Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 6. september 2005 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 4.Naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Eksponering for elektromagnetiske felter
 7.Progress-programmet
 8.Fjernsyn uden grænser
 9.Afstemningstid
 10.Struktur, emner og ramme for en evaluering af debatten om Den Europæiske Union
 11.Struktur, emner og ramme for en evaluering af debatten om Den Europæiske Union
 12.Protokol til euro-Middelhavsaftalen med Kongeriget Marokko som følge af udvidelsen
 13.Protokol til euro-Middelhavsaftalen med Tunesien som følge af udvidelsen
 14.Protokol til euro-Middelhavsaftalen med Jordan som følge af udvidelsen
 15.Den fælles markedsordning for råtobak
 16.Økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter
 17.Satellitbaseret radionavigation
 18.Aftale EF/Libanon om lufttrafik
 19.Aftale EF/Georgien om lufttrafik
 20.Fiskerioplysninger og teledetektionsmetoder
 21.Aftale EF/Albanien om tilbagetagelse af personer
 22.Adgang til EU's eksterne bistand
 23.Håndtering af affald fra udvindingsindustrien
 24.Progress-programmet
 25.Tekstil og beklædning efter 2005
 26.Fjernsyn uden grænser
 27.Stemmeforklaringer
 28.Stemmerettelser: se protokollen
 29.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 30.Regnskabsåret 2006
 31.Den Europæiske Unions almindelige budget for 2006
 32.Tsunami
 33.Spørgetid til Kommissionen
 34.Elektroniske medier og beskyttelse af mindreårige
 35.Momsopkrævning / Etstedsordningen
 36.Lægemidler til pædiatrisk brug
 37.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 38.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (608 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1533 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik