Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 15 november 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

8. Meddelande från ordförandeskapet: se protokollet
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE).(DE) Herr talman! Jag har just kommit in, och jag är faktiskt väldigt upprörd just nu eftersom det finns en utställning i passagen från Winston Churchill-byggnaden – som jag nyss har kommit igenom – där avbrytande av graviditeter har buntats ihop med koncentrationsläger. Jag är chockerad över att något sådant återigen tillåts i Europaparlamentet.

(Applåder)

Även om denna utställning har godkänts begär jag att den omedelbart ska avbrytas. Det finns bilder där som vanhedrar alla kvinnor, och jag begär att de avlägsnas nu på en gång.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Tack, fru Gröner. Jag lovar att vi, i den mån som detta ligger inom presidiets befogenheter, omedelbart kommer att vidarebefordra denna begäran till kvestorernas kansli, för att först och främst fastställa om denna utställning har godkänts formellt och, med tanke på utställningens innehåll, ta reda på om det finns orsak att begära att den avlägsnas omedelbart.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE).(EN) Herr talman! Jag skulle vilja att kammaren uppmärksammade den senaste skrämmande utvecklingen i fallet gällande de bulgariska sjuksköterskorna som sitter fängslade i Libyen. I morse sköt Libyens högsta domstol upp ett beslut om deras fall till januari 2006. Kollegerna förstår säkerligen att detta är ett ytterst skrämmande fall. Sjuksköterskorna har nu suttit inspärrade i över sex år, och det var över ett år sedan de dömdes till döden. Det är skandalöst att detta fall förhalas på det här sättet.

Jag ber därför rådet och kommissionen att göra allt som står i deras makt för att utöva påtryckningar och inflytande på de libyska myndigheterna för nå ett tillfredsställande slut på detta ärende och säkerställa ett frisläppande av de bulgariska sjuksköterskorna, och naturligtvis också av den palestinske läkaren.

(Livliga applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Vi godtar förslaget i enlighet med arbetsordningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Herr talman! Jag kommer att fatta mig mycket kort. Eftersom det som Geoffrey Van Orden har beskrivit inför kammaren är något som berör alla grupperna i lika hög grad, vill jag ge honom mitt helhjärtade stöd och inte bara uppmana kommissionen, utan även parlamentets talman, att omedelbart agera för att bidra till att se till att dessa sjuksköterskor och den palestinske läkaren äntligen släpps fria.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Herr talman! Med anledning av det som Lissy Gröner har sagt vill jag be presidiet att inte utöva något slags censur, utan att i stället ge oss möjligheten att ta oss en titt på denna utställning – som jag inte känner till – och därefter fatta ett majoritetsbeslut i morgon, såsom är brukligt i en demokrati.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Vad beträffar det senaste anförandet försäkrar jag Bernd Posselt om att presidiet inte har någon som helst avsikt att utöva någon form av censur. Vi har endast plikten att, genom kvestorerna, kontrollera om initiativet och utställningen, till innehåll, form och bilder, är förenlig med parlamentets bestämmelser och med de förfaranden som vi följer vid varje sådant tillfälle. Jag förutsätter att kvestorerna kommer att genomföra denna kontroll minutiöst, utan att förvandla sig till censorer.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy