Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 15. november 2005 - Strasbourg EUT-udgave

8. Meddelelse fra formandskabet: se protokollen
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE). - (DE) Hr. formand, jeg er lidt ude af mig selv i øjeblikket. Jeg er netop kommet gennem passagen i Winston Churchill-bygningen. Der er der en udstilling, som viser svangerskabsafbrydelse og koncentrationslejre i en og samme udstilling. Jeg er rystet over, at noget sådant igen er muligt i Europa-Parlamentet.

(Bifald)

Jeg beder om, at udstillingen bliver stoppet øjeblikkeligt, også selv om den har fået tilladelse. Det er billeder, som er rettet mod alle kvinders ære. Jeg beder om, at udstillingen bliver stoppet øjeblikkeligt.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Tak, fru Gröner. Jeg kan forsikre Dem for, at vi, hvad angår Præsidiets kompetence, straks vil videregive denne oplysning til kvæstorerne, ikke mindst for at verificere, om der reelt er givet tilladelse til initiativet, og om der med hensyn til indholdet er basis for at anmode om en øjeblikkelig indstilling af det.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, jeg anmoder Parlamentet om at bære over med mig, fordi jeg gør opmærksom på den seneste rystende udvikling i sagen om de bulgarske sygeplejersker, der er tilbageholdt i Libyen. I formiddag har den libyske højesteret udsat afgørelsen af deres sag til januar 2006. De ved nok, at dette er en forfærdelig sag. Sygeplejerskerne har været i forvaring i over seks år nu, og de har været dømt til døden i over et år. Det er skandaløst, at denne sag trækker ud, sådan som den gør.

Jeg opfordrer derfor Rådet og Kommissionen til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at lægge pres på og påvirke de libyske myndigheder for at opnå en tilfredsstillende udgang på denne sag og få løsladt de bulgarske sygeplejersker og naturligvis også den palæstinensiske læge.

(Kraftigt bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Vi vil vedtage forslaget med de tidsfrister, der er taget højde for i forretningsordenen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). - (DE) Hr. formand, jeg vil gøre det meget kort. Da denne sag, som hr. Van Orden beskrev her, er noget, som i samme grad vedrører alle grupper, vil jeg støtte denne sag fuldt ud og bede både Kommissionen og formændene for Parlamentet om straks at skride til handling, så disse sygeplejersker og den palæstinensiske læge langt om længe kan blive befriet.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, med hensyn til fru Gröners tema, så vil jeg bede Præsidiet om ikke at udøve censur, men give os mulighed for at se udstillingen - jeg kender den ikke - og så i morgen træffe en flertalsbeslutning om sagen, som det er sædvane i et demokrati.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Hvad det sidste indlæg angår, kan jeg forsikre hr. Posselt for, at Præsidiet bestemt ikke har til hensigt at udøve nogen form for censur. Det er blot vores pligt at lade kvæstorerne undersøge, om praksis og procedurer i forbindelse med tilladelserne rent faktisk er blevet overholdt, og om indhold, form og billeder i forbindelse med dette initiativ og denne demonstration er i overensstemmelse med Parlamentets regler og den praksis, vi følger ved enhver lejlighed. Jeg tror, at kvæstorerne hurtigt vil sørge for dette, og de vil ikke udøve nogen censur.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik