Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 8. syyskuuta 2005 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättäminen: ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Pohjoinen ulottuvuus
 5.Matkailu ja kehitysyhteistyö
 6.Merkittävät ja laiminlyödyt taudit kehitysmaissa
 7.Äänestykset
 8.Luonnonkatastrofit (tulipalot ja tulvat)
 9.Euroopan kestävä matkailu
 10.Sukupuoleen perustuva syrjintä terveydenhoitojärjestelmässä
 11.Eurooppa-koulut
 12.Matkailu ja kehitysyhteistyö
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestämiskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 16.Merkittävät ja laiminlyödyt taudit kehitysmaissa (jatkoa)
 17.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 115 artikla)
 18.Nälänhätä Nigerissä
 19.Ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa erityisesti uskonnonvapauden alalla
 20.Poliittisten vankien tilanne Syyriassa
 21.Äänestykset
 22.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 115 artikla)
 23.Nälänhätä Nigerissä
 24.Ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa erityisesti uskonnonvapauden alalla
 25.Poliittisten vankien tilanne Syyriassa
 26.Merkittävät ja laiminlyödyt taudit kehitysmaissa
 27.Äänestysselitykset
 28.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 29.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 30.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 31.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 32.Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 33.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 34.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 35.Istunnon keskeyttäminen
 LIITE
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (503 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö