concern by launching or strengthening existing self-regulation structures, which also include complaint procedures.

The Commission would also like to draw the honourable member’s attention to Council Conclusions of 5 June 2001 on an EU strategy to reduce alcohol-related harm, which invites the Commission to put forward proposals for a comprehensive Community strategy aiming at reducing alcohol-related harm and setting out a timetable for the different actions. The strategy should comprise a co-ordinated range of Community activities in all relevant policy areas, in fields such as research, consumer protection, transport, advertising, marketing, sponsoring, excise duties and other internal market issues. The Commission is at present preparing the strategy, which is also due by the beginning of next year. As harmful drinking patterns are on the rise among young people and marketing is a global industry, the Commission has already identified under-age drinking and commercial communication as key areas for the strategy.

Television without frontiers Directive is also important in this respect. It lists several criteria TV advertising for alcoholic beverages must comply with. One criterion is that it may not be aimed specifically at minors or, in particular, depict minors consuming these beverages.

The Commission should also like to mention that under the Public Health Programme, it has decided to co-finance a project called ELSA, which will assess the enforcement of national laws and self-regulation on the advertising and marketing of alcohol. In addition this project, which has started this year and lasts until the end of next year, will also provide policy recommendations for the Commission.

On the regulatory side, the proposal on nutrition and health claims, for which the Parliament recently adopted its opinion in first reading, is proposing provisions in Article 4 to restrict the inclusion of certain messages like health claims in the marketing of alcoholic beverages. Such a provision certainly represents a concrete measure in the direction jointly wished by the Parliament and the Commission.

Finally, the Commission should like to emphasise, that we should not forget the central role of Member States in tackling alcohol-related harm. An integrated approach needs concerted action by all stakeholders, including families, schools, employers, industry, advertisers and national regulators.

 

Vraag nr. 59 van Mia De Vits (H-0490/05)
 Betreft: Bewaartemperaturen voor voedingsproducten
 

Er bestaat geen Europese regelgeving over bewaartemperaturen voor voedingsproducten. 74% ervan wordt bij een verkeerde temperatuur bewaard. Soms wordt op een label een bewaartemperatuur van 4 tot 7°C aangeraden naargelang de lidstaat. Het is toch niet logisch dat voor hetzelfde product op basis van 25 nationale wetgevingen verschillende bewaartemperaturen worden aangegeven op de etiketten? Overweegt de Commissie daarom een harmonisering van bewaartemperaturen van voedingsmiddelen? Zo ja, wanneer? Wat denkt de Commissie over een informatiecampagne om consumenten meer bewust te maken van de geschikte bewaartemperaturen voor voedingsmiddelen?

 
  
 

Compliance with storage temperature requirements and maintenance of the cold chain are essential elements for preserving, throughout the food chain, the safety and quality of most perishable foods.

However, apart from certain products of animal origin, no specific temperature criteria are set down in Community legislation. It is indeed considered more appropriate and efficient to address the issue of storage temperature conditions for foodstuffs at food business operators' level rather than at Community level. Food business operators are best placed to fix the conditions under which the food they produced should be stored, as such requirements are clearly related to the nature of the food, to its production process and to its shelf life.

This approach continues to prevail in the new hygiene framework that will be applicable from 1 January 2006.

On the other hand, efforts should be made to better educate consumers on the necessary compliance with storage conditions specified by producers on food packaging. Food-borne outbreaks are indeed often due to mishandling of foods after purchase and frequent breaking of the cold chain. Information campaigns may be important educational tools in this regard and should be promoted at national level.

 

Ερώτηση αρ. 60 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0519/05)
 Θέμα: Ασφάλεια εγκυμοσύνης και τοκετού
 

Στην πρόσφατη Πράσινη Βίβλο : «Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές, μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι, από το 2003, η φυσική αύξηση του πληθυσμού της Ευρώπης ήταν μόνο 0,04% ετησίως και στα νέα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Κύπρο και τη Μάλτα, σημειώθηκε μείωση του πληθυσμού. Βάσει δε, των τελευταίων στοιχείων της ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) και του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) παρουσιάζεται ανησυχητικό το πρόβλημα της βρεφικής θνησιμότητας αλλά και του υψηλού αριθμού θανάτων των μητέρων μετά τον τοκετό στην Ευρωπαϊκή ήπειρο (17.4 περιπτώσεις στους 100.000 τοκετούς) ενώ παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις ανά κράτος μέλος στην Ε.Ε.

Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία για κάθε κράτος μέλος; Σκοπεύει στα πλαίσια της δημογραφικής πολιτικής και της πολιτικής υγείας της Ένωσης να προτείνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της ασφάλειας της εγκυμοσύνης και του τοκετού των γυναικών, ιδιαίτερα για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν πιο έντονα το πρόβλημα αυτό; Διατίθεται να προωθήσει στον τομέα της ευρωπαϊκής έρευνας ειδικά προγράμματα για την καταπολέμηση αυτού του φαινόμενου (μέσα προγεννητικού ελέγχου, εκσυγχρονισμός των ιατρικών εξοπλισμών και μεθόδων κ.α.) με συνεργασία των κρατών μελών;

 
  
 

While it is true that population rates are predicted to fall in many Member States over the coming decades, it is important to note that this is not due to a rise in infant or maternal mortality. In fact, infant and maternal mortality has fallen across all Member States, even though there are still wide variations between countries.

The Commission wishes to point out that recent figures on infant mortality contained in EurLife, the interactive database on living conditions and quality of life in Europe from the European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions, corroborate the above considerations. The data provided cover the 25 current EU Member States and three candidate countries: Bulgaria, Romania and Turkey.

The Commission does not have powers to directly propose public health safety standards and measures; this is primarily a matter for the Member States. Under the public health action programme, there could be scope for the exchange of information and experiences on good practice in different Member States; here, funding priorities depend on the respective annual work programmes.

More broadly, EU legislation on health and safety at work provides for the protection of pregnant women at the workplace. In particular, Council Directive 92/85/EEC on the safety and health of pregnant workers and workers who have recently given birth provides, among other things, for a minimum maternity leave of at least 14 weeks allocated before and/or after confinement.

There have been a number of research projects in this area, covering public health, diagnostics and technological aspects. The Commission proposal for the 7th Research Framework Programme which still to be approved by the Council and the Parliament, offers, at this stage, some favourable prospects for research around the theme raised by the question.

 

Otázka č. 61 od Milan Gaľa (H-0528/05)
 Vec: Možnosť financovania nákladov spojených s prevenciou a liečbou pandémie chrípky z Európskeho fondu solidarity
 

V rozprave na tému Globálna hrozba pandémie chrípky, ktorá bola bodom programu plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu dňa 12. 4. 2005, komisár Markos Kyprianou naznačil istú možnosť financovania nákladov spojených s prevenciou a liečbou hroziacej pandémie chrípky z Európskeho fondu solidarity. Dovoľujem si položiť otázku Európskej komisii, aké kroky doteraz urobila na to, aby sa toto financovanie nákladov po dohode medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom stalo reálnym.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

 
  
 

The Commission is happy to report to the Honourable Member a major breakthrough on the financing of expenses incurred from the use of vaccines and antivirals.

On 6 April the Commission adopted a proposal for a new EU Solidarity Fund Regulation considerably widening the scope of the current Solidarity Fund. The proposed Regulation includes the possibility of contributing towards the costs incurred by actual expenditures in the event of a pandemic under certain conditions.

This fund envisages an annual volume of 1 billion € and explicitly includes the possibility to cover costs of expenditure on vaccines and antivirals. If the Parliament and the Council agree to the Commission’s proposal this will move the Community a good deal closer to better medical interventions and protection should the next pandemic strike.

The Commission counts on the support of the Parliament on this far-reaching proposal.

 

Klausimas Nr. 62, pateikė Justas Vincas Paleckis (H-0529/05)
 Tema: Europos Sąjungos finansuojamų regioninių centrų naujosiose ES valstybėse narėse, kurie kontroliuotų ŽIV/AIDS ligos plitimą į ES iš kaimyninių regionų, kūrimo
 

2004 metais Europos Komisijos Vilniuje rengtoje II-oje atviros Europos AIDS konferencijoje ES valstybių narių sveikatos apsaugos ministrai palaikė idėją steigti regioninį ES AIDS centrą Lietuvoje, kuris galėtų kaupti ir skleisti naujausius mokslo pasiekimus, geriausia ES šalių praktiką, propaguoti ES AIDS politiką ir strategiją.

Lietuva, specialistų nuomone, yra tinkama ES valstybė narė šio centro steigimui dėl keleto priežasčių: sėkmingai įgyvendinamos valstybinės ŽIV/AIDS prevencijos ir kontrolės programos, Lietuva nuolat puoselėja santykius su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija ŽIV/AIDS kontrolės srityje.

Ar nebūtų vertinga kurti tam tikrus Europos Sąjungos finansuojamus regioninius centrus naujosiose ES valstybėse narėse, tarp jų ir Lietuvoje, kurie kontroliuotų ŽIV/AIDS ligos plitimą į ES iš kaimyninių regionų (Lietuvos atveju iš Kaliningrado srities, Baltarusijos)?

 
  
 

Tackling the HIV/AIDS epidemic is our common task. Working together provides a real opportunity to pool expertise and knowledge across the continent to identify the best tools for prevention, support, treatment and care.

To strengthen the European capacity against the threats posed by communicable diseases the Commission proposed to establish a European Centre for Disease Prevention and Control, the ECDC, and it started its operation just few months ago in Stockholm.

Strengthening HIV/AIDS surveillance will be one of the priorities of the ECDC and therefore the Commission is confident that in the future we will have more reliable data and information on the epidemic throughout Europe. If the creation of regional centres should prove necessary in the future, the Commission will of course consider this issue.

The Commission has established good links with the neighbouring countries, in particular with the Russian Federation, Ukraine, Belarus, and Moldova- all countries in which the HIV/AIDS epidemic is spreading fast.

The Commission is well aware of the specific problems of the Baltic Countries as regards the spread of HIV/AIDS and it would encourage HIV/AIDS organisations to build partnerships in the Baltic States and with countries with similar problems. These networks could be established as projects, and if bringing added value to the Community they could apply for co-financing through existing EC programmes and instruments.

 

Question no 63 by Caroline Lucas (H-0549/05)
 Subject: Shellfish toxin testing
 

There is growing concern about the implementation of Council Directive 91/492/EEC(1), which lays down the health conditions for the production and placing on the market of live bivalve molluscs and prescribes a mouse bioassay for shellfish toxin testing as reference method.

It is recognised that DG SANCO via the Community Reference Laboratory in consultation with ECVAM has started validation activities to replace the animal test. However, it appears that the Food and Veterinary Office (Ireland) will insist on the implementation of the mouse bioassay, even if Member States successfully apply in vitro methods or refinement or reduction of the in vivo method for several years.

Since this is clearly contrary to Directive 86/609/EEC(2) on the protection of animals used for experimental and other scientific purposes, could the Commission explain how it plans to respond?

 
  
 

The Commission considers as a priority the replacement of biological tests using rodents to verify the absence of biotoxins in shellfish. It is working very closely on this with the European Centre for the Validation of Alternative Methods, ECVAM.

Intoxication with biotoxins of bivalve molluscs is quite a serious form of food poisoning that can be picked up from shellfish. Member States are required to test for their presence and, if detected, the shellfish production areas are closed until the problem has been resolved.

There are many different shellfish toxins and validated non-animal tests are available for many but not for all types. Consequently the reference method to detect all these toxins and prevent toxic shellfish being harvested remains the mouse bioassay.

The Commission has been active in attempting to replace biological tests by alternative tests for many years. The Commission has more recently asked the Community Reference laboratory in Vigo (Spain) to develop, in cooperation with ECVAM and with the assistance of the National Reference Laboratories, alternative methods by the end of 2005. This process will of course also take account of international developments, and notably recent work in the United States on a chemical test method for PSP, currently undergoing validation in Europe.

Current legislation allows Member States to use validated non-bioassay tests where they exist. However, alternative chemical methods can replace biological methods only if they give equivalent results in the matter of sensitivity and diagnostic reliability.

The Commission would encourage Member States to continue work in this area and to share their results, methods and reference materials.

When enough alternative methods have been validated so as to cover all toxins, the Commission would be very pleased to propose that Community legislation be modified to move entirely away from the mouse bioassay for good.

 
 

(1) OJ L 268, 24.9.1991, p. 1.
(2) OJ L 358, 18.12.1986, p. 1.

 

Vraag nr. 64 van Bart Staes (H-0446/05)
 Betreft: Passende controle op besteding middelen toegekend naar aanleiding van Tsunami-ramp
 

De Europese Commissie heeft beloofd om 350 miljoen euro steun uit te trekken voor het herstel en de wederopbouw op middellange termijn van de door de tsunami getroffen gebieden.

Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om ervoor te zorgen dat deze middelen op correcte wijze worden aangewend? Welke controlemechanismen heeft zij ingesteld die moeten voorkomen dat er met deze middelen wordt gefraudeerd? Bestaan hierover reeds rapporten?

 
  
 

The tsunami that hit the countries around the Indian Ocean on December 26, 2004 was one of the worst natural disasters in recorded history. The response to the tsunami has been extraordinary. The international community has responded with great generosity pledging over € 6.2 billion on emergency relief and reconstruction, matching the general level of needs in the most affected countries.

The Commission has been a leading part of that international response. At the Jakarta Donors’ Conference in January, the EC pledged € 123 million for humanitarian support and € 350 million for longer-term rehabilitation and reconstruction support. The longer-term support will focus on the worst affected countries: Indonesia, Sri Lanka and Maldives. The other affected countries (India and Thailand) indicated to the EC that they do not need EC support which should be focused on more needy countries. It should be noted that the total assistance pledged by the EC for humanitarian and reconstruction support (€ 473 million) is in line with other donors larger pledges (Japan € 385million, United States € 700 million, Australia € 590 million, Canada € 265million, World Bank € 195 million, Asian Development Bank € 385 million). Moreover, the European Union is the largest donor with about € 2.3 billion from the total international pledged aid of about € 6.2 billion.

Most of the EC support for reconstruction will pass through Multi-Donor Trust Funds with the World Bank as trustee. Trust Funds will reinforce donor coordination and ensure transparency, efficiency and flexibility. In all circumstances the Commission will ensure that the use of funds when channelled through trust funds is in line with international fiduciary standards and that adequate transparency and regular reporting is provided on the use of funds. This is ensured in the case of Indonesia and Sri Lanka by having as trustee the World Bank to directly manage the flow of funds, and in the case of Maldives having the assurance of the World Bank and Asian Development Bank that the Government is using a financial management system that is adequate and in line with international standards.

The programmes co-financed with International Organisations (such as the United Nations and Asian Development Bank) equally apply international financial management standards and reporting. In all other cases the Commission will be in charge of the direct management of funds, and will ensure sound financial management and reporting in accordance with the Financial Regulation(1) and our internal procedures.

Finally, in relation to monitoring and reporting, there will be regular reporting mechanisms that the trustees operating the Trust Funds will have to provide to donors. The Commission has retained specific resources for the EC to launch independent progress monitoring reviews on the performance and achievements of each individual Trust Fund. Adequate and regular information will be provided to EP and Council on these progress reports.

The Commission will allow the highest importance to a good allocation of resources and the prevention of any misappropriation.

 
 

(1) Council Regulation No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, OJ L 248, 16.9.2002

 

Question no 65 by Sajjad Karim (H-0450/05)
 Subject: Economic Partnership Agreements (EPAs)
 

In the past few months there has been growing concern with regard to the EPAs currently being negotiated between the EU and the ACP countries. The ACP group contains some of the poorest and most vulnerable developing nations, and their trade and development relations are of vital importance to their future development. However, the current set of EPAs contain a number of flaws, major concerns being the opening of all ACP economies to imports from the EU, including agricultural products, as well as some ACP countries lacking the capacity to negotiate on an equal footing with the EU. Many NGOs fear the outcome of these negotiations will have a devastating effect on the LDCs.

Has the Commission taken on board the concerns expressed by many and if so, how will the Commission address these urgent matters in order to deliver fair and just Economic Partnership Agreements?

 
  
 

As the Commissioner in charge of Trade and the Commissioner in charge of Development and Humanitarian Aid have emphasised on several occasions, European Partnership Agreements (EPAs) are not classical free trade agreements but are designed as tools for development and the promotion of regional economic integration. They will serve as stepping stones for the integration of the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries in the global economy and the multilateral trading system.

Liberalisation of ACP imports is not the main objective of EPAs. The first and decisive step of the EPA process is to support the creation of regional markets, which should ideally comprise the adoption of common external tariffs. Regional preference, including vis-à-vis EU imports, will be an important element of this policy.

Only at a later stage will ACP regions open their markets to EU products, progressively and over time. The transitional periods and sectors concerned will be agreed together with each respective ACP region in accordance with their development needs. Regarding agriculture, talks will take into account rural development and food security concerns. More specifically, a substantial part of ACP imports could still be protected under safeguard provisions if necessary. Furthermore, a key element in these discussions will be revenue effects and how to address them, where required. Addressing problems might include development assistance and diversification of sources of public revenue.

The Commission will use EC development assistance to support the ACP countries and ensure they gain maximum benefit. This assistance will be available during the negotiations and beyond. The Commission has already put in place a substantial trade related assistance package for ACP countries of around € 650 million. Part of this is earmarked directly for strengthening the negotiating capacity of the ACPs. At every stage, the EPA process will be under review, to ensure that the EPAs deliver on the promise to put development first.

The EPA negotiations are conducted in a transparent manner. Regular briefs are delivered and consultations held with all interested stakeholders, including Parliament, Member States, civil society and non-governmental organisations (NGOs), in order to ensure that their views are taken into account.

 

Fråga nr 66 från Inger Segelström (H-0453/05)
 Angående: Lärarorganisation förbjuds i Turkiet
 

Den 25 maj i år beslutade Turkiets högsta domstol att upplösa lärarorganisationen Egitim Sen. Beslutet får som konsekvens att organisationen, som företräder ca 200 000 medlemmar, förlorar rätten att representera medlemmarna gentemot arbetsgivare och myndigheter. Det bakomliggande argumentet till beslutet är enligt uppgift att Egitim Sen uttryckligen försvarar rätten till modersmålsundervisning och barns rätt att utvecklas utifrån sin kulturella identitet. Detta strider enligt högsta domstolen mot Turkiets konstitution.

Turkiet har ratificerat ILO-konventionen som uppställer normer för medborgerliga fri- och rättigheter, såsom föreningsfrihet och minoriteters rättigheter. Jag vill med anledning av detta fråga kommissionen hur man avser att agera för att markera att demokratiska fri- och rättigheter, som föreningsfriheten i detta fall, måste upprätthållas och respekteras av EU:s kandidatländer?

 
 

Fråga nr 67 från Jonas Sjöstedt (H-0455/05)
 Angående: Utfall i Turkiet kring Egitim Sen
 

Den turkiska högsta domstolen beslutade den 25 maj 2005 att lärarorganisationen Egitim Sen ska upplösas. Den förlorar därmed rätten att företräda sina ca 200 000 medlemmar i förhållande till myndigheter och arbetsgivare.

Bakgrunden är att Egitim Sen i sina stadgar och policydokument försvarar rätten till modersmålsundervisning för alla barn och allas rätt att utvecklas utifrån sin kulturella bakgrund. Högsta domstolen anser att detta strider mot Republiken Turkiets konstitution, där det står att all undervisning ska ske på turkiska.

Kommissionen har sedan tidigare bekräftat att det i Turkiet ”kvarstår fortfarande väsentliga inskränkningar av organisationsrätten, rätten att förhandla om kollektivavtal och strejkrätten” samt att Turkiet inte uppfyller ”Internationella arbetsorganisationens standarder”.

Vilka konsekvenser anser kommissionen att utfallet i den turkiska högsta domstolen får för landets strävan att bli medlem av EU?

 
  
 

The Commission has been closely following the Eğitim Sen case. In May 2005, in a final judgement, the Court of Cassation ruled that the trade union should be closed down. As both Honourable Members state, this union has been found by the Court of Cassation to be in breach of Turkey’s Constitution because an article in its statute supports the right to be educated in one’s own mother tongue (whereas the article 42 of the Turkish Constitution states that education should be provided in the official language, meaning Turkish). The decision of the Court of Cassation reversed two successive rulings of the Labour Court in favour of Eğitim Sen.

The Honourable Members note the possible contradiction with International Labour Organisation (ILO) Conventions. The Commission strongly supports the effective implementation of the ILO Conventions. In 1998, Members of the ILO, to which Turkey is party, adopted a Declaration on the Fundamental Principles and Rights at Work. This Declaration incorporates a follow-up that involves an annual review, a Global Report and conclusions about technical cooperation priorities. The Commission will take due consideration of the next review by the ILO Governing Body on the application of freedom of association and the protection of the right to organize in Turkey.

The Commission has also noted the intention expressed by Lawyer Ms. Oya Aydın, defending Eğitim Sen's interests, to bring the issue to the European Court of Human Rights, namely on the grounds that the Ankara Labour Court had stressed that the Turkish Constitution should be interpreted in accordance with the European Convention of Human Rights, and that a decision to close down the trade union would not be in compliance with articles 10 (freedom of expression) and 11 (freedom of association) of the Convention.

The Commission has expressed concern at the decision of the Court of Cassation concerning Eğitim Sen, and stated that it appears to be disproportionate and not in compliance with EU and international standards. In the context of its ongoing monitoring of trade union rights in Turkey, the Commission will continue to closely follow the Eğitim Sen case.

 

Question no 68 by Sarah Ludford (H-0456/05)
 Subject: Urban Waste Water Directive
 

What progress has been achieved in persuading the UK Government to avoid infringement procedures for the breach of the Urban Waste Water Directive 91/271/EEC(1), constituted by the failure to avoid massive raw sewage discharges into the River Thames, through installation of the recommended remedial ‘interceptor tunnel’ to channel storm overflows?

 
  
 

The Commission received a number of complaints following the release of large quantities of raw sewage into the River Thames in August 2004. This raised the question of whether the capacity of the urban waste water collection and treatment facilities in London were sufficient to ensure full compliance with the requirements of Council Directive 91/271/EEC concerning urban waste water treatment. The Commission therefore sent a letter of formal notice to the United Kingdom under Article 226 of the EC Treaty, requesting the comments of the United Kingdom. A reply has now been received and is under assessment. If the allegations are shown to be well founded, the United Kingdom will be under an obligation to improve the capacity of the collection and treatment facilities serving London. Given that Directive 91/271/EEC is a results based Directive, the choice of solution will be a matter for the United Kingdom to decide.

 
 

(1) OJ L 135 of 30.5.1991, p. 40

 

Question no 69 by Bogusław Sonik (H-0457/05)
 Subject: Employment of administrators from Poland
 

According to the report presented by Siim Kallas (27 April 2005) about the current state of employment of administrators in the EU institutions from the 10 new Member States, the ratio of administrators of Polish origin remains much below the average for the other new Member States (about 20% - 134/671 - of the number set by the Commission). Given the approaching expiration of the reserve lists (December 2005) would the Commission state:

What are the reasons for this imbalance? Are particular Directorates General aware of this fact? What measures have been undertaken towards speeding up the apparent insufficient employment of administrators from Poland? Given the size of the population of Poland (similar to Spain) and the slowness of the recruitment process, should not the reserve lists from this country have a longer expiration period?

 
  
 

The answer to the question of the Honourable Member relates mainly to the Commission because the Commission plainly has no responsibility for recruitment in the other institutions.

In order to reach a geographical balance in the recruitment of the officials originating from the new Member States, the Council Regulation No 401/2004(1) foresees a transitional period extending from 2004 to 2010 during which it is possible to hold competitions specifically targeted at nationals of the new Member States.

This approach allows smooth integration of officials from the new Member States.

1. As reported in the communication from the Vice-President of the Commission in charge of administrative affairs, audit and anti-fraud dated 22 April 2005(2), it is true that the proportion of Polish officials recruited by the Commission compared to the target set up is lower than the average proportion of the officials originating from the other new Member States.

Priority in recruitment was given to linguists, assistant administrators and secretaries. The need for linguists for each language was estimated to be 80 linguistic A* staff, regardless of the size of the new Member State. As for assistant administrators and secretaries, it was considered more important to have a significant number of laureates from each new Member State rather than to reach a balanced representation of the new Member States in the first year of accession.

In addition, an analysis of the first wave of enlargement competitions showed that there was a significant shortfall in the number of laureates produced in comparison with the number indicated in the competition notices. The situation varied widely from country to country and domain to domain. The audit competition for Polish administrators produced, for example, 13 laureates, whereas the target figure was 40. Similar variations were seen in other competitions.

2. The communication from the Vice-President of the Commission in charge of administrative affairs, audit and anti-fraud was made available to all services. If recruitment is looked at on a Directorate general-by-Directorate general basis, the picture varies considerably. This is due to the fact that certain profiles have only recently become, or are not yet, available.

3. An overall geographical balance per nationality will be addressed in the following waves of competitions. The assessment of needs of laureates per new Member State is ongoing. The Commission will, in close collaboration with EPSO, ensure that it has an appropriate balance of staff from each of the new Member States across all categories, including middle and senior management, at the end of the transition period.

4. As regards the utilisation of reserve lists, the Commission wishes to address two misunderstandings.

Firstly, the recruitment process is not slow and the utilisation rates of the EUR10 Administrators lists clearly show that recruitments of Polish citizens from the reserve lists are well above the average. The Commission has recruited 67% of the laureates on the Polish reserve lists in comparison with 50% of the overall EUR10 reserve lists.

Secondly, the fact that the reserve lists validity is limited to 31 December 2005 does not necessarily imply that they will expire that day. The Appointing Authority (EPSO, in the present case) may extend their validity (and experience shows that where the number of laureates still on the list is significant, the Appointing Authority is likely to do so).

 
 

(1) Council Regulation (EC, Euratom) No 401/2004 of 23 February 2004 introducing, on the occasion of the accession of Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia, special temporary measures for recruitment of officials of the European Communities, OJ L 67, 5.3.2004
(2) SEC (2005)565 on ‘Recruitment of Officials and Temporary Staff from the New Member States: State of Play and Way Forward’

 

Pregunta nº 70 formulada por Raül Romeva i Rueda (H-0459/05):
 Asunto: Acuerdo Pesquero UE - Marruecos/Sáhara Occidental
 

La Comisión Europea ha anunciado recientemente el inicio de un proceso negociador con el Reino de Marruecos con vistas a la firma de un acuerdo pesquero.

Sin embargo, un aspecto importantísimo del futuro acuerdo pesquero son las aguas del Sáhara Occidental, es decir, entre el paralelo 27º 40’ N y Cabo Blanco.

La Organización de las Naciones Unidas considera que Marruecos no tiene ni la soberanía sobre el territorio ni puede ser considerado «Potencia Administradora» del mismo, según quedó claro en el Dictamen del Responsable de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas de 29 de enero de 2002.

¿Piensa la Comisión Europea excluir las aguas del Sáhara Occidental del Acuerdo que, en su caso, se firme con el Reino de Marruecos en materia pesquera?

 
  
 

In the framework of the negotiations of a partnership agreement with a third party the Commission abides by the principles of international law and in particular those deriving from the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982. The Commission is also aware of the Legal opinion of the United Nations Under-secretary for Legal issues on the status of Western Sahara natural resources. With that in mind, the Commission intends to negotiate a Fisheries Partnership Agreement with Morocco that would apply to waters coming under Morocco’s sovereignty or jurisdiction.

 

Question no 71 by Simon Coveney (H-0461/05)
 Subject: Burma - human rights and Shan civilians
 

Given the significant rise in attacks by the Burmese Army on Shan civilians and the severe abuses of human rights in Shan State (Burma), what concrete steps is the Commission taking to put pressure on the Burmese authorities to end its brutality in the Shan province, and what measures are being taken by the Commission to encourage the Thai authorities to face up to their responsibilities and provide vital protection and humanitarian assistance for refugees who are fleeing across the border into Thailand on a daily basis, and is the Commission providing such assistance from the European Union?

 
  
 

The European Union remains deeply concerned about the political and human rights situation in all of Burma/Myanmar, and in particular in ethnic minority areas such as the Shan State. The Commission and Member States therefore continue to call on the Burmese authorities to undertake decisive steps to improve the situation in these areas. Unfortunately the situation has not improved so far.

Recent information that groups from Shan State National Army have broken the ceasefire agreement with the military junta, leading to increased clashes between Shan soldiers and government forces. These clashes have allegedly provoked an influx of Shan refugees to Thailand. This is a worrying development and the Commission continues to monitor the situation very closely.

Thailand is not a party to the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) maintains offices in Bangkok and along the border, but only on the basis of working arrangements. Accordingly, the Thai government does not grant full refugee status to displaced people arriving from Burma/Myanmar. However, authorities have de facto provided shelter and protection on Thai soil.

The Commission Delegation in Bangkok, in full coordination with representatives of EU Member States, remains in close contact with the Thai authorities, including Foreign Affairs and the National Security Council, on the issue of Burmese refugees, to ensure that they are treated according to International standards.

As the current situation is unsustainable in the long run, the Commission Delegation in Bangkok is conducting a dialogue with the Thai authorities and UNHCR, aiming at a gradual improvement, including integration into the local labour market.

In addition, the Commission is providing substantial support to Burmese refugees living on the Thai-Burma border. In the period 2002-2004, EC assistance to the Burmese refugees amounted to approximately € 30 million, addressing the full range of needs, for example relief, food, health and education.

 

Ερώτηση αρ. 72 της κ. Μαρίας Ματσούκα (H-0462/05)
 Θέμα: Ομολογία της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας General Motors περί της χρησιμοποίησης ανθρώπινων πτωμάτων σε δοκιμές σύγκρουσης
 

Σύμφωνα με σχετικό κείμενο που παρουσιάσθηκε στην ιστοσελίδα της γνωστής αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας General Motors, η συγκεκριμένη εταιρία παραδέχθηκε ότι κατά το παρελθόν είχε εφαρμόσει ένα πρόγραμμα χρησιμοποίησης ανθρωπίνων πτωμάτων σε δοκιμές σύγκρουσης (crash test). Για τις δοκιμές σύγκρουσης συνήθως χρησιμοποιούνται ειδικές κούκλες (crash test dummies). Εμπόδιο όμως στη χρησιμοποίησή τους φαίνεται να αποτελεί το κόστος τους, το οποίο μπορεί να φθάσει τα 500.000 €. Αντίθετα, το κόστος αγοράς ενός πτώματος θεωρείται πολύ πιο συμφέρον !!

Καθώς, το πρόγραμμα αυτό όχι μόνο προσβάλλει τη μνήμη του νεκρού αλλά, χειρότερα ακόμα, υποβιβάζει το νεκρό – και εν γένει την ανθρώπινη ύπαρξη - σε εμπορεύσιμο είδος, και λαμβάνοντας υπόψιν το μικρό αριθμό των συνανθρώπων μας, που επιθυμεί μετά θάνατον να δωρίσει τα ζωτικά του όργανα ή συνολικά το σώμα του για τη σωτηρία ασθενών, ο οποίος θα συρρικνωθεί περαιτέρω υπό το δέλεαρ του οικονομικού κέρδους, και την επεκτεινόμενη ανά την υφήλιο φτώχια, που είναι ο «καλύτερος» σύμβουλος για τη σύναψη τέτοιων μακάβριων συναλλαγών,

Ερωτάται η Επιτροπή αν προτίθεται να εξετάσει το ζήτημα ευρύτερα και να επιβάλλει σχετικές κυρώσεις ενάντια στη συγκεκριμένη αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, να διερευνήσει την πιθανότητα εφαρμογής του προγράμματος αυτού και από άλλες εταιρίες σύμφωνα με τις σχετικές φήμες, και τέλος αν πρόκειται να πάρει μέτρα για την πλήρη εξάλειψη της απάνθρωπης αυτής δραστηριότητας;

 
  
 

By the 1930s, with the automobile a common part of daily life, the number of motor vehicle deaths was continually increasing and vehicle designers saw a clear need to do some research on ways to make their products safer.

In America work began on collecting data on the effects of high-speed collisions on the human body in the late 1930s when there was no reliable data on the response of the human body to extreme physical conditions and no effective tools existed to measure such responses. Biomechanics was a field barely in its infancy. It was therefore necessary to employ test subjects in order to develop initial data sets.

The first test subjects were human cadavers. They were used to obtain fundamental information about the human body's ability to withstand the crushing and tearing forces typically experienced in a vehicle accident. Research has indicated that as a result of this earlier work, and the design changes consequently implemented, up to 8,500 lives had been saved annually in the United States by the late 1980s.

The information gained from that research was consequently put to good use in the development of what we know today as “crash test dummies”. These dummies provide a consistent instrument in the testing of vehicles and are continually being upgraded and made more biofidelic. It is only by using these dummies that vehicles can be tested under controlled conditions and in a manner which is fully understood. The original test dummies, on which most of today’s dummies are based, were originally developed by General Motors in the United States.

Today, under European Union regulation, crash testing where assessment of potential injury levels is required is carried out using specified test dummies which are becoming more and more complex and, as a result, more representative of the real human. To the knowledge of the Commission, European manufacturers do not make use of human cadavers in crash tests and the dummies which are used are continually undergoing development to provide more information on injury levels with the result that many thousands of lives are saved on our roads every year.

 

Ερώτηση αρ. 73 του κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη (H-0464/05)
 Θέμα: Απογραφή των μειονοτήτων που διαβιούν στην Αλβανία
 

H Aλβανία είχε αναλάβει την υποχρέωση έναντι της ΕΕ να διενεργήσει μέχρι τις 31.12.2003 συγκροτημένη, αξιόπιστη και σοβαρή απογραφή όλων των μειονοτήτων που διαβιούν στην επικράτειά της. Διενήργησε αυτή την απογραφή; Αν όχι, ποιες είναι οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν στην χώρα αυτή η οποία χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ;

 
  
 

Albania has made no commitments to the EU regarding the conduct of a new general census of the population. However, in response to requests from the Commission at a number of successive Consultative Task Force meetings, Albania has indeed made commitments regarding data on minorities. Most recently in June 2003 Albania agreed to a joint recommendation that it would collect and make public, before the end of 2003, accurate data on the size of its minorities. This was not done by the deadline set, and although Albania produced relevant figures in February 2004, there was no broad consensus on their accuracy. Further progress is hampered by the difficulty in reaching agreement between the authorities and minority groups on the methodology to be used in gathering data. The Commission continues to encourage close cooperation and dialogue between government and minority representatives, with a view to defining a methodology capable of producing results which are both accurate and accepted by all parties. More generally, Albania’s progress in the Stabilisation and Association Process depends on its satisfactorily addressing fundamental issues such as minority rights.

 

Question no 74 by Robert Evans (H-0468/05)
 Subject: Insurance of World War II bomber
 

Is the Commission intending to take action on an anomaly in Regulation (EC) No. 785/2004(1) on insurance requirements for air carriers and aircraft operators, which threatens to ground the last airworthy B-17 flying fortress, known as 'Sally B', which is flown at air shows throughout the UK? This is due to the aircraft's take-off weight, treating it as a regular commercial passenger plane, rather than as an historic aircraft.

 
  
 

Regulation (EC) No 785/04 of the Parliament and of the Council of 21 April 2004 on insurance requirements for air carriers and aircraft operators(2) entered into force on 30 April 2005 and introduces common insurance requirements for aircraft operators and air carriers. All aircraft falling within the scope of the Regulation have to carry insurance in respect of liability for passengers, baggage, cargo and third parties. The aim of the Regulation is to ensure that damaged parties are financially compensated in the event of an accident, regardless of the financial situation of the operator of the aircraft. The Regulation makes no exception for historic aircraft, because operators of such aircraft can be held liable for damages caused and, consequently, should have an adequate insurance to cover that liability. For that same reason, the Regulation also does not make any difference between Community carriers and carriers from third countries, or whether the aircraft was commercially operated or not. Nonetheless, the owners of rarely used aircraft can influence their insurance costs because the premium levels for these aircraft usually vary with the number of flown hours.

However, the Commission closely monitors the application of EC Regulation 785/04 and will study carefully its effects on different parts of the aviation sector.

 
 

(1) OJ L 138, 30.4.2004, p. 1
(2) OJ L 138, 30.4.2004

 

Pregunta nº 75 formulada por Luis Herrero-Tejedor (H-0469/05):
 Asunto: Criterios para valorar el impacto medioambiental y viabilidad de los proyectos de desaladoras presentados por el Gobierno Español en el Programa Agua
 

España ha presentado una serie de proyectos incluidos en el Programa Agua, que incluyen varias desaladoras en la costa mediterránea cuyo impacto ambiental puede trascender las fronteras de este Estado por sus vertidos al mar Mediterráneo. Considerando que no existen precedentes en Europa de desaladoras de esta escala y dimensión, ni investigaciones integrales sobre el impacto medioambiental ni sobre el impacto derivado del consumo de combustibles fósiles y la generación de gases de efecto invernadero y la preocupación existente debido fundamentalmente al vertido de grandes cantidades de sustancias químicas(1) de composición no declarada y que se conoce que muchas de ellas se encuentran entre las sustancias preocupantes para el medio ambiente(2):

¿Cuales son los criterios e indicadores que se van a aplicar en los estudios de impacto? ¿Qué estudios se van a realizar para conocer los efectos de las sustancias químicas utilizadas en el tratamiento, tanto las que se añaden al agua desalada como las que se vierte junto con las salmueras? ¿Se va a tener en cuenta el consumo de energía, el impacto sobre los suelos en caso de uso para riego, su reflejo en la fauna y flora marina, la posible toxicidad del agua y sus posibles usos? ¿Se va a tener en cuenta el costo del agua de desalación, su distribución y la reposición de membranas y otros componentes, teniendo en cuenta la corta vida de las desaladoras?

 
  
 

The Commission is aware of the intention by the Spanish authorities to supply water from desalination plants to regions with water scarcity. The following pieces of EU legislation are of relevance:

1) The Water Framework Directive(3):

provides for protection of all our waters, rivers, lakes, groundwaters and coastal waters;

covers all sectors of human activity (including thus e.g. waste water discharges from water treatment plants and from desalination plants);

sets the objective of good quality (‘good status’) for all waters, linked to a non-deterioration clause;

defines ‘good status’ for coastal waters in a comprehensive way, in terms of biological, physico-chemical and hydromorphological quality elements;

submits all point source discharges liable to cause pollution to an authorisation procedure.

2) The Habitats Directive(4)

provides for the protection and conservation of habitats and threatened species. The directive requires the designation of sites in the NATURA 2000 network and provides for special assessments if these sites threaten to be impacted by construction projects such as de-salination plants;

3) The Environmental Impact Assessment Directive(5) and the Strategic Impact Assessment Directive(6)

The first mentioned directive requires an environmental impact assessment to be carried out on a range of construction/civil engineering projects. The SEA directive requires a strategic assessment of plans and programmes with a wider geographical scale and potential impact.

Consequently, there is a comprehensive framework of criteria to be adhered to under EU environmental legislation, ensuring that the environmental objectives will be adhered to and that specially protected areas e.g. the Poseidonia beds along the Spanish Mediterranean coast will be protected.

 
 

(1) Agentes anti-incrustantes, biocidas, detergentes, agentes de limpieza química, correctores del pH, etc.
(2) Disruptores de la función endocrina, carcinogénicas, bioacumulativas, persistentes, etc.
(3) Directive 2000/60/EC of the Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, OJ L 327, 22.12.2000
(4) Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora
(5) Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment
(6) Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment

 

Zapytanie nr 76 skierowane przez Bogusław Liberadzki (H-0472/05)
 Dotyczy: Regulacji w zakresie praw i obowiązków pasażera w międzynarodowych i dalekobieżnych przewozach autobusowych
 

Przyjęcie regulacji europejskiej w zakresie praw i obowiązków pasażera w międzynarodowych przewozach kolejowych spowoduje, iż prawa te będą regulowane w transporcie lotniczym i kolejowym, a nie będzie takich regulacji w międzynarodowych i dalekobieżnych przewozach osób autobusami. W efekcie troska o pasażera spowoduje lepsze traktowanie zwłaszcza w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń przez transport kolejowy i lotniczy, ale niższe koszty w przypadku transportu autobusowego.

Czy Komisja Europejska uważa za celowe przygotowanie projektu stosownych regulacji w międzynarodowych (a także dalekobieżnych) przewozów osób autobusami? Zwłaszcza, iż wypadkowość w transporcie autobusowym jest znacznie większa niż w jakichkolwiek innych gałęziach transportu zbiorowego. Moje pytanie motywuje zarówno troską o pasażera jak i porównywalne warunki konkurowania na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich.

 
  
 

In its White Paper “European transport policy for 2010: time to decide” the Commission envisaged the establishment of passengers’ rights in all modes of transport.

In the Communication on strengthening passenger rights within the European Union of 16 February 2005(1), the Commission presented a policy approach on how to extend passenger protection measures to all modes of transport other than aviation. The Commission pointed out three main areas of concern with regard to the international coach transport: the rights of persons with reduced mobility, liability issues and a compensation and assistance in the event of interrupted travel. The Commission has committed itself to examine the best way of improving and guaranteeing the rights of passengers in international coach services in the course of the year 2005/2006.

To this end, the Commission is preparing a consultation document on the rights of passengers in international bus and coach transport containing a detailed questionnaire addressed to the Member States and other stakeholders.

Taking into consideration the results of the public consultation, the Commission will come up, if appropriate, with a legislative proposal.

In addition to passenger rights, the Commission is also tackling bus and coach safety. Whilst bus and coach travel remains the safest means of road transport (130 fatalities out of 43,700 in 2004), further safety measures are still necessary. The Commission has adopted numerous measures under the road safety action plan, vehicle construction regulations (which improve the safety designs of buses and coaches, including the obligation to install seat belts) and it regulates operator and driver qualifications and conditions.

 
 

(1) Doc. COM(2005) 46 final

 

Question no 77 by James Hugh Allister (H-0474/05)
 Subject: External Action Service
 

How will the Commission's proposals for an External Action Service be affected by the failure in the ratification process of the proposed EU Constitution? In view of the demise of the Constitution, and thus of the anticipated basis for action, what steps does the Commission propose to take to reverse the presumptive steps already taken in preparation for the introduction of the External Action Service?

 
  
 

In line with the mandate from the European Council (December 2004) the Commission has been working on the preparation for the European External Action Service with the Secretary General of the Council/High Representative for the Common Foreign and Security Policy (CFSP).

The Commission has also participated in the work of the Parliament, which adopted a resolution on 26 May on the European External Action Service.

Concerning the Constitutional Treaty, the European Council, has now decided to open a period of reflection which should be used for an in-depth discussion on important questions for Europeans and for Europe’s future. This reflection should include the challenge of ensuring the EU is an effective actor in international affairs. It would be premature today to draw more specific conclusions on the institutional consequences.

The European Council has agreed in principle to have a further discussion on the Constitutional Treaty in the first half of 2006.

 

Question no 78 by Bill Newton Dunn (H-0479/05)
 Subject: Cost of organised crime
 

What is the Commission's best estimate of the cost of organised crime last year inside the EU of 25? Can it subdivide the cost by different crimes - such as drugs, counterfeit goods, internet identity theft, trafficking of people, etc.?

 
  
 

The Honourable Member asks for the Commission’s best estimate of the cost of organised crime last year inside the EU. The costs of organised crime are enormous, whether you want to measure only direct economic costs or both tangible and intangible direct and indirect costs. Different organisations make rough estimates of the cost of selected types of crime, for selected regions and selected periods of time, as does a few Member States of the EU.

A precise quantitative estimate of the cost of organised crime would require an extensive knowledge base containing comparable information on the extent of different types of organised crime in the EU Member States, as well as on the criminal justice response to crime, information on costs for individual victims and business, costs for intangible as well as tangible consequences of crime and for measures taken in anticipation of crime, to reduce or prevent crime or its consequences, to mention only a few necessary parameters.

As outlined in its answer to oral question H-0524/04 by the Honourable Member, the Commission is currently working to develop comparable statistics on crime and criminal justice at the European Union level. This work was initialised because it was recognised that one of the main deficiencies in the area of justice, freedom and security is the lack of comparable information on crime and criminal justice. Current compilations of national statistics are not comparable between countries, sub-national information is lacking and existing victimisation surveys do not cover all important crime types, or all EU Member States. The lack of good quality quantitative data specifically on organised crime is an overall problem. The Organised Crime Reports compiled by Europol suffers from a lack of harmonisation of indicators and reporting, to mention only a few problems that hamper the comparability and quantification of organised crime incidence and frequency.

The Commission has funded a study on cost-benefit analyses in crime prevention. The study concluded that only few Member States have data on the cost-aspect of crime. The study was discussed at a seminar on the Cost of Crime, held in Finland last year and co-funded by the Commission’s AGIS-programme, where it was concluded that the issue needs much further work in the European Union.

The task to develop comparable statistics is a long-term goal that will have to be developed over the coming years, in close cooperation with Member States, as collecting information on the basis of harmonised definitions and reporting procedures will demand time and resources both at national and EU levels. A Communication on statistics on crime and criminal justice is planned for the latter part of 2005; it will include an action plan and a Commission decision to set up a consultative committee to advise the Commission’s Directorate General Justice, Liberty and Security (JLS) in the different steps towards comparable statistics.

The end-goal is to have good-quality comparable information on crime and criminal justice, so as to render possible prioritisation, monitoring and evaluation of measures as well as cost-benefit analyses among other important policy tools.

 

Question no 79 by Catherine Stihler (H-0481/05)
 Subject: Ship to ship oil transfer
 

Recent drastic proposals for ship to ship oil transfer made in relation to the Firth of Forth would involve the transfer of almost 8 million tonnes per annum of Russian crude oil and other hydrocarbons.

Can the Commission clarify its position on ship to ship oil transfer?

 
  
 

La Commission est consciente de la préoccupation suscitée par le projet d’une société privée d’établir un système de transbordement de pétrole entre navires citernes dans les zones de mouillage du Firth of Forth, à quelques miles de la côte du conseil d’East Lothian, en Ecosse.

Le transbordement de pétrole entre navires est une opération technique compliquée entraînant un risque important de déversement de pétrole en mer.

Le transbordement de pétrole entre navires dans les eaux territoriales et dans les ports s’effectue sous la responsabilité des autorités nationales. A cet égard, il convient de souligner que l’Union européenne a adopté des normes établissant l’interdiction stricte d’effectuer ce type d’opérations de et vers des pétroliers à simple coque dans les eaux sous la juridiction des Etats membres. Ces normes, contenues dans le règlement (CE) n° 417/2002, sont d’application depuis le mois d’octobre 2003. Elles devront être respectées si de tels transbordements sont autorisés par les autorités britanniques.

En ce qui concerne les opérations de transbordements de pétrole entre navires citernes à double coque, la Commission considère que ces opérations doivent être soumises à des lignes directrices opérationnelles et à une surveillance très stricte de la part des autorités nationales responsables.

Pour ce qui est du transfert d’hydrocarbures entre navires en mer, bien que l’industrie elle-même ait édicté des recommandations en la matière, l’idée d’instaurer un cadre contraignant pour ces opérations fera l’objet de discussions au sein de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) mi-juillet 2005. La Commission et plusieurs Etats membres sont pour leur part favorables à l’insertion dans la Convention MARPOL 73/78 de règles relatives à ces transferts.

 

Question no 80 by Luisa Morgantini (H-0486/05)
 Subject: The technical arrangement on EU-Israel customs cooperation
 

Since the technical arrangement on EU-Israel customs cooperation put into effect on 1 February 2005 was not adopted as a legally binding decision taken under the EU-Israel Association Agreement nor endorsed by the Association Council, is Israel under any legally binding contractual obligation to the European Community to continue implementing the arrangement, or is Israel legally entitled to abandon the arrangement at any time?

Since both Israel's exporters and Israel's customs authorities must distinguish between production carried out in occupied territories and production carried out in the territory of the State of Israel in order to implement the technical arrangement correctly, has Israel taken any measure that now legally obligates either its exporters or its customs authorities to apply this distinction?

 
  
 

The arrangement between the EU and the Government of Israel concerning the implementation of protocol 4 to the EU-Israel Association Agreement was adopted as a measure by the UE-Israel Customs Co-operation Committee. Measures taken by the Customs Co-operation Committee are not legally binding for the contracting parties.

In order to ensure the correct implementation of the arrangement, Israel has instructed its exporters and customs authorities to distinguish between production carried out in the territory of the State of Israel and production carried out in locations that were brought under Israeli administration since 1967.

 

Fråga nr 81 från Åsa Westlund (H-0491/05)
 Angående: Konsekvenserna av EU:s jordbrukspolitik på utvecklingen i världens fattigaste länder
 

Anser kommissionen att förändringar i EU:s jordbrukspolitik skulle kunna leda till gynnsamma effekter för utvecklingen i världens fattigaste länder? I så fall, vilka förändringar?

 
  
 

Though the reasons behind the recent Common Agriculture Policy (CAP) reform are manifold, one of the principle aims behind it was to reduce its trade-distorting impact on third countries. As a result, over the ten years since the process began, our use of trade distorting domestic support and export subsidies has dropped dramatically, well in excess of our Uruguay Round commitments. Among others, this has led to a significant reduction in the EU’s share of world agricultural exports in all major commodities. In addition, our border tariffs have also fallen by 36% while our market is also characterised by a generous and extensive preference schemes to imports from developing countries. 2001’s Everything But Arms (EBA) initiative is just one element of the generalised system of preferences that allows developing countries to export often sensitive and economically important agricultural goods to the EU either duty free or under greatly reduced tariff conditions.

The combination of all these factors has substantially diminished the impact that EU agricultural produce has on world markets and world commodity prices. More importantly, it has contributed to a more level playing field in which developing countries could, were others to do the same, compete more efficiently.

Furthermore, the EU’s position on developing countries has always been clear and comprehensive. It has been a firm supporter of the Doha Development Agenda from the outset, believing very strongly in working towards global trade liberalisation. One of our key concessions in this framework of the World Trade Organisation (WTO) negotiation has been the proposal to phase out its export subsidies as long as all forms of export subsidisation are eliminated. An ending date of the exports subsidisation will be part of the overall agricultural negotiations and can only be successful if all participants in the multilateral negotiation subscribe to a parallel process of elimination.

One of the best examples to demonstrate the positive by-products of CAP reform is the cotton sector. Although the EU production is negligible on the international scene (2% of the world production) and has no significant impact on the world price, the EU has led the way in reforming its domestic policies on cotton. Starting from 2006, 65% of our cotton subsidies will be no trade distorting. Moreover, the EU does not have export subsidies for cotton and provide free access on cotton.

 

Question n° 82 de Erna Hennicot-Schoepges (H-0493/05)
 Objet: Le Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe
 

Est-ce que la Commission a connaissance du Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe?

Dans quelle mesure la Commission serait-elle prête à s'investir dans ce projet pour l'étendre aux nouveaux pays membres?

Quels moyens la Commission peut-elle mettre à disposition pour la promotion de cette banque de données élaborée d'abord avec l'apport financier de la Commission, ensuite du gouvernement luxembourgeois?

 
  
 

La Commission a suivi avec intérêt la création et le développement du Centre Virtuel de la connaissance sur l'Europe. Depuis le début, ce projet a été soutenu financièrement par la Commission en raison de son intérêt communautaire. Il contribue notamment à la connaissance de l’histoire de la construction européenne. De plus, le Centre virtuel de la connaissance sur Europe se caractérise par sa grande qualité en matière documentaire, technologique et multimédia.

L’honorable parlementaire s’interroge sur les possibilités d’extension de ce projet aux nouveaux Etats membres. Les seuls moyens dont dispose la Commission pour soutenir des projets tels que le Centre Virtuel de la connaissance sur l’Europe sont ceux des programmes existants dans les domaines de l’éducation et pour la culture. Cependant, quelle que soit la qualité des initiatives présentées, le soutien à la création de contenu multimédia ne figure pas dans les objectifs de ces programmes.

L’honorable parlementaire évoque également les moyens que la Commission pourrait mettre à disposition pour la promotion de cette banque de données élaborée d'abord avec l'apport financier de la Commission puis avec celui du gouvernement Luxembourgeois. Puisqu´il s´agit d´un Centre Virtuel, accessible sur Internet, il serait possible pour la Commission de contribuer à la promotion du Centre Virtuel de la Connaissance par le biais de ses différents serveurs, y compris ceux des représentations de la Commission aux Etats membres. Il serait également envisageable de contribuer à la traduction des textes de présentation du Centre Virtuel de la connaissance sur l'Europe dans les langues officielles des nouveaux pays membres.

 

Pergunta nº 83 do Paulo Casaca (H-0494/05)
 Assunto: Iniciativa de transparência
 

A Comissão Europeia anunciou a publicação de um Livre Verde sobre a transparência nas instituições europeias.

Pode a Comissão esclarecer se esse livro verde vai fazer um exame da aplicação do artigo 42º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia pelas instituições europeias, que dá a todos os cidadãos europeus acesso aos documentos das instituições europeias?

 
  
 

On 18 May 2005, the Commission held a first orientation debate on a possible ‘European Transparency Initiative’ and decided to create an inter-service working group in charge of preparing an in-depth analysis of all relevant issues. These activities will also include, to the extent appropriate, the analysis of legislation in the field of ‘access to documents’.

On the basis of the results of the working group the College of Commissioners will, after the summer break, decide on the next steps to be taken, possibly including the launch of a Green Paper.

 

Anfrage Nr. 84 von Bernd Posselt (H-0497/05)
 Betrifft: Humanitäre Situation im Kaukasus
 

Wie schätzt die Kommission die humanitäre Situation in der Kaukasus-Region ein, insbesondere in Tschetschenien und den angrenzenden Gebieten?

 
  
 

The Commission continues to be extremely concerned by the humanitarian situation in Chechnya. The civilian population is the main victim of this longstanding conflict and survives in very dire conditions in a Republic which has been shattered by two wars. Grozny, in particular, remains a city in rubble where very little reconstruction has taken place so far.

A large part of the population in Chechnya, as well as those still displaced in the neighbouring republics of Ingushetia and Dagestan, depends on external humanitarian assistance. However, the main issue at stake, beyond material assistance, remains the protection of civilians, in a context where abductions, disappearances, extra-judicial executions, rape and extortion are common features of everyday life.

The Commission, through European Humanitarian Aid Office (ECHO), remains the main donor of humanitarian aid to the region, with around € 170 million allocated since the beginning of the second Chechnya conflict in Autumn 1999, including the latest funding decision of € 22, 5 million adopted in April.

However, providing humanitarian assistance to the population in Chechnya continues to be a difficult challenge because of the numerous restrictions on access put forward by the authorities, who want to control the work of humanitarian agencies, and because of insecurity, notably the high risk of kidnapping.

In addition to humanitarian assistance the Commission is preparing a possible contribution to socio-economic recovery in the North Caucasus. This would be part of a policy depending also on progress on the political process, including the holding of free and fair Parliamentary elections later this year. The consultations with Russia on human rights, launched in March, provide a basis for making progress on these issues. In addition the Commission is in the process of discussing the possible modalities for financial assistance with the Russian authorities in order to ensure that the expenditure would provide added value.

 

Ερώτηση αρ. 86 του κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη (H-0503/05)
 Θέμα: Προστασία του ενάλιου πλούτου και του εισοδήματος των ελλήνων ψαράδων στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης
 

Όπως είναι γνωστό, κάθε καλοκαίρι και κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο διακόπτεται η αλιεία με μηχανότρατα στα διεθνή ύδατα που εκτείνονται πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων, στις περιοχές της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης, για την προστασία του ενάλιου πλούτου. Και ενώ αυτή η απαγόρευση ισχύει για τους έλληνες αλιείς, με βάση τους κοινοτικούς κανονισμούς, δεν ισχύει για τον τουρκικό αλιευτικό στόλο. Το αποτέλεσμα είναι να καταστρέφεται ο ενάλιος πλούτος, αλλά και να βρίσκονται σε μειονεκτική παραγωγική και οικονομική θέση οι έλληνες αλιείς της περιοχής, αφού χάνεται για την ελληνική πλευρά η δυνατότητα "παραγωγικής απόδοσης" κάθε Οκτώβριο, κατά την έναρξη της αλιευτικής περιόδου.

Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, που δημιουργείται με τις δραστηριότητες του τουρκικού αλιευτικού στόλου, εις βάρος του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και εις βάρος των ελλήνων ψαράδων; Στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, μπορεί η Επιτροπή να ζητήσει την επέκταση και την εφαρμογή του κοινοτικού κεντημένου στην Τουρκία;

Ποιά μέτρα μπορεί να λάβει η Επιτροπή για την εφαρμογή κοινών κανόνων αλιείας στη Μεσόγειο, ώστε να αποτραπεί η διακριτική μεταχείριση εις βάρος των ελλήνων ψαράδων; Τί δυνατότητες υποστήριξης του εισοδήματος των ψαράδων, λόγω της τετράμηνης διακοπής της εργασίας τους, έχουν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές;

 
  
 

The Commission is aware of the fact that, as in the case of Greece, the implementation of Community legislation to ensure the conservation and the sustainable management of fish stocks may lead to situations where restrictions are imposed on Community fishermen that may not apply to fishermen from outside the Community who are fishing in the vicinity of waters where EC legislation applies. This is an important reason, among others, why the Commission is keen to strengthen co-operation with other Coastal States of the region with regard to fisheries management and the development of sustainable and responsible fishing patterns in the Mediterranean.

For this purpose, the Commission has a policy of strengthening the role of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), in particular with a view to making it a more effective tool for the implementation of the actions defined and accepted during the Ministerial Conference for the sustainable development of fishing in the Mediterranean in Venice from 25 to 26 November 2003.

Already at its last meeting in February 2005 the GFCM adopted, on the basis of Community proposals a number of important measures relating to conservation (e.g. minimum mesh size 40 mm, prohibition of trawling beyond 100 metres depth) and the management of the fishing activities (e.g. through the establishment of a register of vessels of more than 15 metres allowed to fish). Furthermore, the GFCM adopted a recommendation concerning the guidelines for the establishment of a control plan which will make it possible to strengthen the control of fishing activities and to combat effectively illegal fishing.

As the Honourable Member will know, the general principle in enlargement negotiations is that the candidate country in question accepts the Community acquis. The same approach will be followed with respect to Turkey. Negotiations will be based on the Common Fisheries Policy (CFP) acquis, which the Commission will present in detail to Turkey during the screening process. The CFP acquis will apply to Turkey upon Accession unless transitional arrangements are agreed in the accession negotiations.

Community assistance is available for institution building and administrative preparation, primarily through twinning projects with partners from Member States co-financed by the Community. Administrative and legal progress in Turkey with regard to applying the CFP acquis is discussed at regular intervals in the sub-committee for agriculture and fisheries under the EU-Turkey Association Agreement.

Under Article 16 of Council Regulation (EC) 2371/2002 Member States may grant compensation to fishers and owners of vessels for the temporary cessation of activities in the following circumstances:

In the event of unforeseeable circumstances, particularly those caused by biological factors,

Where a fisheries agreement is not renewed, or where it is suspended for the Community fleets dependent on the agreement,

Where a recovery or management plan is adopted by the Council or where emergency measures are decided by the Commission or by one or more Member States.

However, recurrent seasonal suspension of fishing activity, as in the situation shown by the Honourable Member, shall not be eligible for compensation under Article 16 of Council Regulation (EC) 2371/2002.

 

Pergunta nº 87 do Edite Estrela (H-0505/05)
 Assunto: Substâncias cancerígenas
 

Considerando que o chumbo é uma substância química que provoca o cancro;

Tendo em conta que foi detectada a presença de chumbo no batom para os lábios, comercializado pelas mais conhecidas marcas da indústria de cosméticos;

Pergunto à Comissão se pensa averiguar se esta anómala situação se mantém e, em caso afirmativo, que medidas vai tomar para defender os direitos e a saúde dos consumidores.

 
  
 

The Community legislation prohibits the use of lead in cosmetic products. According to this legislation the presence of traces of the substances can only be allowed provided that such presence is technically unavoidable in good manufacturing practice and the product does not cause damage to human health.

The Cosmetics Directive provides that Member States shall take all necessary measures to ensure that only cosmetic products which conform to this Directive can be put on the market. Therefore it is of the competence of Member States to withdraw from the market any product which does not comply with this Directive.

If the Honourable Member has more information on the product concerned, this information should be passed to the Commission who will contact the competent control authority of the country where the product was found in order that it can take the necessary actions.

 

Question no 88 by Brian Crowley (H-0507/05)
 Subject: Tax harmonisation
 

The Commission is aware that many Member States consider that taxation policy is the exclusive competence and responsibility of national governments.

Furthermore the Commission will be aware of a Franco-German-sponsored approach for more harmonisation of company taxation, to be achieved within three years.

In light of the above can the Commission outline its position on tax harmonisation in relation to Corporate taxation and VAT indirect taxation?

 
  
 

The Commission formally explained its approach to tax coordination and tax harmonisation in different areas of taxation in its Communication on "Tax policy in the European Union - Priorities for the years ahead" of 23 May 2001(1) . The Honourable Member is referred to this document. While Member States have the main responsibility on taxation matters they have to respect the EC Treaty when exercising their competence, notably the non-discrimination principle, the fundamental freedoms and the State Aid rules.

The Commission strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities is not aimed at full harmonisation and in particular does not infringe Member States' right to set tax rates. The Commission's policy is laid down in two Communications: "Towards an Internal Market without tax obstacles - A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities"(2) and "An Internal Market without company tax obstacles – achievements, ongoing initiatives and remaining challenges"(3) .

In the field of VAT and other indirect taxes, to a certain extent a higher degree of harmonisation is necessary in order to ensure that the internal market without internal borders can function without too high distortions of competition. However, even here no full harmonisation of rules is sought and tax rates are determined at national level, subject to a commonly agreed Community-wide minimum standard rate (15%) and an agreed list of goods of services to which Member States are allowed to apply optional reduced rates. The Commission's policy is laid down in two Communications: "A Strategy to improve the operation of the VAT System within the context of the Internal Market"(4) and "Review and update of VAT strategy priorities"(5) .

 
 

(1) COM (2001)260
(2) COM (2001)582
(3) COM (2003)726
(4) COM (2000)348
(5) COM (2003)614

 

Question no 89 by Eoin Ryan (H-0509/05)
 Subject: Safe airlines
 

Does the Commission agree on the necessity to ensure that information is readily available between countries on the airworthiness of airlines so that the safety of passengers can be further guaranteed?

The United Kingdom is the only European country that has a published list of five banned airlines which do not comply with international safety standards. The five listed airlines in question are available on the UK Department of Transport website.

Does the Commission have any strategy in place to implement a similar EU blacklist in an effort to improve coordination of aviation safety standards?

 
  
 

The Commission agrees on the necessity to ensure the availability of data on the safety of airlines to the relevant national authorities of the Member States, on the one hand, to enable them to participate in the improvement of air safety and, on the other hand, to inform the passengers of potentially dangerous situations.

Directive 2004/36(1) on the safety of third-country aircraft provides for the collection and exchange of information on aircraft and airlines which do not comply with international safety standards which may result in the grounding of aircraft or decisions to ban from airports or impose conditions on the operation of operators.

On 16 February 2005, the Commission adopted a proposal for a Regulation on the information of air transport passengers(2) which provides for the publication of a list of air carriers which are banned from the airspaces of the Member States or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons.

In addition, the Commission organised on 26 May 2005 a meeting of the Committee established by Regulation (EC) 3922/1991 which agreed, amongst others, on the setting up of a Community early warning system to inform the Commission and all the Member States if it appears likely that a decision to suspend traffic rights of an airline may soon need to be taken in view of a Community wide decision. There was also agreement on the need to establish common criteria on the basis of which a list of unsafe airline may be drawn up.

 
 

(1) Directive 2004/36 of the European Parliament and of the Council of 21 April 204 on the safety of third-country aircraft using Community airports, O.J. L.143 of 30.4.2004
(2) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the information of air transport passengers on the identity of the operating carrier and on communication of safety information by Member States, COM(2005) 48 final of 16.2.2005, COD 08/2005

 

Question no 90 by Liam Aylward (H-0511/05)
 Subject: Climate change and the USA
 

The Commission will be aware of the resignation and departure of the chief of staff of the White House Council on Environmental Quality, two days after it was revealed that he had made changes in several federal environmental reports in 2002 and 2003. The changes tended to emphasise the uncertainty of evidence that greenhouse-gas emissions are causing global temperatures to rise.

The adviser in question, who has no background in science, had previously headed the oil industry lobby on climate change in the USA.

Does the Commission agree that decisions on serious environmental problems must be based on sure and accurate science? And does the Commission agree that this opportunity must be used to highlight the contradictions in the United States approach to the Kyoto agreement and to climate change in general?

 
  
 

The Commission is of the opinion that environmental policy making should be based on robust scientific knowledge. In the field of climate change this is one of the reasons that the Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) was set up. The IPCC assesses on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.

At the EU-US summit on 20 June, the President of the Commission stated that differences between the EU and the United States on the Kyoto Protocol should not prevent both sides from looking forward and that, together, the international community needs to intensify its efforts to reach agreement on a multilateral climate change regime for the period after 2012.

The Commission communication “Winning the Battle against Global Climate Change” of 9 February 2005 sets out the Commission’s views on the key elements of such regime. The Communication also shows that the approach advocated by the United States of stimulating research into new technologies is not sufficient by itself. Additional incentive structures, like the EU emissions trading scheme, are required to encourage the deployment of such technologies.

 

Question no 91 by Seán Ó Neachtain (H-0513/05)
 Subject: EU-US agreement on the 'Open Skies'
 

Can the Commission give an update on the current round of negotiations taking place on a US-EU ‘Open Skies’ agreement?

 
  
 

Since June 2004, the Commission has been working to resume the formal negotiations as soon as possible and, to that end, Vice-President Barrot visited Washington on 21-22 March 2005 to meet with United States (US) Transportation Secretary Mineta and others in the US Administration and industry. Vice-President Barrot and Secretary Mineta issued a Joint Statement in which they agreed that the negotiators would “review further the possible elements of a US-EU air services agreement with the goal of establishing a solid basis on which formal negotiations can be resumed”.

The Commission has been actively working with the United States through a number of technical discussions to explore the scope for making progress on issues of importance to each side. Discussion has focused in particular on the three areas of regulatory co-operation identified in the Presidency’s conclusions of the 21 April Transport Council: aviation security, competition and government subsidies. Issues of market access and ownership and control have also been discussed. Good progress has been made towards establishing the parameters in order to allow the resumption of negotiations.

In the light of these technical discussions, the Commission reported to the Transport Council on 27/28 June 2005 and there was an exchange of views between the Ministers. In the meantime, it was agreed at the EU-US Summit on 20 June 2005 that the two sides should continue cooperation on aviation issues, including safety, security and liberalization, including achievement of a comprehensive first-step EU-US air services agreement as soon as possible. It was recognised that such an agreement would unlock substantial benefits by providing valuable new business opportunities, to the benefit of EU and US airlines, airports, tourism, business links, cargo transport and consumers.

 

Otázka č. 92 od Peter Baco (H-0514/05)
 Vec: Dlhodobá vízia v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka
 

Pri rokovaniach o finančných perspektívach 2007-2013 sa obzvlášť prejavila potreba prepájať strednodobé rozhodnutia na dlhodobú víziu rozvoja poľnohospodárstva a vidieka v Európskej únii.

Aké sú, podľa Komisie, ciele a cesty k týmto cieľom, čo považujete za najväčšie riziká a čomu by sme sa mali určite vyhnúť v agrárnej a vidieckej oblasti v Európskej únii v horizonte rokov 2030, respektívne 2050?

 
  
 

With the CAP reform process, which began in 1992 and reached its accomplishment in 2003, the Commission has turned EU agriculture and rural areas towards market orientation and competitiveness, the Commission has integrated environmental and animal welfare concerns of the European civil society, it has integrated food safety and quality requirements, it has addressed the social balance while continuing to ensure a fair standard of living for the agricultural community and has widened the scope by strengthening rural development.

In the Commission’s view competitiveness, the integration of its citizens’ concerns and social balance will remain key objectives for the European agricultural and rural development model for the future which is based on economic, ecologic and social sustainability.

 

Spørgsmål nr. 93 af Karin Riis-Jørgensen (H-0515/05)
 Om: Konkurrenceregler for tramp-skibsfart
 

I Kommissionens hvidbog om revision af forordning (EØF) nr. 4056/86(1) om anvendelse af EU's konkurrenceregler inden for søtransport (KOM(2004)0675 endel.) fremgår det (på side 10) at "the Commission will provide the tramp industry with some guidance on the implementation on the implementation of competition rules to this sector". En sådan vejledning synes berettiget, da denne del af erhvervslivet ikke kan finde vejledning i retspraksis eftersom trampfart har været undtaget fra både forordning (EØF) nr. 4056/86 og de generelle EU-gennemførelsesbestemmelser.

Kan Kommissionen bekræfte, at denne vejledning vil foreligge før eller senest samtidig med at trampfartens undtagelse fra forordning (EF) nr.1/2003(2) ophæves.

Endvidere bedes Kommission oplyse, hvornår undtagelsen forventes ophævet, og endelig hvilken form for vejledning der i stedet vil blive fremlagt?

 
  
 

In its White Paper on the review of Regulation 4056/86, applying the EC competition rules to maritime transport, the Commission has stated that it envisages to propose lifting the current exclusion of tramp vessel services (that is unscheduled maritime services) from the scope of the competition enforcement rules.

The Commission has envisaged a legislative proposal for the fourth quarter of 2005.

The envisaged proposal will not involve a substantive change for the industry.The substantive competition rules, set out in Articles 81 and 82 of the Treaty, already apply to tramp services. The envisaged legislative proposal will only make tramp services subject to the competition enforcement rules set out in Regulation 1/2003. The Commission has envisaged a legislative proposal for the fourth quarter of 2005.

The Commission will, however, only be able to issue guidance once it has been given the appropriate enforcement tools to obtain the relevant information on the functioning of the tramp sector.

 
 

(1) EFT L 378 af 31.12.1986, s. 4.
(2) EFT L 1 af 4.1.2003, s.4.

 

Pregunta nº 94 formulada por Ignasi Guardans Cambó (H-0517/05):
 Asunto: Personas desaparecidas
 

La Unión Europea contempla desde hace varios años la posibilidad de abordar la cuestión de las personas desaparecidas, ya que el aumento de los flujos de circulación de personas en el interior de la Unión ha hecho necesario un enfoque conjunto por parte de los Estados miembros.

La Comisión ya debería haber llevado a cabo alguna acción concreta en este terreno, como la presentación del informe de la Comisión dirigido al Consejo sobre los niños desaparecidos o explotados sexualmente, mencionado en el punto 3.3 del anexo al Programa de La Haya: diez prioridades para los próximos cinco años: una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia.

¿Cuándo presentará la Comisión su Informe al Consejo sobre los resultados de un estudio realizado a raíz de la Resolución del Consejo de 2001 relativa a la aportación de la sociedad civil en la búsqueda de niños desaparecidos o explotados sexualmente?

¿Tiene previsto la Comisión ampliar esta investigación sobre niños a personas desaparecidas de todas las edades?

 
  
 

As indicated in the Council and Commission Action Plan implementing the Hague Programme on strengthening freedom, security and justice in the European Union the Report on the results of a study further to the Council resolution of 2001 on the contribution of civil society in finding missing or sexually exploited children will be issued in 2005.

A draft report has already been prepared at working level and examined at the level of the competent Member of the Commission. It is foreseen that the Commission should use the opportunity of the report to communicate to the Parliament and to the Council what kind of action could be taken in order to support and to strengthen the contribution of the civil society in the area concerned. The results of the ongoing reflections will be presented as soon as possible after the summer break. Furthermore, the enlargement of the Union in May 2004 had to be taken into account. Funding for a follow-up-project was granted in 2004 under the AGIS programme in order to extend the study to the 10 new Member States.(1)

The Commission welcomes any appropriate contribution of civil society in finding or supporting missing or sexually exploited persons of all ages. With regard to further studies the input of relevant civil society organisations seems to be indispensable. Initiatives for studies of civil society organisations could be looked at favourably, for instance with regard to children, young people and women in the context of the Daphne II Programme.

As the Commission pointed out in its answer to written question E-1498/05 by Mr Richard Corbett , particular attention must be paid to the fact that the possibility of searching for missing people and children in particular already exists under the Schengen Information System (SIS) and will be maintained with the development of the second generation of the SIS. The Commission will also launch a feasibility study on the possibility of creating a new category of alerts on minors which should be banned to leave the Schengen Area, the objective being to prevent an abduction of the minor that would end in a third country.

 
 

(1) Study on the actual extent of the phenomenon of missing and sexually exploited children in the 10 acceding countries to the EU, JHA/2004/AGIS/006

 

Question no 95 by Proinsias De Rossa (H-0521/05)
 Subject: Transposition of the 2002 Information and Consultation Directive
 

Directive 2002/14/EC(1) establishing a general framework for the information and consultation of workers in the European Community should have been transposed by all Member States by 23 March 2005. Ireland has not yet transposed this Directive.

Could the Commission outline which other Member States, if any, have yet to notify it of the transposition of this Directive and outline what action it has taken or is planning to take to ensure this Directive is transposed and implemented in full by all Member States?

 
  
 

Ainsi que le mentionne justement l'honorable parlementaire, la directive 2002/14/CE(2) du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne comporte une échéance de transposition au 23 mars 2005.

Au 20 juin 2005, la Commission a enregistré 14 notifications de transposition de la directive 2002/14/CE émanant des Etats membres suivants : Belgique, République Tchèque, Allemagne, France, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, République Slovaque, Finlande et Royaume-Uni.

L'absence de notification de mesures nationales d'exécution constitue un manquement de l'Etat membre entraînant l'ouverture d'une procédure d'infraction par la Commission, qui débute par une phase précontentieuse de mise en demeure de l'Etat membre concerné.

 
 

(1) OJ L 80, 23.3.2002, p. 29.
(2) JO L 80 du 23.3.2002

 

Ερώτηση αρ. 96 του κ. Γεωργίου Τούσσα (H-0523/05)
 Θέμα: Παραβίαση των δικαιωμάτων εργαζομένων στο Carrefour στη Θεσσαλονίκη
 

Ο επιχειρηματικός όμιλος πολυκαταστημάτων "Carrefour" στη Θεσσαλονίκη υποχρεώνει τους εργαζομένους να δουλεύουν διακεκομμένα το ημερήσιο ωράριό τους, παραμένοντας στο χώρο του καταστήματος και κατά τον χρόνο της αναμονής. Εφαρμόζοντας, δηλαδή, τον ανενεργό χρόνο εφημερίας, η επιχείρηση επιβάλλει στους εργαζόμενους να μένουν στο χώρο εργασίας, στη διάθεση του εργοδότη ανά πάσα στιγμή, έτοιμοι να αναλάβουν υπηρεσία, χωρίς βέβαια αυτός ο χρόνος να υπολογίζεται ως εργάσιμος χρόνος.

Προτίθεται η Επιτροπή να ανακαλέσει την πρόταση οδηγίας COM(2005)0246 τελικό για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, με την οποία μεταξύ των άλλων επεκτείνονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης και να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση σταθερής εργασίας με 7ωρο 5ήμερο 35ωρο, ελεύθερο χρόνο και φυσιολογική οικογενειακή ζωή για τους εργαζόμενους;

 
  
 

L'honorable parlementaire décrit la situation de travailleurs employés par la société Carrefour, qui doivent être de garde sur leur lieu de travail sans que ce temps de garde soit considéré comme du temps de travail.

La directive 2003/88/CE(1) définit, à son article 2, point 1), le "temps de travail" comme "toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales".

Pour être qualifiée comme du temps de travail, au sens de la directive, toute période doit satisfaire aux trois éléments de la définition ci-dessus.

Dans son arrêt dans l'affaire SIMAP(2), la Cour de justice a dit pour droit que "l'obligation (...) d'être présents et disponibles sur les lieux de travail en vue de la prestation de leurs services professionnels doit être considérée comme relevant de l'exercice de leurs fonctions" (point 48) et en a conclu que "le temps de garde qu'effectuent les médecins (...) selon le régime de la présence physique dans l'établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail".

Ainsi, selon la directive 2003/88/CE, telle qu'interprétée par la Cour de justice, le temps de garde tel que décrit dans la question posée par l'honorable parlementaire doit être considéré entièrement comme du temps de travail. Il appartient aux autorités nationales compétentes d'assurer le respect du droit communautaire au niveau national.

Si la proposition modifiée du 31 mai 2005(3) est adoptée par le Parlement et le Conseil, les périodes actives du temps de garde devraient être considérées entièrement comme du temps de travail. Les périodes inactives du temps de garde ne seraient pas considérées comme du temps de travail, mais ne pourraient pas davantage être prises en compte pour le calcul des repos journalier et hebdomadaire.

La Commission considère que cette proposition modifiée représente un bon équilibre entre la nécessité de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et le besoin d'offrir aux Etats membres et aux entreprises de l'Union européenne la flexibilité nécessaire en matière d'aménagement du temps de travail.

 
 

(1) Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, JO L 299, du 18.11.2003
(2) Arrêt de la Cour du 3 octobre 2000 dans l'affaire C-303/98, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) contre Consejería de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, Recueil de jurisprudence 2000, p. I-07963
(3) Proposition modifiée de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, document COM (2005) 246 final

 

Ερώτηση αρ. 97 του κ. Παναγιώτη Δημητρίου (H-0524/05)
 Θέμα: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 60/2004 για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων στον τομέα της ζάχαρης λόγω της προσχώρησης των νέων κρατών μελών
 

Στις 14 Ιανουαρίου 2004 η Επιτροπή θέσπισε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 60/2004(1) για τη μεταβατική ρύθμιση της παραγωγής και εμπορίας στην αγορά της ζάχαρης στις υπό ένταξη τότε χώρες. Ο κανονισμός αυτός επέβαλε στις χώρες αυτές, πριν ακόμη γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απαλλαγούν μέχρι τέλος Απριλίου 2005 από τις ποσότητες ζάχαρης που ήσαν πλεονάζουσες σε σχέση με τον μέσο όρο κατανάλωσης των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Δεδομένου ότι οι παραγγελίες και η αγορά ζάχαρης από τους παραγωγούς έγινε, σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πρακτική στον τομέα εμπορίας της ζάχαρης το φθινόπωρο του έτους 2003, δηλαδή πριν τη θέσπιση του κανονισμού, και δεδομένου ότι ο κανονισμός θεσπίστηκε πριν την ένταξη των νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς νομιμοποιείται πολιτικά η Επιτροπή να επιβάλει πρόστιμα στα νέα κράτη μέλη και κατ' επέκταση στους εισαγωγείς ζάχαρης για πλεονάζοντα αποθέματα ζάχαρης; Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να χειριστεί περαιτέρω το ζήτημα που δημιουργεί σε κάποια νέα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Κυπριακή Δημοκρατία, μεγάλη αναταραχή και πολλά πολιτικά και νομικά προβλήματα;

 
  
 

On the basis of the Act of Accession (annex 4, chapter 4 paragraph 2) and according to the provisions of Commission Regulation (EC) No 60/2004(2), the surplus sugar quantities for the new Member States were determined by Commission Regulation (EC) No 832/2005(3). The Act of Accession was signed in April 2003, i.e. 9 months before the publication of Regulation 60/2004. The risks of speculative stock-piling were identified and discussed already during the accession talks with the then candidate countries, especially with those where there was no sugar production and low import protection was applied. Consequently the Commission had the necessary legal and political basis to take this decision.

In the first place the determined quantities should be eliminated from the Community market according to Article 6(2) of Regulation 60/2004 by 30 November 2005. The charges foreseen are only payable if elimination of the determined surplus does not take place appropriately by the set deadline. Attention has to be drawn to the fact that the potential financial burden can be significantly reduced where speculative operators are traced using the identification system that was requested by Article 6(3) of Regulation 60/2004. However, should there remain any quantity not eliminated and for which no operator can be identified, the charges payable by the NMS can be spread over four years (2006-2009).

 
 

(1) ΕΕ L 9 της 15.1.2004, σελ. 8.
(2) Commission Regulation (EC) No 60/2004 of 14 January 2004 laying down transitional measures in the sugar sector by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia, OJL 9, 15.1.2004.
(3) Commission Regulation (EC) No 832/2005 of 31 May 2005 on the determination of surplus quantities of sugar, isoglucose and fructose for the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia, OJL 138, 1.6.2005.

 

Fråga nr 98 från Anna Ibrisagic (H-0525/05)
 Angående: Bosniens fredsavtal
 

Vid flertal tillfällen har det nämnts att Bosnien och dess grannländer, innan medlemskapsförhandlingar med EU startar, borde anta ett nytt fredsfördrag vilket, i praktiken, skulle ersätta Daytonavtalet. Vad är kommissionens tolkning av ovanstående?

 
  
 

There is a number of demanding requirements that Bosnia and Herzegovina and its neighbours will need to fulfil before accession negotiations with the EU can be considered. Consolidation of stability and democracy, and the development of good neighbourhood relations, are certainly pre-conditions to envisage such negotiations. But there is no requirement to conclude a regional peace agreement.

The 1995 Dayton Peace Agreement put an end to a three-year long, dreadful civil war in Bosnia and Herzegovina. The objective of this agreement was to stop the armed conflict in Bosnia and Herzegovina, and to provide the country with the basic elements for its normalisation, including a Constitution. In this respect Dayton has been successful. Nonetheless, it is widely accepted that the Dayton Peace Agreement and the current constitutional arrangements of Bosnia and Herzegovina will need to be progressively adapted in order to take into account the country’s normalisation and to be able to respond to EU criteria.

 

Ερώτηση αρ. 99 της κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0527/05)
 Θέμα: Διατήρηση της γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας των παιδιών ευρωπαίων πολιτών εγκατεστημένων σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της καταγωγής τους
 

Οι μακράς διάρκειας μετεγκαταστάσεις ευρωπαίων πολιτών σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της καταγωγής τους, στα πλαίσια των βασικών ελευθεριών μετακίνησης και εγκατάστασης, όπως προβλέπονται από τις Συνθήκες, είναι ένα φαινόμενο που εντείνεται με την ανακατανομή και αξιοποίηση του ευρωπαϊκού ανθρώπινου δυναμικού σε ποιοτικές θέσεις εργασίας που συντελούν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε τα τέκνα των μετακινουμένων εργαζομένων να διατηρήσουν τη γλωσσική και πολιτιστική τους ταυτότητα στο κράτος μέλος υποδοχής και να μην χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πολυμορφία της;

Πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναδιαμορφώσει σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα και με προοπτική το 2010 την οδηγία 77/486/ΕΟΚ(1) του Συμβουλίου (25.7.1977);

Ποια μέσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιηθούν και ποιοι φορείς είναι δυνατόν να υλοποιήσουν τη βασική ανάγκη μιας σημαντικής μερίδας της ευρωπαϊκής νεολαίας;

 
  
 

Tout comme l’honorable parlementaire, la Commission européenne est très attachée à la sauvegarde de la diversité culturelle et linguistique. Cependant, pour sauvegarder cette diversité culturelle et linguistique, la Commission se doit d’agir dans les limites des prérogatives qui lui sont conférés par les traités. Dans ce cadre, la Commission a pris un certain nombre d’initiatives.

La Commission a adopté en juillet 2003 un Plan d’action « Promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité linguistique – un plan d’action 2004-2006 » où elle se propose de développer au niveau européen 45 mesures notamment en vue de créer un environnement plus favorable aux langues.

Dans son Plan d’action, la Commission souligne que la promotion de la diversité linguistique requiert d’encourager activement l’enseignement et l’apprentissage d’un éventail de langues aussi large que possible dans les écoles, universités et centres d’éducation pour adultes, y compris les langues des migrants. La Commission y soutient également la méthode CLIL/EMILE consistant en l’apprentissage d’une matière dans une langue étrangère.

La possibilité d’introduire cette méthode dans les systèmes d’éducation des Etats membres a été débattue récemment lors d’une conférence sur l’enseignement plurilingue organisée par la Commission et la présidence luxembourgeoise du Conseil. Les avantages de ce système notamment en vue d’une plus grande cohésion sociale ont été soulignées dans la position de la Présidence à ce sujet, adoptée lors de la réunion du Conseil du 24-mai 2005 (EDUC 69 – 8392/05).

The working group on languages established in the framework of the "Education and training 2010" programme has recommended, among other things, that "The provision for teaching regional, minority, migrant and neighbouring languages should be part of mainstream education and training policy".

Community action in this field is limited to encouraging cooperation between Member States, supporting and supplementing their action, "while fully respecting the responsibility of the Member States for the content of teaching and the organisation of education systems and their cultural and linguistic diversity", as stated in Article 149 of the Treaty.

L’honorable parlementaire évoque la directive 77/486/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants(2). Cette directive a prévu dans son article 3, que les Etats membres prendront, conformément à leurs situations nationales et à leurs systèmes juridiques et en coopération avec les pays d’origine, les mesures appropriées pour la promotion de l’enseignement de la langue maternelle en faveur des enfants à charge des travailleurs migrants. Cette directive 77/486/CEE est actuellement en cours d’évaluation par la Commission afin, d’une part, de définir aussi précisément que possible les obligations des Etats membres et, d’autre part, de pouvoir soumettre, le cas échéant, des propositions appropriées au Conseil et au Parlement.

Dans le cadre des programmes de coopération de l’Union européenne, des projets sont co-financés par la Commission en vue de promouvoir la diversité linguistique et le dialogue interculturel. C’est notamment le cas du programme Culture 2000 qui encourage le dialogue interculturel et les échanges entre cultures européennes et non européennes. Cette dimension est d’ailleurs renforcée dans la proposition de la Commission sur le programme Culture 2007.

Dans le cadre du futur programme intégré « Apprentissage tout au long de la vie » pour la période 2007-2013 la Commission propose le financement de réseaux européens dans le domaine de l’apprentissage des langues et de la diversité linguistique. Cette action permettrait, par exemple, de soutenir des projets d’écoles où l’apprentissage du type CLIL/EMILE pourrait être développé.

 
 

(1) ΕΕ L 199, της 6.8.1977, σελ. 32.
(2) JO L 199, 6.8.1977

 

Question no 100 by Linda McAvan (H-0531/05)
 Subject: Phthalates in newborn babies
 

Is the Commission aware of the new Harvard study 'Use of di(2-ethylhexyl) phthalate containing medical products and urinary levels of mono(2-ethylhexyl) phthalate in neonatal intensive care unit infants', which suggested that newborn babies in intensive care units had high levels of DEHP in their urine?

Does the Commission believe that the findings of this study have implications for the future of EU policy on phthalate use?

 
  
 

The Commission follows closely any new developments related to safety issues concerning the use of phthalates in medical devices and, in particular, exposure of high-risk patient groups such as new-born babies. The Commission was therefore aware of the recent study mentioned by the Honourable Member and published by the U.S. National Institute of Environmental Health Science on 8 June 2005.

Already in 2002, the Scientific Committee on Medicinal Products and Medical Devices was consulted on the potential toxicity of medical devices containing DEHP plasticized PVC for neonates and adopted an opinion according to which, and in view of the data available at that time, no specific recommendation could be made to limit the use of DEHP in any particular patient group.

The Commission is deeply committed to ensuring that high risk patient groups, and in particular infants in intensive care units, receive proper care and treatment delivered by safe medical devices. For this reason, the Commission convened a meeting of the Expert Group on DEHP-PVC medical devices.

The opinion of the newly established Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks will be sought to evaluate the new data. The June 2005 Harvard study will be one of the documents that will be part of the Committee’s review.

Subsequently, the Expert Group, taking into account the opinion of the Scientific Committee and any new technical developments, will propose, as necessary, further actions on the use of DEHP-PVC in medical devices and possible alternatives.

The future of the EU policy on phthalate use in medical devices will be reconsidered, as appropriate, based on the output of this consultation.

 

Vraag nr. 101 van Johan Van Hecke (H-0532/05)
 Betreft: Uitvoering van de richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
 

De Richtlijn van het EP en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), waarvan het aanvankelijk Commissievoorstel (COM(2000)0347 def.) dateert van 2000 en de finale tekst door het Bemiddelingscomité (PE-CONS 3663/2002) op 11 oktober 2002 na moeizame onderhandelingen tot stand kwam, diende door de Europese lidstaten in nationale wetgeving te worden omgezet tegen uiterlijk 1 augustus 2004.

Veel bedrijven en instellingen klagen over het feit dat de richtlijn door de lidstaten telkens verschillend is omgezet zodat de wetgeving in de EU thans totaal niet eenvormig is maar integendeel zeer verscheiden, wat rechtsonzekerheid creëert en moeilijkheden oplevert aan bedrijven om zich in elke lidstaat te schikken naar telkens andere wetgeving.

Is de Commissie op de hoogte van deze problemen? Is zij zinnens hiertegen maatregelen te nemen?

 
  
 

The Commission is aware that the Directive is highly complex and that it affects many enterprises, in particular those that have to comply with differing legislative requirements in various Member States, not least because the Directive is based on Article 175 of the Treaty.

In terms of the legal position on WEEE Directive, the Commission is currently assessing whether the measures notified by the Member States correctly transpose the obligations of the Directive. As the guardian of the Treaty, the Commission does not hesitate to take all necessary measures, including infringement procedures under Article 226 of the Treaty, in order to ensure the observance of Community law.

The Commission has established a structured dialogue and an exchange of views and experience with the Member States in the Directive’s Technical Adaptation Committee as well as with industry stakeholders in numerous bilateral meetings and in addition in the high-level discussion forum that was set up by Directorate-General Environment at the beginning of 2005. The Commission is taking a leading role in harmonising its implementation as far as possible. To this end, a guidance document on the WEEE Directive is available at the Directorate General Environment website: .

However, to the extent that the Directive itself allows for a non-uniform implementation in different Member States, this has to be respected.

No further legislative measures are foreseen so far.

 

Vraag nr. 102 van Ivo Belet (H-0536/05)
 Betreft: Tegemoetkoming kinderopvang voor grensarbeiders
 

De Nederlandse Wet Kinderopvang stelt in artikel, 6 lid 3 (WKO) de voorwaarde dat beide ouders in Nederland moeten werken om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Dat betekent dat een groot aantal grensarbeidersgezinnen, wonend in Duitsland of België - waarvan de ene ouder in Nederlandse loondienst werkt en de andere ouder in België of Duitsland werkt - géén aanspraak kunnen maken op deze vergoeding. De vergoeding wordt per kind berekend en is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Zijn de vergoedingen op grond van de Nederlandse Wet Kinderopvang een zgn. sociaal voordeel (art 7 van verordening (EEG) nr. 1612/68

(1)) en/of een gezinsbijslag (artikel 1, lid u, i resp. ii van verordening (EEG) nr. 1408/71(2))?

Mag Nederland deze tegemoetkoming onthouden aan grensarbeidersgezinnen waarvan beide ouders in loondienst werken doch slechts één van beide ouders als grensarbeider in Nederlandse loondienst werkt?

In het geval de vergoeding overeenkomstig de Nederlandse Wet Kinderopvang onder de materiële werkingssfeer van verordening (EEG) nr. 1408/71 valt, geldt dan de coördinatiesystematiek zoals voorgeschreven in hoofdstuk 7 van verordening (EEG) nr. 1408/71?

Indien er sprake is van een zgn. sociaal voordeel (art 7, lid 2 van verordening (EEG) nr. 1612/68), op welke wijze zal dan de hoogte van de vergoeding vastgesteld moeten worden?

 
  
 

L'honorable parlementaire attire l'attention de la Commission sur la loi néerlandaise relative à la garde des enfants qui soumet le droit à une aide financière à la condition que les deux parents travaillent aux Pays-Bas. Il résulte de cette condition que les travailleurs frontaliers dont le partenaire travaille en Belgique, ne peuvent bénéficient de cette aide financière.

Sur la base des informations transmises par l'honorable parlementaire sur la législation néerlandaise en cause, la Commission est d'avis qu'il s'agit d'une prestation qui d'une part répond aux critères définis par la jurisprudence de la Cour de justice(3), pour être qualifiée de prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe, h) du règlement 1408/71, et d'autre part peut être qualifiée d'avantage social dans le sens de l'article 7, par.2 du règlement 1612/68.

Pour être en mesure d'examiner tous les aspects juridiques de la question posée par l'honorable parlementaire, la Commission va prendre contact avec les autorités néerlandaises en vue d'obtenir plus de détails sur cette législation et d'examiner l'impact du droit communautaire sur la prestation en cause. La Commission ne manquera pas de communiquer à l'honorable parlementaire le résultat de son examen.

 
 

(1) PB L 257 van 19.10.1968, blz. 2.
(2) PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2.
(3) Voir arrêt de la Cour du 10 octobre 1996, C-245/94 et C-312/94, Hoever et Zachow

 

Pregunta nº 103 formulada por María Isabel Salinas García (H-0537/05):
 Asunto: Impulso de los sistemas de desalación en la UE
 

España está impulsando el Programa AGUA con una serie de medidas para el abastecimiento de este recurso en un país gravemente afectado por la sequía. AGUA, que cumple las disposiciones comunitarias sobre la materia, se está demostrando altamente eficaz para garantizar el suministro y para respetar la exigencia de los caudales mínimos necesarios para el mantenimiento de los ecosistemas de las diferentes cuencas. El Programa desestima así otras técnicas o grandes obras de conducción hidráulica que podrían haber perjudicado el entorno y la biodiversidad española de manera irreversible. Por otro lado, las nuevas tecnologías disponibles en desalación permiten que el proceso de osmosis inversa se pueda realizar con un alto grado de eficiencia energética y una gestión de las salmueras residuales altamente sostenible.

Muchos países mediterráneos de la UE ya utilizan los sistemas de desalación, aunque no cuentan con las mejores técnicas disponibles que sí se emplean ya en España. ¿Piensa la Comisión impulsar una recomendación para que los países UE con posibilidades de obtener agua por la vía de la desalación inviertan en implantación y modernización de este tipo de sistemas? ¿Con qué fondos puede incentivar la UE la implantación de desaladoras en las zonas en que se demuestren como la forma de obtención de recurso más sostenible?

 
  
 

The Commission is aware of a range of existing as well as planned desalination plants, in particular in the Mediterranean countries. Elements of importance seem to be the following ones: environmental aspects; promoting environmental technologies; and use of funding instruments.

Environmental aspects:

The Commission is aware of the intention by the Spanish authorities to use desalination plants to supply water to regions with water scarcity. The Commission wishes to use this opportunity to provide some information on the Water Framework Directive(1), a cornerstone of the comprehensive European legislation providing for water protection.

The Water Framework Directive provides for the protection of all our waters; it covers all sectors of human activity; it sets the objective of good quality (‘good status’) for all waters, linked to a non-deterioration clause; it defines ‘good status’ for coastal waters in a comprehensive way, in terms of biological, physico-chemical and hydromorphological quality elements, and it submits all point source discharges liable to cause pollution to an authorisation procedure.

In addition to the Water Framework Directive requirements, there also is a comprehensive framework of criteria to be adhered to under other parts of the EU environmental legislation, in particular the nature protection legislation, and this is in particular in relation to the case of specially protected areas (e.g. fields of Poseidonia along the Spanish coast, specially protected under the Habitats Directive(2)), ensuring that the environmental objectives will be adhered to.

The Commission has not planned to give a recommendation for specific techniques. However, innovation in general, and eco-innovation or innovation in environmental technologies in particular, is encouraged through the EU Environmental Technologies Action Plan(3) . For example, the testing and validation of new technologies, such as new desalination techniques, should be facilitated by the networks of testing centres, being established through the 6th Framework-Programme for Research and Development, and through a potential EU Environmental Technologies Verification system, which the Commission is preparing actively.

Funding instruments:

The Structural Funds and the Cohesion Fund may be used to co-finance such desalination plants. The Commission will consider, under the light of the Community legislation relating to the Structural Funds and Cohesion Fund currently in force, possible co-financing to every project presented by the Spanish authorities, and eventually included in the Programme A.G.U.A. Some Regional Operational Programmes have been specially re-programmed at the beginning of 2005 to allow such a possible co-financing of the Programme A.G.U.A projects, especially desalination plants (new and/or extension of existing ones).

Following the latest information received by the Spanish authorities, there are some 21 desalination plants included, up to the moment, in the A.G.U.A. programme, the large majority of them being in the "project drafting" phase.

 
 

(1) Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, OJ L 327, 22.12.2000
(2) Directive 92/43/EEC of the Council of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, OJ L 206, 22.7.1992
(3) COM (2004) 38 final

 

Zapytanie nr 104 skierowane przez Leopold Józef Rutowicz (H-0540/05)
 Dotyczy: Cło na aluminium
 

Przemysłowi przetwarzającemu aluminium nieobrobione niestopowe grozi w Polsce bankructwo. Wprowadzone cło na to aluminium w wysokości 6% przy rentowności 4-5% jest katastrofą. Równocześnie na rynk europejski wszedł z produkcją przemysł rumuński, którego koszty robocizny są niższe i wykorzystuje on do produkcji aluminium bezcłowe. Preferowani dostawcy surowca podnieśli jego ceny poprzez system premii za gatunek , która odpowiada wielkości obowiązującego cła. Obecna sytuacja grozi zwolnieniem około 5 tysięcy pracowników. Sprawa była już przedmiotem interwencji.

Jakie Komisja proponuje rozwiązanie problemu? Materiały dotyczące sprawy zostały przesłane do Komisji.

 
  
 

The Commission has taken note of the problems described by the Honourable Member.

Since March 2004 the issues surrounding imports of unwrought aluminium have been under discussion in Council. With regard to the 6% tariff, an analysis of the situation involves inter alia an assessment of the competitive position of all enterprises concerned, as well as an evaluation of the impact of any measures on other Community interests. The Commission is working actively to bring these considerations to a conclusion very soon.

 

Vprašanje št. 105 , ki ga je predložil Jelko Kacin (H-0541/05)
 Zadeva: Težave ponudnikov iger na srečo pri oglaševanju svoje dejavnosti v drugih državah članicah EU
 

V zadnjem času se nekateri ponudniki iger na srečo soočajo s težavami na področju oglaševanja svoje dejavnosti v drugih državah članicah EU. S takšnimi problemi se srečujejo tudi slovenski igralniški operaterji, ki želijo svojo dejavnost oglaševati v sosednji Republiki Avstriji. Avstrija je leta 2003 spremenila nacionalno zakonodajo in uzakonila prepoved oglaševanja vseh iger na srečo, ki se ne izvajajo na njenem ozemlju.

Na podlagi 56. člena Zakona o igrah na srečo Republika Avstrija prepoveduje oglaševanje igralniških storitev ponudnikom drugih držav članic EU medtem, ko sama dovoljuje oglaševanje teh istih storitev domačim igralniškim operaterjem, ki lahko svoje storitve nemoteno oglašujejo tako v starih kot novih članicah EU.

Menim, da ta določba avstrijske zakonodaje ni v skladu s pravnim redom EU, saj diskriminira na podlagi državljanstva oz. države izvajalca storitev. Zanima me, kaj bo Evropska komisija storila, da bi Republika Avstrija prenehala s tem diskriminatornim ravnanjem do začetka njenega predsedovanja EU v začetku leta 2006.

 
  
 

The Commission has not yet received any complaints regarding the law referred to and has therefore not examined its provisions. However, the Commission will further examine the legislation in question with a view to establishing its compatibility with Community law.

In general, Member States may impose restrictions on the cross border provision of services to protect general interest objectives such as the protection of consumers or the maintenance of public order in society. However, in line with the jurisprudence of the European Court of Justice (ECJ) such restrictions are compatible with the Treaty only if they are non-discriminatory and proportionate to the general interest objectives in question. For instance, economic considerations are not accepted as a valid public interest objective justifying a cross border restriction.

 

Question no 106 by Saïd El Khadraoui (H-0544/05)
 Subject: The Amendment of the Protocol on Origin of the EU-Israel Association Agreement
 

Since the EU and Israel put into effect a non-binding 'technical arrangement' for the implementation of the Protocol on Origin of the EU-Israel Association Agreement, is it true that Israel still applies the Protocol on Origin to occupied territories and maintains its refusal to distinguish between production carried out in those territories and production carried out in the territory of the State of Israel when it issues proofs of origin under that Agreement? In light of these facts, does the Commission regard the practice resulting from the technical arrangement on EU-Israel customs cooperation as 'solving the bilateral issue of rules of origin'?

 
  
 

The arrangement between the EU and the Government of Israel concerning the implementation of protocol 4 to the EU-Israel Association Agreement was adopted by the UE-Israel Customs Co-operation Committee. The technical arrangement provides for the name and postal code of the city, village or industrial zone where production has taken place to be indicated on all preferential proofs of origin issued in Israel for export to the EU. In order to determine the city, village or industrial zone where production has taken place, Israel does distinguish between production carried out in the occupied territories and production carried out in the territory of the State of Israel.

The indication of the place of production on all preferential proofs of origin issued in Israel for export to the EU allows the customs services of the EU Member States to apply the rules of origin of the Association Agreement in an efficient and effective way, by allowing them to identify those goods which originate in Israel, and which qualify for preferential duty, as opposed to those coming from the settlement areas, which are subject to non-preferential duties. The technical arrangement is therefore a practical way of handling the problem of exports of goods from the settlements in the occupied territories of Gaza, West Bank, Golan and East Jerusalem.

 

Pregunta nº 107 formulada por Rosa Miguélez Ramos (H-0547/05):
 Asunto: Saturación de las Escuelas Europeas
 

Teniendo en cuenta que las Escuelas Europeas se crearon para educar conjuntamente a los hijos del personal de la Comunidad Europea y garantizar así el buen funcionamiento de la misma y facilitar el cumplimiento de su misión, la situación actual de saturación de las Escuelas Europeas I y II en Bruselas está muy lejos de satisfacer esta premisa: niños que no pueden ser escolarizados, hermanos separados en distintas escuelas, clases saturadas que no pueden cumplir con los objetivos pedagógicos mínimos. El Ombudsman europeo en su decisión de 19 de julio de 2004, subraya que desde la nueva Convención de las Escuelas de 1994, la Comisión tiene que asumir su responsabilidad para garantizar la correcta administración y funcionamiento de las mismas. Desde está responsabilidad, ¿está de acuerdo la Comisión con la política restrictiva adoptada por el Consejo Superior que no está teniendo en cuenta ningún criterio pedagógico ni de calidad de la enseñanza? ¿Qué está haciendo para frenar y solucionar estos problemas a corto y medio plazo?

 
 

Pregunta nº 109 formulada por Javier Moreno Sánchez (H-0558/05):
 Asunto: Problemas por la saturación de alumnos en las Escuelas Europeas de Woluwe e Ixelles en Bruselas
 

La superpoblación de las Escuelas Europeas II y III en Bruselas está dando lugar a problemas muy graves tanto para la educación de los hijos de los funcionarios y trabajadores europeos como para sus familias. La apertura de la Escuela IV en Laeken en 2009 es una perspectiva muy lejana para considerarla una posible solución ante los acuciantes problemas que se están planteando actualmente. Ante esta situación, el Consejo Superior de las Escuelas ha prohibido expresamente a los directores de ambas la creación para el curso escolar 2005-2006 de nuevos grupos de maternal en las secciones inglesa, francesa, alemana, italiana o española, así como la admisión de nuevos alumnos en las categorías I o II que pudiera conllevar el desdoblamiento de una clase o la creación de cualquier grupo de apoyo. ¿Qué opina la Comisión ante esta política restrictiva que no tiene en cuenta los más mínimos criterios pedagógicos ni la dificultad social en la que sitúa a un número muy considerable de familias? ¿Quién es el responsable de esta falta de previsión ¿Qué piensa hacer para encontrar una solución inmediata de cara al comienzo del nuevo curso escolar y defender así los intereses del personal comunitario en una cuestión tan fundamental como es la educación de sus hijos?

 
 

Pregunta nº 110 formulada por Bárbara Dührkop Dührkop (H-0560/05):
 Asunto: Saturación de las Escuelas Europeas: número máximo de alumnos por clase
 

Actualmente, ante el problema de saturación en las Escuelas I y II de Bruselas, el Consejo Superior ha prohibido aceptar más alumnos para que no se alcance el número de 32 por clase y así no tener que crear nuevos grupos. Ello implica tanto el rechazo de inscripción de nuevos alumnos especialmente en las secciones lingüísticas más demandadas, así como que los alumnos ya inscritos, se encuentren en clases de no menos de 30, 31 alumnos, lo que impone condiciones pedagógicas especialmente complicadas (clases saturadas, difícil seguimiento individual de los alumnos, problemas de disciplina, seguridad, riesgo elevado de repetición de curso, etc.). Dado que las escuelas en cuestión cuentan con el presupuesto, el profesorado y los locales necesarios ya que así se ha venido haciendo hasta este curso sin que el criterio de 32 alumnos por clase haya sido aplicado, ¿qué piensa la Comisión de esta situación? ¿Está de acuerdo con la política del Consejo Superior? ¿Está dispuesta a tomar cartas en el asunto para evitar esta saturación de las clases de cara al próximo curso escolar?

 
  
 

La Commission comprend et partage les préoccupations exprimées par les honorables parlementaires au sujet de plusieurs aspects du fonctionnement des Ecoles européennes. Elle tient à les assurer que, bien que ne disposant que d’une seule voix sur 29 au Conseil supérieur des Ecoles européennes, elle défend avec force les intérêts du personnel des institutions et de leurs enfants afin de trouver des solutions acceptables au niveau du systèmes des Ecoles européennes. A cet égard, la Commission a déjà exprimé à plusieurs reprises son opposition formelle à toute politique restrictive qui aboutirait à pénaliser les enfants du personnel des institutions européennes pour lesquels ces Ecoles ont été créées,(1) à séparer des fratries dans les familles de catégorie I et à exiger de très jeunes enfants l’accomplissement de longs trajets à travers Bruxelles.

La Commission, tout en considérant qu’elle ne peut être tenue responsable d’une quelconque absence de prévision, tient à rappeler qu’elle s’est fortement impliquée depuis plusieurs années dans des actions destinées à accueillir les nouveaux élèves en attendant la mise à disposition de la quatrième école bruxelloise.

Ainsi, la Commission, en apportant son appui au Secrétaire général des Ecoles européennes, avait pu obtenir des autorités belges que 2 immeubles (l’immeuble BASF comme annexe de l’école de Bruxelles I et l’immeuble HP, comme annexe à l’école de Bruxelles II) soient mis à disposition des Ecoles européennes en septembre 2005 au plus tard.

Par ailleurs, dès février 2004, la Commission avait préconisé à titre exceptionnel et en prévision d’une éventuelle surpopulation la suspension immédiate de toute nouvelle inscription d’élèves de catégorie III dans les Ecoles européennes de Bruxelles et de Luxembourg.

Aucune de ces deux propositions n’a reçu l’appui nécessaire pour sa mise en œuvre.

La Commission maintient son opposition à la politique restrictive suivie par le Secrétaire Général des Ecoles européennes, à la dispersion des fratries de catégorie I et particulièrement à la décision de limiter à une classe maternelle certaines sections linguistiques des écoles de Bruxelles II et III.

Dès lors, la Commission a adressé une lettre au Secrétaire Général des Ecoles européennes lui demandant expressément de saisir le Conseil supérieur par procédure écrite afin que les classes maternelles fermées soient rouvertes pour septembre 2005 et que les inscriptions des enfants des personnels des institutions européennes soient acceptées.

Par ailleurs, les résultats de la consultation sur les options pour développer le système des Ecoles européennes(2) que la Commission a lancé en juillet 2004, permettront à celle-ci d’élaborer dès 2006 des propositions plus précises pour une évolution favorable ou une réforme fondamentale du système des Ecoles européennes afin de répondre aux défis qui attendent ces Ecoles sur le plan de la pédagogie, de la gouvernance et du financement.

 
 

(1) Article 1 de la Convention portant statut des Ecoles européennes (JO L 212 du 17/08/1994, p. 3).
(2) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Consultation sur les options pour développer le système des Ecoles européennes», Bruxelles, 20.7.2004, COM(2004) 519 final.

 

Pregunta nº 108 formulada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco (H-0548/05):
 Asunto: Escuelas Europeas: numero de alumnos por clase
 

En su Comunicación sobre las Escuelas Europeas (COM(2004)0519 final), la Comisión hace referencia a que la dimensión máxima de las clases en estas escuelas es de 32 alumnos, que es muy superior a la de muchos Estados miembros y que habrá que considerar la manera de reducir la dimensión máxima. Se trata de una cuestión fundamental que permitiría responder a los más mínimos criterios pedagógicos, a una alta calidad de la educación de estos niños, sin olvidar el derecho que tienen a una igualdad de oportunidades en relación a los niños que viven y están escolarizados en las escuelas públicas y privadas de los distintos Estados miembros.

¿Qué está haciendo la Comisión para que el Consejo Superior reduzca el número máximo de alumnos por clase y para que las condiciones pedagógicas y educativas mejoren en el sistema de las Escuelas Europeas en lugar de quedarse ancladas en un pasado obsoleto?

 
  
 

La Commission rappelle à l’honorable parlementaire que, selon la Convention portant statut des Ecoles européennes,(1) la responsabilité de ces Ecoles est assurée par le Conseil supérieur, organisme intergouvernemental constitué de représentants de chacun des Etats membres, auquel la Commission participe avec une seule voix sur 29, malgré l’importance de sa contribution financière (près de 60% du budget des Ecoles européennes).

Il convient de préciser que la politique définie par le Conseil supérieur des Ecoles européennes prévoit un maximum de 32 élèves par classe. Au-dessus de ce nombre une nouvelle classe est créée. La limite ainsi posée pour toutes les classes, de tout niveau appartient à la fourchette haute de la pratique des différents Etats membres de l’Union. Cette limite est scrupuleusement respectée par les écoles

Il arrive, notamment dans les grandes écoles de Bruxelles et de Luxembourg que les classes aient plus de 30 élèves, quelle que soit la section linguistique considérée.

Comme l’honorable parlementaire l’indique, la Commission a proposé, dans sa Communication sur les options pour développer le système des Ecoles européennes,(2) une réduction de la taille des classes, compte tenu notamment du fait que celles-ci accueillent couramment des élèves sans section linguistique propre, qui ont donc besoin d’un soutien particulier pour travailler dans une langue qui n’est pas leur langue maternelle.(3)

Forte de l’analyse des réponses à la consultation en cours, qui ne fait guère de doute sur ce sujet, elle défendra sa position lors d’une des prochaines réunions du Conseil supérieur. Ce point sera très certainement un élément important sur le plan pédagogique des propositions de réforme des Ecoles européennes présentées par la Commission.

 
 

(1) Convention du 21 juin 1994 (JO L 212 du 17/08/1994 p. 3).
(2) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, « Consultation sur les options pour développer le système des Ecoles européennes, Bruxelles, 20.7.2004, COM(2004) 519 final.
(3) Voir point 4.3. de la Communication intitulé « Taille des clases ».

 

Pregunta nº 111 formulada por Francisca Pleguezuelos Aguilar (H-0550/05):
 Asunto: El cultivo del tabaco
 

Pendiente aún la aprobación del Reglamento sobre modalidades de aplicación de la Reforma del tabaco, y estando en vísperas de la aprobación de las Perspectivas Financieras para los años 2007-2013,

¿Qué flexibilidad van a tener los Gobiernos en la aplicación de dicha reforma en materia de desacoplamientos y distribución de la parte acoplada a la producción del cultivo?

¿Van a ser reconocidas las cuotas de producción a fecha de 15 de mayo de 2004?

¿Qué presupuesto propone la Comisión para la reestructuración del sector para después del año 2010?

Si lo que se persigue, finalmente, es la desaparición del cultivo del tabaco en Europa: ¿qué alternativa hay proyectada a modo de reestructuración del sector, tal como anunciaba la PAC del 92?

 
  
 

With regard to the implementation of the reform, the following flexibility is available: Member States may decide to increase the minimum decoupling rate of 40%, set objective criteria with regard to the distribution of coupled support and, if duly justified, introduce a differentiation of the decoupling rate by region.

Granting of the aid will not be based on the ownership of tobacco quota at 15 May 2004. In general, decoupled support is based on the tobacco premium payments received during the reference period 2000-2002. During the period 2006-2009 coupled aid shall be granted to farmers who received tobacco premium payments during the period 2000-2002 and to those who acquired tobacco production quotas during the period 1 January 2002 to 31 December 2005.

The Council has decided that, as of budget year 2011, an amount of € 484 million shall be available annually as additional Community support for restructuring measures in tobacco producing regions under rural development programming.

In its 2004 reform, the Council did not strive for the disappearance of tobacco growing in the EU. After 2009, tobacco growers will continue to receive decoupled support and will be able to carry on growing tobacco or produce other crops. Concerning alternative crops, the Community Tobacco Fund finances studies into the possibilities for raw tobacco producers of switching to other crops or activities and actions of general interest. In the EU, since 2003, 51 such studies and actions have commenced of which 4 in Spain.

 

Anfrage Nr. 112 von Tobias Pflüger (H-0552/05)
 Betrifft: Status der britischen Militärstützpunkte auf der Insel Zypern
 

Was gedenkt die Kommission zu tun, um den Status der britischen Militärstützpunkte (Hoheitszonen des Vereinigten Königreichs) auf der Insel Zypern – die jetzt von den USA u. a. für den Krieg im Irak als Nachschubbasen genutzt werden – zu ändern, der bisher besagt, dass diese Militärstützpunkte nicht als Teil der Europäischen Union angesehen werden, und welche wirtschaftlichen Fördermaßnahmen sind geplant, um die britischen Militärstützpunkte auf der Insel Zypern sozial und wirtschaftlich zu fördern bzw. an die Europäische Union heranzuführen?

 
  
 

The Commission would like to inform the Honourable Member that the status of the British Sovereign Base Areas in Cyprus (SBAs) is set out in the Treaty concerning the Establishment of the Republic of Cyprus, which was concluded between the United Kingdom, Greece, Turkey and the Republic of Cyprus in 1960.

Therefore, it is not for the Commission to provide any comments on the status of the SBAs. That is outside of its competence.

The application of the EC Treaty to the SBAs had been excluded pursuant to Article 299 para. 6 b) EC Treaty prior to Cyprus’ accession.

Since the accession of Cyprus, relations between the EU and the SBAs are exclusively regulated by Protocol No 3 to the Act of Accession 2003. Protocol No 3 reconfirms that the EC Treaty shall not apply to the SBAs except for specific areas in the field of customs, taxation, social security, and agriculture.

 

Pregunta nº 115 formulada por Inés Ayala Sender (H-0556/05):
 Asunto: Redes transeuropeas de transporte - Proyectos prioritarios
 

En los últimos meses ha aparecido en la prensa de mi país la presentación de un proyecto de iniciativa privada para un nuevo eje ferroviario de mercancías que uniría Algeciras (España) con Duisburg (Alemania) a través de Port-Bou y que, según la prensa española, pretende financiación comunitaria en el marco de las Redes Transeuropeas (RTE) rivalizando con el proyecto actual de la Travesía Ferroviaria Central de los Pirineos (proyecto nº 16 de las RTE).

Lo más sorprendente es que esas mismas fuentes se hacen eco de la opinión favorable de la Comisión Europea y citan textualmente las declaraciones de un funcionario de la Comisión Europea, responsable de las RTE.

Teniendo en cuenta que el acuerdo sobre los actuales 30 proyectos prioritarios para el periodo 2003-2020 se concluyó tan sólo el pasado año 2004, tras arduas negociaciones:

¿Pretende la Comisión modificar el acuerdo alcanzado? ¿Cuál es exactamente la posición de la Comisión ante esta situación?

 
  
 

Conformément à la décision n° 884/2004/CE(1) sur le réseau transeuropéen de transport, la Commission privilégie les 30 projets prioritaires d’intérêt européen identifiés par le Parlement et le Conseil tels qu’énumérés à l’annexe III de cette décision. Ces projets portent sur le développement de plusieurs grandes infrastructures ferroviaires dans les Pyrénées qui sont particulièrement importants pour parvenir à rééquilibrer les modes de transports dans une région carrefour confrontée à une croissance du trafic routier particulièrement élevée. C’est le cas du projet n° 3 (axe ferroviaire à grande vitesse Sud Ouest de l’Europe) et du projet prioritaire n° 16 (axe ferroviaire de fret Sines/ Algeciras – Madrid – Paris). La définition faite de ce dernier par le Parlement et le Conseil inclut la perspective d’une nouvelle traversée ferroviaire à grande capacité des Pyrénées, sans toutefois préciser son tracé et la date d’achèvement des travaux.

« L’axe » qui découle de l’initiative FERRMED ne figure pas dans la liste des projets prioritaires. Cette initiative, qui s’appuie sur le Réseau Transeuropéen de Fret Ferroviaire ouvert à la concurrence par la directive 2001/12/CE(2), vise à développer le fret ferroviaire sur plusieurs parties du réseau transeuropéen dont certaines sont d’ailleurs des tronçons de projets prioritaires. La Commission n’exclut pas la possibilité de co-financer certaines actions pour autant qu’elles soient situées sur des tronçons figurant sur un axe prioritaire des réseaux transeuropéens de transport et dans la mesure où elles sont conformes au règlement sur l’octroi des aides au titre des réseaux transeuropéens(3) et ne remettent pas en question la viabilité des projets prioritaires identifiés par le Parlement et le Conseil.

La procédure de mise à jour de la décision n° 884/2004/CE prévoit que la Commission, avant 2010, élabore un rapport sur l’état d’avancement des travaux, et, le cas échéant, propose de modifier la liste des projets prioritaires énumérés à l’annexe III. La Commission saisit cette opportunité pour rappeler que la réalisation des seuls 30 projets prioritaires exigera des investissements très importants et un budget substantiellement augmenté des réseaux transeuropéens. Pour cette raison, à ce stade, elle ne considère pas souhaitable d’envisager l’ajout de nouveaux projets et n’a donc pas l’intention de proposer une modification de la décision n° 884/2004/CE.

 
 

(1) JO L 167 du 30.4.2004 et rectificatif JO L 201 du 7.6.2004
(2) JO L 75 du 15.3.2001
(3) JO L 149 du 30.4.2004

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika