Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 28 september 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Talmannen.

Fråga nr 2 från Sajjad Karim (H-0661/05)

Angående: Harmonisering av medlemsstaternas terroristbekämpning

De föreskrifter mot terrorism som utfärdats av somliga medlemsstater, under föregivande av att de velat bekämpa terrorismen, innebär nu att EU måste konfronteras med en verklighet som består i att hotet om terror fått som en av sina konsekvenser att de dyrköpta friheter som ligger till grund för unionens gemensamma värderingar och principer nu ifrågasätts och undergrävs. Bombdåden i Madrid den 11 mars 2004 och i London den 7 juli 2005 innebär att EU står inför ett avgörande i fråga om hur EU skall agera i kampen mot detta angrepp på den europeiska livsstilen.

Hur tänker rådet under det brittiska ordförandeskapet samarbeta för att övervinna nationella olikheter och byråkratiska hinder inom EU:s 25 medlemsstater för att utveckla ett harmoniserat grepp på terroristbekämpningen, så man får en balans mellan att å ena sidan erbjuda EU-medborgarna säkerhet och å andra sidan samtidigt garantera deras mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter, oavsett deras religiösa åskådningar eller etniska ursprung?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy