Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 6 september 2005 - Straatsburg Uitgave PB

Programma Progress
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil twee wijzigingen in de oorspronkelijke tekst voorstellen. Beide wijzigingen hebben te maken met de Roma-gemeenschap in Europa. De eerste wijziging betreft overweging 7, amendement 6. Ik zal de tekst oplezen die ik graag zou willen toevoegen: “... en met de bijzondere situatie van de Roma”.

De tweede wijziging die ik voorstel heeft te maken met het belang van de positieve maatregelen. In deze paragraaf wil ik een hele zin toevoegen, die luidt als volgt: “Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan van oudsher kansarme groepen zoals de Roma en mensen met een handicap”.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid