Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 29 september 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Textilindustrin
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 5.Framtidsutsikter för handelsförbindelserna mellan EU och Kina
 6.Omröstning
 7.Avtal om vinodling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater
 8.Olja
 9.Reform av Förenta nationerna och Millennieutvecklingsmålen
 10.Vitryssland
 11.Strategiskt partnerskap mellan EU och Indien
 12.Andelen förnybar energi i EU
 13.Minska antalet dödsoffer i trafiken i EU
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 16.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 18.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 19.Föredragningslista: se protokollet
 20.Utnämning av de bulgariska och rumänska observatörerna till parlamentsutskotten: se protokollet
 21.Framtidsutsikter för handelsförbindelserna mellan EU och Kina (fortsättning)
 22.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen)
 23.Nepal
 24.Tunisien
 25.Vojvodina
 26.Omröstning
 27.Nepal
 28.Tunisien
 29.Vojvodina
 30.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 31.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 32.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 33.Kalender för kommande sammanträden: se protokollet
 34.Avbrytande av sessionen
 BILAGA
Debatter
EUT-utgåva (485 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1274 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy