Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Συμβατικές απαιτήσεις ποιότητας για τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η πρόταση κανονισμού απορρίφθηκε. Η Επιτροπή έχει τον λόγο.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή σημειώνει τη θέση που έλαβε το Κοινοβούλιο σήμερα στο θέμα αυτό.

Δεδομένων των δεσμεύσεών της απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να εξαγάγει όλα τα συμπεράσματα από μια απόρριψη από τη Συνέλευσή σας, λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση του Συμβουλίου. Όπως σας είπε χθες ο συνάδελφός μου ο Επίτροπος Barrot, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη του στόχου που είναι κοινός και για τα τρία θεσμικά όργανα, δηλαδή του στόχου της βελτίωσης των διεθνών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου