Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 27. lokakuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), kirjallinen.(FR) Barcelonassa on yhden kuukauden aikana määrä uudistaa Euro–Välimeri-kumppanuus perusteellisesti muutamien johtoajatusten pohjalta.

Ensinnäkin köyhyyden torjunnan alalla on laadittava Välimeren versio vuosituhannen kehitystavoitteista ja sille on myönnettävä rahoitus ja lisäksi on edistyttävä Euroopan aluepolitiikan alalla olemassa oleviin solidaarisuusrakenteisiin verrattavien rakenteiden luomisessa.

Demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen on otettava kumppanuuksissa keskeiseksi asiaksi siten, että assosiaatiosopimusten 2 artikla pannaan käytännössä täytäntöön ja että otetaan laajasti käyttöön ihmisoikeuksia käsittelevät alakomiteat.

Naisiin kohdistuvan syrjinnän torjuminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen on otettava EU:ssa erityiseksi ja ensisijaiseksi politiikan alaksi. Nimenomaan naiset toimivat Välimeren alueella erilaisten kansojen ja kulttuurien todellisen lähentämisen airueina.

Tarvitaan yhteisiä vastauksia maahanmuuton kysymyksiin. Lakatkaamme olemasta tekopyhiä ja kyynisiä. Älkäämme kuvitelko, että omat kätemme ovat puhtaat, kun annamme eteläisissä maissa olevien kumppaneidemme tehdä likaisen työn. Meidän on luotava perusta yhteiselle maahanmuuttovirtojen hallinnalle siten, että omaksumme suurpiirteisen ja yksituumaisen lähestymistavan henkilöiden liikkumiseen Välimeren alueella.

Vaadimme "kestävän kehityksen alueen" perustamista Välimerelle, mihin liittyy ohjelma, jolla pyritään torjumaan Välimeren pilaantuminen vuoteen 2020 mennessä ja johon sisältyy tarkka aikataulu siitä, miten tämä toteutetaan.

(Työjärjestyksen 163 artiklan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö