Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 25 oktober 2005 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Recente verklaringen van de heer McCreevy over de zaak-Vaxholm
 4.Strategie tegen grieppandemie
 5.Stemmingen
 6.Akkoord EG/Azerbeidzjan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
 7.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2005 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005
 8.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2005: Afdeling IV
 9.Afvalstoffen
 10.Contractuele kwaliteitseisen voor diensten op het gebied van goederenvervoer per spoor
 11.Integraal actieprogramma voor levenslang leren
 12.Programma "Jeugd in actie" (2007-2013)
 13.Programma Cultuur 2007 (2007-2013)
 14.Plechtige vergadering - Chili
 15.Stemmingen (voortzetting)
 16.Steunprogramma Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007)
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag: zie notulen
 19.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 20.Vorderingen van Bulgarije en Roemenië op de weg naar toetreding
 21.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 22.Octrooi voor biotechnologische uitvindingen
 23.Strijd tegen de georganiseerde misdaad
 24.EU-aanpak van het beheer van economische migratiestromen
 25.Financiële bijstand van de Gemeenschap voor trans-Europese vervoers- en energienetwerken
 26.Additieven in levensmiddelen
 27.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 28.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (676 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1764 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid