Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 27 september 2005 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Procedure voor toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus in de lidstaten
 5.Wijnbouwovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika
 6.Stemmingen
 7.Coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten
 8.Overeenkomst EG/Bulgarije inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
 9.Overeenkomst EG/Kroatië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
 10.Vergoedingen aan het Europees Geneesmiddelenbureau
 11.Protocol inzake tonijnvangst bij de visserijovereenkomst EG-Comoren
 12.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marios Matzakis
 13.Bewaring van gegevens ter bestrijding van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme
 14.Procedure voor toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus in de lidstaten
 15.Stemverklaringen
 16.Rectificaties stemgedrag: zie notulen
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 18.Regionale ontwikkeling
 19.Resultaten van het onderzoek naar nog bij de wetgever in behandeling zijnde wetgevingsvoorstellen
 20.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 21.Schriftelijke verklaringen (artikel 116): zie notulen
 22.Spoorwegen in de Gemeenschap
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (666 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1755 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid