Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 27 oktober 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2004
 4.Mänskliga rättigheter i Västsahara (talmanskonferensens beslut)
 5.Omröstning
 6.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget – Budgetåret 2006
 7.Förslag till allmän budget för 2006 (Avsnitt III)
 8.Förslag till allmän budget 2006: Avsnitt I, II, IV, V, VI, VII och VIII
 9.Situationen i Azerbajdzjan efter valen
 10.Den omgestaltade Barcelonaprocessen
 11.Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2004
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 15.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen)
 16.Mänskliga rättigheter i Västsahara
 17.Uzbekistan
 18.Fallet Tenzin Delek Rinpoche
 19.Omröstning
 20.Mänskliga rättigheter i Västsahara
 21.Uzbekistan
 22.Fallet Tenzin Delek Rinpoche
 23.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 24.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 25.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 26.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 27.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 28.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 29.Kalender för kommande sammanträden: se protokollet
 30.Avbrytande av sessionen
 BILAGA
Debatter
EUT-utgåva (472 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1246 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy