Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 28 september 2005 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 3.Start van de onderhandelingen met Turkije - Aanvullend protocol bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije naar aanleiding van de uitbreiding
 4.Welkomstwoord
 5.Stemmingen
 6.Aanvullend protocol bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije naar aanleiding van de uitbreiding
 7.Start van de onderhandelingen met Turkije
 8.Welkomstwoord
 9.Stemmingen (voortzetting)
 10.1° Toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen 2° Kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen
 11.Wettelijke accountantscontrole van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
 12.Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap
 13.Certificering van treinpersoneel belast met de besturing van locomotieven en treinen
 14.Rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer
 15.Contractuele kwaliteitseisen voor diensten op het gebied van goederenvervoer per spoor
 16.25ste verjaardag van "Solidarność" en haar boodschap voor Europa
 17.De rol van territoriale samenhang in de regionale ontwikkeling
 18.Versterkt partnerschap voor ultraperifere regio's
 19.Stemverklaringen
 20.Rectificaties stemgedrag: zie notulen
 21.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 22.Verdediging van de immuniteit (laatste ontwikkelingen)
 23.Aardolie
 24.Hervorming van de Verenigde Naties en millenniumontwikkelingsdoelstellingen
 25.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 26.Wit-Rusland
 27.Betrekkingen tussen de Unie en India
 28.Hernieuwbare energie in de Unie
 29.Situatie van de minderheden in Kosovo met betrekking tot mensenrechten
 30.Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid
 31.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 32.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (743 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1920 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid