Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 28. september 2005 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Assigneeringute ümberpaigutamine (vaata protokolli)
 3.Läbirääkimiste avamine Türgiga - Euroopa Majandusühenduse ja Türgi vahelise assotsieerumislepingu laienemisjärgne lisaprotokoll
 4.Tervitus
 5.Hääletused
 6.Euroopa Majandusühenduse ja Türgi vahelise assotsieerumislepingu laienemisjärgne lisaprotokoll
 7.Türgi
 8.Tervitus
 9.Hääletused (jätkamine)
 10.1. Krediidiasutuste asutamine ja tegevus, 2. Investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsus
 11.Raamatupidamise ja konsolideeritud aastaaruannete kohustuslik auditeerimine
 12.Ühenduse raudteede areng
 13.Rongi personali kutsekvalifikatsiooni tõendamine
 14.Rahvusvaheliste rongireisijate õigused ja kohustused
 15.Raudtee kaubaveoteenuste lepingulised kvaliteedinõuded
 16."Solidarność" 25. aastapäev ja tema sõnum Euroopale
 17.Territoriaalse ühtekuuluvuse roll regionaalarengus
 18.Äärepoolseimate piirkondade vahelise partnerluse tugevdamine
 19.Hääletuse kohta selgituste andmine
 20.Hääletuse parandused (vaata protokolli)
 21.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 22.Immuniteedi kaitse (järg)
 23.Nafta
 24.ÜRO reform ja aastatuhande arengueesmärgid
 25.Infotund (küsimused nõukogule)
 26.Valgevene
 27.ELi ja India vahelised suhted
 28.Taastuvad energiaallikad ELis
 29.Vähemuste olukord Kosovos inimiõiguste osas
 30.Liiklusõnnetuse ohvrite arvu vähendamine 2010. aastaks
 31.Järgmise istungi päevakord (vaata protokolli)
 32.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (754 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1274 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika