Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 15. marraskuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

8. Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE). – (DE) Arvoisa puhemies, päästyäni juuri perille olen hetkellisesti hieman poissa tolaltani, sillä matkalla Winston Churchill –rakennuksesta – josta juuri tulin – on näyttely, jossa yhdistetään toisiinsa raskaudenkeskeytys ja keskitysleirit. Olen raivoissani siitä, että tällaista taas sallitaan Euroopan parlamentissa.

(Suosionosoituksia)

Vaikka näyttelylle olisi annettu lupa, vaadin sen lopettamista välittömästi. Siinä on naisia halventavia kuvia, ja pyydän niiden poistamista heti.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kiitos, jäsen Gröner. Lupaan teille, että siinä määrin kuin asia on puhemiehistön toimivallassa, välitämme pyynnön välittömästi kvestorien toimistoon. On ensin selvitettävä, onko näyttelylle virallisesti annettu lupa ja varmistettava sitten, onko perusteita pyytää sen välitöntä lakkauttamista sisältönsä vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, pyydän parlamentin huomiota saattaakseni sen tietoon viimeisimmät järkyttävät tapahtumat Libyassa vangittujen bulgarialaisten nunnien tapauksessa. Libyan korkein oikeus lykkäsi tänä aamuna tapausta koskevan päätöksen tekemistä tammikuuhun 2006. Kollegat tietävät, että kyseessä on aivan järkyttävä tapaus. Nunnat ovat nyt olleet vangittuina yli kuusi vuotta, ja heille on yli vuosi sitten langetettu kuolemanrangaistus. On häpeällistä, että asiaa pitkitetään tällä tavalla.

Kehotan tämän vuoksi neuvostoa ja komissiota tekemään kaiken voitavansa painostaakseen Libyan viranomaisia ja vaikuttaakseen heihin, jotta tapaus voidaan saattaa tyydyttävään päätökseen ja varmistaa bulgarialaisten nunnien sekä palestiinalaisen lääkärin vapauttaminen.

(Äänekkäitä suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyväksymme ehdotuksen työjärjestyksen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Arvoisa puhemies, puhun hyvin lyhyesti. Koska jäsen Van Ordenin parlamentille kuvaama tilanne koskettaa kaikkia ryhmiä yhtä lailla, kannatan häntä koko sydämestäni ja pyydän komission lisäksi myös parlamentin puhemiestä toimimaan välittömästi, jotta varmistetaan näiden nunnien ja palestiinalaisen lääkärin vapauttaminen lopultakin.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, jäsen Grönerin puheen johdosta pyydän, ettei puhemiehistö harjoittaisi minkäänlaista sensuuria, vaan antaisi pikemminkin meille mahdollisuuden tutustua tähän näyttelyyn – johon en vielä ole tutustunut – ja tekemään sitten enemmistöpäätöksen huomenna, kuten demokratiassa on tapana.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Mitä tulee viime puheenvuoroon, voin vakuuttaa jäsen Posseltille, ettei puhemiehistö aio harjoittaa minkäänlaista sensuuria. Velvollisuutemme on pelkästään tarkistaa kvestorien kautta, onko lupakäytäntöjä ja –menettelyjä noudatettu asianmukaisesti, ja jos näin on, ovatko aloite ja näyttely sisällöltään, muodoltaan ja kuviltaan parlamentin sääntöjen ja tällaisissa tilanteissa noudattamiemme käytäntöjen mukainen. Uskon kvestorien toteuttavan tämän tarkastuksen tunnollisesti toimimatta sensoreina.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö