Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 27 oktober 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

4. Mänskliga rättigheter i Västsahara (talmanskonferensens beslut)
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Mina damer och herrar! Innan vi inleder omröstningen måste jag ta upp en fråga med kammaren. Vid sitt möte i går beslutade talmanskonferensen att föreslå att debatten om mänskliga rättigheter i Västsahara undantagsvis inte skulle avslutas med en omröstning om ett resolutionsförslag, för att inte föregripa ad hoc-delegationens besök i den regionen den 11-15 januari nästa år.

Enligt vår arbetsordning måste jag lägga fram detta förslag till undantagsbeslut av talmanskonferensen för kammaren, och jag kommer att låta en ledamot tala för förslaget och en annan tala emot.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Gert Poettering (PPE-DE).(DE) Herr talman! Jag vill faktiskt argumentera för en omröstning om resolutionen. I talmanskonferensen hävdade jag att det inte borde bli någon resolution, och jag motiverade detta med att vi borde vänta och se vad delegationen har att rapportera innan vi utarbetar resolutionen.

Jag måste förstås ha stöd av min grupp i detta, eftersom jag är dess ordförande, och alltså delgav jag dem detta i morse. Gruppen ansåg enhälligt att vi trots allt borde formulera en resolution i dag. Det betyder – och jag skäms inte för att erkänna det – att gruppens åsikt skilde sig från min.

(Applåder)

Jag är skyldig att agera i enlighet med gruppens beslut och som den goda demokrat jag är stöder jag alltså …

(Häcklande)

... ja, och jag önskar att andra skulle göra likadant och säga att de accepterar det gruppen uppmanar sin ordförande att göra. Det är vår grupps åsikt att vi inte ska invänta delegationens resultat utan i stället visa vad vi tycker i frågan nu. Därför anser gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater att vi bör besluta om en resolution i dag.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL).(FR) Herr talman! Situationen har förändrats eftersom Hans-Gert Poettering, medlem av gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater, äntligen har anslutit sig till sin grupps ståndpunkt, det vill sig den ståndpunkt jag själv argumenterade för i talmanskonferensen. Dess innebörd är att taktiska överväganden inte på något sätt bör förhindra parlamentet att uttrycka sina åsikter om det akuta läget för de mänskliga rättigheterna i Västsahara

(Applåder)

och att det skulle vara mer meningsfullt för parlamentet att innan den skickar ut en delegation formulera sin ståndpunkt, särskilt i fråga om de mycket allvarliga avslöjandena nyligen om att massgravar påträffats, så att delegationen kan ta upp denna fråga och uppmana de marockanska myndigheterna, och alla andra, att samarbeta med den nya FN-representanten. Därför tillstyrker jag den ståndpunkt som beskrevs nyss och som tveklöst kommer att anammas av hela kammaren, nämligen att vi ska hålla en omröstning efter vår debatt i eftermiddag.

 
  
  

(Parlamentet avvisade förslaget om att ändra föredragningslistan.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy