Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 26 september 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Framställningar: se protokollet
 5.Skriftliga förklaringar (artikel 116): se protokollet
 6.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
 9.Välkomnande av de bulgariska och rumänska observatörerna
 10.Arbetsplan
 11.Prioritering av parlamentets arbete
 12.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 13.Solidaritets 25-årsjubileum och dess budskap för Europa
 14.1. Rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut, 2. Kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut
 15.Lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning
 16.Protokoll till tonfiskeavtalet EG / Islamiska förbundsrepubliken Komorerna (2005-2010)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (280 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (776 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy