Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 27 oktober 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), skriftlig. – (FR) Om en månad, i Barcelona, kommer partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet att förändras radikalt utifrån ett antal kraftfulla idéer.

För det första behöver i kampen mot fattigdomen en Medelhavsversion av millennieutvecklingsmålen utarbetas och finansieras, och solidaritetsstrukturer som är jämförbara med dem som finns i EU:s regionalpolitik behöver vidareutvecklas.

Arbetet för att främja demokrati och mänskliga rättigheter måste bilda grundbulten i partnerskapet genom att artikel 2 i associeringsavtalen tillämpas i praktiken och underkommittéer för mänskliga rättigheter används i stor omfattning.

Kampen för att undanröja diskriminering av kvinnor och främja jämlikhet mellan könen måste vara ett konkret och prioriterat politikområde för EU. Det är kvinnorna som kommer att föra samman de olika folken och kulturerna kring Medelhavet.

Vi behöver gemensamma lösningar på immigrationsfrågan. Låt oss få ett slut på hycklandet och cynismen. Vi får inte försöka hålla våra händer rena medan vi låter våra partner i söder göra smutsjobbet. Vi måste lägga grunden till en gemensam hantering av migrationsflödena genom att anta en generös och enhetlig hållning till frågan om människors rörlighet i Medelhavsområdet.

Vi vill ha ett område av hållbar utveckling i Medelhavsområdet med ett program för att få slut på föroreningen av Medelhavet till 2020, tillsammans med en detaljerad tidsplan för genomförandet.

(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy