Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 27. októbra 2005 - Štrasburg Revidované vydanie

12. Vysvetlenia hlasovania
  

- Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea - Ejercicio 2006

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich habe heute bei der ersten Lesung zum Gesamthaushaltsplan gegen die Änderungsanträge 543, 301, 344 und 345 gestimmt, weil keine Differenzierung zwischen Zucht-, Nutz- und Schlachttieren vorgenommen wird. Ich bin persönlich und auch für Österreich gegen den Lebendexport von Schlachtrindern, aber da in der Bewertung kein Unterschied zwischen Zucht- und Schlachttieren gemacht wird, bedeutet die Streichung der Exporterstattungen die Zerstörung der europäischen Produktion sowie der Existenz der Rinderbauern.

Zweitens: Ich habe für Änderungsantrag 99 gestimmt, weil es die Gemeinsame Marktorganisation für Tabak gibt und sie Gültigkeit hat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. Vi vill att budgeten skall bidra till en hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling för EU i enlighet med Lissabonstrategin. Vi har därför valt att stödja de ändringsförslag i omröstningen som prioriterar forskning, utveckling och utbildning. Vi vill dock inte stödja de ändringsförslag som ger mer pengar till direkt jordbruksstöd då detta stöd redan är överdimensionerat. Detta stöd resulterar i ett ineffektivt jordbruk som skadar miljön och som genom dumpning av överskott bidrar till att öka klyftorna mellan fattiga och rika i världen.

Vi vill inte heller ge pengar till stöd för tobaksodling då detta direkt bidrar till folkhälsoproblem. Vi anser att detta stöd skall snabbt trappas ned för att inom kort helt tas bort. De pengar som därigenom sparas kan därmed användas bland annat till åtgärder för att minska bruket och beroendet av tobak. Vi vill att direktstödet till sockerodlare skall reformeras då vi inte i längden kan stödja en produktion som till stor del är överflödig. Vi vill dock inte att odlare i utvecklingsländer skall bli utan levebröd och har därför röstat för ett övergångsstöd för att kompensera dem tills de hunnit ställa om sin produktion.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren och Lars Wohlin (IND/DEM), skriftlig. Junilistan anser att EU:s budget skall begränsas till 1,00% av medlemsländernas genomsnittliga BNI och stödjer därför i princip Rådets position. 2006 års budget är den sista budgeten inom det nuvarande finansiella perspektivet varför det är extra olyckligt att Europaparlamentet försöker flytta fram sina positioner inför de kommande förhandlingarna genom att föreslå kraftiga höjningar. Vi har därför valt att rösta nej till samtliga höjningar som Europaparlamentet föreslagit samtidigt som vi välkomat de få besparingar som endera budgetutskottet eller enskilda ledamöter lagt fram som ändringsförslag.

Det finns fler olyckliga budgetposter, men Junilistan beklagar i synnerhet det höga stödet till EU:s jordbrukspolitik, sammanhållningsfonden, fiskerinäringen samt de budgetposter som innehåller stöd till olika former av informationskampanjer.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing.

Amendment 263:

This budget line would have given an authorisation to use funds to communicate the benefits of the euro. As Scotland, as a current part of the UK, is not a member of the euro I have accordingly abstained as this is not a matter for me.

Amendment 440:

This budget line would have extended the translation facilities of the ACP assembly to include all languages, as opposed to the current working languages of that assembly. While I would in principle support the extension of translation on the basis that all languages are of equal dignity, the costs of this move to such a vast number of languages would be prohibitive. It would also, I suspect, be unnecessary as the current system has worked well enough up till now.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. It is a real pity that Parliament today has voted to maintain tobacco subsidies. Half a million EU citizens die needlessly each year from tobacco related illnesses. It is only through concerted action that we can fight against the tobacco industry and protect public health.

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE), schriftelijk. Hierbij verklaar ik voor amendement over CESI 446 te hebben gestemd betreffende budgetlijn 04030302

 
  
  

- Informe: Pittella (A6-0309/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), in writing. British Conservative policy is firmly committed to ensuring that budgetary commitments should not exceed 1.0% of GNI contributions. We would like to see an EU that spends taxpayers' money wisely on initiatives that support the Lisbon objectives while eliminating fraud, mismanagement and wasteful spending such as tobacco subsidies.

For these reasons, we have voted against amendments or proposals that would breach the 1.0% ceiling without, in our view, contributing to the promotion of sustainable growth and jobs in Europe. However, we do support projects that will encourage the development and supply of new-generation energy solutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk og Anne E. Jensen (ALDE), skriftlig. Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet stemte imod ændringsforslag 7, fremsat af Jens Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen. Venstre er imod eksport af levende dyr og har stemt imod budgetlinje 05 02 13 04. Hr. Bondes forslag kan imidlertid ikke gennemføres i praksis og må anses for at være urealistisk og ugennemtænkt.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), in writing. I support the Pittella Report including Amendments 3004 & 3005, which restore €12 million of the 2006 funding for PEACE 11 to the technical assistance/innovative actions budget-heading. The Member States must ensure the budgetary flexibility required in no way endangers continued full funding of PEACE 11, as envisaged last year when funding for that programme was guaranteed into 2006.

The Socialist Group played a key role in securing €108 million for Ireland's Peace 11 programme for 2006, and continues to pledge its full support for the programme. John Hume, a former member of the Socialist Group was the architect of the PEACE programme and its contribution to reconciliation has been enormous. If we are to succeed in bringing communities together from both sides of the sectarian divide continued funding for the PEACE programme is crucial

We must also support the SDLP campaign for a PEACE 111 programme by earmarking €200 million in the 2007-2013 budget. I hope Minister Noel Tracy takes this up urgently and all Member States ensure smooth administration of arrangements for finalising the PEACE 11 funding, and guarantee continuing funding for a PEACE 111 programme for 2007-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE), por escrito. Votei a favor da eliminação dos subsídios à produção de tabaco. Creio que a produção de tabaco, na medida em que constitui um elo fundamental da indústria tabaqueira, não deve continuar a ser subsidiada. As consequências nefastas para a saúde pública (mais de 500.000 mortos por ano na Europa por doenças ligadas ao consumo de tabaco) e, portanto, também para as economias dos Estados-Membros e da UE do consumo de tabaco levam-me a considerar que o encargo de mais de mil milhares de Euros gastos em subsídios a estes produtores no âmbito da PAC é moral, política e economicamente indefensável. Do meu ponto de vista, a produção e indústria do tabaco não só não devem ser apoiadas como deveriam ser progressiva mas rapidamente eliminadas. Compete ao Parlamento Europeu pressionar os Estados-Membros e a Comissão neste sentido, designadamente através do orçamento da UE que aprova.

Sou evidentemente sensível ao problema dos 3.500 empregos que em Portugal dependerão desta produção. E defendo, assim, que se devem acelerar os esforços de reconversão da indústria, para garantir postos de trabalho e a sobrevivência económica dos produtores em Portugal e todos os países europeus que produzem tabaco. E nesse sentido apoio toda a assistência financeira que lhes possa ser dada, quer por instâncias comunitárias, quer nacionais. Mas continuar a política de subsídios europeus representa...

(Declaração de voto encurtada nos termos do artigo 163º do Regimento)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Serve a presente declaração de voto para denunciar a hipocrisia da maioria do Parlamento Europeu que, após ter aprovado em anteriores resoluções a criação de um "programa comunitário", com os "recursos adequados", para o sector do têxtil e vestuário, "particularmente" dirigido às "regiões menos favorecidas", apoiando a "investigação, a inovação, a formação profissional e as PME's", face a uma proposta clara que visa a sua concretização futura no Orçamento comunitário para 2006, a rejeite. Ou seja, a maioria do PE não se envergonha da sua incoerência.

Pela nossa parte, lamentamos a rejeição de propostas - apresentadas por nossa iniciativa e que recolheram o apoio de diversos deputados - no sentido:

- da criação de um projecto-piloto para acções no domínio do sector do têxtil e vestuário, com vista à criação futura de um programa comunitário;

- da criação de planos de recuperação dos recursos haliêuticos tendo em conta as consequências socio-económicas dos períodos de defeso;

- e da defesa do multilinguísmo, nomeadamente nas assembleias parlamentares UE-ACP.

Como valorizamos a aprovação de outras, que apresentámos, visando a promoção da reflorestação e a prevenção dos incêndios florestais, a conservação do património cultural, ou o apoio à cooperação entre PME's.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, (PSE), in writing. In the budget vote I voted for CAP reform, for cuts in Tobacco subsidies, for the end of the transport of lives animals over 8 hours, against cuts in the Northern Ireland peace programme and for assistance to ACP banana and sugar producers.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), in writing. I voted for Heading 3 of the Budget Vote today because I want to add no less than 200 million euros in payment appropriations to a range of budget headings for the Lisbon strategy which the Council reduced at first reading.

The main areas which would boost EU competitiveness include increases for programmes to support small and medium-sized companies, but above all for the 6th framework research programme. The payments for education programmes are also increased, by 35 million euros for Socrates, 20 million euros for Leonardo da Vinci and 3 million euros for e-learning, whcih I fully support.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. I voted to delete this budget line because I do not believe that we should in this day and age be refunding the export of live animals, often in dreadful conditions. I accordingly voted to end this practice.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ΚΚΕ είναι κατηγορηματικά αντίθετο στο αντιλαϊκό προσχέδιο προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2006.

Η έγκρισή του από τους βουλευτές του ΕΛΚ, σοσιαλδημοκράτες κ.ά., σηματοδοτεί την ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης Ε.Ε. και αστικών κυβερνήσεων στα κ.μ., σε βάρος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, για την αύξηση των κερδών του ευρωενωσιακού κεφαλαίου.

Αποτελεί "προπομπό" του αντιλαϊκού αντιδραστικού σχέδιου δράσης που συζητείται στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Αγγλία, για το βάθεμα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, δραστικές περικοπές στις κοινωνικές παροχές, στην αγροτική παραγωγή, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και μεταφορά πόρων για την ενίσχυση των στρατιωτικών κατασταλτικών μηχανισμών.

Στο στόχαστρο είναι οι καπνοκαλλιεργητές με την περικοπή 1 δισ. Ευρώ. Με πρόσχημα την ταύτιση της καπνοκαλλιέργειας με την αντικαπνιστική εκστρατεία, αναγορεύονται επικίνδυνα τα κοινοτικά καπνά, και "αθώα" τα εισαγόμενα. Καταπατούνται και αυτές οι αποφάσεις της Ε.Ε. για την αντιλαϊκή αναθεώρηση της ΚΑΠ και την περιορισμένη ενίσχυση της γεωργίας μέχρι το 2013.

Ενώ η ανεργία, η φτώχεια αυξάνονται με μαθηματική πρόοδο, τεράστιες είναι οι ανάγκες για τη δημόσια υγεία, παιδεία κλπ., μεταφέρονται κεφάλαια στην επικοινωνιακή πολιτική, προκειμένου να μακιγιαριστεί ο ιμπεριαλιστικός και αντιλαϊκός χαρακτήρας της Ε.Ε.

Η πάλη του εργατικού κινήματος ενάντια στον Προϋπολογισμό χρειάζεται να περιλάβει το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής της Ε.Ε.

 
  
  

- Informe: Dombrovskis (A6-0307/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk og Anne E. Jensen (ALDE), skriftlig. Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet stemte imod ændringsforslag 4, fremsat af Jens Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen. Venstre er tilhænger af en reform af rejsegodtgørelserne, så alle rimelige og nødvendige rejseomkostninger refunderes. Hr. Bondes forslag er imidlertid tåbeligt og lader sig ikke gennemføre i praksis.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I wish to record that I abstained on amendments dealing with travel allowances at cost because I believe this is covered in the Member's Statute.

 
  
MPphoto
 
 

  Mechtild Rothe (PSE), schriftlich. Die SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament sind für eine Reisekostenabrechnung gemäß den entstandenen Kosten. Wir stimmen allerdings keinem Änderungsantrag zu, der den Präsidenten zu regelwidrigem Verhalten auffordert.

 
  
  

- Informe: Jäätteenmäki (A6-0280/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), par écrit. – Dans un mois à Barcelone, le partenariat euroméditerranéen doit être refondé autour de quelques idées forces.

D'abord, la lutte contre la pauvreté, en élaborant et finançant une version méditerranéenne des objectifs du Millénaire et en avançant sur des mécanismes de solidarité comparables à ceux de la politique régionale européenne.

La promotion de la démocratie et des droits de l'homme doit être placée au coeur du partenariat, avec la mise en oeuvre concrète de l'article 2 des accords d'association et la généralisation des sous-commissions sur les droits de l'homme.

La lutte contre la discrimination à l'égard des femmes et pour l'égalité des sexes doit faire l'objet d'une politique spécifique et prioritaire de l'UE. Ce sont les femmes qui seront les vectrices d'un rapprochement véritable, celui des peuples et des cultures autour du bassin méditerranéen.

Des réponses communes sur la question des migrations. Halte à l'hypocrisie et au cynisme! Ne pensons pas garder les mains propres en laissant nos partenaires de la rive sud faire le sale boulot. Nous devons jeter les bases d'une gestion commune des flux migratoires, par une approche généreuse et solidaire de la question de la circulation des personnes en Méditerranée

Une "zone de développement durable" en Méditerranée, avec un programme de dépollution de la mer Méditerranée d'ici 2020, assorti d'un calendrier précis de réalisation.

(Explication de vote écourtée en vertu de l'article 163 du Règlement)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I welcome this report. I would like the Barcelona Process and structures to be used to a greater extent to encourage dialogue and interaction (economic, social cultural, educational, technical etc) between Israel and its neighbours. I am convinced this is the only way that the peoples of this region will be able to live in peace. There can be no security behind barriers.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Innerhalb einer Nacht haben kürzlich über 1.000 Schwarzafrikaner in Melilla versucht, die Grenzen gestürmt um ins „gelobte Land“ zu kommen. Dabei sind Unzählige ums Leben gekommen und haben sich scharenweise in die gnadenlosen Fänge von Menschenhändlern begeben, welche nach wie vor den Traum eines Schlaraffenlandes Europa aufrechterhalten.

So werden verzweifelte Menschen, in eine auswegslose Situation getrieben, da obendrein der Weg nach Hause oft verbaut ist. Aber auch Entscheidungsträger vor Ort leisten dieser Entwicklung Vorschub und sind Mitschuld an der Tragödie, wenn sie in Nacht und Nebelaktionen en groß illegale Einwanderer einbürgern.

Eine allzu liberale weltfremde Haltung gegenüber illegaler Immigration, die ja leider unlängst auch in der Kiew-Affäre zu Tage kam, hilft den Menschen keinesfalls, sondern schafft nur neue Probleme und begünstigt v.a. den Menschenhandel und organisierter Kriminalität.

Das rasante Bevölkerungswachstum wird die Flut an Wirtschaftsflüchtlingen vor Marokko und den Küsten Italiens und Maltas noch verschärfen. Ein EU-weit einheitliches Vorgehen in der Flüchtlingsfrage ist daher ebenso essentiell, wie das Zerstören dieser unrealistischen Traumbilder in den Flüchtlingsländern, damit wir so Mittel frei bekommen, um die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern. Gerade deshalb ist die Beibehaltung des Barcelona-Prozesses als Maßnahme der Armutsbekämpfung so wichtig und der Ausbau der länderspezifischen Aktionspläne muss vorangetrieben werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O processo de Barcelona pretendia uma viragem nas relações entre a União Europeia e os seus vizinhos do Sul e ainda constituir o enquadramento para um desenvolvimento concertado e de entreajuda dos países mediterrânicos.

É pois necessário nos dez anos deste processo ajustar e reforçar a sua aplicação, de modo a proporcionar condições para enfrentar os desafios actuais e se adaptar a um novo contexto regional e internacional.

Ao combinar níveis de diálogo político, económico e social, bilateral e regional, com oportunidades de interacção este processo reforça as possibilidades de aproximação e de estabelecimento de relações de confiança entre povos.

Considero que o ponto mais relevante é a prevista criação de uma zona de comércio livre euromediterrânica, a partir de 2010 e que deverá abranger cerca de 40 Estados e, aproximadamente, 700 milhões de consumidores.

Parece-me que um modelo de relacionamento assente num espaço de comércio livre alargado será com certeza mais eficaz e pode, promovendo as economias do sul, contribuir para o desenvolvimento desta região de forma a evitar, por exemplo, tensões migratórias como aquelas a que temos assistido nos últimos tempos.

Votei favoravelmente o relatório Jäätteenmäki.

 
  
  

- Situación en Azerbaiyán (B6-0558/2005) e Informe: Jäätteenmäki (A6-0280/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren och Lars Wohlin (IND/DEM), skriftlig. Vi anser att EU har en viktig roll inom sitt närområde för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Båda resolutionerna berör dock länder och områden som inte kan betraktas som EU:s närområde. Det är tydligt att syftet är att framhäva EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska roll. För dessa ändamål är andra organisationer lämpade, exempelvis FN, OSSE samt Europarådet. De två sistnämnda organisationerna bör prioriteras när det gäller valövervakning och värnande av mänskliga rättigheter inom Europa.

Med anledning av ovanstående väljer vi att lägga ner våra röster i slutomröstningen om de två resolutionerna. Vi har dock valt att stödja några förslag som, enligt vår mening, ligger utanför EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Det gäller exempelvis förslagen om att inrätta ett frihandelsområde mellan EU och Medelhavsområdet till 2010, att utveckla ett samarbete för civil- och miljöskydd.

 
  
  

- Informe: Mavrommatis (A6-0276/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Embora este relatório se refira à actividade desenvolvida pelo anterior Provedor de Justiça no mandato que já cessou, registamos positivamente a forma como desenvolveu o trabalho, procurando chamar a atenção das instituições europeias para as queixas dos cidadãos, tendo mesmo, num caso ou outro, conseguido a sua resolução.

De igual modo, apresentou propostas que, se forem aceites, podem melhorar a capacidade de intervenção e resolução dos problemas dos cidadãos, designadamente através de uma maior celeridade nas respostas das instituições europeias interpeladas.

De igual modo, acompanhamos a posição do relator que defende uma maior cooperação entre o Provedor de Justiça Europeu e a Comissão de Petições do Parlamento Europeu, bem como os esforços para dar uma maior visibilidade aos direitos das pessoas.

Daí o nosso voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I welcome this report which rightly praises the ombudsman during 2004. The Ombudsman has show diligence and forcefulness in dealing with complaints from the EU citizens regarding the activities of the EU instutions. He is proving to be a true champion of citizens rights to fair and open treatment by the Institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A Europa enfrenta uma crise de diálogo com os seus cidadãos

O Provedor de Justiça Europeu continua a receber queixas que não se enquadram no âmbito do seu mandato.

Parece-me pois fundamental que se restabeleça um diálogo com os cidadãos no qual, de forma clara e simples, se explicam os poderes das instituições.

O Provedor de Justiça Europeu tem tomado iniciativas neste sentido e deve continuar a fazê-lo. Por outro lado, o actual Provedor de Justiça mostrou-nos que está bem consciente do seu papel, tendo ainda proposto uma intensificação da cooperação com os seus homólogos nacionais ou regionais e medidas para a promoção dos mais elevados níveis de qualidade na administração pública europeia.

Sublinho finalmente, que é vital manter a imparcialidade deste influente organismo, que actua como conciliador entre a administração pública e os cidadãos europeus e oferece soluções extrajudiciais.

Votei assim, favoravelmente o relatório do colega Mavrommattis.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή αποφασίστηκε στη Σύνοδο του Μάαστριχτ και μετράει 10 χρόνια εφαρμογής. Έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις κακοδιοίκησης από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και από τις κυβερνήσεις στα κράτη-μέλη.

Είναι φανερό ότι ο θεσμός αυτός υπηρετεί τις ανάγκες εξωραϊσμού της Ε.Ε. στα μάτια των πολιτών, να μετατοπιστούν οι αντιδράσεις από την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει σε ανώδυνα κανάλια, δηλαδή στο αν εφαρμόζεται με χρηστή ή κακή διοίκηση η ιδιωτικοποίηση των πάντων, η αφαίρεση μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, η αστυνόμευση και καταστολή της συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης κλπ.

Χρηστή διοίκηση και αντιλαϊκή - αντιδημοκρατική πολιτική δε συμβιβάζονται

Δεν υποτιμάμε την ταλαιπωρία των εργαζομένων από περιπτώσεις κακοδιοίκησης ούτε την αξία της διευκόλυνσής τους στις σχέσεις τους με τη "γραφειοκρατία των Βρυξελλών" ή κυβερνήσεων στα κράτη-μέλη. Όμως, ο θεσμός πολύ λίγο αφορά τα πλατειά λαϊκά στρώματα, δεν δημιουργήθηκε για να επιλύσει τα προβλήματά τους, αλλά αξιοποιείται ως ανάχωμα για να απορροφήσει τη δυσαρέσκεια από την ίδια την αντιλαϊκή πολιτική και από τα διοικητικά μέσα επιβολής της.

Για να ανοίξει ο δρόμος για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων των εργαζομένων, χρειάζεται ένταση της πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος συνολικά ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia