Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 8. september 2005 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Ophævelse af immunitet: se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Nordisk dimension
 5.Turisme og udvikling
 6.Alvorlige samt forsømte sygdomme i udviklingslandene
 7.Afstemningstid
 8.Naturkatastrofer (brande og oversvømmelser)
 9.Bæredygtig europæisk turisme
 10.Kønsdiskrimination og sundhedssystemerne
 11.Europaskolesystemet
 12.Turisme og udvikling
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser: se protokollen
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Alvorlige samt forsømte sygdomme i udviklingslandene (fortsat)
 17.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 115)
 18.Hungersnød i Niger
 19.Krænkelse af menneskerettighederne i Kina, især vedrørende religionsfrihed
 20.De politiske fangers situation i Syrien
 21.Afstemningstid
 22.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 115)
 23.Hungersnød i Niger
 24.Krænkelse af menneskerettighederne i Kina, især vedrørende religionsfrihed
 25.De politiske fangers situation i Syrien
 26.Alvorlige samt forsømte sygdomme i udviklingslandene
 27.Stemmeforklaringer
 28.Meddelelse af Rådets fælles holdninger: se protokollen
 29.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 30.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 31.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 32.Skriftlige erklæringer (artikel 116): se protokollen
 33.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 34.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 35.Afbrydelse af mødet
 BILAG
Forhandlinger
EUT-udgave (474 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik