Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 28 września 2005 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przesunięcie środków: patrz protokół
 3.Otwarcie negocjacji z Turcją - Protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego Stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej
 4.Powitanie
 5.Głosowanie
 6.Protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego Stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej
 7.Turcja
 8.Powitanie
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
 10.1. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez instytucje kredytowe 2. Adekwatność kapitałowa przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych
 11.Badanie ustawowe rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (zm. dyr. 78/660/EWG i 83/349/EWG)
 12.Rozwój kolei wspólnotowych
 13.Certyfikacja członków załóg pociągów zajmujących się prowadzeniem lokomotyw i pociągów
 14.Prawa i obowiązki pasażerów w międzynarodowym transporcie kolejowym
 15.Umowne wymogi jakości mające zastosowanie do kolejowego transportu towarowego
 16.25 rocznica Solidarności i jej przesłanie dla Europy
 17.Znaczenie spójności terytorialnej dla rozwoju regionalnego
 18.Wzmocnione partnerstwo na rzecz regionów peryferyjnych
 19.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 20.Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 21.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 22.Skorzystanie z immunitetu (podjęte działania)
 23.Benzyna
 24.Reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych i Milenijne Cele Rozwoju
 25.Czas na zapytania (zapytania do Rady)
 26.Białoruś
 27.Partnerstwo strategiczne UE - Indie
 28.Energie odnawialne w UE
 29.Sytuacja mniejszości w Kosowie w zakresie praw człowieka
 30.Program działania UE na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 31.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 32.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (754 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1274 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności