Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 6. september 2005 - Strasbourg EUT-udgave

24. Progress-programmet
  

Før afstemningen

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, jeg har to ændringsforslag til den oprindelige tekst, og de vedrører begge romanibefolkningen i Europa. For det første er der betragtning 7, ændringsforslag 6, hvor jeg gerne vil have følgende ord indsat i teksten "... samt romaernes særlige situation".

Den anden ændring, som jeg vil foreslå, handler om vigtigheden af positive foranstaltninger. I dette punkt foreslår jeg, at følgende sætning indsættes: "Opmærksomheden bør især rettes mod de traditionelt dårligt stillede grupper som f.eks. romanibefolkningen og handicappede mennesker."

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Jöns (PSE), ordfører. - (DE) Som ordfører vil jeg gerne gøre opmærksom på, at Kommissionens forslag dækker alle kategorier, som nævnes i artikel 13, altså også de grupper, som diskrimineres på grund af deres etniske oprindelse. Dermed står det egentlig klart, at man også vil beskæftige sig med den særlige problematik med hensyn til romaer i Progress. Jeg synes, at det er en skam, at det aldrig er blevet nævnt i udvalget, om man ønsker at inddrage romaerne udtrykkeligt eller ej. Så havde vi kunnet drøfte det i ro og mag i udvalget.

Det er problematisk at inddrage en gruppe på ny nu, for så burde vi egentlig også nævne alle andre berørte grupper særligt igen. Hidtil har vi kun nævnt mennesker med handicap. Det bør vi også blive ved og ikke begynde at inddrage enkelte grupper. Artikel 13 bør fortsat gælde. I øvrigt vil jeg gøre opmærksom på, at det var min gruppe, der under afstemningen i juni påpegede, at vi som noget helt særligt vil beskæftige os med problematikken med hensyn til sintier og romaer i forbindelse med dette program. For så vidt vil jeg undlade at stemme.

 
  
  

(Formanden konstaterede, at 37 medlemmer havde indvendinger imod, at de mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning, og de blev derfor ikke bibeholdt)

Før afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning:

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Jöns (PSE), ordfører. - (DE) Jeg vil gerne takke kollegerne i Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013 mange gange, for de har gjort det muligt, at vi har fået de fornødne midler her og således får et godt instrument til at gennemføre den socialpolitiske dagsorden.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik