Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 15. marraskuuta 2005 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Pohjoinen ulottuvuus: ks. pöytäkirja
 6.Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely – 2004
 7.Lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2006
 8.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
 9.Äänestykset
 10.Hyvien toimintatapojen levittämisen ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurannan ohjelma
 11.Yleiseurooppalainen maanpäällinen yleinen kaukohakujärjestelmä
 12.Siemenalan yhteinen markkinajärjestely
 13.Humala-alan yhteinen markkinajärjestely
 14.Viinin yhteinen markkinajärjestely
 15.Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttaminen Mongoliassa toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi
 16.Viisumit Torinossa talvella 2006 pidettäviin olympiakisoihin ja/tai vammaisten olympiakisoihin
 17.Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä
 18.Eurooppalainen ankeriaskanta
 19.Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mahdollinen rikkominen yhden jäsenvaltion toimesta
 20.Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus
 21.Äänestysselitykset
 22.Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 23.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 24.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 25.REACH (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely)
 26.Euroopan unionin sääntelyvirastot
 27.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 28.Laajentuminen II
 29.Matkustajille tiedottaminen
 30.Ydinvoimalaitokset
 31.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 32.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (751 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1759 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö