Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 28. syyskuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

10. 1. Luottolaitosten liiketoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen, 2. Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyys
  

- Ennen äänestystä tarkistuksesta 781:

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Radwan (PPE-DE), esittelijä. (DE) Arvoisa puhemies, tarkistuksesta on sovittu, ei pelkästään muiden ryhmien, vaan myös neuvoston ja komission kanssa kompromissina, ja se toistuu tarkistuksessa 785. Luen sen ääneen:

... "Niiden säännösten soveltaminen, jotka edellyttävät teknisten säännösten, muutosten ja päätösten hyväksymistä 2 kohdan mukaisesti, keskeytetään kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin hyväksymisestä ja viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2008, sanotun rajoittamatta jo annettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamista. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat komission ehdotuksesta päättää kyseisten säännösten soveltamisen jatkamisesta perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja tätä varten ne tarkistavat niitä ennen mainitun määräajan päättymistä tai mainittua päivämäärää."

 
  
  

- Ennen äänestystä tarkistuksesta 778:

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Radwan (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, tämäkin on eri ryhmien, neuvoston ja komission välinen kompromissi, ja sekin toistuu tarkistuksessa 782. Se alkaa näin:

... "Euroopan parlamentti katsoo", minkä jälkeen on lisättävä sanat: "että Euroopan parlamentilla ja neuvostolla olisi oltava mahdollisuus arvioida täytäntöönpanovallan siirtämistä komissiolle määräajan kuluessa".

 
  
  

- Ennen äänestystä tarkistuksesta 785:

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Radwan (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, tämä on sama tarkistus, josta äänestimme tarkistuksessa 781, jonka jo luin ääneen. Seuraava on tarkistus 778, toinen suullinen tarkistus.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö