Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 26 września 2005 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Petycje (patrz: protokół)
 5.Oświadczenia pisemne (art. 116): patrz protokół
 6.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu: patrz: protokół
 7.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 8.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji: patrz protokół.
 9.Przyjęcie obserwatorów bugłarskich i rumuńskich
 10.Kolejność zagadnień
 11.Priorytety w pracy Parlamentu
 12.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 13.25 rocznica „Solidarności” i jej przesłanie dla Europy
 14.1. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez instytucje kredytowe 2. Adekwatność kapitałowa przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych
 15.Badanie ustawowe rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (zm. dyr. 78/660/EWG i 83/349/EWG)
 16.Protokół do umowy w sprawie połowu tuńczyka WE/Komory (2005-2010)
 17.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 18.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (308 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (611 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności