Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας για το 2006
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας για το 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το 2005 δεν ήταν μια εύκολη χρονιά για την Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάστηκε να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία, την κοινωνική αβεβαιότητα, τις φυσικές καταστροφές. Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά όργανα, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες χωρίς τη βοήθεια ενός Συντάγματος και χωρίς να διαθέτουμε μέχρι τώρα ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ένωση κατέληξε να προβληματίζεται για αυτή την ίδια τη διαδικασία ολοκλήρωσης, είμαστε όμως πεπεισμένοι, η Επιτροπή μας είναι πεπεισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουδέποτε ήταν τόσο απαραίτητη όσο σήμερα.

Είμαστε περήφανοι για την αποφασιστική και σαφή απάντηση που κατάφερε να δώσει η Επιτροπή σε αυτή την κατάσταση. Συνεργαζόμενοι στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρθήκαμε όλοι στο ύψος των προκλήσεων. Ιδού μερικά παραδείγματα των όσων επιτελέσαμε από κοινού: ανανέωση της στρατηγικής της Λισαβόνας· αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατά τρόπο που να ενισχύει την αξιοπιστία της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης· περισσότερη αλληλεγγύη χάρη στην έγκριση μιας ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας· πλήρης αναγνώριση του κομβικού ρόλου του κοινωνικού διαλόγου και των φορέων που συμμετέχουν σε αυτόν τον διάλογο· αγώνας για ένα καθαρότερο περιβάλλον, με την έγκριση θεματικών στρατηγικών και τη συνέχιση της διεθνούς μας δράσης στον τομέα της κλιματικής αλλαγή· καλύτερη ασφάλεια χάρη στην υλοποίηση του φιλόδοξου προγράμματος της Χάγης εκ παραλλήλου με πολλές άλλες πρωτοβουλίες, συγκεκριμένα την πρότασή μας για τη φύλαξη των δεδομένων· προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών στον κόσμο – ας αναφέρουμε εν προκειμένω τη δέσμευση που αναλάβαμε για διπλασιασμό της βοήθειας που χορηγεί η Ένωση υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών και την έγκριση μιας στρατηγικής υπέρ της Αφρικής· ενίσχυση των εταιρικών μας σχέσεων με τους στρατηγικούς μας συμμάχους, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, και συνέχιση του ανοικτού διαλόγου με νέους σημαντικούς εταίρους, όπως η Κίνα· και τέλος, έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και την Κροατία.

Η Επιτροπή ανέλαβε τις ευθύνες της. Η κατευθυντήρια αρχή μας ήταν και παραμένει το ευρωπαϊκό γενικό συμφέρον. Το σύνολο των πρωτοβουλιών που αναλάβαμε το 2005 είναι η πρώτη απτή έκφραση των στρατηγικών στόχων που καθορίσαμε για μια πενταετία. Το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε σήμερα παραμένει πιστό στους στόχους που εγκρίναμε στην αρχή της θητείας μας: ευημερία, αλληλεγγύη στη διευρυμένη Ευρώπη, ασφάλεια και ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης στον κόσμο.

Αυτοί οι στόχοι παραμένουν επίκαιροι. Τους ασπάζονται τα τρία θεσμικά όργανα, που τους καθιστούν βασικούς άξονες της παρέμβασής τους. Βλέπω εν προκειμένω ένα σημάδι της εταιρικής σχέσης για την ευρωπαϊκή ανανέωση που επιδίωξα να θέσω στο επίκεντρο της δράσης μας. Η συμφωνία πλαίσιο αποτελεί απτή έκφραση αυτής της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο θεσμικών μας οργάνων. Συνιστά ένα ποιοτικό άλμα στην ανάπτυξη των πολιτικών πρωτοβουλιών. Επέτρεψε έναν στενό και εστιασμένο διάλογο μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των Επιτρόπων σε σχέση με τον καλύτερο τρόπο πραγμάτωσης της ετήσιας πολιτικής στρατηγικής μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Οφείλω να σας πω ότι αυτός ο διάλογος αποτέλεσε μια θετική συμβολή στο πρόγραμμα που σας παρουσιάζω σήμερα. Ελπίζω ότι θα εντοπίσετε σε αυτό τις ιδέες σας, περιλαμβανομένων και εκείνων που αναπτύσσετε στη σημερινή συζήτηση, στη δράση που υπολογίζουμε να αναλάβουμε το 2006.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η απελευθέρωση του δυναμικού της Ευρώπης είναι ακριβώς η προσέγγιση που διατήρησε η Επιτροπή για την επεξεργασία του νομοθετικού της προγράμματος και του προγράμματος εργασιών της για το 2006.

Ποιες είναι οι καίριες δράσεις για το 2006; Καταρχάς, η δράση για την εξασφάλιση ευημερίας. Το 2006 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για την υλοποίηση της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας. Η Επιτροπή θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της ως παράγοντας κινητοποίησης, διαχείρισης και στήριξης των προσπαθειών των κρατών μελών. Τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα των κρατών μελών, στην ανάλυση των οποίων προχωρούμε ήδη, θα διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να συνδέσουμε αυτά τα προγράμματα με τις πολιτικές μας προτεραιότητες, να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης και να ενισχύσουμε τις εθνικές και ευρωπαϊκές προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση και τις επενδύσεις, επενδύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπό το πρίσμα της οικονομίας του αύριο, της καινοτομίας, της γνώσης και των νέων υποδομών. Αυτοί οι δύο τύποι επενδύσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να συμβαδίζουν. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες χάρη σε άλλες πρωτοβουλίες, όπως είναι προτάσεις που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στην προώθηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας και, για παράδειγμα, στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τεχνολογικού ινστιτούτου.

Υπογραμμίζω ιδίως τις προτάσεις που έκανε το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ενιαία αγορά στο ψήφισμά του για το πρόγραμμα εργασίας. Επιθυμώ να αναδείξω, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία των μέτρων που στοχεύουν στην παροχή ενός πλαισίου πρόσφορου για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τον κύριο παράγοντα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη.

Η δεύτερη πτυχή αφορά την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη παραμένει θεμελιώδης συνιστώσα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και αναφέρομαι εν προκειμένω στην αλληλεγγύη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, μέσω μιας καλής διαχείρισης των φυσικών πόρων, περιλαμβανομένων των θαλάσσιων, και της δημιουργίας μιας νέας στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη – εξάλλου θα παρουσιάσουμε αυτή τη νέα στρατηγική τον Δεκέμβριο.

Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών συναρτάται επίσης από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους και από τη διερεύνηση ισότιμων λύσεων για τη χρηματοδότηση των συντάξεων. Ας μη λησμονούμε επίσης την αλληλεγγύη μεταξύ ανδρών και γυναικών, ούτε την αλληλεγγύη μεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο ευημερούντων κρατών μελών, αλλά ούτε και την αλληλεγγύη μεταξύ της Ένωσης και του υπόλοιπου κόσμου, ιδίως έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών. Το 2006 θα είναι κρίσιμο έτος για να ανταποκριθούμε με σθένος σε όλες αυτές τις προκλήσεις.

Στο θέμα της ασφάλειας, η πρωταρχική προσοχή θα δοθεί στη βελτίωση του συντονισμού σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Είδαμε ποια ήταν η επιρροή της κοινοτικής νομοθεσίας σε αυτούς τους τομείς. Ως παράδειγμα, δύναμαι να σας διαβεβαιώσω ότι ένας από τους κατηγορούμενους στο πλαίσιο των επιθέσεων του Λονδίνου εκδόθηκε από την Ιταλία στο Ηνωμένο Βασίλειο σε διάστημα μικρότερο των πενήντα ημερών. Μια τέτοια διαδικασία θα έπαιρνε σίγουρα αρκετά χρόνια αν δεν υπήρχαν κοινοτικά μέσα. Ιδού λοιπόν ένας τομέας στον οποίο σαφώς οι πολίτες, περιλαμβανομένων των πολιτών των χωρών που επιδεικνύουν τον μικρότερο ενθουσιασμό σε σχέση με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ζητούν περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη, περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξάλλου, θα επιδείξουμε μεγάλη ενεργητικότητα στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης, όπως προαναφέραμε. Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ορισμένα από τα κράτη μέλη μας δεν είναι μεμονωμένα: στην πραγματικότητα, πρόκειται για προβλήματα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Πρέπει να καταπολεμήσουμε με αποφασιστικότητα αυτή τη μάστιγα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Βεβαίως, το πρόβλημα της μετανάστευσης δεν είναι αποκλειστικά πρόβλημα ασφάλειας. Διαλαμβάνει βεβαίως μια διάσταση ασφαλείας, αφού πρέπει να καταπολεμηθεί η μετανάστευση που οργανώνεται με παράνομο τρόπο. Σε εμάς όμως εναπόκειται να δράσουμε παράλληλα σε επίπεδο αναπτυξιακής βοήθειας προς τις χώρες προέλευσης. Πρέπει να συνδυάσουμε την προσέγγισή μας για τη μετανάστευση με την αναπτυξιακή μας προσέγγιση, παράλληλα δε, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αρμονική ένταξη των αλλοδαπών κοινοτήτων στις χώρες μας.

Επιδιώκουμε επίσης να συνεχίσουμε τη δράση μας στον τομέα της προστασίας της υγείας και των καταναλωτών, τομέας που εντάσσεται και αυτός στον πολύ ευρύτερο τομέα της ασφάλειας. Ένα ουσιαστικό στοιχείο θα αποτελέσει επίσης η ανάπτυξη δυνατότητας ταχείας αντίδρασης της πολιτικής προστασίας.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι 96 πρωτοβουλίες προτεραιότητας που σας παρουσιάζουμε αποδεικνύουν την προσήλωσή μας σε αυτούς τους στόχους: ευημερία, αλληλεγγύη, ασφάλεια και προβολή της Ευρώπης στον κόσμο. Η αξιοπιστία τους όμως θα εξαρτηθεί και από την ποιότητά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή θα εφαρμόσει αυστηρά τις ενισχυμένες μεθόδους του προγράμματός της για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Αυτές οι μέθοδοι δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά ένα μέσο μετουσίωσης των προθέσεων που ασπαζόμαστε σε μια πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που θα μπορούν πραγματικά να βιώσουν οι πολίτες μας στην καθημερινή τους ζωή.

Φιλοδοξία μας για το 2006 είναι να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιος εταίρος με μεγαλύτερη επιρροή. Σε αυτό το μέτωπο, το 2006 πρέπει επίσης να κομίσει απτά αποτελέσματα: απτά αποτελέσματα όσον αφορά τη διαδικασία διεύρυνσης και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης· απτά αποτελέσματα για την πολιτική γειτονίας μας, η οποία αντιπροσωπεύει μια λίαν σημαντική πολιτική για τη σταθερότητα στην Ευρώπη και στο εγγύτερο γεωγραφικό της περιβάλλον· απτά αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, καθιστώντας την υπόσχεσή μας για διπλασιασμό της βοήθειας απτή πραγματικότητα· τέλος, αποτελέσματα στα θέματα προώθησης των ευρωπαϊκών αξιών στον κόσμο, κυρίως μέσω της στήριξης της πολιτικής μετάβασης και της ανοικοδόμησης στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και την Παλαιστίνη.

(ΕΝ) Ένα ζήτημα θα δεσπόζει στη διεθνή οικονομική ημερήσια διάταξη του 2006: η ολοκλήρωση του αναπτυξιακού γύρου της Ντόχα.

Ο Pascal Lamy είπε ότι το να προσαρμόσουμε τις προσδοκίες μας από την υπουργική σύνοδο του Χονγκ Κονγκ, τον επόμενο μήνα, δεν σημαίνει να μειώσουμε τις φιλοδοξίες μας για τον αναπτυξιακό γύρο της Ντόχα. Συμφωνώ. Αυτός ο γύρος είναι σημαντικός για το άνοιγμα των αγορών και την απελευθέρωση του εμπορίου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ισχυρές εξαγωγές ενισχύουν την ανάπτυξή μας. Θέλουμε αυτός ο γύρος να επιτύχει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάναμε την δική μας πρόσφατη και υπό όρους –και θέλω να υπογραμμίσω το «υπό όρους»– προσφορά όσον αφορά τη γεωργία. Η Ευρώπη έχει κάνει περισσότερα από οποιονδήποτε για να συνεχιστεί αυτός ο γύρος. Η δέσμευσή μας παραμένει, αλλά τώρα πρέπει να κινηθούν και άλλοι.

Ο γύρος των διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να εστιαστεί αποκλειστικά στη γεωργία, όσο σημαντική και αν είναι αυτή. Επομένως, καλώ τους εταίρους μας του ΠΟΕ να αρχίσουν πλήρεις διαπραγματεύσεις, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται και άλλα μαθήματα από χώρες οι οποίες κλείνουν τις αγορές τους στους φτωχότερους και, σε κάποιες περιπτώσεις, κρατούν τους δασμούς στα γεωργικά προϊόντα υψηλότερους απ’ όσο εμείς. Δεν αποδέχομαι να επιρρίπτουν κάποιοι την ευθύνη στην Ευρώπη, εξαιτίας αυτού του γύρου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν είναι δυνατόν να διεξάγονται απλώς προς όφελος ελάχιστων εξαγωγέων με μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε πολύ πλούσιες ή γοργά αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στις πάμπτωχες αναπτυσσόμενες χώρες και σε όσες αναπτύσσονται ταχύρυθμα. Είναι καιρός να πάψουν κάποιοι να παραδίδουν μαθήματα και να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.

Το κόστος της αποτυχίας είναι υψηλό, όχι μόνο για όλα τα αναπτυσσόμενα έθνη αλλά επίσης για το δίκαιο, βασιζόμενο σε κανόνες, διεθνές σύστημα εμπορικών συναλλαγών, που έχουμε εργαστεί τόσο σκληρά για να δημιουργήσουμε, καθώς και για την παγκόσμια επιχειρηματική εμπιστοσύνη. Η διεθνής οικονομία χρειάζεται τώρα κάποιες καλές ειδήσεις, κυρίως εξαιτίας του υψηλού κόστους της ενέργειας. Άρα έχουμε συμφέρον να επιτύχει αυτός ο γύρος. Τούτο δεν είναι μόνο προς το δικό μας συμφέρον, είναι κυρίως προς το συμφέρον των φτωχότερων χωρών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πριν από το Χονγκ Κονγκ, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ιδέες για το πώς να εξασφαλίσουμε ότι θα πρόκειται όντως για αναπτυξιακό γύρο.

Αύριο, θα συζητήσουμε τι θα επακολουθήσει, μετά το Hampton Court. Η νέα συναίνεση, η οποία άρχισε να αναδύεται εκεί, συνδέεται με τη σημερινή μας συζήτηση. Στην άτυπη σύνοδο, είδαμε να επικυρώνεται η ανάλυση της Επιτροπής για τους τρόπους με τους οποίους θα διαφυλάξουμε τις αξίες μας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις αξίες μας, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε την εκάστοτε πολιτική μας.

Είδαμε να σημειώνεται συμφωνία, στους τομείς εκείνους στους οποίους οι άνθρωποι θέλουν την Ευρώπη επικεφαλής: στην επιστήμη και στην τεχνολογία, στην ανώτατη εκπαίδευση, στην ενέργεια, τη διαχείριση των συνόρων και τη μετανάστευση. Χρειαζόμαστε επίσης μια συνεκτικότερη Ευρώπη ως παγκόσμιο παράγοντα. Άρα, πολλές από τις εσωτερικές κοινοτικές πολιτικές μας έχουν τώρα ένα εξωτερικό στοιχείο: περιβάλλον, μετανάστευση, μεταφορές, ενέργεια και άλλες. Γι’ αυτόν το λόγο, του χρόνου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ιδέες για τη βελτίωση της συνοχής των εξωτερικών ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτόν τον καιρό συντάσσουμε μίαν ανάλυση για αυτό το ζήτημα.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία, ανοικοδομώντας μια συναίνεση και επανασυνδεόμενα με τους πολίτες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ανακοίνωσα σήμερα ότι η Επιτροπή θα προτείνει μια νέα, όντως ευρωπαϊκή πολιτική το 2006. Είναι καλό, που σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τώρα ότι δεν έχει νόημα να προχωρεί κανείς μόνος, όταν αντιμετωπίζει ενεργειακές προκλήσεις. Ακόμη και εκείνοι που ήταν άκρως απρόθυμοι, τώρα βλέπουν ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό ζήτημα και ότι αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις, όπως αύξηση των τιμών, μείωση των αποθεμάτων, επίταση της εξάρτησης από ελάχιστα μέρη του κόσμου, και επίσης την ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Χρειαζόμαστε συνεκτική ενεργειακή πολιτική για το 2006, πολιτική η οποία να εξετάζει όλα αυτά τα ζητήματα και τις επιλογές με ήρεμο, αποφασιστικό τρόπο.

Συχνά, λησμονούμε πόσο αξιοσημείωτο επίτευγμα είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είναι πολύ εύκολο να λησμονήσουμε ότι ένα από τα επιτεύγματα του 2005 ήταν ότι κάναμε μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει και κατά μέγα μέρος, ο έπαινος για αυτό πρέπει να αποδοθεί στα νέα κράτη μέλη. Νομίζω ότι μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα το 2006, και θα τα πάμε. Πολύ συχνά λησμονούμε ότι τώρα η Ευρώπη μας δεν είναι μια Ευρώπη μινιατούρα. Τώρα, η Ευρώπη αποτελείται από 25 κράτη μέλη τα οποία είναι ελεύθερα, ανεξάρτητα, και ζουν ειρηνικά και δημοκρατικά. Η πρόκληση είναι να κάνουμε αυτή τη διευρυμένη Ευρώπη να λειτουργήσει. Εφέτος, είχαμε μια πολύ σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, θα επισκεφθώ την Πράγα και τη Βουδαπέστη, για να φροντίσω και να υποστηρίξω αυτή τη νέα διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω εμπιστοσύνη στο μέλλον, διότι γίνεται ολοένα περισσότερο κατανοητό ότι οι ατέρμονες συζητήσεις σχετικά με τη διεύρυνση ή την εμβάθυνση και για την αγορά ή την κοινωνική προστασία οδεύουν προς το τέλος τους, και ότι ακόμη και μέσα από τις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουμε, συνειδητοποιείται ολοένα και περισσότερο ότι χρειαζόμαστε μια περισσότερο ευρωπαϊκή διάσταση, αν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε.

Προβάλλει μια νέα συναίνεση, ως προς το ότι μια ισχυρή, δυναμική Ευρώπη δεν γίνεται να έχει 25 μικρές αγορές υπηρεσιών ή 25 μικρές αγορές ενέργειας, αλλά η ενιαία αγορά χρειάζεται επίσης ισχυρή, δυναμική πολιτική και κοινωνική Ευρώπη. Δεν αρκεί μόνο η αγορά. Η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει θέματα όπως η ασφάλεια της αεροπλοΐας, η υπερθέρμανση του πλανήτη ή η ενσωμάτωση των μεταναστών.

Ναι μεν, αυτό στο οποίο προσβλέπουμε είναι η πραγματιστική Ευρώπη, αλλά πρόκειται για πραγματισμό με αρχές, που προσδίδει αξία σε τομείς στους οποίους μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, διαμορφώνει πολιτικές οι οποίες παρέχουν απάντηση στην παγκοσμιοποίηση και αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του γηράσκοντος πληθυσμού μας, σε μια Ευρώπη που είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

Θεωρώ ότι υπάρχει κάποια αντιστοιχία με τη δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την περίοδο προβληματισμού, στον οποίο έχετε αποδυθεί εσείς, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να δείξουμε, ως θεσμικά όργανα, ότι ακούμε προσεκτικά τους πολίτες μας και εγκύπτουμε στις ανησυχίες τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα εφαρμόσουμε το σχέδιο Δέλτα, όπου Δ σημαίνει διάλογος και δημοκρατία, και θα υπολογίζουμε σε ανοιχτή συνεργασία με το Κοινοβούλιο.

Έχω, ίσως, αφήσει τελευταίο το σημαντικότερο μήνυμα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εργασίας του 2006. Ας είμαστε ειλικρινείς. Τα σχέδια για το 2006 ελάχιστη βαρύτητα θα έχουν αν δεν σημειωθεί τον επόμενο μήνα συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτή η συμφωνία θα αποδείξει αν η Ευρώπη συνεχίζει να προχωρεί. Πώς μπορούμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας προς τους πολίτες μας, όσον αφορά την ευημερία, την αλληλεγγύη και την ασφάλεια, χωρίς τα μέσα για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες; Η συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε, να φέρουμε στο φως, τη δυναμική της Ευρώπης το 2006. Η διευρυμένη, περισσότερο ποικιλόμορφη Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις. Έχουμε καθήκον να δείξουμε αλληλεγγύη προς τα νέα κράτη μέλη τα οποία προσβλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για υποστήριξη στη γοργή και εντυπωσιακή τους πρόοδο στον εκσυγχρονισμό και στη μεταρρύθμιση.

Χρειάζεται να μοιραστούμε δίκαια την επιβάρυνση. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να κάνει διεύρυνση φτηνά. Έχω εμπιστοσύνη στον κοινό νου της βρετανικής Προεδρίας, για να επιτύχει μια δίκαιη και ισόρροπη συμφωνία τον επόμενο μήνα. Ελπίζω να το κατορθώσει ενισχύοντας, και όχι περιστέλλοντας, την φιλοδοξία για μια διευρυμένη Ευρώπη, την οποία έχουν από κοινού η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Ελπίζω και πιστεύω ότι οι προτάσεις τις οποίες σας παρουσίασα τον περασμένο μήνα θα μπορέσουν να συμβάλουν στην απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων.

Η έκκλησή μου προς εσάς σήμερα είναι να εδραιώσουμε αυτήν τη νέα συναίνεση και να οικοδομήσουμε στηριζόμενοι σε αυτήν, να επαναφέρουμε αυτήν την αίσθηση του κοινού σκοπού η οποία θα ξαναστήσει την Ευρώπη στα πόδια της· μια Ευρώπη ενωμένη, που να δρα συλλογικά σε ζητήματα τα οποία κυρίως αφορούν τους πολίτες μας. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η καλύτερη δυνατή απάντηση στα αρνητικά δημοψηφίσματα για το Σύνταγμα, τα οποία διεξάχθηκαν νωρίτερα εφέτος. Κατέχει επίσης κεντρική θέση στο πρόγραμμα της Επιτροπής για το δεύτερο έτος της σύμπραξής μας. Ελπίζω να βρει ενεργό υποστήριξη εκ μέρους σας. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο μήνυμα προς τους πολίτες μας ότι η Ευρώπη εργάζεται για αυτούς.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Barroso, το πρόγραμμα που μας παρουσιάζετε επισημαίνει τις ουσιαστικές προτεραιότητες, που είναι η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η εσωτερική αγορά. Υπογραμμίζουμε τη βούλησή σας να μετουσιώσετε σε δράσεις τους στόχους της Λισαβόνας. Παραμένει βεβαίως αναγκαίο να εφοδιαστούμε με όλα τα μέσα για την επίτευξή τους. Φοβούμαι, όμως, ότι ελλείπει η φιλοδοξία για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες μιας Ευρώπης που περνάει κρίση.

Η μεθοδολογία σας στο σχέδιο Δ για την προώθηση της δημοκρατίας, του διαλόγου, της συζήτησης, είναι επίσης ενδιαφέρουσα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα καταστεί σχέδιο δημαγωγίας ή απογοήτευσης. Διότι κάτι λείπει σε αυτό το σχέδιο Δ: η αποφασιστικότητα, η αποφασιστικότητά σας για την εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων. Εκείνο που με απασχολεί, κύριε Πρόεδρε, είναι να μάθω ποιες θα είναι οι θέσεις απασχόλησης που θα έχουμε τα επόμενα πέντε χρόνια στην Ευρώπη. Όχι μόνο θέσεις απασχόλησης στις υπηρεσίες, αλλά και στη βιομηχανία. Ποιες θέσεις απασχόλησης θα έχουμε στην Ευρώπη τα επόμενα πέντε χρόνια;

Οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, ασφάλεια, είναι οι τρεις πυλώνες στους οποίους η Ευρώπη πρέπει να οικοδομήσει την πολιτική της. Για αυτό όμως, και ελλείψει Συντάγματος, χρειαζόμαστε μια πολιτική πρωτοβουλία, με την εμπλοκή του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να καταστήσουμε αποτελεσματικά τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα να αψηφήσουμε τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων. Τουναντίον. Γνωρίζετε όμως ότι οι μελλοντικές διευρύνσεις ανησυχούν μεγάλο τμήμα των ευρωπαίων πολιτών. Αν και είναι αδιαμφισβήτητο ότι η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες εκδημοκρατισμού των πλησιέστερων γειτόνων μας, πρέπει να μην δώσετε την εντύπωση ότι προχωρείτε υπερβολικά γρήγορα και ότι επιδιώκετε μια αέναη διεύρυνση, τη στιγμή που δεν έχουμε ακόμα επιλύσει το πρόβλημα των θεσμικών μας οργάνων, ούτε το πρόβλημα των οικονομικών της Ευρώπης.

Κύριε Barroso, επαναλαμβάνουμε την επιδίωξή μας να μπορούμε να βασιστούμε σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είμαστε στο πλευρό σας, σε εσάς όμως εναπόκειται να μας ακούτε περισσότερο. Το Συμβούλιο δεν είναι ο μόνος συνομιλητής σας. Θα ήταν ενδεδειγμένο άλλωστε να ενισχύσετε τη συνεργασία μεταξύ Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά την τελευταία σύνοδο κορυφής στο Hampton Court, το Συμβούλιο σας ζήτησε να δώσετε νέα ώθηση στα θέματα της μετανάστευσης και της εσωτερικής ασφάλειας. Επικροτούμε αυτή την πρωτοβουλία. Διότι μέχρι τούδε, το Συμβούλιο μάλλον έθετε τροχοπέδη στη δικαστική συνεργασία που ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά τα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά σε διακυβερνητικό επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναμένουμε ισχυρές πρωτοβουλίες επί του θέματος και ζητούμε, συνεπώς, τη συνολική αναθεώρηση των δράσεων προστασίας του Διαδικτύου, δράσεων που θα επιτρέψουν τη δημιουργία μιας διαδικτυακής ασφάλειας, χωρίς όμως να τίθενται προσκόμματα στην ελευθερία του Διαδικτύου.

Η βελτίωση της νομοθεσίας δεν σημαίνει να μην κάνουμε τίποτα, αλλά να βελτιώνουμε, να εστιάζουμε καλύτερα την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτού προτείνουμε, πρέπει να σκεπτόμαστε καλά τα συν που κομίζει η Ευρώπη. Αυτό είναι σημαντικό, μεταξύ άλλων, για τη στήριξη της έρευνας. Επικροτούμε, συνεπώς, τη δημιουργία του ευρωπαϊκού τεχνολογικού ινστιτούτου. Αυτό το συν συνίσταται επίσης στην καλύτερη εγρήγορση όσον αφορά την ορθή εφαρμογή των κοινοτικών κειμένων. Κάθε Επίτροπος πρέπει να δημοσιεύει ανά τρίμηνο μια σαφή και συγκεκριμένη έκθεση πεπραγμένων. Χρειάζεται επίσης να αναθεωρήσουμε τη διαδικασία επιτροπολογίας, ενώ επιθυμούμε παράλληλα και τη μεγαλύτερη εμπλοκή μας στην απαραίτητη διαδικασία της απλοποίησης των νομοθεσιών. Η Επιτροπή επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων σήμερα, αλλά και τα διακυβεύματα του αύριο.

Δύο πτυχές φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Η πρώτη αφορά τη δημογραφία και τη γήρανση του πληθυσμού. Ως προς αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον στην οικογένεια. Μολονότι αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η Ένωση μπορεί να προσπαθήσει να συγκεντρώσει τις καλύτερες πρωτοβουλίες των εικοσιπέντε κρατών μελών και να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις όσον αφορά την πολιτική υγείας.

Η άλλη πτυχή αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, και κυρίως την προώθηση που δίνεται στην ενεργειακή πολιτική. Η πρόταση σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση καθώς και εκείνη που αφορά την Πράσινη Βίβλο, με στόχο τη διασφάλιση ασφαλών, ανταγωνιστικών και βιώσιμων ενεργειακών πηγών κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μεριμνούμε ούτως ώστε αυτοί οι στόχοι να μετουσιωθούν σε έργα, κυρίως στην ανάπτυξη των βιοκαυσίμων και των μεταφορών μέσω των υδάτινων οδών που διασχίζουν το εσωτερικό των χωρών.

Τέλος, η Ευρώπη θα είναι ακόμη ισχυρότερη για να έχει ειδικό βάρος στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε να ελπίζουμε τίποτα από τη συνάντηση του Χονγκ Κονγκ, σας ζητάμε όμως να μην αμφισβητήσετε τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, η οποία αποφασίστηκε το 2003, και να συνεχίσετε να υποστηρίζετε μια πολυλειτουργική γεωργία. Οι μελλοντικές προοπτικές μας όμως θα είναι μάταιες, αν δεν έχουμε δημοσιονομικές προοπτικές πριν τα τέλη του έτους. Πώς άραγε είναι δυνατόν να λειτουργήσουμε με ετήσιους προϋπολογισμούς; Εσείς ο ίδιος, κύριε Barroso, είπατε ότι το 2006 θα είναι σημαντικό έτος για τη μετουσίωση των λόγων σε απτές πράξεις. Γνωρίζετε ότι πολλά προγράμματα τελούν εν αναμονή αυτού του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπραξε το καθήκον του με την έκθεση Böge. Σε εσάς πλέον επαφίεται να ασκήσετε πίεση στη βρετανική Προεδρία προκειμένου να βγάλει την Ευρώπη από το αδιέξοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κ.κ. Επίτροποι, μπορούμε να υποστηρίξουμε πολλά από όσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα και από όσα είπε σήμερα ο πρόεδρος Barroso, ιδίως –και εδώ θα αναφερθώ σε κάτι που είπε ο κ. Barón Crespo– τις προσπάθειες του Επιτρόπου Mandelson να επιτύχει έναν ισορροπημένο γύρο διαπραγματεύσεων στο Χονγκ Κονγκ. Παρά τον σκεπτικισμό του, εγώ ελπίζω ότι θα το καταφέρουμε.

Κύριε Πρόεδρε, αναφέρετε στο πολύ φιλόδοξο πρόγραμμά σας ότι θέλετε να απελευθερώσετε όλο το δυναμικό της Ευρώπης. Βάσει των σκέψεων που έγιναν στην Ομάδα μας όμως, εγώ πιστεύω ότι λείπουν εδώ ορισμένα ουσιαστικά σημεία.

Θα ήθελα να αρχίσω από τις ταραχές στις πόλεις της Γαλλίας. Ασφαλώς, είναι γεγονότα που αφορούν την Γαλλία, πίσω τους όμως κρύβονται βαθύτερα αίτια. Ίσως τώρα να καταλαβαίνετε καλύτερα γιατί η Ομάδα μας ανέκαθεν υπογράμμιζε τη σημασία της κοινωνικής συνοχής, γιατί όπου υπάρχει ανεργία, έλλειψη ενσωμάτωσης, απομόνωση και διακρίσεις, είναι εύκολο να καταλήξουμε σε τέτοιες ταραχές. Αυτό που επίσης λείπει ως προς αυτό από το πρόγραμμα είναι μία σαφής δήλωση για την σημασία των κοινωφελών υπηρεσιών που ειδικά στις πόλεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν εκείνους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες στη ζωή.

Ένα δεύτερο θέμα που θίξατε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, είναι το ενεργειακό. Εκτιμώ πολύ τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για την ενέργεια και συνεργάζομαι καλά μαζί του, όμως έχουμε επισημάνει ήδη αρκετές φορές πόσο σημαντικό είναι να ταχθεί η Επιτροπή σύσσωμη, ενόψει των σημερινών εξελίξεων, υπέρ μιας πολιτικής εναλλακτικής ενέργειας. Επίσης, θα ήταν σημαντικό να εφαρμόσετε και στην Ευρώπη αυτό που εφαρμόζεται σχεδόν παντού στην Αμερική, δηλαδή να υποχρεώσετε τους μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον των τεραστίων κερδών τους για επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Περιμένουμε με περιέργεια την Πράσινη Βίβλο, που έπρεπε να έχει παρουσιαστεί εδώ και αρκετόν καιρό. Οπωσδήποτε, η συζήτησή μας γι’ αυτήν θα είναι πολύ έντονη και σοβαρή.

Τρίτον, πρέπει να αφυπνίσουμε το δυναμικό της έρευνας. Συζητάμε τώρα για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, όμως υπάρχει στην Επιτροπή γενικό σχέδιο για την υλοποίησή του; Για παράδειγμα, στο πρόγραμμά σας, το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο αναφέρεται πολύ ακαθόριστα και επιφυλακτικά. Εδώ πρέπει να δείξετε μεγαλύτερο θάρρος και αποφασιστικότητα και να παρουσιάσετε και ένα σχέδιο για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Πρέπει να σταματήσουμε να επιδοτούμε την Αμερική εξάγοντας τους νέους μας ερευνητές. Τους εκπαιδεύουμε κι ύστερα τους αφήνουμε να πάνε στην Αμερική γιατί δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες στην Ευρώπη. Ακόμα, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για να προσφέρουμε κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση σε ερευνητικούς πόρους. Είναι κι αυτό απολύτως απαραίτητο.

Σχετικά με το θέμα της βελτίωσης της νομοθεσίας, σας δίνω δίκιο: πρέπει να επιτύχουμε καλύτερες νομοθετικές διαδικασίες. Αυτό είναι προς το συμφέρον πολλών μεγάλων επιχειρήσεων, προς το συμφέρον των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και προς το συμφέρον του κάθε πολίτη. Υποστηρίζουμε το σχέδιο της κ. Αντιπροέδρου, όμως η βελτίωση της νομοθεσίας είναι και καθήκον του Κοινοβουλίου. Πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα την καθεμιά από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, να την τεκμηριώσουμε και να τη δικαιολογήσουμε. Πρέπει να ενεργήσουμε δείχνοντας την απαιτούμενη ευαισθησία και να είμαστε περισσότερο προσανατολισμένοι στον στόχο μας. Το ζητούμενο δεν είναι τόσο να εξετάζει η Επιτροπή τη νομιμότητα των επιμέρους μέτρων, αλλά το αν μπορούν πραγματικά οι χώρες να επιτύχουν τους στόχους που συνδέονται με την εκάστοτε ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δικαιολογημένα αναφερθήκατε στα κοινωνικά ζητήματα, μόνο που στο πρόγραμμα δεν διευκρινίζεται επαρκώς ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική ανάπτυξη. Θα ήθελα να υποβληθεί τον επόμενο χρόνο από την Επιτροπή μια έκθεση για την πρόοδο της διεύρυνσης. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να επανέλθω, μολονότι θα ήθελα ίσως να του δώσω μια διαφορετική σημασία. Πολλοί πολίτες το αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό, πολλοί πολίτες των παλιών κρατών μελών έχουν την εντύπωση ότι η διεύρυνση εξυπηρετεί την υποβάθμιση των κοινωνικών προδιαγραφών και την περικοπή των φόρων. Βάσει της συζήτησης που είχαμε μαζί σας και με τον Επίτροπο McCreevy, δεν θεωρώ ότι μπορέσαμε να μεταδώσουμε ικανοποιητικά την σημασία που έχει για εμάς αυτό το κοινωνικό ζήτημα. Διαβάζοντας τώρα στους Financial Times –το κεντρικό φερέφωνο της Επιτροπής– ότι ο Επίτροπος McCreevy είναι εντελώς αντίθετος με την φορολογική εναρμόνιση, αναρωτιέμαι: είναι πραγματικά στόχος μας να μειώνουμε διαρκώς τους άμεσους φόρους και να μην μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες υποδομής μας; Είναι στόχος μας να επιτύχουμε μία κοινή Ευρώπη με ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο κοινωνικών προδιαγραφών; Στόχος μας πρέπει να είναι να επιτύχουμε –τα παλιά και τα νέα κράτη μέλη μαζί – μία κοινωνική Ευρώπη και θα ήθελα να υποβάλει σχετική έκθεση τον επόμενο χρόνο η Επιτροπή.

Οι Financial Times έγραψαν πρόσφατα ότι τα επόμενα χρόνια θα παραιτηθούν πολλοί πολιτικοί μεγάλων κρατών, όπως οι Σρέντερ, Σιράκ και Μπλερ. Στην Πολωνία έχουμε μία εντελώς νέα κυβέρνηση. Η Επιτροπή θα πρέπει στο διάστημα που θα εμφανιστούν νέες κυβερνήσεις και νέοι αρχηγοί κυβερνήσεων, που ίσως να μην είναι τόσο εξοικειωμένοι με την Ευρώπη, να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, γιατί διαφορετικά θα εξασθενήσει προοδευτικά η ευρωπαϊκή ιδέα. Αν αναλάβετε αυτόν τον ηγετικό ρόλο, θα σας υποστηρίξουμε, σας παρακαλώ όμως, εάν το κάνετε, να συμπεριλάβετε στους στόχους σας μια κοινωνική Ευρώπη!

 
  
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κ.κ. Επίτροποι, το πρόγραμμα εργασίας για το 2006 δεν είναι ένα τυχαίο πρόγραμμα. Πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα που θα κάνει και πάλι ορατή την ΕΕ για κάθε πολίτη, και μάλιστα θετικά.

Μπορεί το πρόβλημα της αξιοπιστίας και της αποδοχής της ΕΕ να μην βρίσκεται πια στα πρωτοσέλιδα του Τύπου, φυσικά όμως εξακολουθεί να υπάρχει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιστρέψει εκεί. Απέχει πολύ από το να έχει ξεπεραστεί. Γι’ αυτό, η πρόκληση για την ΕΕ είναι ακόμα μεγαλύτερη: η πολιτική της πρέπει να δείξει ότι συμφέρει πραγματικά τους πολίτες. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με μία κατανοητή πολιτική που έχει αποτελέσματα, και μάλιστα κατά το δυνατόν θετικά. Δεν σημαίνει την θέσπιση όσο το δυνατόν περισσότερων νόμων με τις κατά το δυνατόν ευρύτερες επιπτώσεις σε ένα κατά το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Όχι, το βασικό θέμα της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής πρέπει να είναι πάντα το πώς μπορούμε να φέρουμε την Ευρώπη στην κορυφή.

Ο τίτλος του προγράμματος εργασίας, η «απελευθέρωση ολόκληρου του δυναμικού της Ευρώπης», είναι ο σωστός. Αυτό άλλωστε ήταν και το εκλογικό πρόγραμμα των φιλελευθέρων το 2004 και χαίρομαι που το υιοθετήσατε. Γι’ αυτό επικροτώ επίσης το γεγονός ότι το πρόγραμμα εργασίας εκπονήθηκε σε συνεργασία με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Το να εκπονείται ένα κοινό πρόγραμμα όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Όλα τα άλλα είναι αποσπασματικά και η κοινή γνώμη δεν τα θεωρεί πλέον δικαιολογημένα.

Οι τέσσερις κύριοι τομείς, που αναφέρθηκαν ήδη, είναι ασφαλώς οι σωστοί. Επομένως, η απαίτηση να διαμορφωθεί αυτή η πολιτική έτσι ώστε να προσεγγίζει τους πολίτες απέχει ακόμα πολύ από την ικανοποίηση. Η δομή και το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος εργασίας δυστυχώς δεν ικανοποιούν το αίτημα της εγγύτητας προς τον πολίτη. Οπωσδήποτε, δεν αποτελεί βελτίωση της νομοθεσίας να μην έχουν καμία σχέση τα δύο μέρη που παρουσιάστηκαν και έτσι να μην υπάρχει συνοχή σε αυτό το πρόγραμμα.

Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένους τομείς που εμείς οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικούς. Είναι πολύ καλό που η ατζέντα της Λισαβόνας είναι πρώτη προτεραιότητα. Με μία συνεπή πολιτική για την παιδεία, την έρευνα και την ανάπτυξη θα δημιουργηθούν περαιτέρω θέσεις εργασίας και έτσι η ΕΕ θα γίνει πιο ανταγωνιστική. Φυσικά, εδώ συγκαταλέγεται και το να υλοποιηθεί η κοινή αγορά υπηρεσιών, και να περιλαμβάνει και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Επίσης, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η φιλόδοξη προώθηση της μεταρρύθμισης της γεωργικής πολιτικής, για παράδειγμα με την εκ νέου διάθεση περισσότερων πόρων στη γεωργική έρευνα και τεχνολογία.

Κατά τη γνώμη μας, στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να δοθεί η ίδια σημασία σε δύο πτυχές, συγκεκριμένα στην ανάγκη για ασφάλεια και στον σεβασμό των ελευθεριών. Δεν πρόκειται να επιτευχθεί μεγαλύτερη ασφάλεια ούτε να συντριβεί η τρομοκρατία όταν περικόπτονται οι ελευθερίες στην ΕΕ, εναντίον των οποίων στρέφεται άλλωστε η τρομοκρατία.

Η Ευρώπη είναι ένα μοναδικό πρότυπο παγκοσμίως για την εδραίωση διαρκούς ειρήνης μεταξύ χωρών που κάποτε ήταν εχθροί. Επίσης, η Ευρώπη είναι μοναδική στην ειρηνική εξαγωγή της οικονομίας της αγοράς, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι θαυμάσιο, όμως για να παραμείνει επιτυχημένη, πρέπει να υπαγορεύει σε όλους μας μια κοινή κατεύθυνση. Το θέμα είναι ποια θα είναι αυτή και, ως εκ τούτου, είναι υποχρέωσή μας ως ευρωπαίων νομοθετών να βρούμε κατανοητές, αξιόπιστες και άμεσες απαντήσεις. Αυτό πρέπει να είναι η καθημερινή μας ζωή και το καθημερινό μας έργο. Τις επόμενες εβδομάδες πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα του πώς γίνεται αυτό με το πρόγραμμα εργασίας για το 2006.

Πρέπει όμως πέρα από αυτό να υπάρχει ένα κοινό όνειρο που θα μας ενώνει ως Ευρωπαίους. Ο Victor Hugo είχε πει κάποτε πως τίποτα δεν είναι πιο ισχυρό από μια ιδέα που ήρθε η ώρα της. Μια τέτοια ιδέα ήταν και είναι η Ευρώπη. Το πρόγραμμα εργασίας μπορεί να αποτελέσει μία ψηφίδα στο μωσαϊκό αυτής της ιδέας, που όμως πρέπει να ταιριάζει στην εικόνα μιας Ευρώπης που θέλει να προχωρήσει και, κυρίως, να είναι πιο ισχυρή.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδος Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι Επίτροποι· ακούγοντάς σας, κύριε Barroso και διαβάζοντας το κείμενο της Επιτροπής το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μου είναι να σας ευχηθώ καλή δουλειά, και καλή δουλειά σε όλους μας αφού, για καθένα από τα σχέδια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εννοείται ότι θα έχει λόγο και ότι θα πρέπει να συναποφασίσει. Ακούγοντάς σας να μιλάτε περί «ευημερίας, αλληλεγγύης, ασφάλειας», ωραίο ακούγεται. Υπάρχουν και άλλα τρίπτυχα: ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη. Βρίσκουμε, επίσης, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τον όρο αξιοπρέπεια, όπως και τον όρο δικαιοσύνη. Λείπει όμως μια έννοια, αυτή της αειφορίας. Είπα στον εαυτό μου: πράγματι, η λέξη «αειφόρος» στα αγγλικά (sustainable) ακούγεται ωραία. H αντίστοιχη γαλλική λέξη, soutenabilité, είναι πολύ λιγότερο εύηχη. Ε λοιπόν, η λέξη “durabilité”, όπως λέμε, είναι ακόμα λιγότερο εύηχη. Ίσως ένα άλλο τρίπτυχο θα μπορούσε να είναι: ζωή, ελεύθερη κυκλοφορία και αγάπη. Μια απλή πρόταση κάνω!

Πιο σοβαρά τώρα, πού είναι ο επείγων χαρακτήρας; Ακούγοντάς σας –και είστε ευφράδης ομιλητής– λέμε: «Δίκιο έχει». Ωστόσο, υπάρχει κάτι που λείπει και η Ομάδα μου νιώθει διαρκώς μια κάποια δυσφορία. Αυτή η δυσφορία, για να το εκφράσω και πάλι με μια εικόνα, θα διαλυόταν πραγματικά αν η στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης που ανακοινώνετε για τον μήνα Δεκέμβριο δεν αποδεικνυόταν το αποπαίδι του μπαμπά Barroso. Διότι γνωρίζετε ότι αυτή η περίφημη εικόνα των τριών παιδιών σας έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας. Θα προσπαθήσω να γίνω κατανοητός: αναφέρεστε συνεχώς στην αμερικανική οικονομία, γνωρίζετε όμως άραγε ότι το οικολογικό αποτύπωμα της αμερικανικής οικονομίας αντιστοιχεί στο εξαπλάσιο εκείνου που μπορεί να αντέξει ο πλανήτης; Και ότι για τις ευρωπαϊκές οικονομίες αυτό το αποτύπωμα κυμαίνεται κάπου μεταξύ του τριπλάσιου και του τετραπλάσιου; Αυτό ακριβώς επισημαίνει μια μελέτη που πραγματοποίησε το Διεθνές Ταμείο Περιβάλλοντος και θα ήταν ενδιαφέρον, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης, να μας πει η Επιτροπή αν αναγνωρίζει αυτή τη διαπίστωση και αν αντλεί κάποια συμπεράσματα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές.

Όσον αφορά το ζήτημα των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας, οι οικολόγοι είναι απολύτως πεπεισμένοι ότι οι επιχειρήσεις είναι όχι οι βασικοί, αλλά ουσιαστικοί παράγοντες για την αειφόρο ανάπτυξη. Για αυτό και η Ομάδα μου, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια διελκυνστίδα μεταξύ του καθήκοντος να δίνουν λογαριασμό στους μετόχους τους ανά τρίμηνο και της ανάγκης εκπόνησης στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης και επενδύσεων σε μακροχρόνια βάση, επιμένει αδιαλείπτως στην ανάγκη θέσπισης αριθμητικών στόχων. Συνεπώς, θέλουμε η ανανεώσιμη ενέργεια να αντιπροσωπεύει το 20-25% μέχρι το 2020 και θέλουμε οχήματα που να καταναλώνουν 2,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα μέχρι το 2020, αφού το 70% της κατανάλωσης του πετρελαίου συνδέεται με τις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά το οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα, κύριε Barroso, θα ήταν σωστό να πείσουμε τους πολίτες ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά δεν οικοδομείται στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Γνωστοποιήστε από τώρα κιόλας –πράττοντας αυτό, δεν υπερβαίνετε τις εξουσίες σας– ότι ο συμβιβασμός που πρότεινε η κ. Gebhardt όσον αφορά την αρχή της χώρας προέλευσης βρίσκει σύμφωνη την Επιτροπή. Γνωστοποιήστε επίσης στα νέα κράτη μέλη, και κυρίως στις κυβερνήσεις, ότι οι περιοριστικές ρήτρες που επιβάλλονται στα εργασιακά δικαιώματα του συνόλου των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρησιμεύουν σε τίποτα, είναι απαράδεκτες και ότι την 1η Μαΐου 2006 μπορούν να αρθούν.

Ιδού ορισμένες από τις προτάσεις που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Δεν έχω τον χρόνο να συνεχίσω, αν όμως θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε σε ένα άλλο πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Barroso, στις αρχές της κοινοβουλευτικής περιόδου είχα πει στο Σώμα ότι αυτό το Κοινοβούλιο προήλθε από εκλογές στις οποίες είχαν ηττηθεί όλα τα κόμματα που βρίσκονται στην κυβέρνηση, με πρώτη τη χώρα σας, την Πορτογαλία.

Αυτό ήταν δείγμα μιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που αφορούσε και τις ευρωπαϊκές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ήταν αναγκαίο ένα άλμα προς τα εμπρός, το οποίο δεν υπήρξε ούτε μετά τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες που καταδίκασαν τη Συνταγματική Συνθήκη. Υπήρξε μάλιστα μια τάση να παρακαμφθεί η λαϊκή ετυμηγορία, αντί να αλλάξει η πολιτική.

Ακολούθησε στη συνέχεια ο κ. Μπλερ, ο οποίος εμφανίσθηκε ως η λύση για τα ευρωπαϊκά προβλήματα, ενώ είναι πρόδηλο ότι αποτελεί μάλλον αναπόσπαστο μέρος αυτών των προβλημάτων. Πράγματι, το εξάμηνο της Προεδρίας του πλησιάζει προς το τέλος και δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία ούτε για τον προϋπολογισμό. Κύριε Barroso, πρόκειται για μια αποτυχία για την οποία είστε συνυπεύθυνος με τον κ. Μπλερ, καθώς εσείς και η Επιτροπή σας υποστηρίξατε και μάλιστα ενισχύσατε όλες τις διαδικασίες που μας οδήγησαν στην κρίση.

Τι μπορούμε να πούμε για τις πρόσφατες τοποθετήσεις σας, όταν μας μιλήσατε για μια απλοποίηση που ουσιαστικά σημαίνει εγκατάλειψη των ορθών πρωτοβουλιών, όπως η οδηγία REACH, υπέρ των λανθασμένων, όπως η οδηγία Bolkestein; Το ζήτημα είναι ότι ο νεοφιλελεύθερος δρόμος οδηγεί την Ευρώπη σε αδιέξοδο. Το πρόβλημα δεν είναι η Ευρώπη, η διεύρυνση ή η Τουρκία, αλλά ο νεοφιλελευθερισμός, με τον οποίο μας προτείνετε σήμερα το ίδιο αδιέξοδο.

Αυτό που χρειαζόμαστε, όμως, είναι τελείως διαφορετικό. Πρέπει να εκπονήσουμε ένα σχέδιο ανάκαμψης της ποιοτικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής που μπορεί να επαναφέρει το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο ως εναλλακτική λύση και όχι ως κακέκτυπο του βορειοαμερικανικού μοντέλου.

Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε έναν στιβαρό και όχι έναν ισχνό προϋπολογισμό, ένα πακέτο κανόνων που θα προάγει την εναρμόνιση προς τα πάνω και όχι το κοινωνικό ντάμπινγκ της οδηγίας Bolkestein.

Είναι αναγκαία η συνεργασία των χωρών εντός και εκτός της Ευρώπης για την προώθηση μιας ποιοτικής ανάπτυξης και όχι ενός ανόητου ανταγωνισμού ή της ολέθριας δικτατορίας του ΠΟΕ. Είναι ανάγκη να θέσουμε στην πρώτη θέση την καινοτομία και το περιβάλλον και όχι την γελοία και καταστροφική επαναφορά της πυρηνικής ενέργειας. Χρειάζονται δίκτυα επικοινωνιών που θα επιβάλλουν τον σεβασμό για το περιβάλλον και δεν θα επιτρέπουν την καταστροφή του.

Πρέπει να χορηγήσουμε την ιθαγένεια στους μετανάστες και να μην επιτρέψουμε την επανάληψη επεισοδίων όπως αυτά της Λαμπεντούσα και της Μελίγια. Πρέπει να εγγυώμεθα τη δημοκρατία και όχι τα επονομαζόμενα πακέτα ασφάλειας που πλήττουν τα δημοκρατικά δικαιώματα και απορρίφθηκαν από το βρετανικό Κοινοβούλιο. Πρέπει να επιλέξουμε την ειρήνη και όχι τον πόλεμο. Πρέπει να ενισχύσουμε τη δημοκρατικότητα του Κοινοβουλίου και όχι ακόμη μια γραφειοκρατική εξουσία.

Χρειάζονται, τέλος, αριστερές κυβερνήσεις που θα επιδιώκουν την αλλαγή και όχι μεγάλες ανέφικτες συμμαχίες. Εμείς, προτείνουμε μια εναλλακτική ευρωπαϊκή Αριστερά που θα συμπλέει ολοένα και περισσότερο με μια ευρωπαϊκή κοινωνία που επιθυμεί την αλλαγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον κ. Barroso διότι παρουσίασε αυτό το αξιοθαύμαστο έγγραφο. Κύριε Barroso, η αποφασιστικότητά σας να δημιουργήσετε ένα ενιαίο κράτος της Ευρώπης δεν έχει μειωθεί από κάτι τόσο άβολο όσο τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες. Διερωτήθηκα μάλιστα μήπως η εκστρατεία του κ. Μπλερ για λιγότερη ρύθμιση και θέση περιττών νόμων σε αχρηστία σας επιβραδύνει ενδεχομένως λιγάκι· αλλά όχι: απτόητος, παρουσιάσατε το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας που εμφανίστηκε ποτέ στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κρίμα που η βρετανική προεδρία δεν μπήκε στον κόπο να προσέλθει σήμερα το πρωί για να σας ακούσει!

Πέρα από την επέκταση των εξουσιών στη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την καθιέρωση θεωρήσεων της ΕΕ, τα πάντα, μέχρι τους κανονισμούς για τα παιδικά παιχνίδια, παρατηρώ ότι, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, λέτε πως πρέπει να υπάρχουν επαρκή ελεγκτικά και ρυθμιστικά συστήματα. Αυτό ακούγεται μάλλον ως ανέκδοτο, την ίδια εβδομάδα στην οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο αρνείται για ενδέκατο έτος κατά σειράν να υπογράψει τους λογαριασμούς σας.

Χάσατε το Σύνταγμα και τώρα φέρεστε με περιφρόνηση προς τους ψηφοφόρους της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών. Πολλοί Γάλλοι θα αισθάνθηκαν ότι ψηφίζοντας «όχι» θα σταματούσαν την πλημμυρίδα της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας. Εντούτοις, όπως ακριβώς το 1940 τους απογοήτευσε η πίστη τους στη γραμμή Μαζινό, για άλλη μια φορά οι εχθροί των ελεύθερων, ανεξάρτητων κρατών πλαγιοκοπούν και καταβροχθίζουν τα πάντα.

Με αυτό το πρόγραμμα εργασίας, αποδείξατε ότι δεν έχετε μάθει τίποτε και απλώς δεν το αντιλαμβάνεστε.

(Χειροκροτήματα από την Ομάδα IND/DEM)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Barroso και ολόκληρη την Επιτροπή για την παρουσία τους εδώ σήμερα το πρωί. Είναι κρίμα που το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να ανταποδώσει, με αντίστοιχο επίπεδο προσέλευσης.

Ένας από τους κομβικούς παράγοντες στην αξιολόγηση του προγράμματος εργασίας είναι να επαληθεύσουμε ότι οι ιδέες και προτάσεις οι οποίες διατυπώνονται σε αυτό ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέλω να αναφερθώ εν συντομία σε ένα ή δύο θέματα τα οποία έθιξε ο Πρόεδρος Barroso στην παρουσίασή του. Ορθώς έκανε λόγο για τη σπουδαιότητα του γύρου της Ντόχα και του αντίκτυπου τον οποίο θα έχει, όχι μόνο εντός της Ευρώπης αλλά σε ολόκληρη την υφήλιο, στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και επίσης στη τήρηση υποσχέσεων ως προς πτυχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, αν και δεν προβλέπεται να εγκριθεί μια περιεκτική δέσμη μέτρων κοινωνικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου Barroso, ανησυχώ κάπως με τις απόπειρες οι οποίες γίνονται από ανθρώπους εντός της Επιτροπής και εντός αυτού του Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το γύρο συνομιλιών στο Χονγκ Κονγκ, να ζητηθούν περισσότερα τους αγρότες. Ζητείται από τους αγρότες να κάνουν περαιτέρω περιστολές και θυσίες, μολονότι τους είχαν πει ότι η μεταρρύθμιση του 1999 αποτελούσε τελειωτικό διακανονισμό της ΚΓΠ. Κατόπιν τους είπαν, το 2003 και το 2004, ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσαρμογές προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επικείμενες συνομιλίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ξαφνικά, εγείρονται ακόμη περισσότερες απαιτήσεις από τον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα. Αυτές είναι απαιτήσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε βιώσιμο, αειφόρο γεωργικό τομέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο δεν αφορά απλώς συμφέροντα αγροτών· είναι επίσης σαφέστατο και σημαντικότατο ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την επισιτιστική ασφάλεια, το επίπεδο και την ποιότητα των τροφίμων, και την ασφάλεια σε ό,τι αφορά το να διασφαλιστεί ότι η βιοποικιλότητα και οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις θα διατηρηθούν στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.

Όσον αφορά τις διάφορες προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας, χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται τώρα για μια ανακοίνωση με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών. Είναι πλέον καιρός να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα σοβαρά τα δικαιώματα των παιδιών, καθώς αυτά αποτελούν πάνω από το 40% του πληθυσμού μας αλλά δεν έχουν καμία κοινωνική υπόσταση ή θέση στις ευρωπαϊκές πολιτικές ή ιδέες, εκτός μόνο στις λέξεις που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε τη βούλησή μας να τα προστατέψουμε. Εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου, αυτές οι ιδέες που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να συνδεθούν τώρα και με την ασφάλεια του Διαδικτύου, καθώς έχουμε δει το Διαδίκτυο –παρ’ όλη την καλή προαίρεση, τη λαμπρή καινοτόμο φύση του και τις ευκαιρίες που προσφέρει σε όλους μας– να χρησιμοποιείται από ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να διαφθείρουν αθώες ψυχές και να διαστρέψουν τη χρήση του Διαδικτύου με παράνομες συναλλαγές σχετικές με την παιδοφιλία και την παιδική πορνογραφία.

Όσον αφορά την αειφορία, η αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου και των καυσίμων κατά τους τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει ωστικά κύματα σε όλες τις οικονομίες μηδεμιάς εξαιρουμένης, συγκλονίζοντας και τους ιδιώτες καταναλωτές. Ας μην λησμονούμε ότι η τιμή του πετρελαίου έχει επίπτωση όχι μόνο στην οικονομία ως σύνολο, αλλά επίσης σε σας και σε εμένα και σε όλους τους επί μέρους καταναλωτές, όχι μόνο στα καύσιμα που καταναλώνουν τα αυτοκίνητά μας, αλλά επίσης στην τιμή των αγαθών στα καταστήματά μας, στις μετακινήσεις μας από και προς την εργασία μας και ούτω καθεξής. Έχει έλθει η ώρα να κινηθούμε, ως προς την ενέργεια, προς μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, στην οποία θα μπορούμε να αξιοποιούμε τη συλλογική δύναμη των 25 κρατών μελών προκειμένου να ασκούμε πίεση για καλύτερη τιμή, και να συνδυάσουμε τα μυαλά, τη διάνοια και την καινοτομία που διαθέτουν αυτές οι 25 χώρες προκειμένου να διερευνήσουμε εναλλακτικούς τρόπους εφοδιασμού σε καύσιμα, και ιδιαίτερα να διερευνήσουμε νέους τρόπους και νέους μηχανισμούς διατήρησης ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη επίσης μια πρόταση οδηγίας για τα καύσιμα βιολογικής προέλευσης. Ωστόσο, πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην ηλιακή, αιολική και υδραυλική ενέργεια, καθώς αυτό μπορεί επίσης να συμβάλει τα μάλα σε ένα τελικό ενεργειακό σχεδιασμό.

Τέλος, ό,τι και αν λέει οποιοσδήποτε, οι δημοσιονομικές προοπτικές είναι η μόνη λύση. Εάν δεν έχουμε τα χρήματα, δεν μπορούμε να αναλάβουμε τις ενέργειες και τις πολιτικές που θέλουμε. Ωστόσο, κατά τον καθορισμό του ποιες πρέπει να είναι οι δημοσιονομικές προοπτικές, η ευθύνη ανήκει στα κράτη μέλη ώστε αυτά να διατυπώσουν μια δέσμη μέτρων, διότι αυτά είναι για άλλη μία φορά οι ταμίες της μελλοντικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτά εναπόκειται η απόφαση αν θα συνεισφέρουν χρήματα στα κονδύλια τα οποία χρειαζόμαστε προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτά τα σημαντικά μέτρα. Το γεγονός ότι, έως τώρα, οι κυβερνήσεις απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία επ’ αυτού είναι απαράδεκτο για όλους. Στην πραγματικότητα, αποτελεί ειρωνεία ότι οι κυβερνήσεις των νέων κρατών μελών είναι αυτές που δίνουν το παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λύσουμε το ζήτημα των δημοσιονομικών προοπτικών.

Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την αποτυχία να εξασφαλιστεί συμφωνία σαν λόγο για να δυσχεράνουμε, να παρεμποδίσουμε ή να παρακωλύσουμε τις προσπάθειες οι οποίες μπορούν να γίνουν αυτήν την περίοδο. Καλωσορίζω την ευκαιρία να συνεργαστώ με εσάς, Πρόεδρε Barroso, και με την Επιτροπή σας, προκειμένου να τηρήσουμε τις υποσχέσεις για αυτό το πρόγραμμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Barroso, είχαμε τη Θέουτα, είχαμε τη Μελίγια, τώρα έχουμε τα προάστια στις φλόγες. Τα μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο αναρωτιούνται και εμείς, τι κάνουμε; Ένα νομοθετικό πρόγραμμα. Για την αντιμετώπιση ποίου πράγματος; Για παράδειγμα, του φαινομένου του θερμοκηπίου, πράγμα που φαίνεται λογικό· όταν καίγονται αυτοκίνητα και σχολεία, όντως υπάρχει πρόβλημα ανόδου της θερμοκρασίας και, συνεπώς, τήρησης του πρωτοκόλλου του Κιότο. Θα μπορούσαμε, με την κ. Fischer-Boel, να καταστρέψουμε λίγο ακόμα τη γεωργία μας και κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο κ. Mandelson θα εξασφαλίσει μια συμφωνία στο Χονγκ Κονγκ και εμείς λίγη ακόμη ανεργία. Ας θεσπίσουμε ακόμη μερικές οδηγίες και το βουνό των νόμων θα καταλήξει να μας καταστήσει τελείως ανίσχυρους. Προτείνω μάλιστα έναν τίτλο για το νομοθετικό πρόγραμμα του κ. Barroso: «Επιχείρηση προπέτασμα καπνού», αφού πρόκειται για ένα προπέτασμα καπνού, που γίνεται με συμπαθητικές ιδέες, για την απόκρυψη όμως δραματικών πραγμάτων.

Μια τελευταία λέξη, Πρόεδρε Barroso, κάποια Χριστούγεννα τον πέμπτο αιώνα μ.Χ., πάγωσε ο Ρήνος λόγω κλιματικών αλλαγών. Χιλιάδες πύρινες άμαξες διέσχισαν τον Ρήνο και η Ρώμη δηώθηκε. Ξέρετε μήπως τι έκανε η ρωμαϊκή Γερουσία εκείνον τον χειμώνα του 483; Εκπονούσε ένα νομοθετικό πρόγραμμα.

(Ο κ. Cohn-Bendit διακόπτει τον κ. Martinez με τα λόγια «Κοίτα να δεις, ο τύπος φυσάει, ξέρει ιστορία»)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

Πρόεδρος. – Κύριε Cohn-Bendit, σας παρακαλώ, δεν θέλω σχόλια!

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κ.κ. Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε μπροστά μας 96 σχέδια προτεραιότητας, από τα οποία τα 32 είναι νομοθετικού χαρακτήρα. Μπράβο! Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η Ευρώπη μας δεν έχει σχέδια, και μάλιστα αν αναλογιστεί κανείς ότι τα νομοθετικά σχέδια που κανονικά θα έπρεπε να έχουν προτεραιότητα το 2006, δηλαδή οι περίπου 50 νομικές βάσεις για τα πολυετή προγράμματα 2007-2013, δεν περιλαμβάνονται καν στον κατάλογο.

Σήμερα, λοιπόν, συζητάμε βασικά για ένα πακέτο που είναι παραπλανητικό. Και τι απέγινε η επικουρικότητα και ο έλεγχός της; Το Συμβούλιο, που σήμερα λάμπει δια της απουσίας του, προξενεί γι’ άλλη μία φορά αμηχανία γιατί δεν συμμετέχει καθόλου σε αυτές τις εργασίες της Ολομέλειας ούτε, φυσικά, θέτει προτεραιότητες. Σε επιστολή τους της 19ης Οκτωβρίου, οι δύο προεδρίες του επόμενου έτους, η αυστριακή και η φινλανδική, ανακοίνωσαν μάλιστα δικό τους πρόγραμμα εργασιών για το 2006. Επομένως, το περιμένουμε, και περιμένουμε να δούμε επίσης πώς μπορούν να συμβιβαστούν όλα αυτά μεταξύ τους.

Ειδικά το Συμβούλιο θα μπορούσε στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας διαβούλευσης να δώσει ένα ωραίο μήνυμα επικουρικότητας και να συμπεριλάβει και τα εθνικά κοινοβούλια, όπως άλλωστε προβλέπει το Σύνταγμα. Θα μπορούσε επίσης να βάλει τη σφραγίδα του και σε αυτήν τη διαδικασία και να προσεγγίσει το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, αντί να μας αφήνει όλους στο σκοτάδι για το τι θα γίνει και ποιες προτάσεις έχει να παρουσιάσει το ίδιο το Συμβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιούργησε ένα αποθεματικό για θέσεις εργασίας στην Επιτροπή, η απελευθέρωση του οποίου εξαρτάται από την συμφωνία για το πρόγραμμα εργασίας. Καλό θα ήταν να περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα εργασίας πραγματικά όλα τα σχέδια, που άλλωστε ήδη γνωρίζουμε ότι βρίσκονται στην ατζέντα του 2006, και να ληφθεί περισσότερο υπόψη η ιδέα της επικουρικότητας αναφορικά με τις διαδικασίες και το περιεχόμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή είπε ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας αντανακλάται σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Πράγματι αντανακλάται εν μέρει σε αυτό, όχι όμως πλήρως. Θα θυμάστε, ίσως, ότι διεξήγαμε μια συζήτηση για την ισορροπία στη Στρατηγική της Λισαβόνας. Εμείς στο Κοινοβούλιο εκφράσαμε την άποψη ότι η κοινωνική πολιτική, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συνοχή δεν θα πρέπει να θεωρούνται προσθήκες μετά την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πίστευα ότι είχαμε συμφωνήσει ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε την κοινωνική πολιτική ως αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας της Λισαβόνας. Αυτό δεν αντανακλάται σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Η κοινωνική διάσταση είναι πολύ μικρή.

Μιλήσαμε για το γεγονός ότι καλύτερη νομοθεσία δεν σημαίνει εξ ορισμού λιγότερη νομοθεσία. Σημειώνω ότι, στον κοινωνικό τομέα, δεν υπάρχει καθόλου νομοθεσία. Υπάρχουν τρεις ανακοινώσεις και ένα Πράσινο Βιβλίο και αυτά τα επικροτώ· αλλά δεν υπάρχει καθόλου νομοθεσία. Δεν ισχύει το ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει διατυπώσει προτάσεις. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο από αυτές. Η πρώτη αφορά τις νέες μορφές απασχόλησης: αυτές που είναι γνωστές ως οι άτυπες μορφές απασχόλησης, από τις οποίες υπάρχει τώρα ένα καταιγισμός και οι οποίες σημαίνουν λιγότερη ασφάλεια, μειωμένη επιρροή και πιθανώς περισσότερο άγχος στους χώρους εργασίας. Ζητήσαμε μια οδηγία η οποία να επιλαμβάνεται αυτών των νέων μορφών απασχόλησης.

Κατά δεύτερον, εσείς, κύριε Barroso, και εγώ συμμετείχαμε σε μια διάσκεψη για την ανασυγκρότηση. Πίστευα ότι είχαμε συμφωνήσει ότι, προκειμένου να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας την ανασυγκρότηση, έπρεπε να το κάνουμε κατά τρόπο που να εμπλέκει τους εργαζομένους στη διαδικασία. Έχουμε όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχείρησης, και εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε ζητήσει μια λεπτομερή επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχείρησης. Δεν είδαμε τίποτα από όλα αυτά.

Τέλος, θέλω μόνο να αναφερθώ στο θέμα ενός προγράμματος ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες. Αυτό θα είναι ένα πρόγραμμα μη διακρίσεων, το οποίο θα έχει εφαρμογή όχι μόνο στον τομέα της αγοράς εργασίας, αλλά παντού. Και αυτό λάμπει δια της απουσίας του.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis (ALDE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής διότι διατύπωσε το πρόγραμμα της Επιτροπής σε ένα ιδιαίτερα πολιτικό πλαίσιο αναφοράς.

Θέλω να θίξω ένα μικρό θέμα: όταν έφθασα σε αυτή την αίθουσα πριν από έξι χρόνια, η ανάπτυξη του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς της Ευρώπης προσεγγιζόταν στο πλαίσιο του να επωφεληθούμε πλήρως από το ηλεκτρονικό εμπόριο και την άφιξη του ευρώ. Προς τούτο, υπήρχαν πολλές πρωτοβουλίες στον τομέα του αστικού δικαίου, οι οποίες εξασφάλιζαν ότι όταν δίνουμε τη δυνατότητα μετακίνησης, επιχειρηματικής δράσης, εργασίας, καινοτομίας, εμπορίου και αγοράς, δίνουμε το εξισορροπητικό νομικό πλαίσιο το οποίο παρέχει ασφάλεια και πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Μεσολάβησε ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας και έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία ο τομέας του ποινικού δικαίου, αλλά έπρεπε άραγε τούτο να γίνει με αποκλεισμό του αστικού δικαίου, το οποίο δικαιούται μόνο μία παράγραφο και καμία νέα πρωτοβουλία ή έστω διαβούλευση σε αυτό το πρόγραμμα; Αρκεί να δείτε τους ταχυδρομικούς σάκους σας για να αντιληφθείτε ότι δεν είμαστε συνεπείς στον τομέα του αστικού δικαίου. Αρκεί να κοιτάξετε την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Αναφορών. Η αδυναμία πρόσβασης στην αστική δικαιοσύνη ή η ανυπαρξία διασυνοριακών μηχανισμών αποκατάστασης καταστρέφει τις ζωές περισσότερων πολιτών μας από όσους, ευτυχώς, θίγονται άμεσα από την τρομοκρατία. Σας παρακαλώ να επικεντρωθείτε στο αστικό δίκαιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – (FI) Διάβασα το έγγραφο της Επιτροπής. Το συμπέρασμά μου είναι σαφές: πολλά λόγια και λίγη δράση. Η παγκοσμιοποίηση, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί μια επικαιροποιημένη εκδοχή του καπιταλισμού, θεωρείται δεδομένη, σαν να ήταν νόμος της φύσης. Η νομοθεσία της ΕΕ προωθεί την έννοια ότι η ευρωπαϊκή εργασία θα πρέπει να γίνει φθηνή εργασία, εξαγωγή θέσεων εργασίας και έπαρση σημαίας ευκαιρίας στις αγορές εργασίας των κρατών μελών.

Ερεύνησα το πρόγραμμα εργασίας, αναζητώντας μια νομική βάση για την ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ότι θα δοθεί στην Γαλλία μια επιπρόσθετη επιδότηση 50 εκατομμυρίων ευρώ λόγω των οχημάτων που κάηκαν στους δρόμους τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν πιστεύω ότι η ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί νομική βάση για αυτού του είδους την οικονομική βοήθεια και τίποτα παρόμοιο δεν προτείνεται ούτε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Μήπως η πρόθεση είναι να δωροδοκηθεί η Γαλλία μέσω παράνομων επιδοτήσεων για να εγκρίνει τα δημοσιονομικά σχέδια της ΕΕ;

Η Επιτροπή προτείνει τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, έτσι ώστε να έχει καλύτερη άποψη για αυτήν. Αυτό αποτελεί προπαγάνδα και κατήχηση, παρόλο που η Επιτροπή μιλά για επικοινωνιακό έλλειμμα. Με τον τρόπο που διαχέει τις πληροφορίες, η Επιτροπή αποτελεί δικτατορία της πλειοψηφίας, ή η δημοκρατία προσμετράται από τη στάση που υιοθετεί η πλειοψηφία όταν ακούει τις μειονότητες. Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία στα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες καταψήφισε την επικοινωνιακή και προπαγανδιστική δικτατορία της Επιτροπής.

Η απόρριψη του Συντάγματος ήταν δημοκρατική και δεν οδήγησε την ΕΕ σε κρίση. Η αποτυχία έγκρισης του δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013, ωστόσο, παρακωλύει το έργο της ΕΕ. Καθώς αυτή είναι πιθανώς μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει την εκπόνηση ετήσιων προγραμμάτων Διαρθρωτικών Ταμείων και άλλων προγραμμάτων, με άλλα λόγια το εναλλακτικό σχέδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – (DA) Κύριε Πρόεδρε, τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια θα πρέπει τώρα να διατρέξουν όλο το ετήσιο πρόγραμμα και, υπό τον τίτλο «Λιγότερα και καλύτερα», να το παρακολουθήσουν με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της αναλογικότητας. Θέλουμε να χειριζόμαστε λιγότερα θέματα και, έτσι, να κάνουμε ποιοτικότερο έργο. Η ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει μόνο δεσμευτική νομοθεσία σε διασυνοριακούς τομείς στους οποίους τα ίδια τα εθνικά κοινοβούλια δεν μπορούν να νομοθετούν αποτελεσματικά. Κατά τον τρόπο αυτό, οι ψηφοφόροι δεν θα έχουν τίποτα να χάσουν, αλλά μόνο να κερδίσουν, και εμείς θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα της συναπόφασης αντί να είμαστε αδύναμοι. Αν, ωστόσο, η ΕΕ οικειοποιείται εξουσίες σε τομείς στους οποίους τα ίδια τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να νομοθετούν, χάνουμε τόσο σε όρους επιρροής όσο και δημοκρατίας.

Η παρακολούθηση επί της βάσης της αρχής της εγγύτητας θα πρέπει να ξεκινήσει στις επιτροπές εμπειρογνωμόνων του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε οι κοινωνικές επιτροπές να χειρίζονται προτάσεις στον κοινωνικό τομέα και οι επιτροπές μεταφορών να ασχολούνται με προτάσεις για τις μεταφορές κλπ. – μια διαδικασία που εγκρίθηκε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας την περασμένη Παρασκευή. Συνεπώς, οι Επιτροπές Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα πρέπει να εκδίδουν γνωμοδοτήσεις και να συναντώνται στη Διάσκεψη των Επιτροπών Κοινοτικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) προκειμένου να εγκρίνουν το ετήσιο πρόγραμμα και να το κάνουν, κατά προτίμηση, κατά τρόπο ώστε να μπορούμε να δούμε ποιος ψήφισε τι. Το ετήσιο πρόγραμμα θα πρέπει στη συνέχεια να τηρείται και να συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μόνο τότε θα πρέπει να καλείται η Επιτροπή να ετοιμάσει νομοθεσία, η οποία στην περίπτωση αυτή θα τυγχάνει υποστήριξης από τη βάση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα κατάσταση, στην οποία η ίδια η Επιτροπή αναλαμβάνει την αρμοδιότητα και χρησιμοποιεί το μονοπώλιό της στις πρωτοβουλίες, τις 3 000 μυστικές ομάδες εργασίας της και την πρόσβασή της στο Δικαστήριο για να συγκεντρώσει ακόμη περισσότερες εξουσίες στις Βρυξέλλες.

Δεν υπάρχει τίποτα τόσο κακό που να μην είναι καλό για κάτι. Η συγκέντρωση οδήγησε ευτυχώς τους ψηφοφόρους να μην δώσουν τη συγκατάθεσή τους, όπως είδαμε στις Κάτω Χώρες και τη Γαλλία. Το ετήσιο πρόγραμμα, ωστόσο, περιέχει πολλά από το απορριφθέν Σύνταγμα. Οι αρνητικές ψήφοι θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Θα πρέπει να αποκλειστεί οτιδήποτε υπάρχει από το Σύνταγμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε – αν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να ευχαριστήσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λαμβάνω τον λόγο εξ ονόματος του νέου Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει δύσκολες, σαφείς και επείγουσες προκλήσεις. Ο εικοστός αιώνας οδήγησε αναμφίβολα τη γηραιά ήπειρο σε πρωτοφανή επίπεδα δημοκρατίας, προόδου και ευημερίας. Η εξαιρετική αυτή κατάσταση δημιούργησε, ωστόσο, και νέα προβλήματα που προκαλούν αστάθειες, κινδύνους και εντάσεις.

Οι πρόσφατες ταραχές στα προάστια των γαλλικών πόλεων αποτελούν σαφή απόδειξη ότι τα προβλήματα ασφαλείας δεν αφορούν πλέον μόνο τους κινδύνους που προέρχονται από χώρες εκτός των συνόρων μας. Πράγματι, ακόμα μία φορά η επικαιρότητα μας ωθεί να στρέψουμε το βλέμμα μας σε όσα συμβαίνουν στο σπίτι μας και μας ζητά να βρούμε λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που είναι τόσο συχνά και γνωστά, αλλά δυστυχώς πολλές φορές διαφεύγουν της προσοχής μας.

Η εποχή μας είναι μια εποχή εξαιρετικής ανάπτυξης που εναλλάσσεται με περιόδους στασιμότητας, μια εποχή προοπτικών που οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον, αλλά και νοσηρού κλίματος που μεταφέρουν οι απειλές, μια εποχή ευημερίας που οδήγησε, ωστόσο, στην εμφάνιση νέων ασθενειών. Είναι συνεπώς προφανές ότι ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι ακόμη μακρύς.

Συμφωνούμε με τα βασικά στοιχεία της εξεταζόμενης πρότασης. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, όπως παρουσιάσθηκε εκτενώς από τον Πρόεδρο Barroso, επικεντρώνεται ορθώς σε ορισμένους καίριους στόχους, όπως η ευημερία, η αλληλεγγύη και η ασφάλεια, καθώς και στον ρόλο της Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή. Πρόκειται για ζητήματα που απαιτούν συνεχή προσπάθεια, αποτελεσματική στρατηγική και συνεπώς επαρκείς πόρους για την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα μπορούν να επηρεάσουν πραγματικά την ευρωπαϊκή κοινωνικοοικονομική οργάνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ως συντονιστής της Ομάδας μου στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, θέλω να χαιρετίσω την προσοχή την οποία αποδίδει η Επιτροπή στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς σε ορισμένους σημαντικούς τομείς και να ευχαριστήσω για αυτό τον Επίτροπο και την ομάδα του.

Τούτων λεχθέντων, είμαι πολύ επικριτικός ως προς αυτό το έγγραφο συνολικά. Πρόκειται για παράξενο έγγραφο. Οι συνάδελφοι έκαναν λόγο για προτεραιότητες. Εγώ θέλω απλώς να παραθέσω ένα απόσπασμά του: «Η ύψιστη προτεραιότητα σήμερα είναι να επαναφέρουμε βιώσιμη δυναμική ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη». Αυτό αναφέρεται στη σελίδα 27 του εγγράφου. Υπό ποία έννοια έχουμε οποιαδήποτε προτεραιότητα, όταν έχουμε έναν ασυνάρτητο κατάλογο από 96 στοιχεία συγκεντρωμένα σε αυθαίρετη σειρά, χωρίς να καθίσταται σαφές ποιο είναι νομοθετικό και ποιο όχι; Πάντως σας λέγω τούτο, κύριε Barroso: υπό οποιαδήποτε έννοια σχεδιασμού εργασίας, θέλω να μάθω τι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Δεν θέλω απλώς να μάθω για 96 πράγματα τα οποία ξεκινάτε, θέλω να μάθω πώς προχωρείτε με το υπάρχον έργο το οποίο σας έχουμε ζητήσει να υλοποιήσετε και ποιες προτεραιότητες έχετε προσδιορίσει σε σχέση με αυτό.

Υπάρχει κάτι άλλο που θέλω να μάθω, διότι δεν έχω διόλου την αίσθηση ότι αυτό ισχύει. Είναι υπέροχο να βλέπουμε όλα τα μέλη της Επιτροπής εδώ, αλλά θέλουμε να σας δούμε να εργάζεστε πολύ καλύτερα από κοινού, σε πιο ενιαία χάραξη πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπίσετε το κρίσιμο ζήτημα που εσείς ο ίδιος θέσατε στην κορυφή του προγραμματισμού σας: την ανταγωνιστικότητα, τις θέσεις απασχόλησης και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Τούτο δεν πρόκειται να επιτευχθεί με 96 χωριστές προτάσεις, αλλά με το να εργαστεί συλλογικά η Επιτροπή σας προκειμένου να τύχει αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Αυτό το λέω και στην κ. Wallström η οποία κάθεται εδώ και η οποία υποτίθεται ότι μας βοηθά να μεταδώσουμε αυτά τα πράγματα – υποτίθεται ότι μας βοηθά. Πώς μπορώ να πάω στους ψηφοφόρους μου και στις επιχειρήσεις της εκλογικής μου περιφέρειας για να πω ότι η Επιτροπή πρόκειται να εργαστεί για την ανταγωνιστικότητα και για θέσεις απασχόλησης με αυτό το σύνολο 96 ασυνάρτητων προτάσεων;

Θα έλεγα, ωστόσο, ότι αξίζει να δούμε το έργο του Επιτρόπου Verheugen σχετικά με τα αυτοκίνητα, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για ολοκληρωμένη ανταγωνιστικότητα. Θα ήθελα να τον συγχαρώ για αυτήν την πρωτοβουλία και για πολλές άλλες. Ας δούμε περισσότερο έργο αυτού του τύπου και όχι αυτόν τον κατάλογο προτεραιοτήτων με ασύνδετες μεταξύ τους προτάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, πολλοί προηγούμενοι ομιλητές έκαναν επίσης τη σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμμετέχω στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, η οποία επίσης έχει πολλές διατλαντικές επαφές. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι υπάρχει ένα είδος ανατροπής στην εκτίμηση των εξελίξεων, ιδιαίτερα στη χρηματοοικονομική αγορά.

Δεν γνωρίζω αν είδατε το πρωτοσέλιδο των σημερινών Financial Times, το οποίο για άλλη μία φορά έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μας ζηλεύουν για αυτό που πέτυχε το Σώμα στην περασμένη περίοδο συνόδου. Τον Οκτώβριο, ασχοληθήκαμε με έναν τόμο 800 σελίδων κανονισμών για τις ανάγκες σε κεφάλαιο των τραπεζών, που μας κάνει να προηγούμαστε κατά πολύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει επαρκώς. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το βιβλίο του Jeremy Rifkin The European Dream, αλλά το βιβλίο αυτό επίσης υποδεικνύει ότι η αντίληψη που έχουμε ως προς αυτό είναι μερικές φορές λανθασμένη.

Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι η Επιτροπή δεν συνειδητοποιεί ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα με τη Στρατηγική της Λισαβόνας και με τη μακροοικονομική πολιτική. Στην Ευρώπη, παρασύρουμε ο ένας τον άλλο σε κατάθλιψη όταν κάποια πράγματα πηγαίνουν λάθος, αλλά ξεχνάμε ότι αυτά αποτελούν επίσης ευκαιρίες. Μπορούμε, για παράδειγμα, να κεφαλαιοποιήσουμε τη δυσαρέσκεια που υπάρχει σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προκειμένου να επιτύχουμε τώρα καλύτερη μακροοικονομική πολιτική και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλεονέκτημά μας στον τομέα των κανονισμών των χρηματοπιστωτικών αγορών ώστε να αναπτύξουμε αποτελεσματικά τις επενδύσεις που αυτό μπορεί να δημιουργήσει και να κάνουμε την Επιτροπή να κατευθύνει αυτήν τη μακροοικονομική πολιτική.

Φοβούμαι ότι η στάση ότι η αγορά θα τα καταφέρει μόνη της προέρχεται από τις φιλελεύθερες απόψεις σας. Πιστεύω ότι οι Αμερικανοί μπορούν να σας βοηθήσουν να αποδιώξετε αυτή την έννοια. Η αγορά δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνη της. Θα πρέπει εμείς να δείξουμε τον δρόμο και σε αυτό αναμένουμε ηγετική στάση από την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν θα επιτύχει αν δεν βασιστεί στην κοινή ευθύνη. Δεν αρκεί η θέσπιση μόνο μιας κοινής αγοράς και ενός κοινού νομίσματος, ακόμη κι αν πράγματι προωθούν την ολοκλήρωση. Οι προτεραιότητες της Επιτροπής για ευημερία, αλληλεγγύη και ασφάλεια είναι σημαντικές και σωστές.

Υπάρχουν 18,8 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη – σχεδόν 20 εκατομμύρια. Τι σημαίνει γι’ αυτούς η ΕΕ και τι προσφέρει; Πάντως όχι αλληλεγγύη, ευημερία ή ασφάλεια. Τα λόγια μόνο δεν αρκούν: χρειαζόμαστε συγκεκριμένη δράση.

Κύριε Πρόεδρε, η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στα ουσιώδη. Η απόφαση της Επιτροπής να εξαλείψει τους περιττούς κανονισμούς και τη γραφειοκρατία και να απλουστεύσει το δίκαιο της ΕΕ θα πρέπει να υποστηριχθεί. Επιπλέον, ελπίζω ότι η αρχή της επικουρικότητας θα εφαρμοστεί επιτέλους. Αυτό θα φέρει επίσης τους πολίτες μας πιο κοντά στην ΕΕ και θα δώσει στην ΕΕ την εντολή να φέρει εις πέρας το έργο της.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής αντικατοπτρίζει τις φιλότιμες προσπάθειές της για την εξυπηρέτηση, με τον καλύτερο τρόπο, των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιλογών του κεφαλαίου.

Παρά τις αντιθέσεις που εκφράζονται στο Συμβούλιο, προωθείται συμφωνία με σαρωτικές αλλαγές για τις δημοσιονομικές προοπτικές του 2007-2013 σε βάρος των αγροτών και, γενικότερα, των εργαζόμενων.

Η Επιτροπή προσπαθεί να προσαρμόσει το νομοθετικό πρόγραμμά της για το 2006 στα νέα δεδομένα όχι με αλλαγές πολιτικής κατεύθυνσης αλλά με βάση τις δεσμεύσεις της για την 5ετή θητεία της και τις επιλογές των μονοπωλίων. Κύριος άξονας της πολιτικής της είναι η επικοινωνιακή πολιτική. Η φθορά, η εξαγορά των συνειδήσεων και η ταξική συνεργασία γίνονται τα μέσα για τον εγκλωβισμό των λαϊκών μαζών και την αποδοχή των πιο αντιδραστικών αντιλαϊκών μέτρων.

Περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών. Στο στόχαστρο η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, ταχυδρομείων κλπ, ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, νέα μέτρα ναυτιλιακής πολιτικής, προώθηση νέων φορολογικών μέτρων σε βάρος των εργαζομένων.

Ενιαία στρατηγική για την προώθηση των αντιλαϊκών στόχων της Λισαβόνας στη βάση των εθνικών προγραμμάτων δράσης και προώθηση των αντεργατικών σχεδίων για τη νεολαία, τις γυναίκες και, γενικότερα, για τους εργαζόμενους.

Το πρόγραμμα αυτό της Επιτροπής βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις διεκδικήσεις και τους στόχους των εργαζομένων και για τον λόγο αυτό οι αγώνες τους το επόμενο χρονικό διάστημα θα κλιμακωθούν για το δικαίωμα στη δουλειά, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την υπεράσπιση των λαϊκών ελευθεριών, την ειρήνη και ισότιμες σχέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, παρόλο που έχω κατά κάποιο τρόπο αιφνιδιαστεί από την ανοχή της Επιτροπής ενώπιον της άρνησης αυτού του είδους, και από το γεγονός ότι –κατ’ ουσίαν– αγνοεί παντελώς την πρόδηλη προειδοποίηση του γαλλικού και ολλανδικού «όχι» στα ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα, το 2006, κυρίως, θα είναι το έτος της οριστικής αρχής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και της Τουρκίας, που αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι όχι μόνο αγνοεί πλήρως τη δημοκρατική βούληση της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων, αλλά και ότι είναι πρόθυμη να παραβλέψει ίδιους νομικούς κανόνες, το κατά τα άλλα ιερό κοινοτικό κεκτημένο.

Σε κάθε περίπτωση, είμαι περίεργος να μάθω ποια τεχνάσματα, ψεύδη και μυθεύματα θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή, παρά την πρόβλεψη του πρώην Επιτρόπου γεωργίας, κ. Franz Fischler, ότι η Τουρκία, τελικά, θα μπορέσει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική και ότι το κόστος δεν θα είναι δυσβάσταχτο. Αυτό δεν θα μας σταματήσει από το να επαναλαμβάνουμε ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο αβάσιμη όσο και μη δημοκρατική.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος Barroso σήμερα το πρωί, ήταν η ανάγκη να εμπνεύσουμε τους πολίτες της Ευρώπης, υπερβολικά πολλοί από τους οποίους έχουν απογοητευτεί από την όλη σύλληψη της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Προς τούτο, χρειάζεται να δώσουμε φωνή στους υπέρ της Ευρώπης λόγους, από την άποψη ότι η Ευρώπη αφορά τη ζωή και τις ανησυχίες των ανθρώπων, τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες τους. Πρέπει να βοηθήσουμε την Ευρώπη να ανακαλύψει εκ νέου τον δυναμισμό της για οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, περικόπτοντας αμείλικτα τη σπατάλη και τη γραφειοκρατία, και επικεντρώνοντας την προσοχή στις προϋποθέσεις αυτού του προγράμματος.

Αυτές οι προϋποθέσεις είναι, ομολογουμένως, η απορρύθμιση και οι χαμηλότεροι φόροι, αλλά είναι επίσης το να ζουν υγιέστεροι άνθρωποι σε υγιέστερο περιβάλλον. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να παρέχουμε τα μέσα σε όσους είναι λιγότερο ικανοί να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες της ζωής, σε όσους ζουν με αναπηρίες, θανατηφόρες ασθένειες και μέσα στη φτώχεια. Επομένως, προσβλέπουμε στο ότι η Επιτροπή θα αυξήσει τις ευθύνες της για την υγεία, την προαγωγή της υγείας, τη δημόσια υγεία, τα έκτακτα περιστατικά υγείας, την ψυχική υγεία, την αναπηρία, την κινητικότητα των ασθενών και την ενημέρωση των ασθενών.

Χρειάζεται επίσης να προωθήσουμε το πρόγραμμά μας για το περιβάλλον, την αλλαγή του κλίματος, την εμπορία εκπομπών, την ποιότητα του αέρα, τη μείωση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, τον θόρυβο και το αστικό περιβάλλον, την προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας και των οικοτόπων, και τη μείωση των δοκιμών σε ζώα.

Αυτό που έχουμε να πούμε σχετικά με την Ευρώπη αφορά εξίσου τις πολιτικές μας για τον αναπτυσσόμενο κόσμο, αλλά τίποτε από αυτά δεν είναι δυνατόν χωρίς επαρκή παρακολούθηση και επιβολή ή κατάλληλο έλεγχο του προϋπολογισμού. Αυτές οι πτυχές πολύ συχνά διαψεύδουν τις καλές προθέσεις μας για την Ευρώπη και συμβάλλουν στις αμφιβολίες των ανθρώπων, για το αν η Ευρώπη είναι ικανή να αποτελέσει ευχάριστη είδηση για αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Poul Nyrup Rasmussen (PSE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ζητήσω να θέσετε το ζήτημα της σημερινής μικρής συμμετοχής στη συνεδρίαση στην επόμενη σύνοδο της Διάσκεψης των Προέδρων. Νομίζω ότι οφείλουμε να σεβόμαστε την Επιτροπή: όλοι οι Επίτροποι που μπορούσαν να παρευρεθούν παρευρίσκονται. Η χαμηλή προσέλευση σε αυτήν την αίθουσα είναι απλώς απαράδεκτη και φανερώνει έλλειψη σεβασμού προς την Επιτροπή. Ασφαλώς θα θίξω αυτό το θέμα στη δική μου Ομάδα, απόψε.

Κύριε Barroso, το πρόβλημα δεν έγκειται σε όσα περιέχει το πρόγραμμά σας. Στον λίγο χρόνο που διαθέτω ακόμη, θα ήθελα να σκιαγραφήσω το πρόβλημα θίγοντας κάποια μείζονα θέματα.

Στη σημερινή προφορική σας παρουσίαση είπατε τα εξής:

(FR) «Πρέπει να συνδέσουμε τα προγράμματα αυτά με τις πολιτικές μας προτεραιότητες, να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης και να ενισχύσουμε τις εθνικές και ευρωπαϊκές προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση και τις επενδύσεις» και συνεχίσατε: «επενδύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπό το πρίσμα της οικονομίας του αύριο, της καινοτομίας, της γνώσης και των νέων υποδομών. Αυτοί οι δύο τύποι επενδύσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να συμβαδίζουν».

(EN) Καλώς. Σύμφωνοι. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, ας κάνουμε μια συμφωνία σήμερα, στην οποία θα πείτε στο Σώμα ότι κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, εσείς και η Επιτροπή σας θα διατυπώσετε μια στρατηγική προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, όταν συναντηθούμε την άνοιξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Απασχόλησης, θα έχουμε αυτό το μήνυμα ως κοινή προσέγγιση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εσείς, από κοινού με τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις και την Επιτροπή ως σύνολο, θα εμπνεύσετε τις κυβερνήσεις να κάνουν μια συμφωνία, υποσχόμενες ότι κατά τα επόμενα δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια θα επενδύσουν ταυτόχρονα και θα συντονίζονται. Θέλω απλώς να συντονίσουμε τις επενδύσεις μας προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ενεργά την οικονομική μας αλληλεξάρτηση.

Ουσιαστικά, το όραμά μου είναι το ίδιο με αυτό της Επιτροπής: αυτή η θαυμαστή Ευρώπη θα μπορούσε να επιτύχει περαιτέρω ανάπτυξη. Ναι, πρέπει να προβούμε σε μεταρρυθμίσεις, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, και τούτο απαιτεί συντονισμό, οπότε ας διαμορφώσουμε από κοινού μια στρατηγική. Αναμένω την απάντησή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Θα διαβιβάσω, όπως ζητήσατε κύριε συνάδελφε, στα αρμόδια όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την παρατήρησή σας για την ελαφρώς άδεια αίθουσά μας. Η προεδρία της συνεδρίασης προφανώς και εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή παρίσταται σε πλήρη σύνθεση για αυτή τη σημαντική συζήτηση, έστω και αν τα έδρανα του Συμβουλίου είναι μάλλον άδεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, πριν από ένα χρόνο, ο Πρόεδρος Barroso μας υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της υπόθεσης Buttiglione ότι θα καθιστούσε τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα κύρια προτεραιότητα. Αυτό είναι καλό, διότι είναι και αυτό που αναμένει ο κόσμος. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ίχνος αυτής της υπόσχεσης στο πρόγραμμα εργασίας. Μπορεί να υπάρξει μια ανακοίνωση το 2006 για την ισότητα των φύλων, την οποία επικροτούμε, αλλά τι γίνεται με τις άλλες κατηγορίες διακρίσεων; Τι συνέβη με την οριζόντια νομοθεσία κατά των διακρίσεων; Τα δικαιώματα όλων των πολιτών πρέπει να μπορούν να γίνονται σεβαστά ενώπιον του δικαστηρίου· αν αυτό δεν ισχύει, η πολιτική κατά των διακρίσεων της ΕΕ δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο έχει γραφτεί. Γιατί, αλήθεια, δεν συμπεριλήφθηκε η υπεσχημένη μελέτη σκοπιμότητας στη νέα νομοθεσία του άρθρου 13 και τι νέο υπάρχει σχετικά με τις προτάσεις που ζήτησε το Κοινοβούλιο όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των έγγαμων ζευγαριών ιδίου φύλου;

Θα προωθήσει πράγματι η Επιτροπή του Προέδρου Barroso τα θεμελιώδη δικαιώματα; Θα έχουμε τελικά μια πραγματική Ένωση αξιών ή θα μείνουμε στις κενές υποσχέσεις;

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Berger (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, εκπροσωπώ εδώ την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και είμαι υποχρεωμένη να διαπιστώσω ότι, ακόμα και σε σχέση με τις πολύ μετριασμένες προσδοκίες της επιτροπής μας, το πρόγραμμα εργασίας και το νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής είναι χαμηλών απαιτήσεων και κατά τη γνώμη μας πολύ απογοητευτικά.

Σε όλους τους τομείς για τους οποίους δηλώσαμε ενδιαφέρον και εσείς δώσατε –τουλάχιστον στα λόγια– προτεραιότητα, όπως για παράδειγμα το αστικό δίκαιο, το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα του καταναλωτή, βρίσκουμε μόνο προτάσεις μη νομοθετικού περιεχομένου. Σε ορισμένους τομείς, για τη σημασία των οποίων ωστόσο πάντα συμφωνούμε, όπως π.χ. το δίκαιο για τις ευρεσιτεχνίες, δεν βλέπουμε απολύτως καμία πρωτοβουλία για να προχωρήσουμε εδώ στην Ευρώπη, μολονότι πάντα συμφωνούσαμε πως η νομοθεσία για τις ευρεσιτεχνίες είναι πολύ σημαντική για την καινοτομία. Ακόμα, δεν βλέπω καμία πρωτοβουλία για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Ταυτόχρονα, υποχρεωνόμαστε να διαπιστώσουμε ότι αποσύρετε προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που μας ενδιαφέρουν πραγματικά – αν και αναγνωρίζω ότι εδώ υπάρχουν προβλήματα, όπως π.χ. με το καταστατικό των εταιριών σε αμοιβαία βάση, και για το ευρωπαϊκό δίκαιο περί σωματείων. Προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια να δημιουργήσουμε ειδικά ευρωπαϊκά καταστατικά για τον εμπορικό τομέα, αλλά προφανώς αρνούμαστε στον συνεταιριστικό τομέα, την κοινωνική οικονομία, την κοινωνία των πολιτών, τις διευκολύνσεις που θα μπορούσε να προσφέρει το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Υποβάλαμε κι εμείς προτάσεις για τομείς όπου μπορούμε να ανακαλέσουμε την νομοθεσία και δεν θεωρούμε απαραίτητους τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά η Επιτροπή δεν τις υιοθέτησε. Ένα παράδειγμα είναι ο μεσολαβητικός τομέας, όπου πρέπει να ασχοληθούμε με μία πρόταση οδηγίας μολονότι σας είπαμε με αφορμή την Πράσινη Βίβλο ότι ο τομέας αυτός υπόκειται στην επικουρικότητα και δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει σχετική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γενικά, κατά τη γνώμη μου, δεν ακούσατε αρκετά προσεκτικά αυτά που σας είπε το Κοινοβούλιο κατά την φάση της προετοιμασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, επιδοκιμάζω πολλές πτυχές του προγράμματος της Επιτροπής, αλλά απογοητεύθηκα διότι δεν υπάρχουν περισσότερες αναφορές στους ανάπηρους ή στους ηλικιωμένους. Θα ήθελα να υπήρχε συγκεκριμένη οδηγία για την αναπηρία, η οποία να ποινικοποιούσε τις διακρίσεις ως προς την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, και άλλη μία για την τρίτη ηλικία.

Σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, θα ήθελα επίσης να τροποποιηθεί η οδηγία του 2000 για τους βιολογικούς παράγοντες, προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας από τη μόλυνση με τον ιό HIV και τον ιό της ηπατίτιδας C λόγω τραυματισμού από βελόνα. Κάθε χρόνο συμβαίνουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο τέτοιοι τραυματισμοί σε όλη την έκταση της Ευρώπης.

Ωστόσο, χαιρετίζω τη δέσμευση του Προέδρου της Επιτροπής να περιορίσει την περιττή νομοθεσία, η οποία, φυσικά, αποτελεί βάρος για τις επιχειρήσεις. Με αυτό το πνεύμα, θα μπορούσε να επανεξετάσει την οδηγία του 2004 για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη σοβαρή επίπτωση την οποία θα μπορούσε να έχει στη χρήση συσκευών σάρωσης MRI προηγμένης τεχνολογίας και να βρει τρόπο να προωθήσει την τροποποίηση αυτής της οδηγίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, στο μέλλον, οι συσκευές σάρωσης MRI θα προστατεύονται;

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Πρόεδρο Barroso για την έκθεση που παρουσίασε σήμερα το πρωί. Ωστόσο, όπως και άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να του ζητήσω και εγώ να συγκεντρώσει τις προτεραιότητες, προκειμένου να προσδιορίσουμε με σαφήνεια το σύνολο των προτάσεων και των στόχων που θέτουμε για τα προσεχή πέντε έτη.

Κανείς δεν ξεχνά ότι η προηγούμενη Επιτροπή υπό τον κ. Πρόντι κατόρθωσε στην πραγματικότητα να υλοποιήσει μόλις το 50% των στόχων που προέβλεπε αρχικά το πρόγραμμά της. Θεωρώ ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν ωφελούν, ιδίως σε μια Ευρώπη που έχει ανάγκη να πιστέψει στην Ευρώπη. Συνεπώς, η πρώτη συμβουλή που θα ήθελα να σας δώσω είναι να συγκεντρώσετε και να ιεραρχήσετε το συντομότερο δυνατόν τους στόχους που θέλουμε να θέσουμε.

Στη συνέχεια, θα πρέπει ασφαλώς να αφιερωθούμε στα μεγάλα ζητήματα. Η έκθεση που παρουσιάσατε σήμερα το πρωί θίγει πολλά θέματα. Ως συντονίστρια της Ομάδας τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα ένα σημείο, για το οποίο εσείς έχετε καταβάλει ασφαλώς μεγάλες προσπάθειες με σκοπό την επίτευξη ενός σημαντικού στόχου, όπως η δημιουργία ενός οδικού χάρτη για την ισότητα των φύλων.

Πέραν του σημείου αυτού, θα ήθελα, ωστόσο, να σταθούμε και στο ζήτημα της εργασίας. Γνωρίζετε ότι σήμερα στην Ευρώπη, υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα σε αυτούς που έχουν περισσότερα και σε αυτούς που έχουν λιγότερα δικαιώματα, ανάμεσα σε όσους έχουν και σε όσους δεν έχουν δουλειά, σε όσους έχουν δικαίωμα σε μια ποιοτική εκπαίδευση και σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή, όπως συμβαίνει στα προάστια των Παρισίων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που σήμερα αφορά μια χώρα, αλλά αύριο μπορεί να επηρεάσει και άλλες.

Για τον σκοπό αυτόν, αποκτά θεμελιώδη σημασία ο ρόλος των γυναικών στην Κοινότητα και προπαντός ο ρόλος των γυναικών στον κόσμο της εργασίας. Είναι συνεπώς αναγκαίο να αντιμετωπίσουμε, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, το ζήτημα της μικρής παρουσίας των γυναικών στον κόσμο της εργασίας, γυναικών που είναι συχνά αναγκασμένες να δέχονται κακοπληρωμένες θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ και εγώ να χαιρετίσω την παρουσία ολόκληρης της Επιτροπής και να εκφράσω τη θλίψη μου για την απουσία πολλών συναδέλφων, η οποία εν μέρει οφείλεται στο ότι έχουμε όλοι τηλεοπτικές οθόνες στα γραφεία μας και είναι τόσο εύκολο να παρακολουθείς τις συζητήσεις ενώ εργάζεσαι στο γραφείο σου. Ωστόσο, θα ήταν πολύ καλύτερο αν οι βουλευτές ήταν εδώ. Παρ’ όλα αυτά, όσα λέγονται εδώ ασφαλώς δεν χάνονται: ακούγονται έξω.

Χαιρετίζω την αναφορά του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής στο Σχέδιο Δ για τη δημοκρατία, τον διάλογο και τη συζήτηση. Δεν εστιάζει σε αυτό η συζήτησή μας τώρα. Πρέπει να θυμούμαστε ότι αυτό το πρόγραμμα εργασίας είναι πολύ σημαντικό, αλλά περιλαμβάνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο είναι μια βαθιά συζήτηση για τα πού πηγαίνει η Ευρωπαϊκή μας Ένωση, ποιο είναι το μέλλον της.

Βρισκόμαστε σε περίοδο προβληματισμού –και δη σε περίοδο περισυλλογής όσον αφορά το Σύνταγμα– η οποία έχει αρχίσει με βάση όχι το κείμενο αλλά το πλαίσιο αναφοράς. Μέρος εκείνου του ευρύτερου πλαισίου είναι αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Μέρος εκείνου του πλαισίου είναι το μέλλον του κοινωνικού και οικονομικού μας προτύπου με την ειδική σύνοδο κορυφής στο Hampton Court. Μέρος εκείνου του πλαισίου είναι η ανάγκη να καταλήξουμε το Δεκέμβριο σε αυτήν την κρίσιμη συμφωνία, την οποία είχαμε πλησιάσει στο Λουξεμβούργο, όσον αφορά τον μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό. Εάν μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε σωστά αυτό το πλαίσιο αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος εργασίας, τότε θα είμαστε σε θέση να επανέλθουμε και να εξετάσουμε το κείμενο του Συντάγματος σε ένα ή δύο χρόνια για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με τον καλύτερο τρόπο σχετικά με αυτό.

Ας μου επιτραπεί να θίξω ένα άλλο θέμα: την καλύτερη ρύθμιση. Είμαστε όλοι στο πλευρό σας σε αυτό το θέμα, κύριε Barroso. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο, στο οποίο οι αντιευρωπαίοι της χώρας μου και άλλοι παριστάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μία ογκώδη μηχανή η οποία παράγει γραφειοκρατία και εκτοξεύει ρυθμίσεις, επιβάλλεται σε όλους μας να επισημάνουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όταν την αντιλαμβανόμαστε σωστά, είναι άσκηση για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από βάρη, παρέχει ένα σύνολο κανόνων για την κοινή αγορά, ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μία καταχώριση εμπορικού σήματος, μία αίτηση προς συμπλήρωση, ένα τέλος που πρέπει να καταβληθεί αντί για 25. Η καλή ευρωπαϊκή ρύθμιση περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σε αυτήν τη συζήτηση πρέπει να επισημανθεί και αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι Επίτροποι, η σημερινή συζήτηση αποδεικνύει ότι έχει διαμορφωθεί μια πραγματική κουλτούρα διαλόγου μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τον προγραμματισμό που, μακράν του να αποτελεί μια γραφειοκρατική ή στατιστική άσκηση, είναι ουσιαστικό πολιτικό στοιχείο –και εκφράζω τη χαρά μου ως Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών– ευχαριστώ την κ. Wallström για τις πολλαπλές εμφανίσεις της ενώπιον της Διάσκεψής μας, καθώς και τους Επιτρόπους που συζήτησαν σε διμερή βάση με τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές επιτροπές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Βεβαίως, απαιτούνται ορισμένες βελτιώσεις – μεταξύ άλλων και εδώ στο ΕΚ σε ό,τι αφορά τις παρουσίες σε αυτή την αίθουσα.

Με την επιφύλαξη της ανάλυσης του προγράμματος εργασίας που προτείνουν οι πολιτικές ομάδες, ανάλυση στην οποία θα προβούν οι εν λόγω Ομάδες ενόψει της έγκρισης της πρότασης ψηφίσματος κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου, νομίζω ότι δύναμαι να επιβεβαιώσω πως συμπεριλαμβάνονται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον προγραμματισμό οι βασικές προτεραιότητες που εκφράζουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στα μεγάλα κεφάλαια του προγράμματος, ήτοι η προτεραιότητα, η αλληλεγγύη, η ασφάλεια και η εξωτερική ευθύνη.

Αντιθέτως, αναδεικνύονται δύο σημεία διαφωνίας επί της ουσίας σε ό,τι αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ορισμένες προτάσεις δεν έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή. Ωστόσο, το σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης, να τηρείται πλήρως ενήμερο για τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή, στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος πρωτοβουλίας της, δεν έδωσε συνέχεια σε αυτές τις επιδιώξεις του ΕΚ.

Μια ακόμα λέξη σε σχέση με τον στόχο της Ατζέντας της Λισαβόνας: σε σχέση με την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, τη συνοχή και την έρευνα, χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό και δημοσιονομικές προοπτικές.

Τέλος, ο προγραμματισμός δεν αποτελεί παρά ένα μόνο από τα σκέλη μιας ευρύτερης ατζέντας υπό τον τίτλο «βελτίωση της νομοθεσίας» και εν προκειμένω, προσδίδουμε μεγάλη σημασία στη μεταφορά και στην απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είναι αναγκαία μια προσήκουσα λύση όσον αφορά την επιτροπολογία και θέλω να επιμείνω στην ανάγκη να συμπεριληφθούν από το ερχόμενο έτος στο νομοθετικό πρόγραμμα και στο πρόγραμμα εργασιών τα μέτρα απλοποίησης, καθώς και οι προτάσεις απόσυρσης, προκειμένου να προσδώσουμε ταυτόχρονα περισσότερη ορατότητα και διαφάνεια σε αυτό το εγχείρημα. Επικροτώ τη δέσμευση που ανέλαβε η κ. Wallström προς αυτή την κατεύθυνση κατά την τελευταία συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου, είμαι δε πεπεισμένος ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο σύνολό τους θα μεριμνήσουν ενεργά για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE).   (PL) Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα της Επιτροπής αποτελεί μια απόπειρα αποτίμησης της κατάστασης της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνώρισης των απειλών ενώπιον των οποίων βρισκόμαστε. Προτείνω, συνεπώς, να εξετάσουμε αυτά που είναι νέα και πρωτότυπα στις προτάσεις της Επιτροπής. Αφορούν την επίτευξη ευημερίας μέσω της γνώσης, της αλληλεγγύης μέσω της εργασίας και της ασφάλειας μέσω του περιορισμού των πολιτικών ελευθεριών και της επιβολής του νόμου. Ρωτώ, επομένως, αν αυτό είναι το κατάλληλο σχέδιο δράσης για ένα θεσμικό όργανο, το οποίο ενεργεί ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, και αν αυτές είναι πράγματι οι προτεραιότητές σας ή, αντιθέτως, είναι μια σειρά από υποσχέσεις και χίμαιρες που ελπίζετε ότι θα εκπληρωθούν από μόνες τους.

Θα ήθελα τώρα να έρθω στο προκείμενο και να ξεκινήσω εξετάζοντας τις προτάσεις της Επιτροπής αναφορικά με τη Συνταγματική Συνθήκη. Στην περιγραφή του προγράμματος, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της που το Σύνταγμα δεν θα επικυρωθεί στο προβλεπόμενο μέλλον. Συνεχίζει, λέγοντας ότι σκοπεύει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στους εθνικούς διαλόγους και να υποστηρίξει αυτούς τους διαλόγους. Κύριε Barroso, η προσέγγιση αυτή αφήνει πολλά κενά. Δεν αρκεί να εκφράζει κανείς τη λύπη του και να περιμένει από τους εθνικούς διαλόγους να δώσουν τη λύση. Η Επιτροπή πρέπει να δώσει μια ώθηση.

Το δεύτερο θέμα, στο οποίο θα ήθελα να εστιάσω, είναι η καλύτερη θέσπιση νόμων. Όλοι θέλουμε καλύτερη νομοθεσία, η οποία να είναι πιο αποτελεσματική και ευκολότερη στην κατανόηση από τους πολίτες, αλλά έχω αμφιβολίες για το αν αυτό είναι στην πραγματικότητα αυτό που μπορεί να επιτύχει η Επιτροπή. Για παράδειγμα, είναι πρόδηλο ότι η απόσυρση 68 νομοθετικών προτάσεων δεν θα κάνει τη νομοθεσία που προτείνει η Επιτροπή καλύτερη ή περισσότερο κατανοητή. Ούτε θα την φέρει εγγύτερα προς τους πολίτες. Απλούστερη νομοθεσία δεν σημαίνει αυτό.

Το τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, η δηλωμένη πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει μια «νέα δομή» αρμόδια για την εφαρμογή καλύτερης νομοθεσίας ακούγεται δυσοίωνη, αφού θα σημάνει αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος, στο οποίο οι προτάσεις κρίνονται με βάση το περιεχόμενό τους, από μια επίσημη διαδικασία. Έχω την εντύπωση ότι η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τον Νόμο του Parkinson, και την αρχή ότι κάθε φορά που ο τρόπος δράσης είναι ασαφής θεσπίζεται ένα νέο θεσμικό όργανο. Κύριε Barroso, αναμένουμε λιγότερα βαρύγδουπα λόγια, λιγότερες υποσχέσεις και περισσότερες γενναίες και αποτελεσματικές ενέργειες. Αυτά δεν τα αναμένουν μόνο οι βουλευτές του Σώματος αλλά και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Őry (PPE-DE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2006 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη, το εργασιακό δίκαιο και τις θέσεις εργασίας. Αυτό μπορούμε σαφώς να το πούμε αναφορικά με τις ώρες εργασίας, τις μετακινήσεις και τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση για μια σειρά από λόγους, καθώς και για τις πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Συγχρόνως, ωστόσο, πρέπει να δούμε ότι οι πολίτες, οι παράγοντες της οικονομικής ζωής, αντιδρούν στις υπερβολικά γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πρέπει, συνεπώς, να φροντίσουμε να δώσουμε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις την πλέον αποτελεσματική βοήθεια, δηλαδή να απλοποιήσουμε το νομοθετικό περιβάλλον για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να το καταστήσουμε περισσότερο διαφανές.

Με μεγάλη χαρά άκουσα τη σαφή δέσμευση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Barroso για δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Πιστεύω ότι αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να υπάρχουν ίσα μέτρα για την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συγχρόνως, θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι η Επιτροπή θα έχει να διαδραματίσει έναν ειδικό ρόλο όταν, στη διάρκεια του έτους, κάνει αποτίμηση των εμπειριών σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα παρουσιάσει μόνο μια ανάλυση στόχων, αλλά ότι θα ενεργήσει ως πραγματική κινητήριος δύναμη και καταλύτης, προκειμένου να διασφαλίσει την άρση των μεταβατικών περιορισμών το συντομότερο δυνατόν. Το βήμα αυτό είναι σημαντικό για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και θα οδηγήσει στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας.

Είμαστε, συνεπώς, βέβαιοι ότι η Επιτροπή θα σημειώσει πρόοδο ταυτόχρονα στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας μιας εσωτερικής αγοράς, η οποία θα εγγυάται την ανάπτυξη, αλλά και όσον αφορά τη δημιουργία ενός νομοθετικού περιβάλλοντος στον κοινωνικό τομέα με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις. Χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη πολιτική στους τομείς αυτούς, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε το τρένο του 2012 που συνδέει τις υπηρεσίες με τη Λισαβόνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Pieper (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, με το πρόγραμμα εργασίας για το 2006, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν μια μεγάλη ευκαιρία. Έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε στον πληθυσμό ότι τον καταλάβαμε, δηλαδή ότι καταλάβαμε πως τα αρνητικά αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες έχουν σχέση με τις υπερβολικές ρυθμίσεις και την κηδεμονία της Ευρώπης, και ότι η Ευρώπη πρέπει να ορίζει μόνο το πλαίσιο και όχι να ανακατεύεται στις εθνικές εξουσίες και αρμοδιότητες με τόση επιμονή στις λεπτομέρειες.

Επιδοκιμάζω το γεγονός ότι η Επιτροπή υπόσχεται βελτίωση της νομοθεσίας για το 2006, καθώς και το ότι στην εισαγωγή του προγράμματος εργασίας γίνεται λόγος για καλύτερη νομοθεσία, για την επικουρικότητα, την αποδοτικότητα και την αξιολόγηση επιπτώσεων. Βλέπω και καλά στοιχεία στο πρόγραμμα εργασίας, για παράδειγμα στους τομείς της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας. Η γενική εντύπωση που μου δίνει, όμως, είναι δυστυχώς μάλλον περισσότερο business as usual παρά better regulation.

Θα αναφερθώ σε τρία σημεία. Πρώτον, ως προς τις δημοσιονομικές προοπτικές, δεν βλέπω να αναλαμβάνει η Επιτροπή ενεργό ρόλο στην επίλυση της κρίσης. Δεν βλέπω προτάσεις για το πώς μπορούμε να ασκήσουμε και με λιγότερα χρήματα μια αποτελεσματική διαρθρωτική πολιτική, π.χ. μέσω ιδιωτικής συγχρηματοδότησης ή επιδότησης των επιτοκίων.

Δεύτερον, υπάρχουν νέες οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ήδη έχουμε για τον τομέα της ενεργειακής απόδοσης παραπάνω από δώδεκα ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις. Για κάθε νέα οδηγία που προβλέπεται τώρα θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε τρεις παλιές, όμως δεν γίνεται τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Γιατί η Ευρώπη συγκεντρώνει όλο και πιο πολλές κοινωνικές αρμοδιότητες; Χρειαζόμαστε πραγματικά, όπως προβλέπεται, μια ευρωπαϊκή Πράσινη Βίβλο για τα δικαιώματα των παντρεμένων και ανύπαντρων ζευγαριών; Έτσι γινόμαστε γελοίοι στα μάτια όλων, από τη Λιθουανία ως την Ελλάδα. Η γενική εντύπωση που δίνει το πρόγραμμα εργασίας, παρά τις αρκετές θετικές προσεγγίσεις του, δυστυχώς δεν είναι ότι καταλάβαμε τα μηνύματα του πληθυσμού της Ευρώπης.

Ζητώ εντατικότερο διάλογο για τη νομιμοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και μια πραγματική αρχή για να γίνει παρελθόν η πληθώρα κανονιστικών ρυθμίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Radwan (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, το θέμα μας είναι το πρόγραμμα εργασίας που θέλουμε για το 2006. Η πρώτη μου παρατήρηση, που δεν την απευθύνω μόνο στην Επιτροπή αλλά σε όλους μας εδώ στο Σώμα, είναι ότι αυτά που περιλαμβάνουμε οι ίδιοι στο πρόγραμμά μας και που ζητάμε –λιγότερους και καλύτερους κανόνες– πρέπει να τα παίρνουμε σοβαρά και στα αιτήματά μας προς την Επιτροπή, σε σχέση με αυτά που πρέπει να παρουσιάσει για την εσωτερική αγορά και την αποδοτικότητα. Δεν πρέπει να αντικρούουμε διαρκώς τα ίδια μας τα αιτήματα με το να επικαλούμαστε τον Ευρωπαίο νομοθέτη αμέσως μόλις θεωρήσουμε κάτι απαραίτητο. Χρειάζεται λοιπόν κάπως μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία.

Αναφορικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, οι πρώτες σχετικές ενέργειες της Επιτροπής είναι πολύ θετικές και συνιστούν ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρακαλούμε όμως την Επιτροπή να δείξει μελλοντικά ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια και να ορίσει ένα κριτήριο αξιολόγησης για τη σύγκριση της μεταφοράς στις χώρες που είναι γνωστές για περιττούς εξωραϊσμούς, προκειμένου να καταστεί φανερό ποιος μεταφέρει αποτελεσματικά και καλά την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ποιος επιβάλλει πρόσθετα βάρη.

Μια περαιτέρω παράκληση προς την Επιτροπή είναι η εξής: η αντίδρασή μας στην έκθεση για την Βασιλεία ΙΙ ήταν να θεσπίσουμε τους Friends of the Presidency για να εργαστούν στον τομέα της επιτροπολογίας με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Επιτροπής, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ως προς τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Αυτή η εργασία αρχίζει τώρα. Η μελλοντική νομοθεσία θα έχει ουσιαστικές διατάξεις για την επιτροπολογία, ειδικά στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που θα επιτρέπουν τη λήξη της. Παρακαλώ λοιπόν την Επιτροπή –ο Επίτροπος McCreevy έχει ήδη κάνει την ανάλογη προετοιμασία– να μας υποστηρίξει για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα κάνει ευκολότερο τον χειρισμό της επιτροπολογίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η θέση του Συμβουλίου είναι εδώ τέτοια που το κάνει να μην είναι πάντα ιδιαίτερα συνεργάσιμο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα προβώ καταρχάς σε ορισμένες παρατηρήσεις γενικού χαρακτήρα και ακολούθως θα επιχειρήσω να απαντήσω σε συγκεκριμένα ερωτήματα που μου τέθηκαν.

Καταρχάς, χαίρομαι, όπως είπε και ο κ. Daul, ως Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, για την καλή συνεργασία που διαμορφώθηκε μεταξύ, αφενός, της Επιτροπής και, αφετέρου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διαφόρων επιτροπών του κατά την εκπόνηση αυτού του προγράμματος εργασίας. Αυτό είναι σημαντικό, αφού είμαστε αναγκασμένοι να ανταποκριθούμε σε ουκ ολίγες από τις επιδιώξεις σας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπως είπε ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι αυτό κατέληξε σε 96 συγκεκριμένα μέτρα. Θεωρήσατε ότι αυτός ο αριθμός ήταν υπερβολικός, ακούγοντας όμως όλους σας σήμερα το πρωί, φαίνεται πως ορισμένοι από εσάς ήθελαν κι άλλα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε σχέση με αυτό το θέμα. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια ισορροπία και αυτή η ισορροπία σημαίνει ότι πρέπει, παράλληλα με τον καθορισμό σαφών προτεραιοτήτων –και έχουμε σαφείς προτεραιότητες για την ανανεωμένη Στρατηγική της Λισαβόνας– να ανταποκριθούμε στον εξαιρετικά ποικιλόμορφο χαρακτήρα των προσδοκιών που εκφράζονται εδώ, όταν συζητούμε με εσάς.

Ζήτησα από την Επιτροπή ως σύνολο και από κάθε Επίτροπο ξεχωριστά να είμαστε σοβαροί, πραγματιστές και αντικειμενικοί στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Θέλω έναν ρυθμό εκτέλεσης πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με το παρελθόν. Ήδη φέτος, είμαι περήφανος που δύναμαι να σας πω ότι πρόκειται να σημειώσουμε έναν ρυθμό εκτέλεσης πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με το παρελθόν όσον αφορά τις εργασίες της Επιτροπής. Είμαστε επικεντρωμένοι σε ορισμένους στόχους που θέλουμε πραγματικά να τους υλοποιήσουμε. Βεβαίως, το γενικό μας πρόγραμμα εκτείνεται σε μια πενταετία. Θα παρουσιάσουμε τώρα το πρόγραμμα για το 2006. Όλα αυτά δεν θα γίνουν στη διάρκεια του 2006. Εκείνο όμως που ζητώ είναι να μπορέσετε να αναλύσετε το έργο μας στη βάση των πραγματιστικών, συγκεκριμένων στόχων που εμπεριέχονται.

Εξάλλου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εν γένει λίαν ευνοϊκή υποδοχή που επιφυλάξατε στην πρωτοβουλία μας αναφορικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την better regulation. Αφορά έναν προβληματισμό, όπως μόλις αναφέρθηκε, που δεν περιορίζεται στην Επιτροπή, αλλά τον οποίο πρέπει να ασπαστούν όλα τα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έρχομαι τώρα στις συγκεκριμένες ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Όσον αφορά τη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης, κύριε Jonckheer, οφείλω να σας πω ότι δεν είναι το αποπαίδι μου, κάθε άλλο. Στο Gleneagles, όταν υπογράμμισα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους αμερικανούς εταίρους μας και σε άλλους τη σημασία της κλιματικής αλλαγής ως μεγάλης προτεραιότητας, διόλου δεν αναφερόμουν σε ένα αποπαίδι. Όταν ανακοινώνουμε μια νέα στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, την οποία θα παρουσιάσουμε τον Δεκέμβριο, αυτό δείχνει επίσης πόσο έντονα μας απασχολεί αυτή η προβληματική. Όταν εγκρίνουμε, όπως μόλις πράξαμε, ένα σύνολο θεματικών στρατηγικών για το περιβάλλον, αυτό δείχνει για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή μας για την προάσπιση του περιβάλλοντος. Συνεπώς, θα το πράξουμε. Θα το πράξουμε προσπαθώντας, βεβαίως, όπως προανέφερα, να καταστήσουμε συμβατούς τους διαφόρους στόχους μας και να ενεργήσουμε κατά τρόπο που να ενισχύσουν οι μεν τους δε.

Κύριε Swoboda, θέσατε, μεταξύ άλλων, δύο ερωτήσεις: για τη φορολογική εναρμόνιση και το ευρωπαϊκό τεχνολογικό ινστιτούτο. Όσον αφορά τη φορολογική εναρμόνιση, πρέπει βεβαίως να σεβαστούμε αυτό που αποτελεί συναίνεση ανάμεσα στα κράτη μέλη μας: οφείλουμε δηλαδή να εργαστούμε για την εκπόνηση μιας κοινής φορολογικής βάσης. Για αυτό και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για μια κοινή φορολογική βάση για τους φόρους στην Ευρώπη. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό θα μας επιτρέψει να μειώσουμε κατά αποφασιστικό τρόπο τα κόστη των επιχειρήσεων, των επενδύσεων στις χώρες μας, διατηρώντας παράλληλα σε κάθε κράτος μέλος την ελευθερία ορισμού του ποσοστού του φόρου επί του εισοδήματος των επιχειρήσεων. Αυτό αποτελεί τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ό,τι αφορά την έρευνα, πιστεύουμε ότι τα κέντρα αριστείας για την έρευνα πρέπει να ενισχυθούν παντού στην Ένωση. Θεωρούμε ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να είναι στην παγκόσμια πρωτοπορία ως προς την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία. Οφείλουμε να εργαστούμε προκειμένου να καταστήσουμε πιο ελκυστικό το πανεπιστημιακό μας περιβάλλον ούτως ώστε οι καλύτεροι σε ολόκληρο τον κόσμο να στραφούν προς την Ευρώπη, αντί να πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως συμβαίνει σήμερα. Μπορούμε να έχουμε στην Ευρώπη τα κέντρα πανεπιστημιακής αριστείας. Για αυτό και πρέπει να δημιουργήσουμε έναν ισχυρότερο μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό το δυναμικό της γνώσης στην Ευρώπη. Για αυτό και οι προσπάθειες που στοχεύουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τεχνολογικού ινστιτούτου συνιστούν σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Όσον αφορά τα ερωτήματα που θέσατε σε σχέση με τη διεύρυνση, κυρία Grossetête, σεβόμαστε τις δεσμεύσεις που έλαβαν τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομόφωνα. Τούτου λεχθέντος, θέλω να γνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή θα είναι αυστηρή και συστηματική σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της συνολικής προόδου που σημειώνουν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Όσον αφορά την πολιτική για την οικογένεια και τη δημογραφία, εμείς είμαστε εκείνοι που συμπεριέλαβαν αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής του Hampton Court και έχουμε τώρα μια σαφή εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να συμβάλουμε σε αυτόν τον προβληματισμό, ή ακόμα καλύτερα, με συγκεκριμένα μέτρα που προτιθέμεθα να ανακοινώσουμε. Θα δράσουμε, λοιπόν, και σε αυτόν τον τομέα.

Για να έλθω στις ανησυχίες που εξέφρασαν αρκετοί από εσάς, ιδίως ο κ. Crowley, όσον αφορά τη γεωργία και τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι η Ευρώπη ουδέποτε θα δεχθεί να περιοριστεί σε μια αμυντική στάση σε αυτό το πλαίσιο. Πιστεύουμε ότι δεν οφείλουμε να ακούμε για θέματα ανοίγματος των αγορών τα διδάγματα εκείνων ακριβώς που διατηρούν σαφώς πιο κλειστές αγορές σε σύγκριση με τη δική μας, η οποία είναι από τις πλέον ανοικτές, αν όχι η πλέον ανοικτή αγορά στον κόσμο. Θα είμαστε εκεί για να προασπιστούμε σαφώς το ευρωπαϊκό συμφέρον.

(EN) Τα δικαιώματα των παιδιών ήταν επίσης προβληματικό ζήτημα, στο οποίο μας επέστησε την προσοχή ο κ. Crowley. Δεσμευόμαστε πλήρως σε αυτό το πρόγραμμα. Ο αντιπρόεδρος Frattini αυτόν τον καιρό συντάσσει προτάσεις –οι οποίες πρόκειται πολύ σύντομα να συζητηθούν στην Επιτροπή– για μια ανακοίνωση την οποία ελπίζουμε ότι θα παρουσιάσουμε το Μάρτιο του 2006. Ομολογουμένως, η νομική βάση για νομοθεσία σχετικά με αυτό το ζήτημα δεν είναι πολύ σαφής, αλλά πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να πάψουμε να ελπίζουμε σε καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη, όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών. Μπορείτε να βασιστείτε στη δέσμευσή μας όσον τα δικαιώματα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του ενδιαφέροντος που εκφράσατε για την απαγόρευση των διακρίσεων.

Θα ήθελα να σχολιάσω τις παρατηρήσεις του κ. Rasmussen. Συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε και τα δύο στοιχεία: την οικονομική μεταρρύθμιση και τις επενδύσεις. Μάλιστα, αρχίζουμε να το κάνουμε, και το Hampton Court ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Τα κράτη μέλη, στο υψηλότερο επίπεδο, συμφωνούν ότι τώρα πρέπει να επιλέξουμε κάποιους συγκεκριμένους τομείς για επενδύσεις και συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθώντας να συνδυάσουμε το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το επίπεδο των κρατών μελών, λόγου χάριν σχετικά με την ενέργεια και την έρευνα.

Τώρα, έχουμε ορισμένους τομείς στους οποίους μπορούμε να δώσουμε ένα ισχυρό σήμα δέσμευσης και συντονισμένης προσέγγισης στην οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Συμφωνούμε σε αυτό. Η δυσκολία, κύριε Rasmussen και κύριοι συνάδελφοι, είναι κυρίως ότι τώρα εργαζόμαστε στο τελευταίο έτος των δημοσιονομικών προοπτικών αυτής της περιόδου. Όμως, είναι αδύνατον να επαναπροσδιορίσουμε όλες τις προτεραιότητες για εφέτος. Όσον αφορά την ανάλυση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των κρατών μελών εκ μέρους μας, αυτό που πράττουμε τώρα και –σας το υπόσχομαι– αυτό που θα πράττουμε θα είναι εντός του πλαισίου της νέας στρατηγικής της Λισαβόνας· προσπαθούμε να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα όχι μόνο βασισμένοι σε μια προσέγγιση που να ενδυναμώνει τις προσπάθειές μας από την άποψη των οικονομικών και δομικών μεταρρυθμίσεων, αλλά επίσης βασισμένοι σε πιο κοινή και ολοκληρωμένη προσέγγιση για επενδύσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Θέλω να το υπογραμμίσω, διότι είναι καλό παράδειγμα προσέγγισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία φέρνει προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες των κρατών μελών. Αυτή η ιδέα της σύμπραξης ανάμεσα στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο είναι η ίδια η βάση πάνω στην οποία θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί σας για ένα πρόγραμμα μιας ανανεωμένης, ισχυρότερης, αποφασιστικότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και το Σώμα των Επιτρόπων, που όπως προανέφερα, ήταν παρόντες σε πλήρη σύνθεση.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2005.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.10 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.15)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου