Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 6. september 2005 - Strasbourg EUT-udgave

Progress-programmet
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, jeg har to ændringsforslag til den oprindelige tekst, og de vedrører begge romanibefolkningen i Europa. For det første er der betragtning 7, ændringsforslag 6, hvor jeg gerne vil have følgende ord indsat i teksten "... samt romaernes særlige situation".

Den anden ændring, som jeg vil foreslå, handler om vigtigheden af positive foranstaltninger. I dette punkt foreslår jeg, at følgende sætning indsættes: "Opmærksomheden bør især rettes mod de traditionelt dårligt stillede grupper som f.eks. romanibefolkningen og handicappede mennesker."

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik