Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2005 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116): βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 6.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Υποδοχή των παρατηρητών από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Προτεραιότητες των εργασιών του Κοινοβουλίου
 12.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 13.25η επέτειος της "Solidarnosz" και το μήνυμά της προς την Ευρώπη
 14.1. Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων, 2. Επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων
 15.Νομικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών
 16.Πρωτόκολλο στη συμφωνία αλιείας τόνου ΕΚ / Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομόρων (2005 - 2010)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (497 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (605 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου