Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2005 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα στα κράτη μέλη
 5.Οινοπαραγωγική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
 7.Συντονισμός των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
 8.Συμφωνία ΕΚ/Βουλγαρίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών
 9.Συμφωνία ΕΚ/Κροατίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών
 10.Τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμάκων
 11.Πρωτόκολλο στη συμφωνία αλιείας τόνου ΕΚ / Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομορών (2005 - 2010)
 12.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Μάριου Ματσάκη
 13.Φύλαξη δεδομένων που περιλαμβάνονται σε δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, με σκοπό την καταπολέμηση των ποινικών αδικημάτων, περιλαμβανομένης και της τρομοκρατίας
 14.Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα στα κράτη μέλη
 15.Αιτιολογήσεις ψήφου
 16.Διορθώσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 18.Περιφερειακή ανάπτυξη
 19.Αποτελέσματα της εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν
 20.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 21.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116): βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 22.Κοινοτικοί σιδηρόδρομοιΚοινή συζήτηση
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1118 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1225 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου