Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 26. oktober 2005 - Strasbourg EUT-udgave

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
MPphoto
 
 

  Formanden. -

Spørgsmål nr. 5 af Sarah Ludford (H-0767/05)

Om: Anvendelsen af fællesskabsrammer til retshåndhævelsesformål

Giver dommen afsagt af Domstolen for de Europæiske Fællesskaber om fællesskabsrettens anvendelse i straffesager (sag C-176/03 af 13. september 2005) Rådet anledning til at anvende fællesskabsrammer i stedet for de utilstrækkelige mellemstatslige rammer ved retshåndhævelsesforanstaltninger? Overvejer det britiske formandskab i den forbindelse aktivt muligheden for at anvende i artikel 42 traktaten om Den Europæiske Union? Hvordan vil det sikre sig, at fora som G5 og G8 samt de nye udviklinger i Schengen-aftalen ikke yderligere skader det gennemsigtige, demokratiske og omfattende samarbejde i EU? Vil det i det mindste holde Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter underrettet om udviklingen i de mellemstatslige forhandlinger og fremtidige planer?

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik