Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 27. september 2005 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov): glej zapisnik
 4.Priznanje in odvzem statusa begunca
 5.Sporazum o vinogradništvu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike
 6.Čas glasovanja
 7.Popravek Direktive o oddaji javnih naročil
 8.Sporazum ES-Bolgarija o nekaterih vidikih zračnega prevoza
 9.Sporazum ES-Hrvaška o nekaterih vidikih zračnega prevoza
 10.Pristojbine, ki se plačujejo Evropski agenciji za vrednotenje zdravil
 11.Protokol k Sporazumu o ribolovu tunov med ES in Zvezo komorskih držav (2005-2010)
 12.Zahteva za odvzem parlamentarne imunitete Mariosu Matsakisu
 13.Hramba podatkov z namenom preprečevanja kaznivih dejanj, vključno s terorizmom
 14.Priznanje in odvzem statusa begunca
 15.Obrazložitev glasovanja
 16.Popravki glasovanja: glej zapisnik
 17.Potrditev zapisnika prejšnjega zasedanja
 18.Regionalni razvoj
 19.Rezultat pregleda zakonodajnih predlogov v postopku pri zakonodajalcu
 20.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 21.Pisne izjave (člen 116): glej zapisnik
 22.Železnice Skupnosti
 23.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 24.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (704 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (1212 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov