Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 27 september 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag): se protokollet
 4.Förfarande för beviljande och återkallande av flyktingstatus i medlemsstaterna
 5.Avtal om vinodling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater
 6.Omröstning
 7.Samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster
 8.Avtal mellan EG och Bulgarien om vissa luftfartsaspekter
 9.Avtal mellan EG och Kroatien om vissa luftfartsaspekter
 10.Avgifter som skall betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten
 11.Protokoll till tonfiskeavtalet EG / Islamiska förbundsrepubliken Komorerna (2005-2010)
 12.Begäran om att upphäva Marios Matzakis parlamentariska immunitet
 13.Förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott och straffbara gärningar, inklusive terrorism
 14.Förfarande för beviljande och återkallande av flyktingstatus i medlemsstaterna
 15.Röstförklaringar
 16.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Regional utveckling
 19.Resultatet av översynen av pågående lagstiftningsarbete
 20.Frågestund (frågor till kommissionen)
 21.Skriftliga förklaringar (artikel 116): se protokollet
 22.Gemenskapens järnvägar
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (645 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1660 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy