Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 26. september 2005 - Strasbourg EUT-udgave

Protokol til fiskeriaftalen EF/Comorerne
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0260/2005) af Fraga Estévez for Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. januar 2005 - 31. december 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne (KOM(2005)0187 - C6-0154/2005 - 2005/0092(CNS)).

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik