Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 27. september 2005 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vaata protokolli)
 4.Pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetlused liikmesriikides
 5.Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide viinamarjakasvatuse alane kokkulepe
 6.Hääletustund
 7.Riiklike ehitustöö-, tarne- ja teenuslepingute sõlmimise korra kooskõlastamine
 8.EÜ ja Bulgaaria teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping
 9.EÜ ja Horvaatia teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping
 10.Euroopa Ravimiametile makstavad lõivud
 11.EMÜ ja Komoori tuunipüügi alase kokkuleppe protokoll (2005-2010)
 12.Marios Matsakise puutumatuse äravõtmise taotlus
 13.Üldkasutatavates sidevõrkudes olevate andmete säilitamisega kuritegude, sealhulgas terrorismi vastase võitluse eesmärgil
 14.Pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetlused liikmesriikides
 15.Hääletuse kohta selgituste andmine
 16.Hääletuse parandused (vaata protokolli)
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 18.Regionaalareng
 19.Õiguslooja ees õigusloomega seotud ettepanekute läbivaatamise tulemused
 20.Infotund (küsimused komisjonile)
 21.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vaata protokolli)
 22.Ühenduse raudteed
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (704 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1212 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika