Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
MPphoto
 
 

Ερώτηση αριθ. 2 του κ. Sajjad Karim (H-0661/05)

Θέμα: Εναρμόνιση της προσέγγισης των κρατών μελών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Ορισμένα κράτη μέλη ενέκριναν αντιτρομοκρατικές διατάξεις υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Τούτο σημαίνει ότι η ΕΕ καλείται τώρα να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι μια από τις επιπτώσεις της τρομοκρατικής απειλής είναι πως αμφισβητούνται και υπονομεύονται οι ατομικές ελευθερίες, στις οποίες θεμελιώνονται οι κοινές αξίες και αρχές της Ένωσης. Υπό το φως των βομβιστικών επιθέσεων στη Μαδρίτη στις 11 Μαρτίου 2004 και στο Λονδίνο στις 7 Ιουλίου 2005, η ΕΕ βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή όσον αφορά την προσέγγισή της στην αντιμετώπιση της επίθεσης αυτής κατά του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Με ποιο τρόπο σκοπεύει το Συμβούλιο, υπό την ηγεσία της βρετανικής προεδρίας, να συνεργαστεί και να αντιπαρέλθει τις εθνικές διαφορές και τα γραφειοκρατικά προσκόμματα στα 25 κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να αναπτύξει μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας η οποία να επιτυγχάνει ισορροπία ανάμεσα στην εγγύηση της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών αφενός και αφετέρου στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων ή εθνοτικής καταγωγής;

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου