Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 26. september 2005 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Andragender (jf. protokollen)
 5.Skriftlige erklæringer (artikel 116): se protokollen
 6.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 7.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen
 9.Modtagelse af de bulgarske og rumænske observatører
 10.Arbejdsplan
 11.Parlamentets prioriterede arbejdsprogram
 12.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 13.25-årsdagen for den frie fagforening Solidaritet og dens budskab til Europa
 14.1. Kreditinstitutters virksomhed 2. Investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag
 15.Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber
 16.Protokol til fiskeriaftalen EF/Comorerne
 17.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (273 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (756 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik