Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

19. Αποτελέσματα της εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Günther Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα στις 15.30, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, ανακοίνωση που διαβιβάστηκε αμέσως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή προέβη σε εκτενή και συστηματική επανεξέταση όλων των προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου που είχε υποβάλει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004 και εκκρεμούσαν και σήμερα ανακοινώνει το αποτέλεσμα. Επιτρέψτε μου να παρατηρήσω επίσης ότι όλα όσα ενδεχομένως δημοσιεύθηκαν προηγουμένως σε κάποιες εφημερίδες δεν είναι απόφαση της Επιτροπής και ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις λάθος.

Η σημερινή ανακοίνωση είναι ένα πρώτο και σχετικά μικρό βήμα προς την υλοποίηση του πολύ ευρύτερου και πιο φιλόδοξου σχεδίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή έχει δύο στόχους: την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αντιμετώπιση της εντύπωσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα γραφειοκρατικό τέρας με ρυθμιστική μανία. Ταυτόχρονα θέλουμε να απελευθερώσουμε το αναπτυξιακό δυναμικό στην οικονομία, το οποίο εμποδίζεται από πάρα πολλές ή πολύ περίπλοκες διατάξεις. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την επικίνδυνη επίπτωση της αντίληψης που θέλει τις Βρυξέλλες να είναι μόνο μια γιγαντιαία και ελάχιστα διαφανής γραφειοκρατία. Εδώ καλούνται όλοι –η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο– να αποδείξουν με συγκεκριμένες πράξεις πως δεν είναι έτσι η Ευρώπη.

Όμως, η βελτίωση της νομοθεσίας είναι και ουσιαστικό τμήμα της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η Επιτροπή χαρακτήρισε στις Βρυξέλλες την αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης ως πρώτη προτεραιότητα του έργου της. Αναθεώρησε σύμφωνα με αυτό το πνεύμα τη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και έδωσε έμφαση στους τομείς της πολιτικής που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ένας από αυτούς τους κεντρικούς τομείς της πολιτικής είναι η καλύτερη νομοθεσία, από το πλήθος μάλιστα των συζητήσεών μου με εκπροσώπους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας γνωρίζω ότι για πολλούς είναι ο σημαντικότερος. Ειδικά οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις περιμένουν με λαχτάρα την ελάφρυνση από τα βάρη τους. Μόνον εάν καταφέρουμε να εκκαθαρίσουμε τη γραφειοκρατία, να αναιρέσουμε ρυθμίσεις που δεν έχουν πια νόημα και να προσφέρουμε στη βιομηχανία και τους φορείς παροχής υπηρεσιών ένα πιο σύγχρονο και μακροπρόθεσμα προβλέψιμο νομικό πλαίσιο, θα εξασφαλίσουμε την Ευρώπη ως τόπο εγκατάστασης και θα βελτιώσουμε τις προοπτικές μας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας μιλήσω ξεκάθαρα: εδώ δεν πρόκειται για μια απορρύθμιση φορτωμένη με ιδεολογίες. Πρόκειται για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η εσωτερική αγορά χρειάζεται ένα σαφές και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο. Πρέπει, όμως, να φροντίσουμε να μην υπερφορτώνονται οι κοινωνίες μας με υπερβολική γραφειοκρατία και να είναι βέβαιοι οι πολίτες μας ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο προετοιμάζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια και εφαρμόζεται μόνον όπου είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχουν ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Ως προς αυτό συμφωνούν τα θεσμικά όργανα. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι εδώ βρισκόμαστε όλοι στην ίδια θέση και έχουμε κοινή ευθύνη. Αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η ανακοίνωση της Επιτροπής για την επανεξέταση των προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου που εκκρεμούσαν. Είναι τρόπον τινά το ορεκτικό ενός μενού και το κυρίως γεύμα θα έρθει στη συνέχεια. Ελπίζω, όμως, να σας αρέσει και το ορεκτικό.

Η πολιτική αυτή είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, η Επιτροπή εξετάζει τακτικά, εκτενώς και συστηματικά προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που έχει υποβάλει και δεν έχουν ακόμα εγκριθεί από τον νομοθέτη μετά από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σκοπός είναι να αποφασιστεί αν οι προτάσεις αυτές θα αποσυρθούν ή αν η διαδικασία λήψης απόφασης μπορεί να διευκολυνθεί με άλλο τρόπο.

Εφέτος η Επιτροπή εξέτασε όλες τις εκκρεμούσες διατάξεις πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004. Εξέτασε αν υπάρχουν προτάσεις που είναι πια παρωχημένες ή που δεν σημείωσαν για πολύν καιρό πρόοδο στο επίπεδο της νομοθετικής διαδικασίας, αν υπαγορεύεται ο επανέλεγχός τους από νέες επιστημονικές γνώσεις, εξελίξεις της αγοράς ή άλλους λόγους ή αν αντιστοιχούν ακόμα στις σημερινές προδιαγραφές της αξιολόγησης οικονομικών επιπτώσεων και της ανταγωνιστικότητας.

Τελικά, η Επιτροπή σκοπεύει να αποσύρει 68 από τις 183 προτάσεις που εξετάστηκαν, επειδή δεν είναι συμβατές με τους στόχους της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση και με τα κριτήρια της καλύτερης νομοθεσίας ή επειδή για καθαρά αντικειμενικούς λόγους απλά δεν είναι πλέον επίκαιρες ή επειδή για κάποιες προτάσεις δεν μπορούμε πια να περιμένουμε περαιτέρω πρόοδο στη νομοθετική διαδικασία με τη σημερινή μορφή τους.

Η Επιτροπή συνιστά να συνεχιστεί η νομοθετική διαδικασία για πέντε προτάσεις που αναφέρονται στην ανακοίνωση, θέλει όμως να υποβάλει προηγουμένως εις βάθος οικονομικές αναλύσεις για να διευκολύνει τη λήψη απόφασης από τους νομοθέτες.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αποσύρονται προτάσεις στο πλαίσιο μιας εκτενούς αναθεώρησης κοινοτικών πολιτικών. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να υποβάλει μετά από αυτήν τη διαδικασία αναθεωρημένες προτάσεις με εκτενή αξιολόγηση επιπτώσεων.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι η Επιτροπή γνωστοποιεί σήμερα το απόγευμα με την ανακοίνωσή της προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις Κοινοβουλίου και Επιτροπής, ποιες προτάσεις σκοπεύει να αποσύρει. Οι επιλεγείσες προτάσεις θα θεωρηθεί και τυπικά ότι αποσύρθηκαν μόνον μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα.

Το πρώτο τμήμα της στρατηγικής της Επιτροπής που αποτελεί αντικείμενο της σημερινής ανακοίνωσης ασχολείται με εκκρεμούσες προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό δεν έχει άμεσες επιπτώσεις στο οικονομικό γίγνεσθαι, αφού το κεκτημένο παραμένει απόλυτα άθικτο. Τρία σημεία θεωρώ ουσιαστικά κατά την αξιολόγηση του αποτελέσματος: ο αριθμός των νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούσαν ήταν πολύ μικρότερος από ό,τι υπέθεταν πολλοί. Για τα δύο τρίτα των προτάσεων, ο επανέλεγχος έδειξε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να διατηρηθούν, ενώ μόνο το ένα τρίτο των προτάσεων δεν ικανοποιούν πλέον τις απαιτήσεις μας για μια καλύτερη νομοθεσία.

Αυτή η διαδικασία διερεύνησης είναι η πρώτη μας δοκιμή για την αξιοπιστία της πολιτικής μας για τη βελτίωση της νομοθεσίας και θα δείξει πώς μπορεί να διαμορφωθεί το καθαυτό σχέδιο για το οποίο θα μιλήσω τώρα. Το σχέδιο αυτό αποκαλείται «απλούστευση του υφισταμένου νομικού πλαισίου» και είναι το μεγαλύτερο σχέδιο στο πλαίσιο της πολιτικής για μια καλύτερη νομοθεσία. Σύμφωνα με επιθυμία που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας την άνοιξη του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή θα εξετάσει τώρα συστηματικά ολόκληρη την υπάρχουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για περισσότερες από 20 000 νομοθετικές πράξεις. Στο τέλος Οκτωβρίου, η Επιτροπή θα αποφασίσει βάσει ποιων αρχών και κριτηρίων θα γίνει αυτό και πώς μπορεί να διεκπεραιωθεί από οργανωτική άποψη αυτό το γιγαντιαίο καθήκον. Ένα πάντως είναι σίγουρο: ότι για αυτόν τον άθλο του Ηρακλή απαιτείται η στενή συνεργασία και των τριών θεσμικών οργάνων, και η Επιτροπή θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τη διαδικασία και τις μεθόδους αμέσως μόλις λάβει τη σχετική απόφαση.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τις προδιαγραφές της μελλοντικής νομοθεσίας και την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων. Η Επιτροπή θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθεί στο μέλλον ουσιαστικά η νομοθεσία και να υπόκειται σε αυστηρές προδιαγραφές. Η Επιτροπή αποφάσισε ήδη ότι όλες οι προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου, οι Λευκές Βίβλοι και οι βασικές ανακοινώσεις για την πολιτική του προγράμματος εργασίας της θα υποβάλλονται πλέον συνοδευόμενες από εκτενή αξιολόγηση επιπτώσεων. Πρόσφατα εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες για τη μεθοδολογία που θα εφαρμόζεται και θα αναθέσει τον επόμενο χρόνο τη διεξαγωγή εξωτερικής ανάλυσης όλων των αξιολογήσεων επιπτώσεων που έχουν υποβληθεί. Ακόμα, η Επιτροπή βελτιώνει με τη βοήθεια δικτύου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων την υφιστάμενη ανάλυση και τις επιστημονικές γνώσεις που αποτελούν τη βάση εκτιμήσεων επιπτώσεων. Θεωρεί καθοριστικά για τη μελλοντική κατεύθυνση τα νέα κριτήρια της μελλοντικής νομοθεσίας, που θα καταστήσουν δυνατό να μειωθεί πραγματικά η γραφειοκρατία και να μειωθούν οι επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων και των αρχών στα κράτη μέλη. Ορισμένα κράτη μέλη σημειώνουν από τώρα αξιοπρόσεκτες επιτυχίες με μια τέτοια πολιτική, απαλλάσσοντας την οικονομία και τη διοίκηση από περιττές δαπάνες και επιτυγχάνοντας έτσι μετρήσιμη επιπλέον ανάπτυξη. Αυτό θέλουμε και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να συζητήσουμε διεξοδικά για όλα αυτά. Η Επιτροπή θα σεβαστεί απόλυτα την ευθύνη του Κοινοβουλίου, όμως είναι επίσης αναγκαίο να συμφωνήσουν τα κράτη μέλη με αυτήν την πολιτική. Ελπίζω πως αυτή η συζήτηση θα δώσει ένα σαφές μήνυμα ότι, αυτήν την φορά, η Ευρώπη μιλάει σοβαρά. Συμφωνούμε ότι θέλουμε όλοι καλύτερους νόμους και λιγότερη γραφειοκρατία. Μπορώ να πω από τώρα το εξής: θα πάμε πολύ πιο μακριά από το σχέδιο κωδικοποίησης διάσπαρτων νομοθετικών πράξεων που έχει ήδη αρχίσει. Επίσης, θα εξετάσουμε αν κάποιες διατάξεις χρειάζονται ακόμα ή αν πρέπει να γίνουν φιλικότερες για τους χρήστες, δηλαδή να ξαναδιατυπωθούν. Ένα κριτήριο –αλλά απλώς ένα– θα είναι το θέμα της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Για να μην δημιουργηθούν αμφιβολίες, θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται για αποδυνάμωση της σημερινής ολοκλήρωσης της Ευρώπης ή για μεταβολή της ισορροπίας μεταξύ των τριών πολιτικών στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της αειφόρου ανάπτυξης. Η καλύτερη νομοθεσία δεν είναι δούρειος ίππος που στοχεύει στην αποδυνάμωση της Ευρώπης, αντίθετα, σκοπός είναι να γίνει η Ευρώπη πιο δυνατή και πιο αποτελεσματική.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε.

Τον λόγο έχει ο κ. Stubb. Φοβάμαι ότι δεν είμαι σίγουρος πώς πρέπει να προφέρω το όνομά σας, κύριε Stubb.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το Stubb είναι ένα πολύ κοινό φινλανδικό όνομα: πιθανόν χρειάζεται μόνο να προσθέσετε ένα «inen» ή ένα «onen» στο τέλος για να το μετατρέψετε σε Hakkinen ή Raikkonen ή κάτι σε αυτό το πλαίσιο.

Κύριε Επίτροπε, επικροτώ την πρωτοβουλία σας: είναι εξαιρετική. Αλλά διαπιστώνω με κάποια λύπη ότι η συζήτηση η οποία διεξήχθη στο Κοινοβούλιο εκτροχιάστηκε, κατά την έννοια ότι αρχίσαμε αμέσως να μιλάμε για τη διαδικασία: για ποιο λόγο δεν ήρθατε με το έγγραφο πρώτα σε εμάς; Έστω, ήρθατε σε εμάς, και το βλέπουμε εδώ ακριβώς. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει τίποτα νέο σε αυτήν, αποτελεί μέρος βελτιωμένου κανονισμού και είναι κάτι που χρειαζόμασταν επειγόντως, ειδικά μετά το γαλλικό και το ολλανδικό δημοψήφισμα.

Εάν σας κατάλαβα καλά, πρόκειται να αποσύρετε 70 πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι: πρώτον, παλιές· δεύτερον, βασισμένες σε μια εκτίμηση επιπτώσεων· ή τρίτον, βασισμένες στην επικουρικότητα. Εάν αυτό ισχύει, συμφωνώ πλήρως. Μπορώ να το πω αυτό αν και κάθομαι σε αυτήν την πλευρά του τραπεζιού. Είμαι φεντεραλιστής, θέλω περισσότερη Ευρώπη, αλλά θέλω λιγότερη και καλύτερη ρύθμιση. Το πρόβλημα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα είναι ότι θέτουμε πάρα πολλούς φραγμούς και δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Χρειαζόμαστε περισσότερη ελευθερία.

Δώστε μας απλά μια απάντηση, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας, πότε θέλετε την απάντησή μας;

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πριν από τα ορεκτικά υπάρχει συχνά ένα σνακ. Μολονότι δεν μας άρεσε αυτή η γαστρονομική προσφορά, γιατί μας διαβιβάστηκε μέσω των μέσων ενημέρωσης, εξακολουθούμε να προτιμάμε ένα ζουμερό σνακ από ένα ξερό κομμάτι χαρτί.

Πρέπει να εξετάσουμε διεξοδικά αυτά που μας παρουσιάσατε σήμερα. Πιστεύω ότι υποστηρίζουμε πλήρως τη φιλοσοφία που διατυπώσατε. Εμείς ενδιαφερόμαστε να μην καταργηθούν κοινωνικές και οικονομικές προδιαγραφές, αλλά ταυτόχρονα μας ενδιαφέρει να υπάρχει μόνο η ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία, οι ρυθμίσεις να είναι οι απλούστερες δυνατές και να είναι κατανοητές – ίσως όχι τόσο για τον πληθυσμό, αλλά τουλάχιστον για τους ειδικούς, πράγμα που ως γνωστόν δεν συμβαίνει σήμερα. Αυτό θα το συζητήσουμε και με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων. Μόλις άκουσα ότι στις αρχές Οκτωβρίου θα συνέλθει η COSAC όπου ασφαλώς θα συζητηθεί και το θέμα αυτό.

Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα, κύριε Επίτροπε: είστε διατεθειμένος να θέσετε στη διάθεση του Κοινοβουλίου όλα τα στοιχεία που σας οδήγησαν στην κατάρτιση αυτού του καταλόγου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε το κίνητρο και το σκεπτικό σας και να τα εξετάσουμε για να γνωμοδοτήσουμε επ’ αυτού;

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Radwan (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να πάω κατευθείαν στην επόμενη συνεδρίαση. Θα ήθελα, όμως, να αναφέρω δύο σημεία που θεωρώ ουσιαστικά για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Δεν θέλω να αναφερθώ στο τι πρέπει να γίνει ως προς την ανάμιξη του Τύπου. Είναι ένα σωστό και θαρραλέο πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που πρέπει να το υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να περάσει στο «κυρίως πιάτο», γιατί αυτό είναι το καθοριστικό για εμάς.

Θέλω να κάνω δύο προτάσεις. Η πρώτη αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες ανέφερε ο κ. Επίτροπος. Ειδικά σε σχέση με τη βελτίωση της νομοθεσίας, το μόνο που μπορώ να ελπίζω είναι ότι θα εκπροσωπούνται και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτές τις ομάδες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων των οποίων θα ζητηθεί η συμβουλή. Γιατί η βιομηχανία ασφαλώς μπορεί να αντέξει κάποιες πτυχές της κανονιστικής δραστηριότητας και να τις αποδεχτεί, ενώ οι επί τόπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι τεχνίτες ίσως να μην μπορούν και να καταστραφούν. Γι’ αυτό σας ζητώ, σας απευθύνω επείγουσα έκκληση, να εκπροσωπηθούν σε αυτές τις ομάδες οι ΜΜΕ όπως τους αρμόζει.

Το δεύτερο σημείο είναι το εξής: τα εθνικά κράτη ασκούν τακτικά κριτική στην υπερβολή ως προς τους κανόνες. Συχνά, ωστόσο, οι υπερβολικές κανονιστικές ρυθμίσεις δεν έρχονται από την Ευρώπη παρά οφείλονται στον πολύπλοκο τρόπο της μεταφοράς σε εθνικό επίπεδο. Βρείτε το θάρρος να επισημάνετε ότι πολλές φορές οι ευρωπαϊκοί κανόνες εφαρμόζονται εσφαλμένα και να καθιερώσετε και εδώ μια συγκριτική αξιολόγηση που θα δείξει ποιος ενεργεί ευνοϊκά για τον πολίτη και ποιος όχι.

 
  
MPphoto
 
 

  Günther Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Πρώτον, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, η Επιτροπή θα αποφασίσει στα τέλη Οκτωβρίου για τη μέθοδο και τις αρχές οργάνωσης του μεγάλου σχεδίου της απλούστευσης της νομοθεσίας. Θα υποβάλω στην Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης που σε πρώτη φάση θα είναι τριετές, ελπίζοντας ότι στα τρία αυτά χρόνια θα καταστεί δυνατή η εκτέλεση του μεγαλύτερου μέρους του προγράμματος.

Οπωσδήποτε, θα πρέπει να οριστούν προτεραιότητες, και μάλιστα έτσι ώστε να αρχίσουμε από τους τομείς που μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει πράγματι υπερβολικός αριθμός κανόνων επειδή υπάρχουν πολλές νομοθετικές πράξεις. Έτσι, έχουμε ήδη αποφασίσει ότι π.χ. η αυτοκινητοβιομηχανία, ο οικοδομικός κλάδος και η διαχείριση αποβλήτων είναι τομείς που πρέπει να εξεταστούν πρώτοι. Θα ακολουθήσουν όλοι οι υπόλοιποι τομείς.

Παράλληλα, η Επίτροπος Fischer Boel επεξεργάζεται ήδη ένα βασικό πρόγραμμα απλούστευσης για το γεωργικό κεκτημένο. Το πρώτο σχετικό πακέτο θα υποβληθεί μέσα στο τρέχον έτος.

Ευχαριστώ πολύ τον κ. Swoboda για την υποστήριξή του. Μπορώ να του δώσω αμέσως τα απαραίτητα στοιχεία, γιατί τα έχω ήδη έτοιμα εδώ για αυτόν και για τις άλλες Ομάδες. Από αυτά μπορείτε να δείτε την κατάσταση των διαφόρων προγραμμάτων και τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να αποσυρθούν.

Επιτρέψτε μου άλλη μία σύντομη αναφορά στα μέσα ενημέρωσης. Δεν θέλω τώρα να κάνω το Σώμα να βαρεθεί και να σας ταλαιπωρήσω, όμως θα μπορούσα να σας διαβάσω τώρα έναν κατάλογο των εμφανίσεών μου στο Σώμα, κατά τις οποίες ενημέρωσα το Κοινοβούλιο για το σχέδιο αυτό. Η αρχή έγινε ήδη τον Σεπτέμβριο του 2004, πριν ακόμη από τον διορισμό μου. Συνολικά μίλησα 11 φορές στο Σώμα για το ζήτημα αυτό. Οι πρώτες πληροφορίες δόθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν ακόμα ειπωθεί οτιδήποτε στην κοινή γνώμη για αυτό –μολονότι βέβαια υποθέτω ότι η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να θεωρηθεί ότι εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.

Εμμένω στο ότι φέρθηκα απόλυτα σωστά σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, μέχρι σήμερα το απόγευμα και συγκεκριμένα μέχρι αυτήν τη στιγμή που σας μιλάω, ούτε εγώ ούτε οι συνεργάτες μου έδωσαν καμία πληροφορία στα μέσα ενημέρωσης για το περιεχόμενο του καταλόγου. Ελπίζω ότι το διευκρίνισα πλήρως αυτό, γιατί πρέπει να διατηρήσω τη φήμη μου αναφορικά με τον σεβασμό που δείχνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Φυσικά, θα λάβετε τα έγγραφα. Μολονότι είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής να αποφασίσει μόνη της τι θα κάνουμε τώρα με αυτόν τον κατάλογο, συνιστώ να περιμένουμε τις συμβουλές που θα μας δώσει το Κοινοβούλιο και να τις συμπεριλάβουμε οπωσδήποτε στην εκτέλεση αυτής της απόφασης. Αυτό το ενέκρινε η Επιτροπή.

Σχετικά με την τρίτη ερώτηση, σας ευχαριστώ πολύ που την θέσατε. Η ανησυχία μου για το οικονομικό μέλλον των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν ένας από τους κύριους λόγους που έδωσα προτεραιότητα σε αυτό το σχέδιο. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι οι μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν αρκετά καλά τους κανονισμούς. Έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ειδικά τμήματα για αυτό. Όσο μικρότερη είναι μια επιχείρηση, τόσο περισσότερο τη βαρύνουν οι γραφειοκρατικές δαπάνες και τόσο μεγαλύτερη δυσκολία αντιμετωπίζει ως προς τον σχεδιασμό και τις επενδύσεις, καθώς και την ενδεχόμενη επίτευξη ανάπτυξης.

Γι’ αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε όλα όσα θα κάνουμε εδώ, θα ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Φυσικά, η εξωτερική γνώμη ειδικών στην οποία θα βασιστούμε θα συμπεριλαμβάνει και αυτήν των εκπροσώπων των ΜΜΕ. Επίσης, στην ανακοίνωση για τη μελλοντική πολιτική για τις ΜΜΕ που θα εκδοθεί σε λίγες εβδομάδες θα υπάρχουν πολλά για το θέμα της βελτίωσης της νομοθεσίας.

Σας ευχαριστώ επίσης θερμά για την υπόδειξη σχετικά με την εθνική μεταφορά. Πράγματι, υπάρχουν ορισμένα εκπληκτικά παραδείγματα για τον τρόπο που κάποια κράτη μέλη κατάφεραν να μεταμορφώσουν μια σχετικά σύντομη, σαφή και απλή ευρωπαϊκή οδηγία σε ένα γραφειοκρατικό τέρας πολλαπλασιάζοντας το σχετικό κείμενο. Στα αγγλικά αυτό χαρακτηρίζεται με την ωραία έκφραση gold plating. Θεωρώ μέρος του προγράμματος να ενημερώσουμε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα είδος ασπίδας για την υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων που κάποιοι δεν τολμούν να υλοποιήσουν με άλλον τρόπο.

Πιστεύω ότι απάντησα στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ για την πολιτική υποστήριξη που μου προσέφεραν οι τρεις ομιλητές και σας προσφέρω μια στενή και γεμάτη εμπιστοσύνη συνεργασία σε αυτό το σχέδιο που θα έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις και για τα τρία θεσμικά όργανα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. KAUFMANN
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω και εγώ τη δήλωση της Επιτροπής, ιδιαίτερα όσον αφορά την οδηγία για την οπτική ακτινοβολία. Χαίρομαι που η Επιτροπή συμφωνεί με το Κοινοβούλιο και ζητεί την αφαίρεση της φυσικής ακτινοβολίας και την εξέταση της οδηγίας για τους προσωρινούς εργαζόμενους. Ανέκαθεν πίστευα ότι μια ενιαία προσέγγιση για όλους δεν λειτουργεί.

Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα εξετάσει ενδεχομένως εκ νέου μια άλλη οδηγία για τους φυσικούς παράγοντες, την οδηγία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και το πώς θα επηρεάσει τους μαγνητικούς τομογράφους, από την άποψη της εισαγωγής των στατικών μαγνητικών πεδίων. Χρειαζόμαστε νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια, ναι· αλλά μόνο όταν είναι απαραίτητο σε επίπεδο ΕΕ και όταν δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο κράτους μέλους. Επί παραδείγματι, θα ήθελα να υπάρξει ειδική οδηγία για τους τραυματισμούς από βελόνες. Θα ήθελα, σύμφωνα με το άρθρο 13, να υπάρξει ειδική οδηγία σχετικά με την ηλικία και την αναπηρία. Εντούτοις, επικροτώ αυτό που λέει η Επιτροπή. Υπάρχει περιττή ρύθμιση και, μιλώντας ως υπέρμαχος της Ευρώπης, πιστεύω ότι μας κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα για εμάς είναι ουσιαστικό και όχι τυπικό. Ορθώς αποφασίσθηκε η απόσυρση ορισμένων οδηγιών· πράγματι, υπάρχουν ορισμένες ακόμη που θα επιθυμούσαμε να είχαν αποσυρθεί και αυτές, όπως για παράδειγμα η οδηγία Bolkestein που δυστυχώς εξακολουθεί να ισχύει.

Αυτό που μας ανησυχεί, ωστόσο, είναι η εντελώς ανεδαφική έμφαση που δίδεται σε αυτό το εγχείρημα, καθώς θεωρούμε τουλάχιστον αμφισβητήσιμη την ιδέα να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών καταστρέφοντας.

Κύριε Επίτροπε, αφού συζητήσατε και συναντηθήκατε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, θα ήθελα να σας ζητήσω να συναντηθείτε και με τις οργανώσεις των καταναλωτών και με όσους υπερασπίζονται τα δικαιώματα των πολιτών και του περιβάλλοντος. Είμαι βέβαιη ότι θα συναντήσετε ανθρώπους που θα σας πουν ότι η ανταγωνιστικότητα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που εσείς επιχειρείτε, δυστυχώς, να μας προτείνετε εδώ και έναν χρόνο.

Προβλήματα που εκκρεμούν και φαίνονται αθώα, αλλά δυστυχώς δεν είναι, πιστεύω πως υπάρχουν και στο ζήτημα της αξιολόγησης των επιπτώσεων και σε άλλα θέματα που θέσατε, όπως η παρακολούθηση: αναφέρομαι στη διάλυση του προγράμματος REACH που επιχειρείτε εσείς προσωπικά, ο Επίτροπος και ο Πρόεδρος Barroso, καθώς και σε όλα όσα έχετε ήδη πράξει στη στρατηγική για τη μόλυνση και, συνεπώς, θα περίμενα ειλικρινά από εσάς μια σαφή απάντηση στα δύο αυτά ζητήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συμφωνούμε με τη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας. Είναι προφανές ότι επιθυμούμε λιγότερο σχολαστική γραφειοκρατία και λίγο περισσότερο οξυγόνο στις επιχειρήσεις μας.

Πώς, όμως, αντιμετωπίζετε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι συν-νομοθετικό όργανο; Έστω και αν η Συνθήκη δεν το προβλέπει, λαμβάνοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, πώς βλέπετε τη συμμετοχή των κοινοβουλευτικών μας επιτροπών; Όσον αφορά τη μελέτη επιπτώσεων, την οποία ζητήσαμε, δεν πρέπει να μετατραπεί σε αυτόματη δικαιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής ή σε δικαιολογία για να μην γίνει τίποτα. Και τι θα γίνει με τη μελέτη επιπτώσεων σχετικά με τις τροπολογίες που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Τέλος, όσον αφορά την απλοποίηση, που είναι λίαν σημαντική, πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην οδηγήσει σε απορρύθμιση. Αν θίξουμε το κοινοτικό κεκτημένο στον κοινωνικό, τον περιβαλλοντικό τομέα, ή στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό ντάμπινγκ. Συνεπώς, θα είμαστε σε ιδιαίτερη εγρήγορση. Η βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας δεν σημαίνει μείωση του νομοθετικού έργου. Ποια θέση προβλέπεται για το κανονιστικό πλαίσιο; Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντλεί τη νομιμοποίησή του από τη συναπόφαση. Δεν πρέπει να περιστείλουμε τη νομοθετική του εξουσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Günther Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, για την πρώτη ερώτηση θα ήθελα να πω ότι ασφαλώς θα υιοθετήσουμε ευχαρίστως όλες τις ιδέες, και αυτές που δίνονται τώρα εδώ. Μπορώ να σας ενημερώσω ότι προσκάλεσα τα κράτη μέλη, τους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις ενώσεις καταναλωτών, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και όλους τους ευρωπαίους πολίτες να μας υποβάλουν τις προτάσεις τους. Έχουν ήδη υποβληθεί πολλές εκατοντάδες προτάσεις, από τις οποίες αρκετές είναι πολύ αναλυτικές και ακριβείς. Από αυτό βλέπω ότι πρόκειται για ένα σχέδιο που τυγχάνει πραγματικά ευρείας υποστήριξης.

Σχετικά με το ερώτημα της κ. Frassoni θα ήθελα να πω ότι προσπάθησα να το εξηγήσω αυτό. Μου φαίνεται ότι πρόκειται για θέμα πολιτικής εμπιστοσύνης. Σας είπα πως στόχος της ενέργειας αυτής δεν είναι να αλλάξει η ποιότητα του κεκτημένου σε οποιονδήποτε τομέα – το υπογραμμίζω αυτό και πάλι. Στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι η απορρύθμιση με την έννοια που της δίνουν οι ακραίοι ιδεολόγοι της ελεύθερης αγοράς, αλλά είναι να κάνουμε την υφιστάμενη νομοθεσία πιο απλή, πιο διαφανή και πιο φιλική για τον χρήστη. Επαναλαμβάνω εδώ κάτι που έχω πει πολλές φορές μπροστά σας: η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και αειφόρου ανάπτυξης είναι βασικά το ευρωπαϊκό πρότυπο, στο οποίο φυσικά και εμμένουμε. Η κ. Frassoni μπορεί να με πιστέψει: δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από αυτά που φοβάται και δεν πρόκειται να αποδυναμώσουμε κάποιες από τις προδιαγραφές που έχουμε ήδη επιτύχει.

Στην κ. Grossetête μπορώ να πω ότι ασφαλώς θα διατηρηθούν πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής του Κοινοβουλίου. Θεωρώ μάλιστα ότι με το σχέδιο απλούστευσης, το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να ασκήσει δικαιώματα που δεν μπορούσε να ασκήσει με την αρχική νομοθεσία, γιατί θα επαναφέρουμε στη συζήτηση και νομοθετικές πράξεις που είχαν ψηφιστεί όταν στους τομείς αυτούς δεν υπήρχε ακόμα η συναπόφαση. Θεωρώ ότι με αυτά που κάνουμε εδώ, ενισχύονται τα δικαιώματα συμμετοχής του Κοινοβουλίου. Φυσικά, η Επιτροπή είναι πρόθυμη να ενημερώσει όλες τις επιτροπές για όσα συμβαίνουν.

Σχετικά με την αξιολόγηση επιπτώσεων, πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα. Είχα πει κάτι για αυτό. Η Επιτροπή αποφάσισε μόνη της ότι δεν θα υποβάλει πια καμία πρόταση αν δεν έχει γίνει εκτενής εκτίμηση επιπτώσεων. Αυτό είναι μια εσωτερική διαδικασία της Επιτροπής, ωστόσο όταν θα σας διαβιβάζουμε μελλοντικά προτάσεις, θα υποβάλουμε μαζί και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης επιπτώσεων. Προσωπικά, είμαι σαφώς της άποψης ότι όταν οι νομοθέτες κάνουν αυτό που πρέπει και προβαίνουν σε ουσιαστικές μεταβολές της πρότασης της Επιτροπής, είναι φυσικά αναγκαία μια περαιτέρω αξιολόγηση επιπτώσεων. Αυτό, όμως, πρέπει να το αποφασίσετε οι ίδιοι, γιατί εσείς είσαστε ο νομοθέτης, όχι η Επιτροπή. Αν πείτε ότι μπορείτε να ψηφίσετε μια νομοθετική πράξη και χωρίς αξιολόγηση επιπτώσεων, η απόφαση και η ευθύνη είναι δική σας. Εγώ, όμως, θα συμβούλευα να αναζητήσουμε μαζί έναν δρόμο για να βρούμε μια μέθοδο αξιολόγησης επιπτώσεων που θα διαθέτει γενική αναγνώριση. Πιστεύω ότι βασικά μπορούμε να αισθανόμαστε περήφανοι, διότι η αξιολόγηση επιπτώσεων που ανέπτυξε η Επιτροπή έχει διεθνώς εξαιρετική φήμη. Μολονότι δεν πιστεύω ότι θα βρείτε πουθενά κάτι καλύτερο στον δημόσιο τομέα, μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο και ασφαλώς μπορούμε να εργαστούμε μαζί για αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με την κ. Grossetête ότι το ζητούμενο δεν είναι αναγκαστικά λιγότερη νομοθεσία, αλλά καλύτερη νομοθεσία στο μέλλον.

Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι το μεγάλο έργο της απλούστευσης που στην πράξη θα οδηγήσει σε σαφή μείωση του όγκου του κεκτημένου – προσέξτε: του όγκου, όχι όμως και της ποιότητας. Το αποτέλεσμα του άλλου σχεδίου, η νέα μέθοδος νομοθεσίας, θα οδηγήσει στην πράξη σε σαφή βελτίωση της ποιότητας και θα δώσει τη δυνατότητα στους νομοθέτες, δηλαδή σε εσάς ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να υπολογίζετε με μεγάλη ακρίβεια το κόστος και το όφελος σε κάθε επιμέρους απόφαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, ο Επίτροπος έκανε τη δήλωσή του με μάλλον επίσημο τρόπο, σαν να ήμασταν μάρτυρες μιας ιστορικής στιγμής, και νομίζω ότι είναι μια τέτοια στιγμή. Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής είναι, φυσικά, ιστορική.

Αφορά την εικόνα που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εικόνα αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν αλλάξει η πραγματικότητα, πράγμα που πιστεύω ότι επίσης συμβαίνει. Ισχυρίζεται ότι «είναι μόνο το ορεκτικό», αλλά θα ήταν λάθος να πιστέψουμε ότι αυτό είναι απλά σχήμα λόγου. Νομίζω ότι οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν όντως κότσια.

Είναι αρκετά ασυνήθιστο –με όλο τον δέοντα σεβασμό προς τον Επίτροπο– η γραφειοκρατία να εμφανίζεται με προτάσεις για λιγότερη γραφειοκρατία. Άρα η υπόθεση είναι καταδικασμένη. Ο Επίτροπος έχει δίκιο που επιρρίπτει ένα μέρος της ευθύνης στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον σε αυτό το Σώμα οφείλονται πολλά από τα ψιλά γράμματα στη νομοθεσία.

Νομίζω ότι η κ. Grossetête είχε επίσης δίκιο όταν αναφέρθηκε σε αυτό: «Πώς μπορούμε να εμποδίσουμε τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας;». Έχουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης, το οποίο θα έπρεπε να πάρουμε αρκετά σοβαρά υπόψη.

Τέλος, εφόσον έχετε έναν δικτυακό τόπο όπου οι πολίτες καλούνται να διατυπώσουν τα σχόλια τους, θα μπορούσατε να μας δίνετε μια ιδέα, με λίγα λόγια και σε τακτική βάση, για τις πληροφορίες που συγκεντρώνετε από τα σχόλια αυτά;

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη δήλωσή του. Και εμείς είμαστε υπέρ της κατάργησης των περιττών και πλεοναζόντων νόμων, αλλά έχουμε εντούτοις ορισμένες ανησυχίες, οι οποίες συντηρούνται εν μέρει από τον επιπόλαιο τρόπο με τον οποίο ο κ. Barroso εκφράστηκε στους Financial Times σχετικά με το ζήτημα της απορρύθμισης.

Η κύρια ανησυχία μου προέρχεται από την επίμονη φήμη, η οποία μόλις επαναλήφθηκε από την κ. Lynne, ότι είτε τώρα είτε στο εγγύς μέλλον η Επιτροπή θα συμπεριλάβει την κατάργηση της οδηγίας για την προσωρινή απασχόληση. Θα συμφωνήσετε μαζί μου, κύριε Επίτροπε, ότι εάν συνέβαινε αυτό θα ήταν ένα σημαντικό πλήγμα στις απόπειρες εξισορρόπησης της ευελιξίας και της ασφάλειας και θα έβλαπτε την ισόρροπη επιδίωξη των στόχων της Λισαβόνας; Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι η Επιτροπή δεν εξετάζει το ενδεχόμενο κατάργησης της οδηγίας για τους προσωρινούς εργαζομένους;

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, λέω στον Επίτροπο Verheugen ότι, φυσικά, η γραφειοκρατία είναι ένα σύνθημα που σας εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τα χειροκροτήματα. Αν, ωστόσο, εξετάσει κανείς τον κατάλογό σας, θα δει ότι αποκρύπτεται ο πραγματικός στόχος που είναι η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους. Αν ισχύει ότι αποσύρετε την οδηγία για τους εργαζόμενους μέσω εταιρείας προσωρινής εργασίας, αυτό ισοδυναμεί με ένα χτύπημα στο πρόσωπο της κοινωνικής Ευρώπης, τότε θα δούμε «τους εργαζόμενους φτωχούς» στην Ευρώπη, γιατί αυτό θα σημαίνει πως τον ρόλο αυτόν θα αναλάβει η οδηγία Bolkestein και θα καταργηθούν οι ευρωπαϊκές ελάχιστες προδιαγραφές.

Το ερώτημά μου είναι: πώς θέλετε να οικοδομήσετε μια κοινωνική Ευρώπη, αφού θέλετε να καταργήσετε τις ευρωπαϊκές ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές;

 
  
MPphoto
 
 

  Günther Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, σχετικά με το πρώτο ερώτημα: δρομολογήσαμε μια δημόσια διαβούλευση και, φυσικά, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματά της

Πρέπει να πω στην κ. Schroedter ότι κάνει λάθος και στην πραγματικότητα αυτό που είπε είναι συκοφαντία. Δεν μπορεί, βέβαια, να πει κανείς ότι καταργείται κάτι όταν αποσύρονται προτάσεις που δεν είχαν καν γίνει αποδεκτές. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξει έτσι κάτι στην νομική πραγματικότητα. Μιλάω εδώ για προτάσεις που δεν είχαν καν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή εξηγεί σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση γιατί τις αποσύρει. Προσέθεσα ξεκάθαρα ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επαναφέρουμε τα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αναφορικά με τους προσωρινούς εργαζόμενους, προτείνουμε στο Κοινοβούλιο να μην ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις του πριν υποβάλει η Επιτροπή διεξοδικές συμπληρωματικές οικονομικές αναλύσεις και μια εκτενή αξιολόγηση επιπτώσεων. Η πρόταση δεν αποσύρθηκε. Δεν ξέρω από πού πήρατε αυτήν την πληροφορία. Δεν είναι ανάγκη να πιστεύετε όλα όσα γράφουν οι εφημερίδες. Αντίθετα, θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσαμε να λάβουμε ως βάση των διαβουλεύσεών μας τις προτάσεις που σας ανακοινώνει επίσημα η Επιτροπή. Σημασία δεν έχουν αυτά που γράφουν οι εφημερίδες, παρά αυτά που αποφάσισε σήμερα το απόγευμα η Επιτροπή. Θα ήθελα να πω στον κ. Maaten ότι δεν είχα πρόθεση να κάνω τη δήλωσή μου τυπική. Αναφέρθηκα στην ώρα γιατί ήθελα να σας δείξω ότι αμέσως μετά από τη λήψη απόφασης της Επιτροπής για το ψήφισμα ενημερώθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – και κανένας άλλος.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση για το θέμα αυτό έληξε.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου