Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Πρωτόκολλο στη συμφωνία αλιείας τόνου ΕΚ / Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομόρων (2005 - 2010)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0260/2005) της κ. Fraga Estévez, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει, την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, τις δυνατότητες αλιείας τόνου και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομόρων για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Κομόρων [COM(2005)0187 C6-0154/2005 2005/0092(CNS)].

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου