Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 28. septembra 2005 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Prevod finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 3.Otvorenie rokovaní s Tureckom - Dodatkový protokol k Dohode o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom po rozšírení
 4.Privítanie
 5.Hlasovanie
 6.Dodatkový protokol k Dohode o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom po rozšírení
 7.Turecko
 8.Privítanie
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
 10.1. Začatie a vykonávanie činností úverových inštitúcií , 2. Kapitálová primeranosť investičných spoločností a úverových inštitúcií
 11.Štatutárny audit ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovnych závierok
 12.Rozvoj železníc Spoločenstva
 13.Osvedčenia o kvalifikácii pre prevádzkový personál lokomotív a vlakov
 14.Práva a povinnosti cestujúcich v medzinárodnej železničnej doprave
 15.Zmluvné požiadavky na kvalitu pre nákladnú železničnú dopravu
 16.25. výročie Solidarity a jej odkaz pre Európu
 17.Úloha územnej súdržnosti pri regionálnom rozvoji
 18.Posilnené partnerstvo pre najodľahlejšie regióny
 19.Vysvetlenia hlasovania
 20.Opravy výsledkov hlasovania: pozri zápisnicu
 21.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 22.Ochrana imunity (vývoj)
 23.Ropa
 24.Reforma OSN a Rozvojové ciele milénia
 25.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 26.Bielorusko
 27.Vzťahy medzi EÚ a Indiou
 28.Obnoviteľné zdroje energie v Únii
 29.Situácia menšín v Kosove v oblasti ľudských práv
 30.Akčný program pre bezpečnosť cestnej premávky EÚ
 31.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 32.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (754 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1274 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia