Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 26 september 2005 - StraatsburgUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Verzoekschriften: zie notulen
 5.Schriftelijke verklaringen (artikel 116): zie notulen
 6.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg
 7.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 8.Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 9.Verwelkoming van de Bulgaarse en Roemeense waarnemers
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Prioriteiten van het Parlement
 12.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 13.25ste verjaardag van "Solidarność" en haar boodschap voor Europa
 14.1° Toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen 2° Kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen
 15.Wettelijke accountantscontrole van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
 16.Protocol inzake tonijnvangst bij de visserijovereenkomst EG-Comoren
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (302 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (851 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid