Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 15. november 2005 - Strasbourg EUT-udgave

20. Globalisering
  

Før afstemningen om ændringsforslag 5

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, jeg har et mundtligt ændringsforslag på et ord, som har ordførerens støtte og forhåbentlig også andres, og som jeg ikke håber er kontroversielt. Det drejer sig om virksomheders sociale ansvar.

Det nuværende ændringsforslag lyder: "støtter Kommissionens bestræbelser på at fremme de multinationale selskabers kendskab til deres sociale ansvar, som indtil videre har haft ringe effekt". Det mundtlige ændringsforslag går ud på at erstatte ordet "ringe" med ordet "begrænset", så det lyder: "... som indtil videre har haft begrænset effekt".

 
  
  

(Parlamentet gav sin tilslutning til fremsættelse af det mundtlige ændringsforslag)

Formanden. - Afstemningen er afsluttet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik