Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 27 oktober 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

30. Avbrytande av sessionen
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Jag förklarar Europaparlamentets session avbruten.

(Sammanträdet avslutades kl. 16.20.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy