Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 26. september 2005 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 3.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 4.Petitsioonid (vaata protokolli)
 5.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vaata protokolli)
 6.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vaata protokolli)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vaata protokolli)
 8.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine (vaata protokolli)
 9.Bulgaaria ja Rumeenia vaatlejate tervitamine
 10.Tööplaan
 11.Euroopa Parlamendi tegevuse prioriteedid
 12.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 13."Solidarność" 25. aastapäev ja tema sõnum Euroopale
 14.1. Krediidiasutuste asutamine ja tegevus, 2. Investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsus
 15.Raamatupidamise ja konsolideeritud aastaaruannete kohustuslik auditeerimine
 16.EMÜ ja Komoori tuunapüügi alane kokkulepe (2005-2010)
 17.Järgmise istungi päevakord (vaata protokolli)
 18.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (308 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (611 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika