Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

20. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων (B6-0331/2005).

Θα ασχοληθούμε με μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή.

Πρώτο μέρος

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 39 του κ. Albert Jan Maat (H-0735/05)

Θέμα: Η διείσδυση μολυσματικών επιζωοτιών στην ΕΕ

Η παγκόσμια κατάσταση όσον αφορά τις μολυσματικές επιζωοτίες είναι σήμερα ανησυχητική. Προσφάτως, η ΠΟΥ προειδοποίησε ότι η γρίπη των ορνίθων πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα να διεισδύσει απευθείας στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, μέσω των αποδημητικών πτηνών, έχοντας υπόψη ότι ο αφθώδης πυρετός έχει ήδη εισέλθει πρόσφατα στη Ρωσία, μέσω της Κίνας και της Κεντρικής Ασίας.

Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή ποια μέτρα έχει λάβει προκειμένου να αποφευχθεί η διείσδυση των εν λόγω μολυσματικών επιζωοτιών στην ΕΕ; Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, σε ποια γεωγραφική περιοχή δίδεται κυρίως έμφαση; Ποιος θα είναι ο ρόλος του εμβολιασμού; Με ποιον τρόπο ενημερώνεται ο ευρωπαϊκός πληθυσμός, λόγου χάριν σχετικά με την απαγόρευση εισαγωγής τροφίμων από τρίτες χώρες στις αποσκευές;

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Επειδή ο Επίτροπος Κυπριανού είναι απασχολημένος σε μια συνάντηση με αντικείμενο αυτό ακριβώς το θέμα, μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω, και το κάνω ευχαρίστως. Εξ ονόματος της Επιτροπής, θέλω να επαναβεβαιώσω τη δέσμευση που αναλάβαμε να ενημερώνουμε συστηματικά και με πάσα διαφάνεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το ζήτημα της διείσδυσης των μεταδοτικών νόσων των ζώων στην Ευρώπη. Ο Επίτροπος Κυπριανού, που είναι αρμόδιος για τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών, ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις τελευταίες εξελίξεις και τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή.

Μόλις εχθές, εξέθεσε την κατάσταση όσον αφορά την υγεία των ζώων στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, όπως είχε πράξει και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο Επίτροπος άλλωστε είχε ήδη κοινοποιήσει στον αξιότιμο βουλευτή γραπτές πληροφορίες για τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές.

Η ανακάλυψη εστιών της γρίπης των πουλερικών και αφθώδους πυρετού στην Ασία προκάλεσε, βεβαίως, φόβους για την άφιξη αυτών των ασθενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη, εφαρμόζονται όλα τα αναγκαία νομικά μέτρα για την αποτροπή ενδεχόμενης μετάδοσης αυτών των νοσημάτων μέσω των ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Πρόκειται κυρίως για την υποχρέωση ενημέρωσης των επιβατών που διέρχονται συχνά από διεθνή λιμάνια και αεροδρόμια και για τις απορρέουσες υποχρεώσεις τους.

Η Επιτροπή προσφεύγει στις κανονιστικές της εξουσίες για να διασφαλίσει τη συνεχή επικαιροποίηση των ισχυουσών διατάξεων. Έτσι, έγινε σύσταση στα κράτη μέλη να ενισχύσουν την εφαρμογή των μέτρων και των υφιστάμενων ελέγχων στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εισάγονται μόνο τα ζώα και τα προϊόντα που πληρούν τις κοινοτικές προϋποθέσεις.

Όσον αφορά τον εμβολιασμό, είναι ήδη δυνατός ο κατεπείγων εμβολιασμός σε περίπτωση ανακάλυψης εστιών γρίπης των πουλερικών. Η Επιτροπή πρότεινε μια νέα οδηγία όσον αφορά την εν λόγω γρίπη των πουλερικών. Αυτή η πρόταση θα επιτρέψει την έγκριση δράσης όσον αφορά τον εμβολιασμό, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις σε σχέση με τη γνώση της νόσου και των τελευταίων επιδημιών. Προφανώς, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο εμβολιασμός δεν μπορεί να διασφαλίζει από μόνος του επαρκή πρόληψη και έλεγχο της νόσου. Σε ό,τι αφορά τον αφθώδη πυρετό, εφαρμόζονται ήδη παρόμοιες διατάξεις. Αυτές είναι οι απαντήσεις που θέλησα να δώσω εξ ονόματος του κ. Κυπριανού, κυρία Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Jan Maat (PPE-DE). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο και τον συνάδελφό του, κ. Κυπριανού, για την απάντηση. Υπάρχουν δύο σημεία στα οποία θα εκτιμούσα μια ξεκάθαρη απάντηση από την Επιτροπή. Ο Επίτροπος δηλώνει ότι ο εμβολιασμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόληψη, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το αφήσουμε να συμβεί και μετά να χρησιμοποιηθεί το εμβόλιο, ενώ το εμβόλιο είναι ήδη διαθέσιμο. Τα πουλερικά εμβολιάζονται ήδη με 10 διαφορετικά εμβόλια, άρα γιατί να μην κάνουν και ένα εμβόλιο κατά της γρίπης των πτηνών; Υπάρχει, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και παράγεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα στις χώρες και στους εκτροφείς πουλερικών να το χρησιμοποιήσουν και να προλάβουν μια επιδημική έκρηξη της ασθένειας;

Το ίδιο ισχύει και για τη νομοθεσία. Μιλάμε συνεχώς για την απλούστευση της νομοθεσίας. Η χρήση ενός προληπτικού εμβολίου θα οδηγούσε σε πολύ λιγότερους κανόνες στην ΕΕ, και αυτό πρέπει σίγουρα να ενδιαφέρει την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Δεν είπα ότι δεν είναι χρήσιμος ο εμβολιασμός. Λέω απλώς, και μάλιστα το διευκρίνισα, ότι ο κατεπείγων εμβολιασμός είναι ήδη δυνατός σε περίπτωση ανακάλυψης εστιών γρίπης των πουλερικών. Γνωρίζουμε, βεβαίως, ότι ο εμβολιασμός αποτελεί μέσο πρόληψης, αυτό όμως δεν αρκεί και πρέπει, παράλληλα, να επεξεργαστούμε μια ολόκληρη σειρά από διατάξεις, και αυτό επιδιώκει να αποσαφηνίσει το σχέδιο οδηγίας. Για αυτό και θεωρώ, κύριε Maat, ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως επιφύλαξη εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά τον εμβολιασμό. Ελπίζουμε εξάλλου να αναπτύξουμε αυτόν τον εμβολιασμό λαμβάνοντας υπόψη όλα τα επιστημονικά δεδομένα για την καλύτερη γνώση της νόσου, η Επιτροπή όμως επιδιώκει να έχει στη διάθεσή της έναν εκτενέστερο μηχανισμό σε σύγκριση με τον απλό εμβολιασμό, προκειμένου να αποτραπεί η μετάδοση αυτής της νόσου στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 40 της κ. Catherine Stihler (H-0705/05)

Θέμα: Αποζημίωση επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Ένας πολίτης από την εκλογική μου περιφέρεια επικοινώνησε πρόσφατα μαζί μου σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο ταξίδι του από τις Κανάριες Νήσους προς τη Γλασκώβη με έκτακτη ναυλωμένη πτήση της εταιρείας My Travel Airways. Οι επιβάτες της εν λόγω πτήσης αντιμετώπισαν 15ωρη καθυστέρηση, καθώς και άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα, ενώ δεν έλαβαν καμία αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία. Επιπλέον, ήταν μεταξύ των 49 επιβατών που αρνήθηκαν να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος λόγω των ισχυόντων κανονισμών ασφαλείας των αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την έλλειψη πληρώματος θαλάμου, κατόπιν της διακομιδής στο νοσοκομείο μέλους του πληρώματος. Οι πολίτες της περιφέρειάς μου απαίτησαν αποζημίωση σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την άρνηση επιβίβασης, αλλά η εταιρεία My Travel ισχυρίστηκε ότι οι νέοι κανονισμοί δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί «η καθυστέρηση οφειλόταν σε απρόβλεπτες συνθήκες».

Δύναται η Επιτροπή να μου διευκρινίσει τα εξής δύο σημεία: πρώτον, υποχρεούνται οι εταιρείες έκτακτων ναυλωμένων πτήσεων να καταβάλλουν αποζημίωση προς τους επιβάτες των αεροπορικών μεταφορών σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ; Δεύτερον, μπορεί η έλλειψη πληρώματος θαλάμου να θεωρείται απρόβλεπτη συνθήκη σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία;

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να απαντήσω στην κ. Stihler ότι οι πτήσεις τύπου τσάρτερ εμπίπτουν και αυτές στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 261/2004. Για τον λόγο αυτόν, οι αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις τσάρτερ υποχρεούνται βεβαίως να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

Από ό,τι λέτε, πρόκειται για περίπτωση παρατεταμένης καθυστέρησης που οφειλόταν στο ότι το πλήρωμα δεν ήταν σε πλήρη σύνθεση και, συνεπώς, δεν αφορά άρνηση επιβίβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν προβλέπεται χρηματική αποζημίωση όπως στην περίπτωση άρνησης επιβίβασης ή ακύρωσης. Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται, βεβαίως, να παράσχουν την προσήκουσα βοήθεια –αναψυκτικά, γεύμα, μέσα επικοινωνίας, δωμάτια ξενοδοχείου, εφόσον παραστεί ανάγκη– προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η ταλαιπωρία που υφίστανται οι επιβάτες. Αυτή η συνδρομή είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, παρατεταμένης καθυστέρησης, ακύρωσης, ακόμα και λόγω ανωτέρας βίας.

Όσον αφορά τη χρηματική αποζημίωση, οι αεροπορικές εταιρείες δεν εξαιρούνται παρά στις περιπτώσεις ακύρωσης και άρνησης επιβίβασης λόγω έκτακτων περιστάσεων. Συνεπώς, μπορεί άραγε να εκληφθεί ως έκτακτο γεγονός όταν ένα πλήρωμα δεν είναι σε πλήρη σύνθεση; Πρέπει να αξιολογήσουμε αυτήν την υπόθεση κρίνοντας κατά περίπτωση, με βάση όλα τα πραγματικά στοιχεία, κυρίως την οργάνωση του κατά τόπους συστήματος αναπλήρωσης και διαθεσιμότητας εφεδρικών πληρωμάτων. Κυρία Stihler, αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον η Επιτροπή δεν διαθέτει όλες αυτές τις λεπτομέρειες, δεν μπορεί να αποφανθεί τελεσίδικα.

Ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 16, παράγραφος 2, του κανονισμού, οι επιβάτες δύνανται πλέον να απευθύνονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, σε εθνικές ελεγκτικές αρχές, που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τη διερεύνηση των καταγγελιών τους και των διενέξεών τους με τις αεροπορικές εταιρείες. Αυτό μπορώ να σας απαντήσω, και εννοείται ότι ακόμα και ο καλύτερος κανονισμός δεν μπορεί να καλύψει κάθε ειδική κατάσταση και ότι αυτές οι καταστάσεις απαιτούν κατά περίπτωση αξιολόγηση, με βάση όλα τα στοιχεία. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να ελέγξουμε αν, στο τοπικό αεροδρόμιο, υπήρχε διαθέσιμο εφεδρικό προσωπικό για την πτήση επιστροφής ή αν προβλεπόταν κάποιο οργανωτικό σχήμα. Όπως, όμως, προανέφερα, οι εν λόγω επιβάτες δύνανται να προσφύγουν στην αρμόδια εθνική αρχή για να υποβάλουν καταγγελία.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). – (EN) Πρόκειται για ενδιαφέρουσα περίπτωση. Το θεωρώ συναρπαστικό ότι όταν οι αεροσυνοδοί πάσχουν από κρυολόγημα και δεν μπορούν να ταξιδέψουν σε μια αεροπορική εταιρεία πρέπει να υπάρχει εφεδρεία για την κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού σε αυτές τις περιπτώσεις. Συνεπώς, αναρωτιέμαι μήπως στην προκειμένη περίπτωση τα συστήματα ήταν απλώς ανύπαρκτα.

Μόλις σήμερα, ακόμη ένας κάτοικος της εκλογικής μου περιφέρειας, ο κ. Duncan Thorpe, ήγειρε το ζήτημα κατά πόσον μια πεντάωρη ή μεγαλύτερη καθυστέρηση του δίνει το δικαίωμα αποζημίωσης. Σύμφωνα με την ιστοθέση Europa, όταν υπάρχει καθυστέρηση πέντε ή περισσότερων ωρών, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να προσφερθεί να επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου. Εντούτοις, η εταιρεία η οποία απάντησε στον εκλογέα μου δήλωσε, και παραθέτω: «ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 δεν επιβάλλει οιαδήποτε υποχρέωση στους μεταφορείς να προσφέρουν ή να καταβάλουν αποζημίωση όταν οι επιβάτες πέφτουν θύματα καθυστερήσεων».

Μπορεί η Επιτροπή να περιγράψει πώς παρακολουθεί την επιτυχή εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας;

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, κυρία Πρόεδρε: είναι ένα σημαντικό θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Προφανώς, αυτός ο κανονισμός προβλέπει υποχρέωση κάθε κράτους μέλους να συστήσει μια αρχή αρμόδια για τον χειρισμό των αιτημάτων. Αυτός ο κανονισμός, όμως, είναι εξαιρετικά πρόσφατος για να μπορέσω να προβώ σήμερα σε αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής του. Είναι βεβαίως πρόδηλο, κυρία Stihler, ότι θα μεριμνήσουμε ώστε αυτές οι νέες διατάξεις για τα δικαιώματα των επιβατών όντως να εφαρμοστούν στην πράξη· δύναμαι να πω ότι θα ενεργήσουμε έτσι ώστε από το 2006 να είμαστε σε θέση να προβούμε σε έναν απολογισμό που θα μας επιτρέψει, εφόσον προκύψει ανάγκη, κυρία Πρόεδρε, κυρία Stihler, να ενισχύσουμε περαιτέρω τα μέτρα που ελήφθησαν. Επιμένω, όμως, ότι βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα μιας πολιτικής που στοχεύει στη διασφάλιση, στην εγγύηση νέων δικαιωμάτων των επιβατών. Χρειαζόμαστε προφανώς κάποιο διάστημα για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα μέτρα εφαρμογής και, εν τέλει, να τα ενισχύσουμε ή να τα διορθώσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Newton Dunn (ALDE). – (EN) Κύριε Επίτροπε, όπως η συντάκτρια της ερώτησης έχω λάβει και εγώ ερωτήματα από τους εκλογείς μου. Αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος είναι εξαιρετικά δυσνόητος για το κοινό. Αποτελεί ένα από τα μεγάλα οφέλη της Ευρώπης που θέσαμε προσφάτως στη διάθεση του κοινού και πρέπει να το δημοσιοποιήσουμε πολύ καλύτερα. Δεν προτείνω μια νέα οδηγία, αλλά μήπως θα μπορούσαν τα 25 γραφεία της Επιτροπής για την ενημέρωση του πολίτη στις 25 εθνικές πρωτεύουσες να δημοσιεύσουν τις λεπτομέρειες στις ιστοθέσεις τους και να τυπώσουν ένα μονοσέλιδο φυλλάδιο το οποίο θα παρέχει στο κοινό πραγματική πληροφόρηση για τα δικαιώματά του, τα οποία ενδεχομένως αποκρύπτονται από τις αεροπορικές εταιρείες;

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Ευχαριστώ για την υπόδειξη. Βεβαίως, ο χάρτης είναι ήδη αναρτημένος στα αεροδρόμια και μνημονεύει την εθνική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση των καταγγελιών. Πέραν αυτού, ορθώς επισημαίνετε ότι πρέπει να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα της ενημέρωσης και πρέπει να εκπονήσουμε σε αυτόν τον τομέα μια πολύ πιο συγκεκριμένη και πολύ πιο προσπελάσιμη σε όλους ανακοίνωση. Θα σας ζητήσω λίγη επιείκεια, διότι αυτές οι διατάξεις είναι πρόσφατες, σας διαβεβαιώνω όμως ότι φροντίζω προσωπικά να τεθούν όντως σε εφαρμογή οι διατάξεις που πρότεινα και που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποδέχθηκαν. Για να γίνει αυτό, πρέπει πράγματι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για την υπόδειξή σας, ευχαριστώ δε επίσης τη συντάκτρια αυτής της ερώτησης, την κ. Stihler, που έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα. Με βάση αυτά τα παραδείγματα, θα φθάσουμε σταδιακά να έχουμε μια νομολογία και καλύτερη εφαρμογή των κειμένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Κύριε Επίτροπε, πριν από μερικές εβδομάδες έζησα την εμπειρία να μην μου επιτραπεί η επιβίβαση σε αεροσκάφος μίας από τις μεγάλες ευρωπαϊκές εθνικές αερογραμμές, και τα δικαιώματα που μου διάβασαν τότε δεν ήταν ευθυγραμμισμένα με τους κανονισμούς που έχει εγκρίνει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Γνωρίζει η Επιτροπή ποια, και πόσα, κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την έχουν ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία τους, και ποια, και πόσα, δεν το έχουν κάνει;

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για κανονισμό· κατά συνέπεια, δεν απαιτείται μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Για να μην μακρηγορώ, μπορείτε να μου γνωστοποιήσετε με επιστολή για ποιο κράτος μέλος πρόκειται και θα ελέγξω κατά πόσον, εν προκειμένω, το κράτος μέλος όντως θέσπισε το όργανο που είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 41 του κ. Αθανασίου Παφίλη (H-0756/05)

Θέμα: Σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια των πτήσεων

Οι αεροπορικές τραγωδίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προκαλούν αυξημένες ανησυχίες ιδιαίτερα στους εργαζόμενους και στους χρήστες των υπηρεσιών των εταιρειών αερομεταφοράς. Οι ελλιπείς έλεγχοι, που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, στην απελευθέρωση των αγορών και τον άκρατο ανταγωνισμό, η παραβίαση κανόνων ασφαλείας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του άμεσου και μέγιστου κέρδους, και η πληθώρα εταιρειών που εμφανίζονται και εξαφανίζονται από την αγορά χωρίς να παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα ασφάλειας, μετατρέπουν το μεταφορικό έργο από κοινωνική υπηρεσία σε επιχείρηση με αποκλειστικό γνώμονα το κέρδος.

Θεωρεί η Επιτροπή ότι οι ενιαίοι ανοιχτοί ουρανοί και το ασύδοτο κυνήγι του κέρδους συνέβαλαν στους μειωμένους ελέγχους και σκοπεύει να λάβει μέτρα για αποτελεσματικούς ελέγχους ασφάλειας όλων των πτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη της και τις προτάσεις των εργαζομένων (π.χ. για έλεγχο πριν την πτήση από διπλωματούχο εγκεκριμένο μηχανικό);

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τη συγκίνηση που προκάλεσαν όλα αυτά τα ατυχήματα που προκλήθηκαν μέσα στον Αύγουστο. Προφανώς, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποφανθεί για τα αίτια των ατυχημάτων, αυτό είναι έργο των εμπειρογνωμόνων.

Θέλω να απαντήσω στον κ. Παφίλη ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε την ελευθέρωση, το άνοιγμα των αερομεταφορών στον ανταγωνισμό, με οποιοδήποτε θέμα ασφάλειας που θα μπορούσε να αποδοθεί στη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού. Μπορεί μάλιστα να συνεκτιμηθεί ότι ταυτόχρονα με την ελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς των αερομεταφορών, η Επιτροπή ενίσχυσε τους κανόνες ασφαλείας. Το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας αναπτύχθηκε αισθητά, η δε εξέλιξη των στοιχείων που αφορούν την ασφάλεια δείχνει ότι ο αριθμός των ατυχημάτων και των νεκρών βαίνει μειούμενος αφότου ξεκίνησε η διαδικασία ελευθέρωσης. Αυτή η διαδικασία, από την άλλη μεριά, επέτρεψε να δώσουμε σε πολλούς ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα μεταφοράς με χαμηλότερο ναύλο.

Με αυτό το δεδομένο, η ασφάλεια αποτελεί περισσότερο από ποτέ προτεραιότητα των αερομεταφορών, ο δε έλεγχος των κοινοτικών αεροσκαφών είναι, βεβαίως, αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, που έχουν την ευχέρεια να αρνηθούν την έκδοση άδειας, είναι όμως θέμα που πρέπει να παρακολουθούμε πολύ στενά.

Όσον αφορά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται πριν από την πτήση, οι ισχύουσες διατάξεις επιβάλλουν στις αεροπορικές εταιρείες την τήρηση λίαν αυστηρών κανόνων ασφαλείας. Οι ισχύοντες επιχειρησιακοί κανόνες είναι εκείνοι που έχουν θεσπιστεί από τον Σύνδεσμο Αεροπορικών Αρχών. Αυτοί οι κανόνες ορίζουν ότι κάθε αεροπορική εταιρεία πρέπει να βεβαιώνεται ότι το σύνολο του προσωπικού που προβλέπεται ή εμπλέκεται άμεσα στις επίγειες και εναέριες αποστολές έχει λάβει την προσήκουσα κατάρτιση, έχει επιδείξει ικανότητες ανάληψης ειδικών καθηκόντων και έχει επίγνωση των ευθυνών του και της σχέσης που συνδέει τα καθήκοντά του με την εμπορική εκμετάλλευση συνολικά. Ανέφερα κανόνες που θα μπορούσαν να διατυπωθούν, κυρία Πρόεδρε, με πιο απλούς όρους, και λυπούμαι για αυτό. Θέλω πραγματικά τα ευρωπαϊκά κείμενα να είναι πιο απλά, εν προκειμένω όμως πρόκειται για ένα κείμενο του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών.

Αυτό που θέλω να πω, για να απαντήσω στον κ. Παφίλη, είναι ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου, εγώ ο ίδιος πήρα την πρωτοβουλία να ζητήσω από το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών τη δυνατότητα κατάρτισης ενός ευρωπαϊκού καταλόγου με τις εταιρείες στις οποίες έχει επιβληθεί απαγόρευση ή περιορισμοί πτήσεων. Πρέπει να πούμε ότι ο ρυθμός προόδου που σημειώθηκε λόγω της επιφυλακτικής στάσης των κρατών μελών ήταν βραδύτερος αυτού που επιθυμούσα.

Στη συνέχεια, αυτό το καλοκαίρι, συνέβησαν τα αεροπορικά ατυχήματα που γνωρίζετε και τα οποία υπενθύμισε ο κ. Παφίλης, και, σε εκείνη τη φάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο υποβλήθηκε αυτή η τροποποιημένη πρόταση κανονισμού, ενέκρινε, με πρόταση της κ. De Veyrac, εισηγήτριας, εξαιρετικά θετικές τροπολογίες, που εναρμονίζουν τα κριτήρια βάσει των οποίων μια εταιρεία υπόκειται σε απαγόρευση ή περιορισμούς εκτέλεσης πτήσεων. Πιστεύω ότι αυτή η πρόταση θα καταστεί δυνατόν πλέον να εγκριθεί αρκετά σύντομα, τον Νοέμβριο. Έτσι, θα είμαι σε θέση να καταρτίσω αυτόν τον μαύρο ευρωπαϊκό κατάλογο που, προφανώς, θα επιτρέψει στους πολίτες να γνωρίζουν καλύτερα την ποιότητα του αερομεταφορέα που επιλέγουν.

Μένει το πρόβλημα των τρίτων χωρών. Η Επιτροπή προσπάθησε και εδώ να εντείνει τους ελέγχους με την περίφημη οδηγία SAFA (διαδικασία εκτίμησης της ασφάλειας των ξένων αεροσκαφών). Πρόκειται εν προκειμένω για μια οδηγία που πρέπει να μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια όλων των κρατών μελών. Πρέπει να μεταφερθεί πριν από τον Απρίλιο του 2006. Βασιζόμενοι, αφενός, στο σχέδιο κανονισμού που αφορά την ταυτότητα του αερομεταφορέα, το οποίο περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης των εταιρειών και θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε στον μαύρο κατάλογο και, αφετέρου, στην οδηγία SAFA, που θα μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια όλων των κρατών μελών, όσον αφορά τα αεροσκάφη τρίτων χωρών, θα διαθέτουμε έναν μηχανισμό που ελπίζω ότι θα σηματοδοτήσει ένα λίαν σημαντικό βήμα για την ασφάλεια των εναέριων μεταφορών.

Αυτά είναι τα λίγα στοιχεία που ήθελα να δώσω στον κ. Παφίλη, ο οποίος δικαίως με ρώτησε σχετικά με την ασφάλεια των εναέριων μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL). – Κύριε Επίτροπε, αν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση μέχρι το 2020, θα έχουμε ένα ατύχημα την εβδομάδα. Δηλαδή, θυσία ανθρώπινης ζωής στο βωμό του κέρδους. Και δεν πρόκειται για δική μας εκτίμηση αλλά για εκτίμηση της διεθνούς οργάνωσης των αερομεταφορών. Και ακριβώς στο σημείο αυτό, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης του ονομαζόμενου «ελεύθερου ανταγωνισμού» έχει δημιουργήσει κατάσταση ασυδοσίας που, εκτός των άλλων, έχει ως θύματα και τους επιβάτες αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Τόσο οι κυβερνήσεις όσο και όλοι όσοι εμπλέκονται, είτε από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα, γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση των αεροσκαφών όπως επίσης γνωρίζουν πολύ καλά και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα με την πίεση που τους ασκείται από την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων.

Εσείς δεν κάνετε αυτό, κάνετε το αντίθετο. Και επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, σας ρωτώ το εξής: γιατί δεν αποσύρετε την οδηγία η οποία επιτρέπει να γίνεται έλεγχος από μη αναγνωρισμένους μηχανικούς στο συγκεκριμένο αεροσκάφος αλλά, αντιθέτως, επιτρέπετε αυτή την πρακτική, κάτι που έχει αποδειχθεί ολέθριο;

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Παφίλη, δεν ξέρω για ποια οδηγία θέλετε να μιλήσετε. Θέλω απλώς να σας επαναλάβω ότι δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενίσχυσε το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην ασφάλεια. Έχουμε τώρα έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, ο οποίος άλλωστε αναγνωρίζεται ότι διαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων και από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ. Υπήρξε πράγματι, εκ μέρους του προκατόχου μου –και εγώ ο ίδιος θα συνεχίσω σε αυτήν την κατεύθυνση– ενίσχυση του όλου κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά την ασφάλεια.

Έχετε δίκιο: δεν μπορούμε να ανοίγουμε τις αερομεταφορές στον ανταγωνισμό, χωρίς να εξασφαλίζουμε συγχρόνως ότι διαθέτουμε έναν αξιόπιστο μηχανισμό ασφαλείας. Σημειώνουμε πρόοδο, όμως, και θέλω να συγχαρώ, κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας βοηθά πολύ στο ζήτημα αυτό. Χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι θα έχουμε απολύτως ταυτόσημα κριτήρια σε κάθε κράτος μέλος όπου, όπως γνωρίζετε, οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας φέρουν την ευθύνη για την ασφάλεια.

Συνεπώς, θα έχουμε κοινά κριτήρια, που θα μας επιτρέψουν, τόσο σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες όσο και με τις αεροπορικές εταιρείες των τρίτων χωρών, να γνωρίζουμε ότι η τάδε ή δείνα αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί, πράγματι, να επιδιώκει τη μεταφορά επιβατών, διότι δεν παρέχει τα αναγκαία εχέγγυα ασφάλειας. Θεωρώ ότι χρειάζεται ακόμα να καταβάλουμε πολλές προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα, ήδη όμως έγινε ένα σημαντικό βήμα και σας το λέω ξεκάθαρα: δεν είμαι από εκείνους που θα αφήσουν να δημιουργηθεί ανταγωνισμός έξω από ένα συγκεκριμένο και αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά την ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Καρατζαφέρης (IND/DEM). – Κύριε Επίτροπε, βγήκε το πόρισμα για την πτώση του αεροσκάφους Helios στο Γραμματικό: οι δύο κυβερνήτες ήταν καρδιοπαθείς. Ο ένας είχε φραγμένες τις αρτηρίες της καρδιάς κατά 90%. Ήταν δηλαδή σχεδόν νεκρός πριν πεθάνει. Αυτά συμβαίνουν όταν πετάνε μικρές εταιρείες χωρίς να υπάρχει έλεγχος.

Εμείς στην Ελλάδα έχουμε την Ολυμπιακή Αεροπορία, μια εταιρεία που επί 30 χρόνια δεν είχε το παραμικρό ατύχημα. Και εσείς, βεβαίως, αυτή τη στιγμή την οδηγείτε προς την εξόδιο ακολουθία.

Κάνω έκκληση από τον ελληνικό λαό: δώστε μια ευκαιρία στην Ολυμπιακή για να έχουμε εμείς την ασφάλεια να πετάμε με αυτήν την εταιρεία. Ας παραμείνει ο ανταγωνισμός. Μπορεί όμως να υπάρξει και ένας τρόπος να επιβιώσει αυτός ο κρατικός αερομεταφορέας που είναι εγγύηση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το σκέπτεστε να δώσετε μια ευκαιρία για την Ολυμπιακή, κύριε Επίτροπε; Είναι, αν θέλετε, χρήσιμο για την Ελλάδα....

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Καρατζαφέρη, πρόκειται να υποβάλω σύντομα πρόταση για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, η οποία θα του επιτρέψει ιδίως να επιτηρεί τις διαδικασίες πτήσης και όλα όσα άπτονται του ανθρώπινου παράγοντα, δεδομένου ότι έχετε δίκιο πως πρέπει οι χειριστές να είναι καλά καταρτισμένοι και να είναι σε θέση να χειρίζονται τα αεροπλάνα. Αυτή η πρόταση θα κατατεθεί προσεχώς και, ειλικρινά πιστέψτε με, είμαστε πραγματικά αποφασισμένοι να εποπτεύσουμε προσεκτικά τις αεροπορικές εταιρείες που δεν παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα. Αυτό άλλωστε θα είναι το αντικείμενο του μαύρου καταλόγου, η επικαιροποίηση του οποίου θα διευκολυνθεί τα μάλα από το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρος, κύριε Επίτροπε, μακριά από εμάς οι συναισθηματισμοί και η δημιουργία εντυπώσεων για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα αλλά πιστεύουμε ότι πραγματικά πρέπει να ενσκήψετε σοβαρά σε αυτό το πρόβλημα. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα της ασφάλειας των αερομεταφορών με μαύρες, κίτρινες, πράσινες ή κόκκινες λίστες. Αν πραγματικά δεν βάλουμε το δάκτυλό μας επί τω τύπω των ήλων για να εντοπίσουμε ποιες είναι οι αιτίες.

Και εδώ πραγματικά πρέπει να ρωτήσετε τους συνεργάτες σας, και μάλιστα έχετε λάβει σχετική επιστολή από τους άμεσα εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους, τους υπεύθυνους μηχανικούς που ελέγχουν τα αεροσκάφη πριν την πτήση, ότι πλέον με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης –ο αριθμός μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή– δίνεται η δυνατότητα να γίνεται έλεγχος από εργαζόμενους…

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Θέλω να υπενθυμίσω ότι, εν προκειμένω, ο μαύρος κατάλογος, που ευελπιστώ ότι θα έχει καταρτιστεί στις αρχές του 2006, θα καταλήξει στην επιβολή απαγόρευσης εκτέλεσης δρομολογίων από μια αεροπορική εταιρεία σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για πολύ αυστηρό μέτρο, και αυτό σημαίνει ότι πιθανόν να έχει λίαν αποτρεπτικό αντίκτυπο, δεδομένου ότι μια εταιρεία που δεν θα πληροί τους κανόνες ασφαλείας θα γνωρίζει πράγματι ότι κινδυνεύει να περιληφθεί στον μαύρο κατάλογο, δηλαδή να της απαγορευθεί κάθε πτήση σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία συμβάντα έδειξαν ότι, μέχρι τώρα, υπήρχαν απαγορεύσεις που τις επέβαλλαν οι εθνικές υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, αλλά δεν ίσχυαν για το σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς, αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα καθησυχαστικό για τους Ευρωπαίους. Με αυτό, όμως, το βήμα που θα κάνουμε, ευελπιστώ για μία ακόμα φορά ότι στις αρχές του 2006 θα έχουμε το εχέγγυο ότι κάθε αεροπορική εταιρεία που δεν είναι σοβαρή θα περιλαμβάνεται στον μαύρο κατάλογο και θα κληθεί να αντιμετωπίσει όλες τις αρνητικές συνεπαγωγές της απαγόρευσης πτήσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
  

Δεύτερο μέρος

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 42 του κ. Δημητρίου Παπαδημούλη (H-0669/05)

Θέμα: Ολοκλήρωση Εθνικού Κτηματολογίου (Ε.Κ.)

Σε απάντηση της Επιτροπής σε ερώτησή μου (Ε-2710/04) σχετικά με το εθνικό κτηματολόγιο αναφέρεται ότι στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης «δεν περιλαμβάνεται η νομική επικύρωση των ενεργών δικαιωμάτων (τίτλων) ιδιοκτησίας» και η Επιτροπή «δεν προβλέπει περαιτέρω χρηματοδοτική συνεισφορά για το έργο του κτηματολογίου». Ουσιαστικά με την πρόταση ζητείται η χρηματοδότηση ενός ενδιάμεσου προϊόντος και όχι του τελικού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δοθεί εγγύηση για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.

Πώς έχει εξασφαλιστεί ότι έστω αυτή η ελάχιστη χρηματοδότηση οδηγεί στη σύνταξη Ε.Κ;

Πώς τεκμηριώνεται ή/και συμβιβάζεται τόσο το ελάχιστο ύψος της κοινοτικής συνδρομής όσο και το περιεχόμενο της χρηματοδοτούμενης δράσης για ψηφιακή βάση ενεργών τίτλων με την εύλογη απαίτηση να υπάρχει ολοκληρωμένο αποτέλεσμα;

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, μέλος της Επιτροπής. (EN) Πράγματι, υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με τα στοιχεία του προγράμματος και την υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών για ένα σύγχρονο κτηματολόγιο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η κατάρτιση μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων καταχωρημένων ενεργών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, τα οποία είναι επί του παρόντος καταγεγραμμένα σε χαρτί σε υποθηκοφυλακεία, μαζί με μια χωροταξική παραπομπή. Αυτό το ηλεκτρονικό κτηματολόγιο ενεργών τίτλων θα προσφέρει σίγουρα πολύτιμη υπηρεσία σε πολίτες και επιχειρήσεις. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα και αρκετά φτηνά. Επίσης, το πρόγραμμα θα οριοθετήσει τις παράκτιες και δασικές ζώνες σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όπου τεκμαίρεται ότι η γη ανήκει στο Δημόσιο, εκτός των αστικών περιοχών. Θα εναπόκειται στο ελληνικό κράτος να διεκδικήσει το δικαίωμα ιδιοκτησίας, κατά τον τρόπο που θεωρεί κατάλληλο.

Η νομική επικύρωση των ενεργών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΤΠΑ· αυτό το έργο θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Κατά τη γνώμη μας, αυτό αποτελεί επαρκή εξήγηση για το προφανώς χαμηλό επίπεδο κοινοτικής χρηματοδότησης του προγράμματος στο οποίο αναφέρθηκε ο αξιότιμος βουλευτής.

Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ της τάξεως του 50%, επίπεδο το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή.

Πιστεύω ότι αυτό απαντά τη βασική ερώτηση του κ. Παπαδημούλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την απάντηση, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο: στις 5 Οκτωβρίου του 2001, ο τότε αρμόδιος Επίτροπος, ο κύριος Barnier, ανακοίνωσε την υπό όρους συνέχιση της συγχρηματοδότησης για ολόκληρο το εθνικό κτηματολόγιο στην Ελλάδα.

Σήμερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις σας, με βάση έγκυρους υπολογισμούς, χρηματοδοτείται μόνο το 2,5% του συνολικού κόστους του έργου το οποίο ανέρχεται σε 1,65 δισ. ευρώ.

Σας ερωτώ λοιπόν: πού οφείλεται αυτή η τεράστια μείωση της κοινοτικής συνεισφοράς; Γιατί η Επιτροπή αρνείται περαιτέρω χρηματοδοτική συνεισφορά, όπως την είχε υποσχεθεί ο κύριος Barnier;

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, μέλος της Επιτροπής. (EN) Η χρηματοδότηση η οποία παρέχεται από την Επιτροπή είναι 40 εκατομμύρια ευρώ –50% αυτού του στοιχείου του προγράμματος– τα οποία διατίθενται σύμφωνα με το σύστημα συγχρηματοδότησης του ΕΤΠΑ. Ο λόγος είναι ότι το εναπομείναν τμήμα –η νομική επικύρωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας– δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, επειδή η Επιτροπή το θεωρεί νομικό ζήτημα και, ως εκ τούτου, ζήτημα εκτός του πλαισίου του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. Όπως προφανώς γνωρίζετε, το νομικό πλαίσιο εν προκειμένω στην Ελλάδα είναι αρκετά ασταθές: αλλάζει αρκετά συχνά. Είναι, συνεπώς, αρμοδιότητα των Ελλήνων να οριστικοποιήσουν το κτηματολόγιο, για το οποίο παρέχουμε τεχνικά μέσα μέσω της χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος.

Πρέπει να ειπωθεί ότι το έργο νομικής επικύρωσης συνίσταται ως επί το πλείστον στο έργο των δικηγόρων, συνεπώς η εν λόγω δαπάνη –η οποία θα λάβει τη μορφή δικηγορικής αμοιβής και παρόμοιων δαπανών– δεν μπορεί επ’ ουδενί να θεωρηθεί επιλέξιμη για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Αυτός είναι ο λόγος για αυτό το χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης και ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή δεν μπορεί να παράσχει χρηματοδοτική ενίσχυση για το εναπομείναν τμήμα του προγράμματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, ενώνω και εγώ τη φωνή μου –την αντιπολιτευτική– έναντι της προηγούμενης ελληνικής κυβερνήσεως με αυτή του κυρίου Παπαδημούλη: είναι κατανοητή η αντιπολιτευτική του διάθεση από τη στιγμή που αναφέρθηκε στο έτος 2001.

Η Επίτροπος καλείται να απαντήσει, να φωτίσει, γιατί δεν προβλέπεται η περαιτέρω χρηματοδοτική συνεισφορά για το έργο του κτηματολογίου. Να φωτίσει τις αρνητικές πτυχές όλου αυτού του φακέλου από το 2001 και εντεύθεν. Και βεβαίως, δεν παραλείπω να πω ότι θεωρώ σημαντική τη χρηματοδότηση προδρόμων προϊόντων υποστηρικτικών της κατάρτισης του κτηματολογίου δηλαδή των κτηματογραφήσεων που θα ακολουθήσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι ακόμα για να μπορέσω να εξηγήσω γιατί το επίπεδο χρηματοδότησης είναι τόσο χαμηλό. Πρέπει να φέρουμε κατά νου ότι αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργήσει έσοδα· οι έλληνες πολίτες θα πρέπει να καταβάλλουν κάποιο αντίτιμο όταν ζητούν τα πιστοποιητικά. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που μας εμπόδισε να προσφέρουμε υψηλότερη συγχρηματοδότηση.

Αναφερθήκατε σε κάτι το οποίο συνέβη το 2001, και δεν είμαι βέβαιη ότι το θυμάμαι σωστά. Υπήρξε ένα προηγούμενο πρόγραμμα κτηματολογίου στην Ελλάδα το οποίο ήταν αποτυχία –εάν μπορώ να το θέσω τόσο έντονα– και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή αποφάσισε να ανακτήσει το πλήρες ποσό της συνεισφοράς. Αρχίσαμε τότε να οδηγούμεθα σε συμφωνία για το δεύτερο πρόγραμμα, όταν εντοπίσαμε το μέρος του προγράμματος το οποίο θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε χωρίς αμφιβολίες και προβλήματα. Κατανοώ ότι υπάρχουν πολλές ανησυχίες, τις οποίες εκφράσατε εδώ. Μπορώ να προσφερθώ να το εξετάσω διεξοδικότερα και με τους συναδέλφους μου στη ΓΔ, να διαπιστώσω εάν αυτή η περιορισμένη συμμετοχή είναι δικαιολογημένη βάσει των διαθέσιμων στοιχείων. Σε αυτό το στάδιο, αυτό μόνο μπορώ να προσφέρω. Θα ζητήσω να ενημερωθώ εκ νέου για όλες τις λεπτομέρειες που ευθύνονται για αυτό το επίπεδο χρηματοδότησης των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό μόνο μπορώ να πω επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Καρατζαφέρης (IND/DEM). – Κυρία Επίτροπε, θεωρείστε υπεύθυνη και σοβαρή πολιτικός στη χώρα μας. Εμείς, με το κτηματολόγιο έχουμε το εξής πρόβλημα: κόστισε 26 φορές περισσότερο από ό,τι είχε προγραμματισθεί. Λιγότερα στρέμματα, περισσότερα χρήματα. Χρήματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ερώτηση είναι ευθεία. Το θέμα συζητείται συχνά στη Βουλή και αναφέρεται στον ελληνικό Τύπο: έχετε σκοπό να ζητήσετε από την ελληνική κυβέρνηση τη διαδικασία ποινικής διώξεως εναντίον εκείνων οι οποίοι έβαλαν χέρι στα λεφτά αυτά; Έχετε σκοπό να ζητήσετε να πάνε στο δικαστήριο και να απολογηθούν εκείνοι οι οποίοι έκλεψαν τα χρήματα του ελληνικού λαού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, μέλος της Επιτροπής. (EN) Σκοπεύω να μεταβώ στην Ελλάδα περίπου στις 20 Οκτωβρίου, οπότε η Επιτροπή θα εξετάσει ασφαλώς ενδεχόμενες παρατυπίες, με τις αρχές. Δεν έχω πληροφορηθεί οιεσδήποτε παρατυπίες όσον αφορά το πρόγραμμα, αλλά το ζήτημα σίγουρα θα διερευνηθεί, έστω και μόνο για να είμαστε σίγουροι.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 43 του κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη (H-0682/05)

Θέμα: Ομολογία αποτυχίας των ελληνικών αρχών στην επίτευξη των στόχων για απορρόφηση το 2005

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, υπάρχει έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας προς την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο οι ελληνικές αρχές παραδέχονται ότι για το 2005 ο στόχος των απορροφήσεων θα μείνει πίσω - στην καλύτερη περίπτωση -κατά 1 δις. ευρώ(!) και έτσι δεν θα επιτευχθεί η απορρόφηση ύψους 5 δις. ευρώ που είχε προβλεφθεί.

Υπάρχει τέτοιο έγγραφο; Tι άλλο αναφέρει, ποιός το υπογράφει και ποιά εξήγηση δίνει για την (προβλεπόμενη από τις ίδιες τις ελληνικές αρχές) αποτυχία στην επίτευξη του στόχου που είχαν θέσει;

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, μέλος της Επιτροπής. (EN) Ρωτάτε εάν έχω λάβει κάποια επιστολή από τις ελληνικές αρχές η οποία περιέχει τις πληροφορίες τις οποίες υπαινίσσεστε. Μπορώ να σας πω ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει τέτοια επιστολή, αλλά έχουμε συζητήσει τις προβλέψεις πληρωμής με την Ελλάδα, όπως κάνουμε με όλα τα κράτη μέλη αρκετές φορές τον χρόνο.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων μας με την Ελλάδα για την πρόβλεψη πληρωμών το 2005, παρατηρήσαμε τον ενδεχόμενο κίνδυνο ανεπαρκούς απορρόφησης έως το τέλος του χρόνου. Τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η Επιτροπή έχουν επίγνωση του ενδεχόμενου κινδύνου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, τον περασμένο Ιούλιο, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Graham Meadows, απέστειλε επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά τις N+2 πληρωμές και τους στόχους αναλήψεων του ταμείου συνοχής για φέτος. Μετά την αποστολή αυτής της επιστολής διεξήχθη συνάντηση –περίπου προ μίας εβδομάδας– μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Επιτροπής.

Όπως ανέφερα, προτίθεμαι να επισκεφθώ η ίδια τη χώρα και να συζητήσω το θέμα όταν συναντήσω τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης τον Οκτώβριο.

Η αντίληψή μου είναι, από τις συνεδριάσεις που είχαν οι υπηρεσίες, ότι υπάρχει σαφής δέσμευση όχι μόνο από την πλευρά μας αλλά επίσης από την πλευρά της Ελλάδας να γίνει οτιδήποτε δυνατό για να αποφευχθεί φέτος οιαδήποτε αποδέσμευση, αν και υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Καρατζαφέρης (IND/DEM). – Κυρία Πρόεδρε, μιλάμε για απώλεια του ενός τρίτου από το τρίτο πακέτο στήριξης. Αυτό είπε και η πριν μερικά χρόνια αρμοδία Επίτροπος, σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων. Υπάρχει επιστολή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας προς τον Πρωθυπουργό της χώρας στην οποία γίνεται λόγος για τόσο μεγάλο βαθμό απώλειας.

Εσείς κύρια Επίτροπε έχετε διερευνήσει για ποιο λόγο καθυστερεί η Ελλάδα; Γιατί δεν μπορεί να εισπράξει χρήματα, τη στιγμή μάλιστα που έχει έλλειμμα ύψους 6% και έχει ανάγκη και από το τελευταίο ευρώ; Γιατί λοιπόν με τόση μεγάλη ευκολία η Ελλάδα απορρίπτει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ; Ποιος είναι αυτός ο λόγος; Έχετε ενημερωθεί σχετικά;

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, μέλος της Επιτροπής. (EN) Γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες χρειάζονται κονδύλια, ακριβώς όπως και άλλα κράτη μέλη τα οποία χρησιμοποιούν τα κονδύλιά μας, και, μόλις πληροφορήθηκα ότι υπήρχαν προβλήματα με την ικανότητα απορρόφησης, συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τις αρχές προκειμένου να βοηθήσουμε όσο μπορούσαμε από την πλευρά της Επιτροπής για να επιλυθεί το πρόβλημα. Εντούτοις, θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι αυτό το έτος έχει ακόμα κάποιους μήνες να διανύσει, συνεπώς αν υπάρχει πλήρης συμμετοχή –η οποία πιστεύω ότι υπάρχει από την ελληνική πλευρά– μπορούμε να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την απώλεια κονδυλίων στη φετινή κατανομή για την Ελλάδα.

Είναι πολύ πρόωρο να μιλούμε για συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, επειδή η εμπειρία μου από τον τελευταίο ενάμιση μήνα του περυσινού έτους, όταν ανέλαβα στα τέλη Νοεμβρίου, ήταν ότι τους τελευταίους μήνες του έτους συνήθως παρατηρείται τεράστια κινητοποίηση κονδυλίων στα περισσότερα κράτη μέλη, όταν είναι σε θέση να καλύψουν τη διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι μένουν ακόμη τρεις μήνες για τη διασφάλιση επαρκούς απορρόφησης κονδυλίων στην Ελλάδα.

Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δεσμευθώ ότι θα εργαστούμε σκληρά με τις αρχές για αυτό το θέμα και, βάσει του ποσού το οποίο μου γνωστοποιήθηκε από την ΓΔ, η αίσθησή μου είναι ότι το ποσό είναι πολύ χαμηλότερο από το ποσό το οποίο ανέφερε στην ερώτησή του ο αξιότιμος βουλευτής. Εντούτοις, σε αυτό το στάδιο, διστάζω να αναφέρω αριθμητικά στοιχεία, επειδή πιστεύω ότι οι ελληνικές αρχές και οι Έλληνες οι οποίοι χρειάζονται τα χρήματα θα βάλουν τα δυνατά τους προκειμένου να δαπανήσουν καταλλήλως τα χρήματα τους ερχόμενους μήνες.

Όπως γνωρίζετε, για τα διαρθρωτικά ταμεία το ποσό το οποίο ενδεχομένως διατρέχει κίνδυνο είναι το ποσό το οποίο διατέθηκε το 2003 επειδή τώρα το N+2 έρχεται αυτόματα στα τέλη αυτού του χρόνου, και στην κατανομή του 2003 δεν έχουμε μόνο το ΕΤΠΑ, αλλά επίσης τη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Ταμείου και του ΕΓΤΠΕ. Δεν εναπόκειται σε εμένα να επιβάλω ταχεία δράση στις ελληνικές αρχές, αλλά όσο μπορούμε να επιβάλουμε και να κινητοποιήσουμε το πράττουμε.

Διεξάγουμε συνεδριάσεις σε όλα τα επίπεδα και οι αποστολές μας μεταβαίνουν συχνά στην Ελλάδα. Συνάδελφοι εργάζονται σε τρέχον επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά βοηθούν επίσης πολύ ενεργά να υπερνικηθούν οι δυσκολίες οι οποίες έχουν συσσωρευτεί συν τω χρόνω. Πράγματα όπως αυτά δεν συμβαίνουν σε μία νύχτα, αλλά αποτελούν συνήθως το αποτέλεσμα πιο μακροχρόνιων διαδικασιών. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία αποκαλύψαμε φέτος και να βοηθήσουμε τους Έλληνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, δεν είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα η προηγούμενη κυβέρνηση συσσώρευσε ένα τεράστιο χρέος και γι’ αυτό υπάρχει τώρα πρόβλημα με την εκπλήρωση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης;

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, μέλος της Επιτροπής. (EN) Δεν μπορώ να το πω με 100% βεβαιότητα, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο τα προβλήματα συγχρηματοδότησης αλλά η εθνική συνεισφορά στα κονδύλια η οποία καθιστά δύσκολη τη δέουσα οριστικοποίηση των ελληνικών σχεδίων. Υπήρξε προφανώς μια σωρεία λαθών, αλλά δεν είμαι προετοιμασμένη σήμερα να δώσω περισσότερες πληροφορίες για τους πραγματικούς λόγους των προβλημάτων. Όπως είπα, αυτές είναι συνήθως συνολικές διαδικασίες, αλλά βέβαια δεν έχουμε εντοπίσει έναν μοναδικό παράγοντα υπεύθυνο για την έλλειψη χρηματοδοτικών μέσων για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε και για την απάντησή σας και για το πνεύμα της απάντησής σας. Θα ήθελα ωστόσο να σας ρωτήσω εάν μπορείτε να μου απαντήσετε ποιο είναι, με βάση τις μέχρι σήμερα αιτήσεις πληρωμών, το συνολικό ποσοστό απορρόφησης για το ελληνικό κοινοτικό πλαίσιο στήριξης;

Επίσης, μου είχατε απαντήσει πριν λίγες μέρες γραπτώς, ότι περιμένετε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ελληνικές προτάσεις για μία ενδιάμεση αναθεώρηση του συνολικού προγράμματος. Τις έχετε πάρει;

Και τρίτον, μετά το ταξίδι σας στην Ελλάδα, πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί η συνεργασία της Επιτροπής με τις ελληνικές αρχές για την αναθεώρηση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης;

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, μέλος της Επιτροπής. (EN) Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσον άκουσα όλα τα ερωτήματα, αλλά κανονικά, εάν λάβουμε τις προτάσεις σχεδίων έως τα τέλη Οκτωβρίου, θα είμαστε ασφαλώς σε θέση να διαθέσουμε τα κονδύλια προς τα τέλη του έτους. Ως εκ τούτου, υπάρχει ακόμη λίγος καιρός, για αυτόν τον λόγο λέω ότι είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε σήμερα ποια –εάν κάποια– κονδύλια προφανώς δεν θα απορροφηθούν, ιδίως εφόσον είναι πάντα δυνατόν να υπάρξει ενδεχομένως ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο θα απορροφήσει το υπόλοιπο των κονδυλίων του 2003 πριν από τα τέλη του έτους.

Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν υπάρχει σίγουρα έλλειψη προθυμίας για συνεργασία με την Επιτροπή. Όπως ενδεχομένως θυμάστε, το πρώτο εξάμηνο του έτους κατορθώσαμε να επιλύσουμε ένα ασύγκριτα δύσκολο πρόβλημα. Κατορθώσαμε να εξεύρουμε λύση, κατορθώσαμε να οριστικοποιήσουμε διαπραγματεύσεις οι οποίες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και επώδυνες και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, η δέσμευση και από τις δύο πλευρές ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να επιλύσει το πρόβλημα, το οποίο ήταν ιστορικού χαρακτήρα. Σήμερα, εργαζόμαστε περισσότερο σε τρέχουσα βάση, αλλά καταβάλλονται όλες οι απαραίτητες προσπάθειες και από τις δύο πλευρές, και αυτό με κάνει να αισιοδοξώ ότι θα επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ να δεσμευτώ εξ ονόματος της ελληνικής κυβέρνησης, εν τούτοις μπορώ μόνο να προσφέρω τη βοήθεια την οποία προσφέρουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 44 του κ. Ryszard Czarnecki (H-0710/05)

Θέμα: Κονδύλια ενίσχυσης της περιφερειακής πολιτικής

Είναι αλήθεια ότι, λόγω των μειώσεων στον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό για την περίοδο από το 2007 ως το 2013, η Επιτροπή θα αναγκαστεί να κάνει περικοπές σε ποσά που προορίζονταν αρχικά για ορισμένα μέσα ενίσχυσης; Αν ναι, σε ποια;

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, μέλος της Επιτροπής. (PL) Αναφέρθηκε ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2007-2013. Όπως θα γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, αυτό είναι το θέμα της διοργανικής συμφωνίας, καθώς και το θέμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων βάσει της πρότασης που κατέθεσε η Επιτροπή.

Η Επιτροπή συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, αλλά, παρόλα αυτά, υπερασπίζεται τη δική της πρόταση, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα. Η Επιτροπή δεν έχει καμία εξουσία όσον αφορά την απόφαση για το πώς θα κατανεμηθεί μια πιθανή μείωση του συνολικού προϋπολογισμού και δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με το πώς οι περικοπές του προϋπολογισμού θα κατανεμηθούν στις διάφορες κατηγορίες εντός του πλαισίου της πολιτικής συνοχής. Κάθε καθολική περικοπή αυτού του χαρακτήρα οδηγεί σε προσαρμογές των μεμονωμένων στοιχείων ολόκληρου του προϋπολογισμού.

Μπορώ, ωστόσο, να δηλώσω ότι τον Ιούνιο η Προεδρία του Λουξεμβούργου πρότεινε έναν προϋπολογισμό για την πολιτική συνοχής που ήταν 10% λιγότερος από την πρόταση της Επιτροπής. Η πρόταση προέβλεπε αντίκτυπο στους μεμονωμένους στόχους της πολιτικής συνοχής που ήταν δυσανάλογος. Ο στόχος I, που περιλαμβάνει τις φτωχότερες περιοχές, υπέστη μείωση κατά 6%. Ο στόχος II, που προορίζεται να συμβάλει στη δημιουργία πιο ανταγωνιστικών περιφερειών και να παράσχει νέες θέσεις εργασίας, υπέστη μείωση του προϋπολογισμού κατά 18% περίπου. Οι πιο δραστικές περικοπές ήταν στον στόχο III, που αφορά την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, δηλαδή, τη συνοχή. Για τον στόχο III, οι περικοπές ανέρχονται στο 50%.

Αναφέρομαι σε μια μείωση σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Καταρχήν, αυτή θα είχε δυσανάλογο αντίκτυπο στα λεγόμενα παλαιά και νέα κράτη μέλη, καθώς το 80% των περικοπών θα επηρέαζαν τα 15 παλαιότερα κράτη μέλη και το υπόλοιπο 20% θα επηρέαζε τις χώρες που προσχώρησαν πρόσφατα στην Ένωση.

Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω σχετικά με την ανάμιξη της Επιτροπής στις αποφάσεις που αφορούν τις δημοσιονομικές περικοπές.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Λαμβάνω τον λόγο για να αποδείξω ότι οι έλληνες βουλευτές δεν είναι οι μόνοι που επιχειρούν να μιλήσουν με την Επίτροπο. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, Επίτροπε Hübner. Ήταν αποτελεσματική, λεπτομερής και εύστοχη. Στην ερώτησή μου προσπάθησα να μεταδώσω τις ανησυχίες πολλών βουλευτών σχετικά με το πώς θα τα πάει η περιφερειακή πολιτική στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού.

Θα μείνω σε αυτό, κυρία Πρόεδρε, για να σας αποδείξω ότι υπάρχουν κάποιοι άντρες βουλευτές σε αυτό το Σώμα που είναι ικανοί να ολοκληρώνουν στην ώρα τους, έτσι ώστε να μην αναγκάζεστε να καταφεύγετε στη φρικτή συσκευή που έχετε μπροστά σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, μέλος της Επιτροπής. (EN) Δεν τέθηκε κάποιο νέο ερώτημα προς απάντηση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). – (EN) Κυρία Επίτροπε, θα διαβάσετε την ομιλία την οποία εκφώνησε χθες ο βρετανός υπουργός οικονομικών, στην οποία εγκωμίασε διάφορα επιτεύγματα των τελευταίων ετών σε αναπτυσσόμενα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου; Το μόνο κοινό σημείο σε όλα τα παραδείγματα τα οποία έδωσε ήταν ότι είχαν όλα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες στις διαπραγματεύσεις σας με το Συμβούλιο, προκειμένου να προσπαθήσετε να αυξήσετε το ποσό που διατίθεται στις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013;

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, μέλος της Επιτροπής. (EN) Σας ευχαριστώ για αυτήν την πληροφορία. Σχετικά, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί πηγή βέλτιστων πρακτικών στην Ευρώπη όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Έχω επισκεφτεί πολλά επιστημονικά και επιχειρηματικά πάρκα. Έχετε θαυμάσιες εταιρικές σχέσεις σε τοπικό επίπεδο και επιτυγχάνετε απίστευτα καλά αποτελέσματα, πολύ συχνά από μια ελάχιστη καταλυτική συνεισφορά προερχόμενη από τα διαρθρωτικά ταμεία. Οπουδήποτε πηγαίνει κανείς –όχι μόνο στη Σκωτία, στην Ουαλία ή στην Κορνουάλη, αλλά επίσης σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου– μπορεί να βρει εξαιρετικά παραδείγματα αυτού του είδους βέλτιστης πρακτικής. Χρησιμοποιούμε επίσης την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο καινοτόμοι από την άποψη της χρηματοοικονομικής τακτικής, και η βρετανική εμπειρία θα χρησιμοποιηθεί επίσης ευρέως για τις εκδηλώσεις τις οποίες θα διεξάγουμε με τους Βρετανούς τον ερχόμενο μήνα σχετικά με τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.

Δεύτερον, όλοι χρειαζόμαστε μια απόφαση για τον προϋπολογισμό, αλλά πρέπει να εκτιμηθεί ότι, εν τω μεταξύ, μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Βρετανούς σε όλες τις άλλες κατευθύνσεις – ρυθμίσεις, προγραμματισμός και επίσης σε αυτές τις καινοτόμες προτάσεις πρωτοβουλιών για το μέλλον των ταμείων. Ωστόσο, θα ήταν καλό να έχουμε την απόφαση για τον προϋπολογισμό υπό τη βρετανική Προεδρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (EN) Κυρία Επίτροπε, η συνάδελφός σας Επίτροπος Grybauskaitė δήλωσε δημόσια ότι, εάν η ΕΕ αποτύχει να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τη δημοσιονομική προοπτική φέτος κατά τη διάρκεια της βρετανικής Προεδρίας, τότε τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να λάβουν το προβλεπόμενο πλήρες επίπεδο ενίσχυσης από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής. Συμφωνείτε με αυτήν την πρόβλεψη;

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, μέλος της Επιτροπής. (EN) Δεν είναι μυστικό ότι αυτή η πολιτική χρειάζεται χρόνο για να δρομολογηθεί. Εκτιμούμε ότι, από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση για τον προϋπολογισμό, θα χρειαστούμε περίπου 18 μήνες για να ξεκινήσουμε τη νέα γενιά προγραμμάτων και σχεδίων συναπόφασης. Εξετάζοντάς το από αυτήν την άποψη, τώρα είναι πραγματικά η τελευταία στιγμή για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τον προϋπολογισμό, καθώς έχουμε ήδη περιορισμένο χρόνο. Αυτό είναι απολύτως σαφές.

Το πρόβλημα είναι ότι άπαξ και ληφθεί η απόφαση και ολοκληρώσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, στη συνέχεια πρέπει να διαπραγματευτούμε τα προγράμματα –το εθνικό πλαίσιο και τα επιχειρησιακά προγράμματα– και τότε τα κράτη μέλη πρέπει να προετοιμαστούν για την έναρξη των προγραμμάτων και των σχεδίων. Εάν εγκαινιάσουμε τα σχέδια τον Ιανουάριο του 2007 –πράγμα το οποίο είναι πλέον μάλλον απίθανο– τότε υπάρχει λιγότερος χρόνος για την απορρόφηση των χρημάτων, άρα το ποσό των χρημάτων θα εξαρτηθεί απλώς από την απόφαση, όποτε ληφθεί. Η απόφαση θα δώσει τα χρήματα, αλλά ο ανησυχητικός παράγοντας είναι πόσο χρόνο θα εξακολουθούμε να έχουμε για την απορρόφησή τους. Εάν η προοπτική συντομευτεί λόγω της καθυστερημένης απόφασης για τη δημοσιονομική προοπτική, τότε τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες –παλαιά και νέα– θα έχουν λιγότερο χρόνο, και υπάρχει ο κίνδυνος ορισμένα χρήματα να χαθούν. Στην περίπτωση αυτής της πολιτικής, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι ερωτήσεις αριθ. 45 και 46 θα απαντηθούν γραπτώς(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 47 του κ. Jacques Toubon (H-0701/05)

Θέμα: Μελέτη στον τομέα των παιγνίων στην εσωτερική αγορά

Η Επιτροπή ανέθεσε το 2004 στο Ελβετικό Ινστιτούτο Συγκριτικού Δικαίου (ISDC) να πραγματοποιήσει μια μελέτη για τον τομέα των παιγνίων στην εσωτερική αγορά.

Το ISDC ανέθεσε υπεργολαβικά μέρος αυτής της μελέτης σε ένα αγγλικό πανεπιστημιακό κέντρο, το Κέντρο για τη Μελέτη των Παιγνίων (Μάντσεστερ - Ηνωμένο Βασίλειο), το οποίο ελάμβανε επιδοτήσεις από το γραφείο στοιχημάτων. Επί πλέον, υφίστανται υπόνοιες όσον αφορά την ανεξαρτησία του ιδίου του ISDC, του οποίου η οικονομική υγεία εξαρτάται από τις παραγγελίες εκ μέρους ορισμένων φορέων του τομέα. Αυτό ο οικονομικός δεσμός θα συνιστούσε de facto σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ισχύ των συμπερασμάτων αυτής της εκθέσεως.

Γνωρίζοντας ότι αυτή η μελέτη θα έχει αναμφισβήτητη επίδραση για το μέλλον της ρύθμισης που θα εφαρμοσθεί σε αυτό τον τομέα, τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή ώστε να εξασφαλίσει την αντικειμενικότητα αυτής της μελέτης και ποιες εγγυήσεις μπορεί να δώσει σχετικά στο σύνολο των φορέων του ευρωπαϊκού τομέα παιγνίων;

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής. (EN) Είμαι πεπεισμένος ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τη μελέτη που έχει αναθέσει η Επιτροπή. Είμαι πεπεισμένος όσον αφορά την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα του αναδόχου, του Ελβετικού Ινστιτούτου, και του υπεργολάβου, του Κέντρου για τη Μελέτη των Παιγνίων του Πανεπιστημίου του Σάλφορντ.

Η σχέση με συνεισφέρουσες εταιρείες στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής είναι κοινές σε πανεπιστημιακά τμήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι βέβαιος ότι οι δωρεές από συνεισφέρουσες εταιρείες, είτε αυτές είναι πρακτορεία στοιχημάτων είτε εθνικά λαχεία, είναι δωρεές άνευ όρων. Με ικανοποιεί η δήλωση της απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων που δόθηκε στην Επιτροπή.

Μπορώ να διαβεβαιώσω τον αξιότιμο βουλευτή ότι οι υπηρεσίες μου θα δώσουν την αμέριστη προσοχή τους στον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η μελέτη και θα διασφαλίσουν ότι ο ανάδοχος ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια ανάθεσης που ορίζονται στις προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Ο αξιότιμος βουλευτής αναφέρεται, και εγώ παραθέτω, στο ότι «αυτή η μελέτη θα έχει αναμφισβήτητη επίδραση για το μέλλον της ρύθμισης που θα εφαρμοσθεί σε αυτό τον τομέα». Πρώτον θα ήθελα να υπενθυμίσω στον αξιότιμο βουλευτή ότι η μελέτη, η οποία εξετάζει ένα ευρύ φάσμα παιγνίων, θα εξετάσει με τεκμηριωμένο τρόπο διάφορους νόμους οι οποίοι εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και οικονομικές πτυχές. Αυτό αποτελεί άσκηση μελέτης, και ο ανάδοχος δεν θα συμβουλεύσει την Επιτροπή για τις μελλοντικές εναλλακτικές δυνατότητες πολιτικής.

Τέλος, μπορώ να διαβεβαιώσω τον αξιότιμο βουλευτή ότι δεν θα λάβω οιεσδήποτε αποφάσεις πολιτικής αποκλειστικά βάσει της εν λόγω μελέτης. Η μελέτη θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε καλύτερη αντίληψη των ενεχόμενων θεμάτων, αλλά πρόθεσή μου είναι η διεξαγωγή πλήρους διαδικασίας διαβούλευσης πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης.

Η μελέτη του αναδόχου θα δοθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα δημοσιευτεί στην ιστοθέση της Επιτροπής. Επιπροσθέτως, τα πορίσματα του αναδόχου θα αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας ακρόασης, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου και στην οποία οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένου του αξιότιμου βουλευτή, θα είναι άκρως ευπρόσδεκτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την ακρίβεια της απάντησής σας. Θέλω απλώς να υπογραμμίσω ότι δεν διαψεύσατε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στην ερώτησή μου, και αυτό ακριβώς είναι το άκρως ανησυχητικό. Έστω και αν η μελέτη του Ελβετικού Ινστιτούτου Συγκριτικού Δικαίου δεν είναι παρά μια προκαταρτική μελέτη για το σύνολο των συστημάτων, είναι απολύτως σαφές ότι το να εμπιστευθούμε όλες τις οικονομικές πτυχές σε ένα πανεπιστημιακό κέντρο, στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου είναι μέλη εταιρείες όπως η Stanley Leisure, η Gala Group, η London Clubs International ή η Camelot Group, απέχει εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώμη μου, παρασάγγας από την αναγκαία αντικειμενικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής. (EN) Δεν συμφωνώ με τον αξιότιμο βουλευτή. Είναι αρκετά σύνηθες για τα πανεπιστήμια και τα κέντρα αριστείας να λαμβάνουν χρηματοδότηση από συγκεκριμένους φορείς. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν αυτό το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο διεξάγει μια μελέτη. Δεν δέχομαι ότι υπάρχει κάποια διαφορά στην προκειμένη περίπτωση. Ο ανάδοχος έχει δώσει διάφορες εγγυήσεις.

Θα ήθελα να επισημάνω στον αξιότιμο βουλευτή ότι ο Όμιλος Camelot, ο οποίος διαχειρίζεται το εθνικό λαχείο του Ηνωμένου Βασιλείου, συγκαταλέγεται επίσης στους χορηγούς. Συνεπώς, το Σάλφορντ χρηματοδοτείται τόσο από φορέα του ιδιωτικού τομέα όσο και από φορέα με κρατικό μονοπώλιο.

Ως εκ τούτου, δεν δέχομαι ότι υφίσταται οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Αυτή πρόκειται να είναι μια αντικειμενική μελέτη· θα βοηθήσει την Επιτροπή στις συσκέψεις της· θα δημοσιευθεί στην ιστοθέση· θα πραγματοποιηθεί ακρόαση τον Νοέμβριο, στην οποία θα κληθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του αξιότιμου βουλευτού. Θα καταλήξουμε τότε στις τελικές μας αποφάσεις για τη συνέχεια. Πρόκειται για μια άσκηση μελέτης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). – (EN) Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευρωστία της απάντησής σας. Διερωτώμαι αν θα συμφωνούσατε μαζί μου ότι το Κέντρο για τη Μελέτη των Παιγνίων στο Μάντσεστερ είναι ένα αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα, το οποίο δεν υιοθετεί οιανδήποτε θέση για τα παίγνια, είτε υπέρ είτε κατά. Εξετάζει απλώς τα ψυχολογικά αίτια των παιγνίων, και το πράττει με ακαδημαϊκό και ανεξάρτητο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής. (EN) Βάσει των πληροφοριών που έχω στη διάθεσή μου, μπορώ να συμφωνήσω με τον αξιότιμο βουλευτή και, έως ότου αποδειχθεί το αντίθετο, αυτό το συγκεκριμένο ινστιτούτο χαίρει ευρείας αναγνώρισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 48 του κ. Jelko Kacin (H-0725/05)

Θέμα: Προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εταιρείες τυχερών παιγνίων στο πλαίσιο της προώθησης των δραστηριοτήτων τους σε άλλα κράτη μέλη

Τον Ιούλιο τ.έ., ο υποφαινόμενος είχε ήδη υποβάλει ερώτηση στην Επιτροπή σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν εταιρείες τυχερών παιγνίων στο πλαίσιο της προώθησης των δραστηριοτήτων τους στην Αυστρία. Στην απάντησή της η Επιτροπή ανέφερε ότι θα εξέταζε τον αυστριακό νόμο (που τροποποιήθηκε το 2003), ο οποίος απαγορεύει σε ξένους επιχειρηματίες στον τομέα των τυχερών παιγνίων να κάνουν διαφήμιση στην Αυστρία και ότι θα ήλεγχε κατά πόσον τούτο συμβιβάζεται με το κοινοτικό δίκαιο.

Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή τις διαπιστώσεις στις οποίες κατέληξε κατά την διάρκεια των τριών μηνών που ακολούθησαν την πρώτη αυτή ερώτηση;

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Αυστρία απαγορεύει στους ξένους επιχειρηματίες στον τομέα των τυχερών παιγνίων να διαφημίζουν τις δραστηριότητές τους στην επικράτειά της, η απαγόρευση όμως αυτή δεν αφορά τους ντόπιους επιχειρηματίες. Γίνεται έτσι φανερό ότι η Αυστρία προστατεύει με τον τρόπο αυτό τα οικονομικά συμφέροντα των αυστριακών επιχειρηματιών και ότι παρεμποδίζει τις δραστηριότητες τουριστικής προώθησης των ξένων επιχειρηματιών στην ευρωπαϊκή αγορά. Πρόκειται για παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της οικονομίας της αγορά, και συγκεκριμένα του άρθρου 49 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το οποίο αναφέρεται στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή τι σκοπεύει να πράξει στον τομέα αυτό προκειμένου να τεθεί τέρμα στην μεροληπτική αυτή συμπεριφορά προ της ενάρξεως της αυστριακής προεδρίας, την 1η Ιανουαρίου 2006;

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής. (EN) Στην προηγούμενη απάντησή μου στον αξιότιμο βουλευτή, δήλωσα ότι η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει τη εν λόγω νομοθεσία βάσει ειδικότερων πληροφοριών.

Μολονότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει συγκεκριμένες καταγγελίες όσον αφορά την αυστριακή νομοθεσία, θα ήθελα να υπενθυμίσω στον αξιότιμο βουλευτή τη μελέτη που έχει ανατεθεί με θέμα όλους τους εθνικούς κανόνες που εφαρμόζονται στις διάφορες μορφές υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Αυτή η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη αυτού του χρόνου, και ευελπιστώ ότι θα συμπεριλαμβάνει μια νομική και οικονομική αναθεώρηση, προκειμένου να μας βοηθήσει όλους να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενυπάρχοντα σύνθετα προβλήματα και να μας ενημερώσει για τους νόμους που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας.

Επαναλαμβάνω την πρόσκλησή μου στον αξιότιμο βουλευτή να μας παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες ή πρακτικά παραδείγματα των προβλημάτων τα οποία αντιμετώπισαν οι σλοβενικοί φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων κατά τη διαφήμιση των δραστηριοτήτων τους. Μια τέτοια πληροφόρηση θα βοηθήσει την Επιτροπή να διαπιστώσει κατά πόσον πρέπει να κινηθούν διαδικασίες επί παραβάσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE). – (SL) Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για την περιεκτική απάντησή σας. Θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς να σας δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα διακρίσεων στις οποίες ορισμένες αυστριακές εταιρείες αρνούνται να διαφημίσουν εταιρείες τυχερών παιγνίων στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, εφόσον η εθνική τους νομοθεσία τους απαγορεύει να το κάνουν. Υπάρχουν ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία για αυτό, και θα σας τα γνωστοποιήσουμε όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής. (EN) Ευχαριστώ τον αξιότιμο βουλευτή για αυτό που πρόκειται να πράξει. Τον καλώ να έρθει σε επαφή με την Επιτροπή, ούτως ώστε να οριστεί συνάντηση μαζί του. Ίσως τότε θα μπορούσε να δοθεί περαιτέρω συνέχεια στο θέμα. Αυτός θα ήταν ένας τρόπος δράσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 49 της κ. Mairead McGuinness (H-0715/05)

Θέμα: Προστασία των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα της έλλειψης προστασίας των καταναλωτών στον τομέα των ασφαλειών/συντάξεων; Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πολίτες της ΕΕ που έχουν επενδύσει στην Equitable Life (σε μια σύμφωνη προς τις αρχές του δικαίου ζωή) και το γεγονός της μεγάλης μείωσης των συντάξεών τους, αποτελεί σαφέστατο παράδειγμα της αποτυχίας της ΕΕ να προστατεύσει τους καταναλωτές της.

Με κινήσεις για την διεύρυνση των τραπεζικών εργασιών πέρα από τα εθνικά σύνορα, πως σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύσει τους πολίτες της/καταναλωτές της, δεδομένης της εμπειρίας με την Equitable Life;

Και, όταν ανακύψουν προβλήματα, ποιος θα αποζημιώσει τα μέρη που έχουν πληγεί; Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το φως των προσπαθειών να επιτευχθεί συμφωνία και, εν συνεχεία, να εφαρμοσθεί η προταθείσα οδηγία σχετικά με τις Υπηρεσίες (2004/0001 (COD)), όπου υπάρχει προβληματισμός σχετικά με την αρχή της χώρας προέλευσης και της προστασίας των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής. (EN) Η Επιτροπή εκφράζει τη συμπάθειά της για τις πολλές χιλιάδες αντισυμβαλλόμενων και συνταξιοδοτούμενων που υπέστησαν σημαντική οικονομική ζημία, ως αποτέλεσμα των σοβαρών προβλημάτων τα οποία αντιμετώπισε η ασφαλιστική εταιρεία Equitable Life.

Η Επιτροπή δεν διαδραματίζει άμεσο ρόλο στην εποπτεία των επιμέρους ασφαλιστικών εταιρειών. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους και, στην πράξη, επιτελείται από τις εποπτικές αρχές που διορίζονται για αυτόν τον σκοπό.

Η Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, αναγνωρίζοντας κάποιες αδυναμίες στο πρότερο καθεστώς και ανταπαντώντας σε επικρίσεις της έκθεσης Penrose, έχει δρομολογήσει σημαντική μεταρρύθμιση του ελέγχου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εν μέρει, αυτό αντικατοπτρίζει τα διδάγματα που εξήχθησαν από την υπόθεση της ασφαλιστικής εταιρείας Equitable Life.

Όσον αφορά την καταβολή αποζημίωσης στις περιπτώσεις αποτυχίας της εθνικής εποπτείας, μπορεί να επιδιωχθεί επανόρθωση μόνο ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων του εν λόγω κράτους μέλους. Σεβόμενη το κοινοτικό καθεστώς για τον τομέα των ασφαλειών και συντάξεων, η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος για το πρόγραμμα Φερεγγυότητα II, στόχος του οποίου είναι να επιτευχθεί εν καιρώ ένα πιο εναρμονισμένο βασισμένο στους κινδύνους σύστημα εποπτείας και προληπτικής ρύθμισης όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτροπή συνεχίζει επίσης το διερευνητικό της έργο με τα κράτη μέλη σχετικά με συστήματα ασφάλισης και εγγύησης τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις περιπτώσεις στις οποίες μια ασφαλιστική επιχείρηση που πτωχεύει δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς τους αντισυμβαλλόμενους και τους δικαιούχους. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η Equitable Life δεν ετέθη υπό εκκαθάριση και συνεχίζει να λειτουργεί ως εγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση, μολονότι έκλεισε δίνοντας τη θέση της σε μια νέα επιχείρηση.

Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, η οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων υποχρεώνει ήδη τα κράτη μέλη να καταρτίσουν συστήματα τα οποία θα προσφέρουν ελάχιστο επίπεδο εγγύησης 20 000 ευρώ στους καταθέτες, παρότι το ανώτατο όριο είναι υψηλότερο σε αρκετά κράτη μέλη. Η οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων βρίσκεται υπό αναθεώρηση, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι εξακολουθεί να είναι σύμφωνη με τις εξελίξεις της αγοράς.

Αναφορικά με την πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της πρότασης για τις υπηρεσίες. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόταση για τις υπηρεσίες περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες ενισχύουν την προστασία του καταναλωτή. Συγκεκριμένα, το άρθρο 27 ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παροχείς των οποίων οι υπηρεσίες παρουσιάζουν άμεσο και ιδιαίτερο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του αποδέκτη ή τρίτου προσώπου, ή για την οικονομική ασφάλεια του αποδέκτη, θα υποχρεούνται να συνάψουν ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE), αναπληρωτής συντάκτης. (EN) Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι, συμπεριλαμβανομένων άνω των 15 000 ατόμων που δεν κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολλών ευάλωτων συνταξιούχων, υπέστησαν πραγματικές οικονομικές ζημίες οι οποίες ανέρχονται σε 5 δισ. ευρώ στις συνετά αποταμιευμένες οικονομίες συνταξιοδότησής τους το 2001, δήθεν λόγω του φαινομένου το οποίο αποκαλέστηκε «βρετανική ρυθμιστική παράλειψη κατά συρροή» και όχι λόγω της επανειλημμένης πτώσης του χρηματιστηρίου.

Η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι είναι περιττό να διερευνήσει την εθνική εφαρμογή του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον διαπιστώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον συμμορφωθεί. Αυτό δεν αρκεί για την επανόρθωση του θέματος. Θα ερευνήσει ο Επίτροπος ενδελεχώς την υπόθεση με στόχο να προσφύγει στο Δικαστήριο κατά του Ηνωμένου Βασιλείου στην προκειμένη περίπτωση;

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής. (EN) Υπάρχει μακροχρόνια πάγια νομολογία του Δικαστηρίου σε αυτόν τον τομέα. Η κατάσταση έχει όπως την περιέγραψα προηγουμένως απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με άλλη ασφαλιστική επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει συνέχεια στο θέμα κατά τον τρόπο με τον οποίο θα επιθυμούσε ο αξιότιμος βουλευτής καθώς και άλλοι βουλευτές του Κοινοβουλίου, επειδή η Επιτροπή δεν μπορεί να ενεργεί έτσι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφαίνεται μόνο σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έχει μεταφερθεί μια οδηγία και με την κατάσταση όπως έχει την εκάστοτε χρονική στιγμή. Εναπόκειται στους αντισυμβαλλόμενους να κινήσουν νομικές διαδικασίες για αυτά τα θέματα μέσω των δικών τους εθνικών δικαστηρίων. Έχω δώσει αυτήν την απάντηση σε προηγούμενες ερωτήσεις σε αυτόν τον γενικά συναφή τομέα, και αυτή παραμένει η θέση μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, κύριε Επίτροπε, αλλά μπορείτε να μου πείτε πώς μπορεί να έχει κάποιος εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά, εάν η Equitable Life παραμένει ατιμώρητη έχοντας μεταχειριστεί με αυτόν τον τρόπο απλούς ανθρώπους; Αυτό δεν οφειλόταν σε πτώση του χρηματιστηρίου, αλλά σε κατά συρροή παράλειψη ρύθμισης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός ο οποίος προβλήθηκε. Πώς είναι δυνατόν να ζητούμε από τους ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη να αντιμετωπίσουν σοβαρά την ενιαία αγορά, εάν η Επιτροπή νίπτει τας χείρας της κατ’ αυτόν τον τρόπο;

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής. (EN) Ανεξαρτήτως ποιων τη θέση συμμερίζομαι σε αυτήν την υπόθεση, ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμμορφώνεται αυτήν τη στιγμή με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή δεν μπορεί να προβεί σε δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του πρότερου ρυθμιστικού καθεστώτος το οποίο έχει αντικατασταθεί.

Η Επιτροπή έχει ενεργήσει με συνέπεια σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με τον ρόλο και τον σκοπό των διαδικασιών επί παραβάσει. Ο στόχος των εν λόγω διαδικασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, είναι να εδραιώσει ή να αποκαταστήσει τη συμβατότητα του ισχύοντος εθνικού δικαίου με το δίκαιο της ΕΕ, και όχι να αποφανθεί για την ενδεχόμενη παρελθούσα ασυμβατότητα του εθνικού δικαίου, το οποίο έχει έκτοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. Αυτή είναι η πάγια νομολογία σχετικά με αυτά τα θέματα και αυτή συνεχίζει να είναι.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Στο σημείο αυτό θα διακόψω τη συζήτηση για αυτό το θέμα διότι έχουμε καθυστερήσει, και έτσι οι ερωτήσεις αριθ. 50-53 θα απαντηθούν γραπτώς(2).

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 54 του κ. Bernd Posselt (H-0670/05)

Θέμα: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων – Karlsbader Oblaten (βάφλες Κάρλοβι Βάρι)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92(3) προβλέπει μεταξύ άλλων την προστασία της ονομασίας προέλευσης τροφίμων, των οποίων η ποιότητα μπορεί να αποδοθεί στην γεωγραφική τους καταγωγή. Η τσεχική δημοκρατία ζήτησε να καλύπτεται από την προστασία ονομασίας προέλευσης το προϊόν «Karlovarske oplatky» (Βάφλες Κάρλοβι Βάρι).

Οι βάφλες Κάρλοβι Βάρι παρασκευάζονται εδώ και 200 χρόνια σύμφωνα με παλιές οικογενειακές συνταγές και οφείλουν τη διεθνή τους φήμη στην τότε περίοδο άνθησης της λουτρόπολης της Βοημίας Κάρλοβι Βάρι. Μέχρι το 1945 παράγονταν κυρίως στο «τρίγωνο των λουτροπόλεων» «Bäderdreieck» Karlsbad-Marienbad-Franzensbad –όπου η πλειονότητα των κατοίκων εκείνη την περίοδο ήταν Γερμανοί– αλλά και στην Αυστρία.

Με την εκδίωξη από την Τσεχοσλοβακία μεγάλου μέρους του γερμανόφωνου πληθυσμού μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, πολλές οικογένειες αρτοποιών από το Κάρλοβι Βάρι. και άλλα μέρη του τριγώνου των λουτροπόλεων, που ήταν εκεί εγκατεστημένες από παλιά, ήρθαν στη Γερμανία και την Αυστρία και με την τεχνογνωσία τους άρχισαν και πάλι να παράγουν εκεί τις βάφλες Κάρλοβι Βάρι.

Γνωρίζει η Επιτροπή αυτά τα γεγονότα, και πώς θα τα λάβει υπόψη κατά την αξιολόγηση του τσέχικου αιτήματος για προστασία της ονομασίας προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος;

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, μέλος της Επιτροπής. (EN) Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει στον αξιότιμο βουλευτή ότι έχει λάβει αίτηση από την Τσεχική Δημοκρατία για την καταχώριση του προϊόντος «Karlovarske oplatky» ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2081/92. Αυτή η αίτηση εξετάζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν μπορεί να λάβει υπόψη οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο από τρίτα μέρη που δεν περιέχονται στην καθαυτή αίτηση.

Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις καταχώρησης, το όνομα και μια σύνοψη του ορισμού θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό επιτρέπει σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον να υποβάλει ένσταση κατά της καταχώρησης στο κράτος μέλος του. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει ένσταση για την καταχώρηση εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση, κατόπιν της οποίας η Επιτροπή θα καλέσει τις αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών να συζητήσουν το θέμα και να επιδιώξουν συμφωνία σχετικά με την υπόθεση. Ωστόσο, εάν η Επιτροπή καταλήξει κατά την αρχική της εξέταση στο συμπέρασμα ότι η αίτηση δεν πληροί τους όρους του κανονισμού, θα λάβει επίσημη απόφαση να μην δημοσιεύσει την αίτηση.

Ως εκ τούτου, η ρητή απάντηση στην ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή είναι ότι σε αρχικό στάδιο η Επιτροπή θα λάβει μόνο υπόψη θέματα τα οποία περιέχονται στην αίτηση.

Ωστόσο, εάν η Επιτροπή αποφασίσει να δημοσιεύσει την αίτηση, θα υπάρξει η δυνατότητα για τους παραγωγούς στους οποίους αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής να υποβάλουν ένσταση για την καταχώρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κυρία Επίτροπε, θεωρώ ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη και πληροφορίες του Κοινοβουλίου. Οι βάφλες Κάρλοβι Βάρι κατασκευάζονταν και πωλούνταν στο Karlsbad και το Marienbad. Επινοήθηκαν στη μονή Tepl και ήδη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα παράγονταν και πωλούνταν σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα, οι καλύτερες παρασκευάζονται από την εταιρεία Wetzel στο Dillingen an der Donau. Κοιτάξτε με, σας παρακαλώ. Ξέρετε πως καταλαβαίνω από φαγητό και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι οι καλύτερες βάφλες. Γι’ αυτό σας συνιστώ να εξετάσετε αν είναι δυνατόν να περιοριστεί γεωγραφικά μια ονομασία προέλευσης που είναι τόσο διεθνής και τόσο ευρωπαϊκή. Αυτό θα έκανε φτωχότερη την ευρωπαϊκή μας κουλτούρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, μέλος της Επιτροπής. (EN) Υπό αυτές τις συνθήκες, ήλπιζα ότι θα ήμουν σε θέση να δοκιμάσω αυτές τις εξαιρετικά γευστικές βάφλες, αλλά αυτό ίσως γίνει σε άλλη περίσταση.

Μπορώ μόνο να επαναλάβω ότι, εάν η Επιτροπή αποφασίσει να δημοσιεύσει αυτήν την αίτηση, τα διάφορα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το θέμα εντός ορισμένης περιόδου. Εάν αυτή είναι η έκβαση, τότε έχετε αυτήν τη δυνατότητα. Είμαι αρκετά βέβαιη ότι θα δοθεί κάποια συνέχεια σε αυτήν την υπόθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Μπορώ να επιβεβαιώσω σε επίπεδο όλων των Ομάδων ότι οι βάφλες αυτές είναι πραγματικά πολύ νόστιμες. Κύριε Posselt, ίσως πρέπει να φέρετε μία στην κ. Επίτροπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 55 της κ. Agnes Schierhuber (H-0687/05)

Θέμα: Olmützer Quargel ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92

Με επιστολή της 19ης Οκτωβρίου 2004 η Τσεχική Δημοκρατία ζήτησε να χορηγηθεί στο προϊόν «prave olomoucvke tvaruzky» (γνήσιο Olmützer Quargel) ευρωπαϊκή προστασία διακριτικού γνωρίσματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92(4) (Κανονισμός σχετικά με τις ονομασίες προέλευσης). Το Olmützer Quargel είναι ένα τυρί από ξινόγαλα, το οποίο προερχόταν αρχικά από την αυστριακή Μοραβία (πρβλ. «Εγχειρίδιο για τα τυριά», έκδοση Dr. Heinrich Mair-Waldburg) και το οποίο παράγεται στην Αυστρία περίπου από τις αρχές του 19ου αιώνα. Αλλά και στη Γερμανία π.χ. το Olmützer Quargel παράγεται και κυκλοφορεί στην αγορά το αργότερο από το 1945. Λόγω των γεωπολιτικών αλλαγών που επήλθαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένας μεγάλος αριθμός γερμανόφωνων τυροκόμων μετανάστευσε από την πάλαι ποτέ Τσεχοσλοβακία στην Αυστρία, εξελίσσοντας περαιτέρω με την μεταφερθείσα τεχνογνωσία την παρασκευή του «Olmützer Quargel». Τυχόν παροχή προστασίας στην ονομασία αυτή για τα προϊόντα που παράγονται στην Τσεχία θα καθιστούσε αδύνατη τη συνέχιση της κυκλοφορίας στην αγορά του παραδοσιακά παραγόμενου στην Αυστρία Olmützer Quargel. Ποιες δυνατότητες υπάρχουν κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ληφθεί αυτό υπόψη στο πλαίσιο της προστασίας που παρέχει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92;

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, μέλος της Επιτροπής. (EN) Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει την αξιότιμη βουλευτή ότι έχει λάβει αίτηση από την Τσεχική Δημοκρατία να καταχωρήσει το προϊόν «pravé olomoucke tvarůžky» ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Ως προς το τι θα πράξει η Επιτροπή, κατά πόσον θα λάβει την απόφαση να δώσει συνέχεια σε αυτές τις ιδέες, ή εάν απλώς αφήσει την κατάσταση ως έχει, η εξήγηση είναι ακριβώς η ίδια, και για να εξοικονομήσω χρόνο αυτήν την προχωρημένη ώρα θα ήθελα απλώς να υποδείξω ότι υπάρχει πιθανότητα να επανέλθουμε σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είπατε η ίδια ότι η ερώτηση της Τσεχικής Δημοκρατίας αφορά το «γνήσιο Olmützer Quargel». Αυτό το βρίσκω σωστό. Επίσης, θα διασαφήνιζε – ειδικά επειδή το «Olmützer Quargel» παράγεται, φυσικά, και σε άλλα κράτη μέλη, ότι αυτό είναι απλά ένας γενικός χαρακτηρισμός. Αυτό δεν δημιουργεί ζήτημα από τη σκοπιά της Αυστρίας και της Γερμανίας, των χωρών όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι παραγωγοί από την πρώην Τσεχοσλοβακία, αφού η διαφορά θα φαινόταν από τον όρο «γνήσιο Olmützer Quargel».

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Έχω πλήρη επίγνωση των λόγων για τους οποίους παράγεται εκτός του αρχικού τριγώνου, αλλά μπορώ μόνο να συστήσω να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία σε περίπτωση η τελική έκβαση δεν είναι αυτή την οποία επιθυμείτε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 56 του κ. Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (H-0681/05)

Θέμα: Η αγορά μαλακών καρπών στην Πολωνία

Στις 11 Μαΐου του 2005 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικά με την απλοποίηση της οργάνωσης της κοινής αγοράς φρούτων και λαχανικών, στο οποίο καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την ενίσχυση για τις οργανώσεις παραγωγών και να εισαγάγει ποσοστώσεις στις εισαγωγές για την αγορά μαλακών καρπών. Το ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε αφότου κάποιοι ευρωβουλευτές έθεσαν επανειλημμένως το ζήτημα στην Επιτροπή Γεωργίας και με επιστολές στον Επίτροπο Fischer Boel. Δυστυχώς, η Επιτροπή δεν έχει δώσει ακόμη κάποια συγκεκριμένη απάντηση σχετικά με την αγορά μαλακών καρπών. Στην Πολωνία η κατάσταση σε αυτήν την αγορά το 2005 ήταν καταστροφική. Η τιμή αγοράς που εφαρμόζεται για τις φράουλες, τα σμέουρα και τα φραγκοστάφυλα είναι κατά πολύ χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο. Προτίθεται η Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή τις λύσεις που πρότεινε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 11ης Μαΐου εγκαίρως πριν τη σοδειά του 2006;

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, μέλος της Επιτροπής. (EN) Η Επιτροπή είναι ενήμερη ότι ο πολωνικός τομέας μαλακών καρπών αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω των χαμηλών τιμών αρκετών από τα εν λόγω προϊόντα.

Κατόπιν των συμπερασμάτων της Επιτροπής σχετικά με την απλοποίηση της κοινής οργάνωσης της αγοράς οπωροκηπευτικών τον Νοέμβριο του 2004, η Επιτροπή άρχισε αρκετούς μήνες πριν να διεξάγει μια ανάλυση της κοινοτικής αγοράς μαλακών καρπών που προορίζονται για επεξεργασία, με στόχο την υποβολή κατάλληλων προτάσεων για την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων.

Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών, οργανώθηκαν αποστολές σε αρκετά κράτη μέλη. Στην Πολωνία αυτές διεξήχθησαν τον Απρίλιο και τον Ιούλιο. Το έργο θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του χρόνου και θα δημοσιευτεί από την Επιτροπή στις αρχές του 2006. Προφανώς, θα είναι απαραίτητο να περιμένουμε τα συμπεράσματα αυτού του έργου πριν από την έναρξη συζητήσεων σχετικά με οιαδήποτε πιθανά μέτρα.

Επιπροσθέτως, κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας, η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα διασφάλισης όσον αφορά την εισαγωγή κατεψυγμένης φράουλας. Η έρευνα συνεχίζεται και δεν έχουν εξαχθεί συμπεράσματα σε αυτό το στάδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PPE-DE). – (PL) Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Επιτροπή και εσάς προσωπικά που ενδιαφερθήκατε τόσο για το πρόβλημα αυτό, το οποίο είναι πολύ σοβαρό για την Πολωνία. Η κύρια ανησυχία μου είναι η διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Επιστήσαμε για πρώτη φορά την προσοχή σε αυτό το πρόβλημα το 2004. Δυστυχώς, πέρασε άλλος ένας χρόνος και τα πράγματα μάλλον επιδεινώθηκαν παρά βελτιώθηκαν το 2005.

Έχω μια ερώτηση για εσάς, κυρία Επίτροπε. Θα είναι δυνατόν να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα προτού ξεκινήσει η συγκομιδή του 2006;

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, μέλος της Επιτροπής. (EN) Οι εργασίες για την έκθεση άρχισαν τον Απρίλιο του 2005 και έκτοτε διεξάγονται έρευνες στις κυριότερες ενδιαφερόμενες χώρες: Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την περίοδο συγκομιδής, απεστάλησαν δύο αποστολές στην Πολωνία. Η έκθεση εκπονείται βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών, καθώς και στατιστικών δεδομένων. Θα καλύψει λεπτομερώς τους τέσσερις κύριους ευρωπαϊκούς υποτομείς: τις φράουλες, τα φραγκοστάφυλα, τα σμέουρα και τα κεράσια για επεξεργασία.

Πιθανά μέτρα θα συμπεριληφθούν στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρόταση για τη μεταρρύθμιση του τομέα των οπωροκηπευτικών, η οποία έχει προγραμματισθεί να συζητηθεί στο δεύτερο μέρος του 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 57 του κ. Johan Van Hecke (H-0690/05)

Θέμα: Η είσπραξη ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων από μεγάλους γαιοκτήμονες με τίτλους ευγενείας

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, πολυάριθμες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις δεν χορηγούνται σε μικρούς αγρότες, αλλά σε πλούσιους γαιοκτήμονες οι οποίοι πολύ συχνά είναι αριστοκρατικής καταγωγής. Ενώ εκατοντάδες αγρότες έλαβαν κατά μέσον όρο λιγότερο από 100 ευρώ ως ευρωπαϊκή ενίσχυση, οι αριστοκράτες γαιοκτήμονες και οι επιχειρήσεις τροφίμων εισέπραξαν επιδοτήσεις εκατομμυρίων.

Ιδού ορισμένα παραδείγματα: η επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης Tate & Lyle - 170 εκατομμύρια ευρώ· ο Ολλανδός Υπουργός Γεωργίας Cees Veerman - 400 εκατομμύρια ευρώ· ο Πρίγκιπας Κάρολος της Αγγλίας – 340 000 ευρώ· η βρετανική οικογένεια Parker – 1,5 εκατομμύρια ευρώ· ο Βρετανός βαρόνος Rothschild – 500 000 ευρώ· ο μεγάλος Ιρλανδός γαιοκτήμονας Larry Goodman – 508 000 ευρώ.

Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή εάν γνωρίζει σχετικά με την κατάσταση αυτή; Πώς εξηγεί η Επιτροπή την εν λόγω άτοπη χρήση των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων;

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, μέλος της Επιτροπής. (EN) Σας ευχαριστώ, επειδή είναι πολύ καλό να γνωρίζει κανείς από πού προέρχεται η ερώτηση.

Η Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των άμεσων πληρωμών της ΚΓΠ ανά κράτος μέλος, το ύψος των πληρωμών, και τα είδη των εκμεταλλεύσεων το 2000 και το 2001. Είναι προφανές από αυτά τα στοιχεία ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες όσον αφορά το ύψος των πληρωμών για τους αγρότες σε πολλά από τα κράτη μέλη μας. Εφόσον οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται από τον αγρότη, δηλαδή το άτομο του οποίου ο κλήρος βρίσκεται εντός της κοινοτικής επικράτειας και το οποίο ασκεί γεωργική δραστηριότητα, η Επιτροπή δεν λαμβάνει δεδομένα, όσον αφορά την ιδιοκτησία γης ή την αριστοκρατική καταγωγή του δικαιούχου. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα αυτών των προσωπικών δεδομένων, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να καταστήσει διαθέσιμα ή να δημοσιεύσει τα ονόματα των δικαιούχων ενίσχυσης από το τμήμα εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ.

Ο λόγος διακύμανσης στην κατανομή των άμεσων πληρωμών συνδέεται με την ιστορική παραγωγή. Μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 1992, η αρχική πολιτική υποστήριξης τιμών αντικαταστάθηκε από μια πολιτική η οποία στοχεύει σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Οι μεταστροφές πολιτικής επιτεύχθηκαν μέσω της σταδιακής μείωσης των τιμών υποστήριξης της ΕΕ και της αποζημίωσης των αγροτών για την επακόλουθη απώλεια εισοδήματος υπό τη μορφή άμεσων πληρωμών. Λόγω του γεγονότος ότι αυτές οι άμεσες πληρωμές εισήχθηκαν αρχικά συνδεόμενες κυρίως με παραγωγικούς συντελεστές μέσω πληρωμών ανά εκτάριο και αποδόσεων αναφοράς στον τομέα των αροτραίων καλλιεργειών, και του αριθμού ζώων στον κτηνοτροφικό τομέα, οι αγρότες με μεγαλύτερες εκτάσεις ή μεγαλύτερο αριθμό ζώων ελάμβαναν περισσότερη αποζημίωση υπό τη μορφή άμεσων πληρωμών. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που διεξήχθησαν για τις διάφορες αλλαγές στην ΚΓΠ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 1992 και της ατζέντας 2000, και εκ νέου στις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2003, η Επιτροπή πρότεινε ουσιαστικά τον αποκαλούμενο καθορισμό ανώτατων ορίων στις άμεσες πληρωμές προς τους αγρότες και, από όσο θυμάμαι, οι τελευταίες συζητήσεις για αυτό το θέμα το 2003 πρότειναν ανώτατο όριο 300 000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Τελικά, εντούτοις, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη απέρριψαν αυτήν την πρόταση και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί μέρος της τρέχουσας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke (ALDE). – (NL) Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την απάντησή της. Κατανοώ πολύ καλά ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να διαθέσει στοιχεία όσον αφορά τους δικαιούχους, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό, ωστόσο, για το συμφέρον όλων μας, να επιμείνουμε για τη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών. Αυτό θα κάνει την πολιτική πολύ πιο διαφανή και πολύ πιο εύκολη την υποστήριξη της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Δεύτερον, θα ήθελα να πω στην Επίτροπο ότι, ακολουθώντας τα βήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Κάτω Χώρες δημοσίευσαν τώρα αυτά τα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων καταλήγουν εκεί όπου δεν θα έπρεπε, δηλαδή στα χέρια των μεγάλων βιομηχανικών εταιρειών όπως η Nestlé και η Heineken. Πόσο θα συνεχίσει να το ανέχεται αυτό η Επιτροπή;

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, μέλος της Επιτροπής. (EN) Όταν δημοσιευτούν τα αριθμητικά στοιχεία, τόσο η άμεση πληρωμή στον αγρότη όσο και οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς μεγάλες εταιρείες θα περιλαμβάνονται, βέβαια, σε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν εναπόκειται σε εμένα να δημοσιεύσω αυτά τα στοιχεία, επειδή δεν είναι στοιχεία της Επιτροπής. Αυτός είναι ο λόγος.

Βέβαια, έχω διαπιστώσει ότι ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να δημοσιεύσουν αυτά τα στοιχεία, και μεταξύ άλλων χωρών ονομάσατε και τη χώρα την οποία γνωρίζω καλύτερα. Καταρτίζουμε την ιστοθέση μας, την ιστοθέση της ΓΔ Γεωργίας, ώστε να υπάρχει ένας σύνδεσμος με τα διάφορα κράτη μέλη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ασκήσουμε «ήπια» πίεση στα κράτη μέλη, προκειμένου να δημοσιεύσουν αυτά τα στοιχεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Κυρία Επίτροπε, πρέπει να πω ότι βρίσκω την απάντησή σας εντελώς ανεπαρκή. Για την περίοδο μεταξύ του 2005 και του 2009, η Επιτροπή έκανε τη διαφάνεια έναν από τους στρατηγικούς της στόχους. Ο Επίτροπος Kallas δήλωσε πολύ καθαρά σε δύο ομιλίες, μία στο Νότινγχαμ και μία στο Βερολίνο, ότι τα χρήματα που διανέμονται μέσω της γεωργίας είναι χρήματα των φορολογούμενων και οι πολίτες πρέπει να ξέρουν πού καταλήγουν τα χρήματα αυτά.

Ο κ. Kallas δηλώνει με μεγάλη σαφήνεια ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν στο κοινό τις πληροφορίες που αφορούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, οπότε βλέπω μια αντίφαση μεταξύ της δήλωσής σας εδώ και αυτών που έχει πει ο συνάδελφός σας Επίτροπος Kallas. Θα ήθελα να γνωρίζω, κυρία Επίτροπε, αν θα προσπαθήσετε να εξασφαλίσετε ότι θα απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να διαθέσουν στο κοινό τέτοιου είδους πληροφορίες, συμφώνως προς την πρόθεση του κ. Kallas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, μέλος της Επιτροπής. (EN) Ήμουν ανέκαθεν υπέρ της διαφάνειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εξετάζουμε τρόπους για το πώς θα κάνουμε τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν αυτά τα στοιχεία. Επί του παρόντος, δεν είμαι σε θέση να το πράξω, αλλά συνεργάζομαι στενά με τον συνάδελφό μου, Επίτροπο Kallas, για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Φυσικά, δεν μπορούμε να παραβούμε τους κανόνες ή να παραβιάσουμε τη νομοθεσία. Αυτό θα προκαλούσε τεράστια προβλήματα. Αλλά εξετάζουμε το εν λόγω ζήτημα και προσπαθούμε, μέσω του συνδέσμου στην ιστοθέση μας, να δείξουμε σε όλους ότι θέλουμε να δούμε τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν αυτά τα στοιχεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, δεν είναι μάλλον πιο κοντά στην αλήθεια ότι υπάρχουν μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν μέσα από την παράδοση; Δεν είναι αλήθεια ότι οι επονομαζόμενες μεγάλες επιχειρήσεις είναι εκείνες που απασχολούν πάρα πολλούς εργαζομένους στις αγροτικές περιοχές; Θέλω μόνο να επισημάνω ότι κατάγομαι από ένα κράτος μέλος όπου η γεωργία είναι μικρής κλίμακας. Παρόλα αυτά, η Αυστρία ήθελε ήδη από το 1999 αυτήν την τροποποίηση, αυτό το κλιμακωτό σχέδιο, που ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε γιατί αντέδρασε η Μεγάλη Βρετανία και πριν από αυτήν η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, μέλος της Επιτροπής. (EN) Όταν συζητήθηκαν για τελευταία φορά τρόποι εξεύρεσης πολιτικής συμφωνίας συμβιβαστικής λύσης σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2003, υπήρχαν διάφορες συζητήσεις όσον αφορά την αντιστοίχιση των πληρωμών με τους διάφορους τύπους. Υποβλήθηκαν δύο ιδέες. Μία εξ αυτών έγινε δεκτή από το Συμβούλιο και αυτή ήταν η ιδέα της αφαίρεσης όλων των μικρότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων από το σύστημα – όσων ελάμβαναν λιγότερα από 5 000 ευρώ με αυτήν την παραχώρηση. Δεν συμβάλλουν στη σταδιακή εναρμόνιση. Όταν πρέπει να μειώσουμε μια άμεση πληρωμή στους αγρότες εκ των υστέρων επειδή φθάνουμε το ανώτατο όριο της Συμφωνίας των Βρυξελλών, αυτές οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν θα πληγούν.

Έχουμε λάβει υπόψη το ενδεχόμενο να μην στοχεύσουμε τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις όταν κάνουμε λόγο για μείωση των άμεσων πληρωμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι ερωτήσεις αριθ. 58-96 θα απαντηθούν γραπτώς(5).

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, εξαντλήσατε το σύνολο των είκοσι λεπτών για προφορικές ερωτήσεις προς την Επίτροπο Fischer Boel;

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ναι. Έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο κατά αρκετά λεπτά και θέλω να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διάλειμμα και οι διερμηνείς. Γι’ αυτό ανήγγειλα προηγουμένως ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με άλλη ερώτηση. Ήλπιζα ότι το ακούσατε.

Η Ώρα των Ερωτήσεων έληξε.

 
  

(1) Για τις ερωτήσεις που δεν συζητήθηκαν, βλ. παράρτημα «Ώρα των Ερωτήσεων».
(2) Για τις ερωτήσεις που δεν συζητήθηκαν, βλ. Παράρτημα «Ώρα των Ερωτήσεων».
(3) ΕΕ L 208, της 24.7.1992, σελ. 1.
(4) ΕΕ L 208, 24.7.1992, σελ. 1.
(5) Για τις ερωτήσεις που δεν συζητήθηκαν, βλ. Παράρτημα «Ώρα των Ερωτήσεων».

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου