Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 27 oktober 2005 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), schriftelijk. (FR) Over een maand moet in Barcelona het Euro-mediterraan partnerschap ingrijpend herzien worden, op basis van enkele krachtige ideeën.

Ten eerste moet er, wat betreft de bestrijding van de armoede, een mediterrane versie van de millenniumdoelstellingen uitgewerkt worden, met bijbehorende financiering, en er moet verder gewerkt worden aan solidariteitsmechanismen die vergelijkbaar zijn met die welke ontwikkeld zijn voor het Europees regionaal beleid.

Ten tweede moet de bevordering van de democratie en de mensenrechten de centrale doelstelling van het partnerschap worden. Daartoe dient artikel 2 van de associatieovereenkomsten in praktijk te worden gebracht en moeten er op zo groot mogelijke schaal subcomités voor de mensenrechten ingesteld worden.

Ten derde dient de strijd tegen discriminatie van vrouwen en voor gendergelijkheid een specifieke beleidsprioriteit van de EU te worden. Vrouwen zullen de belangrijkste schakel vormen in het proces dat tot doel heeft de volken en culturen in het Middellandse-Zeegebied echt dichter bij elkaar te brengen.

Ten vierde moet er een gemeenschappelijke aanpak van het migratieprobleem uitgewerkt worden. Het moet afgelopen zijn met de hypocrisie en het cynisme op dit gebied. We moeten niet proberen schone handen te houden door onze partners aan de zuidelijke oever het vuile werk te laten opknappen. We moeten de basis leggen voor een gemeenschappelijk beheer van de migratiestromen, en dat betekent dat we voor het vraagstuk van het verkeer van personen in het Middellandse-Zeegebied een genereuze en op solidariteit gebaseerde benadering moeten volgen.

Tot slot vragen wij om een "zone van duurzame ontwikkeling" in het Middellandse-Zeegebied. Onderdeel daarvan moet een programma zijn voor een schone Middellandse Zee in 2020, met een nauwkeurig tijdschema voor de uitvoering daarvan.

(Stemverklaring ingekort overeenkomstig artikel 163 van het Reglement)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid