Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 28. september 2005 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 3.Začetek pogajanj s Turčijo - Pridružitveni sporazum ES-Turčija
 4.Dobrodošlica
 5.Čas glasovanja
 6.Pridružitveni sporazum ES-Turčija
 7.Turčija
 8.Dobrodošlica
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
 10.1. Začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti kreditnih institucij, 2. Kapitalska ustreznost investicijskih družb in kreditnih institucij
 11.Zakonsko predpisane revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov
 12.Razvoj železnic Skupnosti
 13.Izdajanje spričeval za vlakovno osebje
 14.Pravice in obveznosti potnikov v mednarodnem železniškem prometu
 15.Pogodbena kakovost železniškega tovornega prometa
 16.25. obletnica "Solidarnosti" in njeno sporočilo Evropi
 17.Vloga teritorialne kohezije v regionalnem razvoju
 18.Okrepljeno partnerstvo za najbolj oddaljene regije
 19.Obrazložitev glasovanja
 20.Popravki glasovanja: glej zapisnik
 21.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 22.Zaščita imunitete (nadaljevanje)
 23.Surova nafta
 24.Reforma Združenih narodov in razvojni cilji tisočletja
 25.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 26.Belorusija
 27.Strateško partnerstvo EU-Indija
 28.Vloga obnovljivih virov energije v EU in predlogi konkretnih ukrepov
 29.Položaj manjšin na Kosovu z vidika človekovih pravic
 30.Razpolovitev števila žrtev prometnih nesreč v EU do leta 2010
 31.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 32.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (754 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (1274 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov