Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 27. oktober 2005 - Strasbourg EUT-udgave

4. Menneskerettigheder i Vestsahara (Formandskonferencens afgørelse)
MPphoto
 
 

  Formanden. - Mine damer og herrer, før vi starter afstemningen, må jeg forelægge Parlamentet en særlig sag. På mødet i går besluttede Formandskonferencen at foreslå, at debatten om menneskerettigheder i Vestsahara undtagelsesvis ikke skulle slutte med en afstemning om et beslutningsforslag for ikke at foregribe ad hoc-delegationens besøg i regionen fra 11. til 15. januar næste år.

I henhold til forretningsordenen skal jeg forelægge denne undtagelsesvise beslutning fra Formandskonferencen for Parlamentet, og jeg vil lade et medlem tale for forslaget og et medlem tale imod forslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Gert Poettering (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, jeg vil gerne plædere for, at der alligevel bliver stemt om beslutningen. I Formandskonferencen fandt jeg det rigtigt at gå ind for, at der ikke er nogen beslutning, og det skete ud fra den overvejelse, at vi først bør afvente resultatet af delegationen og derefter affatte beslutningen.

Da jeg som gruppeformand naturligvis er afhængig af gruppens støtte, fortalte jeg i morges dette til min gruppe. Gruppen var enig om, at vi alligevel bør forfatte en beslutning i dag. Det vil sige - og det skammer jeg mig ikke over - at gruppen mente noget andet end gruppeformanden.

(Bifald)

Da jeg skal repræsentere gruppens mening og er en god demokrat, går jeg ind for, ...

(Tilråb)

... ja, jeg ville ønske, at andre ville sige det samme, jeg accepterer det, som vores gruppe giver gruppeformanden med. Vores gruppe mener, at vi ikke bør afvente resultatet af delegationen, men skal udtale os om sagen allerede nu. Derfor går PPE-DE-Gruppen ind for, at vi træffer afgørelse om en beslutning i dag.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL). - (FR) Hr. formand, situationen har ændret sig, for demokraten hr. Poettering har i sidste ende tilsluttet sig sin gruppes holdning, som var den holdning, jeg selv forsvarede på Formandskonferencen, og som gik ud på, at ingen taktiske overvejelser burde forhindre Parlamentet i at give sin mening til kende om, at det haster med hensyn til menneskerettighedssituationen i Vestsahara,

(Bifald)

og at det var mere logisk, at Parlamentet, før der blev sendt en delegation af sted, fremlagde sin holdning til bl.a. de meget alvorlige afsløringer, der netop har fundet sted med opdagelsen af massegrave, for at kaste lys over dette spørgsmål og for at opfordre de marokkanske myndigheder, for at opfordre alle til at arbejde sammen med FN's nye repræsentant. Jeg glæder mig derfor over den holdning, der netop er blevet givet udtryk for, og som bestemt bliver Parlamentets holdning, nemlig at der skal finde en afstemning sted efter eftermiddagens forhandlinger.

 
  
  

(Parlamentet forkastede forslaget om ændring af dagsordenen)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik