Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 26. syyskuuta 2005 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 5.irjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 6.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 9.Bulgarialaisten ja romanialaisten tarkkailijoiden vastaanottaminen
 10.Käsittelyjärjestys
 11.Parlamentin työn painopisteet
 12.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 13.Puolan Solidaarisuus-liikkeen 25-vuotispäivä ja sen sanoma Euroopalle
 14.1. Luottolaitosten liiketoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen, 2. Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyys
 15.Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus
 16.EY:n ja Komorien tonnikalan pyyntiä koskevan sopimuksen pöytäkirja
 17.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (289 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (725 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö